שאלה בנוגע לעריכת חופה

שו”תקטגוריה: הלכהשאלה בנוגע לעריכת חופה
צ' שאל לפני חודש 1

הרב מיכי שלום רב! כאשר חתן ו/או כלה מבקשים לא לכתוב את שם האב בכתובה כי אין להם קשר איתו (או קשר מאד לא טוב), האם מותר לכתוב רק שם האם ולא שם האב?

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

לדעתי כשר גם עם שם האם. וניתן ללמוד זאת מגט. יש דעות שבגט השמות אינם מעכבים, או רק מדרבנן (ראה ב”ש קכט סי”א וערוה”ש שם ס”א) ובפת”ש שם.
ואף להפוסלים, לדעות רבות שם האב לא מעכב בכלל. ראה טור סי’ קכט.
וכששם האם מופיע אז זו ודאי ספירת דברים לגמרי אף בגט.
ואם בגט כך, אז  קו”ח בכתובה שאין בה דין ספירת דברים.
כך גם עושים בגיורת שלא מזכירים שם הוריה או אביה.

Back to top button