תפילה על חולה

שו”תקטגוריה: אמונהתפילה על חולה
אליסף שאל לפני 3 שנים

בהנחה שהבנתי את דעתך בכל הקשור ל”עזב אלוהים את הארץ”.
מה משמעות תפילה על חולה שיתרפא, ומהי התועלת בתפילה או בעשיית מצווה לזכות אדם שנפטר?
תודה.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

תפילה על חולה כנראה לא מועילה. אבל איני יכול לשלול את האפשרות שתהיה מעורבות כלשהי בזמן ומקום כלשהם. לכן איני יכול לקבוע שזו תפילת שווא. אבל ברור לי שאין טעם להתפלל אלא במקרים נואשים שאין סיכוי אחר.
לגבי אדם שנפטר, אני חושב שהדברים יכולים לעמוד לזכותו אם הוא גרם להם. לא ממש משנה אם אתה אומר בפה את שמ והמדויק וכדומה. חזקה שהקב”ה יודע.

אליסף הגיב לפני 3 שנים

תודה לך.

משה הגיב לפני 3 שנים

מה משנה אם גרם להם או לא. מה שחשוב זה אם ניסה לגרום או למיצער אם אישיותו השפיעה, אבל ה’ אינו זקוק להוכחה בעין שהוא הצליח לגרום

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

זה כבר מכניס אותנו לשאלת התוצאתיות. אני חושב שכמו שיש עונש על גרימה שהצליחה ועונש פחות על גרימה שלא הצליחה, כך גם בשכר. הבחנתי באחד הטורים בין אשמה לאחריות. אני חושב שזה נכון גם בצד השכר.

Back to top button