אין עונשין מן הדין‎

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיאין עונשין מן הדין‎
ב' שאל לפני 2 שנים

שלום וברכה
 
לפני שנים שמעתי ממך שיעור שהזכרת את דעת הרמב"ם שאיסור שאינו מפורש בפסוקים אלא נלמד בי"ג מידות אין לוקין עליו.
א. היכן זה נאמר ברמב"ם?
ב. האם הרמב"ם מתייחס לאיסור שהנלמד בי"ג מידות כאיסור דרבנן גם לענין ספיקא לקולא (וכן סמכות של חכמים להקל)?
ג. האם הרמב"ם עקבי בכך במשנה תורה, שכל מצוה הנלמדת בי"ג מידות הוא קורא לה דרבנן?
ד. איך אתה מבין את דעת הרמב"ם בד' איסורי השמיטה? כל האיסורים האחרים של השמיטה נלמדים בי"ג מידות (ראה ספרא בהר) והרמב"ם כותב שהם דרבנן, וגם כותב שחכמים הקלו בהם במקום של הפסד. האם לדעתך הבין שמקורם בי"ג מידות או שהם רק הוסמכו על הפסוקים?
 
בברכה

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 שנים

1. ראה בשורש השני ובהקדמה לספר המצוות (בסוף שורש יד).
2. אני חושב שלא. פירטתי במאמרי לשורש השני בספר ישלח שרשיו (יש לינק באתר).
3. זו שאלה שנשפך עליה הרבה דיו. יש ויכוחים גדולים סביב כל הלכה כזאת. ראה במאמרי שם.
4. איני מצוי כעת בסוגיא. אבל אם לדעתו מה שנלמד מהמידות אלו איסורי דרבנן, אז איני רואה מדוע לא.

השאר תגובה

Back to top button