הפנאי בהלכה

ספר החזית שבעורף – תשס”ח בין זמן לפנאי השאלה בה נתבקשתי לעסוק היא שאלת הזמן הפנוי. במסגרת זו עולות נקודות כמו התמודדות עם חוסר מעש בתפקיד, ניצול זמן פנוי והתמודדות עם מערכת צבאית ‘פתוחה’ אשר אינה מכתיבה בכל רגע נתון מה לעשות.[1] שאלת הפנאי אינה ייחודית לחיילים עורפיים, אף שיש לה כמה מאפיינים ייחודיים בהקשר … המשך לקרוא הפנאי בהלכה