Hawl yr erlidiwr i wrthwynebu ei neiUduaeth

Ymateb > Categori: Halacha > Hawl yr erlidiwr i wrthwynebu ei neiUduaeth
gorfoledd Gofynnwyd 4 fis yn ôl

Helo Rabbi,
 
 
 
 
Yn ôl pob tebyg, os oes mitzvah i bawb niwtraleiddio'r erlidiwr, yna mitzvah i'r erlidiwr ei hun i beidio â gwrthwynebu'r niwtraliad? Neu a oes gan yr erlidiwr yr hawl o hyd i wrthwynebu'r niwtraliad (a hyd yn oed i'r pwynt o ladd y niwtralydd)? Ymddengys i mi nad oes cyfeiriad at hyn yng Nghyfreithiau Mishnah Torah y Llofruddiwr a Chadw'r Enaid, Pennod A.

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 4 fis yn ôl

Ymddengys y mater hwn mewn cantorion. Dywed y Gemara pe bai wedi gwyrdroi a lladd Pinchas o gyflwr erlidigaeth byddai wedi cael ei eithrio. Ac yn Malam F.A. Mahal mae llofrudd yn trafod estyniadau’r gyfraith hon (rhaid trafod hefyd beth am lofrudd damweiniol sy’n lladd gwaredwr y gwaed, a’r un sy’n lladd y negesydd yn yr ail bennill).
Nid oes gan erlidiwr hawl i wrthwynebu niwtraliaeth yn union fel nad oes ganddo hawl i ladd. Mewn gwirionedd bu'n rhaid iddo ef ei hun ladd ei hun o gyflwr erlidiol (neu wrth gwrs roi'r gorau i erlid). Fel hyn yr eglurais yma ychydig wythnosau yn ol y gyfraith nad oes yn yr emissary yn BD ganiatad i'w ladd gan fod yn rhaid i'r diffynydd ei hun ladd ei hun. Mae lladd troseddwyr yn mitzvah a osodir ar y cyhoedd, ac mae negesydd B'D yn negesydd i bawb (gan gynnwys y rhai a erlidiwyd).

Gadael sylw