על אורתודוכסיה מודרנית, 'קריצות' ושימוש בשיקולי-על

בס"ד הפורום האורתודוכסי הדוגמה של איסור 'ערכאות' מיכאל אברהם מבוא במאמר זה ברצוני לבחון מצוקות שעולות בעולמו של יהודי אורתודוכסי מודרני, שמחד מחוייב להלכה ומאידך מחוייב לנורמות חיצוניות (מוסריות, לאומיות, או אחרות) שמעמדן ההלכתי, ואולי גם התורני, אינו ברור. ברצוני להצביע על כיוון מחשבה שרבים נוטים להתעלם ממנו, על אף שהוא בהחלט נוכח במסורת החשיבה … המשך לקרוא על אורתודוכסיה מודרנית, 'קריצות' ושימוש בשיקולי-על