דין משמוש

תלמיד טועה שאל לפני 2 שבועות

רשב”א בתוס’ בב”ב כותב שירושה מדין משמוש פועלת באופן שהמת האמצעי יורש ומנחיל ליורשו. במקרה שם בתוס’ הבן יורש את אמו המנוחה שיורשת את סבו המנוח שיורש את בנו.
מקשים על כך מהמשך המסכת שכתוב ‘דלמא מצי אמר אנא מכח אבוה דאבא קאתינא’ לגבי יורש את אבי אביו. למשמע שירושה ע”י משמוש היא ישירות מהמנחיל.
בשארית יוסף מתרץ ששני האופנים נכונים לפי רשב”א והיורש בוחר באיזה אופן הוא רוצה לנחול (למשל אם אביו מכר את נכסי אביו, היורש לא רוצה שזה יעבור דרך האב כי אז הנחלה תלך לקונים).
לדעתי ההסבר הזה מוזר. למה שתהיה אפשרות כזאת? אם שני האופנים במשמוש קיימים אז ששניהם יחולו, ולחומרא.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

מסכים.
אגב, אולי יש לתלות זאת בשארות לאחר מיתה (סתירת התוס’ בב”ב וביבמות).

ן הגיב לפני 2 שבועות

הברכת אברהם מתייחס לזה

השאר תגובה