Enwaediad

mab Gofynnwyd 4 flynedd yn ôl

Beth yw eich safbwynt ar y dadleuon yn erbyn enwaediad? Bod y plentyn yn unigolyn a ddylai gael y dewis a yw am berfformio gweithredoedd di-droi'n-ôl ar ei gorff ai peidio, bod y gynghrair yn peryglu'r plentyn a'i fod yn gyffredinol fel torri'r deth i ferched (ynghylch y ddadl iechyd)

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 4 flynedd yn ôl

Gall dadleuon o'r fath fynd yn groes i arferion bwyta, addysg ac ati. Nid oes dianc rhag dylanwad rhieni ar fywyd y plentyn. Felly hyd yn oed os yw'r hawliad yn gywir yn ddamcaniaethol, nid yw'n berthnasol. Dylai rhieni wneud eu gorau yn ôl eu ffydd drosto. Yn benodol, pan fydd yn tyfu i fyny, bydd y penderfyniad i wneud cynghrair yn brifo ac yn ei gwneud yn anoddach iddo.

mab Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Ond mae'n broses ddiwrthdro sy'n groes i arferion diet ac addysg

mikyab123 Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Ddim yn wir. Mae popeth yn anghildroadwy. Er enghraifft, mae addysg yn mynd ag ef i le sydd hefyd yn dylanwadu ar y penderfyniad a ddylid newid cyfeiriad.

Mae Dr. Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Ar addysg gellir dweud ei fod yn gildroadwy ond yn bendant nid yw maeth yn gildroadwy.

Daniel Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Hefyd mae peidio ag enwaedu yn 8 diwrnod oed yn benderfyniad di-droi'n-ôl. Ni fydd neb yn gallu rhoi yn ôl i'r plentyn hwn y dyddiau plentyndod yr oedd y tu allan i'r cyfamod.

A Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Pam mai dyma'r unig fater sydd o osgoi'r rabbi i gorff y mater mae'r atebion yn wan ac nid yn ddifrifol. Braidd yn atgoffa rhywun o ymddiheuriadau tra-Uniongred yn ein hamser ni.

ד Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

A, yn wir. Ond sylwch ei fod wedi ysgrifennu "hyd yn oed os yw'n gywir yn ddamcaniaethol" a dim ond wedyn y dywedodd nad oes opsiwn arall a bod popeth yn anghildroadwy, ac ati. Ond yr ateb gwirioneddol yw bod gorchymyn enwaediad yn drech na gwerth ymreolaeth y babi difeddwl.

R. Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Yn fy marn i, mae'r ateb mewn gwirionedd yn gryf ac yn gywir ac nid yw'n osgoi talu.

Pinwydd Ymatebodd 3 blynedd yn ôl

Yn dilyn ymlaen o'r pwnc hwn, meddyliais y byddwn yn ychwanegu bod yna gyfyng-gyngor yma rhwng gwerth ymreolaeth person dros ei blant a maint y niwed i'r plentyn. Pe bai’n anaf mawr iawn (fel torri coes neu fraich i ffwrdd) byddai lle i ddefnyddio gorfodaeth i atal yr arfer hwn gan y rhai nad ydynt yn credu ynddo (fel gorfodi person i beidio â chyflawni hunanladdiad er ei fod wedi gwneud hynny). ymreolaeth dros ei gorff). Ond yn achos enwaediad, mae'r niwed yn gymharol fach ac mae'n ymddangos bod gwerth ymreolaeth rhieni yn drech nag ef (yn union fel nad yw person yn cael ei orfodi i ymatal rhag ysmygu er ei fod yn niweidio ei hun). Felly ni ddylai hyd yn oed y rhai nad ydynt yn credu ym mhwysigrwydd enwaediad, ei amddifadu o'r rhai sy'n credu ynddo. Ar y mwyaf, gall pobl gael eu haddysgu'n heddychlon yn erbyn arferion "barbaraidd" fel y'u gelwir.

Gadael sylw