Ffwndamentaliaeth a greodd ddidwylledd?

Ymateb > Categori:Athroniaeth > Ffwndamentaliaeth a greodd ddidwylledd?
Josephon Gofynnwyd 4 flynedd yn ôl

Shalom Maran Shlita.
Nid wyf yn gwybod a yw'r rabbi wedi clywed am yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yng nghymuned answyddogol Ba'alei Teshuvah felly byddaf yn egluro ymhen blynyddoedd a yw'r rhan fwyaf o Ba'alei Teshuvahs ar ffurf cefnu ar y ffordd o fyw ultra-Uniongred a dyw tröedigion newydd ddim hyd yn oed yn mynd i mewn iddo am y rhan fwyaf (Rwyf fi fy hun yn fab i Teshuvahs a oedd yn herio'r ultra-Uniongred) Uniongrededd modern iawn heddiw yn ei holl nodweddion fodd bynnag, wrth edrych ar eu trywydd meddwl gellir gweld ffwndamentaliaeth glir o gred gwerin syml yn cadw at y llinell simplistig yn halakhah a mwy a tybed am ffenomenon mor groes i'w gilydd mae Ffwndamentalwyr wedi creu cymuned mor amrywiol ac agored, fe ddywedwn i mai oherwydd natur ddi-ryw plaid y Ba'ath a'r trawma y mae'r byd tra-Uniongred wedi'i brofi. Gyda llaw, mae llawer o'r aelodau Ba'athist yr wyf wedi cyfarfod â nhw yn grefyddol-fodern ym mhob ffordd.
A all y rabbi esbonio'r ffenomen? 
 

Tagiau cwestiwn:

Gadael sylw

Atebion 1
mikyab Staff Atebwyd 4 flynedd yn ôl

Mae eich disgrifiad yn ddiddorol, er nad wyf yn gwybod faint y mae'n ei gynrychioli (a yw'n “y rhan fwyaf o'r deiliaid ateb”) mewn gwirionedd.
Mae dwy ffaith eglurhaol yma: 1. eu bod yn dod yn gyfoes. 2. eu bod yn cynnal dehongliad ffwndamentalaidd o halakhah a chred.
Dydw i ddim yn siŵr am eich gosodiadau. Mae Uniongrededd Modern hefyd fel arfer yn gysylltiedig â dehongliad halakhic mwy hyblyg. Yn ôl diffiniad, mae'n ymddangos yn alwedigaeth mewn rhywbeth ar gyfer eich bywoliaeth, neu ddarllen barddoniaeth a llenyddiaeth, neu alwedigaeth mewn celf. ddim yn glir i mi.
Gall fod llawer o resymau am hyn: dod i adnabod byd arall (mae yna ddewis arall o'u blaenau). Wedi blino ar or-ffwndamentaliaeth (ymateb i gam rhieni ar y naill law, ac efelychiad o wrthryfel ar y llaw arall). Mae yna resymau seicolegol wrth gwrs (y trawma. Nid oeddent yn tyfu i fyny wedi'u gwreiddio mewn traddodiad ultra-Uniongred. Mae eu rhieni hefyd o'r math sy'n ceisio).
Ar yr un pryd nid oes ganddynt unrhyw fodel crefyddol arall oherwydd eu bod yn adnabod seciwlariaeth neu ultra-Uniongrededd. Efallai mai dyna pam mae eu cenhedlu o halakhah yn hynod Uniongred.
Mae'r holl esboniadau hyn yn bosibl, ond mae'r ffenomen yn werth archwiliad mwy systematig.

Gideon Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Fel arfer nid yw ateb yn cael ei ailadrodd am resymau deallusol, (do, clywais am y "professors" a oedd yn argyhoeddedig o "werthoedd" a "deialog") felly bydd defnyddio eu meddyliau yn achosi ailadrodd y cwestiwn eto

mikyab Staff Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Cyffredinoliad bras yw hwn. Mae bron pob cam o berson yn cynnwys sawl awyren, seicolegol ac athronyddol. Ond mae'r ddau yn bodoli yn ôl yn yr ateb ac yn yr allanfa yn y cwestiwn.

Gadael sylw