דיני הקניין בהלכה ובמשפט

שנות חיים – ספר מקור חיים – 2011 משמעותה של בעלות על ממון: בין הלכה למשפט (תפיסת הבעלות והזכויות הממוניות בהלכה לעומת המשפט הכללי) א. הקדמה במאמר זה אצביע על הבדלים בין צורות ההנמקה ביחס לדיני הקניין והבעלות שנהוגות בהלכה, לבין אלו הנהוגות במערכות משפט אזרחיות. שורשו של  ההבדל הזה, כפי שנראה, יסודו בתשתיות שונות … המשך לקרוא דיני הקניין בהלכה ובמשפט