מבט אפלטוני על האוקימתות

אקדמות – תשע”ג שיטת המחשבה התלמודית והיחס בין המשנה לגמרא מבוא כל לומד תלמוד מכיר היטב את תופעת האוקימתות. פירוש המילה "אוקימתא" בעברית הוא העמדה. מדובר במקרה שבו מתעורר קושי להבין את המקור (בדרך כלל מקור תנאי, משנה או ברייתא) כפשוטו, והגמרא, כדי לתרץ את הקושי, "מעמידה" את הנאמר במקור על מקרה ספציפי נדיר, כלומר, … המשך לקרוא מבט אפלטוני על האוקימתות