Llibres

Finalment s'ha publicat la trilogia del rabí Michael Avraham

  • Si tu també et sents pertorbat per l'estat de la Halaja i el pensament jueu
  • Si tu també penses que el judaisme està congelat i s'ha de refrescar, però dins d'un marc compromès amb la halakhah
  • Si busqueu una visió del món completa, des del pla filosòfic (l'existència de Déu i el compromís amb ell) passant pel pensament jueu (hi ha tal cosa?) fins a la Halaja i els seus fonaments, que estarà fermament ancorat tant en les fonts com en la lògica, un imatge que pot quedar-se enrere sense mal de panxa

Tres nous llibres (la "trilogia") del rabí Dr. Michael Avraham ho fan d'una manera valenta, profunda i sistemàtica. La trilogia examina els supòsits tradicionals a partir de les seves fonts i presenta una imatge nova i antiga, des d'un compromís total tant amb les fonts competents de la Torà com amb la raó intel·lectual i la integritat.

  • L'idioma en què estan escrits els llibres és llegible i fluid.
  • El preu és el mateix per a cada persona.
  • Per a més informació i compra, poseu-vos en contacte amb Daphne per telèfon: 052-3322444 o per als interessats en una còpia digital, consulteu l'enllaç següent