Verwysing na iGod-video's

Onlangs is 'n reeks video's deur die Christelike sekte bekend as "Messiaanse Jode" op die internet gelaai, insluitend 'n kritiek op die Joodse tradisie. Ons beskou dit as ons plig om voort te gaan en te sê dat hul argumente flou en kinderagtig is en nie regtig verwysing vereis nie. Nogal 'n verleentheid om so 'n anachronistiese kontroversie te voer. En tog weens 'n versoek van lesers wat beweer dat die video's 'n impak het en dat daar geen ordelike reaksie op hul argumente op die net is nie, het ons besluit om 'n paar verwysings hier te bring. Die dinge wat hier geskryf sal word, is bedoel vir diegene wat om een ​​of ander rede deur hierdie materiaal gepla word.

Nuut op die webwerf: Reaksie op iGod se antwoord op die verwysingsreeks

28 gedagtes oor "iGod Video Reference"

 1. BSD
  Wat die skryf van die artikels betref, wil ek nog 'n gedagtepunt gee. Jesus het nooit die Opstanding ontken nie, hy het self tradisies wat nie eksplisiet in die Torah geskryf is nie, hy het byvoorbeeld die brood geseën, Seder nag gemaak, die Haftarah opgesê, ens.
  Let op sy geskil teen die Fariseërs en Sadduseërs.

  Jesus sê uitdruklik dat dit die Fariseërs is wat op die troon van Moses sit en dat hulle gehoor moet word “hou en doen”.

  Wanneer XNUMX
  1 Ithm van Isha Wa'ela, die 2de van die begin en die excesses en die excesses van die Choova op die gronde, julle sal hulle net hê.Die mense en hulle wil hulle nie selfs met hulle vinger beweeg nie.

  Maar teen die Sadduseërs het hy 'n geskil gehad oor die interpretasie van die Torah

  Marcus XII

  En hulle het gekom, godin Mn-htzdokim Hamrim daar is nie Thit Hmtim en Isalho Lamr nie: 19 Rbi Msh Ctb vir ons Ci Imot Ahi-ais en Hnih Ash en Bnim daar is nie vir hom en Lkh Ahio At-asto en Hkim saad Lahio nie: 20 En kyk, Sbah Ahim en hy het Hrason Ash en Imt en La-hsair agterstewe Zra geneem: 21 en hy het Ath Hsni en Imt en La-hnih Zra en Cn geneem, en ook nie Hslisi nie: 22 en Ikhoh Cl-hsbah en La-hsairo Ahrihm Zra en Ahrnh Lclm Mth Noch do Hash: 23 en Ath Bthit Hmtim Cskomo Lmi Mhm Thih a wife Ci Lsbah Hith Lash: 24 en vir Jesus gesê Alihm Hla Taim Atm Want julle het die Skrifte nie geken nie, en ook nie die krag van God nie.

  Opsomming:

  Sy kritiek op die Fariseërs was oor hulle optrede en nie oor hulle geloof en interpretasie van die Torah nie, terwyl hy voor die Sadduseërs 'n geloofsstryd gehad het. Hieruit kan afgelei word dat Jesus nader aan die Fariseërs as aan die Sadduseërs was.

  1. Natuurlik is die igod-kanaalargumente dom en kinderagtig, net soos enige ander argument wat oënskynlik die bestaan ​​van God, Kersvader of die Tandefee bewys.
   Verskeie punte om oor na te dink:
   * Die essensie van die lewe is presies soos ons besluit om dit te definieer. Elke mens vir homself.
   * Die begin van die heelal op 'n punt enkelvoud bewys nie dat dit nie deur enigiets anders voorafgegaan is nie, maar dat daar eenvoudig geen manier is om te weet wat dit was nie.
   * As God bestaan, hoe weet ons watter van Sy kommentators om te glo? Christendom, Judaïsme, Islam of enige ander godsdiens. Selfs binne enige groot godsdiens is daar baie verskillende strominge wat mekaar weerspreek.
   * God is deur die mens uitgedink en het geen betekenis sonder die bestaan ​​van die gelowige nie. In die afwesigheid van 'n persoon wat in God glo, is daar geen God nie.

  2. Waar, as jy 'n gevoel het dat dit die berg Sinai is waar jy (= heldhaftigheid) geopenbaar word en vir ons Torah gee (uit die mond van heldhaftigheid), is jy verkeerd. Jou versameling stellings is baie soortgelyk aan die stellings van Jesus of enigiemand anders. Sonder redes is dit nie die energie werd om op die sleutelbord te tik nie en het ook nie 'n plek hier nie.
   Terloops, ek het hier nie eers een punt tot nadenke gesien nie. Miskien in die middel onderbreek.

  3. As jy 'n ou sinagoge besoek, sal jy sien dat daar 'n Moses-stoel is. 'n Stoel waarop die Torah-leser sit en die Torah lees. Jesus het gesê ons sal doen wat die Fariseërs ook al vir ons sê. Wanneer? Wanneer hulle op Moses se stoel sit. Maar moenie soos hulle gedra nie.

 2. Seder nag:

  En die dissipels sal doen soos Jesus hulle beveel het, en hulle sal die Pasga voorberei. En in die aand het hy teruggekeer van die twaalfde jaar af. En hy sal eet en sê: Amen, Ek sê vir julle, een van julle sal my red. En hulle was baie benoud, en elkeen het vir hom begin sê: Is ek my heer? En hy antwoord en sê: Die man wat sy hand saam met my in die bak gedoop het, hy sal my red. Die Seun van die mens gaan wandel soos oor Hom geskrywe is, en wee die mens deur wie die Seun van die mens verlos sal word. Dis goed vir daardie ongebore man.' En Juda antwoord hom en sê: Meester, is dit ek? En hy sê vir hom: U het dit gesê. En toe hy geëet het, neem Jesus die brood en seën dit en versprei dit en gee dit aan die dissipels en sê: Neem en eet, dit is my liggaam. En hy het die beker geneem en dit geseën en dit aan hulle gegee en gesê: Drink julle almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament wat vir baie vergiet word om sondes te vergewe. En Ek sê vir julle, Ek sal van nou af nie van hierdie vrug van die wingerdstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit saam met julle drink, en dit sal nuut wees in die koninkryk van my Vader.' En toe hulle klaar was met die offer van die lofsange, het hulle uitgegaan na die Olyfberg.
  (Wanneer ens.)
  2. Haftarah:

  En die Dept.man Anoim: 17 Slhni Lhbs Lnsbri-lb Lkra Lsboim Dror en Laorim Fkh-koh Lslh Rtzotzim Hfsim Lkra Snt-rtzon Lihoh: 18 en dit het gebeur tot by Gll At-hsfr en Isibho Al-hhzn en Isibho Al-hhzn en Aini Cl-asr Bbit Hcnst Nsaot Alio: 19 Ihl en gesê Alihm Hiom Laat hierdie skrif met jou vervul word.
  (Lucas D)

 3. Weet jy wat? Kom ons som dit eens en vir altyd op!

  As die mondelinge Torah van God kan nie weerspreek die geskrewe Torah stem saam?
  So hoe is dit moontlik dat die inwoner beweer dat die "moenie verslind nie" verwys na die rabbi's en dat hulle toegelaat word om soveel mitsvos by te voeg as wat hulle wil? Dit en meer oortree die verbod "Jy mag nie byvoeg nie, vir die ding wat Ek beveel jou, en jy mag nie daarvan afwyk nie – om die gebod, die gebod te onderhou.”

  1. Ja, dit sal seker eens en vir altyd wees. So werk dit altyd met jou. Wanneer ek antwoord aanvaar jy dadelik en gaan aan na die volgende onderwerp. Die sogenaamde eens en vir altyd.

   Hierdie gesofistikeerde en moeilike vraag (ek hoop ek sal herstel van hierdie wonderlike slag. Dit het regtig "geval en sal nie weer opstaan ​​die dogter van Israel nie") is reeds deur eersgenoemde gevra, en daar is selfs verskeie kontroversies daaroor. Eintlik het sy al 'n baard grootgemaak.

   So so,
   Eerstens kan daar sekerlik 'n teenstrydigheid wees tussen die "Torahs" (of tussen die Deresh en die Pesht), soos ek in my rubrieke verduidelik het.
   Tweedens stem ons regtig nie saam met jou ongegronde aanname oor “jy sal nie weggaan nie”. Sien in kolom 6 (in die algemeen is dit raadsaam om te lees, en selfs af en toe te probeer verstaan, wat ek skryf voordat ek my opmerkings bespreek). Die wyses het die gesag om wetgewing te maak en die Torah te interpreteer, en dit is geskryf in "Jy mag nie verwyder nie."
   Derdens is dit verbode om mitsvos by te voeg, maar dit is geoorloof en nodig om regulasies te wysig en besluite te maak wanneer nodig (maak 'n skuif vir my skof), en daar word gesê "moenie weggee nie" en "so veel as wat jy kan" (vir Maimonides. Vir Maimonides is die bron anders). Inderdaad, Maimonides skryf aan die begin van die XNUMXde vers van Mirjam dat die B'D wat 'n regulasie of 'n dekreet byvoeg, moet aandui dat dit nie 'n Dauriyta halakhah is nie, sodat hy nie Bel Tosef verbygaan nie. So waar is die teenstrydigheid hier? Is dit omdat daar ’n onoorkomelike verbod is dat ons nie wette in die land mag instel nie? Dalk sal dit ook Bell nie byvoeg nie? Byvoeging is die byvoeging van mitsvos tot die Dauriyta mitsvot-stelsel en nie die byvoeging van ander wette nie.
   Alhoewel ander Rishonim beweer dat daar geen verbod op die wyses (en miskien ook op die leke) is om 'n mitsvah by te voeg nie, en "Bel Tosef" handel oor die byvoeging en verandering van besonderhede van 'n mitsva (soos die byvoeging van 'n draad in 'n tossel of 'n parsha in tefillin).
   Dit is 'n kort les op een been, en ek is seker ons het nou die saak vir eens en vir altyd gesluit soos jy geskryf het.

 4. Edelagbare, kan u die verskil in wese tussen die mitsvot van Durban en die mitsvot van Dauriyta verduidelik? Waarom die Durbanse mitswa in die Ahma Akbo seën?
  Aan die een kant sê julle dat dit verbode is om mitsvos by te voeg, maar dit is geoorloof om regulasies by te voeg, ens., en julle wyses het die seën bygevoeg om Hanukkah kerse aan te steek.

  Geen wyse persoon, hoe wys ook al, het die gesag om die Torah onder enige omstandighede te wetgewing en te interpreteer nie. Ons moet hou by die kommentaar van Moshe Rabbeinu, die enigste een wat ons by Horev ontvang het, aangesien dit uitdruklik geskryf is, "Aangesien Moshe hierdie Torah verhelder het," dus - slegs sy kommentare en kommentare op die woorde van God is van Sinai. En alles wat in die Gemara geskryf staan ​​wat nie die Torah-jakkalse interpreteer en verduidelik nie – ek het geen verpligting om na hulle te luister of hulle eers te ken nie.

  1. Ek het nie al hierdie vrae verstaan ​​nie. Is dit onnoselheid, boosheid of arrogansie:
   Wat die seën van Akavu betref, het die Gemara op Shabbat dit reeds bespreek en gesê dat hulle ook Durban in "La Tesur" genoem het.
   2. Chanukah-kersaansteek is nie 'n verskuiwingswet nie, aangesien hierdie wet slegs oor dekrete en voorbehoude gesê word. Hier word dit gedoen op grond van die gesag om meer wette uit te voer (mits dit nie as Torah-wet voorgestel word nie), wat Maimonides geleer het uit "jy mag nie verwyder nie."
   En om te weet dat in die Haggadah (volgens die Hatas-verduideliking) die Hanukkah-kers en die Megillah op Purim van Dauriyta is aangesien hulle in die Pesach Koch geleer word (en watter laboratoriums vir vryheid sê poësie, van dood tot lewe nie soseer nie) . Dit is weliswaar streng in sy metode, en hier is geen plek nie.
   3. Die wyses van die geslagte het volledige gesag om die Torah te interpreteer en die Sanhedrin en die Talmoed het ook die gesag om wetgewing te maak, en dit wat ons geleer het uit "jy mag nie verlaat nie" en "soveel as wat jy sal." En diegene wat net die kommentare van Moshe Rabbeinu aanhang (wat natuurlik nie van hulle kan weet sonder die tradisie van Toshba'af nie) is spesies en ketters, en ook dwase.

 5. Hallo weer,
  Dankie vir die vinnige reaksie, wat van Shabbat kerse Agbare Rabbi wat dit reggemaak het? En hoekom het geen wyse hierdie mitswa uit die Torah gereken nie? Wat is die punt daarvan om die mitsvos van Durban van die mitsvos van Gd te skei? Om nie eens te praat van "selfs verkeerd, selfs shoggin - hoor in hul stem."
  Uit jou woorde kom die eer van die rabbi, wat in Moshe Moshe Rabbeinu oorlede is en baie verander het, erken jy dit?
  Terloops, daar staan ​​in "Avot" geskrywe dat Moshe Torah van Sinai ontvang het en dit vir Josua gegee het ... En hier het ek gewys dat Moshe Rabbeinu dit vir die volk gegee het soos geskrywe is "in hulle mond gelê" - hoe doen werk dit uit?

  1. Aangesien die vraag weer en weer op dieselfde tyd in verskeie drade onder 'n paar verskillende nicks opduik, is dit waarskynlik 'n trol.
   Ek veronderstel die volgende vraag sal wees hoekom die koppe van Babiloniërs ovaal is (sien Shabbat nie AA). Ek het gewonder of dit nog gepas is om ook hierdie keer die gebruik van Rabbi Frieda (Eruvin Ned AB) te volg, en 'n trol te antwoord wat dieselfde vraag 400 keer moeiliker maak (onder 'n ander nick).

   As jy wil, kan ek 'n lys van Durban-wette bied en dit sal jou 'n soektog spaar om elke keer dieselfde vraag oor 'n ander Durban-wet te vra. Maar tog sal ek jou nog 'n logiese wenk gee: as jy elke keer dieselfde vraag oor en oor in verskillende woorde vra oor 'n ander Halacha Durban word dit nie 'n ander vraag nie, en beslis nie 'n beter vraag nie.

   Soos vir jou nuwe moeilikheid van "in hul monde" dit is reeds 'n nuwe tegniek. Ons het nou aanbeweeg na die nonsens-distrikte. Dit is vir my 'n wonder dat dit nie vir my moeilik gemaak het uit die vers dat Lotan se suster sal weerhou of van die feit dat Migo nie Amrinen sal uitsluit nie, daarvandaan is dit duidelik bewys dat die Torah wat ons het nie aan Moshe behoort nie en dit is logiese bewys dat Judaïsme 'n leuen is.
   Ek moet sê ek herken hier die vermoë van argumentasie, begrip en denke wat in die video getoon word, en ek sal nie verbaas wees as die troefkaart niks anders is as die spreker van daar af nie.

  2. Dat die rabbi trauma het van Mishael Gargamel en hul vriende. Die Trolle Trio.

   Dit beteken nie dat my seun hulle is nie...

   Jammer om op 'n aggressiewe manier te skryf weens die verkeerde afleiding.

 6. Aan al die Messias, ek wou vra oor julle geloof in die "nuwe" verbond:
  In die Ou Testament staan ​​geskrywe: In Psalms KJV ::

  Aan die wêreld van God - jou woord, staan ​​in die hemel.
  Na geslag en geslag, julle geloof; Landry, en staan
  U geregtigheid het reg aan die wêreld; En jou leer is waar
  Sy geveg, ontugtige agtervolgers; Kom weg van jou leringe.
  Naby U is die Here; En al u gebooie is waar.
  Ek het vooraf geweet uit u getuienisse, want u het nooit vasgestel nie.

  Daar is dus nie plek vir nog 'n verbond wat anders of ondergeskik is aan die eerste verbond nie.
  Laat ons van jou hoor ... een vir een asseblief
  Hoop ek is duidelik, en dat as julle weet hoe om die waarheid te dank, julle toegewyde Jode in Gd sal word deur die Torah.
  As jy opgemerk het dat koning Dawid vrede met hom is, dat diegene wat van die leer van God afwyk, niks minder is as vervolgers van skandelikheid nie.
  Watter verduideliking sal jy van die Pous bring? Want jy kan waarskynlik nie daaruit kom nie!

  1. Reaksie aan die rabbi.
   Koning Dawid en Psalms wees sterk en geseënd en die woord van die Here waar.
   Die Here het in die mond van die profeet Jeremia hoofstuk nr.
   Hiervolgens is ons almal tot die dood veroordeel sonder barmhartigheid en die genade van God wat ons teregwysing sal bring deur 'n nuwe verbond soos geskrywe in baie skrifte en plekke.
   Terloops, wat sê Psalms hoofstuk twee?
   Psalm XNUMX?
   Wat van Daniël wat profeteer in hoofstuk nege vers twee-en-twintig
   Die tyd van die koms van die Messias.
   En Maleagi XNUMX vers a
   Jesaja Ng
   Sagaria XNUMX vers XNUMX 'n Dag wanneer ons die Messias sal ken wat ons by die kruisiging van Jesus by die naam gesteek het.
   en so…. Die hele Bybel wys na Christus Israel Jesus.
   Wyse sê dat al die profete met Christus praat.
   Is jy, Rabbi, veronderstel om vertroud te wees met al die Skrifte?!
   Benewens die Nuwe Testament was daar ander verbonde wat God gemaak het.
   Voorbeeld Alliansies is aan baie bekend.
   Noag,
   Verbond van Abraham, Isak, Jakob.
   Brit Moshe,
   Dawid se verbond,
   En die Nuwe Testament.

 7. In die herlewing van Rambo,
  Die sage van igod het 'n jaar gelede geëindig. Hoekom het jy dit skielik kom hernu?

  “Die Here het in die mond van die profeet Jeremia hoofstuk nr. ”
  In ander verse genoem is 'n wêreldverbond sodat jou begrip 'n teenstrydigheid met die verse is.

  Verbond van Mitzvos (deel van die Torah):
  35. En die kinders van Israel het die sabbat gehou om die sabbat te vier in hulle geslagte, 'n verbond van 'n ewige verbond. (Eksodus XNUMX:XNUMX / Groot lesings)
  42. Op die sabbatdag op die sabbat moet ons dit altyd onder die kinders van Israel voor die aangesig van die HERE hou, 'n ewige verbond. (Levitikus XNUMX:XNUMX / Groot lesings)
  55. En hy en sy nageslag ná hom het 'n verbond van 'n ewige priesterskap gehad waaronder hy sy God beny het en vir die kinders van Israel versoening gedoen het. (In die woestyn XNUMX: XNUMX / Groot lesings)
  Verbond van kontak met God:
  49. Maar toe hulle in die land van hul vyande was, het hulle nie moeg geword nie, en hulle het nie vir hul bruid gedwaal om my verbond met hulle te verbreek nie, want Ek is die Here God. (Levitikus XNUMX: MD / Groot lesings)
  105. En die Engel van die HERE het van die wiel af geklim om te ween en gesê: Ek sal jou uit Egipte laat optrek, en Ek sal jou in Egipteland bring. (Rigters XNUMX: XNUMX / Groot lesings)
  234. En Jakob het 'n verbond met Israel gesluit as 'n ewige verbond. (Psalm XNUMX:XNUMX / Groot lesings)

  Indien wel, het ons niks anders as om te doen wat die rabbi hier dikwels die Lex specialis-beginsel herhaal nie.
  Soms word 'n bietjie okima gedoen. En die bedoeling van 'n nuwe alliansie is nie nuwe bepalings nie. Maar miskien as 'n vriendskapsverbond (David en Jonatan) 'n huweliksverbond (soos in die Psalms).
  Vir 'n oomblik is dit nie presies wat jy aan die einde van jou toespraak gesê het nie. Voorbeeld Alliansies is aan baie bekend. Brit Noach, Brit Avraham, Yitzchak, Yaakov. Die Verbond van Moses, die Verbond van Dawid en die Nuwe Testament.”
  So hoekom het ek beweer dat die verbond in die verse in Jeremia die soort is wat jy dink?!

  Wat ook olie was die moeite werd om die hele hoofstuk te lees, en nie soos die missionêre metode wat verse / dele van verse sonder enige konteks neem nie.
  Aan die begin van hoofstuk XNUMX (bogenoemde hoofstuk) gaan dit oor die ballingskap, dan gaan dit vanaf vers XNUMX oor die goeie noorde van Israel, dan weer oor Ragel wat uit die ballingskap huil en God vertroos haar “daar is beloning vir jou optrede". Dan gaan dit in vers XNUMX oor die toekomstige seën vir Israel en die plant van Israel in sy land en dan kom die bekende verse wat in die toekoms sal plaasvind en Ek het 'n nuwe verbond gesluit.

  So ook met jou metode as jy sê dit is nuwe wette en 'n nuwe verbond maak nie saak hoe jy dit wil interpreteer nie.
  Tog praat dit volgens die hoofstuk glad nie van Jesus nie.

  En selfs as jy met geweld druk dat die res van die boek Jeremia / Hoofstuk / Torah behalwe vir hierdie verse latere toevoegings van die rabbynse sekte is. Jy kan altyd sien dat selfs die verse self nie van Jesus praat nie.

  “En toe ek klaar was om hulle te offer, kon ek hulle uitdryf en stukkend breek en vernietig en vernietig; Krag in dié dae, hulle sal nie meer sê: Die vaders het geëet van die vrug van die moederskoot; En twee seuns, Tikhina. Want as iemand weens sy ongeregtigheid sterwe, moet elkeen wat die aas eet, daarvan eet. {S} L Kyk, daar kom dae, spreek die HERE; En Ek het die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond gesluit. Nie as 'n verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie. Kyk, dit is die verbond wat Ek ná dié dae aan die huis van Israel bekend sal maak, spreek die HERE; En Ek was vir hulle God, en wat sal Ek vir die volk wees? LEF en nie links nie, het ons met sy broerskind getrou om hom te blameer, die Gauna, die Bedouin-Yehava - Therech Establishment - Enige.

  Mens kan maklik in die verse self wat jy gebring het agterkom dat hulle profesie glad nie vervul is nie. Niemand voel die doen van die goeie en die gebod van die Here uit sy hart nie. En Ek was hulle God, en wat sal Ek vir die volk wees?
  'n Besliste doge soos geen ander kan hier in oorvloed op die werf gevind word! Sommige dwaalleer word hier in die water uitgestort. Dat selfs al het mense tydens die 'Ou Verbond' na hul rabbi gegaan om geloof te leer, dit nie in die Nuwe Verbond sou gebeur nie. En hulle sal nie meer leer nie, elkeen sy naaste en elkeen sy broer, en sê: Ken die HERE.

  En as jy na die terreine van die ketters gaan (as jy nodig het hoeveel sal ek vir jou stuur), dan sal jy sien dat die einde van die profesie 'negliks plaasgevind het nie

  Want hulle het My almal geken van hulle geringheid en van hulle grootheid, spreek die HERE, dat Ek hulle ongeregtigheid sal vergewe en aan hulle ongeregtigheid nie dink nie. ”

  Wat die vervolg betref, is ek vandag al moeg om te antwoord (ek het vandag 'n moeilike dag gehad). Miskien skryf ek môre as ek tyd kry.
  Die res van die vrae kan in duidelike taal gelees word in Rabbi Nissim Ohana se boek “Weet wat jy sal antwoord”. Hy het die antwoorde aan die Mufti van Gaza geskryf dat die sendelinge 'n hospitaal in die stad oorgeneem het 'n Interessante inleiding wat hy in die boek het. Jy sal vind in die skat van wysheid.

  Die patroon van die antwoord op die bestaande sendeling is in elk geval ook oor die ander verse wat jy gebring het.
  A. Die missionêre aansprake is nie simplistiese woorde nie. En al is dit gewoonlik net een. Alhoewel daar ewe goeie vereenvoudigings is, indien nie veel meer nie.
  B. Hulle stem nie ooreen met die inhoud van die episode nie.
  derde. Hulle is weggesteek vir Manu en Beya.

  Die boek waarna ek verwys het, wys dit in baie doge. [Maar oor die Nuwe Testament het hy nie gepraat nie, waarskynlik was dit 'n nuwe laagtepunt van igod in die afgelope dekade. So ek was geëerd om die saak binne 'n paar minute te skryf, ek dink ek sal nog baie argumente hê as ek die verse oopmaak, nie wanneer die oë half toe is nie ...]

  1. Hallo my vriend / broer.
   Ek antwoord die rabbi se vraag "wie kan hieruit kom" so ek het gereageer al was dit 'n jaar gelede.
   Ek verstaan ​​nie wat jou antwoord met die onderhouding van Shabbat en mitsvos te doen het nie?! Dit is nie wat ons hier bespreek nie, maar wie die Messias van Israel is.
   Jy is dalk moeg maar as jy inkom om my te korrigeer en te weerlê, beantwoord asseblief vorige vrae.
   In die Bybel staan ​​geskryf dat die heidene God sal wens en voor hom sal neerbuig en God sal 'n lig vir die heidene wees.
   Die Groot Wêreld Vandag Deur en deur Wie ken die God van Israel?
   Wat anders kan ek sê?.?! Daar is baie om te sê en belangstel in debat.
   Messias is God in eie reg soos geskrywe is:
   En so het dit begin dat God Homself aan ons geopenbaar het en Sy plan uitgevoer het.
   Jesaja XNUMX vers hand
   Jesaja Net vers XNUMX.
   En wat is die funksie daarvan: Jesaja hoofstuk sa
   Jesaja Hoofstuk IX
   Lees tot die einde en die kritiek dat God sy volk kritiseer.
   Uiteindelik die goeie nuus
   Jesaja Meg en alles goed om te eis en op Gd te vertrou.
   Vereenvoudig genoeg om saam met jouself te ontdek wie God en Christus is.
   Die koninkryk van die hemele is naby!
   Jy sal geseën word.

 8. Ek sien jy vervang die vrae soos 'n professionele sendeling.

  Daar is geen ooreenstemming tussen wat jy sopas genoem het en wat jy vroeër geskryf het nie. En ek het baie goed geantwoord wat jy gevra het. Die mitsvos is slegs een aspek van die antwoord. Ek weet net nie wat jou begrip is van die konsep van 'n "nuwe verbond" wat 'n nuwe godsdiens vereis nie. En so het ek tot enige begrip geskiet wat jy nie sou hê nie, en in die proses om te wys dat die profesie nog nie gekom het nie. Dinge is duidelik Jammer dat jy in die eerste paragraaf gestop het.

 9. Dit is vir my belangrik om op te let as 'n sekulêre jong man wat op soek is na 'n paar antwoorde rakende hierdie groep - hoewel daar geen werklike waarde aan hul argumente is nie, maar hulle kry dit reg om hul werk goed te doen.
  Hul goedkoop gebruik van seksualiteit, redigering wat geskik is vir tieners en allerhande ander digitale middele maak van hulle selfs 'n gevaarlike groep.
  Hou aan werk en weerlê hul inhoud.

  1. Mehdi Die grootste probleem met hulle is dat hulle nie integriteit het nie.
   A. Hulle laat nie kommentaar skryf nie, maar net diegene wat vloek en dan kwansuis niks vir hulle te sê het nie.
   B. Hulle lieg in vrye argumente.
   derde. Hulle vals, kom ons sê hulle wys dat rabbi's bang is om met hulle te ontmoet en hulle uit te nooi na 'n oop debat teen enigiemand wat saamstem, maar as iemand saamstem, dan ignoreer hulle dit, of erger nog, hulle skryf sy opmerking oor en plaas 'n vals opmerking op hul webwerf ... soos hy geskryf het hy wou nie! Dit is verskriklik irriterend.
   D. Hulle probeer video's sensor wat kopiereg eis, op video's wat daarop gereageer het en met die doel dele van hul video's gesny het!

Los kommentaar