אשם תלוי

הראל שאל לפני 2 שנים

שלום הרב,
הגמ' בהוריות (יא,א) מסתפקת מה הדין כשאכל ספק חלב כשהוא הדיוט, ונודע לו על כך לאחר שנתמנה, לדעת ר"ש וז"ל: 'מדאשתני לודאי אשתני לספק, או דלמא כי אשתני לודאי – דאשתני קרבן דידיה, אבל הכא דלא אשתני קרבן דידיה – אימא לייתי אשם תלוי'.
לא כ" מצאתי הסבר טוב למה שלא יתחייב אשם תלוי, הרי הוא לא מופקע ממנו, ויצאו שני כיוונים: א. לא יהא ספיקו חמור מודאו (כ"כ הקר"א), אשמח אם יש לרב הסבר לכלל הזה. ב. חשבתי שאולי אפש"ל שהספק הוא בגדר של אשם תלוי, האם הוא בא כהתחלת הכפרה ברמה כזו או אחרת ולכן הוא קשור לקרבן הודאי (ששונה בין קודם שנתמנה לאחר שנתמנה), אבל זה כיוון ראשוני ולא כ"כ חד. 
אשמח אם הרב יוכל לתת הסבר טוב לעניין, וגם לחוות את דעתו על ההסבר השני (ואולי לשפץ אותו אם הכיוון נכון). תודה רבה 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אם מבינים שחיובו של נשיא באשם תלוי שונה מחיובו של הדיוט באשם תלוי, אלא ששניהם חייבים באותו קרבן, אז זה פשוט. אולי הספק הוא בזה גופא, האם חיוב  אשם תלוי של נשיא הוא חיוב שונה או אותו חיוב של הדיוט. אבל מלשון הקר"א משמע שהבין אחרת: אם בוודאי הוא נפטר בכה"ג אז בספק לא יכול להיות שיתחייב. אמנם הכלל זה נסתר מיניה וביה, שהרי נשיא שגם חטא וגם נודע לו בהיותו נשיא חייב באשם תלוי ופטור מחטאת ודאי, רואים שיש מצב שהספק חמור מהוודאי. ולכן דבריו צל"ע, ונראה כדבריי.
לא הבנתי את הצעתך, האם כוונתך לדבריי או למשהו אחר. אם אתה רוצה לפטור מאשם תלוי בגלל שבוודאו לא יתחייב חטאת, והאשם התלוי הוא תחילת הכפרה של החטאת (כשייוודע לו), זה אינו מאותה סיבה שדחיתי את הקר"א. לשיטתך בנשיא שחטא לא יתחייב אשם תלוי כי אינו חייב בחטאת ודאי.
 

אבישי הגיב לפני 2 שנים

לגבי דחיית הקר"א – נשיא שחטא ונודע לו בהיותו נשיא מביא חטאת (אלא שמביא שעיר ולא כשבה או שעירה), לא?
ואני חושב שכוונת השואל היא מהיכי תיתי לומר שחיוב האשם תלוי של נשיא שונה מחויבו של ההדיוט, והרי שניהם מביאים את אותו קרבן.

שאינו יודע - לשאול הגיב לפני 2 שנים

מה זה קר"א

אבישי הגיב לפני 2 שנים

קרן אורה. שם של ספר.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אכן. התכוונתי למשהו שונה. הרי מדובר לפי ר"ש, והוא סובר שהנשיא פטור אם חטא כהדיוט ונודע לו כנשיא. ואז הוא באמת פטור לגמרי.

הראל הגיב לפני 2 שנים

אכן התכוונתי לעיקרון של הרב, שחיובו של הנשיא באשם תלוי שונה מחיובו של הדיוט באשם תלוי, אלא שהתכוונתי לנסות לענות על הקושי שאבישי העלה, מהיכ"ת לומר כך, ולכן הכיוון היה שהאשם תלוי הוא סניף של קרבן חטאת קבוע (ששם ודאי חיובו של הנשיא שונה).

השאר תגובה

Back to top button