הגבלת ילודה בהלכה

בס"ד 2011 הגבלת ילודה ומניעת הריון מיכי אברהם לרבנים שליט"א, הקוראים את התשובה. גם אם משום מה תחליטו לפסוח על שורה או שתיים בתשובה, אפנה את תשומת לבכם לכך שבסוף הוספתי פרק ו, ובו התייחסות לנקודות העקרוניות והכלליות יותר, שמיועדת לכם, ולא לליאור תליט"א (שבשלב ההוא תהיה ודאי שרועה ללא רוח חיים). אלו הם אספקטים … המשך לקרוא הגבלת ילודה בהלכה