קידושין ע"י העברה בנקאית

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיקידושין ע"י העברה בנקאית
יהודה שאל לפני 4 שבועות

שלום,
רציתי לדעת באופן תיאורטי מה יהיה הדין לדעתך בקידושין ע”י העברה בנקאית לאשה? (אני מדבר באופן שהעדים כשרים והכל מסביב בסדר כמובן…). הספק הוא משום שמדובר במספרים משתנים בחשבון או איפשהו שם במצג, לא בכסף ממש, אין כאן נתינה ככל הנראה, אבל מצד שני יש מושג של מדין ערב וע”כ… 
תודה. 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

לדעתי דין ערב לא קשור לכאן, שכן בדין ערב יש נתינה של מישהו אחר עבורי. ויש אפילו הדורשים שם שיהיה שליח (מחלוקת רש”י וריטב”א).
אבל יש לדון שיחולו קידושין כמו בהקנאת שדה. גם שם אין פעולת העברה לאישה אלא במישור המשפטי וזה נחשב כנתינת כסף קידושין. ואולי גם בקידושי הנאה (רקוד לפניי, אדבר עלייך לשלטון) רואים זאת, שזה אמנם מעשה אבל לא נתינה ממשית לאישה. וכן במקדש במילווה לולא שמלווה להוצאה ניתנה הייתה מקודשת. ובהנאת מחילת מלווה או בפיקדון מקודשת. ובכל אלו אין פעולת נתינה.
אמנם ראיתי מסבירים שבמילווה ופיקדון מה שמקודשת הוא מפני שנתינת הכסף מעיקרא הייתה נתינה וכעת רק מסלק ידו מהם (ראה פת”ש סי’ כז). אם כן, במקרים אלו הייתה נתינה.
ואולי פעולת ההעברה במחשב או בבנק היא גם פעולת נתינה.
סוף דבר, אני לא בטוח שניתן לקדש כך. הדבר צל”ע ואין לי פנאי כעת לבדוק לעומק.

יהודה הגיב לפני 4 שבועות

מחלוקת רשי וריטבא זה בעבד כנעני ולא בערב

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

אכן. התבלבלתי.

אורן הגיב לפני 3 שבועות

האם מי שמקדש בהנאת מלווה צריך מעשה קניין כדי להחיל את הקידושין? או שהם חלים באמירה?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

למה זה משנה? לא זכור לי שמובא שצריך פעולת קניין. ואם נאמר שהנתינה המקורית הייתה הקידושין וכעת יש רק הסתלקות אז יותר פשוט שלא צריך.

אורן הגיב לפני 3 שבועות

נראה לי קצת מוזר שניתן לקדש אישה בלי מעשה קניין. ניתן לשאול גם לגבי אישה שמתקדשת ב”רקוד לפניי” האם צריך מעשה קניין (ושם לא הייתה נתינה בכלל). או שאולי מעשה הריקוד עצמו הוא מעשה הקניין? והאם אחד הצדדים יכול לחזור בו תוך כדי הריקוד לפני שהוא נגמר (כלומר האם תחילת ריקוד קונה או גמר ריקוד קונה או אולי אף אחד מהם)?

מיכי הגיב לפני 3 שבועות

לכן הבאתי את הפת”ש.

אורן הגיב לפני 2 שבועות

בהמשך לעניין של קידושין ללא מעשה קניין, האם ניתן להקנות מעות קידושין לאישה ללא מעשה קנין לצורך קידושיה? כלומר, האם קנין כסף צריך משיכה או הגבהה של הכסף, או שניתן להקנותו באמירה בלבד? אני שואל כי נתקלתי ברש”י שממנו משמע שניתן להקנות מעות בדיבור בלבד:
רש”י מסכת קידושין דף מז עמוד א
אבל באלו – מקבלת הראשונה לא באתה לידה בתורת מלוה דמשנגמר הדיבור הקנה לה בתורת קידושין וכי אכלה מדידה קא אכלה ואפילו אכלה ראשונה ראשונה מקודשת אם יש בכולן שוה פרוטה.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

ברש”י משמע שהנתינה הראשונה היא מעשה הקידושין. הדיבור רק מגדיר אותה ככזה. כעין מה שהבאתי מהפת”ש למעלה. גם ההנגדה למילווה מצביעה על כך, שכן לו הייתה אפשרות לקידושין במילווה היא הייתה מקודשת בנתינה הראשונה גם כשאמר לה בזה ובזה ובזה.

אורן הגיב לפני 2 שבועות

אם הנתינה הראשונה היא מעשה הקידושין, איך היא מצטרפת לתמרות האחרות שטרם ניתנו? כלומר, מילא התמרה הראשונה מוקנת לאישה ע”י מעשה הנטילה שלה. אבל שאר התמרות טרם ניתנו או ניטלו על ידה, ואיך הבעל יקנה לה גם אותן מבלי מעשה קניין?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

הטענה היא שזהו מעשה מתמשך

השאר תגובה