Moet 'n vas in Halacha herdenk word ter nagedagtenis aan die Holocaust? (Kolom 4)

BSD

Elke jaar ontstaan ​​die vraag waarom wysgere nie 'n vasdag of 'n dag van herdenking ter nagedagtenis van die Holocaust instel nie. As hulle gevas het ter nagedagtenis aan die moord op Gedaliah Ben Ahikam of die verbreking van die mure in die beleg van Jerusalem, is dit waarskynlik dat so 'n dag ter nagedagtenis van die Holocaust vasgestel moet word, wat minstens so ongewoon en katastrofies was, en vir ons baie meer aktueel en aangrypend. Die antwoorde wentel gewoonlik om die vraag na halakhiese gesag en mag. Sommige hou vas aan die feit dat ons nie 'n gekwalifiseerde instelling (Sanhedrin) het wat 'n bindende dag vir Klal Israel kan bepaal nie. Ander skryf dit toe aan ons kleinheid (die agteruitgang van die geslagte wat goed onthou word). Hierdie verskonings klink op sy beste flou. As Purim Frankfurt of Casablanca ingestel kan word, en as peulgewasse of slimfone of televisies verbied kan word, dan is daar waarskynlik gesag en daar is genoeg halakhiese krag om nuwe wette te produseer wanneer dit nodig is.

Baie sien dit as 'n halachiese Yvonne, en ek dink daar is 'n redelike mate van geregtigheid daarin. Hier is inderdaad 'n onwilligheid van die nuwe, sodat definisies nie oortree word nie. Vrees vir hervorming of Sionisme (in die volgende stadium sal hulle Onafhanklikheidsdag in Israel begin vier). Maar ek wil hier 'n breë en ander siening oor hierdie vraag bied.

Ek het vir imperialisme gegaan

'n Essensiële element in die godsdiensonderrig van ons almal is die totaliteit van halakha. Dit is veronderstel om alles te omvat, die hele land word geëer en daar is 'n vakante perseel. Alles, en veral waardevolle dinge, is veronderstel om deur die halachiese toetsreaktor te gaan en ook daaraan te behoort. Die ander kant van die munt is dat daar geen waardevolle waardes of dade kan wees wat nie in halakha ingaan en deel daarvan vorm nie.

Baie is byvoorbeeld op soek na die sosio-ekonomiese verklaring van halakha. Is halakha sosiaal-demokraties, kapitalisties (wenk: dit is die naaste antwoord) of kommunisties? Morning News publiseer 'n artikel wat passievol beweer hoe sosialistiese halakha is, wat distributiewe geregtigheid, kapitalisties, kommunisties en dies meer bepleit.

Die algemene aanname vir al hierdie posisies is dat halakha sekerlik iets van al hierdie is. Ek wil hier hierdie algemene aanname ontken, en dit op twee vlakke doen: a. Ek dink nie dit is moontlik om 'n ondubbelsinnige stelling oor hierdie en soortgelyke kwessies uit die halakha te haal nie. B. Dit is ook nie nodig om dit te doen nie. Daar is geen rede vir Halacha om so 'n stelling te hê nie. Ek sal nou probeer om bietjie meer uit te brei.

A. Het halakha 'n duidelike ideologiese stelling?

Halacha is 'n versameling van baie gesegdes wat oor die geslagte heen ontwikkel het, op baie plekke en onder verskillende omstandighede en deur verskillende mense. Dit het nie altyd samehang in die meta-halachiese vlak nie. As 'n geleende voorbeeld neem ons Maimonides se uitsprake oor die onderwerp van die preke. Selfs as hulle aanvaar dat hulle halakhiese konsekwentheid het, handhaaf hulle waarskynlik nie meta-halakhiese konsekwentheid nie. Soos bekend is daar 'n onenigheid tussen die Beit Midrash van Rabbi Akiva en Rabbi Ismael oor die wyse waarop die Torah geëis moet word (vir Rish - algemeen en privaat, en vir RA - meervoud en minderheid. Sien Shavuot XNUMXa en parallelle ). Daar is verskeie kwessies wat verskillende halakhiese implikasies tot hierdie meta-halakhiese kontroversie bring. Maimonides regeer oor halakha oor sommige van hierdie kwessies, en soos ek reeds elders aangetoon het, blyk dit dat hy soms regeer as 'n halakhiese opinie wat staatmaak op 'n algemene en private preek en soms heers hy as 'n mening wat op pluraliteit en minderhede staatmaak. Dit handhaaf nie meta-halakhiese konsekwentheid nie.

Ek dink dat halakha in die algemeen halakhiese konsekwentheid kan hê (en dit is ook 'n effens oordrewe stelling na my mening), maar dit blyk nie meta-halakhiese of ideologiese konsekwentheid te hê nie, dit wil sê dat dit 'n ordelike, kommunistiese, kapitalistiese of ander uitdrukking gee. sosio-ekonomiese sub-tema. Verskillende bronne neem ons tot verskillende gevolgtrekkings, nie almal is bindend nie, nie almal is van toepassing in elke situasie nie, daar is verskillende interpretasies vir baie van hulle, so dit is onmoontlik om 'n ordelike mishnah daaruit af te lei. Soms is dit nie eers moontlik om 'n duidelike halakhiese uitspraak te gee nie, maar dit maak beslis nie saak 'n ordelike halakhiese meta nie.

Dit is belangrik om te verstaan ​​dat die probleem nie die kompleksiteit, veelheid van bronne of enige ander moeilikheid is om dit te doen nie. Ek argumenteer dat daar waarskynlik nie iets soos 'n sub is nie. Enigeen wat na my mening so 'n mishnah uit halakha haal, mislei dit, of is ten minste betrokke by kontroversiële interpretatiewe kreatiwiteit. As 'n aanduiding, ek dink nie ek weet van enige van diegene wat met hierdie kwessies te doen het wat hul ideologiese standpunte fundamenteel verander het na aanleiding van 'n studie van halakha (behalwe miskien vir 'n spesifieke situasie waaroor hulle 'n duidelike halakhiese stelling vind). So 'n bespreking gaan nooit as 'n doelwitstelling na die pylskoot nie. Wie 'n sosialis is, sal in die Torah sy sosialisme vind, en dieselfde geld vir 'n kapitalis of enige ander sosio-ekonomiese ondergeskikte. Dit laat 'n sterk vermoede van intellektuele oneerlikheid ontstaan. Mense neem aan dat daar 'n sosio-ekonomiese posisie in teorie moet wees, hulle vind so 'n posisie binne hulself, en begin dan om onoortuigende interpretatiewe kreatiwiteit, selektiewe aanhalings uit selektiewe bronne en dies meer uit te oefen om iets solied uit hierdie anargistiese verwarring te kry.

Ek sal nog 'n vraag in die kantlyn van my woorde byvoeg: Gestel ek het inderdaad daarin geslaag om 'n ordelike ideologies-sosio-ekonomiese onderverdeling uit die halakha te haal, sou dit my verplig? Die feit dat sommige wette 'n sekere sosio-ekonomiese opvatting onderlê, verplig my nie noodwendig om dit aan te neem nie. Ek kan toegewyd wees en hierdie wette toepas (as dit wel bindend is) sonder om die onderliggende konsep aan te neem. Die implikasie is dat as hierdie opvatting addisionele gevolgtrekkings het wat nie in halakha as bindend uiteengesit is nie - ek voel nie daartoe verplig nie. Ek kan hoogstens sê dat ek ook 'n meta-halachiese inkonsekwentheid het. Ek het al gewys dat ek in hierdie saak in goeie geselskap is, nie waar nie?

Dit lyk vir my dat selfs al het halakha 'n wil op hierdie gebiede, is die eerlikste stelling wat ek daaroor kan sê dat halakha van ons vereis om gesonde verstand te beoefen en op 'n ordentlike en logiese manier op te tree. Elkeen sal voortaan self besluit wat sin maak en wat sin maak en sy eie sosio-ekonomiese persepsie formuleer. Hierdie persepsie is die wil van die Torah en Halacha daaruit. Maar dit is natuurlik net op die eerste vlak, solank ons ​​aanneem dat daar wel 'n halakhiese begeerte van ons op sulke gebiede is. Ons gaan nou na die tweede vlak.

B. Moet daar 'n duidelike ideologiese posisie in teorie wees?

Nou moet ons onsself afvra hoekom enigsins aanvaar dat daar 'n ideologiese posisie in teorie oor hierdie vrae moet wees? Ek verstaan ​​nie hierdie halakhiese imperialisme nie, en na die beste van my oordeel hou dit nie water nie. Daar is nie so 'n posisie nie en behoort ook nie te wees nie. Nie net omdat die halakha toevallig nie hierdie vrae hanteer nie, of omdat dit moeilik is om 'n standpunt daaruit te haal as gevolg van verskeie probleme (ibid.), maar miskien omdat dit (= die halakhiese kollektief?!) ook gekies het (miskien onbewustelik). ) om nie by hulle betrokke te raak nie en nie daaroor te besluit nie. Sy sien hulle nie as sy persoonlikhede nie en ek los hulle daarom uit haar ryk.

Ek wil graag hier 'n alternatiewe tesis as die aanvaarde een aanbied. Ons is almal mense, en deel van die groep mense is Jode. Die Jood is eerstens 'n persoon en dan 'n Jood, soos die Moharram Tzitzaro Zatzokal gesê het: "Niks menslik is vir my vreemd nie" (ibid., Ibid.). Gelyktydig met hierdie verdeling tussen die twee verdiepings, is dit ook moontlik om die waardewêreld (Joods !?) in twee verdiepings te verdeel: 1. Die universele vloer, wat universele waardes enersyds en individuele waardes bevat aan die ander. 2. Die besondere halakhiese vloer vir Jode.

Die eerste verdieping bevat waardes wat nie in Halacha ingesluit hoef te word nie. Sommige omdat hulle alles in die wêreld bind en nie net die (universele) Jode nie, en sommige omdat hulle bestaan ​​vrywillig en individueel gedoen moet word en nie op dieselfde bindende wyse vir ons almal as wat in die halakhiese gebied vereis word nie.

Die grap is bekend onder die naam van die rabbi van Ponivez wat elke Onafhanklikheidsdag ’n vlag op die dak van die Ponivez-yeshiva in Bnei Brak gehang het en ook nie ’n pleidooi gelewer het nie, maar nie lof gesê het nie. Toe God daaroor gesê het dat hy 'n Sionis soos Ben-Gurion is, het Ben-Gurion nie lof of gepleit nie. Baie ultra-Ortodokse wat ek gehoor het, is baie geamuseerd deur hierdie grap ten koste van dom en goddelose Sioniste, maar ek dink nie hulle het in die dieptes van die betekenis daarvan ingegaan nie. Die rabbi se bedoeling was om te sê dat hy 'n sekulêre Sionis is, net soos Ben-Gurion. Sy Sionisme is nie godsdienstig nie, maar 'n nasionale waarde, en as sodanig is hy daartoe verbind selfs sonder om in halakha in te gaan. Onafhanklikheidsdag is 'n sekulêre nasionale vakansiedag wat deur die rabbi van Ponivez gevier word, en hy het geen belang daarin gehad om dit 'n godsdienstige karakter te gee en dit in halakhiese regulasies te veranker nie.

Terug na Holocaust-herinneringsdag

Vandag onthou die volk Israel die Holocaust op verskeie maniere, waarvan sommige in wetgewing en algemene sosiale praktyk vasgelê is en sommige individueel. Hierdie maniere soos hierdie lyk vir my heeltemal bevredigend, en ek vind geen behoefte of rede om dit in halakhiese regulasies te anker nie, selfs al was daar vandag 'n bevoegde liggaam wat dit kon doen. Hulle behoort tot die eerste verdieping van die twee hierbo beskryf, en daar is geen rede om hulle na die tweede te skuif nie. Holocaust-herinneringsdag is 'n nasionale dag wat geen godsdienstige karakter het nie, en daar is niks mee verkeerd nie. Dit verloor nie sy waarde nie, en dit is nie waar dat alles van waarde in die halakiese of selfs godsdienstige raamwerk ingesluit moet word nie.

Net so sê ek beslis op Onafhanklikheidsdag lof aan God en loof God, maar ek sien dit nie as 'n dag van godsdienstige betekenis nie en beslis nie halakies nie. Die betekenis daarvan is nasionaal, en ek as 'n sekulêre Sionis (soos Rabbi van Ponivez en Ben-Gurion) sluit dit alleen op hierdie basis aan. Ek sê nie Hillel nie, want die Hoofrabbinaat het beslis dat Hillel gesê moet word, en dit is nie net as gevolg van my bekende verhouding met hierdie instansie nie. Ek sê lof omdat ek dink dit is reg en goed om dit te doen. Dit is my manier as 'n godsdienstige persoon om my nasionale standpunt uit te druk.

So wat was in die verlede?

In die verlede het hulle inderdaad elke waarde en elke waardeverpligting in halakha geanker. Wyse en 'n hof is hulle wat die dae van vas en blydskap en ons tye bepaal. Maar ek dink dit is die gevolg van 'n kunsmatige situasie waarin daar geen koning in Israel is nie. Die skrywer van die preke van die rabbi praat van twee parallelle regeringstelsels, die koning en 'n hof. Om een ​​of ander rede word in die bronne van die Sages byna geen aanduiding van die koning se stelsel gesien nie. ’n Tribunaal herstel die paaie betyds (sub-MOC), wat beteken dit was die Ministerie van Vervoer. Hulle wysig regulasies en stel prosedures daar, die stemreëls in die gemeenskap word bepaal deur halakhah en verskyn in die Shulchan Aruch. Hulle benodig natuurlik ook die toestemming van 'n belangrike persoon (= arbiter). Maar ek dink dit is 'n gevolg van die feit dat Toshba'ap gevorm is in 'n tyd toe daar geen koning in Israel was nie, en die gesag van die sekulêr-nasionale regering het van die koning na die groot BID oorgegaan. Daarom was die presidente van die Sanhedrin uit die geslag van die huis van Dawid, aangesien hulle de facto as konings gedien het. Van toe af tot vandag het ons gewoond geraak aan die feit dat daar geen sekulêre nasionale dimensie is nie en alles behoort aan die arbiters en die hof en aan ons godsdienstige en halakhiese dimensie. In plaas daarvan dat die koning ons gedrag anderkant halakhah bepaal, slaan en straf BD onregverdig. Hierdie gesag van BID is 'n weerspieëling van die koning se gesag in die oorspronklike regering.

As deel van dieselfde ding het ons gewoond geraak aan die feit dat alles Torah was en alles het gegaan. Dat daar geen gewone menselewe, en beslis geen waardes, buite halakhah is nie. Dat alles deur arbiters en rabbi's gevoer en bepaal moet word. Maar vandag is daar 'n geleentheid om terug te keer na roetine. Die volk Israel het 'n sekulêre nasionale dimensie in BH (BH nie oor sekularisme nie maar oor die terugkeer van die sekulêre dimensie van ons almal se lewens. Sommige het daarna verwys as ons terugkeer na die stadium van die geskiedenis). Daar is geen rede om aan te hou hou by die formaat waaraan ons gewoond geraak het weens verskeie historiese patologieë nie.

Ten slotte, in teenstelling met heersende intuïsies, het die ballingskap nie net die gebied van halakha verskraal nie (hoewel dit ook in sekere opsigte gebeur het), maar dit ook verder as die behoorlike leer op ander gebiede uitgebrei. 'n Mens moet terugkeer na roetine en nie histeries bekommerd wees oor die status van halakha deur imperialistiese verwysing daarna en sy sfere nie en dit onder sy vlerke al die ruimtes van ons lewens te laat besit. Om ons Christenneefs te parafraseer, laat ons nie hel toe gaan nie: gee aan die wet wat daaraan behoort, en aan die koning (of aan die mens) wat aan hom behoort.

18 Gedagtes oor “Moet daar 'n vas in Halacha wees ter nagedagtenis aan die Holocaust? (Kolom 4) ”

 1. Joseph L.:
  Dink jy nie dat alhoewel 'n ordelike mishnah nie in Halacha gevind kan word soos dit oor die geslagte gevorm is nie, mens een ten minste in die laag van die geskrewe Torah kan vind nie? Ek het in jou boek God met dobbelsteentjies gesien dat jy sê die Bybel gaan nie oor morele waardes nie maar oor godsdienstige waardes. Dit wil sê, volgens jou woorde (na die beste van my verstaan) behoort alle Judaïsme, geskrewe Torah en mondelinge Torah tot 'n laag wat uit die normatiewe lewe van die mens na vore kom en in die kategorie van "godsdiens" val. En ek vra wat is daardie kategorie van "godsdiens", wat beteken dit? Net iets arbitrêr sonder enige logika vir die persoon wat dit onderhou? En dat enigiemand wat dink dat daar 'n punt in mitsvo's is, nie beteken dat dit op 'n vlak geplaas moet word wat normatief en relevant is vir die mens / samelewing / mensdom nie? En dat dit byvoorbeeld onmoontlik is om uit die mitsvah van die shemita ekonomiese beginsels af te lei soos Jabotinsky gedoen het?

  Dit blyk dat die stap wat hier aangebied word nog 'n stap verder voortgesit moet word. Vir my het ballingskap nie net imperialisme van godsdiens geskep nie, maar dit het oor die algemeen die kategorie godsdiens geskep, 'n laag wat afwesig is in die Bybel. Die gebooie is in die eerste plek tot nasionale voordeel gegee "om dit onder die land te doen." Ek dink dat die vas wat ons nou hou ook behandel moet word presies soos jy sê om Holocaust-dag vandag te behandel, op nasionale vlak.

  Ek sal graag jou verwysing wil hê.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Josef Shalom.
  Ek dink eerstens feitelike vind nie. Die pogings wat aangewend is, is regtig onoortuigend. Dit is belangrik om nie die werklikheid te ignoreer en dit ondergeskik te stel aan ons begeertes nie (al is dit waardig en goed). Ek dink selfs in die geskrewe Torah is dit nogal amorf. Natuurlik vind u oral universele waardes waaroor almal saamstem. Maar 'n studie van Torah of Halacha verander myns insiens niks aan die persepsies wat jy self geformuleer het nie (en dit is myns insiens ook 'n feit dat mense kry wat hulle wil hê).
  Ek stem saam dat daar in Sages geen onderskeid tussen moraliteit en godsdiens was nie en dalk ook in die Rishonim. In 'n sekere sin het die ballingskap hierdie onderskeid geskep (en in die algemeen is die geskiedenis van halakha die skepping van onderskeidings wat nie voorheen was nie. Die finale maak opvattings wat nie in die mishnah is nie, ensovoorts). Maar myns insiens is dit 'n uitdrukking dat die wêreld vorder (en nie terugtrek nie). Ons verstaan ​​nou dat daar twee tipes waardes is wat baie van ons meesters tussen hulle geïdentifiseer het. Die aanduiding hiervan (wat ons help om te onderskei wat hulle nie opgemerk het nie) is dat ons vandag sien dat dit moontlik is om moreel te wees selfs sonder godsdienstige verbintenis. So hoekom dink dat godsdienstige verbintenis bedoel is vir godsdienstige doeleindes? Volgens hierdie siening is dit vandag oorbodig.
  Wat die interpretasie van godsdienstige doeleindes betref, neem jy aan dat daar geen waardes buite die waardes van moraliteit is nie. Dit is 'n aanname waarop ek nie 'n basis sien nie, en beslis nie as ek na die Torah en Halacha kyk nie. Vir 'n baie aansienlike deel van dinge lyk dit vir my of morele rasionalisering nie gevind kan word nie. So hoekom aanvaar dat almal vir moraliteit bedoel is? Daar is myns insiens weer 'n vashou aan die hartsbegeertes en 'n miskenning van feite.
  ------------------------------
  Joseph L.:
  1. Dit is duidelik dat alibi de Bybelse navorsing, as die Bybel maar verskillende strata is wat verskillende skole en wêreldbeskouings verteenwoordig, daar niks is om oor te praat nie. Maar as ons wel die openbaringsdimensie van die Bybel aanvaar, kan myns insiens 'n sekere standpunt in die lig van 'n bestudering van die verse geformuleer of verfyn word. Byvoorbeeld, die verhouding van die Bybel tot koninklikes is 'n kwessie wat ek dink beslis deur 'n moeilike interpretatiewe analise bespreek kan word. Ek dink byvoorbeeld Maimonides, wat in die koning se verhoor 'n aanstellingsbrief van die koning in Israel gesien het, het die eenvoudige betekenis van die hele hoofstuk daar geïgnoreer. Ons sal dalk nie die ander wat seker is van sy posisie kan oortuig nie (soos ons Dawkins waarskynlik nie sal oortuig nie), maar ek dink beslis Bybelstudie kan tot nuwe insigte oor baie kwessies lei. Oor die algemeen is my persepsie dat daar geen teenstrydigheid moet wees tussen menslike moraliteit en wat in die Torah geskryf staan ​​soos Abraham uitgeroep het in die aangesig van die vernietiging van Sodom nie. Daarom dink ek dat die Bybel alleen nie genoeg is om 'n morele opvatting van nuuts af te skep nie, maar dit help.

  2. Ek verstaan ​​nie hoe die feit dat dit moontlik is om moreel te wees sonder 'n godsdienstige verbintenis aandui dat daar twee kategorieë is nie. Ek beweer nie dat slegs die godsdienstige moreel is nie maar beslis dat die doel van die mitsvo's tot dieselfde kategorie behoort. Die feit dat 'n mens nie altyd die smaak van die mitsvo's kan verstaan ​​nie, vereis nie die aanneming van 'n "godsdienstige" kategorie nie. Soms ontbreek ons ​​die historiese konteks om te verstaan ​​teen wat die imperatief verskyn het, maar dit beteken nie dat die morele rede nie bestaan ​​nie. Veral omdat jy my nog nie 'n positiewe definisie van "godsdienstige waarde" gegee het nie. Op hierdie stadium kan ek nie aanvaar dat daar 'n "godsdienstige" kategorie is wat ek nie weet wat is om "gate te voltooi" nie.
  ------------------------------
  Rabbi:
  1. Daar behoort geen teenstrydigheid te wees nie, maar die vraag is of daar 'n moontlikheid van vernuwing is. Kan 'n persoon 'n studie van die Bybel ontdek wat nie vir hom aanvaarbaar is nie en die persepsie verander na aanleiding van sy studie. Ek dink nie dit gebeur nie. Abarbanel wat die koningskap ontken het, het sy konsepsie in die Bybel gevind, en Maimonides wat nie ontken het nie, het sy konsepsie gevind. Dieselfde geld vandag.
  Dit is duidelik dat enige studie in enige veld en in enige boek of film vrae oopmaak en persepsies kan verander. Maar die verandering sal in 'n interne proses gemaak word en nie op grond van die gesag van die Bybel nie (dat aangesien ek 'n ander gevolgtrekking daar gevind het, ek myself dwing om my standpunt oor een of ander saak te verander).
  2. Ek het geen definisie van godsdienstige waarde nie. Maar as voorbeeld sê ek dat die aanklag vir Cohen se vrou wat probeer het om van haar man te skei nie vir my na 'n aanklag vir 'n morele doel lyk nie. Die doel daarvan is om die heiligheid van die priesterskap te bewaar. Dit is 'n godsdienstige en immorele doelwit. Selfs 'n verbod op die eet van varkvleis lyk nie vir my 'n verbod waarvan die doel moreel is nie. Daar kan altyd gesê word dat daar 'n morele doel is wat ons almal nie verstaan ​​nie. Dit is 'n leë stelling, en ek sien geen rede om so te dink nie.
  My argument was dat as die doel van die mitsvos moreel is, dan is die mitsvos oorbodig (ten minste vandag). 'n Morele doel kan immers selfs daarsonder bereik word (en hiervoor het ek bewyse gebring van morele mense wat nie deur halakha gebonde is nie). So wat is die punt daarvan om die wet te onderhou? Wees moreel en voldoende.
  ------------------------------
  Joseph L.:
  1. Maar ek kan vandag kom besluit tussen die dispuut tussen Maimonides en Abarbanel en bepaal dat Maimonides se opinie ver verwyderd lyk van die eenvoud van die verse volgens interpretatiewe instrumente van Bybelstudie. Dit beteken natuurlik nie dat ek myself outomaties dwing nie maar soos jy ons geleer het (soos ek dit verstaan) is daar volgens die sintetiese benadering nie iets soos 'n posisieverandering direk vanuit argumente nie maar slegs vanuit 'n proses van retoriek. Ek dink dus dat die deurlees van die verse met die oortuiging dat dit 'n gesaghebbende teks is, kan aan die einde van die proses ten gunste van 'n verandering van persepsie besluit.

  2. Weereens verstaan ​​ek nie hoekom die skep van 'n kategorie wat geen definisie het nie minder leeg is as my argument dat ons nie al die voordeel van die gebooie bereik het nie. “Religieuse waarde” beteken tot dusver niks vir my nie, dit lyk regtig of dit gate vul. Met betrekking tot die vraag hoekom om mitsvos te onderhou as dit moontlik is om moreel te wees sonder die mitsvos. Ek dink dit is moontlik om óf te antwoord dat dit deur die mitsvo's moontlik is om meer moreel te wees, óf dat dit is wat die wyses bedoel het toe die wyses gesê het "die mitsvos is nietig vir die toekoms wat kom". Ek persoonlik dink dat sommige van die mitsvo's werklik hul historiese rol soos slawerny uitgeput het en sommige wag nog op hul verwesenliking.
  ------------------------------
  Rabbi:
  1. Besluit dan. Die vraag is hoekom oortuig dit nie diegene wat anders as jy dink nie? Ek is dus skepties oor die vermoë om persepsies en waardes uit die Bybel en Halacha te formuleer. Vir jou lyk dit soos Abarbanel maar dit is vir my duidelik dat dit is omdat jy nie koninklik is nie. Praat met koninklikes en jy sal sien dat hulle seine uitreik en 'n teenoorgestelde persepsie illustreer (wat anders as wat jy skryf na my mening 'n plek het). Maar die koning se vraag is 'n slegte voorbeeld, want die Torah verwys uitdruklik daarna. Ek praat van nie-eksplisiete halakhiese en ideologiese vrae. In dieselfde mate sou jy ook vir my kon bring dat die Torah geloof in Gd voorstaan.
  Neem dit rustig, die feit is dat dit nie lei tot veranderinge in persepsie nie.

  2. Die feit dat iets geen definisie het nie, beteken nie dat dit geen sin het om daaroor te praat nie (en nie as positiviste nie). Die woorde van Muharram R. Piersig is bekend in sy boek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance oor die definisie van die konsep van kwaliteit, en oor die feit dat die (goddelose) Grieke ons brein uitgeslaan het met die feit dat alles gedefinieer moet word . As jy dink ek dink jy sal tot die gevolgtrekking kom dat jy nie weet hoe om die konsep van morele waarde ook te definieer nie. Geen basiese konsep kan gedefinieer word nie. Ek het vir julle 'n voorbeeld van 'n godsdienstige waarde gebring: die heiligheid van die priesterskap, die heiligheid van die tempel en dies meer.
  Jy het die voorbeeld van slawerny gebring, maar jy het die lewe vir jouself maklik gemaak. Ek praat van die meeste van die Torah en Halacha. Hulle het nie hul rol vervul nie, maar was nooit van morele waarde nie. So waarvoor is hulle? Jy sê 'n teoretiese stelling dat 'n mens deur die mitsvo's meer moreel kan wees. Ek sien geen aanduiding daarvan nie. Nie in die ondersoek van die mitsvos en beplande (die meeste het niks met moraliteit te doen nie), ook nie in die waarneming van die werklikheid self nie. Daarom is dit myns insiens hoogstens hartverskeurend en nie 'n nugtere siening van die werklikheid nie.

 2. Denne:
  Sover my kennis strek, sien jy die stigting van die staat as 'n natuurlike gebeurtenis (sonder die ingryping van God). Indien wel, wat is die lof aan God wat in hierdie konteks gesê moet word?
  ------------------------------
  Rabbi:
  Inderdaad, ek verstaan ​​dat daar vandag geen betrokkenheid van God by die geskiedenis is nie, nie net by die stigting van die staat nie (en al is daar, het ek geen manier om te weet waar en wanneer dit gebeur nie). Daarom, wanneer iets gelukkigs gebeur (= "wonderwerk"?) is dit slegs 'n geleentheid om lof te sê as 'n belydenis van die skepping van die wêreld en my skepping.

 3. Simon:
  Ek kon na jou mening nie verstaan ​​nie, wat presies is die verskil tussen die verbintenis tot "Dina Damlakhuta Dina" wat geanker en geldig was in halakha selfs onder die heerskappy van die heidene in ballingskap, en die situasie vandag, miskien bedoel jy dat die bogenoemde reël was slegs geldig vir hoër wette vir bykomende gebiede en universele waardes en dies meer?
  ------------------------------
  Rabbi:
  Ek het nie die vraag verstaan ​​nie
  ------------------------------
  Shimon Yerushalmi:
  Ek sal 'n uittreksel uit jou opmerkings aanhaal: “As deel van dieselfde saak het ons gewoond geraak aan die feit dat alles Torah was en alles het gegaan. Dat daar geen gewone menselewe, en beslis geen waardes, buite halakhah is nie. Dat alles deur arbiters en rabbi's gevoer en bepaal moet word. Maar vandag is daar 'n geleentheid om terug te keer na roetine. Die volk Israel het 'n sekulêre nasionale dimensie in BH (BH nie oor sekularisme nie maar oor die terugkeer van die sekulêre dimensie van ons almal se lewens. Sommige het daarna verwys as ons terugkeer na die stadium van die geskiedenis). Daar is geen rede om aan te hou hou by die formaat waaraan ons gewoond geraak het weens verskeie historiese patologieë nie.” En daarvoor vra ek: na alles, halakha, selfs in 'n tyd toe "weens ons sondes ons uit ons land verban is," selfs toe was ons onder een of ander heerskappy wie se besluite (wat ook spruit uit skikkings buite halakha) ek halakhiese geldigheid gehad het , so ver as wat dit ingesluit is in die kategorie "Dina Damlakhuta Dina", so wat is die dimensie Betekenisvol wat by die idee gevoeg is?
  Hopelik het ek myself nou meer uitgeklaar.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Ek het verstaan. Maar heerskappy onder 'n ander volk is vir ons lastig en ongewens. Dit is waar dat Dina Damlakhuta halakhiese geldigheid het, so wat? Beteken dit dat dit goed is om onder die muur Franz Josef te woon? Die vreugde is dat ons teruggekeer het om ons lewens self te bestuur en nie dat dit halakhiese geldigheid het nie.
  ------------------------------
  Shimon Yerushalmi:
  Baie dankie vir die opheldering van dinge! Jy sal die gebooie en direkte krag verkry.

 4. Mondelinge:
  As die vas net 'n nasionale gebeurtenis was, dink jy sou hulle oorleef het? Kan 'n seremonie wat in 'n staatsgebied gehou word, werklik 'n gebed vervang wat in elke sinagoge gesê word?
  Die Holocaust is 'n gebeurtenis van 'n baie kragtiger omvang op die tiende van Tevet of die Gedalja-vas. Na my mening is daar geen twyfel dat die beste manier om dit aan toekomstige geslagte oor te dra, op 'n godsdienstige roudag is, wat soos gewoonlik 'n dag van vas is nie. Hoeveel van jou (godsdienstige) kennisse ken koning Jehu? En hoeveel ken Gedalia Ben Ahikam?
  Wat om te doen? Jode onthou goed dinge wat met kos verband hou, of dit nou 'n vakansiedag of 'n vas is. Die geskiedenis het gewys dat dit baie beter werk. En die bewyse dat geen van die Joodse nasionale vakansiedae oorleef het nie (Megilat Ta'anit) behalwe die datums wat in Halacha aanvaar is.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Dit is 'n instrumentele eis. Ek hanteer die vraag of halakha vereis of verwag om so 'n dag van herinnering vas te stel. Die vraag wat meer effektief is, is anders en moet afsonderlik bespreek word.
  Wat die tweede vraag betref, is my mening dat as hulle vergeet – sal hulle vergeet. Op 'n stadium raak die gebeure ver en minder relevant (dit lyk vir my nie vandag regtig belangrik om Gedalja of Jehu te onthou nie). Jou opmerkings is gebaseer op 'n wydverspreide persepsie dat godsdiens en halakha veronderstel is om dienste aan nasionale en universele menslike waardes te verskaf. Ek stem nie daarmee saam nie.

 5. Adiel:
  Ek het al baie van jou gehoor sedert die dae van jou onderrig in Yeruham by die vriende van Rabbi Uriel Eitam.
  Ek lees gretig jou artikel oor die vasstel van 'n vas vir Holocaust-dag, ek stem saam met die oorgrote meerderheid dinge.
  Ek het al baie keer van wyle Rabbi Amital gehoor: "Nie alles is 'n Torah-opinie nie." "Nie alles hoef gesê te word oor Da'at Torah nie" en meer
  Verheug jou in jou woorde oor die lofprysing op Onafhanklikheidsdag.
  Hoe is dit moontlik om lof te sê vir 'n wonderwerk wat gebeur het en te sê dat dit geen godsdienstige betekenis het nie? Of ek het nie verstaan ​​wat jy sê nie.
  Ek sal graag 'n verduideliking wil hê.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Dink aan die stelling wat geskep is (om te onderskei) nadat jy na die badkamer gegaan het. Het die belydenis aan God dat hy my gate oopgemaak het 'n godsdienstige dimensie daaraan? Het die ontbyt wat ek voor en daarna groet 'n godsdienstige dimensie? Vir my is die land soos toilette of ontbyt.
  Wat lof vir 'n wonderwerk betref, is dit 'n ander vraag. My persepsie is dat daar vandag geen wonderwerke is nie (of ten minste is daar geen aanduiding dat daar is nie), en daar is hoegenaamd geen betrokkenheid van God in die wêreld nie. Wanneer gelukkige gebeurtenisse met ons gebeur, soos die stigting van die staat, is dit 'n sneller om God te dank vir die skepping van die wêreld en ons eie skepping. Maar ek sal daaroor uitbrei in Gaza (?) In 'n boek wat ek tans skryf oor huidige teologie.
  ------------------------------
  Denne:
  Maar het ons die gesag om seëninge op ons eie reg te stel ter wille van Onafhanklikheidsdag?
  ------------------------------
  Rabbi:
  Dit moet bespreek word. Ten minste vir sekere metodes (die Meiri) is daar 'n wet om lof te sê in elke wonder van verlossing en belydenis, en dan blyk dit dat 'n mens moet seën selfs sonder spesiale regulering. Soos om te seën om 'n appel te eet elke keer as ons eet en om nie 'n seën op elke appel te hoef te maak nie.
  In elk geval is daar beslis geen beperking op lofprysing sonder seën nie.
  En daar is 'n wonderlike plek vir Sabra dat daar selfs met 'n seën geen beperking is nie. As Israel na die wonder van Chanoeka Hallel in seën uit hulleself sou sê sonder die regulering van wyses, en dat daar 'n probleem daarmee was? Sommige van eersgenoemde is ook geseën met 'n gebruik, en in hierdie saak is daar 'n bespreking van die seën van lof self. Maar daarin huiwer ek, ensovoorts.
  ------------------------------
  juweel:
  Dit is vir my moeilik om die staat Israel as 'n "diens" te sien.
  Die volk Israel het na 2000 jaar na Israel teruggekeer. Jammer dat die staat nie 20 jaar vroeër gestig is nie...
  Danksy die staat is daar 'n groep poskaarte. Die onafhanklike regering het na die volk Israel teruggekeer. Uitdrukkings in die wyses word "die dae van die Messias" genoem.
  Lofprysing is nie net vir 'n wonderwerk nie, maar vir redding
  In die kwessie van wonderwerke.
  'n Wonderwerk is nie net om die natuurwette te verbreek nie, maar om die wette van die geskiedenis of logika te verbreek.
  Waar anders het ons 'n geval uitgewys waarin die mense wat aan die uithoeke van die aarde verstrooi is na 2000 jaar na hul land terugkeer?
  Vestig haar. Ontwikkelaar. ’n Groep poskaarte is daarin gemaak. Watter ander voorbeeld is daar?
  Sou die profete dit nie in hulle visioen wens nie?
  As hulle 80 jaar gelede immers vir Mordechai van Marokko en Libish van Pole sou gesê het dat hulle is. Hulle seuns en kleinseuns sal saam wees in die land van Israel onder die heerskappy van die volk Israel en saam families stig. Sou hulle sê dit is soos 'n toilet?
  Ek is verstom.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Toe ek die staat Israel met dienste vergelyk het, het ek nie bedoel om te sê die staat is so waardeloos of walglik soos dienste nie. Ek het bedoel om te sê die staat is 'n (belangrike) middel vir ons, en niks meer nie. Ek is baie bly dat hierdie middel tot ons beskikking is, en inderdaad baie jare nie was nie, en tog sien ek dit nie as 'n godsdienstige waarde nie. Dit is hoogstens 'n nasionale waarde. Die koms van die Messias is inderdaad ook 'n belofte soos die gee van die reën. Die dae van Messias het ook geen godsdienstige waarde nie aangesien daar geen onderhouding van mitsvo's is nie, maar hoogstens 'n middel wat ons sal toelaat om meer mitsvos (die Tempel, ens.) te onderhou. Om ryk te wees is ook 'n manier om die gebooie te onderhou, en dit maak nie rykdom van godsdienstige waarde nie. 'n Staat is in wese 'n middel, en die feit dat dit lankal vir ons ontbreek en ons dit wou hê en daarsonder gely het, is vir ons baie verwarrend (soos 'n arm man wat geld as 'n waarde beskou as gevolg van sy nood) .

  Wat wonderwerke betref, is daar 'n baie winsgewende verwarring. Elke ingryping van God in die wêreld is 'n wonderwerk. Ingryping beteken dat iets veronderstel was om sonder ingryping te gebeur (volgens die natuurwette) en God het ingegryp en iets anders het gebeur. Dit beteken 'n oortreding van die natuurwette. Dit wil sê, 'n wonderwerk. Daar is geen goddelike ingryping in die natuur wat nie 'n wonderwerk is nie.
  Die uniekheid van ons terugkeer na Israel is aan my goed bekend en ek stem daarmee saam. Beteken dit dat hier 'n wonderwerk was? Groot twyfel in my oë. Dit is 'n ongewone historiese gebeurtenis.

  Ek het nie die verskil verstaan ​​nie. God het gesê hy sal 'n profeet stuur of dit sal reën. Ons het mitsvot gedoen, wanneer sal jy besluit om nie te reën nie? Na 'n week? n maand? generasie? Hoe sal jy besluit of jy 'n mitsvot moet doen of nie? Hoeveel gebooie moet gedoen word? Party mense? Alles hier is nie werklik weerlêbaar nie. Dit is meer 'n kwessie van algemene indruk en nie van weerlegging nie. Soos ek geskryf het, is my gevolgtrekking dat Gd nie ingryp nie, nie die resultaat van 'n ondubbelsinnige weerlegging nie maar van 'n indruk.
  ------------------------------
  juweel:
  Ek verstaan ​​nou wat jy bedoel met "godsdienstig" en daarom verstaan ​​ek die bewoording vir die Staat van Israel en sy stigting het geen godsdienstige betekenis nie, ek sien die woord "godsdienstig" 'n wyer betekenis en daarom in die oë van Kibboets Galuyot ens. het groot godsdienstige betekenis.
  Dieselfde geld vir die dae van die Messias, en ek gaan nie hier in op die kwessie of dit duidelik is dat daar 'n tempel vir die koms van die Messias sal wees nie, dit is glad nie eenvoudig nie.
  Wat die wonderwerke betref, deel ek die mening dat “môre sal die son opkom” – dit is nie 'n wonderwerk nie. Die verwesenliking van die natuurwette is nie 'n wonderwerk nie.
  Ek deel heeltemal die standpunt dat alles nie 'n wonderwerk is nie, soos sommige mense graag sê.
  Maar om ballinge te groepeer en na tweeduisend jaar na Israel terug te keer, 'n verskynsel wat geen gelyke onder ander volke het nie, is nie 'n natuurlike verskynsel nie.
  Hier is weliswaar geen deurkruising van die see of “son in Givon Dom” nie, maar hier is ’n verskynsel wat nie natuurlik is nie, uniek in sy soort en genre. Selfs op hierdie punt stem ons blykbaar nie saam nie.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Twee argumente moet verdeel word: 1. Die stigting van die staat en die groepering van die ballinge was 'n wonderwerk. 2. Hierdie twee het godsdienstige betekenis. Daar is geen afhanklikheid van beide rigtings nie. Daar kan 'n wonderwerk wees wat geen godsdienstige betekenis het nie (soos om die gate oop te maak vir diegene wat dink dit is 'n wonderwerk), en natuurlik kan daar 'n godsdienstige betekenis wees en dit is nie 'n wonderwerk nie. Ek argumenteer dat daar geen aanduiding is dat dit 'n wonderwerk is nie (anomalieë is nie 'n wonderwerk nie), en ook dat daar geen godsdienstige betekenis is nie (ek is 'n sekulêre Sionis). Soos genoem, is dit moontlik om oor een van hierdie twee eise afsonderlik of oor albei saam te verskil.
  Boonop is dit heel moontlik dat hierdie land die groei van ons verlossing (inshallah) sal word, en 'n tempel sal daarin gebou word en verlossing sal daardeur kom. En tog het dit geen godsdienstige betekenis in my oë nie. Dit is 'n sekulêre platform wat gemaak is vir sekulêre doeleindes en sekulêre motiverings. Sulke handelinge het geen godsdienstige betekenis nie.
  ------------------------------
  juweel:
  Dit wil sê, 'n godsdienstige betekenis vereis na jou mening godsdienstige bedoeling?
  ------------------------------
  Rabbi:
  Die daad van mense het slegs godsdienstige betekenis as dit met godsdienstige opset gedoen word (A.A. Leibowitz). Alhoewel mitsvo's nie bedoeling nodig het nie, maar dit is slegs in mitsvos (as gevolg van die sabra van konteks as 'n willekeurige naam). En veral dat ek in die artikel (middag sekulêre mislukking in oortreding) bewys het dat alle opinies van die gebooie geloof nodig het. Om moerasse af te droog wat nie ter wille van die hemel en ter wille van mitsvah (vestiging van Israel) gedoen word nie, is van geen godsdienstige waarde nie. Dit het nasionale waarde.
  Dit is natuurlik net 'n noodsaaklike voorwaarde maar nie genoeg nie. Die handeling self moet 'n godsdienstige waarde hê, en slegs die Torah definieer dit. 'n Persoon wat op een voet staan ​​vir 'n godsdienstige rede wat hartseer is, het geen godsdienstige waarde daarvoor nie.
  ------------------------------
  juweel:
  Maimonides in die Mo'an in die Pentateug onderskei tussen 'n persoon wat "in sy ledemate doen" en 'n persoon wat met opset en doel doen.
  Dit is duidelik wat die hoë vlak is.
  Die vraag is sal ons enige handeling wat 'n persoon sonder opset doen as nie-godsdienstig definieer? Ek stem as 'n beginsel saam, maar dit is 'n verpligte studie vir baie baie van Israel, daar is steeds sommige wat werk fasiliteer en waardeer "nie ter wille daarvan nie" ...
  ------------------------------
  Rabbi:
  In my artikel oor Oakham se skeermes het ek verduidelik dat om nie uit geloof te doen nie is om nie om sy eie onthalwe te doen nie. Dit is glad nie 'n godsdienstige praktyk nie. Sien Rambam Sufach van die Konings. Wie glo en nie doelbewus nie, moet hier verdeel word tussen mitsvo's en wat nie as 'n mitsvah gedefinieer word nie. Om reg te leer is 'n pragtige ding, maar dit is nie 'n hulpmiddel om die waarheid op te klaar nie. En hy het gesien in die kommentators (Rambam en Rabbeinu Yonah en andere) oor die Mishnah in die Avot (Hoy Dan die hele persoon regs) wat hulle geskryf het wat net hier bespreek dat dit redelik is, in teenstelling met die algemene opinie. En ek het daaroor geskryf in my BDD-artikels oor Oakham se skeermes.
  ------------------------------
  In:
  Hallo dominee,
  As die rabbi kan spesifiseer wat hy bedoel deur te sê "godsdienstige waarde." Dit wil sê, is 'n godsdienstige waarde slegs die onderhouding van die mitsvah self ('n definisie wat deur die rabbi vergewe word omdat ek verstaan ​​dat hy nie daarvan hou nie, Leibowitzian), is dit enigiets wat die onderhouding van die mitsvah wat uit godsdienstige gedoen word, help bewustheid, en verder: Is 'n godsdienstige waarde indien nie.
  Dankie, en jammer as ek die rabbi uit die hart terugbring na ou en vergete besprekings.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Groot vrede Godsdienswaarde beteken waarde in die werk van God. Godsdienstige waarde is nie net 'n gebod nie aangesien die aanbidding van God wyer is as die wet. Selfs voor die Shulchan Aruch het dit 'n godsdienstige waarde. Die voorwaarde word inderdaad ook vereis dat dit ter wille van die werk van God gedoen moet word.
  Na die beste van my oordeel het die staat geen godsdienstige waarde in enige sin nie. Die staat is my/ons behoefte en nie 'n waarde nie. Ek wil tussen my mense woon en in die Land van Israel wat ons historiese verslawing is. Dis dit.
  Wat betref 'n staat wat deur halakhah beheer word, moet 'n mens bespreek watter waarde dit het (aangesien 'n staat nooit net 'n instrument vir die burgers is nie), maar 'n staat soos ons s'n het geen godsdienstige waarde nie.
  Wat die NFM betref, ek weet nie watter NFM jy soek nie (behalwe vir die heiligmaking van 'n vrou). Dit is twee heeltemal verskillende dinge: dit is 'n behoefte en dit is 'n waarde. Wat as iets mooi of goed is? Dit is net twee verskillende dinge.
  ------------------------------
  In:
  Ek het bedoel om te sê, wat is die betekenis van godsdienstige waarde buite die definisie wat jy geplaas het? Wat is veronderstel om die verskil te wees tussen 'n mitswa, of 'n godsdienstige waarde, en wat help my in die bestaan ​​daarvan? Of het ek nie die woorde van die rabbi verstaan ​​nie en dit is ook 'n onvrugbare vraag, aangesien hierdie begrip geen betekenis het buite sy definisie nie? Ek dink dit is moontlik om die verskil tussen goed en mooi te verduidelik, al is dit nie in woorde nie, en die NPM tussen hulle. (Bv.: Ek dink nie ek sal iemand kry wat sy lewe vir skoonheid sal gee nie, terwyl dit ten goede ja, as gevolg van die feit dat skoonheid nie 'n voldoende belangrike betekenis het nie, ten minste na my mening).
  post Scriptum. Jy ervaar die staat (soos ek dit verstaan) as iets van slegs nasionale waarde, en nie as om selfs te help om mitsvos te onderhou nie. (Al sê jy dat dit wat help om die gebooie te onderhou nie noodwendig as 'n godsdienstige waarde beskou word nie.) Hoekom volgens jou metode regtig lof sê? 'n Sneller vir 'n belydenis oor die skepping van die wêreld kan selfs al kry ek 'n salarisverhoging of 'n ander Harry Potter-boek uitkom, maar geen normale mens sal lof daarvoor sê nie. As die staat werklik net nasionale waarde het, en geen lansering in 'n stelsel van aanbidding van God het nie, dan sal ek in jou plek dit nie as 'n goeie sneller tot lof beskou nie. Die rabbi sal kan verduidelik wat hy dink en waar gaan die grens?
  Dankie, jammer en gelukkige nuwe jaar.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Dit is vir my moeilik om met sulke tussenposes 'n gesprek te voer.
  Niks van godsdienstige waarde kom na die epog van mitsvah nie. Inteendeel, 'n mitswa is 'n voorbeeld van iets van godsdienstige waarde. Maar selfs in morele praktyk is daar waarde en godsdienstige betekenis (volstruis omdat dit die vervulling van God se wil is). Daarteenoor het die vervulling van 'n behoefte aan onkunde geen morele of godsdienstige waarde nie. 'n Persoon wil 'n land hê soos hy ontbyt of 'n huis wil hê. Dit is 'n vervulling van 'n behoefte en nie 'n waarde nie. Wanneer 'n beduidende behoefte in jou lewe vervul word (soos om jou lewe te red), is dit 'n goeie rede om lof te sê. Ek sien nie wat nie hier verstaan ​​word nie en wat verduidelik moet word nie.
  Laat die staat toe dat godsdienstige waardes nagekom word? Miskien ja. Maar ontbyt en 'n salaris laat dit ook toe.

 6. Moshe:
  Na aanleiding van bogenoemde besprekings wil ek graag 'n aantal vrae vra wat my na my mening gevra word sowel uit die artikel as uit besprekings wat hieroor gedraai het.

  A. Sover ek verstaan ​​glo Sy Majesteit nie in voorsienigheid in die sin van die Skepper se ingryping en die skepping van "wonderwerke" soos die Staat van Israel, groepering van ballinge, ens nie, veral nie aangesien klein "wonderwerke" wat "gebeur" vir 'n individu soos "geld" het van 'n onverwagte plek geval.
  Ek het gevra, [volgens 'n onderwerp wat jy geneig is om baie aan te bied], aangaande evolusie het jy geskryf dat ateïste na evolusie kyk binne wette terwyl jy eenkant staan ​​en buite wette kyk en vra 'wie het hierdie wette geskep', en wanneer jy daardie wet sien is so gebou, lei dit tot die skepping, kom jy tot die gevolgtrekking dat God die wet op hierdie manier geskep het, dit wil sê dat God die 'wet van evolusie' geskep het. Indien wel, selfs ten opsigte van wonderwerke, is dit waar dat dit in 'n 'oppervlakkige' en eenvoudige siening vir ons voorkom asof alles natuurlik is, en die verloop van die volk Israel vir geslagte het natuurlike verklarings, soos die totstandkoming van die Staat van Israel, maar as ons na buite kyk en vra Soortgelyk aan wat die profete en die Torah geprofeteer het, kan ons miskien sê dat die Skepper hierdie hele 'natuurlike' proses met 'n doel beplan en gerig het, en buite die proses en die natuurwette gekyk het. daarbinne, 'n beeld van voorsienigheid kan gee? [Selfs met betrekking tot kleiner wonderwerke kan hierdie invalshoek aangeneem word].

  B. Nog 'n vraag, beteken dit dat jy nie glo in wonderwerke wat in die Torah en die Profeet geskryf is nie, en dit word op 'n oppervlakkige oogopslag gesien as om die wette van fisika te ontken soos: 'n staf wat 'n slang word, brood wat uit die hemel neerdaal , water wat in bloed verander, 'n wa met perde wat in die hemelse storm opstyg, As 'n versameling legendes?

  derde. Boonop, wat sê dit oor jou geloof om God te ken oor menslike optrede, oppervlakkig blyk dit dat gebrek aan toesig nie die ken van God ontken nie, maar dit blyk dat daar in diepte implikasies van hierdie oortuigings op mekaar is, ens. Die geheel konsep van 'beloning en straf' vir jou metode bestaan ​​nie, en jou woorde beteken dus dat 'die volgende wêreld' 'n wyse geloof is wat geen ondersteuning in die Torah het nie [Ek stem beslis saam, maar die profete en geskrifte het baie van duidelike ondersteuning], ongeloof in hierdie beginsel, is om Leibowitz se woorde te herhaal, Dat al die 'aanklag' aan die mitsvah is dat net omdat ek onderneem het om dit te doen, beteken dit jy? As dit so is, hoop ek dit is vir jou duidelik dat nie baie sal huiwer om by hierdie godsdiens aan te sluit nie, hoekom plaas ek myself in 'n verouderde en verouderde stelsel van wette [jy erken ook dat baie dekrete en mitsvos hulle smaak vir eeue en eeue tot niet maak] hoekom nie ' aanvaar' slegs 'n deel van daardie stelsel van wette, net jy Relevant, wat is fout met die wette van die staat van Israel? Waarom die bestaande een te veel belas?

  D. Dit klink uit wat jy gesê het jy glo in die konsep van 'Torah uit die hemel' [binne 'n sekere perk aangesien ek verstaan ​​het dat jy sommige van die aansprake van die kritici van die Bybel aanvaar], en andersins moet jy glo in die konsep van 'profesie'. En ek het gevra, hoekom sal jy ook hier nie dieselfde logika gebruik nie [dit maak na my mening ook sin om te sê], dat alles wat ek nie sien nie, ek geen rede het om aan te neem dit bestaan ​​nie, maw vir byna 2500 jaar het niemand gesien nie 'n profesie wat dit is en hoe dit moet wys, en jy glo Gebaseer op nie-ernstige profesieë wat eens bestaan ​​het [profesie in die verlede het neergekom op hierdie kursus: doen goed wees goed, doen sleg wees sleg, al die prosesse wat later gekom het doen nie van die weg van die natuur afwyk nie], so hoekom nie bloot aanvaar dat daar nie iets soos profesie is nie en dit is verbeelding van mense in die antieke wêreld en aangesien dit nie vandag bestaan ​​nie, het dit nie in die verlede bestaan ​​nie, en soos ons een keer verbeel daar is geeste en demone en towerspreuke en sterretekens en ander pragtige legendes, verbeel jou daar is 'n profesie, basies ek eis jou aansprake op jou woorde, ek het geen rede om te glo in profesie as a. Ek sien dit nie vandag bestaan ​​nie. B. Ek kan al die profesieë van nature verduidelik. derde. Ek het 'n redelike basis om te glo dat mense eens op 'n tyd nie goeie onderskeidings gehad het nie en hulle het uitgedink dat hulle dit geprofeteer of verbeel het.
  ------------------------------
  Rabbi:
  A. Eerstens weet ek nie wat my eer glo of nie glo nie, ek is nader aan wat ek glo (of nie glo nie). Wat ek glo, het ek inderdaad geen aanduiding dat enige wonderwerke in ons wêreld plaasvind nie. Miskien is daar 'n paar, maar ek kan hulle nie sien nie. Dit stem nie ooreen met my argumente oor evolusie nie, aangesien daar 'n argument is wat die bestaan ​​van 'n gerigte hand (skepper) afdwing, terwyl dit hier slegs 'n moontlikheid is.
  Verder word 'n wonder gedefinieer as God se ingryping in die wêreld, dit wil sê 'n verandering van sy normale gang. Hoy sê dat die skuif volgens die wette veronderstel was om X te wees en God het dit na Y verander. Solank ek 'n natuurlike verklaring het vir wat gebeur, sien ek nie hoekom om aan te neem dat daar ingryping is nie. En as dit iemand is wat die natuurlike gedrag genereer, dan praat ek daarvan. Dit is die skepping van die wette.
  B. In my boeke sal ek my verwysing na bonatuurlike beskrywings in die verskillende bronne uiteensit. Oor die algemeen is dit heel moontlik dat God in die verlede meer ingegryp het (toe was daar wonderwerke en daar was profesie). Vandag sien ek geen aanduidings van sulke betrokkenheid van God nie.
  derde. Ek het nie hier verstaan ​​nie. Wat van 'n gebrek aan betrokkenheid by 'n gebrek aan toesig? Daar is passiewe toesig oor menslike optrede, maar geen ingryping nie (ten minste nie gereeld nie).
  Die verbintenis tot Torah en mitsvah lê nie in beloning en straf nie maar in die plig om te doen wat Gd beveel. Maimonides het reeds in sy kommentaar geskryf oor die werkers se hoop op beloning en vrees vir straf. Miskien is dit hoekom hierdie oortuigings oor die UAV geskep is. En miskien is hulle werklik, maar ek weet nie.
  Die kwessie van graderings, wie sal aansluit en wie nie, is irrelevant vir die kwessie van waarheid. Die vraag is of ek reg is en nie of ek gewild gaan wees nie. Ek is teen heilige leuens ('n leuen vertel om meer mense aan die werk van God te heg). Al is dit net as gevolg van die gelykenis van Maimonides se olifant. Diegene wat by die werk aansluit, doen dit op grond van 'n fout, dus werk hulle vir die verkeerde God, en hulle aansluiting het min waarde.
  Wat is die verband met die wette van die staat Israel? En dat hy wat hulle waarneem, uit sy godsdienstige plig gaan? Hoekom het jy nie oor die reëls van FIFA (Football Association) gepraat nie?
  D. Dit sal ook in my boek verduidelik word. Sommige hiervan word ook in waarheidsgetroue en onstabiele boeke bespreek (op die getuie-argument van 'n dag). Hier sal ek kortliks verduidelik. Alhoewel die natuurwette die hele tyd op dieselfde manier uitgevoer word, maar mense verander. En dit wat hulle eens gedink het vandag dink? En wat het hulle vandag gedoen? Wat het hulle eens vandag gedra? So hoekom neem jy aan dat God se gedrag nie verander nie? As ek moet besluit sal ek dit eerder met mense vergelyk en nie met lewelose natuur nie. Daar is geen rede om aan te neem dat hy heeltyd dieselfde sal optree nie. As hy dus besluit het om die wêreld stadig te verlaat, sien ek dit nie as iets vreemds of onverstaanbaars nie. Inteendeel, ek het selfs 'n hipotese oor hoekom dit gebeur. Soos 'n kind wat as hy groot is sy pa hom meer en meer alleen los en selfstandig hardloop. So is God se gesindheid teenoor ons. Sy heengaan is nie die agteruitgang van die geslagte soos ons bekend is nie, maar die opkoms (rypwording) van die geslagte. Vandag kan ons reeds verstaan ​​dat daar 'n leier vir die hoofstad is, selfs sonder wonderwerke. Ons is filosofies vaardig genoeg om te verstaan ​​dat 'n wêreld wat deur vaste wette beheer word, veel meer van 'n Skepper as 'n wispelturige wêreld getuig. So nou het jy nie meer wonderwerke nodig nie. Ten minste as ons ons soos volwassenes gedra en dink, soos van ons verwag word. Daar is wel ander met kinderagtige denke, maar van hulle waarskynlik verwag om groot te word.
  ------------------------------
  Denne:
  Na aanleiding van hierdie reaksie het jy gesê dat "dit beslis moontlik is dat God in die verlede meer ingegryp het." Maar daar is verse in die Torah wat praat van ingryping vir geslagte (en Ek het die reën vir jou land gegee op die regte tyd, en Ek het jou reën op die regte tyd gegee, ens.). Hoe kan daar gesê word dat God (wat blykbaar geweet het dat hy die een of ander tyd kontak gaan verbreek) beloftes geskryf het tot “belonings” wat hy op 'n stadium van plan was om op te hou nakom? Immers, as 'n ouer sy kind lekkergoed belowe in ruil vir goeie gedrag, al word die kind groot, word daar van die ouer verwag om sy belofte na te kom, nie waar nie? En as hy wil ophou seks hê, moet hy ten minste verduidelik hoekom (ons het grootgeword, ens.).
  ------------------------------
  Rabbi:
  In die Torah gaan dit ook oor profete, profesieë en wonderwerke, en ook hulle het verdwyn. Die tempel en die offers het ook verdwyn. So is slawerny en meer en meer. Ons het gevind dat die Torah soms praat met die mense van die tyd van die gee van die Torah, en daar is veranderinge wat die Torah nie aanspreek nie. Mens kan bespiegel oor hoekom, maar dit is die feite.
  ------------------------------
  Denne:
  Wat profete, profesieë, wonderwerke, die tempel, offers, slawerny, ens. betref, dit is dinge wat daar geen belofte is wat vir geslagte lank sal bly staan ​​nie. Daar is net voorbeelde dat dit een of ander tyd gebeur het, maar hoekom sou ons verwag dat dit ook in die toekoms sal wees? Maar met betrekking tot beloning en straf, het Gd uitdruklik in die Torah geskryf dat daar 'n verband is vir geslagte lank tussen die nakoming van mitsvo's en een of ander beloning, so ek het 'n goeie rede om te verwag dat hierdie verband in die toekoms sal bestaan, en as ons tot die gevolgtrekking kom dat dit wel nie bestaan ​​nie, dit is 'n sterk kwessie van Torah-waarhede, nie so nie? Die enigste verduideliking waaraan ek vir hierdie vraag kan dink is stellings soos: "Beloning van 'n mitsvah op die eiland Alma Likha" en dan sal ons die eenvoudige uit verse soos "En Ek het jou reën op die regte tyd gegee" moet ontwortel en stel hulle as 'n gelykenis vir loon in die volgende wêreld. Maar dit is steeds moeilik, want geen Bybel is te eenvoudig nie.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Ek het nie verstaan ​​nie. Die saak van profesie behels verskeie gebooie. Moet mitsvo's nie vir geslagte wees nie? Deel van God se werk is om na die Profeet en Sy geestelike leierskap vir ons te luister. Dit is nie een of ander geval waarin ons 'n profeet gehad het nie. Dit is wat Torah belowe het en hom selfs beveel het om sy stem te probeer hoor. Die profeet is ook deel van die meganisme om oorlog toe te gaan.
  Die beloftes dat as ons die gebooie onderhou ons reën gegee sal word, word geïnterpreteer as beloftes wat handel oor die tydperk wanneer die reën van Gd afhang. Wanneer dit van hom afhang, dan sal dit na onderhouding gegee word. Nou het hy besluit om dit vir ons te gee omdat ons grootgeword het, en dit is duidelik dat dit van nou af irrelevant is. Hy verduidelik eenvoudig vir ons sy beleid: as ek iets gee is dit vir die onderhouding van die gebooie.
  ------------------------------
  Denne:
  Wat die profeet betref, staan ​​daar in die boek Deuteronomium geskryf: "Want 'n profeet sal onder julle opstaan", hier is geen belofte van herstel nie. Dit wil sê, al die gebooie wat verband hou met die ondersoek van 'n profeet is eksistensiële gebooie - as 'n profeet gestig moet word, is dit so. Soos as jy 'n kledingstuk met vier vlerke dra, moet jy 'n tossie daarop sit. Die mitsvah staan ​​nooit, maar sal nie altyd lewensvatbaar wees nie. Maar wat uniek is aan die verse wat van beloning en straf praat, is dat hulle 'n verband het van as ons A. doen - dan sal God B doen. Die verhouding self is nie afhanklik van enige omstandighede nie. Blykbaar bestaan ​​die verband altyd. Sodra ons tot die gevolgtrekking kom dat hierdie verband nie bestaan ​​nie, blyk daar 'n teenstrydigheid met die Torah hier te wees. Jy kan redeneer dat nie elke aanspraak wat in die Torah bestaan, noodwendig vir geslagte waar is nie. Maar dan word hy gedwing om te sê dat die gebooie self ook kan verander.

  Hoekom nie net sê dat terwyl hierdie verband nie in werklikheid gesien kan word nie, maar dit op 'n verborge manier bestaan ​​(versteek gesig)?
  ------------------------------
  Rabbi:
  Jy het die verse gebring wat oor 'n valse profeet handel. Die verse wat oor die profeet handel (Deuteronomium):
  Woordvoerder Mkrbc Mahic Cmni Ikim aan jou Ikok jou God godin Tsmaon: Ccl Asr Sout Mam Ikok jou God Bhrb vertrek op Hkhl, sê nie Asf Lsma By Cole Ikok Alhi en At brigade Hgdlh Hzat nie Arah Nog een, en La Amot: en gesê Ikok godin Hitibo Asr Dbro: woordvoerder Akim Lhm Mkrb Ahihm En Miskien Neuvena: En die Algemene Eilandbewoner, God sal nie omgee vir wheragram: " Die Shavua Jacka Island
  Terloops, die presiese definisie is nie 'n eksistensiële mitsvah nie maar 'n voorwaardelike positiewe mitsva (soos 'n tossel). Byna elke positiewe mitsvah is voorwaardelik. 'n Eksistensiële mitswa is 'n mitsva wat nie afgeskaf kan word nie, maar net onderhou word. Hierdie mitsvot kan herroep word (as die omstandighede bestaan ​​– dra 'n kledingstuk en vlerke, en doen nie die mitsvah nie).

  Wat die laaste vraag betref, kan daar natuurlik gesê word dat God gedurig ingryp maar wanneer ons ondersoek jaag hy in die gat om ons te verwar. Dit klink vir my onwaarskynlik. Elke keer as ek kyk na wat in die wêreld gebeur, het dinge 'n natuurlike en gewone verklaring. Die natuurwette werk, en wanneer jy dit in die laboratorium toets, word verwag wat gebeur sal gebeur. Daar is geen rede om aan te neem dat hier so 'n vreemde wegkruipertjie-speletjie is nie. Dit is nie 'n bewys nie, maar 'n gesonde verstand-oorweging. Wanneer ek 'n bewegende liggaam sien, is my aanname dat krag daarop ingewerk het en nie dat God besluit het om dit sonder geweld te beweeg nie. Boonop neem ek ook aan dat daar liggame is wat sonder krag beweeg. Dit is die aanvaarde wetenskaplike konsep en dit klink vir my heeltemal redelik en werkend.
  ------------------------------
  Denne:
  Hierdie verse dui ook nie aan wanneer die profeet gestig sal word, of hoe dikwels nie. Oor die algemeen is aansprake van die tipe: God sal X maak nie weerlegbare aansprake nie (omdat geen tydraamwerk vir die eis gespesifiseer is nie). Maar aansprake van die tipe: As X gebeur dan sal God Y maak, albei is weerlêbaar, aangesien X gebeur en Y meetbaar is. Daar is dus drie opsies om die tweede argument aan te spreek. Of om te sê dat X nie regtig gebeur het nie. Of sê dat Y nie meetbaar is nie. Of om te sê dat die eis weerlê is. Maar as dit weerlê word, is dit nie 'n eenvoudige vraag oor die korrektheid van die aansprake in die Torah in die algemeen nie.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Niks hier is weerlêbaar in die wetenskaplike sin nie. Hoeveel gebooie moet gedoen word vir dit om te reën? Hoeveel mense moet hierdie gebooie doen? Hoeveel reën sal val, en hoe lank is dit veronderstel om te val? Dit is omtrent so weerlegbaar soos die saak van die profeet.
  Soos ek geskryf het, is my indruk dat God nie ingryp nie, nie die gevolg van 'n wetenskaplike weerlegging nie, maar van 'n algemene indruk (dit lyk nie of dit inmeng nie). Die feit is dat ek in die situasie waarin ons is, beweer dat God nie ingryp nie en baie gelowiges dink so. Hulle dink dat wanneer dit mitsvos doen dit reën en ek dink daar is geen verband nie. Jou oë sien dat die feitelike situasie nie werklik bevestiging of weerlegging van enigiets hier uitmaak nie.
  ------------------------------
  Denne:
  Ek verstaan ​​dat dit nie wetenskaplik weerlegbaar is nie, maar selfs 'n algemene indruk is vir my genoeg om weerlegbaar te wees (nie in die logies-wiskundige sin van die woord nie).
  Die verskil tussen die saak van die profeet en die saak van die reën is dat die verband tussen die gebooie en die beloning (in gesonde verstand) relatief onmiddellik moet wees. Dit wil sê, as die volk Israel in ooreenstemming met die gebooie optree, maak die reaksie van God sin dat hulle binne 'n redelike tydperk (sê binne 'n paar maande en nie na 700 jaar) sal opdaag nie. Maar in die saak van die profeet, is daar geen verbod teen God om een ​​profeet een keer in 3000 jaar te stuur nie. Hier is geen “redelike tydperk” wat denkbaar is nie.
  Wat ek probeer verstaan ​​is hoe jy die teenstrydigheid oorbrug tussen jou persepsie en die duidelike boodskap wat uit die verse na vore kom. Jy het vroeër 'n antwoord soos hierdie geskryf: "Hy verduidelik eenvoudig vir ons sy beleid: as ek iets gee is dit vir die nakoming van die mitsvos." Ek kan daardie verduideliking aanvaar. Maar selfs na jou mening is dit moeilik om hierdie beleid te stel as hy dit nie implementeer nie?
  ------------------------------
  Rabbi:
  Hy voer dit uit. Vir die wêreld wanneer hy iets gee, is dit om 'n gebod te volg. Deesdae gee hy nie, in die verlede het hy. Deesdae stuur hy nie profete in die verlede wat hy gestuur het nie. Dit is 'n beleid wat verander het (nie die verband tussen gee en gebede nie maar gee self).
  En verder, soos ek aan jou geskryf het, Fook Hezi dat daar in die huidige situasie 'n argument losgebars het oor of hy ingryp of nie. Niemand kan dus beweer dat die werklikheid self ingryping toon nie, selfs nie om redes van indruk en gesonde verstand nie. So ongeag my kan jy vra wat die doel van hierdie stelling is. Waarskynlik 'n algemene stelling wat nie empiries ondersoek moet word nie, en dit toon die belangrikheid van die mitsvo's. Die belangrikheid van die mitsvos bestaan ​​vandag nog. Die feite verander maar die les is ewig.

 7. kind:
  Shalom VeYesha Rabbi Rabbi Michael,
  Kom ons begin met Mister Tsitsro, dan is die betekenis van Derech Eretz Kedma vir die Torah nie nuut nie en as dit nie die betekenis is nie is daar net 'n soort rebellie hier [Ek het 'n persoonlikheid behalwe om 'n slaaf van Gd te wees]
  Want wat maak dit regtig saak of regulasies halakies of polities is, behalwe die gevoel dat politieke wette van die [menslike] verligtes is en halakhiese wette net irriterend en jammer is,
  Wat die rabbi van Ponivez betref, hierdie petisie is halakies, so ook sy nie-uiting, dit is duidelik dat hy nie lof gesê het as gevolg van die halakha nie en ook bedelaar het nie om dieselfde rede na sy mening gesê nie,
  Dit is ook duidelik dat jy Hillel sê want dit is hoe die halakha bepaal is, soos jy nie sou sê as dit nie was nie,
  Met betrekking tot die publikasie van die gebrek aan toesig in Israel, weereens hoekom dit help en vir wie,
  “’n Onverhoorde gebed,” dit moet baie naby daaraan wees om die volk Israel nader aan God te bring en hom aan sy Skepper te verbind.
  En dit ook, waar kom jy vandaan?
  Ek huil vir sulke provokasies, jy is 'n wyse man, vertel my van jou teenoorgestelde ervaring,
  ------------------------------
  Rabbi:
  Ek stry nie met gevoelens nie. Almal en hul gevoelens.
  Selfs al het alles gegaan soos jy sê (en dit is nie waar nie), is die vraag steeds wat hierdie reël weerspieël. Hierdie aannames is daarin ingebed.
  Die publikasie van onbewaakte help baie vir diegene wat voel dat daar aan hulle gewerk word en daarom die hele tradisie laat vaar. Ek ontmoet dosyne van hulle. Diegene wat die aanvaarde inhoud ontvang, sal voortgaan om hulself in die gewone boodskappe te onderskat. My gevoel is dat iemand selfs diegene wat reg dink moet aanspreek. Dit is ook 'n sektor wat die moeite werd is om na te verwys. Die einste bewering dat waarheid nie belangrik is nie, maar slegs besorgdheid oor die dorpsdwase, en die beleid van heilige leuens om nie die waarheid te publiseer nie, is wat veroorsaak dat ons ons beste seuns verloor en by diegene bly wat hierdie lukkies eet. Dit is my teenoorgestelde ervaring. Jy het gevra, so ek het gesê.
  Wat betref die vashou aan antieke bronne teen die waarheid van vrese soos joune, ek het niks anders as om die Gemara op Yoma Set AB te bring nie:
  Damar Rabbi Yehoshua ben Levy: Waarom word dit die lede van die Knesset genoem - wat die kroon in sy vorige glorie herstel het. Ata Moshe het vir die groot man, die groot en verskriklike, Ata Jeremia gesê en gesê: Uitlanders van Karkrin in sy tempel, Aya sy gruwels? Het nie verskriklik gesê nie. Ata Daniel, het gesê: Vreemdelinge is verslaaf in sy seuns, Aya sy helde? Het nie gesê held nie. By hom is hy nie en hulle het gesê: Dit is eerder die heldhaftigheid van sy heldhaftigheid wat sy instink oorwin, wat lengte gee aan die goddelose. En dit is sy gruwels - dat sonder die vrees van die Geseënde, hoe kan een volk tussen die nasies bestaan? En Rabbanan Hichi is my slaaf en die belangrikste van Teknat Datkin Moshe! Rabbi Elazar het gesê: Aangesien hy in die Geseënde weet dat hy waar is, daarom het hulle nie vir hom gelieg nie.

  Ek is geneig om my aansprake te staaf en nie uit verskeie bronne, Leibowitz (met wie ek amper niks saamstem nie) of enigiemand anders te put nie. As jy 'n ooreenkoms tussen hulle en Leibowitz vind, is dit jou besluit, maar dit het niks met die bespreking self te doen nie. Dit is jammer dat enigiemand wat preek om wêreldbeskouings te formuleer volgens die slagspreuke van ander, ander blameer vir so 'n houding. Die diskwalifiseerder in Momo.
  ------------------------------
  kind:
  Rabbi Michael Shavuot Tov
  Dit wil sê, dat ek nie dink dat voorsienigheid en gebed in die kategorie van heilige leuens is nie,
  So ek het jou gevra waar jy vandaan kom,
  Stem volkome saam dat mense vra of huiwer om die waarheid te praat [en dosyne van sulkes regverdig glad nie publisiteit nie en met betrekking tot privaat toesig en gebed in die besonder terwyl die oorgrote meerderheid gelowiges voel hoe die oog kyk en privaat toesig onderliggend aan almal]
  Ek dink glad nie dat privaat toesig en gebed deel is van die vrae oor die vertel van die waarheid of die afwesigheid daarvan of van die dinge wat openbaring vereis nie,
  A] want dit is nie nodig om te sê dat dit so is nie,
  B] dra geensins by nie,
  C] As God 'n onskuldige mens kan help en dit nie doen nie, verwyt jy hom eintlik dat hy nie op die bloed van 'n naaste staan ​​nie [dit is waar dat hy nie 'n naaste is nie,] ideologies
  ------------------------------
  Rabbi:
  Steenbok vrede.
  Jy moet besluit of jou aanspraak op die wesenlike van die saak is, dat wat ek sê onwaar is, en of jy beweer dat ek 'n "heilige leuen" moet lieg om nie die onskuldige geloof van mense aanstoot te gee nie.
  Ek het God vir niks geblameer nie. Hy kon die wêreld geskep het wat nie deur wette beheer sou word nie maar hy het besluit (en waarskynlik saam met hom gesmaak) om dit volgens die wette te doen. In elk geval, dink jy dat hy nie kon gehelp het in die Holocaust of in enige ander ramp nie? So hoekom help hy nie? Hoekom dink jy blameer ek hom meer as jy? En dat ek vernuwe het dat mense in die wêreld ly?
  Maar al hierdie dinge sal goed in my boek verduidelik word.
  ------------------------------
  kind:
  Ek was redelik duidelik,
  Eerstens, ek het nie aansprake soos joune gesien dat daar glad nie toesig is nie,
  Ek dink ook nie dit is 'n heilige leuen nie, as dit wel so is, hoekom los dit dan nie so nie,
  Wat wette betref, die voorbereiding van skeppingswette wat nie verander het nie m.a.w daar was nog nooit toesig nie, of wette met datums?
  Wat die Holocaust, ens. betref, as alles volgens die rekening is, dan ken ek nie 'n rekening nie, maar dit sal nie my maklike geloof en geen las weerspreek nie,
  As daar geen rekening [toesig] terug is vir Kushia na Dukhta nie,
  Haftarah het waarskynlik 'n smaak, oukei ,,,
  ------------------------------
  Rabbi:
  1. Daarom?
  2. Ek het verduidelik hoekom dit nie gelos word nie.
  3. Die natuurwette, wat toe hulle nie bekend was nie God toegelaat het dat hy meer daarvan afwyk, en deesdae meer bekend is, doen hy dit waarskynlik nie.
  4. Daar was geen vraag nie en sy het nêrens heen gesleep nie. As jy dink alles wat gebeur is geregverdig (behalwe dat jy nie verstaan ​​nie), wat maak jy dit dan vir my moeilik? Immers, al is alles na my mening sonder toesig, tog is dit wat gebeur presies wat moet gebeur, so wat is volgens my die probleem met God? Niemand ly immers verder as wat hy verdien nie.

 8. kind:
  Hallo Rabbi Michael
  Daarom is dit miskien goed dat dit die geval is, die probleem is uit die Torah, van die profete en uit die Skrifte, en die verskoning dat daar net lang kwessies in die Talmoed was, weerspreek die saak, die probleem van opleiding in Chazal
  Ek het baie goed verduidelik hoekom ja los,
  Die vraag is, wat beteken dit, "het dit enige ander betekenis?"
  Die eerste is absurd, die tweede, as dit nie op enige manier verband hou met beloning en straf nie [is daar 'n beloning en straf?] As daar geen rekening [toesig] is nie dan waarskynlik nie, wat bly dan nou eintlik oor ..Ek probeer om 'n hipotese sonder sukses voor te stel,
  ------------------------------
  Rabbi:
  Steenbok vrede. Ek dink ons ​​het uitgeput.

 9. kind:
  Dit is juis hier wat ek nie uitgeput gevoel het nie,
  En op die XNUMXste sal ek bly wees vir een of ander antwoord op hierdie gedeelte wat ek geskryf het

  Die vraag is, wat beteken dit, "het dit enige ander betekenis?"
  Die eerste is absurd, die tweede, as dit nie op enige manier verband hou met beloning en straf nie [is daar 'n beloning en straf?] As daar geen rekening [toesig] is nie dan waarskynlik nie, wat bly dan nou eintlik oor ..Ek probeer om 'n hipotese sonder sukses voor te stel,
  ------------------------------
  Rabbi:
  Ek is nie seker of ek verstaan ​​hoekom dinge hier verwys nie. Ek dink dit spreek van die rede waarom God die wêreld geskep het om deur wette beheer te word. Ek kan een smaak voorstel, byvoorbeeld dat hy wil hê ons moet onsself in die wêreld kan oriënteer. As dit nie wettiglik uitgevoer word nie, sal jy nie kan voorspel wat in enige situasie gaan gebeur nie en jy sal nie kan lewe nie.
  Alles anders wat jy geskryf het verstaan ​​ek regtig nie. Maar asseblief as daar nie regtig nuwe dinge is nie, sal ons hier eindig. Dit was my gewoonte om altyd elke e-pos te beantwoord, maar hierdie webwerf verg baie tyd van my, en baie daarvan is 'n herhaling van dinge wat geskryf en gesê is.
  vergifnis,

 10. kind:
  Rabbi Michael
  Blykbaar is daar regtig 'n verwarring tussen die e-posse hier, want ek het regtig nie verstaan ​​hoekom die haftarah wat ons uitgeput het toe ek myself nie eers een keer herhaal het nie,
  Ek sal weer oplaai wat jy geskryf het en hier antwoord,
  Rabbi Makal het geskryf ,,,
  1. Daarom? [Dit was met betrekking tot individuele kennis]
  2. Ek het verduidelik hoekom nie hom verlaat nie. [In verband met toesig]
  3. Die natuurwette, wat toe onbekend was, het Gd homself toegelaat om meer daarvan af te wyk, en deesdae is dit meer bekend, hy doen dit waarskynlik nie ['n Sin wat ek nie verstaan ​​het nie]
  4. Daar was geen vraag nie en sy het nêrens heen gesleep nie. As jy dink alles wat gebeur is geregverdig (behalwe dat jy nie verstaan ​​nie), wat maak jy dit dan vir my moeilik? Immers, al is alles na my mening sonder toesig, tog is dit wat gebeur presies wat moet gebeur, so wat is volgens my die probleem met God? Niemand ly immers verder as wat hy verdien nie.

  Ek het geantwoord,
  1] Daarom is dit miskien goed dat dit die geval is, die probleem is uit die Bybel wat tot die teendeel geskryf is en om te sê dat daar slegs vir 'n uur en vir botsende tydperke lang kwessies in die Talmoed was, die probleem van opleiding in die wyses sal nie ter sprake kom nie,

  2] Ek het verduidelik en sal opsom, ek dink nie dat privaat toesig en gebed deel is van die vrae en oplossings oor die vertel van die waarheid of die afwesigheid daarvan teenoor daardie dosyne wat jy gesê het jy voel aan gewerk word nie, veral wanneer dit nie nodig is om sê dit is inderdaad so,

  3de ...

  4] Jy het geskryf dat God dalk 'n punt het in sy besluit om nie te kyk nie en dit sal nie die verantwoordelikheidsvraag wat op hom geld, weerspreek nie,
  Ek het gevra, as die smaak daarvan iets is wat ons nie weet nie, logika anders, dit klink absurd,
  As die smaak iets onbekends is, maar aanneemlik maar nie verband hou met beloning en straf nie [en as daar geen afrekening en toesig is nie, dan waarskynlik nie] sien ek nie 'n kant hier nie,
  ------------------------------
  Rabbi:
  Jy herhaal jouself.
  1. Ek het gesê dit maak nie vir my saak dat niemand soos ek sê nie. Hoekom moet ek verduidelikings gee?
  2. En ek het verduidelik hoekom ja dit los. Ek het gesê ek het baie mense ontmoet wie se gebed en toesig presies die kwessies was. Wat is hier vernuwe?
  3. In die verlede was wetenskap nie bekend nie en mense het nie die natuurwette geken nie. Daarom is dit meer geneig en natuurlik om van hulle af te wyk. Vandag ken ons hulle. Hulle het byvoorbeeld gedink dat dit gereën het as gevolg van die gebooie. Vandag weet ons vooraf hoeveel reën geval het en wanneer, en dat dit afhang van die wette van meteorologie en nie die mitsvos nie.
  4. Ek het nie verstaan ​​waar ek geskryf het dat God 'n rede het om nie te kyk nie. Ek het geskryf dat hy nie kyk nie. Die smaak? Seker die feit dat ons reeds groot kinders is en nie 'n hand gegee moet word nie. Maar ongeag die teorieë, die feitelike vraag is of hy waarskynlik sal toesig hou? Na my mening - nee.

  En weer skryf ek dat ons uitgeput het.
  ------------------------------
  kind:
  Rabbi Makal geskryf
  Maar hy het besluit (en seker saam met hom geproe) om dit volgens die reëls te doen.
  Seker die feit dat ons reeds groot kinders is en nie 'n hand gegee moet word nie.

  So dis die antwoord sonder om op te staan ​​vir medebloed ??groot kinders ????
  As dit die neiging is, dan het ons inderdaad uitgeput, maar jy is nie in my oë agterdogtig oor ongegronde wet-emissies nie, aangesien ek al baie keer hier beskuldig is,
  ------------------------------
  Rabbi:
  Steenbok vrede. Jy herhaal weer dinge wat reeds tot die kern bespreek is.
  Ek het reeds aan jou die gebrek aan dagbreek verduidelik in die bewering "jy sal nie staan ​​nie" wat ewe op jou gerig is.
  Ek hou regtig nie daarvan nie, maar vir my is ons klaar.
  ------------------------------
  kind:
  Hallo Rabbi Michael,
  Sy Majesteit weet hoe om tussen die lyne te lees
  Ek het geantwoord, ek het 'n salaris en 'n boete, hoe die rekening bestuur word, is ek nie vaardig nie,
  Maar moenie ingryp wanneer jy bloei omdat jy besig is om te sterf nie, ??. ??
  As jy wel geëindig het ,,,, dan vir die lewe ,,

 11. jubileum:
  Sien die rabbi nie die terugkeer van die volk Israel na sy land na tweeduisend jaar van ballingskap en onmiddellik na drie jaar na die einde van die Holocaust as 'n uitsondering op die natuur nie? Moet dit nie toegeskryf word aan God se voorsienigheid nie?
  ------------------------------
  Rabbi:
  Die terugkeer van die volk Israel na hul land is inderdaad 'n ongewone gebeurtenis op die historiese vlakke, maar geskiedenis is 'n komplekse ding en daar is geen manier om te weet of hier goddelike ingryping was nie. Oor die algemeen dink ek dat hierdie proses goed verstaan ​​kan word, selfs sonder dat die betrokkenheid daarvan nodig is. Sekulêre mense sien hierdie proses en verbreek nie hul ateïsties-wetenskaplike oortuigings nie.
  Daarom is dit 'n baie gevaarlike en onoortuigende ding om gevolgtrekkings uit 'n "historiese wonderwerk" te maak. Dit is miskien anders as 'n fisiese wonderwerk.
  Alhoewel daar gewig kan wees aan die feit dat die profete die terugkeer van die mense na hul land vooraf voorspel het, en in hierdie sin kan daar ruimte wees om hierdie proses as 'n aanduiding van goddelike betrokkenheid te sien. Ek weet nie. Ek weet net dat selfs as dit nie gebeur het nie, byna niemand sy Bybel sou gememoriseer het nie (hulle sou hoogstens die betrokke verse geëis en uit hul eenvoud geneem het), so dit is vir my moeilik om 'n baie hoë statistiese gewig toe te ken aan hierdie profesieë. ’n Tesis wat nie die toets van weerlegging deurstaan ​​nie, is ook nie baie indrukwekkend as dit waar word nie (daar was immers profesieë wat nie werklik waar geword het nie en niemand was bang daarvoor nie). Wat meer is, hierdie profesieë het self aan die proses self deelgeneem (danksy ons hier teruggekeer het). Dit is 'n selfvervullende profesie, letterlik.

 12. Wortel:
  Dit lyk vir my of Kikro in Hebreeus gesê/geskryf moet word. Ook word die aanhaling uit sy naam geassosieer met Publius Trentius Ash.
  ------------------------------
  Wortel:
  O, ek het nie gedink dit sou dadelik gepubliseer word nie, maar sou na die werfredakteur gestuur word. Jy kan hierdie opmerking en die een voor dit uitvee.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Vrede wortels.
  Inderdaad kom dit na my toe, maar my rekenaar reageer skaars. Ek het dus die publikasie goedgekeur en nou eers kon ek my eie antwoord stuur. Sy is:

  Hoekom uitvee? Twee opmerkings waaruit al ons lesers moet leer. Wat die eerste betref, is ek nie seker nie. Die naam in Latyn is Cicero, en ek sien nie hoekom 'n uitspraak van 'n naam verander moet word nie. As iemand in die Verenigde State David genoem word, moet ek hom in Hebreeus David noem. Ek dink nie so nie.
  En ek het glad nie verstaan ​​hoekom om Latyn C in 'n Hebreeuse aap te vertaal nie (soos Caesar in plaas van Caesar in die oorspronklike).
  Wat die tweede betref, baie dankie. Vir jare het ek gedink dit is skeef. Jy is nou 'n kampioen en kundige rabbi.

  Ek het ook jou tweede reaksie gestuur, maar dit is net om 'n logiese tyd te hê. As jy gesien het dat die eerste een reguit na die webwerf toe gekom het (so het jy gedink), dan moes jy verstaan ​​het dat die tweede een dieselfde is. Soos genoem, het ek albei goedgekeur vir oplaai (dit is hoe die sagteware gebou is dat alles na my toe kom). Ek keur alles goed, behalwe vir onwaardige dinge (wat intussen BH nie bestaan ​​het nie).

  En uiteindelik,

  Beide van ons in die aartsvaders (P. Property Torah, c):
  Die een wat daaruit een hoofstuk of een halakha of een vers of een by selfs een letter leer, moet hom met respek behandel want ons het vir Dawid die koning van Israel beveel wat nie van Agitofel geleer het nie maar net twee dinge en sy groot rabbi gelees het en geweet het dat dit gesê is En kundig en nie dinge maklik en materieel nie en wat Dawid Meleg Yisrael wat nie van Agitofel geleer het nie maar net twee dinge lees Rabbi Alufu en sy kennis wat van sy skrywer een hoofstuk of een halakha of een vers of een by selfs leer een letter op een hoeveel en hoeveel respek moet behandel word en geen eer nie maar Torah het gesê + Spreuke XNUMX: XNUMX + Eer wyse sal erf + Sem / Spreuke / XNUMX Y + en onskuldige mense sal goeie erf en daar is geen goeie behalwe Torah dit word gesê + Sem / Spreuke / XNUMXb

  En ook in BM Lag AA:
  Laat Rabbanan: Rabbi wat gesê het - Rabbi wat wysheid geleer het, en nie Rabbi wat Bybel en Misjna geleer het nie, die woorde van Rabbi Meir. Rabbi Yehuda sê: Alles wat die meeste van sy wysheid is reg. Rabbi Yossi sê: Hy het nie eers sy oë verlig nie, behalwe in een mishnah – dit is sy rabbi. Raba het gesê: Soos 'n kommoditeitsrabbi, Dasburn Zohma Listron.

  En dat dit vir 'n student gepas is om die woorde van sy meester, sy kampioen en sy kennis uit te wis?
  🙂
  ------------------------------
  Wortel:
  Baie dankie vir die oordrewe komplimente ietwat :). Miskien sal ek van hier vir my 'n les neem om die rabbi tientalle tellers te bedank. Baie dankie vir jou lesings en publikasies wat op baie terreine vir my die deur oopgemaak het, en my kennis op baie ander gebiede verryk het, ek sal dit “die bewys uit die sjokolade” noem 🙂), my standpunt verbreed, en soms 'n vakansie vir my siel uitgedink.

  En juis daarom wou ek nie vir 'n rabbi Halacha “instrueer” nie. En ek het voorgestel om te skrap, aangesien ek gedink het dit sal genoeg wees om die liggaam van die artikel reg te stel as die rabbi dit gepas vind, en dit maak nie saak hoe die reaksie self voorkom nie. Ook, soos genoem, het ek ongemaklik gevoel om met 'n golwende hare na 'n fout te wys, as dit wel 'n fout is.

  Om die waarheid te sê, na die beste van my wete, is die Latynse uitspraak eintlik cicero (in hedendaagse Engels, miskien het denkers dit verdraai). Die vraag van David bied wel 'n probleem wanneer dit kom by 'n naam wat bekend is dat dit sy oorsprong het, maar wat verskillend deur verskillende kulture gebruik is, en skep ook 'n probleem met die gebruik van die naam as 'n lettergreepvolgorde of as 'n term wat 'n voorwerp ook in sy betekenis. Maar dit lyk vir my of die bynaam Chitsro, as dit wel in Israel erken word, nie dominant is nie, en nie so 'n kulturele lading dra dat die gebruik van cicero vir mense onverstaanbaar sal wees of hulle van die betekenis van die naam sal ontneem nie. . Dit lyk ook vir my dat in die lig van die aanvaarde transliterasiereëls vandag die gebruik van die Tsizro-vorm verminder word.

  Wat die logiese vermaaklikheid betref, as een wat, soos gesê, ook dankbaar moet wees vir 'n aansienlike deel van my kennis op die gebied van logika, hoop ek ek het genoeg geleer sodat ek nie in so 'n kleinigheid sal misluk nie. Ek het wel aangeneem dat my tweede antwoord outomaties gepubliseer sou word, maar ek het nie geweet van enige ander manier om my begeerte uit te druk dat die eerste geskrap word nie, behalwe vir haar reaksie, waarin ek gesê het dat ek nie glo die meganisme is vir onmiddellike publikasie. Ek het aangeneem dat iemand wat dit vertrou, hulle uiteindelik sou sien, en die onlangs genoemde uitveeversoek.

  En weereens baie dankie.
  ------------------------------
  Rabbi:
  Dit is gebruiklik van my oorlede pa (wat Latyn studeer het) dat die uitspraak oorspronklik Tsitsro (en Caesar) was. Hier is ook 'n kampioen en kundige rabbi. 🙂

 13. Mickey
  Jy beweer dat al kan jy ’n breër waardestelling uit ’n stel wette aflei, is jy nie daaraan gebonde nie.
  Ek het ook (in 'n mate nog steeds) hierdie siening, en voel dus nie verplig tot eggo's van etnosentrisme of chauvinisme wat uit Judaïsme voortspruit nie (buitendien was - en is ek in 'n mate steeds) besig om interpretatiewe minimalisme te beoefen en te beweer dat daar is geen "waarde-stelling" in halakha. Geen stellings kom hoegenaamd voor nie - nóg problematies nóg positief; 'n ietwat analitiese posisie).
  Maar die afgelope tyd het ek sagter geword en ek is geneig om sekere waarde-stellings wat in teorie mag bestaan ​​te erken (ontkenning van rentelenings, strewe na die monargie, vestiging van die Tempel, begeerte om almal in die wêreld aan Judaïsme ondergeskik te stel), vandaar my kennis se Dink God wil hê jy moet iets doen, alhoewel Hy dit nie uitdruklik beveel het nie, hoekom doen jy dit nie (dws twee dinge het verander - 1. Ek het erken dat 'n verregaande waardestelling opgekom het 2. Ek was oortuig daarvan dat stellings van die Shittin is bindend).
  As die vraag net oor my was, het ek doof geword, maar ons rabbi's het reeds vasgestel dat die wil van God op homself bindend is afsonderlik van die Torah - die verpligting om te luister na die woorde van die wyses soos bekend Hy "(wanneer op die ou end Hasbra is 'n skatting om die wil van God te verduidelik).

  Dit wil sê, nadat ek erken het dat God se wil 'n bindende ding is, is ek aangevoer dat die verstand van wyses - ten minste in die dissipline van 'moraliteit' (nie in die sin van etiek natuurlik nie, maar soos sedelike vergaderings) - 'n bindende ding want net soos hulle kundiges is in die verstaan ​​van Halacha en om God se wil te deurstaan. In sy kern is hulle waarskynlik kundiges om te verstaan ​​wat die wil van God is (dit hoort meer in die literatuur van die smake van die mitsvos by die Rishonim as die Tannaim en Amoraim, wat blykbaar nie probeer het om 'n leerstelling af te lei nie, maar ook sulke en sulke waardestellings gevind het).

  En nou my siel in my vraag - het jy 'n verskoning om te weerhou van die vervulling van die wil van God soos dit aan jou oë geopenbaar word deur die Torah te onderhou?
  4 maande gelede

  Michi
  As ek 'n waardestelling uit die Torah kan aflei word dit seker van my verwag. Dit is die wil van God al is dit nie regtig Halacha nie.
  Maar 'n waardeverklaring van 'n wyse is nie bindend nie. Na my mening is wyses nie kenners nie (nie soos jy geskryf het nie). Die gesag van die wyses spruit nie uit die feit dat hulle reg is nie, maar uit die feit dat ons hulle gesag ontvang het (sien Ks. Daar is baie goeie redes hiervoor, maar dit is nie omdat hulle kundiges is nie. En nou sal jy verstaan ​​dat ons hul gesag oor halakhiese kwessies ontvang het, maar nie oor meta-halakhiese of waardekwessies nie. Slegs as hulle besluit het om dit in halakha in te sluit (soos dwang op die graad van sodomie en dies meer) verplig dit ons. Natuurlik, as ons met hulle saamstem, sal ons dit doen, maar indien nie, is dit nie nodig om dit te doen nie. Inteendeel, dit is nodig om die teenoorgestelde te doen juis omdat Hasbra 'n bindende status het.
  En wat die wil van God vereis, is nie van die hoofde van die yeshivot wat iets gestig het nie, maar van die Gemara en al die eerstes, en die dinge is oud. Alhoewel daar ook verskeie foute hierin is, en sien artikels hier op die webwerf vir verduidelikings: http://www.mikyab.com/single-post/2016/06/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
  4 maande gelede

 14. En addisionele materiaal

  BSD XNUMX in Sivan A.T.

  Oor die gesprekke tussen die rabbi's oor die onderwerp van die vasstel van 'n dag vir Holocaust-herinnering - sien Rabbi Shmuel Katz se artikels, 'Destruction and Remembrance' en 'First Holocaust Day', en Rabbi Yeshayahu Steinberger se artikel, The Wound Before Healing. Al drie op die webwerf 'Shabbat Supplement - Makor Rishon', en in my antwoorde op bogenoemde artikels.

  Die uwe, Shatz

 15. Vrede
  Ek sal by voorbaat om verskoning vra ek lees die inhoud op hierdie webwerf vir die eerste keer en ek weet nie of my vrae of die antwoorde daarop in die artikels of in die vrae van die respondente hier verskyn het nie.
  1. As jy dink God het opgehou om in te meng in wat in ons wêreld gebeur, kan jy in die neutedop basiese konsepte in Judaïsme verduidelik soos bv.
  A. toesig.
  B. Beloning en straf - Dit lyk vir my of Maimonides (ek skryf uit geheue en nie uit 'n resensie in die boek nie) beweer dat die natuurlike verloop van die wêreld gevoer word as gevolg van die private gedrag van die Jode soos en ek het jou reën betyds, ens.
  2. Dink jy om 3 keer per dag te bid het onnodig geword omdat daar niemand is om mee te praat nie? Is al wat oorbly 'n halakhiese aanklag wat leeggemaak is van dalk die hoofrede om jou behoeftes te vra van iemand wat dit kan gee?
  Is dit moontlik om Rosh Hashanah op te gee waarop almal in die wêreld voor hom verbygaan soos die seuns van Meron?
  4. Dink sy eer en ek is nie van plan om Khu te vergelyk as om diegene te beweer wat gedink het Shiva het gaan slaap nie? Of sy wêreld verlaat het?

  As dinge reeds oor die webwerf bespreek is, sal ek met graagte tevrede wees met 'n verwysing na die relevante plekke as jou tyd jou nie toelaat om kommentaar te lewer nie.
  תודה

  1. Groete.
   Jy vra baie breë vrae en dit is moeilik om hier aan te spreek. Jy sal al my leringe oor hierdie en ander onderwerpe in die nuwe trilogie vind, en oor hierdie onderwerpe in die tweede boek (No Man Is Ruler in the Spirit). Verder kan jy ook die webwerf hier deursoek en baie verwysings na elk van hierdie vrae vind.

 16. 1) Wat die nie-uniformiteit in die uitspraak van Maimonides en dies meer betref, het dit niks met meta-halakha te doen nie, maar die definisie van halakha word met 'n sekere metode gedoen maar die uitspraak daarvan hou nie noodwendig verband nie (miskien kan dit selfs wees gesê dat dit nie noodwendig verband hou nie).
  Byvoorbeeld: "AR Acha Bar Hanina is sigbaar en bekend voor die een wat gesê het en die wêreld was dat daar niemand in Rabbi Meir se geslag is soos hy nie en waarom hulle nie 'n halakha gestig het soos hy waarop sy vriende nie kon staan ​​nie. einde van sy opinie dat hy oor rein onrein sê en vir hom 'n gesig wys Ons sien dat al het die wyses geweet dat 'n wyse rabbi (en waarskynlik reg van hulle) nie oor 'n halakha soos syne regeer nie.
  Ook op dieselfde bladsy (Eruvin XNUMX :) die rede is dat Halacha Kavah gegee word al word Shabash deur Tapi opgeskerp en dit is as gevolg van hul nederigheid en dit lyk nie vir my of iemand dink dat nederigheid noodwendig altyd lei tot die ware waarheid (al word dinge baie keer skerper en duideliker).
  Na my mening is dit baie duidelik dat denkers (anders as die arbiters...) van halakha op 'n duidelike en konsekwente manier gegaan het, ons het immers verskeie van hulle gevind wat gewoonlik nie soos hulle regeer het nie en slegs in 'n paar gevalle het hulle regeer soos hulle. Met ander woorde, daar is geen betekenis aan die stelling dat Maimonides geen meta-halakhiese konsekwentheid het nie, want daar is betekenis in die uitspraak na meta-halakhic.

  2) Die rabbi het om een ​​of ander rede besluit dat 'n wonderwerk is dat hy geen moontlikheid het om sonder ingryping te wees nie. Waar kry jy hierdie definisie vandaan?
  Die eienaardigheid van so 'n opinie is dat vir enigiemand wat al ooit 'n Bybel in sy hand gehou het dit duidelik is dat hulle ten spyte van al die wonderwerke daar versoening en rebellie gesondig het (volgens die destydse rabbi het wonderwerke wel gebeur) en as ons sê wonderwerke is iets wat nie kan gebeur nie, toe het ons gesê al daardie generasies was 'n klomp idiote (Don Ku en wat vandag tienduisende bekeer as gevolg van die "wonderwerke" van Baba en charlatans en selfs meer as die wat daar godsdienstiges is wat nie sondig vir vrees vir strawwe wat nie van hulle gesien het nie Ku seun van Ku seun wat destyds nie sondaars was nie)
  Ek dink 'n wonderwerk is 'n lae statistiese waarskynlikheid wat gebeur en daarom is daar 'n opening vir ontkenners (selfs in die tyd van die profete) om te beweer dat dit natuurlik is en nie wonderbaarlik nie. Hiervolgens het ons ook in ons geslag wonders. (Ek is bewus van die probleem met hierdie bewering, want dit blyk dat met die vooruitgang van die wetenskap, dinge wat vroeër as 'n konferensie beskou is omdat dit vandag as swak beskou is, sal ons weet, gepleeg is. Maar daar is nog baie dinge - wanneer die mense keer terug na hul vaderland

  3) Die rabbi het geskryf “Maar ek dink nie hulle het in die dieptes van die betekenis daarvan ingegaan nie. Die rabbi se bedoeling was om te sê dat hy 'n sekulêre Sionis was, net soos Ben-Gurion."
  Ons dank aan die rabbi wat humor en stand-up komedie in sy woorde gesit het. Dit versag die lees….
  (Ek glo nie jy glo hierin nie).

  1. Ek het op verskillende plekke uitgebrei oor alles wat jy hier geskryf het.
   1. Ek onthou nie meer waarvan hy gepraat het nie (wat 'n ongelykvormigheid). Maar met betrekking tot die uitspraak van die Knesset het ek eenkeer as bewys aangehaal dat halakhah nie altyd die waarheid is nie, maar die waarde van outonomie het (om te regeer soos ek verstaan ​​al is dit na my mening nie die waarheid nie). Wat BS en BH betref, was die kommentators hieroor verdeeld. R.I. Karo in die reëls van die Gemara verduidelik dat hul nederigheid hulle na die waarheid lei (omdat hulle eers die woorde van B'Sh oorweeg het voordat hulle hul eie standpunt geformuleer het) Ek het dit in 'n paar verse na Tuba uitgebrei.
   2. Hierin het ek Tuba in die tweede boek in die trilogie (en ook hier op die webwerf op verskeie plekke) uitgebrei. Daar is nie so 'n dier soos 'n wonderwerk in die natuur nie. Enigiemand wat dit sê, is net deurmekaar.
   3. Ek glo nie net nie maar is heeltemal oortuig. Die rabbi van Ponivez was 'n streng sekulêre Sionis.

Los kommentaar