שיעורים על כתובות

שו”תקטגוריה: עיון תלמודישיעורים על כתובות
EA שאל לפני 4 שבועות

בשיעורים על כתובות כא. במחלקות רבי ורבנו האם על כתב ידם הם מעידים או על מנה שבשטר, סיכמת שיש 4 כיוונים בסוגיא שצריך להסביר (שיעור 27), ובשיעור 28 בגלל אילוצי הזמן (בזמן שהבערת את השיעורים הללו) ויתרת על ההסברים. 
האם יצא לך לכתוב על זה פעם אחרת ? 

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

לא זוכר.

EA הגיב לפני 4 שבועות

בשיעור 28 לגבי עד ודיין מצטרפים:

א. הסברת שלפי רבנן דרבי ״לא נכון לומר שהעד שמקיים את חתימת עצמו מעיד על מנה שבשטר. אלא מכוח שהוא כאילו מעיד על מנה שבשטר (וראינו בשיעורים שם מחלוקת ראשונים מה הוא צריך לדעת על ההלוואה כדי להיחשב ככזה), הוא נחשב עדות קיום כשרה על חתימתו (למרות שהוא רק עד אחד). בסוף, בשורה התחתונה הוא עד קיום ולא עד על מנה שבשטר״

לא הבנתי את היסוד הזה. מה זה ״כאילו מעיד״ ? אם הוא מעיד על המנה הוא נאמן לפי רבנן, ולכן היה אפשר לומר שכיון שהוא מעיד על מנה שבשטר בזה גופא הוא מקיים את השטר. למה ״כאילו מעיד על מנה״, הוא מעיד בהחלט !

ב. כתבת ״לכן סביר יותר שלפי רב יהודה אמר שמואל הדיין שמעיד על חתימתו לא נחשב כמעיד על מנה שבשטר, אלא רק על הקיום. הוא נחשב כעד קיום בעצמו״.

וק״ל, דכאן אתה מהפך את הדינים של העד במקרה של הדיין לשיטת רבנן. שכן, לשיטתם (איך שהסברת את זה, כדלעיל) מכוח שהעד מעיד על גוף העדות (=מנה שבשטר) לכן הוא נחשב כמי שמקיים גופא בזה את השטר.
ולגבי הדיין, אתה כותב שמכוח שהוא מעיד על חתימתו בהנפק (=מקיים אותו) לכן הוא נחשב כעד קיום של השטר (=גוף העדות של ההנפק).
לגבי העד אתה מסביר שA גורר B, ולגבי הדיין שB גורר A.

ג. לפי רבא שעד ודיין אינן מצטרפים, זה הולך גם לפי רבנן דרבי, שהעד מעיד על המנה ובזה הוא עד קיום על השטר. והקושי ברבא הוא שא״כ למה שהדיין לא יהא ג״כ כעד קיום של השטר בזה שהוא מעיד על ההנפק (הצעד שעושים מעדות על מנה לקיום השטר לעד היה צריך להיעשות גם לדיין, מעדות על ההנפק לקיום השטר). ותירצת על זה ״מפני שהדיין הוא עד אחד על אירוע של קיום השטר בבי”ד קודם (שבו הוא שימש כדיין), והרי עד אחד לא מספיק כדי לברר לנו שאכן היה אירוע כזה. ממילא הדיין לא נחשב אפילו כעד קיום אחד״.

ולא הבנתי, גם העד שמעיד על חתימתו הוא לבד והוא עד אחד על אירוע ההלואה, אז למה הוא כן מספיק לברר שהיה אירוע כזה (ההלואה) ?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

איני זוכר את השיעור ההוא ולא מונח כעת בסוגיה.

Back to top button