הלכה ומטאפיזיקה

שו”תהלכה ומטאפיזיקה
צבי שאל לפני 5 חודשים

שלום הרב
האם ההלכה יכולה לקבוע אל המטאפיזיקה? או שהיא רק מנסה ל”לקלוע” אליה? למשל, אם ההלכה לקידושין הייתה אחרת (בגלל שהיו דורשים אותה בצורה אחרת), האם (בהנחה שעכשיו אנחנו עם ההלכה הנכונה) היה נוצר מצב שברמה המטאפיזית הזוג לא היה נשוי?
דוגמא נוספת היא יהדות של אדם, שבתקופת המקרא כנראה הייתה נקבעת לפי האב ועכשיו לפי האם. האם השינוי בהלכה גרם לשינוי במטאפיזיקה של העברת היהדות לצאצאים?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 חודשים

אני חושב שכן. המטפיזיקה של בעלות או אישות נוצרת על ידי ובהסכמת החברה. אין מטפיזיקה בלתי תלויה שהיא המטפיזיקה ה”נכונה”. לכן יש קניין סיטומתא, צורת קנין שמקובלת בחברה כלשהי מועילה מן התורה גם אם אין לה שום מקור.
לגבי יהדות אני בכלל לא בטוח שיש ברקע מטפיזיקה כלשהי. זו הגדרה הלכתית. למה אתה הולך לתנ”ך. מה עם גיור?

צבי הגיב לפני 5 חודשים

אם היהדות היא לא מצב מטאפיזי, אז מה היא? למה יהודי חייב במצוות ומי שאינו יהודי לא חייב? לגבי גיור דווקא אני לא חושב זה בעיה כי זה אפשר להגיד שמעמד הגיור מקנה את המצב המטאפיזי של היהדות (כמו קניין שמקנה בעלות). לעומת זאת ההעברה לצאצאים פעם הייתה מועברת לפי האב ועכשיו לפי האם, אז השאלה היא האם השינוי בהלכה הוא זה שגרם לשינוי בכללי המטאפיזיקה

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

השאלה למה ההלכה מחייבת דווקא יהודים ממש לא מחייבת הבדל מטפיזי או גנטי. כמו שהלכות שנוגעות לכהנים לא מחייבות הבדל מטפיזי בינינו לבינם. זהו הבדל שבתפקיד, והקב”ה בחר לו עם שיישא עליו את התפקיד הזה ולכן רק אנחנו חייבים בזה (כמובן שההיסטוריה והתפקיד גם עיצבו אותנו באופן מסוים, כמו שכל עם מעוצב על ידי הביוגרפיה שלו. אבל זו תוצאה ולא סיבה). השאלה האם עם סגולה זו תכונה מולדת או משימה שקיבלנו. כנראה נחלקו בזה הרמב”ם והכוזרי (כתב על כך אריה שטרן בצהר, וראה שם גם את התגובות למאמרו).

מעבר לזה, יש לי תחושה שאני עוד צריך לעבד שהאמירה שיש חלות קניין מטפיזית לא דומה לאמירה שיש ביהודי משהו מטפיזי שונה מהגוי.
ניסוח ראשוני: אם אתה אומר שהיהודי מיוחד כי יש עליו חלות יהודי שמחייבתו במצוות, לא אמרת שהוא שונה באופי או במעלה כלשהי, אלא הגדרת את היסוד המטפיזי של חיוביו ותו לא. כשאני מקדש אישה אני מחיל עליו חלות אשת איש. זה לא משנה אותה עצמה, אלא רק נספח אליה. אני לא טוען שיש לפניי כעת אישה שונה במובן האנושי.

ד הגיב לפני 5 חודשים

זו טעות. ההלכה אמנם השתנתה (אולי), אבל רק פרקטית. מבחינת ה”אמת” ההלכתית כעת מתברר למפרע שהיהדות מאז ומעולם נקבעה ע”י האם ועד עכשיו “טעינו” (הרי מי שהיה יהודי בגלל אביו לא נשאר כזה לאחר שינוי ההלכה)

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

ד, לזה אני ממש לא מסכים.
אם אדם נחשב יהודי בשלב כלשהו הוא יהודי לתמיד, גם אם ההלכה משתנה. ומה שיש שנעקרו מהעם זה לא בגלל מעמדם ההלכתי אלא מפני שבפועל הם המירו ונטמעו (חז”ל אומרים שעשיו יהודי מומר היה).

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

ראה על כך בטור 171 על האתיופים,שלדעתי מתקיים כאן כלל כעין משפחה שנטמעה נטמעה. מי שנחשב יהודי נותר יהודי גם אם הממזרים שינו את הכללים (כמאמרו של ניקסון).

ד הגיב לפני 5 חודשים

שוב אתה מדבר על הפרקטיקה (משפחה שנטמעה נטמעה). מה ההבדל לשיטתך בין האתיופים שאביהם יהודי (נניח) לסתם גוי שאביו יהודי? מה ההצדקה לייהד אותם ולא אותו?

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

ההצדקה היא פשוטה מאד: לגביהם ההלכה (שלהם) קבעה שהם יהודים וכך באמת היה עליהם לנהוג בשעתו, ולכן גם אנחנו אמורים להכיר בזה עכשיו. מה עניין זה לגוי שאביו יהודי? לא קרב זה אל זה.

השאר תגובה