על תפיסות אלוהות אחרות ועל תפיסות אזוטריות בכלל

שו"תקטגוריה: כלליעל תפיסות אלוהות אחרות ועל תפיסות אזוטריות בכלל
רציונלי (יחסית ) שאל לפני 2 חודשים

הרב מיכי היקר חג חירות שמח וכשר .
 
 
 
 
קראתי בעוונתי הרבים בין ליל הסדר .לבין יום טוב .קצת על משיח השקר .שבתאי צבי  בהשראת רוח החג המדברת על חירות מעבדות לפרעה .לאלילי שקר ולשקר שהוא עבודה זרה בכלל .לעומת עבדות לאלוהים האחד והיחיד .
מפה לשם התגלגלתי לקריאה בנושא תפיסת האלוהות שהייתה  רווחת בשבתאות . שמדברת על האין סוף המופשט כאור ענק וגדול שיש לו שני רצונות סותרים המגולמים בתוכו רצון הנחש וסמאל המייצגים את הפן האלוהי שמתחרט על הצימצום ובריאת העולם והרצון האלוהי לתת ולקבל ליצור קשר עם נבראיו ולהטיב עימם .וזאות בנוסף לדעה שהייתה רווחת בשבתאות שהאור אין סוף .שהקב"ה אלוהי ישראל הוא רק ספירה אחת מההתגלמיות שלו .הוא למעשה לא עילת העילות הסיבה הראשונית או המצוי הראשון .מכיוון שזה ישות מושלמת אשר אדישה לגורל העולם ובני האדם בכלל .ובריאת העולם הייתה יכולה לעשות רק דרך אור האין סוף . תפסה את תשומת ליבי .העניין של השורשים הרעיונים .הקבליים -אזוטריים מהם קיבלה תנועה זו  את השראתה חוקרים רבים .לפי מה שקראתי .מזהים מעין גישה דומה לזו של שבתאי צבי אצל מקובלים רבים -שאמנם לא הרחיקו לכת עד כדאי כך .אך טענו דברים דומים .שבשאלת הצימצום והיווצרות הרוע קיימות גישות שונות :קיימת הגישה הקלאסית שאומרת שהצימצום היתרחש על מנת לברוא את העולם והרוע נוצר כתנאי לוואי של הבריאה יש גישה אחרת .אזוטרית יותר .שמיוחסת לרבי יוסף אבן טבול .שטען ששורשי הרוע .הדינים הקשים וכדומה .היו כלולים בתוך האין סוף עצמו .ומטרת הבריאה  היייתה   מתוך הרצון של האין סוף להיפטר מהרוע שלו עצמו ולהזדכך .
עכשו ברור לי שכל אלו מקורות אזוטרייים .ועוד יותר הפירושים המרחיקי לכת שנתונים למקורות אלו ומרחיבים את דבריהם מעבר לפשט 
 
אך כאשר ניגשתי לספריית חב"ד אל ספרי האדמורי"ם הראשונים והבעל שם טוב עצמו .הבחנתי עצמי בתופעה איזוטרית מאוד שמרמזת לדברים פרדוקסלים מסוג זה :
*האימרה  שדרך האצלתו את עצמותיו ואת רצונתו כוללת בתוכה כמה מרכיבים שונים שכביכול סותרים אחד את השני :פירוש אשר אומר שבאחרית הימים  תחילה יתגלה האלוה בבחינת מלך על כל הארץ .כי כך מחיוב והגיוני שידעו כל יושבי תבל.ובכללם אומות העולם כל בעלי החיים הטמאים והטהורים יזככו אותו ויהללו אותו .אך שלאחר מכן מצד רצונו היותר פנימי ועליוון שהוא תשוקה מעבר להשגת השכל ושאין לה כל סיבה רציונלית יאביד הוא את הגוים ואת החיות ובכלל כל דבר שאיננו מתקשר ישירות לקדושה מן הארץ כי ברצונו לחזור להיות בסופו של דבר לעולם שלפני הצימצום ובעולם כזו רק עצמות הא"ס עצמם שנשמות ישראל הם חלק מהם יכולים להתקיים .
*האימרה שיש כביכול תחרות על השפע האלוהי בין הרשעים שמנסים להיאחז ביניקה מהאלוהות דרך האחוריים של הקדושה ודרך התפרנסות מקליפת נגה .שממנה יבוא הבירור שלהם ובכך זמנם יוקצב להיות ארוך יותר כי אם לא כן התחרט הקבה על בריאתם כביכול כמו בדור המבול 
*אימרה שיש שתי בחינות או עולמות שונים בהם מצד אחד הרשעים יכולים להיחשב ממקור עליון יותר של התהו והצדיקים מאצילות ולהיפך עשו של מעלה לעומת יעקב של מטה והמן של מעלה לעומת מרדכי של מטה.הארה אלוהית שמתגלמת יותר אצל עמי ארצות מאשר אצל תלמידי חכמים ולהיפך שתתברר בעתיד 
וכדומה 
*אימרות דומות בספר גלי רזיא שמדבר על חושך פנימי שהיה קיים לפני היווצרות העולם והסתיר וינק מן האור של הבריאה
 
אני יודע שאינך מקבל ספרים כמקור סמכות להשקפה ולא חושב כי אמירה כזו או אחרת היא אומרת משהו על המציאות שאלתי בפשטות  היא ;
מה דעתך על תפיסות אזוטריות בכלל .שמנסות פעמים רבות להאניש את האלוה כביכול או לתת לו פנים שונות בחינות שונות ופרצופים שונים שהם אף סותרים ולא בדרך משל אלא מעבר כך -וטוענים שדווקא ככה ניתן להבין דברים מסיומים בקלות יותר .שלא ניטען לתפוס אותם בצורה רציונלית ומצמצמת.(הרב דוקטור משה רוט שהיה תלמידך אם אינני טועה בספריו פנטזיה יהדות בבלוג ובפייסבוק שלו טוען פעמים רבות טענה זו -שדווקא צימצום כול אמירה מפורשת ומאנישה להסברים רציונלים מפחיתה מהגדלות האלוהית .וצריך להיות מוכנים לקבל דברים ככתבם כפשוטם )
שואל אני את זה מכיוון שגם לי יש נטייה לרציונליות .ורתיעה גדולה מהפשטה של עולמות רוחניים כדבר שהוא ממשי ממש ורב פנים באותה צורה כמו שקיימת במציאות שלנו .אך לעיתים נראה כי הפשטה ואזטוריקה שצומחת מתוך הנחה לפיה יש רצונות נסתרים עצמאיים או ממשיים בתוך העולמות הרוחניים וגם אצל האלוה יכולה לפתוח פתח להבנת הרבה דברים ביקום כמובן כל עוד איננה נופלת לעבודה זרה 
מה דעתך ?מה הגבול לדעתך בין משלים המחשות לכאורה לבין תפיסות של דברים  רוחניים עמוקים כפשוטם ובשפה שהיא נסתרת לכאורה אך דווקא בגלל זה מתורגמת לרצונות תשוקות פיצולי רצונות וכדומה כמו בשפה פשוטה ?ומה הגבול לדעתך בין תפיסת אלוהות מונתאיסטית לתפיסה של עבודה זרה ?
 
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

שאלה לא מוגדרת. ככלל, אף אחד לא הוצא מהכלל בגלל תיאולוגיות. שבתי צבי לא היה מחויב להלכה וזה מה שהוציא אותו. לכן אין שום טעם לנבור בתיאולוגיה שלו, שרעיונות ממנה ניתן למצוא אצל רבים וטובים. ההגדרה שאני יכולה לחשוב עליה ליהדות היא אמונה באלוקים שברא את העולם ונתן תורה ומחויבות להלכה. זהו. כל השאר אלו פלפולים שרובם ריקים מתוכן וחסרי בסיס.

רציונלי יחסית הגיב לפני 2 חודשים

אנסה לנסח את השאלה בצורה מתומצתת וברורה יותר :
האם אתה נוטה לגישת שלילת התארים של הרמב"ם . לגישה הרואה בתכונת האופי של האל ופעולותיו כמשהו שהוא רק משל והמשגה לשפה שלנו. או שמא לפי דעתך אין מחויבות לוגית לשלול את זה שגם לאלוה בבירור יש תכונות אופי. רצון להתאחדות עם אוהביו. סבל. רצון להזדככות והיטהרות וכדומה.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

איני יודע כיצד יכול אדם לדעת את תכונותיו של הקב"ה, למעט מה שמופיע בתורה. אבל אין מניעה עקרונית לתאר אותו. לדעתי תורת התארים השליליים היא תורה חסרת היגיון וחסרת בסיס. כמובן שכשאני אומר שהוא טוב לב אין כוונתי שיש בתוכו תחושות כמו שיש אצל בני אדם. אני מתכוון בעיקר לפעולותיו ולאופי במובן מופשט כלשהו.

השאר תגובה

Back to top button