Ymateb i'r Gyfres Ffydd a Gwyddoniaeth

Ymateb > Categori: Ffydd > Ymateb i'r Gyfres Ffydd a Gwyddoniaeth
P. Gofynnwyd 4 flynedd yn ôl

Shalom Harav yng nghyd-destun cyfres ar wyddoniaeth a ffydd yr ysgrifennodd y rabbi ynddiynet Y rabbi a ddefnyddir Yn y safbwynt ffisiolegol-ddiwinyddol
Gofynnais iddi: Hyd eithaf fy ngwybodaeth, mae amheuaeth yn y prawf hwn, oherwydd mae'r siarad am achos cyntaf yn siarad am sefyllfa sydd cyn realiti ac nid yw'r sefyllfa hon wedi ymrwymo i gyfreithlondeb ein realiti .. felly Deallaf nad yw’n brawf
Byddwn wrth fy modd yn cael ateb diolch.

Gadael sylw

Atebion 1
Michi Staff Atebwyd 4 flynedd yn ôl

Pe bawn i'n deall eich cwestiwn yn gywir, rydych chi mewn gwirionedd yn gofyn beth yw'r sail dros gymryd bod yr egwyddor o achosiaeth sy'n wir am ein realiti ni yn wir hyd yn oed cyn i'r byd gael ei greu (canys trwy ei allu rydym wedi profi ei fod wedi'i greu gan rai. achos). Fy ateb yw na ddylai egwyddor achosiaeth fod yn barth amser, ond efallai o fathau o wrthrychau. Nid y gwrthddrychau sydd yn hysbys i ni o'r byd yw yr achos eu hunain ond a grewyd gan rywbeth/rhywun, gan hyny yr egwyddor o achosiaeth am danynt. Efallai na fydd angen rheswm ar wrthrychau eraill. Yn y greadigaeth y crewyd gwrthddrychau ein byd, ac iddynt hwy y mae yr egwyddor o achosiaeth yn gymwys beth bynnag fo amser. Y tu hwnt i hynny, hyd yn oed yn ein byd ni, nid yw'r egwyddor o achosiaeth yn ganlyniad arsylwad syml ond yn hytrach yn dybiaeth a priori. Felly nid oes unrhyw rwystr i'w gymhwyso i gyd-destunau / amseroedd eraill hefyd.

P. Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Helo Rabbi
O ail ran yr ateb deallaf ei fod yn priori (h.y. mae'n dibynnu ar ymwybyddiaeth) a'i fod yn realiti cyn ymwybyddiaeth ddynol ..
Hynny yw, mae popeth sy'n dibynnu ar ymwybyddiaeth ddynol wedi'i gynnwys mewn achosiaeth ac nid yw popeth sydd o'r blaen wedi'i gynnwys mewn achosiaeth.
Yn ôl hyn nid wyf yn deall y dystiolaeth.
Byddwn wrth fy modd yn cael ateb diolch.

Michi Staff Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Mae’n anodd imi drafod ysbeidiau o’r fath. Nid oeddech yn fy neall yn gywir. Nid wyf yn dadlau bod yr egwyddor o achosiaeth yn oddrychol. Fy haeriad yw ei fod yn wrthrychol, ond ei fod yn ymwneud â phethau yn ein profiad ni ac nid pethau eraill. Ond o ran y pethau sydd yn ein profiad ni yn wir i'w cymhwyso hyd yn oed cyn bod dyn a chyn i'r byd gael ei greu (neu yn hytrach: am eiliad y greadigaeth ei hun). Yr hyn a ddywedais yw nad yw egwyddor achosiaeth yn deillio o arsylwi ond o reswm a priori, ond nid yw'n gwrth-ddweud ei fod yn ymwneud â gwrthrychau materol (y rhai yn ein profiad ni) ac nid pob gwrthrych.

Ei ffrindiau Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Yn ôl y rabbi daw ei sylfaen o sylw allanol o'r syniad o achosiaeth neu rywbeth felly.
Felly pwy greodd e? 🙂

Michi Staff Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Yr un a greodd bopeth

Shonra y teithiwr Ymatebodd 4 blynedd yn ôl

Pe bai'r byd yn cael ei greu yn union fel yna heb achosiaeth, pam nad yw glitches o'r fath yn digwydd hyd yn oed heddiw?

Wps, cerddais ar y bysellfwrdd eto a chael ymateb.

Cofion, Shunra Katolovsky

Gadael sylw