הכרת טובה פילוסופית

שו”תקטגוריה: מחשבההכרת טובה פילוסופית
דוד שאל לפני 3 חודשים

שבוע טוב.
אינני מצליח להבין מדוע טענת “הכרת טובה פילוסופית” כפי שהרב מציג אותה במחברת החמישית אינה לוקה בכשל הנטורליסטי, והרי היא גוזרת ערך (הכרת טובה) מעובדה (זיקה אונטולוגית בין אלוהים לבינינו)?
וכן, מדוע הרב רואה צורך להעמיד את המחויבות הדתית שלנו על הכרת טובה (גם אם פילוסופית) ולא כפי שהרב מעמיד את המחויבות המוסרית שלנו (על עובדות “טעונות” ולא נייטרליות)?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים

ומה על הכרת טובה מוסרית רגילה? גם שם אתה גוזר חובה מוסרית מעובדה (שמישהו גמל עמך טוב). יש כאן ערבוב בין מישורים. חובות מוסריות כמעט תמיד קשורות לעובדות. הכשל הנטורליסטי רק קובע שאין די בעובדות לבדן כדי לגזור את החובה המוסרית. לדוגמה, כשמעשה כלשהו שלי מכאיב לאדם פלוני אסור לי לעשות זאת. הרי לך חובה שמבוססת על עובדה. אבל עצם העובדה שהמעשה מכאיב אין די בה כדי לגזור את החובה. יש להוסיף הנחת גשר שיש איסור להכאיב לאדם.

דוד הגיב לפני 3 חודשים

אז מהי ההנחה שמגשרת בין העובדה (הזיקה האונטולוגית בין אלוהים לבינינו) לבין הערך (שאנחנו מחויבים לשמור את מצוותיו)?

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

שאם מישהו יצר אותי ואני פועל וקיים מכוחו – יש עליי חובה לציית לו.

שי זילברשטיין הגיב לפני 3 חודשים

הרב מיכי,
למה להניח שאם מישהו יצר אותי עליי לציית לו ? זו הנחת יסוד או שיש לה בסיס קודם ?

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

זו הנחה שנראית לי ולרבים אחרים סבירה. ראה מאמרי בעניין:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/
אני מדמה זאת לכיבוד הורים ובעלות על יצירה. ראה שם.

דוד הגיב לפני 3 חודשים

והכרת הטוב מסוג זה היא עד כדי כך גדולה עד שאמסור את נפשי למען המצוות?

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

מדובר על הכרת טובה כוללת. לא תגובה למישהו עשה לי משהו טוב אלא למישהו שאחראי על כל קיומי ועצם תפקודי. אם אנשים מוכנים למסור את נפשם למען עם, מדינה, או ארץ, איני רואה מדוע לא יהיו מוכנים למען אלוהים.
אבל כמובן כל אחד אמור לשאול זאת את עצמו. אין לי קריטריונים וכללים לקצוב את מידתה של הכרת טובה. אם הכרת הטובה שאתה חש אינה מגיעה לכדי כך, אז כנראה לא תמסור את נפשך.

אורן הגיב לפני 3 חודשים

אפשר להוסיף שעבודת השם מבוססת גם על הכרת העליונות והחשיבות של הקב”ה. ניתן לחשוב על מקרה שממחיש את זה. למשל אם אדם מועמד בדילמה שבה מציעים לו אחת משתי אפשרויות: או שנהרוג אותך, או שנהרוג מיליון אנשים שאתה לא מכיר. לכאורה מהצד המוסרי, אין חובה לאדם לוותר על חייו למען חייהם של אחרים (חייך קודמין). אבל עדיין, נראה לי שהמעשה הראוי הוא לוותר על חייך במצב כזה מכיוון שחייהם של מיליון אנשים חשובים הרבה יותר מחייך. ולכאורה ניתן להקשות שהרי לגבי אותם מיליון אנשים אין לך לא הכרת טובה רגילה ולא הכרת טובה אונטולוגית (כלומר הם לא יצרו אותך) ועדיין יש פה תחושת חובה נורמטיבית כלפיהם. אותו דבר כלפי הקב”ה, גם מבלי שהייתה לנו הכרת טובה רגילה או אונטולוגית כלפיו, מתוך הכרה בחשיבותו ועליונותו, אנחנו מבינים שראוי למלא את רצונו גם במקום שזה בניגוד לרצוננו, ואפילו נוטל את נפשנו.

השאר תגובה