אביזריו דעריות בארמית.

שו”תקטגוריה: הלכהאביזריו דעריות בארמית.
שמחה שאל לפני 3 חודשים

שלום הרב.
שאלה מוזרה קצת, אני לא מבין מה פיספסתי.
בועל ארמית אינו באיסור עריות.
אם כך אין בזה אביזריו דעריות, אז חיבוק ונישוק מותר לכתחילה? 
תודה רבה!
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים

לא בדקתי כרגע לעומק, אבל מקובל לחשוב שהאיסורים הללו נוגעים לכל מי שאינה אשתו (אפילו פנויה), ובוודאי למי שאסורה עליו (גם אם אינה ערווה). לגבי נידה זה מפורש בגמרא, ויש דעות שנידה אינה נחשבת כערווה (ראה הקדמת הרב עובדיה לספר טהרת הבית).
ניתן להסביר זאת בשתי צורות:
1. אמנם אביזרייהו דעריות זו הרחקה מעריות, אבל גם איסורי ביאה קלים יותר יש הרחקות שבעצמן תהיינה קלות יותר בהתאמה (כלומר הן לא תיחשבנה קרבה לעריות אלא קרבה לאיסור ביאה).
וביאור הדברים הוא שההרחקה לא נובעת רק מחומרת האיסור (שזה קיים רק בערווה ממש), אלא בגלל הסיכוי להיכשל באיסור (גם אם אינו חמור). יצר המין הוא חזק ולכן הסיכוי להיכשל בכל איסורי ביאה הוא גדול, ולכן גם באיסורים שאינם ערווה חשוב להרחיק אותו.
2. קרבה לאישה שאסורה עליו מעוררת הרהורים אסורים ולכן נאסרת כמו קרבה לעריות. זה עצמו מתחלק בין הרהורים על אותו שהוא קרב אליה או שזה יעורר הרהורים על נשים בכלל, ואז אולי יש בזה קרבה לעריות ואביזרייהו דעריות ממש.

השאר תגובה