Die opkoms en val van Bennett en hul betekenisse (Kolom 486)

BSD

Vanoggend (Vrydag) lees ek die Torah deur Rabbi Daniel Sagron (Ek dink hy het vroeër geflirt en baie kwaad geword vir my by die verhoor) ten koste van die siel wat die nasionaal-godsdienstige samelewing veronderstel is om te doen ná Bennett se val en die verbrokkeling van ’n regse party. In wese is sy argument dat die wortel van die probleem die koppelteken tussen die godsdienstige en die nasionale is. Hy verduidelik dat (godsdienstige) nasionalisme geen kans het nie, tensy dit staatmaak op godsdienstigheid (eerder as om net met 'n koppelteken daaraan vasgemaak te word), op die manier van Rabbi Kook. Ek het gedink dit is 'n interessante argument, en dit gee my 'n geleentheid om hierdie belangrike kwessie te bespreek.

Reeds hier moet ek dit duidelik maak dat die gebruik wat ek van die koppelteken maak die teenoorgestelde van sy eie is. Vir my weerspieël die koppelteken 'n wesenlike verband tussen die twee kante, presies wat Daniel Sagron aan hom verkondig. Ek argumenteer dat die koppelteken afgeskaf moet word juis omdat dit belangrik is om die afhanklikheid tussen Sionisme (en ander waardes) en godsdienstigheid af te skaf. Die verskil in terminologie is natuurlik nie belangrik nie, maar die argument wat daaragter lê, en daaroor in hierdie rubriek.

Tussen godsdienstig-nasionaal en Ortodoks-modern

In die reeks kolomme oor moderne Ortodoksie (475 - 480, Slaan 479 oor. En nou sluit hierdie rubriek ook aan) Ek het probeer om hierdie begrip te definieer, en om dit te onderskei van godsdienstig-nasionaal of Sionisties-godsdienstig (vir my hier is dit sinonieme uitdrukkings, en behoort "sinoniem" te wees in ander sin as wel). Ek het daar aangevoer dat daar onder die opskrif 'Haredi' twee onafhanklike aansprake is: 1. Teenstand teen Sionisme. 2. Teenstand teen moderniteit. Daar moet in elk geval tussen twee groepe binne nie-Harediese godsdienstigheid onderskei word: 1. Diegene wat Sionisme voorstaan ​​(wat is dit in elk geval?) Maar neem nie noodwendig moderniteit aan nie. Die kern van hierdie groep is die mosterd, of wat in die nasionaal-godsdienstige kwarantyn genoem word. Hulle bepleit godsdienstige en halakhiese konserwatisme, maar bepleit Sionisme. 2. Diegene wat moderniteit voorstaan ​​maar nie noodwendig Sionisme nie. Ek het hierdie moderne Ortodoksie genoem (wat natuurlik Sionisties kan wees, en dit is gewoonlik).

Ek het moderne Ortodoksie daar gedefinieer deur 'n karakterisering van die halakhiese argumente wat hulle opper ('n konserwatiewe midrash gebaseer op waardes, en nie net feitelik nie). Ek het verduidelik dat die basis van haar opvatting die houding teenoor moderniteit en die waardes van moderniteit is. Hulle is bereid om waardes wat van buite kom in hul halakiese en godsdienstige opvattings in te sluit sonder om verskoning te vra en sonder om lam woorde aan te bied wat aan ons verduidelik dat hierdie waardes vandaan kom (soos demokrasie, navolging van die meerderheid, gelykheid, menseregte, ens. .) in die Torah. Dit blyk dat dit selfs met betrekking tot hierdie groepe moontlik is om te onderskei tussen modern-Ortodoks met 'n streep, waarvoor moderniteit 'n godsdienstige waarde het, en moderne ortodoksie sonder 'n streep, wat die twee sisteme kombineer, maar moderniteit nie as 'n religieuse sien nie. waarde.

Dit is vir my belangrik om dit duidelik te maak dat daar na my mening geen plek is om enige waardes te handhaaf wat nie in God se wil ontstaan ​​nie. Dit is nie filosofies geldig nie (sien kolom 456) En dit is ook onwettig halakies en teologies (dit is 'n soort vreemde werk in samehang). En tog in die moderne Ortodoksie is die oorsprong van hierdie waardes nie in Torah-bronne (die Bybel of Wyse) nie, maar in die gewete van die mens wat natuurlik beïnvloed word deur die landskappatroon van sy vaderland. Hy neem aan dat dit God se wil van hom is, maar put dit nie uit bronne wat van bo aan ons gegee is nie. Daarom is daar altyd een of ander strepie op die agtergrond, maar dit sluit aan by die wil van God en nie by die Torah of godsdienstigheid in die besondere sin nie. Enigiemand wat enige waardes het, is noodwendig godsdienstig. Terwyl dit 'n universele godsdienstigheid is wat in 'n filosofiese God glo en nie noodwendig teïsme in sy volste sin nie.[1] So vir my is daar geen koppelteken hier nie. Ek is verbind tot die gebooie op grond van wat in die Torah geskryf is en verbind tot die wil van God, want dit lyk vir my of dit is wat hy wil hê. Daar is geen direkte verband tussen die twee nie, en dit is die ontbrekende koppelteken.

Die hedendaagse waterskeiding in die godsdienstige samelewing

Ek het kortliks (en elders in meer besonderhede) daar gestaan ​​ook oor die politieke verdraaiing wat daar in die godsdienstige samelewing bestaan, wat vir ongeveer 'n eeu verdeel is tussen godsdienstige Sioniste en ultra-Ortodokse. Die godsdienstige samelewing sien die politieke waterskeiding rondom die Sionistiese-as, asof die staat nie 75 jaar gelede tot stand gekom het nie, en asof daar 'n gesprek plaasvind of dit gestig moet word en of daarmee saamgewerk moet word. Hierdie debat is tot vandag toe warm en koorsig asof ons aan die begin van die proses is, en dit is hy wat onderskei tussen die verskillende politieke partye wat die godsdienstige publiek verteenwoordig. Let daarop dat daar in werklikheid geen verskil in verhouding tot die toestand tussen die twee is nie. Dit is hoogstens 'n ander sentiment. Maar om een ​​of ander rede lyk dit vir almal na die relevante waterskeiding waarom die debat in die godsdienstige publiek veronderstel is om laat vaar te word, en waarom die verskillende godsdienstige identiteite veronderstel is om gevorm te word.

Maar die werklike waterskeiding wat die godsdienstige samelewing vandag eintlik deurkruis, is eintlik die tweede lyn: moderniteit. Die werklike debat is nie tussen Sioniste en anti-Sioniste nie, maar tussen modern en anti-modern, of tussen liberaal en oop vir nie-Sioniste. Maar om een ​​of ander rede in Israel word die idee van moderne Ortodoksie nie geabsorbeer nie, en daarom word ons herhaaldelik in 'n gesprek gegooi oor nasionale-godsdienstigheid of godsdiens-Sionisme versus ultra-Ortodoks. Dit gebeur keer op keer in die verkiesings vir die Hoofrabbinaat (sien my opmerkings hieroor Hier), Dat daar selfs met betrekking tot hulle groot verleentheid en mis is. Mense praat asof die stryd is of daar 'n Sionistiese of ultra-Ortodokse hoofrabbi gaan wees, terwyl die stryd moet wees of daar 'n moderne of anti-moderne naam gaan wees. ’n Oop en liberale rabbi of ’n konserwatiewe rabbi. Dit is belangrik om te verstaan ​​dat hierdie as nie regtig parallel is met die Sionistiese as nie. Inteendeel, die meeste van die Sionisties-godsdienstige rabbi's wat kandidate is vir die amp van hoofrabbi is ultra-Ortodokse konserwatiewes vir alles (behalwe vir een seën en 'n paar psalms op een dag per jaar). Hulle houding teenoor vroue en persoonlike status, en in teorie in die algemeen, stem baie ooreen met die houding van die ultra-Ortodokse rabbi's. Na my indruk is dit juis onder die ultra-ortodokse rabbi's en dayanims dat jy 'n meer liberale houding sal vind, maar dit verg ondersoek. Boonop tree die ultra-ortodokse kandidate vir die amp van hoofrabbi (waarskynlik diegene wat tans dien, rabbi's David Lau en Yitzhak Yosef) op met betrekking tot die verkooppermit baie soos 'n godsdienstige Sionistiese rabbi en sê albei selfs lof op Onafhanklikheidsdag (ek dink nie net tydens hul ampstermyn as hoofrabbi's nie). So wat is fout daarmee dat hulle gekies word? Hoekom het die rouklaers getreur nadat die verkiesingsuitslae bekend geword het? Omdat hulle 'n redelik konserwatiewe houding teenoor halakha het, maar in hierdie konteks is hulle baie soortgelyk aan die meeste van die ander kandidate, insluitend die godsdienstige Sioniste. Die stryd daar was nie tussen ultra-Ortodokse en Sioniste nie, maar tussen konserwatiewes en liberale. Nodeloos om te sê, die konserwatiewes het gewen, soos altyd met ons.

Dieselfde geld vir politiek. Die naam van die ideologiese botsing vind ook plaas rondom die Sionistiese as, terwyl eintlik die belangrikste en betekenisvoller as die moderne as is. Dink vir 'n oomblik, wat is die verskil tussen die ultra-Ortodokse en die ultra-Ortodokse? Na die beste van my oordeel sal jy nie eers in 'n elektronmikroskoop so 'n verskil vind nie (behalwe vir die kleur van die koepel en so 'n seën). So hoekom het hulle verskillende partye? Hoe verskil Smutritz se Religious Sionist Party van die ultra-Ortodokse partye? Oor watter kwessie stem hulle anders? Daar is dalk so iets kleins, maar ek sal nie daarvoor gaan in 'n wêreldoorlog nie. Geen wonder hulle gaan ook altyd polities saam nie (en word om een ​​of ander rede 'regse' genoem. Die Likud praat van 'n Sionistiese koalisie en anti-Sionistiese elemente in die koalisie, met sy koalisie gebaseer op elemente wat hulself as nie-Sionisties definieer Natuurlik 'n leë definisie). Selfs met betrekking tot begrotingsteiken, werwing, omskakeling, die Hoofrabbinaat en die desentralisasie van sy magte, stem hul posisies baie ooreen. So hoekom is daar twee verskillende partye hier? Net traagheid, en natuurlik belange van mag en status. Albei kante het 'n belang om hierdie verdraaiing voort te sit, want daarop is albei gebou. Daarsonder het hulle geen bestaan ​​nie.

My bewering is dat daar vir baie jare geen politieke verteenwoordiging van moderne Ortodoksie in Israel was nie. Alhoewel hierdie persepsie ook op sy eie nie hier wortel skiet nie, maar myns insiens is dit net 'n kwessie van identiteit. Daar is baie mense wat daaraan vashou, maar daar is geen ordelike leierskap en godsdienstige leerstellings wat dit legitimiteit gee nie en daarom identifiseer hulle hulself nie as sodanig nie. Dit is vir hulle intuïtief duidelik dat die Sionisties-godsdienstige model hulle model is, al identifiseer hulle nie in elke Ramach en Shasa daarmee nie. Wanneer jy so iemand vra wat sy godsdienstige identiteit is, sal hy antwoord dat hy nasionaal-godsdienstig is en nie dat hy godsdienstig-modern is nie. Dit is hoe 'n versameling heeltemal ultra-ortodokse rabbi's gevorm is, soos Rabbi Yaakov Ariel, Rabbi Druckman en Rabbi Tao, Lior en Melamed, "ouderlinge van die rabbi's van godsdienstige Sionisme" en leiers van die godsdienstige Sionistiese publiek, wat ook insluit moderne Ortodoksie. Regtig hokus pokus, wat alles oor konseptuele verwarring gaan. ’n Versameling ultra-Ortodokse rabbi’s wat meestal die algemene publiek (behalwe vir ’n klein minderheid) nie in hulle manier of in hulle glo nie en natuurlik ook feitlik nie hulle pad volg nie, word telkens as die woorde van die nasionaal-godsdienstige en moderne publiek. Dit laat my altyd dink aan die "hoogwaardigheidsbekleërs" van 'n Arabiese dorpie of Marokkaanse ontwikkelingsdorp. In Tel Aviv is daar geen 'hoogwaardighede' nie, maar die publiek en sy verkose verteenwoordigers, maar in die godsdienstige en tradisionele samelewing en beslis in die Arabiese samelewing is daar 'hoogwaardighede'. Die uniekheid van diegene dat hulle nie verkies moet word nie. Hulle het 'n bevoorregte status uit die hemel, en almal moet hulle as sodanig erken. Dit is die resultaat van 'n konseptuele assimilasie, en dus ook sosiologiese, van moderne Ortodoksie binne en onder die opskrif van nasionaal-religieus. Pogings om daar uit te kom, soos die Dimension-beweging, of Torah and Labour-lojaliste, het herhaaldelik polities en sosiaal misluk. Soos gesê is dit myns insiens nie omdat daar nie so 'n publiek is nie maar omdat daar nie so 'n identiteit is nie.

Die ultra-Ortodokse Sionisties-godsdienstige propaganda het daarin geslaag om die valse en foutiewe aanname dat die godsdienstige wêreld tussen godsdienstige Sioniste en die ultra-Ortodokse verdeel is, by die publiek te assimileer. Al die res is klein (d.w.s. nie regtig godsdienstig nie, en maak beslis nie 'n derde model uit nie). Daar is dus geen ruimte meer vir die ortodoks-moderne nis, van meer oop en liberale godsdienstigheid, maar nie lite nie. Een wat glo in 'n alternatiewe godsdienstige model vir hierdie twee. Daar is tans geen politieke en sosiale uitdrukking vir die derde pad tussen godsdienstige Sionisme en die ultra-Ortodokse nie, en dit is hul groot sukses en 'n kolossale mislukking van ons almal. Hierdie mislukking spruit uit konseptuele dubbelsinnigheid en stap agter die slegte gewoontes en opvoeding wat ons ontvang het. Vandaar my diepe oortuiging in die belangrikheid van 'n konseptuele en intellektuele ontleding van hierdie verskynsels, want daarsonder bestaan ​​hulle nie. Baie mense beklee hierdie posisies, maar solank hulle dit nie definieer en op die kaart plaas en aan hulle godsdienstige legitimiteit gee nie, sal hulle geen politieke en sosiale uitdrukking hê nie, en sal hulle nie kan beïnvloed en verander nie.

Keer terug na Bennett

Ek dink die geheim van Naftali Bennett se sukses die afgelope jare was dat hy daarin geslaag het om 'n uitdrukking van moderne-godsdienstige sentiment te wees. Hyself is dalk die bynaam Lite waardig (ek ken hom nie, maar dit is my indruk), en hy is ook nie 'n groot geleerde van Halacha en Judaïsme nie, en daarom het hy ook nie die konsepte wat hy bevorder, bereik en vir homself gedefinieer nie. Dit is ook die rede waarom die ultra-Ortodokse rabbi's van die Sionisties-godsdienstige publiek aansienlike invloed daaroor het (of gehad het). Dit is ook die vrug van hul opvoeding en vergestalt daarin die gevoel dat hulle die leierskap is en hulle die ideale model is, al is ek self (Bennett) nie regtig daar nie. Maar dit is duidelik in sy diskoers dat hy ten minste onbewustelik daarna streef, en dit kom tot stand met Bennett se skepping en sy bevryding uit die boeie van die godsdienstige Sionistiese party in die politieke ruimte na die premier se troon en sy breë koalisie .

Ek dink dit is die geheim van sy sukses. Baie het hom gevolg omdat hulle besef het dat hy, al was dit nie bewustelik nie, 'n redelike breë posisie verteenwoordig wat tot vandag toe nie noemenswaardige verteenwoordiging gehad het nie. Hy het makliker met sekulariste verbind, wat klassieke godsdienstige Sionisme al jare lank sonder sukses probeer doen, omdat klassieke godsdienstige Sionisme deur die ultra-Ortodokse gelei word. Dit kan nie 'n werklike verbintenis met sekulariste skep nie. Hoeveel mense soos Ayelet Shaked sal bereid wees om teen die werwing van ultra-Ortodokse en ten gunste van begrotings vir yeshivas en die voortsetting van ultra-Ortodokse parasitisme te stem, net omdat sommige swart draers hulle opdrag gee om dit te doen?

'n Moderne party wat ultra-Ortodokse en ultra-Ortodokse konserwatisme teenstaan, kan makliker koalisies vorm met sekulariste wat belangstel in 'n sterker maar nie-ultra-Ortodokse tradisie en godsdienstige en godsdienstige identiteit (wat gewoonlik ook met die polities-politieke regses saamgaan). ). Ons het ook gepraat oor 'n koalisie met Arabiere wat in redelike naasbestaan ​​met die staat Israel belangstel. Dit, saam met die liberale linkses, hou 'n werklike bedreiging in vir die Sionisties-godsdienstige opvatting wat die staat as 'n beliggaming van Judaïsme en Torah beskou. God se stoel in die wêreld. Dit is dus duidelik dat enigiemand wat nie die vorming van so 'n koalisie toelaat nie, al is dit 'n pragmatiese Arabiese party (donder, waarby die Likud reeds bereid was om aan te sluit) en dat daar geen moontlikheid van 'n regse godsdienskoalisie is nie. daarsonder, beteken dat Smutrich en die Religious Sionist Party (wat 'n mooi naam het. Dit verteenwoordig werklik godsdienstige Sionisme, anders as moderne Ortodoksie). So 'n koalisie is nie moontlik vanuit 'n Sionisties-godsdienstige oogpunt nie, maar is beslis moontlik vanuit 'n moderne oogpunt (wie se Sionisme nie godsdienstig is nie, en dit sien nie die Staat Israel as 'n Joods-halakhies-godsdienstige persoon nie) . Die probleem is dat Bennett nie weet hoe om dit alles vir homself te definieer nie, dus is hy self in 'n mis wat hom keer op keer na die gebiede van konvensionele diskoers insleep. Hy probeer homself regverdig in terme van konvensionele diskoers en verstaan ​​nie dat hy 'n ander, alternatiewe diskoers moet voortbring nie.

Die stryd teen Bennett en waarvoor hy staan

Dit is geen wonder dat die stryd teen Bennett en teen wat hy verteenwoordig tot waansinnige vlakke gestyg het in stadiums waar dit gelyk het of hy 'n publiek rondom hom sou kon vorm en uit ultra-Ortodokse rabbynse beheer in die politieke ruimte sou kon kom nie. Die ultra-Ortodokse rabbi's wat godsdienstige Sionisme lei en hul woordvoerders politici het besef dat die Bennett-verskynsel die grond kan laat val onder die grootste propagandaprestasie in Judaïsme van die afgelope tweehonderd jaar, en uitdrukking gee aan 'n baie breë publiek wat nie regtig staan ​​nie. agter hulle al probeer hulle dit herhaaldelik verduidelik. Dit is geen wonder dat hulle dieselfde propaganda en aanhitsing teen Bennett en sy vriende begin gebruik het teen moderne Ortodoksie (neo-hervormings, geletterdes, linkses, anti-Israel, die nuwe stigting en die Europese Unie, en Israel aan die linkerkant oorgegee het). die Arabiere en Moslem Broederskap), om dit met geweld van die kaart af te bring. Hulle het elke eis teen hom gemaak, van die dorsvloer en van die wynmakery, en hom voorgehou as die grootste verraaier in die menslike geskiedenis, met al die foute wat hy gemaak het deur ander wat hulle self ondersteun (en myns insiens vir baie minder goeie motiewe) ). Al sy nonsens is voorgehou as 'n bedreiging vir Judaïsme en Sionisme en die vernietiging van die staat. holocaust.

Die rede vir hierdie histeriese en wilde aanval is baie eenvoudig. Bennett is die grootste bedreiging vir die ultra-Ortodokse hegemonie, en vir die voortbestaan ​​van die Sionistiese as as die waterskeiding in die godsdienstige samelewing. In hierdie sin is hier 'n gemeenskaplike belang vir die ultra-Ortodokse partye en godsdienstige Sionisme, aangesien beide op hierdie propaganda-verdraaiing voed en dit dus ook saam bevorder. As die publiek skielik verstaan ​​dat die meeste van hulle nie met hierdie of met hierdie is nie, wat sal met hulle gebeur?! As die publiek besef dat hulle na een van die twee kante getrek word terwyl dit in werklikheid aan die stille meerderheid in die middel behoort, kan daardie kante van die kaart verdwyn, en sekerlik hul voortdurende beheer oor die publiek verloor. Dit is geen wonder dat histeriese en gewelddadige betogings, onophoudelike teistering en dreigemente, sosiale uitsluiting (versuim om Torah in die sinagoge te verhoog, versuim om 'n glas water te bedien, versuim om die Eerste Minister na die Rabbi-sentrum op Jerusalemdag te nooi) en ander groente begin het. Dit was gerig op enige lid van Bennett se party wat dit gewaag het om te bly en lojaliteit aan hom en sy manier uit te spreek, maar in die eerste plek teen Bennett self. Het aansprake teen hom uit die bron en van die wynmakery uitgedink, waar en onwaar. Maak hom die gulsigste korrupte mense wat hier was, met natuurlik in die agtergrond hul ou vriend Netanyahu (wat eintlik die groot korrupte is, maar dit pla hulle regtig nie). Dit was 'n propagandamasjien waaruit Goebbels 'n aansienlike hoofstuk kon leer, bestuur deur die korrupte en leuenagtige Bibi in die samewerking van die ultra-Ortodokse natuurlik, en nie minder so van die ultra-Ortodokse rabbi's en aktiviste wat godsdienstige Sionisme lei nie. Kortom, die ultra-Ortodokse en Bibi teen Bennett. Die verwarde godsdienstige publiek, wat vir die grootste deel nie aan hulle behoort nie, het dit nie verstaan ​​nie. Hy is mislei om te dink dat Bennett van die pad afgedwaal het en daarom verraai hy godsdienstige Sionisme. Dit is natuurlik waar, want hy het met 'n ander manier vorendag gekom, maar hierdie manier is heeltemal legitiem en waardig. Net die donker magte is nie bereid om ons dit te laat erken nie. Die ding in hul gedagtes.

Daar was politici wat hierdie aanhitsing verduur het, maar daar was ook diegene wat gebreek het. Ek was baie kwaad vir Idit Silman en ander skelms soos sy, al is sy deur Smutritz se ultra-Ortodokse en deur Bibi Kafar in Repentance aangebied. Haar belaglike, demagogiese en geheimsinnige vals argumente het die status van glorieryke denke en prysenswaardige moed gekry. Wel, ek verstaan ​​dat dit regtig moeilik is om vas te staan ​​voor die opvoeders en onderwysers en jou mylpale waarop jy self grootgeword het. Dit is hulle wat vir jou verduidelik het hoe belangrik dit is om 'n godsdienstige Sionis te wees, hulle is immers ook die ouderlinge van die rabbi's van godsdienstige Sionisme aan wie jy ook behoort, en wie is jy, Ben-Shalulit, wat sal opstaan aan hulle ?! Wie kan eerlik staan ​​en gevolgtrekkings maak in 'n situasie wat aan hom openbaar dat sy opvoeders op hom gewerk het, dat die oortuigings waarmee hy grootgeword het en waarvoor hy geveg het, onsin is, en dat sy gerespekteerde leiers goedkoop demagoges is ?! Die jarelange propaganda het vrugte afgewerp (in Oshim), aangesien baie lede van die moderne Ortodoksie nie in staat was om hulself te bevry van die gevoelens van minderwaardigheid en om aan godsdienstige Sionisme te behoort wat sedert die begin van hul kinderjare by hulle ingeskerp is nie. Enigiemand wat nie 'n filosoof of 'n wyse student of 'n ernstige denker is nie, kan beswaarlik die onophoudelike propaganda weerstaan ​​wat aan hom verduidelik dat hy die Joodse erfenis verraai, die halakha en die beginsels van die Sionistiese geloof skend, en 'n toekoms van die hel. Hoe kan 'n persoon soos Bennett of Silman omgaan met gesegdes wat in die naam van Torah en Halacha gesê word as hy met die land van Dauriyta en Zorba van Durban is wat altyd opgevoed is om die rabbi's te hoor wat die een is wat bepaal wat die Torah en Halacha sê ?! Dit is die idees waarop jy grootgeword het en met jou moedersmelk geborsvoed het. ’n Gewone Jood kan dit nie weerstaan ​​nie.

Gevolgtrekkings

Die oënskynlike gevolgtrekking is dat Bennett ten minste op hierdie stadium rabbi's en denkers moes gewerf het, diegene wat die vermoë het om 'n alternatiewe politieke en godsdienstige subdissipline te konseptualiseer en te formuleer. Hulle bewonder dalk nie die propaganda en die "godsdienstig-godsdienstige" demagogie (dit wil sê, ultra-Ortodoks en ultra-Ortodoks) en kan daarin slaag om hulself te bevry van die vrot onderwys wat hulle ontvang het en die konsepte wat daarin geassimileer is. Maar hy het aktiviste gekies en aangestel, en dié kon waarskynlik nie sulke aanvalle weerstaan ​​nie, ten minste solank hulle geen ideologiese, intellektuele, halakhiese en godsdienstige steun het nie.

Alhoewel ek veronderstel dat selfs al was hy intellektuele en rabbi's, die ultra-Ortodokse-Harediese aanval teen hulle sou gedraai het, en selfs al het dit nie daarin geslaag om hulle te breek nie, sou dit die algemene publiek wat vir hulle gestem het, gebreek het. Dit is eenvoudige mense wat getrou wil wees aan die waardes waarmee hulle grootgeword het. Daarom, selfs as die denkers van propaganda aangestel word, sal hulle hul kiesers breek. Dit is dus in my oë baie twyfelagtig of dit ook sou gehelp het.

Die les is om te begin met teorie en veldonderrig. Om 'n stelsel van konsepte te ontwikkel wat 'n alternatief bied vir ultra-Ortodokse propaganda op sy twee vleuels (ultra-Ortodoks en godsdienstig-Sionisties), wat geestelike en intellektuele ondersteuning sal bied aan die harte van 'n baie breë publiek wat tans nie kan vind nie. n antwoord. Anders as wat baie mense glo, dink ek daar is en is so 'n publiek, en dit is baie wyd. ’n Aansienlike deel van die ultra-Ortodokse publiek en die publiek wat homself as nasionaal-godsdienstig definieer, hoort eintlik hier. Maar totdat daar 'n sub en leierskap is wat hom verteenwoordig, sal hy nie kan organiseer en polities en sosiaal tot uitdrukking kan kom nie. Daar sal nie so 'n godsdienstige identiteit wees nie. Dit is die aard van 'n godsdienstige samelewing, wat selfs al het dit algemene sienings, solank hulle nie leierskap en teoreties-teologiese steun het nie, sal hulle nie na die oppervlak styg en water hou nie. Terloops, dit is die geval met die blouboordjie in die ultra-Ortodokse samelewing, waarin baie glo, maar dit versuim om te organiseer omdat dit geen erkende of rabbynse godsdienstig-rabbynse leierskap het nie. Dieselfde geld vir moderne Ortodoksie, wat vandag onbedoeld aan die nasionaal-godsdienstige publiek behoort ten spyte van die skrille kontras met hul sienings. So draai die gevoel van tuiste en die instinktiewe lojaliteit van die moderne Ortodokse na godsdienstige Sionisme, en die waterskeiding bly die Sionistiese lyn. In plaas daarvan om te besef dat hierdie stille meerderheid die ultra-Ortodokse pool in die gesig staar wat godsdienstige Sionisme en die ultra-Ortodokse insluit, gaan ons voort met gister se stryd tussen godsdienstige Sioniste en die ultra-Ortodokse.

Die hoofpunt waar dit belangrik is om te begin, is 'n oorlog teen konserwatisme. Konserwatisme is die belangrikste instrument wat deur ultra-Ortodokse propaganda gebruik word. Ons het gewoond geraak aan 'n bepaalde godsdienstige model, en dit is so diep in ons ingeburger dat ons geen vermoë het om werklik daarvan los te kom nie. Selfs wanneer ons nie meer daarin glo nie, kan ons dit nie eerlik en hard vir onsself sê nie. Godsdienstigheid is amper 'n sinoniem vir konserwatisme, en dit is baie moeilik om daarvan los te kom. Om los te kom van die vernietigende greep van ultra-Ortodokse politici en rabbi's oor godsdienstige Sionisme, moet 'n mens eerstens die toewyding aan dit waaroor ons opgevoed is afskud. Dit is nie verniet dat daar 'n opvoedkundige ideaal is om te sê dat ek gelowig is nie, want dit is hoe ek opgevoed is. Vir my 'n ernstige en verwronge stelling. Die korrekte stelling is: Ek is godsdienstig omdat ek daarin glo, al is ek so opgevoed. Die konserwatisme wat tradisionele godsdienstigheid heilig omdat dit is hoe ons opgevoed is, is wat die modelle, sienings en leierskap waaraan ons gewoond geraak het, bewaar. Sy moet eers geskiet word.

Terug na Daniel Sagron: Cancelling the Dash

Dit was Sagron se artikel hierbo wat my aangespoor het om hierdie rubriek te skryf. Daar is 'n paar mislukkings en 'n paar regte punte in sy woorde. Ek stem saam met sy ontleding dat die wortel van Bennett se verskynsel die afskaffing van die koppelteken (in sy siening: die koppelteken) is, dit wil sê die posisie van Sionisme nie op 'n godsdienstige basis nie. Bennett verteenwoordig 'n groep wat Sionisties is en godsdienstig is, maar daar is geen koppelteken tussen die twee nie. Maar dit handel oor die as van Sionisme. Hoe hou dit verband met my praatjie oor moderne Ortodoksie? Dit bring my terug na die rubriek 477. In 'n nota daarin het ek aangevoer dat godsdienstige Sionisme met 'n streep 'n nie-moderne Ortodoksie is, terwyl godsdienstige Sionisme sonder 'n streep in wese 'n moderne Ortodokse opvatting is.

Godsdienstige Sionisme plaas sy Sionisme op intra-Torah waardes. Die verowering en vestiging van die land is Torah-waardes, en dit is die enigste basis vir Sionisme. In hierdie sin is daar geen konserwatiewe midrash hier wat op eksterne waardes gebaseer is nie, maar 'n interpretasie (heel redelik) van Torah en halakhiese bronne. Aan die ander kant bepleit godsdienstige Sionisme sonder 'n strepie Ben-Gurion se Sionisme, dit wil sê waardes, identiteit en nasionale aspirasies, nie net omdat dit in die Torah geskryf is nie (hoewel dit ook waar is), maar ook omdat die Joodse volk het die reg om by die Lente van Nasies aan te sluit en vir hulself 'n staat te stig. Hy het dus geen probleem om koalisies met sekulêre Sionisme te vorm nie, en hy sien dit nie as die 'donkie van Messias' nie. Dit is presies wat vandag in ons politiek gebeur wat koalisies betref.

Vir my, as iemand wat so 'n posisie beklee, staan ​​Sionisme parallel met geloof en godsdienstige en halakhiese verbintenis maar spruit dit nie noodwendig daaruit nie. Ek sien nie in die land die vervulling van die visie van die profete nie (want ek het geen idee of dit so is nie), maar 'n geseënde verskynsel op sigself, met niks te doen met verlossing en onderhouding nie. Dit is nie Aqaba Damaskus nie en nie die begin van Degula nie, maar net 'n land waarin ek wil woon en wat ek die reg het om dit te doen. Daarom het ek ook nie hoë verwagtinge oor die manier waarop sy haar godsdienstig gedra nie, en ek het in elk geval geen groot teleurstellings van haar nie. Ek het daar verduidelik dat so 'n opvatting in wese 'n opvatting van moderne Ortodoksie is, aangesien dit 'n eksterne waarde (nasionalisme) aanneem, nie noodwendig omdat dit in die Torah of Sages ontstaan ​​nie, maar juis deur die feit dat ek daarmee identifiseer (en selfs eksplisiet en openlik beïnvloed deur die omgewing waarin ek woon). Vir my as moderne Ortodoks is dit genoeg om my praktiese en selfs godsdienstige optrede in ag te neem.

In die XNUMX's was daar 'n groep joernaliste van die buiteland wat 'n peiling onder intellektuele gedoen het oor die vraag hoekom hulle Sioniste was. Jesaja Leibowitz het vir hulle gesê: omdat ons keelvol is vir die Goyim (ons is Sioniste omdat ons moeg is vir die heidene). Die rabbi van Ponivez het 'n taamlik soortgelyke siening gehad. Hy het vroeër gesê hy is 'n Sionis soos Ben-Gurion, hy het ook nie op Onafhanklikheidsdag lof of gesmeek nie. Behalwe vir die grap, so ver ek verstaan ​​is hier 'n belangrike idee: die rabbi van Ponivez was 'n sekulêre Sionis, maar het dit nie as 'n godsdienstige saak gesien nie. So 'n persepsie is kersie op die koek in die oë van die ultra-Ortodokse (sy yeshiva-studente het herhaaldelik probeer om die vlag wat hy vroeër op Onafhanklikheidsdag op die dak gehang het te laat sak. Dit is wat die ontslape joernalis Dov Ganchovsky, wat langsaan gesit het aan hom, het my vertel) en godsdienstige Sioniste. Hierdie en dié is nie bereid om waardes buite die Torah te erken nie. Die ultra-Ortodokse sien Sionisme as 'n beweging wat eksterne waardes bevorder en verwerp dit dus, en godsdienstige Sioniste sien dit as 'n beweging wat godsdienstige waardes bevorder. Maar hierdie en dié is nie bereid om 'n modern-ortodokse opvatting te aanvaar wat bereid is om waardes buite die Torah te bevorder nie. Moderne waardes.

Terloops, as gevolg van hierdie mislukking, praat 'n hele paar mense in die godsdienstige Sionistiese publiek sonder 'n streep, wat eintlik van plan is om te sê dat hulle moderne Ortodoksie voorstaan, in gewone diskoers praat en probeer verduidelik dat hul waardes uit die Torah. Dit is hoe allerhande 'verligte' mense van die godsdienstige links aan ons verduidelik dat demokrasie 'n Torah-waarde is, gelykheid, die behandeling van die ander, feminisme, die behandeling van die heiden, vrede, dit alles is die waardes van die Torah. Wel, dit is nie regtig oortuigend nie (groot vratte vir sewe seëninge). Dit is moeilik vir die publiek om te aanvaar, en heeltemal tereg, dat om een ​​of ander rede en in die uiterste geval presies dit waarin jy glo is wat jy in die Torah kry (anders as al die ander wat dit nie daar kry nie). Dit is vir almal duidelik dat hierdie waardes nie uit die Torah getrek word nie, maar eksterne waardes is waartoe hierdie groep verbind is. So hoekom hierdie vreemde diskoers? Waar kom die verwarring vandaan? Hoekom sê dit nie eerlik nie? Dit blyk dat hulle ook per ongeluk die aanname van hul teenstanders van beide vleuels (ultra-Ortodokse en godsdienstige Sioniste) geïnternaliseer het dat alles veronderstel is om met die Torah te begin en te eindig. Is wat ek gesê het, wanneer daar geen denke en ordelike teologiese en halakhiese mishnah is wat die saak staaf nie, word 'n konseptuele verwarring geskep wat uiteindelik ook tot politieke mislukkings lei.

Sagron sien Bennett se ondergang as bewys dat hy geen publiek het nie. Dat Sionisme sonder 'n godsdienstige basis nie hou nie en dus nie eintlik bestaan ​​nie. Maar sy woorde gaan oor dieselfde publiek wat nie is nie. Dit is die publiek wat Bennett aan bewind gebring het en hom suksesvol gemaak het. Inteendeel, tot Bennett was godsdienstige Sionisme in 'n voortdurende politieke agteruitgang en hy was die een wat hom daaruit gekry het, ten minste tydelik. Dit is dus nie waar dat daar nie so 'n publiek is nie. Inteendeel, die gevolgtrekking is dat daar beslis so 'n publiek is, en dit is selfs baie wyer as wat jy jou kan voorstel. Maar hy is onsuksesvol en kan nie polities slaag nie, want sonder 'n ordelike saak kan hy nie eerlik die druk weerstaan ​​wat van alle kante op hom uitgeoefen word nie. Diegene wat hom opgevoed en gelei en hom daaraan gewoond het dat hulle die woord van God in die wêreld dra en dat daar niks buite die Torah is nie en dat die Torah hulle is, laat hom nie toe om te sien dat hierdie opvoeding kragtige propaganda is nie. wat in sy fondament lê. So iemand kan nie staan ​​teen die propagandamasjien wat ek beskryf het, waarvan Daniel Sagron se artikel deel (en ook 'n produk daarvan) is nie.

Wat die disintegrasie betref wat deur Daniel Sagron beskryf word, stem ek heeltemal saam. Alhoewel dit heeltemal 'n oordrywing is om te sê dat sy nie soos sy was nie. Die politieke verbrokkeling van die nasionaal-godsdienstige publiek is 'n eentonige proses wat al baie lank aan die gang is, en Bennett was eintlik 'n tydelike afwyking daarvan. Hierdie disintegrasie is nie as gevolg van Bennett nie, maar ten spyte van Bennett. Die een wat dit veroorsaak, is die een wat lank voor en ná Bennett in die arena is, dit wil sê die ultra-Ortodokse leierskap van godsdienstige Sionisme (Sagron se kollegas). Dit is waar dat hier 'n wegverlies is, en dit is myns insiens 'n herhaalde uitdrukking van die feit dat die Sionisties-godsdienstige leierskap die meeste van sy mag in vernietiging en disintegrasie het. Hy vernietig en dring aan op haar reg om aan te hou vernietig en veg enigiemand wat probeer herstel. Daarom is hierdie proses al 'n hele paar jaar aan die gang, lank voor Bennett.

Vir baie jare was die verteenwoordiging van godsdienstige Sionisme in die Knesset buite verhouding tot sy kiesers, aangesien massas kiesers na ander partye gaan (dit is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Ek is ook). Enige verskynsel wat daarin slaag om 'n alternatief vir disintegrasie te skep waarvoor hierdie leierskap self die skuld kry, dit wil sê, sommige van hierdie kiesers sal terugkry in die skoot van 'n godsdienstige of tradisionele en nasionale party, sal in Baba vasgelê word deur die masjien van vernietiging en propaganda wat dit self bedryf. Dit is in my oë bietjie vreemd en oneerlik om die een te blameer wat die verwoesting kom herstel het wat jy self aanrig, en wat jy self in jou oorlog daarteen voortsit.

Sagron se gevolgtrekking is dat die skrywer se koppeltekenteorie diep begrawe moet word. Ek stem heeltemal saam, maar nie in sy sin nie. Hy stel as alternatief 'n teorie voor waarin daar slegs godsdienstigheid is, en nasionalisme (en moderniteit) is hoogstens die afgeleide daarvan. Terwyl ek argumenteer dat die twee langs mekaar moet bly, en daar moet inderdaad geen koppelteken wees wat hulle verbind nie. Boonop is sy gevolgtrekking vir my vreemd, want as hy van plan is om te sê dat die strepie polities begrawe moet word omdat hy geen openbare eis het nie, dan is hy hier begrawe. Maar soos ek verduidelik het, sê die politiek van die afgelope jare dat dit beslis 'n publiek het. As hy bedoel het dat hierdie publiek die koppelteken moet prysgee (m.a.w. verlaat 'n teologiese wêreld waar daar net Torah is), dink ek die gevolgtrekking is die teenoorgestelde: daar is 'n breë publiek wat so is, en 'n teologiese onderafdeling moet geskep word wat sal gee dit steun. Wat hulle vandag doen, is om hom in 'n graf te begrawe. Die ontbinding van die party wat hom sonder sukses verteenwoordig, beteken nie dat die koppelteken (in sy sin) begrawe moet word nie, maar dat dit 'n outentieke en stabiele politieke uitdrukking gegee moet word. Indien enigsins, dan moet ons die propagandamasjien wat Sagron self deel, begrawe.

Iets oor godsdienstige partye

Ek het al baie geskryf dat ek nie veel waarde in die bestaan ​​van godsdienstige partye sien nie. Vir my doen hulle baie meer skade as goed, en byna elkeen van hul stemme is teen my siening (hulle bestaan ​​meestal om dwang te bevorder). My opmerkings hier is geskryf omdat die politieke verskynsels wat hierdie partye vergesel prosesse weerspieël wat belangrik is om te oorweeg.

My opmerkings hier is nie bedoel om die politieke verteenwoordiging van die godsdienstige publiek en godsdienstige partye te red nie, aangesien dit alles vir my min waarde het. My opmerkings is bedoel om te verduidelik waarom dit belangrik is om leierskap en 'n teologiese en halakhiese mishnah te bou wat 'n teoretiese basis sowel as sosiale (en miskien politieke) uitdrukking sal verskaf aan 'n beduidende deel van die godsdienstige publiek vandag wat stom en gedemp is ( op sy eie skuld natuurlik). Dit is die moeite werd om af te sluit deur die skuld in die regte rigting te wys. Die wat die skuld kry, is nie die rabbi's nie. Ek skat die meeste van hulle is babas wat vasgevang is deur die siening dat hulle self haar opvoed en opvoed. Hulle glo seker regtig in hul nonsens. Die skuld is op ons. Solank ons ​​aanhou om dom en mislei te wees deur die propaganda waarop ons grootgeword het en daarvoor swig, sal ons self skuldig wees aan die skandelike vrugte wat dit kweek. Laat ons nie met klagtes kom nie, maar na onsself.

[1] Alhoewel dit nie werklik Daïsme is nie, aangesien dit 'n God is wat eis en beveel.

126 gedagtes oor "Die opkoms en val van Bennett en hul betekenisse (Kolom 486)"

 1. Ek het nie verstaan ​​nie. Rabbi Yoel is nie 'n konserwatief nie (alhoewel hy voorhou asof al sy waardes uit die Torah kom). Verder maak 'n voorbeeld hier of hier nie saak wanneer dit by 'n geheelbeeld kom nie.

 2. Dink jy nie hierdie rubriek is bietjie postmodern nie? Dit wil sê, jou argument is dat die rabbi's eintlik hul hegemonie en hul mag wil bewaar en daarom het hulle 'n propagandaveldtog gestig om met Bennett te bots. Daar is 'n bietjie van 'n sameswerende argument wat die bewerings teen Bennett ignoreer.

  1. Postmodernisme veronderstel nie 'n teorie van mag nie. Dit behoort aan neo-Marxisme of progressiewes. Postmodernisme is nader aan die post-strukturalisme waarvoor Ramad so lief is. Dat daar geen manier is om die waarheid te bereik nie en dat alles die konstruksies is. Maar nie plaveisel om 'n ander te beheer nie.

  2. Inderdaad een van die rabbi se hallusinerende kolomme. Almal is sameswerings van die rabbi's, glad nie die grootste skelm in die geskiedenis van Israeliese politiek deur die gaping nie, wat die basiese demokratiese idee vernietig en 'n stuk gevaarlike megalomane. Emoji gryp jou kop!

 3. Ek het geskryf dat hulle seker regtig in hul nonsens glo. Maar die krag van propaganda en vernietiging en die onnoselheid en inkonsekwentheid daarvan dui duidelik op 'n doelbewuste en doelbewuste sameswering. En al was dit onbewustelik, moes hulle dit steeds verstaan ​​en keer.
  Oor die algemeen hang Marxisme alles in sameswerings in plaas daarvan om met kandidatuurargumente te handel. Maar wanneer jy die argumente hanteer en sien dat dit nie regtig hier versteek mag word nie, is daar verskuilde motiewe.

   1. Ek stel ook geen belang om dit te doen nie. Dit is nie die onderwerp van die rubriek nie. Terloops, dit is nie aansprake van die regse publiek nie maar van Bibi-Smutritz wat om een ​​of ander rede bedrog na regs oorskakel (regs = pro Bibi) en dan ander (deels tereg) van bedrog beskuldig.
    In die kantlyn sal ek byvoeg dat die groot “teleurstelling” van sy regse kiesers oor hom, wat jy as vanselfsprekend aanvaar, om een ​​of ander rede nie in die peilings weerspieël word nie. Dit bestaan ​​hoofsaaklik in die valse propaganda van Bibi-Smutritz, die ultra-Ortodoks-korrupte koalisie. Wie die onheilige verbond nie hou nie, is my koppie tee.
    Selfs ondersteuners van hierdie alliansie sou minimale leesbegrip verwag het. Maar dit was blykbaar oordrewe verwagtinge.

    1. Edelagbare, jy is verkeerd,

     Na die daad van bedrog (en met alle respek, geen Bibi, 'n bedrieër of nie, kan hierdie kruip self oplei nie) was daar herhaalde peilings, insluitend dié wat binne 'Yimina' uitgevoer is (miskien moet die rabbi Bennett ook aanraai om nie maak 'n konseptuele fout op hierdie vlak, om die party Yamina te noem, of Miskien sal hy in plaas van die Rabbi oortuig wees van die duidelike lyn van ry op ooglopende leuens) wat getoon het dat ongeveer twee derdes van die publiek wat hom verkies het, teleurgesteld was en verras deur die regering wat saamgestel is.

     Dit moet nie verwar word nie dat Bennett inderdaad ander setels aan homself geheg het wat dui op 'n publiek wat dit as 'n beweging van eenheid gesien het, 'n publiek wat klaarblyklik aan die rabbi se beskrywing voldoen. Bewyse toon die aantal setels in die peilings onmiddellik na die vorming van die regering, toe die prentjie van die blokke stabiel gebly het, in vergelyking met peilings wat die skuif self ondersoek het.

     Met betrekking tot die onvermoë om hierdie mandate te hou – ek dink jy los Bennett se verantwoordelikheid en skuld op.

     Hy was 'n nie-bestaande premier, wat herhaaldelik ineengestort het in die afpersing van ekstremiste in sy eie regering, en oor die algemeen soos 'n blaar wat in die wind gewaai is vir die verskillende magte was, geen krisis is in sy hande hanteer nie, Corona is nie behandel nie. , het hy bevind dat hy tussen Rusland en die Oekraïne onderhandel toe hy regtig nie 'n Ware strategie, gevange geneem binne 'n regering wat nie in staat is om basiese wette soos die Burgerskapwet deur te voer nie, dit alles na verklarings van 'n '10 grade reg' regering, is nie in staat om bestuur 'n ingehoue ​​en gesinchroniseerde regering wanneer 'n minister van verdediging amper 'n kruisveiligheidspolitieke lyn voor nedersetting voer, hulle keer op keer tref. 'n Mark op die bobeen, en nogal 'n politieke proses op sy eie wat Abu Mazen en allerlei soorte voorberei van vergeet dinge vir ander, terwyl onluste wat blykbaar 'n kalender geword het terwyl donderweer stille visse geword het ...

     So van watter soort skuldige opposisie praat jy ???

     Kortom, ons kan verder uitbrei met baie feite, maar wat eintlik hier gebeur het, is dat Bennett se regering die droom self vernietig het, nie net die ooglopende veldtogte van die ander kant nie (jy kan dink dat 'n opposisie wat probeer om regerings omver te werp, 'n nuwe ding is , 'n werklik gevaarlike koalisie...).

     Myns insiens is jy reg in die filosofiese indeling van die verskillende strominge, en misgis jou grootliks oor wat tot Bennett se opkoms en val gelei het.

     My persoonlike opinie – Geseënd is ons wat van hierdie straf vrygestel is, en dit is te hoop dat daar 'n party gevorm sal word wat wel binne die rabbi se definisies sal val.

     1. Ek was nog altyd lief vir meningspeilings. Maar om een ​​of ander rede, ten spyte van die kolossale teleurstelling, het steun vir Bennett net mettertyd toegeneem. Dit is net die voortsetting van die leuens van die Bibiste. Dit is baie maklik om 'n peiling te beantwoord wat ek vir Bennett gestem het en ek is teleurgesteld. Om een ​​of ander rede ontmoet ek amper nooit mense wat teleurgesteld is in Bennett nie, maar dit is natuurlik nie noodwendig 'n verteenwoordigende steekproef nie. Die meningspeilings is nie 'n slegte steekproef nie, en hulle sê natuurlik presies die teenoorgestelde van wat jy sê. Nadat Bennett afgetree het, het die situasie natuurlik verander, maar dit is 'n tydelike tendens.
      My politieke interpretasie is natuurlik debatteerbaar, maar ek dink dit is baie waar.

      1. Ongelukkig is die rabbi verkeerd of onbewus van die resultate van die peilings.

       Terugskouende blik op hierdie rekening, wat die resultate langs die pad sentreer -
       https://twitter.com/IsraelPolls

       Die ondersteuning vir Bennett het beslis nie toegeneem nie, hier en daar was daar spronge en ook valle as gevolg van die omstandighede op die agtergrond, maar in totaal was ek stabiel rondom die 6-8 mandate gemiddeld (Yamina het met 7 geëindig soos genoem) .

       Die resultate bly staan, en dit is elkeen se keuse hoe om hierdie feite te versoen (met die veronderstelling dat jy meningspeilings as 'n instrument aanvaar. Ek sien nie hoe bewerings oor 'n toename in steun, en bibiste se leuens gebaseer op private indrukke, aansprake van beter gehalte is as 'n versameling meningspeilings).

       weer,

       Wat die kwessie van die vorming van die regering betref, in peilings wat naby en na die datum van die besluit gedoen is, het ongeveer twee derdes van Bennett se kiesers gesê hulle is teleurgesteld met die stap (daar was sommige wat ook gesê het hulle sal nie stem as hulle het geweet)
       2. Die aantal setels bly stabiel, Grosso Modo, en die meeste peilings stem saam

       Hoe om te vestig?
       Dit is moontlik vanaf die rabbi se interpretasie van 'n gemeenskap wat geen ander tuiste het nie, tot die uitruil van ondersteuning van 'n ander gemeenskap, deur Bentists, en tot by Rabbi's.

       Ek sien nie watter leuens van bibiste hierdie feite uit sy plek kan skuif nie.

       In een interpretasie en op sy beste het die reg (tot Bennett se aftrede, wat iets oor Bentiste beteken) min of meer aan bewind gebly, en in die ander geval was daar 'n * konstante * beweging tussen die blokke wat in '62 begin het vir verandering 'en 51' vir die Netanyahu-blok 'en nou (en nog dae sal sê) staan ​​op onderskeidelik 55 en 60.

       Een van die verduidelikings wat ek dink heel waarskynlik is, is dat Bennett se ondersteuners na die teenoorgestelde blok teruggekeer het, en hy het sy mag in die beweging binne die 'verandering'-blok behou. Hoekom? Omdat Sionisme al die pad gestyg het, en so ook die Likud, so hoekom aanvaar dat dit nuwe kiesers is, of Lieberman, of Arbeid of Maart?

       Sien nie hoe hierdie interpretasie uitwerk nie. Jammer, dit klink meer na 'n wens, as 'n posisie wat met die werklikheid versoen.

 4. Aan RMD-
  A. Ek dink Ido Pechter praat eksplisiet soos jy. Miskien moet jy by hom aansluit en ’n politieke beweging stig
  B. Dit is 'n bietjie kleinlik, maar ek dink wanneer mense soos Daniel Sagron sê dat nasionalisme uit Torah spruit, bedoel hulle nie dat dit die gebooie van die Torah implementeer nie, maar die tendens van die Torah. En waar is hierdie tendens geskryf? Dit staan ​​nie geskryf nie maar hulle neem aan dit is die wil van die e, net soos sy eer. Die verskil tussen julle is in die bewustheid dat dit nie in die Torah geskryf is nie (jy is bewus en dit is 'n bietjie minder), en in die waardes self wat jy wil hê (vryheid versus dwang, ens.)
  As jy uit die dae van jou dogmatiek (as jy enigsins sulke dae gehad het) die gedeelte soos in die ligte van die opstanding geweet het, oor die teenstrydige nasionale en universele heiligheid en die algemene heiligheid wat hulle almal insluit, is dit 'n soortgelyke idee aan joune.
  derde. Dit is bekend dat godsdienstige Sionisme bestaan ​​uit Rabbi Kook se studente en studente van die Gush en dies meer, en dat die politieke verteenwoordiging die afgelope paar jaar na Rabbi Kook se studente geneig het. Maar dit lyk vir my of die ou pedaal eintlik 'n soort moderne ortodoksie van Torah was en parallel werk
  Cheers - Rabbi Yoel Ben-Nun is regtig nie konserwatief in my oë nie

  1. A. Ek dink ons ​​het teenoorgestelde neigings ten spyte van die ooreenkomste. Ek stel geen belang in die toeganklikheid en vriendelikheid van die Torah en Halacha nie. Dit is nie my motief nie, en vir my is dit 'n verkeerde motief. In elk geval, ek het die teorie op myself geneem. Politiek sal vir ander bly.
   B. Huat wat ek beide in kolomme en hier geskryf het.
   derde. Die ou NRP was net Oosterlinge met geen werklike teorie nie, en met baie emosie minderwaardig aan die ultra-Ortodokse (en natuurlik Sally haar eie rabbynse leierskap).

   1. A. Dit blyk op die oog af dat Rabbi Pechter se metode (benewens die neiging) inderdaad die teenoorgestelde is. Na aanleiding van die rubrieke oor moderne Ortodoksie het ek Rabbi Pechter se boek wat daar genoem word (Judaism on the Sequence) begin lees en daar aan die einde van die inleiding skryf hy:
    In hierdie opstel sal ek probeer aantoon dat 'n afname in die diepte van die bewussyn van Halacha, in sy mees primitiewe bronne - geskrewe Torah, Mishnah en Talmoed, openbaar dat wat deur ons vandag as 'n moderne bewussyn beskou word, in werklikheid die primêre fondamente van Halacha. Daarom is dit nie nodig om iets daarin te vernuwe of uit te vind om dit met moderne bewussyn te versoen nie. Wat van ons vereis word, is net om uit te reik en die relevante benaderings vir ons wat daarin bestaan, uit te trek. So sal ons die moderne halakhiese bewussyn baseer op die fondamente van halakhah self, en die kontinuïteit daarvan handhaaf, en sodoende sal ons bewys dat die halakhiese bewussyn wat tans in baie distrikte van Ortodoksie aanvaar word nie die oorspronklike manier van halakhah is nie, maar die verdraaiing daarvan. Moderniteit is nie die vyand van halakhah nie, maar sy beste vriend. Terwyl diegene wat moderniteit in die naam van halakha teenstaan, diegene wat dit losmaak van die werklike lewe en die hedendaagse wêreld, in werklikheid sy grootste vyande is."
    As dit uit bogenoemde paragraaf moontlik is om Pechter se metode in die algemeen te verstaan ​​(ek het nog nie genoeg gelees om sy metode en bewering en sy gebruik van die term modern te verstaan ​​nie) dan is dit te verstane dat dit die voorwerp van kritiek op die rubriek in vraag.

 5. post Scriptum. Kritiek op die verkiesing van die Hoofrabbi hang af van hoe 'n mens na hom kyk. As jy na hom kyk as die hoogste godsdiensamptenaar in die land dan is dit nie narcisties wat sy houding teenoor die land is nie. Maar as jy na hom kyk as iemand wat veronderstel is om die staat Israel van die godsdienskant te lei, is dit 'n bietjie vreemd om 'n persoon wat die staat teëstaan ​​vir so 'n pos aan te stel.
  Die rede waarom dit wat die rabbi noem moderne Ortodoksie (wat nie is wat die Verenigde State is nie) nie 'n politieke en ideologiese beweging word nie, is bloot omdat baie van die mense wat die rabbi 'n gemene deler noem, net klein is. Ek weet jy sal sê dit is net konserwatiewe demagogie, maar kyk regtig na die publiek waarvan jy praat. Dit is die meeste van die tyd mense wat nie sorg vir die maklike sowel as die ernstige nie (natuurlik is nie almal so nie) en die reg is nie in hul gedagtes nie. Miskien sal die rabbi vind waarna hy soek in die ultra-ortodokse publiek, dit kan wees dat daar meer ernstige en liberale mense daar is (ek sê dit as 'n hipotese, ek weet nie genoeg nie).

 6. Regstelling van weglating in die oordrag van die woorde van Jesaja Leibowitz (en iets oor Bennett en die 'Dash')

  In S.D.

  God verhoed dat Leibowitz sê dat 'ons is moeg vir die heidene', jy kan 'enige onwelvoeglike maatstaf' in hom vind, maar as Snoopov was hy nie. Wat Leibowitz gesê het, is: "We're Pad Up From Bying Rold Bay Gentiles," het hy in Engels gesê en hy het in Hebreeus vertaal: "Ons is moeg daarvoor om deur heidene regeer te word."

  En wat Bennett betref. Bennett en Smutrich is een kant van dieselfde munt. Twee beginsels rig beide: a. Ons is moeg (= godsdienstige Sionisme) om deur die sekulêre gelei te word. Godsdienstige Sionisme moet die land lei. B. Ek is die leier die waardige leier om die land te lei, ek is die bevelvoerder wat 'na my' sal roep en almal sal lei.

  Aan die ander kant verkies ek (die HM) die klassieke 'Mizrahnik'-konsep, wat pragtig uitgedruk is deur Dr. Yosef Burg. Ons hoef nie 'aan die hoof te staan' en 'die bevelvoerder' te wees nie. Ons is geseënd om die 'dash' van die skrywer te wees, ons sal versterk word in die Torah en ons sal ook geïntegreer word in die aksie en sodoende sal ons verbindings skep. Ons sal probeer om die wêreld van Torah nader aan Sionistiese optrede te bring, en ons sal probeer om die verafgeleës nader te bring en hul verbintenis met hul erfenis te versterk, en die ou 'Kimaa' sal vernuwe en die nuwe sal geheilig word.

  Wie die leier van die nasie wil wees, moet voortdurend nagaan met die 'volgelinge' wat in sy leierskap ontbreek, en hy kan 'n bitter teleurstelling bereik wanneer hy ontdek dat hy 'n 'koning sonder 'n volk' is.

  Aan die ander kant bevind diegene wat geduldig loop – hulself en hul kring in die perspektief van dekades as meer en meer invloedryk. Dit is genoeg om te sien hoeveel hy versterk het in die kwantiteit en kwaliteit van die wêreld van Torah. Selfs in die sekulêre publiek is daar 'n groeiende belangstelling in erfenis en tradisie. Hoeveel godsdienstige mense is vandag in sleutelposisies in veiligheid en politiek, ekonomie en wetenskap, reg en onderwys.

  Bennett se mislukking was in sy poging om 'n rit te kry op die politieke verteenwoordiging van die nasionale godsdienstige publiek wat belangrik is in die bevordering van godsdiensonderrig en Torah-instellings en die Joodse identiteit van die staat. Dit is die unieke plot waarvoor geen ander party sal sorg nie. Dit sou vir hom beter gewees het om by die Likud aan te sluit en na bo te klim sonder om sy ouderdom op die ouderdom van 30 as staatshoof te merk. Miskien moes Bennett die Likud en die staat na Netanyahu gelei het, 'maar sy het Pega geëet' 🙂

  Kortom: om 'n nasie en in die besonder 'n nasie van eiesinnige Jode te lei - vereis die vermoë om geduldig met die algemene publiek te skakel om so 'n breë konsensus as moontlik te skep. Miskien sal Ayelet Shaked, wat haar uiteindelik van Bennett se kragtige metode bevry het, meer suksesvol wees om dinge vanuit breë verbande te bevorder.

  Groete, Yekutiel Shneur Zehavi

  1. ’n ‘Regte’ herstel sal voorsiening maak vir twee politieke huise vir beide skakerings van die nasionale godsdienstige publiek

   Die herstel van die 'regs', onder leiding van Ayelet Shaked, sal die naasbestaan ​​van twee politieke huise moontlik maak, in alle skakerings van die nasionaal-godsdienstige publiek. Die Torah-publiek sal sy plek vind in Smutritz se 'godsdienstige Sionisme' (saam met 'Joodse mag', 'Noam' en ultra-Ortodokse), terwyl godsdienstige, tradisionele en regse sekulariste hul plek in die hernieude 'regs' sal vind.

   As Ayelet Shaked die sedimente van die verlede oorkom en ook vir Amichai Shikli terugbring, en die 'Jewish House' daarheen lok - is die kans goed dat die volgende twee partye sal slaag. Dit sou wenslik gewees het vir die regtervleuel om 'n sensus te word en 'n verkose leierskap te skep wat stabiliteit en openbare vertroue sou bring.

   Die uwe, Yaknaz

   1. Vir diegene wat sterk teenkanting teen Benjamin Netanyahu en / of teen die hegemonie van die Hoofrabbinaat het - daar is 'n plek in "Yesh Atid", "Blou en Wit", "Nuwe Hoop", ens. Maar hulle moet in ag neem dat die Biden-administrasie groot druk sal uitoefen om na 'n Palestynse staat te beweeg. So hulle moet vra wat is beter? Die verwydering van Bibi en die Hoofrabbinaat, of die voorkoming van die vestiging van 'n staat van terreur in die hart van ons land?

    Die uwe, Yaknaz

     1. Inderdaad, die woorde van Ofir Sofer en Yariv Levin is vandag gepubliseer (op die Channel 7-webwerf), wat nie die opregtheid van Ayelet Shaked se terugkeer na Gush Hayamim vertrou nie en hulle vermoed dat sy Bennett se pad sal voortsit en met die linkses en die Arabiere. Dit lyk of die toekoms dalk vir ons duidelik sal maak of daar wel 'n 'nuwe bladsy oopmaak' hier was

      Die uwe, Yaknaz

      En miskien solank dinge nie duidelik word nie, is dit beter vir die gematigde, tradisionele en regse godsdienstige publiek om 'vir seker te gaan' en hul politieke tuiste in die Likud te vind.

      1. Het nie die opsie laat vaar om by 'n linkse regering aan te sluit nie

       In SD XNUMX in Tammuz P.B.

       Die brief van Michael Hauser Tov, 'Shaked glo dat Kara en Pinto regs sal bly, en wil die tong in die kies in die verkiesings wees' (Haaretz 2/7/22) impliseer egter dat die opsie om links aan te sluit -vleuel regering is lewendig en skop, dieselfde dame met dieselfde glorie 🙂

       Groete, Yekutiel Shneur Zehavi

       1. En miskien het Bennett afgetree omdat hy besef het dat hy nie Biden se druk kon weerstaan ​​nie

        Bennett het dalk verstaan ​​dat in die lig van Biden se druk om die vredesproses te bevorder - hy nie sal kan staan ​​nie.

        Miskien hoop hy ook dat daar in die verkiesingstydperk nie swaar Amerikaanse druk vir toegewings sal wees nie, sodat dit nie die politieke mag van die linkses skaad nie, en intussen sal ons 'n paar maande wen waarin die Amerikaanse druk nie sal wees nie. ten volle uitgeoefen.

        Dit is waar dat daar gevoel moet word dat Lapid en Gantz stadig en in die geheim met die Amerikaners sal saamstem oor die herlewing van die "vredesproses", en as die Knesset daarin slaag om 'n stabiele regering te vestig, dan sal die "vredesproses" ontvang vernietigende momentum, die Knesset.

        Groete, saam met my stuur na Agzam-Kimmel

       2. Gaan voort om agter die skerms te navigeer

        In S.D.H. in Tammuz P.B.

        'n Brief wat vandag op Channel 7 gepubliseer is, dui aan dat Ayelet Shaked voortgaan om gereeld met Bennett te konsulteer, en "Naftali Ayelet se artikel toe sy in 'n ooreenkoms met hom was" 🙂

        En kortom: wat was, sal wees en daar is niks nuuts onder die son nie. En ons troos is dat die Eerste Minister teruggekeer het om in Jerusalem te gaan woon. Hy sal in 'Villa Salama' woon, in Jabotinsky hoek Balfour, die gebou behoort tans aan David Sofer. Die agterkleinseun van Rabbi Shmaleka van Selish sal in die huis van die agter-agterkleinseun van Hatam Sofer woon 🙂

        Die uwe, Yaknaz

        1. Dit sou vir hulle beter gewees het om interne keuses te maak

         Hierdie metode – ’n eenmanpartytjie – is ongesond. 'n Enkele regeerder wat op sy kiesers skree en 'sigsag' van party tot party' - uiteindelik publieke vertroue verloor, sou dit beter gewees het om te belê in die bou van 'n stewige openbare basis.

         Wanneer die lede van die party en sy kiesers weet dat die leier en saam met hom die beursverteenwoordigers in die Knesset deur die partylede verkies word, en onder die toesig van die verkose party-instellings staan ​​- dan is die vertroue van die lede van die party en van die hele publiek geskep word en hulle is seker dat hul boodskappers getrou is aan die wil van hul senders

         Groete, saam met my stuur Kimel-Langzam

         1. Maar die Likud het ook iets om te verbeter

          Die Likud is in 'n baie beter posisie. Beide die Speaker en die Knesset-lede word in die voorverkiesing deur alle partylede verkies, en daar is ook verkose instellings – die Konferensie en die Sentrum. Maar dit sou beter gewees het vir die party se voorsitter om ook 'n politieke leierskap te hê wat "die las van die mense saam sou dra" in ooreenstemming met die wyses se opdrag: "Moenie 'n enkele Dan wees nie."

          Groete, saam met my stuur na Agzam-Kimmel

        2. Die beheer oor Yamina se begrotings is in die hande van Matan Kahana

         In die artikel 'Is geskud bang? Die beheer van Yamina se fondse in die hande van Matan Kahana' word vertel van 'n amptelike dokument wat onthul is waarin gesê word dat die beheer van 'Yamina'-begrotings aan Matan Kahana oorgedra sal word.

         Dit beteken: nóg aftrede nóg skoene. Bennett sal voortgaan om die reg te oorheers deur sy lojale gesant se beheer van die party se begrotings. Hy sal die 'eienaar van die eeu en die eienaar van die kennis' wees en Ayelet Shaked - gedenkplaat in Alma.

         Groete, Yekutiel Shneur Zehavi

         Dit blyk dat Bennett dieselfde oefening aan die Joodse Huis gedoen het toe hy afgetree het, maar sy vertroueling Nir Orbach as die party se HUB gelaat het...

 7. Ek voel of ek al geruime tyd na dit alles van buite af kyk. Dit interesseer my net nie so baie nie – as iemand ’n leierskap wil vorm, sal hy vorm, as mense ’n party wil hê wat pas by wat hulle dink, sal hulle so ’n party stig. Daar is rabbi’s of sekulêre mense wat nonsens sê en ek stel belang om te hoor wat hulle sê en daar is diegene wat my verveel. Ek sien geen behoefte vir hierdie of daardie leier om vir my te sê wat om te dink of om ''n ordelike mishnah te formuleer nie. Vir die grootste deel het ek geen ordelike sub nie en ek is goed daarmee, elke saak op sy eie meriete en ek sien nie nodig om al my opinies in een liggaam te organiseer nie, al beteken dit my wêreldbeskouing is op die rande uitgerafel. Vir my is die einste poging om so iemand te maak konserwatief en nutteloos. Ek sien die anti-denke en histeriese diskoers wat in die radikale regs en die radikale linkse bestaan ​​en dit skep wel 'n gevoel dat ek nêrens 'n "politieke tuiste" het nie, maar maak ook dat ek nie so 'n huis wil hê nie. Sulke huise is geneig om tronke te word, en tronke – afgesien van die gebrek aan vryheid daarin – is regtig vervelige plekke.

  1. Ek teken elke woord. Die vraag is hoe bring jy baie meer wat in die pluis voel en nie weet hoe om dit te konseptualiseer nie, om legitimiteit te kry vir hul manier en opinie? Eens op 'n tyd was die twee groot partye 'n unie van een en die ander en die ander en onpartydig. Ek praat van die onpartydige party wat die hel sal blaas uit die verskillende partye wat ons lewens beheer. Dit vereis politieke en sosiale organisasie.

   1. Ek voel - eerlikwaar - dat die lewe te kort is om dit te mors om legitimiteit te soek. Dit is nie dat ek heeltemal oor hierdie dinge is nie, ek het ook opinies wat ek minder geneig is om te deel omdat ek nie wil stry nie of selfs soms nie eers as die een of die ander gemerk wil word nie, maar oor die algemeen is dit lyk nie vir my so belangrik nie.

     1. Dit is iets anders. Jy het gepraat oor die soeke na legitimiteit en daarop het ek geantwoord 🙂 Ek is in elk geval geneig om te hoop en te dink dat die werklikheid slimmer is as om dit te probeer beskryf en raam. Al die beskrywings toon ’n verskeurde werklikheid waar dit onmoontlik is om saam te leef en ons almal is gedoem, maar op die oog af lyk dit of die werklikheid op die ou end toelaat. Die dinge wat vir my belangrik is, is vryheid van denke en vryheid van spraak, solank dit bestaan, vind die lewe 'n manier, soos die Jurassic Park-artikel.

   2. Daarbenewens - dit lyk vir my asof die waarheid vertel is, is daar reeds sulke onpartydige organisasies: hulle word genoem "daar is 'n toekoms", "blou en wit" en al hul neefs wat oornag groei en geneig is om wen meer as tien setels in elke verkiesing – wat middelpartye genoem word. Hulle word dikwels met minagting beskou omdat hulle geen ideologie het nie, en dit sluit mense in wat blykbaar geen gemene deler het nie (sekulêr, godsdienstig, linksgesind, regsgesind, ens.), terwyl hul hoof gemene deler in die praktyk die sogenaamde "slym" in die volksmond. . Hulle is redelike mense wat redelik wil lewe en bereid is om redelike toegewings prys te gee en hulle het ook 'n paar dinge wat vir hulle minder geskik is om op te gee maar in die algemeen in danse hulle nie goed pas nie. Hulle is nie gesofistikeerde denkers nie, en ja - hulle het geen gereelde sub nie, beslis nie as 'n kollektief nie. Dit is nie so indrukwekkend nie, maar miskien is dit al wat nodig is om hierdie land * te kan * bestuur in plaas daarvan om dit die Here se troon in die wêreld of 'n libertariese of sosialistiese paradys van die een of ander soort te probeer maak. Mense wat geen mag het vir utopieë nie. Na my beskeie mening (regtig swak en nie net as 'n uitdrukking nie, ek kan myself net nie sover kry om in hierdie kwessies belang te stel nie), was so 'n benadering ook deel van die gom wat Bennett se sogenaamde vreemde regering verenig het (behalwe "net nie Bibi nie) "wat in my oë 'n waardige en geregverdigde gom is).

 8. Hoekom is die rabbi nie geaffilieer met Rabbi Ilai Ofran nie aangesien hy ook ontevrede is met die godsdienstige party (hy het 'n podcast oor die saak) en al die opposisie-rabbi's in moderne godsdienstige Sionisme soos Torah en Avodah getroue Sheikh Yitzchak en 'n ander moderne ultra- Ortodokse rabbi soos Yehoshua Pepper het studie nodig
  Die rabbi het self gesê dat daar 'n groot publiek is wat modern is en ek stem ook saam dat daar baie is so julle rabbi's is te blameer want dieselfde mense as hulle sien dat daar rabbi's is as 'n gewone mishnah vir haar sal wil stem insluitend my die kleinding wat al 'n geruime tyd skree oor gebrek aan alternatief Beveel die rabbi aan om weg te bly van die dom groep Beit Midrash Anshei Chayil wat 'n groep aktiviste is, ens. Nadat ek hulle video gesien het dat die rabbi daar was, ens. en dinge is eenvoudig

  Namens al my moderne ultra-Ortodokse broers vra ek die rabbi om nou vir ons 'n alternatief te gee

  Groete
  Mense van waarheid en geloof

  1. Soos ek geskryf het, is ek aan niemand verbind nie, want ek is nie 'n politieke aktivis nie. In die verlede het ek ook geweier om by al die rabbynse organisasies aan te sluit wat my genader het, want ek stem nie saam dat hulle as ’n kollektief namens my moet praat nie.

 9. Nee rabbi nee!!

  Ons sal die heeltemal verkeerde politieke analise na my beskeie opinie ignoreer, en hoofsaaklik handel, ek weet nie hoeveel die rabbi bestudeer en ken Rabbi Kook se beit midrash nie maar om dit konserwatiewe beit midrash te noem is bloot 'n fout! Rabbi Kook as geheel was 'n nuwigheid en 'n ontwikkeling, hy het die bevriesing van die plek gesien as een van die ergste euwels wat daar is. Melamed en Druckman .. Miskien moet jy met hulle ontmoet en hul wêreldbeskouing verstaan ​​..

  NS Kommentaar oor politiek Byna al die rabbi's (Tao, Druckman, Eliyahu en andere) het soos jy geval in hul denke oor RAAM.Ons weet dat hy reg was en dat hy ons gered het.

 10. Dit is interessant hoe 'n detail uit die oë van die skrywer en ander respondente verdwyn het dat Smutritz se godsdienstige Sionistiese party van die ultra-Ortodokse partye verskil deurdat dit die enigste een was wat nie (behalwe vir Rabbi Tao se verteenwoordiger) bereid was om saam met Arabiere te sit. (wat natuurlike vennote van die Arabiere is). Dit is 'n groot verskil van hemel en aarde. Want dit is Sionisme. Dit is lojaliteit aan die Joodse volk. En dit was 'n moeilike dilemma. En Smutrich was reg en regeer na regs. Dit het geblyk dat selfs die moderne godsdienstige publiek (waaraan ek ook behoort) geen lojaliteit aan die Joodse volk het nie. Gelukkig het ek in die laaste verkiesing vir Smutrich gestem (ek het besef dat Bennett saam met links sou gaan om premier te word. Alhoewel ek nie gedink het dat hy ook saam met die Arabiere sou gaan nie).

   1. Ek het die fout dadelik reggemaak (dit het my 'n paar minute geneem om die fout raak te sien en ook die regstelling te skryf) maar dit is inderdaad 'n wesenlike verskil tussen godsdienstige Sionisme en die ultra-Ortodokse. Smutrich mag glo in God se troon in die wêreld, maar hy is ook een wat geskiedenis bestudeer het en 'n historiese persepsie het dat Jode nie op enigiemand behalwe hulself kan staatmaak en vertrou nie - om die lot te deel (dit is wat myne het en ek sit dit op hom). Om met vreemdelinge te stap is 'n verraad van die Joodse volk wat hier sit. En ek begin tans as 'n moderne Ortodoks 'n baie ernstige twyfel oor myself werp en dink of waardes buite die Torah werklik ware waardes is (waarin mense wat dit vashou regtig in glo). Hulle is (die waardes) in die algemeen 'n lewenswyse wat die Torah (of in die algemene opinie) voorafgegaan het, maar op sigself hou dit nie stand nie (as daar nie Torah is nie is daar geen manier van lewe nie. Dit wil sê mense wat hul vlae swaai is leuenaars).

    Dit blyk dat moderne Ortodokse (veral die Ashkenazi sekulariste, insluitend die regses. Waarskynlik die linkses), geen lojaliteit aan die Joodse volk het nie. Hulle belangstelling sal altyd eerste wees. Die progressiewe linkse lei die liberale linkses (daar is nog een.) Terwyl die liberale regs links in die algemeen vlei en daardeur gelei word en die moderne Ortodokse probeer om albei hierdie te behaag (uit langtermyngevoelens van minderwaardigheid van die NRP) nalatenskap) en word deur hulle gelei. Die nie-Haredi en nie-Haredi Ashkenazi publiek is eenvoudig nie lojaal aan die Joodse volk nie (sonder om klaarblyklik daarvan bewus te wees. As gevolg van die progressiewe leierskap wat trou aan enige reël ontken). Die ego van die individue waaruit dit bestaan, is wat hulle lei. Nie dat die ultra-Ortodokse geen ego het nie, maar die Torah dikteer aan hulle – hulle leiers – lojaliteit aan die Joodse volk. Dit is waarskynlik die eintlike rede waarom die ultra-Ortodokse nie inskryf nie – hulle het verstaan ​​dat dit nie regtig die toestand van die Joodse volk is nie. Hulle het besef dat hulle alleen in hul lot was en die res van hulle was nie lojaal aan hulle nie.Die ultra-Ortodokse verstaan ​​dit nog nie. Of hulle het 'n geloof soos dié van die Lubavitcher Rebbe in die res van die Joodse taal. Hulle het besef dat hulle alleen in hul lot was en die res was nie lojaal aan hulle nie

  1. Regstelling van 'n fout: dat hulle (die Arabiere) natuurlike vennote van die ultra-Ortodokse is ... en omgekeerd, soos verstaanbaar is, het hy die feit opgemerk dat Smutrich hom daarvan weerhou het om saam met hulle te sit, maar nie as gevolg van die stoel van God in die wêreld nie. 0 dat die verteenwoordiger van hierdie konsep eintlik bereid was om saam met die Arabiere te sit. Die verteenwoordiger van Rabbi Tao), maar omdat hy glo dat die staat Israel die staat van die Joodse volk moet wees. En dat die Arabiere aan 'n vyandige volk behoort (en dit behoort in elk geval nie aan hulle om saam met hulle te sit en een of ander regering op hulle te laat rus nie. Maak nie saak wat hulle verklaar dat die staat wel aan die Jode behoort nie. Lojaal aan die staat , maak 'n leër, doeltreffend en belas meer as enigiemand. Jode moet leer om saam te werk)

 11. Nie op die konseptuele vlak nie, maar op die gedragsvlak, beskryf Elyashiv Reichner Rabbi Amital as 'n moderne Ortodokse in 'n boek wat hy oor hom geskryf het. Hy is ook keelvol vir Pedal

  Tot my verbasing was jy kwaad vir Silman. Wie in die oggend met dieselfde man 'n dokument teken om haar toekoms te verseker, is 'n piepklein polythruite wat net agter haar oë aangaan en agter haar kern wat sy xxxx agter hulle aan is. Daar is geen waardes en geen gedagtes om te verraai wat op hom grootgeword het nie.
  Dieselfde man het gewen. Hopelik sal die regstelsel of mediese redes tot sy ondergang lei. En nog beter as dit in die volgende verkiesing gebeur

  1. As deel van die bestudering van die bronne stel ek voor dat jy die platform van Smutritz en die ultra-Ortodokse hersien: hulle is onder meer ten gunste daarvan om sabbatbrekers en egbrekers af te stenig, ongelowiges in die put te laat sak en nie groot te maak nie. , Amalekitiese babas dood te maak, en meer.
   Jy moet ook kyk na die Christelike platform waarvolgens die tweede wang bedien word, so wie het in die naam van die Christendom oor moord en vervolging gepraat?
   Die slim mense wat beddegoed aanhaal, verstaan ​​net nie waarvan hulle praat nie. Bewegings en groepe word nie in hul substrate ondersoek nie, maar in hul praktyk. Beide Judaïsme, Christendom en Ram.

   1. Aangeheg is die platform van die Religious Sionist Party. Ek het daarin geslaag om dit uit 'n vrieskas te blaai en het geen spoor gevind van wat jy aan hulle toeskryf nie. Miskien het dinge uit my sig geglip – ek sal 'n gedetailleerde verwysing na ten minste een verwysing waardeer.

    https://zionutdatit.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94/

    Behoorlike Openbaarmaking: Ek het geen probleem met hierdie dinge, na die stigting van die Sanhedrin en die sitting van die regters as eerste in die B.A. Dit is die gebod van God en asseblief Abda Dekodsha Brich is. (Ten minste probeer ...).

    1. Ek dink jy het my bedoeling verstaan. Hulle platform is gebaseer op Torah en Halacha, en daar is baie vaste beginsels. As jy hulle op grond van hierdie ampstermyne sou beoordeel, sou jy nie ver kom nie. Die voorbeeld van die Christene en die Tweede Wang maak dit baie duidelik (daar is geen politieke platform van 'n politieke party nie).
     Wat Abda Dekuba betref, Sages was ook sy slawe en het tog nie presies die woorde geïmplementeer soos hulle was nie. Dit is ek wat gesê het dat daar 'n verskil is tussen die formulering van 'n prinsipiële en teoretiese substraat en die praktyk, en my argument is dat groepe deur die praktyk ondersoek moet word en nie deur die substraat nie.

     1. In die Hooggeregshof gee jy te veel krediet aan my begrip. (Dis ten minste hoe ek verstaan ​​het, indien nie, maak asseblief reg). In hul platform het ek geen spoor daarvan gevind nie. Dit is waar dat die regsadviseur van "Yemina" voortgegaan het om te beweer dat 'n platform nie 'n party in die Knesset bind nie, maar ek neem steeds aan dat hulle niemand sal stenig voor die stigting van die Sanhedrin en die herstel van die wet van siele, so intussen kan almal ontspan...

      Dit kom nie by my op om myself met Sages te vergelyk nie, maar hulle is regtig irrelevant vir die bespreking. Hulle het onder buitelandse, of Sadduseërs heerskappy geleef (behalwe vir kort tydperke) en was waarskynlik beperk in hul vermoë om Torah-wet in te stel. Soms het hulle egter dinge nie in hul eie woorde geïmplementeer nie, maar selfs met buitensporige erns (soos die een wat in die Griekse tyd op die perd gery het, en Shimon ben Shetach wat tagtig vroue in een dag en meer opgehang het). Ek het nie 'n duidelike model vir die staat volgens die Torah nie (ouer en beter as ek sal gesien word om die werk van die opstel daarvan aan te pak). Al wat ek gesê het is dat ek in beginsel geen probleem het met die ontheiliging van Sabbatbrekers en egbrekers nie, so die Groot Sanhedrin sal dit gepas vind nadat Gd ons regters vir die eerste keer in Gd antwoord. Ek neem aan dat beide godsdienstige Sionisme en die ultra-Ortodokse verstaan ​​dat al gebeur 'n wonderwerk en hulle kry 'n volstrekte meerderheid in die Knesset, dinge vandag nie prakties is nie. Sover ek van hulle ken, is hulle redelik nugter.

      Kortom, dit is nie gepas om in die mond van 'n politieke opponent te sit wat hy nog nooit gesê het nie, net omdat jy waardeer dat hy so dink. (En as hy wel gesê het, sal ek jou bedank vir die verwysing).

      1. Liewe Mordechai. Jy is nie so dom soos wat jy jouself voorstel nie. Ek het nie gesê hulle sal inweeg as hulle aan bewind kom nie. Ek het presies die teenoorgestelde gesê: dat hulle ten spyte van die platform nie sal skaal nie, selfs al kom hulle aan bewind.
       Maar die wonders van die maniere om blindheid te ontwikkel.

       1. Dalk verblind die neiging my, maar om God ontwil, ons liewe Rabbi, waar verskyn die dinge wat jy aan hulle toegeskryf het in die Tzaddik-platform? (Wat hulle met hul platform sal doen wanneer hulle aan bewind kom, is 'n ander punt).

        1. Verstaan ​​jy regtig nie of lees jy nie wat ek skryf nie?
         Dit verskyn in die Torah en Halacha, wat beslis hul substraat is. Ek het dus die verdraaiing gedemonstreer wat in die ondersoek van die beddegoed in plaas van die praktyk bestaan.

 12. A. Die ultra-Ortodokse en Smutritz gaan regs, want die skeiding tussen regs en links is werklik - in ons distrikte - tussen ou Joodse konserwatisme en 'n nuwe horison
  B. Die “breiers” kies om hul konserwatiewe rabbi’s te kroon omdat hulle gevoelens van waardering vir die Torah het (nie dat hulle altyd die identiteit daarvan ken nie). Moenie bekommerd wees nie - dit sal binne 'n generasie opraak.
  derde. Al die res word as "Letse" bestempel omdat diegene wat nie die gevoel het dat hulle minder bereid is om te belê in Joodse godsdienstige waardes spesifiek vir Judaïsme, of dit waar is of nie - dit is nie die plek nie.

 13. Hoekom is die verdeeldheid net konserwatisme en Sionisme? Dit is waar dat beide die ultra-Ortodokse en die nasionaal-godsdienstiges konserwatief is, maar Hillel op Onafhanklikheidsdag is allermins die enigste van Rabbi Kook se leringe wat die rabbi’s wat jy genoem het in haar voetspore volg. Al is dit hoe dit in Rabbi Tao op die uiterste manier lyk, is dit op die ou end 'n benadering wat alle lewensterreine raak, baie anders as die ultra-Ortodokse.

 14. Al stem ek saam met die meeste van wat jy sê, wat verregaande (en raaiselagtig is, want dit is duidelik dat jy nie onverskillig is teenoor die verskynsel nie, om die minste te sê nie), is die houding waarin jy "op die heining sit":
  Die einste konseptuele orde is belangrik en geseënd.
  Dan verdien sy 'n openbare toespraak, geseling, omdat sy nie volgens hierdie ideologiese begrip en definisie organiseer nie (wat werklik die gemeenskaplike grond is vir die besonderhede waaruit dit bestaan) - sonder om 'n proses en 'n persoon of groep te suggereer of daarop te wys vlagdraers sal wees.

  Ek is seker jy het nie die feit uit die oog verloor dat die meeste rewolusies en politieke en nasionale veranderinge nie net plaasgevind het as gevolg van ideologieë en idees nie, maar eers nadat 'n leier ontstaan ​​het (wat meer as een keer, nie toevallig nie, een van hul denkers was nie) - wat 'n groot genoeg publiek verenig en gesorg het vir 'n sistematiese proses.

  Dit is dus raaiselagtig om te hoor hoe jy aan die een kant kla oor die gebrek aan organisering onder die relatief algemene eienskap wat jy gedefinieer het, die leemte lê in die feit van die gebrek aan ideologies-gotiese leierskap (wat dit as 'n ongedefinieerde aanvulling tot ander gedefinieerde metodes).Wat hom laat voel tipe B, lite, ens.) - en aan die ander kant, sit op die heining en jy stel nie voor (of motiveer) jouself om 'n praktiese posisie in te neem en nie net gothic nie. Die aanvaarding is eintlik om Torich en jou werk te leer ken. As dit 'n persoon was wat wegbeweeg van die praktyk, is dit goed, maar dit lyk vir my dat die betrokke behoefte nie te kort skiet as vrywilligerswerk by die impromptu Burgerwag in Lod tydens die onluste nie - 'n pragtige persoonlike voorbeeld wat ook dui op 'n bereidwilligheid om ons moue op te rol wanneer nodig.

  Dit lyk dus vir my of die stigting van 'n metode en leierskap (aktivis, al is dit nie tans parlementêr nie) 'n noodsaaklike stap was. En uit die rubriek en jou antwoorde aan die vraestellers blyk dit dat jy nie so 'n verpligting sien nie, en wag vir een of ander Messias om jou idees te neem en dit in die praktyk te bring.Hoekom?

  Nie dat ek nie die noodsaaklikheid van denkers en ideologiese infrastruktuur erken nie. Maar jy verstaan ​​waarskynlik dat as jy net gister die definisie bereik het en daarmee saam die begeerte om dit 'n metode te maak (en nie net die "gebrek aan metode" soos genoem nie) - 'n bietjie raaiselagtig om te verwag dat Man Dhao die volgende dag sal opstaan ​​en opgewonde die massas rondom hom.

  Ek sien nie hoe jou benadering verskil van dié van die publiek waaroor jy kla nie (al sluit jy jouself in die naam van beleefdheid in) omdat hy nie verwys na die feit dat sy metode ’n metode is en nie die wettige rand van die metodelose nie.
  Inteendeel. Die publiek het sy deel gedoen deur byvoorbeeld vir Bennett te stem en nie vir Smutritz nie. (Of bly by die huis ens.). Diegene wat in die gesig van druk gevou het, was net daardie “slette” op die spelbord, op wie die druk uitgeoefen is. Nie die publiek wat gestuur het nie.

  1. [Terloops iets al het lank uitgekom, ek het 'n boodskap gesien dat ek 'n daad onthou het. Op 'n stadium as 'n junior tiener het ek my hand ingestuur om koeke vir die gesin te bak en het 'n spoor van vuil skottelgoed agtergelaat. My ma het die situasie een of twee keer gesien en toe 'n gesang gekomponeer om te sê "hy wat voorberei en nie skoonmaak asof hy nie voorberei het nie." Ek het natuurlik heftig teen haar geskinder omdat ek die voorbereidingswerk gedoen het en hoekom en hoekom ek ook die skoonmaakwerk sou doen, en dat wie ophou knoffel eet ook moet teruggaan en ophou ambala eet. Ek het eers gedink sy bedoel hierdie koek is nie nodig nie, en dit was vir haar goed om 'n skoon kombuis te hê sonder 'n koek uit 'n vuil kombuis en 'n koek daarin. En Nafka het aangestel dat as hulle besluit het om 'n koek soos Shabbat te maak, dan het wie ook al die moeite gedoen het om hier te maak, sekerlik saam met hom en sy optrede voor hom gehuur en nie eers verbind tot die moeite van skoonmaak nie. Ek het dus gewag vir die geleentheid om gevra te word om voor te berei en ek het gehaas om voor te berei en vuil te vertrek. Hoe verstom was ek tog om die bekende gesang "Jy het voorberei en nie skoongemaak asof jy nie voorberei het nie" uit die mond van 'n hoëpriester te hoor. Ek het dadelik my duime uitgetrek en teruggegaan om al die bogenoemde te peper en ook gewonder hoe dit gedoen word asof ek nie voorberei het nie en wat is die betekenis hiervan asof en dat 'n persoon vertel word wie die ouma gebel het maar in die oggend nie opgestaan ​​vir gebed asof hy nie die ouma geroep het nie. En tot vandag toe vryf ek teen die bedoeling van die spreekwoord. Is dit 'n persepsie van die taak as geheel en aangesien daar geen volledige taak is nie, is daar geen punte daarop nie. Of dalk 'n taktiek in onkunde om netheid te verdien en die verdeling van take te vereenvoudig. Of die een wat weet hoe om te borsvoed, sal minder vuil word. Of dat dit vir 'n man lekkerder is om sy vuilheid te reinig as een van sy vriend se vuilheid. Of bak is 'n aantreklike en maklike handwerk en gaan nie oor ander slawewerk nie. En die einde daarvan word wonderbaarlik gesê van jou eis nie wat jy geërf het nie, let op jy het geen besigheid in die verborge (koop). ]

   1. Kommentaar op 'Your Mother's Theory (LTG)

    In SD XNUMX in Tammuz P.B.

    TG - Hallo,

    Dit lyk vir die prokureur-generaal dat die persoon wat die koek gemaak het, wat een van die ma se pligte is (aangesien bak een van die sewe handwerk is wat 'n vrou vir haar man doen) - dink dat hy sodoende sy ma gehelp en gered het. haar moeite. En hierop het jou ma tereg geantwoord, dat die moeite om die skottelgoed en die kombuis skoon te maak die moeite om die koek te maak oortref, sodat hy nie die koekmaker van sy ma gespaar het nie.

    Inteendeel, die ma se gesukkel om agter 'n man wat bak op te ruim, is baie groter, aangesien die vrou die bak en kook op 'n ordelike wyse doen, sonder dat al die marmer en die kombuis 'n 'Sodom en Gomorra rewolusie' en chaos word. Die einste werk om die koek voor te berei gee ook die vrou 'skeppende vreugde' wat groot geestelike bevrediging bring. Wat nie die gemors met vuilheid en 'rommel' is nie.

    En miskien is dit hoekom die was van die huis en die skottelgoed nie ingesluit is by die 'sewe handwerk wat 'n vrou vir haar man doen' nie, inteendeel, wysgere het gesê dat ''n vrou nie 'n skottelgoedwasser word nie, want daar word gesê:' Mense gaan uit en was '🙂

    En daarom is dit goed vir 'n man om die las te dra om die blaarslaai te was en te toets of om vir hom stomende tee te maak. En as hy nog 'n begeerte het om te bak en kook - sal hy leer om dit op 'n skoon en ordelik manier te doen.

    Met die seën van 'Ondersteuning en kombuis vir die regverdiges', K. Kalman Hanna Zeldovsky

 15. Devar Torah aan Malwa Malka

  As ek besluit om die artikel deur Rabbi Michi Yarom Indië met groot erns te lees, en dit verdien dit inderdaad.
  Dit blyk dat al die vervolging, die laster, die teistering en uiteindelik die wat in die praktyk daaruit gebreek het en tot sy ondergang gelei het (2 sy party is deel van die godsdienstige gemeenskap en 61 minus 2 = 59 is dit duidelik verby) dit is 'n feit van godsdienstig wees en deel van die godsdienstige gemeenskap.

  Dit wil sê: die godsdienstiges het die godsdienstige eerste minister omvergewerp slegs omdat hy godsdienstig was (en in werklikheid die moontlikheid gesimboliseer het om godsdienstig te wees sonder om aan die aanvaarde institusionele meganisme onderworpe te wees)

  Nou 'n vraag:
  I K. het die hele tyd beweer dat hy (die godsdienstige) vervolg word weens sy godsdienstigheid.
  Het die kommissaris ook tot so 'n mate dat hulle belaster is (weereens, godsdienstig) hoofsaaklik as gevolg van sy godsdienstigheid? (Behalwe wat van oppas verwag word)
  En die Prokureur-generaal is belaster in die mate wat hulle (die godsdienstiges) in hul hande het hoofsaaklik as gevolg van die feit dat hulle godsdienstig is? (Ens. verder as wat verwag word van 'n gewone borrel)
  Sowel as die hoof van die Staatsprokureur, Shai Nitzan, asook godsdiensregters by die Hooggeregshof, en waarskynlik ook 'n godsdienstige stafhoof wanneer hy in die amp is, en enige uitvoerende pos in die staat.
  As jy godsdienstig is en die werk behoorlik doen, sal jy meestal deur die godsdienstige establishment vervolg word?

 16. Seudat D. David Malka Moshiach

  In die verlede het ek verstaan ​​dat prokureur Weinroth deur sy destydse vriend, hooggeregshofregter prof. Barak, gevra is om by die hooggeregshof aansoek te doen en het geweier.
  En waarskynlik was die rede daarvoor dat hy meestal sou ly in sy messteek van die beslissings,
  En verkies om normaal te lewe eerder as om te ly.

  Trouens, Bennett het hoofsaaklik onder sy stigma gely, net soos wyle Weinroth verwag het.

  1. Wyle adv. dr. Weinroth was nie bang vir sy stal nie, maar vir sy gewete en vir die aanspreeklikheid wat hy sou gee wanneer sy dag voor God aanbreek. Hy het dit in baie eksplisiete woorde gesê.

   Ek het van die Weinroth-broers (insluitend wyle Jacob) leer ken as eerlike en regverdige mense (waarvan een my ma Shachat verteenwoordig het vir 'n simboliese salaris teen die staat wat haar op 'n verregaande en skandelike manier van haar ellendige pensioen beroof het). Om hulle eerbied te vergelyk met die eerbied van die lede van die “regses” doen hulle ’n groot onreg aan.

 17. Die verskil tussen godsdienstige Sionisme en ultra-Ortodoksisme

  Hallo, verslaggewer, dink vir 'n oomblik, wat is die verskil tussen die ultra-Ortodokse en die ultra-Ortodokse? Na die beste van my oordeel, sal jy nie so 'n verskil vind nie, selfs in 'n elektronmikroskoop (behalwe vir die kleur van die koepel en een so 'n seën).' Die saak het 'n baie groot verskil in die vraag na die houding teenoor die sand. U sal skaars ultra-Ortodokse seuns kry wat matriek doen, daarenteen selfs onder die 'ultra-Ortodokse' - u kan op die een kant instansies reken wat nie matriek op een of ander vlak benader nie. Gevolglik is daar onder die ultra-Ortodokse massas relatief ouer studente, maar selfs in yeshivas soos 'Merkaz' of 'Har Hamor' sal jy net 'n paar ouer studente vind. Selfs diegene wat vir 'n paar jaar 'n Bybelstudent bly totdat hy in die wêreld gaan werk as in 'n Torah-professie en diegene wat nie geskik is nie, gaan uit om te werk. Die verskil spruit natuurlik uit die Sionistiese waarde – wat die beoefening van sand met die doel om die land te bou as ’n mitsvah beskou. Sowel as die Sionistiese betekenis wat dit as verkeerd beskou om in 'n omhelsing te sit en betrokke te raak by Torah, terwyl dinge uit die hemel neerdaal, en waarde gee aan die begeerte om op te tree en die wêreld te beïnvloed. Dit lyk vir my na die waterskeiding. Legitimiteit is 'n uitvloeisel en prys wat godsdienstige Sionisme betaal vir sy ingryping in die bou van die grond en sekulêre lewe. Mense wat die wêreld van Torah verlaat vind dit enersyds moeiliker om mitsvo's te onderhou en noukeurig te hou, aan die ander kant voel hulle dat hul aktiwiteite in die sekulêre wêreld ook 'n dimensie van mitsvah het wat die godsdienstige prys dek en regverdig. . Die ultra-Ortodokse stem natuurlik nie saam of aanvaar hierdie moontlikheid nie. Geen wonder dat moderne Ortodoksie in die Verenigde State kan floreer nie, want daarsonder kan 'n godsdienstige persoon nie 'n beroep in die eerste plek (nie vir 'n lewe nie) in die sand regverdig nie. In Israel, aan die ander kant, is Sionisme en godsdienstige Sionisme diegene wat hierdie regverdiging gee, en daarom is dit nie nodig om die distrikte van moderne Ortodoksie te bereik nie (wat erken moet word dat dit ten minste as verder van oorspronklike Judaïsme beskou word )

  1. Dit is algemene en nie werklik ondubbelsinnige kenmerke nie. Al hoe meer ultra-Ortodokse doen matriek en al hoe minder ultra-Ortodokse doen dit. Dit is regtig nie 'n fundamentele verskil nie. Sandrekeningkunde is 'n leë wagwoord, net soos baie ander wagwoorde waarin hulle onderskei kan word. Die vraag wat in die praktyk gebeur, is belangrik en daar is geen verskil nie. Daar is ultra-Ortodokse groepe waarin die aantal studente klein is, so die dosisse is nie 'n beduidende verskil nie.

     1. Hahahahahahahahaha. “Ontskei die moord op Jode net omdat hulle Jode is tussen Nazi-Duitsland en die Palestyne (wat Jode wil hê omdat hulle gevestig het in die land wat hulle beweer hulle s’n is)? Beslis nie. Dit is gedeeltelik teenwoordig in beide bevolkings (daar was ook Nazi-Duitsers wat Jode doodgemaak het net omdat hulle 'n bevel ontvang het, en nie omdat hulle Jode was nie) ”. Dit is omtrent die ekwivalent van die nonsens wat jy hier geskryf het.

   1. Die stelling dat die verskil tussen matrikulasie (en onttrekkingsdata vir indiensneming) tussen ultra-Ortodokse en ultra-ortodokse godsdienstige Sioniste nie iets ondubbelsinnig is nie, verras my. Die data rakende die ultra-Ortodokse is baie duidelik en kom voor in enige internetdebat oor die ekonomie en die ultra-Ortodokse. Ek het nie gesien dat soortgelyke aansprake teenoor die Mechinat Ali of selfs Mount Moor ontstaan ​​​​nie.
    Die poging om te sê dat aangesien die grens tussen die publieke vervaag is, daar geen soortgelyke verskil is nie, sou wees om te argumenteer dat omdat die grens tussen die Ortodokse en tradisionele publiek vaag is, daar geen noemenswaardige verskil tussen hulle is nie (en die hele kolom hier is gebou juis op die debat oor die aanvaarding van halakha as die enigste bron van waardes).

    En aangesien dit myns insiens verwant is, sal ek dit bietjie verminder en regstel dat Rabbi Yitzchak Yosef nie eers nou op Onafhanklikheidsdag lof uitspreek nie.

    1. In die hartjie van Mount Moor is dit nie gebruiklik om Engels aan kinders te leer nie en die resultate daarvolgens; Lae matrikulasiekoerse en die behoud van kinders in die ultra-Ortodokse model vir die volgende generasie. Die enigste ontsnaproete is in die weermag, maar dit geld ook vir gewone ultra-Ortodokse.

 18. Wat van die Beit Midrash in godsdienstige Sionisme wat nie afstammelinge is van die studente van die Harzia (sentrum en Mount Mor), soos die Yeshiva van die Gush en die Yeshiva van Ma'ale Adumim nie?

  Dit blyk dat hulle voorsien wat jy wil hê, en hierdie twee yeshivots het immers onder hulle heilige studente en yeshivot bat uitgehaal (jy was R.M. in een van hulle ... in Yeruham wat 'n soort vlermuis-yeshiva van die blok is)

  Dit blyk dat daar 'n rabbynse-yeshiva-alternatief is waarna jy soek en dat jy in die artikel beweer het dat dit nie bestaan ​​nie.

 19. Jy definieer bloot die grondslae van die nasionale godsdienstige publiek anders en in elk geval is al die rabbi's wat jy genoem het ultra-Ortodoks volgens jou metode.
  Die antwoord van die ander kant af sal eenvoudig wees: Godsdienstige Sionisme word nie in verhouding tot moderniteit (noodwendig) gedefinieer nie, maar in verhouding tot Sionisme. Volgens hierdie maatstaf, wat vir my meer aanvaarbaar lyk, is bogenoemde rabbi's hoogs nasionaal gelowig.
  En 'n woord oor die lieflike neerhalende bynaam vandag "Haredal" - jy kan regs en links gaan met verskonings, maar hierdie bynaam is oorspronklik uitgedink deur diegene wat gesê het saggies moet nie ligtelik so ernstig opneem soos gesien nie en voor hul gesig 'n spieël gesien het van wie ek gehuur het om te halakhah. Hierdie kyk was baie onaangenaam omdat hy hulle in 'n posisie geplaas het dat hulle asof verkeerd was. Wat om te doen? Dink ’n neerhalende bynaam uit. Dit is nie dat ek Hafifnik is nie (en ek neem jou natuurlik nie daarvoor kwalik nie, maar in die sin van wins is dit gewoonlik daar), hy is 'n mosterd! Nou is dit moontlik om terug te keer na 'n heiden met 'n koepel en 'n skoon gewete.

  1. Ek weet nie jy dink dat jy my woorde gelees het of dat jy gelees het en nie verstaan ​​het nie. Weet nie watter interpretasie minder vleiend is nie.
   Ek het nie die nasionaal-godsdienstige publiek anders gedefinieer nie. Ek definieer hom net soos jy. Ek het net aangevoer dat dit deel is van die ultra-Ortodokse (omdat die kwessie van Sionisme betekenisloos is, waarskynlik deesdae), en die waterskeiding moet rondom moderniteit wees en nie rondom Sionisme nie. Dit wil sê moderne Ortodoksie teen ultra-Ortodoksisme. Rondom hierdie lyn behoort die Idim wat ek genoem het almal aan die ultra-Ortodokse.
   Daarom is die bynaam mosterd, ongeag wat die oorsprong daarvan is, akkuraat en presies. Hulle is ultra-Ortodoks (d.w.s. anti-modern) en nasionaal. Dit alles is natuurlik in die rubriek self geskryf en verduidelik. Die feit dat jy verkeerd tag en veralgemeen, is nie 'n ondersteunende argument vir enigiets nie.

   1. Wel, tweede keer: hulle stem nie saam met jou aanname dat die beduidende skeidslyn rondom moderniteit is nie, en stem nog meer saam met die stelling dat die kwessie van Sionisme irrelevant is.
    Daar is omstredenheid oor die houding teenoor die staat en sy instellings, of ons in verlossing is, ensovoorts wat fundamentele vrae laat ontstaan ​​soos militêre diens en meer.
    Jou reg om anders te versnipper en in jou afdeling is bogenoemde rabbi’s wel ultra-Ortodoks, maar dit lyk vir my of die meerderheid van die publiek hulle nie juis as sodanig definieer omdat dit met jou verskil in die aanvanklike definisie van die waterskeiding nie.

    Wat die Haredi betref – die eerste keer wat ek hierdie bynaam gesien het, was rondom diegene wat nie ingestem het om vroue regstreeks te hoor sing nie, iets wat selfs die groot liberale rabbi’s verbied het.

 20. Bogenoemde ontleding sou 100 persent akkuraat gewees het as Levant Shivi Reichner of Shmuel Shetach genoem is. Wat om te doen Die afgetrede eerste minister se CV dui daarop dat hy meer 'n ryloper is wat omgee vir sy eie prosa as 'n ideoloog waarin hy sy geordende leerstelling op die welsyn van die kiesers kan toepas. Hy het nooit 'n ordelike mishnah gehad nie, maar ego - ja.

  Bennett is soortgelyk aan iemand wat volgens Amerikaanse motiveringsboeke werk. Die lug is die limiet, jy kan inskryf vir die Algemene Stafpatrollie, met 'n sekulêre skoonheid trou, 'n hoëtegnologie-miljoenêr word en dan dink aan die volgende stap. Everest klim? Om 'n loketfoto te neem? Om eerste minister te word? Bennett kies die derde opsie en speel vir 'n rukkie met die konsep van die Israeliese party (vir alle goeie, teen alle kwaad, hier is wat goed is en wat aangenaam is, Shabbat Ahim albei). Hy dink dan na en doen 'n aandelemarkoorname reg op die skelet van die NRP.

  Dit alles is nie om een ​​of ander nuwe ideologiese gees in die interpretasies van godsdienstige Sionisme te inspireer nie, maar om homself te bevorder, en ten alle koste. Dit is die rede vir die plasing van Eli Ohana, die Broederbond-alliansie met Lapid en die zigzags voor, tydens en na die laaste verkiesing. Dit is duidelik dat daar plek is vir een of ander utopiese party in die gees van die Mount Etzion-yeshiva en na links, maar Bennett het meestal wind en gelui.

  1. Vreemd dat dit is waarmee jy vorendag gekom het oor Bennett. As reeds 'n American Pike gebaseer op Bibi se CV. Hy het selfs met 'n heiden getrou en later 'n geestesongesteld. En ook al sy vrouens verraai, dink ek. En waaruit het hy sy geld gemaak? Van Snoek en meer Snoek en nog 'n versteekte rabbi oor die openbaring.
   Eenvoudig gestel, Bennett het sy hele lewe lank hard gewerk en alles wat hy weet hoe om te doen uitstekend gedoen. En die beste ding wat uit hom gekom het, was dat hy daarin geslaag het om die jonglerende ryloper bietjie uit die Bibi-oogappel te flip. Die eerste wat die moed en vindingrykheid het. Nachshon.
   Geen rede om gebreke in motivering te aanvaar nie, en irrelevant.

   1. Eerstens, "Maar Bibi" is nie 'n antwoord op Bennett se uitbuitings nie. Bibi het baie tekortkominge, ek sal bly wees om te sien hoe hy uit die politieke lewe tree, al was dit net as gevolg van sy relatief ekstreme ouderdom. Tweedens is die optrede van 'n persoon (van elke persoon) grootliks 'n uitvloeisel van sy herkoms, opvoeding en selfs uiterlike voorkoms.

    Bibi, wat in baie media gebore is met ’n teelepel goud, of ten minste, geld in sy mond, hoef aan niemand iets te bewys nie. Sy loopbaan, insluitend op- en afdraandes en verraad van vroue en kiesers, lyk redelik natuurlik. Aan die ander kant het Bennett gesukkel om aan homself en diegene rondom hom te bewys dat 'n relatief kort Khurchik vir die patrollie kan inskryf, dat 'n seun van die vreemdelinge wat aan die Hervormde gemeenskap behoort, 'n liefling van die setlaars en die ouderlinge van die NRP, ensovoorts.

    Wanneer 'n leier deur Napoleonsindroom gedryf word, is dit op sigself gevaarlik.

    1. Wat 'n neerhalende en verwronge houding teenoor mense wat van voor af begin het en hulself met hul eie hande gebou het.
     Bibi word toegelaat omdat hy verhewe is van die mense. Halwe G-d. Maar een van die mense? Hoekom is dit wat dit waag om op ons koste te slaag? Jy kan nie.
     Nie die moeite werd om op enige ander tyd te noem nie, die probleem is dat jy nie die enigste een is wat hierdie wonderbaarlike argument vandag maak nie.

 21. Elke keer as jy jou geloofsleer in politiek vertaal, sal dit eenvoudig, met die verpligte verskille, die ultra-Ortodokse 'Torah-mening' ontken. Slim mense, met 'n ordelike en belangrike subteks (alhoewel joune meer innoverend en oorspronklik is) wat hul leringe oor spesifieke politieke skuiwe verkrag uit 'n gebrek aan vertroudheid en dikwels ook 'n diep gebrek aan begrip. Ek eis dit in lof, want beide hulle en jy is besig met veel belangriker sake as die kinkels en draaie van die politiek en al die walging wat daar plaasvind, maar om uiteindelik sonder kennisse 'n mening uit te spreek is nie ernstig nie.

  Die ongelukkige Naftali Bennett, byvoorbeeld, toe hy stink transaksies met Yair Lapid aangegaan het terwyl hy onderstebo vloek het in alles wat hom dierbaar was onder elke vars mikrofoon, is nie juis gedryf deur al die edele beskrywings hier nie, maar veel meer deur ongeremde siniese megalomanie , en dit is 'n goeie vaderhuis vir alle ander interpretasies.

  Vergifnis, regtig vergifnis want ek is kleinlik voor jou goth, as jy oor politiek skryf is dit gewoonlik net 'n verleentheid vir diegene wat in besigheid is. Seker om te delete, maar dit was tog vir my belangrik om af te laai.

  1. Dit beteken jy is "in besigheid", kan jy beskryf wat bedoel word?
   Beteken jou teenwoordigheid in sake dat jy op die aanvaarde nuuswebwerwe blaai en die propaganda van jou kant af as sy formaat sluk of word jy blootgestel aan geheime en spesiale inligting wat net aan 'n paar van julle bekend is?

  2. Dit is vir my 'n bietjie vreemd dat iemand wat my woorde lees, bang is dat ek hierdie plasing uitvee. Hoekom moet ek uitvee? En dat ek nie hier 'n kritiek op my woorde toelaat nie? Ek protesteer teen hierdie wilde en ongegronde laster.
   Trouens, ek het nêrens geskryf dat dit Bennett se motivering was nie (alhoewel ek wel so dink, ten spyte van die donker 'deals' wat jy hier beskryf. Maar ek het nie te doen met Bennett man nie maar met die prosesse wat hy reflekteer). Ek het gesê hy was suksesvol omdat hy daardie sentiment oortref het en baie van sy kiesers het verwag dat hy in daardie rigtings sou optree. Adam Bennett se voornemens interesseer my nie regtig nie, en ek het dit ook nie hanteer nie. Soos gesê, gebruik ek die politieke prosesse as 'n demonstrasie van ideologiese en sosiale prosesse.
   As dit die soort verleentheid is wat jy voel om my ander woorde in die politiek te lees, dan is ek heeltemal kalm. Ek dink ook op ander plekke verstaan ​​jy net nie wat jy lees nie. Miskien het iemand wat te kundig in politiek is 'n vae begrip en het hy 'n gebrek aan leesbegrip. Dit is deel van die gemors wat jy daar genoem het.
   Met sulke lofpreke is daar geen behoefte aan neerhalende preke nie.

 22. Michi Ek dink nie daar is moderne ortodokse wat in die verklaring sal erken dat sommige van hul waardes uit 'n ander stel wette kom wat nie die Torah is nie. Dit is slegs op menslike Sabra gebaseer. Dit blyk dat ons verslaaf is aan * ons * verstand * Aan * ons * intuïsies.

  Selfs diegene wat sê dat sommige van die moderne waardes nie die Torah weerspreek nie. Hulle regverdig dat hulle 'n basis gehad het. Daar was feministe, of as jy dit reeds verskoon, al moet natuurlike moraliteit in ag geneem word. .

  Nie dat ek persoonlik dink dit is 'n vreemde werk of teen God se wil om vas te hou aan meer menslike waardes nie. Weereens in situasies waar dit nie bots met die Torah nie. En wie van ons doen dit nie? Natuurlike emosies eerstens. En 'n gevoel van verpligting. Selfs die gemiddelde feminis is geskok deur byvoorbeeld verkragtings. Beide weens bloedskande en as gevolg van menslike deernis

  Maar die vraag is die gewig wat dit neem sodra 'n persoon vir so lank probeer om 100 persent modern te wees en 100 persent Torah wat vir die naam werk. En ek weet dit is nie jou rigting nie. Daardie persoon oortuig homself dat daar geen teenstrydigheid of teenstrydigheid is nie. konflik. Dissonansie. In die algemeen. In werklikheid sy posisie

  Maar my hoofpunt is dat ek nie dink dat so 'n moderne ortodoksie selfs in die buiteland in groot hoeveelhede bestaan ​​nie. En as dit nie daarin geskryf was nie, sou hulle dit nie gehou het nie. "Rabbi's van die Verligting." En dit is nie neuraal dat ons met geestelike of biologiese afstammelinge gelaat word nie

  1. Het beslis en het. Die vraag hoeveel daar is, is 'n ander vraag. Boonop is selfs diegene wat dit nie erken nie, net omdat hulle nie bewus is van die opsie om twee waardestelsels gelyktydig te hou nie, maar dit is werklik hul werklike situasie. As gevolg van die intense prediking is baie mense wat myns insiens hierdie posisie beklee onbewus daarvan, selfs in hulleself. Ek dink daar is baie van hulle.
   Terloops, om twee stelle waardes te hou is nie dieselfde as om te deel nie, tensy een van hulle nie met Gd verband hou nie. Maar as hulle albei aan hom verwant is, is daar geen probleem daarmee nie. Ek het dit al baie keer verduidelik, en ook in hierdie rubriek self. As ek praat van om waardes buite die Torah te hou, beteken dit nie 'n waardestelsel buite Gd nie. Dit is twee heeltemal verskillende dinge.

 23. Dit is meer korrek om te onderskei tussen godsdienstige konserwatisme en praktiese godsdienstigheid
  Daar is baie wat nie van konserwatisme hou nie en aan die ander kant wegbeweeg van moderniteit wanneer dit te ver gaan

  In die werklikheid van die lewe hier in Israel is daar geen plek vir die party (beklemtoon as 'n party en nie vir die privaat lewe nie) van moderniteit as 'n ideologie nie, want weereens as dit ideologies is dan sal dit onvermydelik na 'n ekstreme plek gaan met moderniteit en het 'n ordelike mishnah wat 'godsdiens' genoem word.

  Hoogstens is daar ruimte vir 'n minder ideologiese en meer taktiese en praktiese voorstelling in die aangesig van sekularisme in terme van Laat my bou en wys wees
  Op die tafel is daar baie en baie onopgeloste vrae wat moderniteit niks het om te antwoord nie of wat dit belaglike reaksies beantwoord en kosher gee in die naam van godsdiens aan allerhande verskynsels in kort kern probleem van konserwatisme en ideologiese moderniteit kom van dieselfde plek af.

  Aan die ander kant weet praktiese godsdienstigheid hoe om te onderskei tussen wat verlang word en wat gevind word
  Trouens, dit was die rol van die hoofde van die gemeenskappe in elke geslag om hulle met die praktyk en die ideologie te gedra.Die rabbi's het slegs as riglyn gegee dat dit in die afgelope geslagte 'n bietjie vermeng het.

  Probeer om 'n voorbeeld te gee van die onderskeid tussen praktiese godsdienstigheid en moderne godsdienstigheid
  Gestel die hele kabinetstafel is 'n voorstel om 'gesinswaardes' volgens 'n progressiewe sekulêre wêreldbeskouing in te boesem
  So die moderne godsdienstiges sal probeer om dit kosher te gee ter wille van die aanvaarding van die ander en die vreemde en die res van die nonsens
  Die konserwatiewe godsdienstiges sal 'n bitter oorlog daarteen voer
  En die praktiese godsdienstiges sal die gelaaide en ideologiese kwessie ignoreer en sal probeer om skade te minimaliseer in terme van die omvang van die plan en sy besonderhede
  (Die ultra-Ortodokse is in 'n sekere sin beide konserwatief en prakties godsdienstig soos in die werwingswet wat hulle onder enige vars boom teëstaan ​​en aan die ander kant stuur hulle hul verteenwoordigers na komitees om skade te probeer minimaliseer)

  1. Die voorbeeld wat jy gegee het wys dat jou onderskeiding leeg is van inhoud, of dat jy 'n strooijonker aanval. Modern Ortodoks neem nie outomaties enige moderne waarde aan nie. Hy laat homself net toe om dit te doen, as die waarde vir hom reg en waardig lyk. Hy wat alles om hom net omhels, is maar traag.
   Die beskrywing van jou ultra-Ortodokse moet ook bespreek word, en hier is nie plek daarvoor nie. Dit is waar dat hulle pragmaties is, maar dit is nie 'n ander persepsie nie maar 'n manier van gedrag. Ek praat hier van persepsies en nie van taktiek nie.

 24. Vrede,

  Hopelik is dit nie te laat om te reageer nie (daar was 'n familiebelangstelling wat my gevang het).

  Eerstens moet ek aan 'n rubriek wys wat ek eenkeer oor hierdie idee van jou geskryf het,

  https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8/

  So, agt jaar gelede, was dit die eerste keer dat ek aan hierdie argument blootgestel is en dit het my woedend gemaak. Maar vandag dink ek eintlik jy is baie reg en die foutlyn is presies wat jy beskryf. Op 'n praktiese vlak is hierdie kwessies baie meer relevant en impak op die lewe.

  Maar op die goties-ideologiese vlak dink ek die wortel lê steeds in die klassieke afdeling.

  In die ultra-ortodokse opvatting het niks wesenliks verander sedert die terugkeer na Israel nie. Dieselfde lewenswyse van ballingskap.

  In Rabbi Kook se siening is terugkeer na Israel 'n terugkeer na die dae van die Bybel, dit is 'n strewe om halakha en aggadah te verbind en sodoende die hele wêreld van halakha van einde tot einde te verander (Rabbi Shagar het beweer dat dit Rabbi Kook se mees radikale innovasie). Dit is 'n strewe om in al die histories-filosofies-kulturele prosesse deel te sien van 'n volledige en omvattende historiese proses van die opbou van die volk Israel, soos Rabbi Kook in die loop van idees beskryf het.

  Dit is waar dat Rabbi Kook se praktiese implikasie erkenning van die sekulêre wêreld is en daarom het die mense van die Mizrahi daaraan gehang en dus deur die sekulariste beïnvloed, so Rabbi Tao het 'n U-draai gemaak en probeer om alles te hervestig. Maar Rabbi Tao is steeds heeltemal lojaal aan Rabbi Kook se beginselbeskouing.

  Volgens hierdie siening het ons 'n historiese rol om te speel in die bou van 'n koninkryk van priesters. Moenie op D. Amot van Halacha fokus nie. Dit beteken dat T.H. gebou word om die nasie godsdienstig te bevorder en wanneer dit gebeur, sal dit moontlik wees om terug te keer na die Tempel, profesie te maak, halakha en legende op te stel, ensovoorts. Dit is Rabbi Kook se visie.

  Die essensie van Rabbi Kook se innovasie lê in die wêreld van Kabbalah, wat Rabbi Kook vernuwe het, word vergelyk met die Ariese geskrifte waarvolgens die betekenis van die volgorde van afkoms in die siening van menslike skepping deel van die goddelike proses is en dus behandel Rabbi Kook met filosofie en opvoeding vanuit Kabbalistiese idees. Hierin is Rabbi Kook anders as die Ga'a en die Ramchal, waarin die ultra-Ortodokse wêreld in hul voetspore volg, wat die gelykenis in God se leierskap in die wêreld gesien het en nie in die skepping van die mens nie.

  Dit is waar dat hy tans 'n ultra-Ortodokse is, selfs meer geslote as die ultra-Ortodokse, maar dit is 'n tydelike situasie. Sy algehele tendens, van mosterd, was en bly die neiging van Rabbi Kook.

  Diegene wat gehang is aan die nasionale godsdienstige siening om kosher vir Westerse waardes te voorsien, dan is jy heeltemal reg, dat mosterds nie verskil van die ultra-Ortodokse nie en daarom die nasionale godsdienstige publiek nodig het om te verenig en selfversekerde leierskap in homself en sy manier, maar wie verstaan ​​dat die hele doel van die stigting van die staat Ons argument met die ultra-Ortodokse wat wag dat dit uit die hemel kom, en kosher vir die sandwêreld die praktiese ding is, maar nie die hart van die debat nie, so hy is baie tevrede met die huidige situasie en wag net vir ons om hierdie stadium te bereik sal die godsdienstiges internaliseer dat die staat gebou is Een op pad

  1. Rabbi Kook se teorieë is inderdaad anders, en hulle belangstelling is Sionisme, en dit kan ook implikasies hê vir godsdienstige persepsies ('n sekere moderniteit). Dit het geen betrekking vandag nie, so dit is 'n industrie van die ultra-Ortodokse. Hulle wag dalk behoorlik vir die Messias om 'n ander model te realiseer, so daar kan 'n verskil wees in die toekomstige utopie van die twee groepe. In ons praktiese saak is daar geen verskil tussen hulle nie. Ek skat jy sal ook ultra-Ortodokse kry wat vir jou sal vertel dat hul angs prakties is en hul utopie sluit ook ander wetenskappe en waardes in. Solank dit geen praktiese aanraking aan ons het nie, kan hulle baie oop en liberaal wees, maar het Dera nog nie gekwalifiseer nie. Dit is 'n moderne teks van die ultra-Ortodokse.
   Verder is jou operasie dieselfde as myne en ek stem heeltemal daarmee saam (met 'n ander gevolgtrekking natuurlik).

   1. Inderdaad, ek is net nie seker dit is die halakhah vir die Messias nie. Die Tempel is 'n integrale deel van die visie van universaliteit waaroor Rabbi Zacks gepraat het en waaroor Rabbi Shreki gepraat het, en die verandering in die vorm van studie is ook 'n integrale deel daarvan. Die toekoms, die Messias, is reeds heeltemal om die draai

 25. Michi se artikel is 'n klassieke voorbeeld van intellektuele oneerlikheid.
  Michi praat oor die feit dat hoofsaaklik die ultra-Ortodokse en die mosterd teen Bennett was.

  Michi word genooi om te lees oor die groot betoging “ten gunste van die regering se oorlewing” in die dae voor Bennett se finale besluit.
  Ter inligting van die lesers – altesaam sowat 2,000 XNUMX mense (etlike honderde) het na ’n betoging in die regering gekom.

  Waar is al die nie-ultra-Ortodokse of mosterdgodsdienstiges?
  Hoekom het hulle nie in tiene / honderde duisende die strate ingevaar nie?

  Dink die skrywer van die artikel uit om homself na te gaan voordat hy sulke snert publiseer.

  1. Ons Rabbi Shlita is reg. Hy wat ons verlosser in die Bennett Yeracha trotseer - is ten minste 'n mosterd in sy hart, al is sy voorkoms anders. 'n Teken om te praat van Nir Orbach en Idit Silman, wat reeds die angs in hul kosskole aangeraak het.

   En omgekeerd, mense met 'n groot koepel, tossels buite en lang baard, wat Bennett ondersteun, is nie met mosterd besmet nie, wat 'die generasie van Messias, Dayahu Bish Malbar en Tev Malgao' ondersoek 🙂

   Groete, Gilad Chaya Gavriyahu-Grushinsky

   1. Tussen 'koesterende rabbi's' en bevestigende nr

    In SD XNUMX in Tammuz P.B.

    Selfs diegene wat nie maklik so ernstig maal nie, en selfs diegene wat hulself as 'sekulêr' definieer - daar is 'n situasie wat 'n positiewe affiniteit met die Torah en sy wyses het, koester Rabbanan en Rachim Rabbanan.

    Hy was 'n godsdienstige man wat uit die Joodse huis afgetree het weens die 'beheer van die rabbi's', en was sy 'sekulêre' lewensmaat wat, alhoewel sy deur haar senior lewensmaat gedwing is om af te tree, die wyse raad van die rabbi's met wie sy graag geraadpleeg het.

    Dit blyk dat Bennett se aftrede - die 'reg' teruggee aan 'n publiek wat liefdevol na regs, na tradisie en na die rabbi's draai. Matan Kahana en sy soortgelyke mense - sal hulself bevind as Elazar Stern Nakinli Turpez, lede van die "Trustees of Torah and Labor" wie se oorlog teen "godsdienstige ekstremisme" hul regsgesindheid voorafgaan - sal hul plek vind in "Yesh Atid" en dies meer , terwyl Torah-liefhebbers hulself weer in die "regte" sal vind Vir meer verbintenis met die Torah-publiek.

    Die uwe, Galgag

 26. Ja, dit is so noukeurig soos kabeljou

  Shatzal, Matan Kahana is nie minder lief vir Torah as die liefhebbers van die Torah waarvan jy praat nie. Hy het nie godsdienstige ekstremisme beveg nie. Hy beveg godsdienstige korrupsie, en sal niks teen halakha doen nie. Hy is 'n godsdienstige man, eerlik, so noukeurig soos baie ander, en sy bedoelings is om hemelsnaam.
  Ek het ook dinge gelees wat jy in die verlede teen die kosher-hervorming geskryf het. Neem asseblief kennis dat die besluitnemers in die rabbinaat vandag oor kosher aangeleenthede nie rabbi's is nie, maar amptenare. Ten spyte hiervan is hul besluite finaal oor baie noodsaaklike dinge in die kosherheid en prosedures daarvan. Besluite wat nie noodwendig halakies en saaklik is nie, en heelwat skade aanrig. Beide vir kosher en jou privaat sak.
  Selfs al is daar 'n paar mislukkings in die hervorming wat nog nie opgelos is nie, kom dit van 'n goeie plek wat moeilike probleme wat vandag bestaan, wil oplos.
  Op baie plekke in die wêreld is daar geen 'Hoofrabbinaat' nie, en tog eet die Jode wat daarin belangstel om kosjer te eet in uitstekende kosher. Geen rabbynse instelling is die uiteindelike waarborg vir die kwaliteit van kosjer kos nie.

  1. Vandaar sy plek in Yesh Atid

   Matan Kahana is beslis lief vir Torah, want dit is hoekom hy die moeite gedoen het om dit van die rabbi's te 'red', en daarom sal hy 'n ereplek in Gaza hê in die enigste party wie se leier die boek van mymeringe oor Torah-gedeeltes geskryf het, wat ' Daar is 'n toekoms' 🙂

   Ek het egter gepraat van 'Mukir Rabbanan', van diegene wat daarvan hou om na die rabbi's te luister en hul raad en vindingrykheid geniet al stem hulle glad nie met hulle saam nie, en anders as diegene wat die rabbi's as 'n 'las en dus afgetakel gesien het nie. die 'Joodse Huis'. En in teenstelling met diegene wat daaraan gedink het om aan die rabbi's van Israel prosedures en wette kosher en bekering te dikteer.

   Oor die hervorming van kashrut-bedrog wat Kahana probeer dikteer het, waarvolgens die laaste arbiter in sake van kashrut 'n amptenaar sal wees wat deur die Minister van Godsdienste aangestel is om 'Kashrut Kommissaris in die Hoofrabbinaat' genoem te word om verbruikers te mislei, en kashrut oop te maak aan organisasies met sakebelange.- Ek het in kolom 427 uitgebrei oor die privatisering van kosjer kos, ens.

   Na afloop van die bespreking daar het ek aan die hoofrabbi van Israel, Rabbi David Lau, 'n voorstel voorgestel wat aanvaar is: om die vlak van kashrut van godsdienstige rade te verbeter deur die stigting van plaaslike kashrut-howe wat plaaslike kashrut-departemente sal lei en lei en sodoende die professionele vlak van kashrut, en verhoog openbare vertroue In die stelsel. Rabbi Lau het my voorstel aan die Minister van Godsdienssake gestuur, en soos verwag, 'Kahana Station reageer nie' 🙂

   Al wat oorbly is om te hoop dat die Ba'alat in die vyfde verkiesing 'n 'Minister van Godsdiensdienste' sal wen in plaas van 'n 'Minister van Godsdienssake' 🙂

   Groete, Gilad Chaya Gavriyahu-Grushinsky

 27. "Maar net 'n land waarin ek wil woon en wat ek die reg het om dit te doen."
  Ek mis 'n punt in jou onderrig, dalk het jy elders daaroor geskryf? Is daar na jou mening geen halakhiese verpligting om in die land te woon nie?

  1. A. Nie in die land nie maar in die Land van Israel. En selfs daar is dit nie noodwendig 'n mitsvah nie maar 'n kosher mitsvah (want net hier is dit moontlik om mitsvos te hou wat van die land afhanklik is).
   B. Ek dink ek was akkuraat en het geskryf dat ek selfs sonder die godsdienstige waarde die reg het om in die land te woon wat ek wil hê. Dit beteken nie dat daar geen waarde is nie, maar dat dit nie nodig is om ons steun vir die staat en Sionisme te vestig nie.

  1. A. Dit hang af van die kontroversie tussen Rambam en Rambam.
   B. Ek het nie die vraag verstaan ​​nie. Sionisme is 'n beweging wat daarna streef om 'n Joodse staat vir Jode in die Land van Israel te skep. Moenie my vra wat die definisie van Judaïsme in hierdie konteks is nie. niks.

 28. Ek verstaan ​​nie waarvan Bennett se sukses jy praat nie. Die man het nie die blokkeringspersentasie geslaag nie, en toe wonderbaarlik geslaag net danksy die korona en sy bemarkings-demagogiese vermoë om dit te benut. Die gemene deler van sy ondersteuners wat ek leer ken het, is nie moderne ortodoksie nie maar eerder intellektuele vlakheid en 'n voorliefde vir slagspreuke en clichés van allerlei aard.

 29. Jy verdeel te skerp tussen "Sionisme" en "moderniteit." Die aanvaarding van Sionisme, selfs onder die hoofde van die geestelike denkers van godsdienstige Sionisme soos Rabbi Kook, het gespruit uit moderniteit en die internalisering van die waarde van nasionalisme buite die Torah, en het hand aan hand gegaan met die aanvaarding van ander moderne waardes. Die doel van Sionisme, insluitend die godsdienstige een, is om die volk Israel te moderniseer (verwaarlosing van "ballingskap" = 'n nie-moderne opvatting van die volk Israel). Dit is waar dat daar oor die jare, en met die heiligmaking van die staat en sy simbole, verwarring was, maar in die kern van dinge is godsdienstige Sionisme slegs 'n weergawe van moderne godsdienstigheid.
  Die skrywer is nie 'n Sionis nie, en ook nie 'n modernis nie.

  1. Ons het nog nie in die moderne wêreld gehoor van die terugkeer na 'n ou tuisland na duisende jare nie (LHB)

   BSD XNUMX in Tammuz P.B.

   Melodie - Vrede met jou,

   Die idee dat 'n volk na duisende jare van ballingskap na hul ou vaderland teruggekeer het – bestaan ​​nie in die moderne wêreld nie. Daar was 'n ontwaking van verslaafde volke om politieke onafhanklikheid te bereik, maar om na duisende jare terug te keer na 'n land ver weg - dit is 'n idee wat geen broer en kwaad het nie, en die enigste bron daarvan is in die Torah wat belowe' Hoop, aangevuur deur die profete, is aan bande gelê in die gebede wat deur die mense opgesê is as die groot ywer waarin die strewe om te merk die hoofrol ingeneem het, en in die woorde van wyses en wyses van die geslagte.

   Om na Israel te immigreer was inderdaad hoofsaaklik die eiendom van mense wat in die skoot van tradisie grootgeword het. Die immigrante van die eerste alijah was grotendeels godsdienstige Jode, en ook die immigrante van die tweede alijah, van wie sommige die juk van die Torah en mitsvot verwyder het - kom meestal uit Oos-Europa waar hulle grootgeword het op 'n lewende en lewendige godsdienstige tradisie. Hulle het grootgeword op 'Vani babai mapadan' deur die onderwyser Haider, oor die pa se middernagtelike regstelling en die pennies wat die ma in Rabbi Meir Baal Hans se koffers gegooi het voordat hulle die kerse aangesteek het. En so was die gedagte om na Israel terug te keer sterk aanwesig in hulle gedagtes.

   Dit beteken: die idee om terug te keer na 'n ou en verre tuisland is duidelik nie modern nie. Van moderniteit af het hulle die gereedskap vir uitvoering geneem.

   Beste groete, Amiauz Yaron Schnitzer.

   1. En sommige het na Sionisme gekom uit teleurstelling met moderniteit

    En daar is baie, soos Moshe Hess, Pinsker, Smolenskin en Herzl, wat na Sionisme gekom het uit hul teleurstelling met moderniteit. Hulle het gedink dat die oplossing vir die probleem van haat van die Jode en hulle vervolging opgelos sou word wanneer die gees van die 'Verligting' Europa verower. Die verligte wêreld sal begin om die Jode te aanvaar wanneer hulle ophou om anders te wees, Europese onderwys en leefstyle aan te skaf, en dan sal die verligte Europeërs hulle met ope arms verwelkom.

    Tot hul verbasing het die "verligte" Europa die Jode bly haat. Inteendeel, hul integrasie in die kulturele lewe, ekonomie en wetenskap - is deur die heidene as 'n 'Joodse poging om die wêreld oor te neem' ervaar, en soos ons probeer het om meer Europees en meer modern te word - het anti-Semitisme toegeneem.

    En so het daardie opgevoede Jode tot die insig gekom dat ons 'n Joodse staat moet vestig waarin ons meer 'verlig' word en 'n 'lig vir die heidene' word in ons verligting, en ons verbeel dat die Westerse wêreld, onwillig om hulle as individue te aanvaar , sou hulle as 'n onafhanklike nasie aanvaar. Selfs as 'n nasie sal hulle nie geliefd, verlig en moreel wees soos ons mag wees nie.

    En diegene wat in massas na Israel geïmmigreer het, was eintlik die Jode van Oos-Europa en die lande van die Ooste, wie se verbintenis met die Land van Israel van tradisie gesuiwer sou wees. Hulle het massaal na die land van hul voorvaders geëmigreer en die grond daarvan met toewyding en liefde gefloreer.

    Groete, Real het 'n blommetjie gestuur

  2. Ek sal begin deur te sê dat ek regtig nie omgee wie die skrywer is nie. Eise moet aangespreek word en nie die eisers nie.
   Ek verdeel die konsepte skerp, want dit is inderdaad onafhanklik. Dit is waar dat daar 'n psigologiese en sosiologiese sielkundige effek van die Lente van die Volke kan wees op die bewustheid van die Torah-waarde van die stigting van 'n staat, maar die redenasie wat uitdruklik gebruik word, is die godsdienstige redenasie. Daar is sulke en sulke effekte op ons almal, maar wat saak maak, is ons redes en nie die gevolge wat dit geskep het nie. Godsdienstige Sioniste verduidelik nie dat daar 'n moderne waarde van soewereiniteit is nie en daarom Sionisties moet wees, en dit is nie hul aanspraak teen nie-Sioniste nie. Daarom is dit godsdienstig-Sionisties en nie modern Ortodoks nie.

   1. Maar Sionisme is nie net die immigrasie na die land of die strewe na soewereiniteit nie, maar die hele projek van "herlewing" van die volk Israel, waaragter moderne redes by uitstek staan, ook en veral by Rabbi Kook, wat 'n moderne denker is. op elke manier. Selfs vandag in ultra-Ortodokse kringe is frases soos "Torat Eretz Yisrael" dikwels kodename vir moderne vorme van Torah-studie en lees.

    'n Godsdienstige Sionis is iemand wat deelneem aan die moderne nasionale projek van Sionisme, en is in werklikheid godsdienstig-Israelies op dieselfde manier as wat 'n Ortodoks-moderne godsdienstig-Amerikaans is (of in 'n breër, godsdienstig-Westerse perspektief). Vir my het slegs die natuurlike moeilikheid om aan beide kante vas te hou (godsdienstig en modern) die onderskeid tussen die konsepte geskep.

    Jou bewering "so en sulke uitwerking het op ons almal, maar wat saak maak is ons argumente en nie die uitwerking wat dit geskep het nie" blyk te weerspreek een van die hoofpunte van die artikel, waar jy spot met diegene wat kunsmatige godsdienstige en gedwonge regverdigings aanbied. vir posisies waar wat werklik agter staan, moderniteit is.

    1. Dit is 'n psigoanalitiese analise en dit is nie in my oë relevant nie al is dit waar. Hoogstens sê jy dat hulle almal moderne Ortodokse is en nie godsdienstig-sinici nie. OK. Ek praat van posisies en nie mense nie. Verder het ek reeds my mening oor regverdigings en sielkundige gevolge verduidelik. Hulle is nie interessant nie en hou nie verband met die bespreking nie. Ek het te doen met argumente wat mense aanvoer en nie met 'n psigoanalitiese ontleding van wat daaragter skuil nie.

    2. 'Tora van Israel' is die teenoorgestelde (melodie)

     BSD XNUMX in Tammuz PB

     Daar is inderdaad tendense gebaseer op reformistiese en konserwatiewe sienings, waarvolgens ons die moderne of post-moderne sienings as 'Torah from Sinai' aanvaar, en die Torah moet 'aangepas' word by die huidige tendens.

     Dit is nie Rabbi Kook 'Torah Torah nie. Hy bespeur dat daar in elke hernieude 'isme' 'n korrekte 'waarheidspunt' is, maar dit is gemeng met negatiewe slak. Die Torah, wanneer dit in diepte en breedte bestudeer word - laat ons toe om 'n 'saag' van die goeie te maak uit die bose, en daarom om uit elke hernieude veroordeling die goeie uit te haal en die afval weg te gooi.

     En die mense van 'Torah en Derech Eretz' het gewys dat dit moontlik is om 'n wetenskaplike van die eerste rang te wees sonder om 'n 'komma' van Torah en eerbied vir God prys te gee. En so streef godsdienstige Sionisme daarna om te bewys dat dit moontlik is om groot dinge te doen in die bou van die staat en sy ontwikkeling, terwyl jy getrou is aan die instruksies van die Torah.

     Torat Ai is 'n volledige Torah wat alle areas van die Torah omsluit - Talmoed en Halacha, Hasidiese denke, openbaarmaking en verberging - daarom is dit in staat om alle strome van hernieude lewe te hanteer en hulle 'n voldoende halachiese en intellektuele reaksie te gee.

     Groete, Real het 'n blommetjie gestuur

       1. Ek het gewys dat Sionisme 'n private geval, of 'n Israeliese weergawe, van moderniteit is. Op die vlak van gesindheid en nie op die vlak van sielkundige motivering nie (?!). Dit hou direk verband met jou argument in die artikel. En dit is nie vir my duidelik watter psigoanalise (?!?!) Jy in my woorde gevind het nie.

        Daarby, en as kantaantekening, het ek aangevoer dat jy in jou artikel uitdruklik nie net na die gestelde standpunt verwys nie, maar ook na die motief (nie die psigoanalitiese - daar is geen verband nie - maar die ideologiese). Maar dit is net 'n terloopse opmerking omdat my opmerkings uitdruklik na die gestelde standpunt verwys het.

        1. Ons hang net om onsself. As daar vandag iemand is wie se aanspraak teen die ultra-Ortodokse is dat hulle nie voldoen aan die waardes van moderniteit (nasionalisme, soewereiniteit en demokrasie, ens.), dan is hy inderdaad modern Ortodoks (en ek het gesê dat baie godsdienstiges Sioniste is ook modern. ). Maar as hy aanspraak maak in die naam van die mitswa van 'n Joodse nedersetting, wedersydse waarborg, ens., dan is hy nie modern nie. Dis dit. Nou besluit jy self wie van die mense daaraan behoort en wie daaraan behoort. Ek verstaan ​​nie waaroor die bespreking hier gaan nie.
         Ek sal byvoeg dat ek sover ek kan onthou nie eintlik na motiewe verwys nie maar na argumente. Soms merk ek op dat mens deur die argumente motiewe sien (veral wanneer die argumente nie water hou nie). Ek kritiseer nie mense of ondersteun hulle nie weens hul motiewe nie.
         Soos genoem, lyk dit vir my of ons onsself herhaal.

 30. Ek weet nie wie is die moderne Ortodokse waarvan jy praat nie?
  YU se belangrike rabbi's is Haredi (volgens jou definisie). Die meeste van die modernes (wat in die samelewing integreer) is ultra-Ortodoks (= konserwatief) of klein.
  As 'n voormalige buitelander ken ek min sulke rabbi's en ek ken nie 'n 'moderne' yeshiva in Europa nie.
  (En liberaliste soos YCT het baie verder gegaan as hier in Israel. Alhoewel hulle ook in die geheim baie in Israel georden het, ens.)

 31. Hallo, Rabbi Michi, met betrekking tot wat jy sê dat daar 'n groot publiek in Israel is wat godsdienstig liberaal is, dit is inderdaad waar, maar ek dink dat hierdie publiek nie regtig belangstel in die hele liberale godsdienstige konsep wat jy verteenwoordig nie. Hy is 'n liberaal nie omdat hy dink dit is die regte manier om uit 'n halachiese oogpunt op te tree en probeer dit in allerhande halachiese berekeninge anker nie, maar hy is 'n liberaal want dit is hoe hy grootgeword het en dit is hoe hy is gemaklik Godsdiens is baie, baie minder interessant vir hom en dit is 'n redelik marginale komponent van sy lewe en hy is nie gepla deur enige halachiese vrae sodat die publiek dat die Rabbi Praat met hom wat beide 'n ware liberale en 'n ware godsdienstig is baie beperk en Bennett sal hom beslis verteenwoordig (my skatting is dat hierdie publiek 6 mandate verteenwoordig, ek dink nie meer as dit nie)

Los kommentaar