חכמה, בינה ודעת – על דיאלקטיקה של לימוד תורה ומחקר אקדמי

צהר מיכאל אברהם היחסים בין דת למדע עברו תהפוכות רבות לאורך ההיסטוריה, ביהדות וגם בנצרות. בעולם הנוצרי נדונו בעיות כאלו הרבה קודם, וליהדות הן הגיעו מאוחר מאוד, ובעוצמה פחותה (יש לציין שהתהליכים והגישות הבסיסיות דומים במידה רבה). ההתמודדות התורנית החלה בעיקר בתקופת הנאורות וההשכלה ואחריהן (ראה עוד פירוט בפרק הבא). מתחילת תקופת ההשכלה עד אמצע … המשך לקרוא חכמה, בינה ודעת – על דיאלקטיקה של לימוד תורה ומחקר אקדמי