סברות תורניות ומעמדן ההלכתי

2016  ראשי פרקים: סברא דאורייתא או דרבנן לא כל הסברות שוות ברכת הנהנין – שיטת הפני יהושע שסברא דאורייתא עיקר הברכה סברא דאורייתא, הנוסח מדרבנן ברכת הנהנין – שיטת ה'צל"ח', סברא דרבנן יישוב קושיית ה'צל"ח' על הפנ"י יתרון הפסוק על הסברא, הוא הציווי ביאור המחלוקת אם סברא יכולה לחייב מדאורייתא מבוא שתי בחינות במערכת המצוות … המשך לקרוא סברות תורניות ומעמדן ההלכתי