סמארטפון

שו”תסמארטפון
סיני ועוקר שאל לפני 3 שנים

ראיתי שכבר יש שאלה בנושא, אבל טבעתי בדיון (חרדי לא קיצוני האריך למעניתו).
א. האם לדעתך יש בעיה בסמארטפון ללא סינון?
א.1. האם אתה מאמין לסטטיסטיקות הקיצוניות (300% מהדתיים מבלים את יומם ולילם באתרי זימה)?
א.2. באם הן נכונות, האם זו סיבה לאסור, או שאדם יכול לטעום “אני ארבה ולא אסור”?
א.3. האם היום, שהסינונים יחסית קלים וזמינים, והולכים ומשתכללים כך שלא יבואו על נוחות השימוש, הדין משתנה (כי לכאורה יש בזה “ליכא דרכא אחרינא”)?

ב. האם אתה מכיר מישהו שכתב פסק מלא בנושא, תוך דיון בדברי הפוסקים ב”דרכא אחרינא” ואיסורי הסתכלות והרהור? ובכללי, האם יש תלמידי חכמים מובהקים נוספים המורים בזה להיתר?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

כפי שכתבתי שם, לדעתי עדיף עם סינון אבל איני בטוח שניתן לדבר על בעיה הלכתית בלי סינון. ולא בגלל אני ארבה ואלא סור אלא בגלל שהוי כליכא דרכא אחרינא (Vסברתי שם שגם אם יש הבדל קטן בטורח הרי זה כמו ליכא דרכא אחרינא. זה אינו דין אונס)..
לא מכיר פסק בעניין.
לגבי הסטטיסטיקות, אני מסופק לגביהן מאד.

סיני ועוקר הגיב לפני 3 שנים

אבל לפי זה, עקרת את “ליכא דרכא אחריתא” מתוכן.

הרי ברור שכשאדם בוחר בין שתי דרכים, יש לו סיבה כלשהיא לכך, שיכולה להיות קשורה לאורך או לטורח וקושי.

ממילא, כל בחירה יכולה להיות מוצדקת כ”ליכא דרכא אחריתא” (למעט מקרה שבו אני בוחר בדרך הבעייתית רק כדי לחטוא), ודברי חז”ל “אי איכא דרכא אחריתא – רשע הוא” לא יחולו אלא במקרה של דרכים זהות לחלוטין, שזה לא באמת קיים מלבד אצל בורידאן ז”ל.

מיכי הגיב לפני 3 שנים

אכן, ראה סוגיית פסחים ובראשונים שם.

Back to top button