האם אמונה בסתירות לוגיות היא אפשרית?[1]

תשס"ב משמעות חדשה לסינתטי-אפריורי מבוא אמונה דתית נקשרת פעמים רבות לחשיבה שאינה הגיונית. סמלו של הקשר הרווח הזה הוא המשפט הידוע של טרטוליאנוס: "אני מאמין משום שזה לא הגיוני". גישה רווחת, בעיקר בפילוסופיה הקיומית הדתית (קירקגור וממשיכיו), ובפרט בעולם הנוצרי, מרחיבה את היחס הזה ואומרת שחיים דתיים מעצם מהותם הם חיים בפרדוכס.[2] כאן כבר ישנו … המשך לקרוא האם אמונה בסתירות לוגיות היא אפשרית?[1]