עד בחתונה חילונית

שו”תקטגוריה: הלכהעד בחתונה חילונית
ראובן זילברשטיין שאל לפני 3 שבועות

אם חבר חילוני קרא לי לעד בחתונה שלו, להגיע?
או דווקא לא להגיע ע”מ שיהיה לו עד פסול ולא יחולו הקידושין בשביל למנוע אח”כ למקרה של ממזרות.
אני שואל גם לגבי חילוני ש לא מעוניין בחתונה יהודית ועושה זאת משום שהוא מוכרח וגם חילוני שמעוניין בחתונה יהודית.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

הרב במקום מחליט על תקפותו של הטקס. אם המדיניות שלו היא לעשות טקס תקף (כך סבורים רוב מוחלט של הרבנים) הוא בכל מקרה ייקח עד כשר. ואם הוא רוצה עד פסול הוא יעשה זאת בעצמו. שום דבר לא תלוי בך.

ראובן זילברשטיין הגיב לפני 3 שבועות

השאלה היא באופן תיאורטי.
אם אתה רוצה שהיא תהיה מציאותית, אז אני שואל מה המדיניות שלך?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

המדיניות שלי היא לשים עדים כשרים. מכמה טעמים:
1. אתה אמור לאפשר לאדם להינשא כדת משה וישראל. אם הוא מחליט להיות עבריין זו בעיה שלו (הלעיטהו לרשע וימות). כעין זה הצלת מחללי שבת בשבת במלאכה דאורייתא (הם לא ישמרו שבתות הרבה, אבל רוב ככל הפוסקים קבעו שיש להצילם. אתה מאפשר להם לשמור שבתות, ומה שהם מחליטים לעשות בפועל זו בעיה שלהם).
2. שקיפות. אתה לא אמור לקבל החלטות על אדם במקומו. אתה יכול כמובן לסרב להשיא אותו, אבל לא לומר לו שאתה משיא אותו ולא לעשות זאת.
3. מבחינת הממזרות זו בעיה בכל מקרה (אבל כמובן זה מקרה נדיר מאד), אבל מבחינת העבירות אם הוא לא מחויב לתומ”צ עבירותיו אינן עבירות.

יהודה הגיב לפני 3 שבועות

מה הכוונה שאם הוא לא מחויב לתומ”צ עבירותיו אינן עבירות?

מואבי הגיב לפני 3 שבועות

בין תינוק שנשבה בין אנוס (שכלו אנסו).

ראובן זילברשטיין הגיב לפני 3 שבועות

מדוע הממזרות זו בעיה בכל מקרה?
אם אין קידושין, אז אין ממזרים. לא?

ראובן זילברשטיין הגיב לפני 3 שבועות

ולגבי השקיפות, ניתן לומר לו שאתה לא משיא אותו נישואין הלכתיים, בשביל שאם יבוא יום ואשתו תבגוד בו, אז לפחות ילדיה לא יהיו ממזרים.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

יהודה, ראה כאן:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94/

ראובן,
אבל אם יש קידושין יש ממזרים. הסברתי את דעתי שיש לקחת עדים כשרים.
הצעתך לגבי השקיפות מזכירה לי את המדרש על “אנוכי עשיו בכורך”. במחילה, משחקי המילים הללו לא עוזרים בשום מובן אמיתי. כשאתה משקר אתה משקר. ובכלל, מבחינה זאת עדיף לא להשיא אף אחד בנישואין כשרים וכך יימנעו הממזרים לגמרי. הרי גם אצל חילונים ממזרות היא עניין נדיר ביותר (כי משתמשים באמצעי מניעה כדי להימנע מלידה ממי שאינה אשתו).

יהודה הגיב לפני 3 שבועות

אפשר לשמוע את דבריך במאמר הזה לגבי תינוק שנשבה. אבל מה שכתבת שם בהתחלה שגם בלי תינוק שנשבה, עצם זה שהוא בכלל לא מאמין מגדיר שאין למעשה שלו שם של עברה זה משונה מאוד, וכמובן שלא שייך ללמוד בזה מעשה ללא תעשה.

לשון הרמב”ם באיגרת תימן: שהתורה הזאת לא יוכל להימלט ולהינצל ממנה אפילו אחד מזרע יעקב לעולם, לא הוא ולא זרעו ולא זרע זרעו בין ברצונו בין שלא ברצונו, אבל הוא נענש על כל מצווה ומצווה שבטל מן הצווים, כלומר ממצווה עשה, וגם ייענש על כל מה שיעבור ממצות לא תעשה. ולא יעלה על הדעת שבהיותו עושה החמורות שלא ייענש על הקלות כדי שיפקיר עצמו להם. אבל ירבעם בן נבט, שחיק עצמות, ייענש על העגלים שחטא בהם והחטיא את ישראל, וכמו כן ייענש על שביטל מצות סוכה בסוכות. וזה העיקר יסוד מיסודי התורה והדת, ולמדוהו ועשו היקש עליו.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

מסכים לכל מילה של הרמב”ם. מה זה נוגע לדבריי? אני מסכים שכל יהודי חייב בכל המצוות ולא יכול להימלט מזה, ואני מסכים שהוא ייענש אם הוא עובר עליהן (רק במזיד כמובן).

יהודה הגיב לפני 3 שבועות

כי הבנתי מדבריך שלעבירה של מומר שלא מאמין כלל אין שם של עבירה. אבל אם הרמב”ם מדבר על מומר וואומר שייענש על כל פרט, אז זה נחשב עבירה

מיכי הגיב לפני 3 שבועות

הסברתי מה בין המומר של פעם לימינו.

בועז הגיב לפני 3 שבועות

מונח בדברי הרב שכאילו חילוני שמבקש מרב להשיאו, כונתו להשיאו כדת משה וישראל.

למיטב הבנתי אין רצונו אלא בטקס עם רב, וזה ממש לא מעניין אותו אם זה נעשה על כללי ההלכה הצרופים.

השאר תגובה