בין אדם לחבירו ובין אדם למקום

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיבין אדם לחבירו ובין אדם למקום
P שאל לפני 2 שבועות

שלום הרב,
אמנם שאלה ידועה, אבל אשמח לשמוע מה דעתך על השאלה הבאה:
מצוות שבין אדם לחבירו נצטוו ע”י ה’, מדוע זה לא הופך אותם למצוות שבין אדם למקום?
בצורה יותר חדה, האם מצוות שבין לחבירו הם לא מצוות שבין אדם למקום כשהחבר הוא חפצא של המצווה (בדיוק כמו תפילין או לולב)?
 
תודה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

בפשטות לא. ברור שיש כאן צד של בין אדם למקום, אבל החבר אינו רק החפצא שעליו מתבצעת המצווה. כתבתי על כך טור 236 שעסק בהתייחסות אגוצנטרית לעולם. עיין שם היטב. קישרתי זאת גם לעניין החובות והזכויות בהלכה.
החת”ס מחלק בין שני סוגי מצוות כלפי החבר: יש מצוות שיעדן הוא החבר ויש מצוות שהחבר הוא הנמען של המצווה (היא פונה כלפיו אבל החובה היא כלפי שמיא). נדמה לי שהבאתי את דבריו במערך השיעורים של על צדקה, ע”ש.
 

‫P הגיב לפני 2 שבועות

אני חשבתי להציע (בעקבות דברים שלמדתי ממך) שבמצוות שבין אדם לחבירו יש שתי קומות: המוסרית והדתית. בקומה המוסרית הנמען הוא החבר, אדם שעוזר לחבר כשהוא חושב רק על התועלת המוסרית שהוא מביא לעצמו ולעולם – מפספס בגדול, ואין פה מעשה מוסרי כלל (קאנט וכו’). הקומה הדתית היא אכן רק כלפי שמיא, ובמובן הזה היא מצווה שבין אדם למקום לכל דבר.

פה עולה השאלה מה צריכה להיות המוטביציה במצוות כאלה? למען החבר או למען קיום דבר ה’. ואפשר להגיד שהחידוש הוא שבמצוות כאלה הוא שהנמען צריך להיות החבר. לחילופין, שדבר ה’ הוא שנחשוב על החבר וא”כ שניהם מתקיימים במוטיבציה כזו.

ייתכן וזה לא שונה מהותית ממה שאמרת. אם כן שונה – אשמח לשמוע מה דעתך על אפשרות זו

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

לדעתי גם המוסר יסודו בקב”ה שחוקק אותו. לא ברור לי האם זה צריך להיעשות לשם שמים אבל זה כן צריך להיעשות לשם המוסר (לעשות מעשה טוב במתעסק אינו מעשה מוסרי). המחויבות לצו הקטגורי היא תנאי למעשה מוסרי.
כשאני נותן צדקה לעני או עוזר לחבר, אני עושה זאת כי זה המעשה המוסרי. אם אני עושה זאת כהיענות לרגש רחמים או דחף פנמי כזה או אחר זה לא מעשה מוסרי. זה לא אומר שכדאי לבטל את הרגשות הללו, אבל המעשה שנעשה רק כהיענות לרגש הזה אינו מעשה מוסרי. זה נבחן אם היית עושה את המעשה לולא הרגש הזה.
בקיצור, כשאני עוזר לחבר אני אמור לעשות זאת כדי שהחבר ייעזר בגלל שהקב”ה (דרך המוסר) מצפה ממני לעשות זאת. ה’חקירה’ הדיכוטומית האם זה זה או זה אינה נכונה. מדובר בצירוף של שניהם. ראה מאמרי על הדיכוטומיות של חקירות:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA

השאר תגובה