שיעור בדין ‘מיגו’ ונספח אליו קונטרס על ‘סברות משפטיות’

תשס”ח שיעור בדין ‘מיגו’   ונספח אליו קונטרס על ‘סברות משפטיות’ מיכאל אברהם לשאלות והערות: 052-3320543 (מיכאל אברהם) להשגת החוברת: 03-6166977 (אייכנברונר) תוכן העניינים   מבוא כללי   חלק א: דין ‘מיגו’ (התפקידים השונים בבי”ד: דיינים, עדים ובע”ד) א. הקדמה: שני דינים במיגו ב. שלושה תפקידים בבי”ד: בע”ד, עדים ודיינים ג. פסול הגוף של בע”ד, … המשך לקרוא שיעור בדין ‘מיגו’ ונספח אליו קונטרס על ‘סברות משפטיות’