Mag-book ug lecture

Ang rabbi mahimong dapiton sa mga lecture o panel sa lain-laing mga hilisgutan, frontal o zoom.

Kadtong interesado mahimong makontak si Dafna Avraham sa WhatsApp, pinaagi sa telepono o pinaagi sa email.
Talaan: 052-3322444
Email: Dafna.law@gmail.com