אמיתות התורה

שו”תקטגוריה: אמונהאמיתות התורה
י' שאל לפני 3 שבועות

אמנם זו שאלה ארוכה על האם ניתן להוכיח את אמיתות התורה
אך לא יכלתי לקצר יותר
בתקווה לתשובה 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 3 שבועות

שלום רב.
השאלה מהי הוכחה בעיניך, ועד כמה היא צריכה להיות משכנעת. יש טיעונים שונים, ופירטתי אותם במחברת החמישית שלי באתר.
זו גרסה עתיקה ובינתיים זה כבר השתכלל. ייצא בעז”ה בטרילוגיה שלי בעוד כחצי שנה.

י' הגיב לפני 3 שבועות

טרם הספקתי לקרוא את כל דברי כ’ ולביתנים אשלח שאלה נוספת.

אדגיש שזו לא שאלה דתית ואמונית. זה שאלה איך יתכן שהרמב”ם שניכר להדיא המו”נ שהיה חכם מופלג הבין כדלהן, מה שלענ”ד נראה מופקע, היכן כאן הטעות..

הרמב”ם במו”נ לאורך ח”ב מבהיר שאין אפשרות שכלית להוכיח בצורה מופתית שהעולם מחודש, ולא קדמון ומתחייב מן האל כחיוב המושכל מן השכל מה שאומר שהעולם יצא מן האל ללא כוונה ורצון (ח”ב פכ”א) וצריכים אנו לנבואה בה קבלנו שהעולם מחודש ואיננו מתחייב מן האל.

אינני מבין את דבריו כלל, הרי העולם וכל המוכר לנו אינם אלא אפשרי המציאות, וצריכים למצוא סיבה למה הם קיימים, והסיבה בהכרח תהא כזאת אשר היא מחויבת המציאות.
מחוייב המציאות ואפשרי המציאות הרי הם חלוקים תכלית החילוק האפשרי, (כמובן בסברא וכהאריך הר”מ עצמו בח”א מפנ”ה ואילך)
ואין אפשרות להעלות על הדעת שהאפשרי יופיע ממנו אם לא מה שאנו מכנים רצון, שרצתה האמת שיהא אפשרי.

וכיצד זה לא יכל הר”מ להכריע שהעולם מחודש וברצו שרצה אותו מחוייב המציאות שיהא עולם..

מיכי צוות הגיב לפני 3 שבועות

אני לא עונה על השאלה איך פלוני אלמוני טעה. זה לא מעניין אותי וכרוך בספקולציות. השאלה החשובה היא מהו טיעון נכון ומה לא. אגב, מה שכתבת כאן הוא טיעון לקיומו של אלוהים פילוסופי ולא לאמונה יהודית.

י' הגיב לפני 3 שבועות

הנחת השאלה כמובן שמכוח זה שהר”מ ודאי חכם היה, לכן כמעט ודאי שאם אני למשל חושב שדבריו משוללי הבנה, ממילה אני הטועה, וזה כבר מעניין אותי מאוד במה אני טועה בראיה זו. למה זה לא מופת חתוך.
או שנסביר שלמרות שזה ראיה חזזקה מ”מ אפשר להבין אחרת ולכן הר”מ לא הוכיח כן וא”כ רצונ י לדעת מה ??

מיכי צוות הגיב לפני 3 שבועות

הדברים ארוכים ויגעים. מפורטים במחברות באתר שלי.

י' הגיב לפני 3 שבועות

אודה אם כ’ יוכל להצביע יותר על מקומות עדיפים לעיון מתוך ים החומר שנשלח כעת
בתודה

מיכי צוות הגיב לפני 3 שבועות

איני יכול. זה חומר שבנוי בצורה ליניארית.

השאר תגובה