צורך או ערך

שו”תקטגוריה: כלליצורך או ערך
יעשיבע בוחער שאל לפני 3 שנים

מהי דעת כבוד הרב בנושא למידת מקצוע/אקדמיה/פרנסה?
האם הרב דוגל בגישות הקיצוניות שאין שום ערך באקדמיה/עבודת כפיים/כלכלה עצמית, או בגישות הנגדיות, שהאקדמיה מוכרחת כחוכמה משלימה לתורה/עבודת כפיים כערך בסגנון גורדון/יש לאדם להתפרנס בכבוד ובכוחות עצמו?
או שמא (כפי שהסלשים מעידים) הדבר מורכב? (למשל, יש לחלק בין בחור פנומן שסומן כמי שיהיה ‘גדול הדור הבא’, לבין בחור כשרוני רגיל, שאולי לא מוצא עצמו בלימוד גמ’ יום שלם, ומסוגל להיות רופא או לוגיקן..)
סליחה שנשמע מבין השורות את שיש לי כבר דעה מוקדמת בנושא, אך בכל מקרה מעניין אותי מאוד לדעת מה דעת הרב, אותה אני מאוד מכבד
תודה
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

שלום רב.
ברור שיש ערך בכלכלה עצמית, כפי שכבר האריכו בש”ס וראשונים. לא צריך לי ולדכוותי (בכל העניין הזה ראה אריכות והרבה מקורות בספרו של פרופ’ יהודה לוי, שערי תלמוד תורה).
אבל אתה מניח בדבריך משום מה שערכה של האקדמיה הוא רק כהכשרה מקצועית, ודן בשאלה האם הכשרה מקצועית היא חשובה או לא. אבל אקדמיה נותנת ידע וכלי למידה וחשיבה, ויש להם ערך כשלעצמם.
בדילמה האם ללכת לשם או להישאר בישיבה אין כמובן תשובה נכונה אחת לכולם, אבל כדאי לקחת בחשבון עוד שני שיקולים: מי שמאד מוכשר לאקדמיה עדיף שיילך לשם גם אם הוא מתאים ללמוד בישיבה (אתה הנחת שמי שמתאים לישיבה ברור שלא יילך לאקדמיה). טול מקרה קיצוני: איינשטיין לא היה צריך להישאר בישיבה אלא לעסוק בפיסיקה לכתחילה. זו תרומה עצומה למחשבה האנושית (וכמובן גם השלכות טכנולוגיות ואחרות). האקדמיה מועילה לעצם לימוד התורה. היא פותחת את הראש וגם נתיבי לימוד וחשיבה חדשים.

השאר תגובה