שור תם

שו”תשור תם
נועם שאל לפני שנה 1

שלום לרב . 
מדוע שור תם משלם רק חצי נזק. האם זה קשור לרמת הסבירות בנזק שלו או סיבה אחרת ? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

הגמרא בב”ק טו ע”א מביאה בזה מחלוקת, שתלויה בשאלה האם סתם שור בחזקת שמור או לא: אם הוא לא בחזקת שמור אז החצי נזק הוא חיוב ממוני-נזיקי רגיל, אלא שהתורה חסה עליו ומורידה חצי מהתשלום כי בכל זאת זה שור שלא מועד להזיק. או שמן הדין הוא היה פטור כח השור בחזקת שמור, והתורה קונסת אותו כדי להמריץ אותו בכל זאת לשמור. לדעה זו מדובר בקנס. להלכה פוסקים כדעה השנייה.

השאר תגובה