מהותו של קרבן אשם

מג’ל – תשס”ז מבוא קרבנות האשם מחולקים לשתי קטגוריות עיקריות: אשמות חטא ואשמות טהרה (ניתן לראות תופעה כזו גם בחטאות, ואכ"מ). כל אחת משתי הקטגוריות הללו מחולקת גם היא לכמה סוגי קרבנות. במאמר זה ננסה לעמוד על הצד המשותף לאשמות החטא השונים, נסביר מתוך כך חלק מן הדינים הנוגעים אליהם (לא דיני ההקרבה אלא דיני … המשך לקרוא מהותו של קרבן אשם