כמה שאלות

שו”תקטגוריה: הלכהכמה שאלות
אנא שאל לפני 2 שבועות

1. האם מותר ללמוד מפי מורה אשה או מרצה אשה?
2. א. האם לדעתך יש חובה להתפלל חזרת הש”ץ?
ב. האם מותר לשבת בשעת החזרה?
ג. האם מותר לשבת בין לחש לחזרה?
3. א. האם לדעתך כשרואה אדם סרט מותר לו להתבונן בשחקניות ולהנות מיופיין?
ב. האם יש חילוק בין צנועות לשאינן צנועות?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות
  1. אין שום איסור בזה. אם אתה נקלע להרהורים אסורים בזה ייתכן איסור. אבל אפילו כך, אם זו דרך החיים הנורמלית אז עליך להתגבר וזהו. אין זה נכון לאסור צורת חיים נורמלית גם אם אדם מגיע להרהורים. זה כמובן קשור ללא אפשר ולא קא מכוון, וראה טור 487 על כך.
  2. א. זהו מנהג/תקנה שלכאורה מחייב גם בביטול טעמו. אבל כיום זה כל כך מופרך שיש מקום להתיר. יש שכתבו שחזרת הש”ץ כיום מיועדת להפוך את התפילה לתפילה ציבורית. זה טעם נשמע, אבל נראה שהוא לא היה הטעם המקורי. השאלה האם יש לקיים דין מטעם אחר או שמא זוהי חקיקה חדשה שכיום אין לנו סמכות לעשות כן. יש רבים שנהגו לשבת. כנ”ל.
  3. ראה בטורי הנ”ל.
אנא הגיב לפני 2 שבועות

קראתי טור זה (487) אבל לא נראה שהתייחסת לנקודה זו (של התבוננות והנאה מיופי השחקניות). אשמח להתייחסות.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

דומני שכתבתי. אם אתה צופה כדי ליהנות זה בעייתי. אם אתה נהנה תוך כדי הצפייה אז זה מותר. כדאי להשתדל להימנע, אבל אם לא הולך אז אין איסור לדעתי.

השאר תגובה

Back to top button