הטיעון הקוסמולוגי

שו”תקטגוריה: אמונההטיעון הקוסמולוגי
ר' שאל לפני 2 שבועות

לכב’ הרב מיכאל אברהם,
שלום רב
תודה מרובה על הספרים הנפלאים בכלל ועל הטרילוגיה בפרט, שהם עבורי כמים קרים על נפש עייפה. עוד ינובון וגו’.
איתא בספה”ק ‘המצוי הראשון’ (עמ’ 193-194) שהטיעון הקוסמולוגי אינו מוכיח על הסיבה של היקום אלא על המאציל שלו, וההכרח לזה (עמ’ 189) הוא שאלת הקולקטיב של היקום, שאם אינו רק כמותי אלא גם איכותי אולי הוא אינו זוקק סיבה או טעם, והוא עצמו אינו אלא כנשמה בגוף כלומר לא סיבה אלא מאציל.
לא ברור לי המעבר בין חיפוש הסיבה למציאת ההאצלה. אם הפרטים ביקום כן זקוקים לסיבה, האם הפתרון של ההאצלה הוא תחליף לזה? ואם ההאצלה היא סוג של סיבה אז מה המשמעות של המעבר מאלוקים מסובב לאלוקים מאציל?
עוד לא הבנתי, מה הבסיס להניח שהקולקטיב של היקום הוא משהו ממשי מעבר לסך כל הפרטים?
אשמח לתגובת כבוד הרב. תלמידיך אנו ומימיך אנו שותים!

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 שבועות

הדברים שציטטת הם אפשרות אחת  מיני כמה. אפשר לראות את אלוהים כסיבה גורמת או כמאציל. אלו שני ניסוחים של הטעון הקוסמולוגי (תלוי בשאלה מה יחסך לפירכות השונות שנדונות שם). להבנתי הוא גם סיבתו של העולם וגם המאציל שלו. אלו שתי ראיות: מכל שהעולם קיים ומכך שהוא יישות אורגנית.
מכאן גם תבין שאין בהכרח סיבה להניח שהעולם הוא אורגני, אלא שמי שמניח זאת יכול להגיע אלוהים בטיעון על דרך ההאצלה.

השאר תגובה