ביצה שנולדה ביום יום טוב

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיביצה שנולדה ביום יום טוב
הלל שאל לפני 4 שבועות

 בגמ’ מובא שאם מדובר בתרנגולת העומדת לאכילה הביצה היא אוכל שנפרד ואם מדובר בתרנגולת העומדת לגדל ביצים הביצה היא נולד.
שאלתי היא מה החילוק? או שהיא נולד בשני המצבים או שהיא אוכל שנפרד

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

אם התרנגולת עומדת לאכילה אז כולה אוכל, ואז רואים את הביצה כחלק ממנה ולא משהו חדש. לכן זה אוכלא דאפרת. אבל תרנגולת העומדת לגדל ביצים איננה אוכל בעצמה, ואז הביצה שנולדה ממנה היא אוכל חדש שנולד.

הלל הגיב לפני 3 שבועות

לרבי שמעון שמקל במוקצה תרנגולת העומדת לגדל ביצים היא כאוכל ובכל זאת יש הו”א בגמ’ שביצתה נולד?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

לא מבין את השאלה. הסברתי את ההבדל. כעת אתה מציין שיש בגמרא הו”א אחרת שלמרות שהתרנגולת היא אוכל הביצה היא נולד. אני הסברתי את הדעה שמבחינה בין סוגי התרנגולות כי עליה שאלת. אז אתה מביא לי דעה אחרת (או בעצם הו”א) שלא מבחינה. אז מה? אז בהו”א הזאת יש נולד גם מאוכל.

הלל הגיב לפני 3 שבועות

מדוע הגמ’ אינה מתרצת את המשנה שמדובר בתרנגולת העומדת לאכילה, לב”ה ביצתה נולד ולב”ש ביצתה אוכל שנפרד?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

יש התפתחות של הסוגיא. אולי מאותה סיבה שההו”א בר”ש נדחית.

השאר תגובה