کتاب ها

سه گانه خاخام مایکل آبراهام بالاخره منتشر شد

  • اگر شما نیز از وضعیت هالاچا و اندیشه یهودیان ناراحت هستید
  • اگر شما هم فکر می کنید که یهودیت منجمد شده است و باید تجدید شود، اما در چارچوبی متعهد به حلاخا
  • اگر به دنبال یک جهان بینی کامل هستید، از سطح فلسفی (وجود خداوند و تعهد به آن) تا اندیشه یهودی (آیا چنین چیزی وجود دارد؟) تا هلاچا و پایه های آن، که هم در منابع و هم در منطق محکم خواهد بود، تصویری که می تواند بدون درد معده پشت سر بماند

سه کتاب جدید ("سه گانه") توسط خاخام دکتر مایکل آبراهام این کار را به شیوه ای شجاعانه، عمیق و منظم انجام می دهند. این سه گانه مفروضات سنتی را از منابع آنها بررسی می کند، و تصویری جدید-قدیمی را به دلیل تعهد کامل به منابع شایسته تورات و به دلیل عقلی و صداقت ارائه می دهد.

  • زبانی که کتاب ها به آن نوشته شده، خواندنی و روان است.
  • قیمت برای هر نفر یکسان است.
  • برای جزئیات و خرید با دافنه با شماره 052-3322444 تماس بگیرید و یا علاقه مندان به نسخه دیجیتال به لینک زیر مراجعه کنند.