מותר לשקר ל-waze?

שו”תקטגוריה: הלכהמותר לשקר ל-waze?
יצחק שאל לפני 4 שנים

מה הרב חושב על הפסק הזה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שנים

זו כמובן שטות מוחלטת. בשלמא אם היה אומר שיש כאן איסור של שמירת הנפש (וגם על כך יש לדון). ואולי היה מקום לדון בגזל, שכן התוכנה נמכרה לא לשימוש הזה (שנהג יקיש עליה), וגם את זה יש לדחות בקל. אבל פשוט כביעתא בכותחא ששקר אין כאן. שמעתי כבר שטויות בחיי, אבל זו בהחלט מתחרה נכבדה על תואר הבכירות.
אגב, עצם האיסור ההלכתי לשקר לא ברור כלל ועיקר (זכור לי מאמר של הרב שרלו באחד מגליונות צהר הראשונים בעניין איסור שקר), ואכ”מ.

אורן הגיב לפני 4 שנים

בהקשר לשאלה הזו, נתקלתי בהלכה מוזרה ברמב”ם הלכות סנהדרין פרק כב הלכה י:
דיין שהוא יודע בחבירו שהוא גזלן או רשע אסור להצטרף עמו שנאמר מדבר שקר תרחק

מדובר פה באיסור דרבנן שנסמך על הפסוק? או שמדובר פה באיסור דאורייתא (ואז למה לא מנה את האיסור תחת לאו/עשה?)

מיכי צוות הגיב לפני 4 שנים

מקובל שזה איסור תורה. התומים אפילו שואל על הגמרא בסנהדרין ט, פלוני רבעני לרצוני הוא ואחר מצטרפים להרגו, למה לא פוסלים את העד על שהצטרף לעד הראשון.
למה זה לא נמנה איני יודע. אולי זה נכלל בדין בצדק תשפוט עמיתך או בעצם הפסול של רשע לדון או להעיד.

השאר תגובה