מצוה לשמוע בקול חכמים

שו”תקטגוריה: הלכהמצוה לשמוע בקול חכמים
אמ שאל לפני שבוע 1

הורו חז”ל וידע אחד מהם שטעו או תלמיד והוא ראוי להוראה מהו ? מי אמרינן כיון דקביל עלייהו חובה לשמוע בקול חכמים ויעשה כדבריהם או לא יהיה כוחם גדול  מבית דין הגדול ויעשה כדעתו

השאר תגובה