מלחמת מצוה בלי מלך

שו"תקטגוריה: הלכהמלחמת מצוה בלי מלך
הרמטכ"ל שאל לפני חודש 1

רגילים להסתמך על שיטת הרמב"ם שהגדר של המלחמה בדורנו היא מלחמת מצוה עפ"י דבריו שמלחמת עזרת ישראל מיד צר היא גם מלחמת מצוה.
אבל הרמב"ם בסוף ההקדמה לספר המצות אומר שאין צורך להזכיר על ענינים מסויימים שהם לא נוהגים בדורנו מחמת פרסומם ובין היתר הוא מונה שם את מלחמת מצוה משום שאין לנו מלך.
נראה ג"כ שהוא לא מסכים לדברי הרמב"ם שכל מי שהעם ברשותו מספיק לצורך זה, כי אם כן אין סיבה למנות ענין זה כדבר שלא יכול לנהוג בזמן הזה, כי עקרונית יכול להיות מצב כזה.
אתה חושב שניתן א"כ להגדיר את המלחמה בימנו כמלחמת מצוה לשיטת הרמב"ם?
לשון הרמב"ם – 
גם ידוע, שהמלחמה וכיבוש הארץ לא יהיו אלא במלך ועל פי סנהדרי גדולה וכהן גדול, כמו שאמר: "ולפני אלעזר הכהן יעמד" (במדבר כז, כא). ולפי שעניינים אלו כולם מפורסמים אצל רוב בני אדם, הרי כל מצוות עשה או לא תעשה התלויה בקורבנות או בעבודות, או במיתות בית דין, או בסנהדרין, או בנביא ומלך, או במלחמת מצווה, או במלחמת רשות – לא אצטרך לומר בהן: ומצווה זו אינה נוהגת אלא בפני הבית, כיון שזה ברור לפי מה שהזכרנו. אבל מה שאפשר שיהא בו ספק או טעות, אעיר עליו אם ירצה ה'.
 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

בטור 649 ביארתי שלדעתי הרמב"ם לא מתכוון לומר שעזרת ישראל מיד צר היא מלחמת מצווה. זהו פיקוח נפש. ראה שם.
אמנם אם לדין יש תשובה. הוא אומר שכל מיני הלכות שנוהגות במלחמת מצווה לא נוהגות בדורנו גם אם לא יעיר על כך כי זה ברור, אבל לא בהכרח שאין מלחמות מצווה בדורנו. לא בכדי הוא פותח המלמה לכיבוש הארץ ולא מזכיר עזרת ישראל מיד צר. 

הרמטכ"ל הגיב לפני חודש 1

אם זה פיקוח נפש בלבד לפי מה שהבנתי צריך על כל פעולה לשקול אם היא עומדת בגדר סכנה ראויה מה שלא נראה לי קורה בצבא
לדוג' יכול להיות שעכשיו אין הגדרה של פיקוח נפש להמשיך ולהרוג עוד כמה מחבלים במחנות המרכז…באופן כללי האיום מעזה הוסר אפשר לדון שבעוד שנים הם שוב יתעצמו אבל בכלל לא בטוח שמותר להסתכן עכשיו בשביל זה.
ביצור זה מסובך ונראה לי שצריך הכרעה של פוסקים על כל דבר. זה נכון?

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

ממש לא. הגורם האחרון שהייתי שואל הוא פוסקים. פיקו"נ של ציבור לא נדון כמו פיקו"נ של יחיד, ולא צריך שיהיה איום ישיר וקונקרטי. הערתי על כך בפסק.

בס"ד י"ד בסיון פ"ד

ע"פ דובר צה"ל אין היתכנות למיטוט החמאס. מטרת המלחמה לדעתו היא להחליש את החמאס כדי להביאו להצטרף ל'הסדר מדיני'. כשנשאל אם כוונתו להסדר עם הרשות הפלסטינית השיב שעל זה צריכה להיות החלטה של 'הדרג המדיני'. אך דומני שזו באמת המגמה שאליה חותרים במטכ"ל – השבת שלטון הרש"פ על עזה, שתבטיח את בטחוננו. על זה יש לדון אם זה נחשב ל'מלחמת מצוה'?

בברכה, פיש"ל

ולדעת ראה"מ הגיב לפני חודש 1

אמנם, נראה שלדעת ראש הממשלה חשוב שתהיה לצה"ל שליטה צבאית בעזה גם 'ביום שאחרי' שתמנע מהמחבלים להפוך מחדש את עזה למבצרם. מטרה זו מתקרבת יותר לענ"ד להגדרת 'מלחמת מצוה'.

בברכה, פיש"ל

השאר תגובה

Back to top button