כפיפות בו-זמנית למערכות נורמטיביות מקבילות לרצון ה'

2006 האמונה היהודית היא ייחודית בכמה וכמה מובנים. אחד הבולטים שבהם הוא המחויבות שנגזרת ממנה למערכת נורמות מפורטת ומקיפה: ההלכה. על כן, דיון שעוסק בכפיפות להלכה, או לרצון ה' במובנו הרחב (שיובהר להלן), הוא כשלעצמו מהווה עיסוק עקיף בבעיות אמונה. אולם הדיון שיבוא להלן, שעניינו הוא האפשרות להיות כפוף למערכות נורמטיביות אחרות בו-זמנית עם הכפיפות … המשך לקרוא כפיפות בו-זמנית למערכות נורמטיביות מקבילות לרצון ה'