Súil ar Aincheist Othipron i Solas na Díospóireachta (Colún 457)

BSD

Sa cholún roimhe seo chuir mé i láthair an argóint idir mé féin agus David Enoch (féach Seo An taifeadadh) ar an gceist an bhfuil gá le Dia mar bhunús do bhailíocht na moráltachta (nó: An bhfuil gach ní ceadaithe d’éagmais Dé). Le linn an phlé, d'ardaigh an modhnóir (Jeremy Fogel) an t-aincheist a bhí ag Othipron, rud nach raibh aon bhaint aige leis an bplé. Tar éis tamaill cuireadh tarbh i gcuimhne dom 278 Dhéileáil mé cheana leis an aincheist agus a himpleachtaí don fhianaise ón moráltacht (an mhoráltacht a chrochadh ar Dhia). Sa phlé thuas tá freagra gairid tugtha agam ar an gceist seo, agus anseo fillfidh mé ar an gceist seo chun a nasc leis an díospóireacht le Enoch a shoiléiriú agus chun na difríochtaí a rinne mé ansin agus sa cholún roimhe seo a ghéarú.

Tá sé tábhachtach dom réamhrá a dhéanamh ag tabhairt faoi deara nach gá gurb ionann an coincheap Dé ina ndéileálann mé leis an gcolún seo agus an Dia “leanúnach” ar dhéileáil mé leis sa cholún roimhe seo. Cuid de na moltaí a dhéanaim anseo is ábhar breise iad nach cuid den “leanúnach” Dia a theastaíonn chun bailíocht a thabhairt do rialacha na moráltachta. Fillfidh mé ar an bpointe seo ag deireadh an cholúin.

Aincheist Othipron

San idirphlé Platonach A. Eitifron Cuirtear an cheist seo a leanas: An bhfuil an mhaith go maith mar go dteastaíonn uaidh na déithe é, nó an dteastaíonn na déithe an mhaith toisc go bhfuil sé go maith. I bhfocail eile, is í an cheist an bhfuil brí oibiachtúil le maith, nó an bhfuil cinneadh na déithe cad a dhéanann maith é, ach a mhéid a d'fhéadfadh siad a chinneadh go bhfuil aon iompar eile maith nó olc. Tá gach rud a bheidh dírithe ar a toil treallach. Ar ndóigh is féidir ceist chomhchosúil a ardú freisin maidir le Gd, agus Avi Sagi agus Daniel Statman, ina leabhar Creideamh agus moráltacht, Déan plé an-mhionsonraithe ar an gceist. Is í an chonclúid atá acu ná go dtacaíonn beagnach gach smaointeoir Giúdach leis an dara rogha. Ní rachaidh mé isteach sna nuances agus na hargóintí go léir a thagann chun cinn sa leabhar thuas i gcoitinne (sílim go bhfuil roinnt míchruinneas ann), agus teorannóidh mé mé féin chuig forbhreathnú gairid ar an réasúnaíocht bhunúsach don dá thaobh.

Ar thaobh amháin, glacaimid leis go diagachta go bhfuil Dia uilechumhachtach agus nach bhfuil sé faoi réir rud ar bith. níl ann ach Eisean. Chruthaigh sé an domhan agus bhunaigh sé na dlíthe atá i réim ann. Is é an impleacht ná go bhféadfadh sé iad a chinneadh ar bhealach ar bith eile a d'fhéadfadh sé a shamhlú. Mar sin níl aon bhrí oibiachtúil ann don mhaith agus don olc. Ar an láimh eile, má ghlacann duine leis an dearcadh seo, is é an tátal nach féidir a rá go bhfuil Dia go maith. Glacann an ráiteas go bhfuil Dia go maith leis go bhfuil earra ann a shainítear beag beann air, agus is í an argóint go bhfuil oiriúnacht idir a iompar agus a riachtanais agus an critéar oibiachtúil céanna maidir le maith. Ach más é a chinneadh a shainmhíníonn coincheap an mhaith, ansin níl sa ráiteas go bhfuil Dia go maith ach sainmhíniú tautological (nó teoirim anailíseach) agus ní argóint. Go bunúsach ciallaíonn sé: tá Dia ag iarraidh cad atá uaidh. Ach tá sé seo fíor dúinn go léir.

Is gnách go gceapann go leor diagóirí (agus fiú an duine beag féiníoch a cheanglaíonn leo) gur seasamh fadhbach é seo. Tá Dia fíor-mhaith agus ní fhéadfadh sé a bheith ar shlí eile. Glacann sé seo leis ar ndóigh go bhfuil an mhaith sainmhínithe go hoibiachtúil agus go bhfuil Dia ann féin faoi réir an tsainmhínithe seo. Ar ndóigh d’fhéadfadh sé mearbhall a chur orainn agus ár súile a dhalladh gan idirdhealú a dhéanamh idir an mhaith agus an t-olc, ach ní fhéadfadh sé an mhaith agus an t-olc a chinneadh ar shlí eile. Mar a luaigh mé, in ainneoin na ndeacrachtaí diagachta, is cosúil go bhfuil an dara cur chuige ag formhór smaointeoirí Iosraelach.

Tuiscint agus teagasc

D’fhéadfaí an chéad choincheap a bheachtú beagán, agus é a fhoirmliú mar seo a leanas: Tá intuition againn faoin maith agus faoin olc. Is í an argóint ná go gcloíonn toil Dé leis an intuition chéanna. Ach tá an intuition seo curtha ionainn aige, mar sin i ndáiríre níl aon choincheap oibiachtúil maith agus olc. Mar sin is féidir a rá gur éileamh é an ráiteas seo go deimhin (agus ní sainmhíniú), ach ag an am céanna is éileamh é a dhéileálann lenár gcoincheapa agus ní leis an domhan féin. Maidir leis an domhan féin, ní chiallaíonn an ráiteas “Tá Dia go maith” rud ar bith (is ionann é agus féiniúlacht fholamh, tautology).

Is cás faoi leith é seo d’fhadhb an chaidrimh idir brí agus teagasc. Ag tógáil sampla a úsáideann fealsúna anailíseacha go minic (féach e.g. Seo), An t-éileamh: Is í réalta breacadh an lae réalta an tráthnóna. Seo mar a measadh le tamall anuas mar dhá réalta éagsúla (feictear ceann amháin sa tráthnóna agus an ceann eile ar maidin), ach sa deireadh fuaireamar amach gurb í an réalta chéanna í féin. Iarrtar orainn anois: An éileamh nó sainmhíniú folamh (teoirim anailíse) é an t-éileamh seo? An bhfuil aon ábhar ann nó an tautology folamh é? Is cosúil nach ndeir abairt dá leithéid faic, ós rud é gur ionannas é idir rud agus é féin. Ach is é an tuiscint atá againn ná go bhfuil úrnuacht éigin san abairt seo. Múineann sé rud éigin dúinn faoi ár gcoincheapa féin. Is iad an dá réalta a cheapamar a bhí difriúil ná an réalta chéanna féin. Athraíonn an abairt seo ár n-eolas ar an domhan, cé gur cosúil le féiniúlacht folamh i dtéarmaí a ábhar oibiachtúil.

Tabhair faoi deara gurb é seo an cás maidir le haon éileamh céannachta den chineál: a is b. Ag glacadh leis go bhfuil an t-éileamh seo ceart, ciallaíonn sé i ndáiríre: a is a, i.e. tautology folamh. Is é an réiteach anailíseach ar an bhfadhb a bhaineann le brí na n-éileamh céannachta ná an t-idirdhealú idir brí agus teagasc. Deir fealsúna anailíse (i ndiaidh Frege) go bhfuil brí de réir a leithéid d’fhéiniúlacht ach ní teagasc (nó dath). Tá brí leis nach bhfuil folamh ná fánach dúinne, ach má fhéachann tú ar a bhfuil le rá aige ar domhan, is éileamh céannachta fánach é.

Is féidir linn filleadh ar an aincheist Othipron anois. Ós rud é go bhfuil Dia ag sainmhíniú maith agus olc, is féidir a áitiú go bhfuil brí leis an ráiteas go bhfuil sé go maith ach nach bhfuil teagasc ann. I dtéarmaí a theagasc (dath) tá sé folamh ós rud é go bhfuil sé go maith de réir sainmhínithe an-mhaith. D’fhágfadh gach rud a dhéanfadh sé é faoin sainmhíniú ar an mhaith, agus mar sin tá Amira atá go maith folamh ó thaobh ábhair (anailíseach).

conclúid

Ach tá sé deacair dom glacadh leis an bhfoclaíocht éadrom seo fiú. Is é an mothú simplí go bhfuil Dia ceaptha go deimhin a bheith go maith, rud a chiallaíonn nach sainmhíniú folamh é an t-éileamh go bhfuil sé go maith ach éileamh. Mura mbeadh sé sin amhlaidh, ní bheadh ​​aon tairbhe ann dul i mbun maitheas Dé, agus ní bheadh ​​aon cheist ina thaobh ó chleachtais a fheictear dúinne mímhorálta (amhail ceangal Isaaic, scrios Amalec, agus cosúil). Ba cheart a thuiscint má shainmhínítear an rud a theastaíonn ó Dhia mar rud maith, níl aon spás ann d’amhrais mhorálta faoi. D’ordaigh sé Isaac a leanúint agus mar sin is maith an rud é ceangal Íosác. Léiríonn an mhothú amhail is go bhfuil easaontas anseo idir aithne diaga agus an mhoráltacht ar ár bpointe tosaigh go bhfuil Dia go maith. Díreach mar a léiríonn díospóireacht eiticiúil oibiachtúlacht na heitice (ar shlí eile ní bheadh ​​aon rud le argóint faoi) agus léiríonn critic eiticiúil oibiachtúlacht na bhfíoras eitice (ar shlí eile ní féidir dearcadh mí-eiticiúil a cháineadh agus a léiriú. iompar).

Is é an chonclúid go múineann intuarthacht reiligiúnach simplí dúinn mar an taobh eile den aincheist Othipron go bhfuil an mhaith sainithe go hoibiachtúil agus go forneartach fiú ag Dia. Is é sin, tá rudaí ag teastáil ó Dhia mar go bhfuil siad go maith agus nach bhfuil an bealach eile timpeall. Is ar an mbealach seo amháin is féidir a mhaíomh go bhfuil sé go maith, agus freisin é a cháineadh (nó míniúcháin a lorg) ar chásanna mí-iompair. Ach mar atá feicthe againn ardaíonn an cur chuige seo a mhalairt de dheacracht, agus rachaidh mé ar aghaidh anois chun aghaidh a thabhairt air.

Idir dhlíthe na fisice agus na "dlíthe" loighic

Ardaíonn an cur chuige seo a mhalairt deacrachta diagachta. Conas is féidir go bhfuil Dia, a chruthaigh gach rud agus a rinneadh gach rud trína chumhacht, fós faoi réir sraith seachtrach dlíthe nár achtaigh sé? Chun é seo a thuiscint, ní mór dúinn filleadh ar an idirdhealú atá déanta agam anseo roimhe seo idir dhá chineál dlí (féach m.sh. colún 278). Ar ndóigh, níl Dia faoi réir dhlíthe na fisice, óir chruthaigh sé iad, agus is é an béal a thoirmeasc an béal a cheadaítear. Níl sé freisin faoi réir dhlíthe an stáit ar ndóigh (más rud é amháin toisc nach bhfuil sé ina shaoránach de). Ach ar an láimh eile tá sé cinnte "faoi réir" dhlíthe na loighic. Tá dlíthe na loighic "iallach" ar Dhia. Ní féidir leis triantán cruinn a dhéanamh ná imeacht ón loighic, go simplí toisc nach bhfuil a leithéid de rud ann agus triantán cruinn agus nach bhfuil aon ainmhí den sórt sin ag imeacht ón loighic. Ní triantán cruinn de réir sainmhínithe. Níl sé seo mar gheall ar aon reachtaíocht a forchuireadh ar an triantán as riachtanas, ach de bharr a nádúr féin. De réir a shainmhínithe féin mar thriantán leanann sé nach bhfuil sé cruinn agus nach féidir a bheith cruinn. Dá bhrí sin níl an neamhábaltacht chun triantán cruinn a fhoirmiú mar gheall ar shrianadh seachtrach a fhorchuirtear ar Gd, agus dá bhrí sin níl sé ina theorannú ar a chumas ar fad, nó ina mhíbhuntáiste ann.

Tá créatúr uilechumhachtach in ann gach rud is féidir a shamhlú fiú sa tsamhlaíocht. Ach is coincheap folamh é triantán cruinn. Níl a leithéid ann agus ní féidir a mheas. Mar sin ní míbhuntáiste é neamhábaltacht Dé a leithéid de rud a chruthú ina chumas. Samhlaigh duine ag fiafraí díot an féidir le Dia triantán cruinn a dhéanamh. D’iarrfainn air an coincheap seo a mhíniú dom ar dtús agus ansin b’fhéidir go bhféadfainn é a fhreagairt. Ar ndóigh ní bheidh sé in ann é a mhíniú (an bhfuil uillinneacha géara aige nó nach bhfuil? Cad é suim na n-uillinneacha? An bhfuil na pointí ar fad ar comhfhad ón bpointe sin?), Mar sin tá an cheist féin-soiléir.

Mar a mhínigh mé ansin, is é an rud is bun leis an mearbhall ná an téarma “dlí,” a úsáidtear sa dá chomhthéacs seo ar bhealach difriúil. Is dlíthe iad dlíthe na fisice a d’achtaigh Dia i nádúr na cruthaitheachta. Is é an reachtaíocht seo a chinneadh nádúr faoi leith a chruthú don domhan a chruthaigh sé as roinnt féidearthachtaí éagsúla. D'fhéadfadh sé a bheith cruthaithe freisin dlíthe eile an dúlra. I gcodarsnacht leis sin, ní dlíthe sa chiall chéanna iad dlíthe na loighce. Faightear ar iasacht úsáid an téarma “dlí” sa chomhthéacs loighciúil. Is é an sainmhíniú ar rudaí go simplí agus ní rud éigin seachtrach a chuirtear iallach orthu. [1]Níl an triantán cruinn ach an oiread toisc go gcuireann duine cosc ​​air ná toisc go bhfuil sé toirmiscthe. De bhua a bheith ina thriantán níl sé cruinn. Mar sin níl sé ceart a rá anseo gur roghnaigh Dia córas loighciúil amháin as roinnt córais fhéideartha. Níl aon chóras loighciúil eile ann.[2] As seo amach, i gcomhthéacs cosúil le comhthéacs dhlíthe na loighce, úsáidfidh mé an téarma “dlí” i gcomharthaí athfhriotail.

Stádas dhlíthe na moráltachta

Is í an cheist a ardaítear anois ná stádas dhlíthe na moráltachta: An de réir bhrí dhlíthe na fisice na dlíthe seo, nó an "dlíthe" iad de réir bhrí "dlíthe" na loighce? Creideann na daoine a mholann an chéad taobh den aincheist Othipron go bhfuil dlíthe na moráltachta cosúil le dlíthe na fisice, agus mar sin is é Dia a chinneann agus a shainíonn iad. Ar an taobh eile den aincheist, ar an láimh eile, glacann sé leis go bhfuil "dlíthe" na moráltachta cosúil le "dlíthe" na loighce ("dlíthe" agus ní dlíthe iad seo), agus mar sin cuirtear iallach ar Dhia iad. Ní fhéadfadh sé gur chruthaigh sé córas éagsúil de dhlíthe morálta. Mar shampla, ní féidir leis domhan a chruthú ina mbeidh moráltacht eile i réim (go mbeidh gníomhartha dearfacha ag baint le daoine a dhúnmharú nó a chéasadh). Cuireann an moráltacht de réir sainmhínithe cosc ​​ar dhúnmharú.

Is féidir leis, ar ndóigh, domhan a chruthú ina mbainfidh daoine taitneamh as an gcéasadh (an mbeadh sé ceart i ndomhan den sórt sin “céasadh”) a thabhairt orthu?), agus ansin b’fhéidir nach mbeadh fadhb mhorálta ann le fulaingt. Ach i gcás nach bhfuil cúis ag fulaingt trua. Is olc an rud é daoine a phéinteáil in aon domhan féideartha. Baineann sé le saol réalaíoch difriúil, i.e. domhan nach gcuireann an fhulaingt cúis bhróin. Is féidir smaoineamh freisin ar dhomhan ina sainmhínítear spochadh daoine mar rud maith, ach ní domhan le moráltacht dhifriúil é ach domhan ina bhfuil daoine dall ar rialacha na moráltachta (agus freisin ar an Dia a chruthaigh é nach bhfuil sé morálta. ). Is féidir leat aon pharaiméadar i nádúr an domhain a athrú agus domhan difriúil a chruthú ina mbeidh sé difriúil. Ach mar gheall ar nádúr an domhain áirithe sin, díorthaítear rialacha na moráltachta uathu go haonchiallach (tá siad iallach orainne). Feictear dom gurb é seo atá mar bhonn le ráiteas aitheanta an Ramchal, "an nádúr maith chun an mhaith a dhéanamh." Ba chóir go ndéanfadh Gd de réir an dúlra go maith. Níl aon rogha eile aige (it is éigean air).

Ciallaíonn sé seo go bhfuil an t-éileamh "dúnmharú olc" anailíseach, díreach cosúil le dlí na contrártha. Cé gur fíric eiticiúil é seo, níl sé teagmhasach (ach riachtanach). Dá bhrí sin níl aon bhac ar a éileamh go bhfuil sé iachall (nó in áit: "éigean") ar Dhia, díreach mar a bhfuil an loighic "iallach" air. Tá sé seo difriúil ó dhlíthe an dúlra mar shampla. Glac mar shampla an t-éileamh ar dhlí an domhantarraingthe: tarraingíonn dhá réad ar bith a bhfuil mais acu a chéile le fórsa atá comhréireach le táirge maise agus atá comhréireach go contrártha le cearnóg an achair eatarthu. Ní éileamh anailíseach é seo, agus is féidir é a bheith bréagach. D’fhéadfadh go mbeadh domhan ann ina mbeadh dlí an domhantarraingthe difriúil (m.sh. fórsa atá i gcomhréir leis an bhfad sa tríú háit). Dá bhrí sin tá a leithéid de dhlí dírithe ar Dhia, agus is é a chinneadh féin amháin a chinn a ábhar.

Mar a luíonn sé leis an gcolún roimhe seo

Sa cholún roimhe seo d’áitigh mé nach féidir moráltacht bhailí a bheith ann gan Dia. Nach dtagann sé sin salach ar mo mhaíomh anseo go bhfuil an mhoráltacht éigean ar Dhia agus os a chomhair, agus mar sin nach toradh dá thoil é freisin? De réir dealraimh tá contrárthacht tosaigh anseo. Anois tuigim gur dócha gurbh é sin a bhí i gceist ag Jeremy Fogel, an t-éascaitheoir, a d’ardaigh aincheist Othipron inár bplé agus a d’iarr mo thuairim orm faoi.

Sa phlé féin mhínigh mé go hachomair go ndéanaim idirdhealú idir sainmhíniú maith agus olc agus ár dtiomantas dóibh. Tá an sainmhíniú ar mhaith agus olc iachall ar Dhia agus ní féidir a mhalairt. Fiú ní féidir leis a chinneadh go bhfuil dúnmharú go maith, nó go bhfuil cuidiú le daoine eile olc. Ach níl an tiomantas chun an mhaith a dhéanamh agus an t-olc a sheachaint ann gan Dia. I bhfocail eile, níl iachall ar Dhia an t-éileamh normatach go bhfuil dúnmharú toirmiscthe, rud a chiallaíonn go bhfuil bailíocht cheangailteach le fíoras eiticiúil an toirmisc dúnmharaithe. Tá sé díorthaithe óna ordú agus a oibríonn sé.

Ag filleadh ar an gcoincheap 'fíricí eiticiúla', is féidir linn é a chur ar an mbealach seo: d'fhéadfadh siad a bheith ann leo féin, mar a éilíonn David Enoch (.i. ní Dia a chruthaigh iad), ach mar a d'áitigh mé ina choinne fiú má tá siad ann agus curtha i cúinne éigin de shaol na smaointe (is é), ní féidir é a cheangal orm go fóill (cheart). Luafaidh mé go ndearna mé idirdhealú sa cholún roimhe seo idir an cheist maidir le cé a chruthaigh na fíricí eiticiúla (inar dhéileáil Enoch) agus an cheist maidir le cé a thugann bailíocht dóibh (inar dhéileáil mé). Is é an méid a bhfuil cur síos déanta agam anseo air ná cé nár chruthaigh Dia na fíricí eiticiúla (tá iachall air), ní féidir ach lena ordú fórsa ceangailteach a thabhairt dóibh.

Féadfaidh duine a fhiafraí anois cad a chuireann ceangal ar Dhia é féin sa mhoráltacht? Má tá sé go maith ba chóir dó féin freisin a bheith tiomanta don mhoráltacht (dá ord catagóiriúil). An bhfuil sé faoi cheangal ag a ordú féin? Tá sé seo an-aisteach, agus go deimhin tá sé ag teacht salach ar mo éileamh ón gcolún roimhe seo go bhfuil gá le fachtóir seachtrach a thabharfaidh bailíocht de Dicto don dlí.

Sílim go mbeadh sé ceart a rá nach bhfuil Dia tiomanta i ndáiríre don mhoráltacht, ach go roghnaíonn sé é. Ní roghnaíonn sé cad is moráltacht ann (mar is staitistic iomlán agus docht é nach bhfuil ina lámha) ach roghnaíonn sé iompar morálta a shásamh agus a éileamh óna chréatúir. Tá sé seo cosúil le mo éileamh sa cholún roimhe seo i dtreo Ari Alon, gur féidir le duine reachtú dó féin cibé acu a bheith morálta nó nach bhfuil, ach ní féidir leis a reachtú ar dhlíthe na moráltachta féin (sainmhínigh cad atá go maith agus cad atá olc). Más ea, tá idir fhear agus Dia faoi cheangal ag dlíthe na moráltachta. Cuirtear iallach orthu an sainmhíniú ar mhaith agus ar olc agus ní thugtar dóibh. Ach is féidir le Dia ordú a thabhairt don mhoráltacht agus mar sin na sainmhínithe seo a thabhairt i bhfeidhm ceangailteach orainn, agus ní féidir le fear é sin a dhéanamh ach an oiread.[3]

Cuirfidh mé sraith eile leis an íomhá anois. Tá sé deacair labhairt faoi dhul chun cinn sealadach na bhfíricí eiticiúla (sainmhínithe ar mhaith agus ar olc) le Dia, ós rud é go raibh Sé ann i gcónaí. Roimh dó ní raibh aon rud mar níl aon am roimhe. Níl agus ní féidir domhan a bheith ann, fiú domhan samhailteach, nach bhfuil Dia ann. Ach go teoiriciúil d’fhéadfadh go mbeadh saol ann nach n-ordaíonn Dia a bheith morálta (mura nglacaimid leis go gcuireann a nádúr maith iallach air an mhaith a dhéanamh agus leas a éileamh). Tabhair faoi deara go bhfuil foghlamtha againn anois go dtagann an mhoráltacht roimh an ordú diaga, ach nach bhfuil Dia. Baineann sé le dul chun cinn sealadach. Ach sa mhéid céanna tá dul chun cinn suntasach ann freisin.

Ní bhraitheann fíricí eiticiúla ar ordú diaga, agus ní obair Dé iad. Ach níl aon chiall leis an éileamh go bhfuil an mhoráltacht ann fiú gan Dia. Ag glacadh leis gurb é Dia an té a bhfuil sé riachtanach a bheith ann (agus anseo táim ag caint ar an Dia reiligiúnach, agus ní ar an "lean" ón gcolún roimhe seo), ansin ní féidir labhairt ar réaltacht ina bhfuil saol riachtanach. nach bhfuil ann. Mar sin, fiú má tá moráltacht (nó fíricí eiticiúla) ann gan ordú ní féidir a rá go bhfuil sé ann gan Dia. Cé go fiú má tá an dá rud ann go comhthreomhar, ní gá go mbraitheann na fíricí eiticiúla go fóill ar Dhia.

Ach anois b’fhéidir go mbeimid in ann teacht ar shainmhíniú beagáinín difriúil: is cnámh de féin Dé iad na fíricí morálta (go litriúil “nádúr maith an mhaith a dhéanamh”) go litriúil), tá siad ann mar atá sé, agus mar atá sé riachtanach agus i gcónaí. gá go bhfuil siad ann agus i gcónaí. Agus fós níl a mbailíocht buan ná riachtanach. Níl aon fhórsa ceangailteach acu gan ordú a thabhairt dóibh amhlaidh a dhéanamh.

Idir freastal ar Dhia agus Asher ní raibh ag obair

In oscailt an cholúin d’áitigh mé nach é an coincheap Dé a phléitear sa cholún seo ná an Dia “leanúnach” ón gcolún roimhe seo (an Dia a theastaíonn chun bailíocht a thabhairt do dhlíthe morálta agus fíricí eiticiúla). Tuigfidh tú é seo nuair a dhéanann tú athbhreithniú arís ar na moltaí éagsúla a tháinig aníos anseo maidir leis an riachtanas a bhíonn ann i gcónaí, agus maidir leis an bhfíric go bhfuil na fíricí eiticiúla b’fhéidir mar chuid dá chumhachtaí agus go bhfuil sé nádúrtha an mhaith a dhéanamh. agus eile. Is breisithe iad seo go léir a "dhéanann" beagán "saill" an rud "tanaí" agus íostach ar dhéileáil mé leis sa cholún roimhe seo.

Is é an fáth atá leis seo ná go dtarlaíonn an plé sa cholún reatha go hiomlán sa réimse diagachta, agus ní sa réimse meite-eiticiúil amháin. Go deimhin, baineann an aincheist Othipron féin leis an réimse diagachta. Gan diagacht ní bheadh ​​sé ina fhadhb a éileamh go sainmhíníonn Dia dlíthe na moráltachta (toisc nár ghá glacadh leis gur argóint faoi agus nach sainmhíniú é an ráiteas go bhfuil sé go maith), ansin ní bheadh ​​an aincheist. cruthaithe. Ina theannta sin, sa chomhaireamh fealsúnach freisin ní raibh aon contrártha do mo focail sa cholún roimhe seo. Má shainíonn Dia an mhaith agus an t-olc (na fíricí eiticiúla) ansin luíonn sé go foirfe leis an méid a d’áitigh mé sa cholún roimhe seo, agus ní raibh aon ghá leis an gcolún iomlán seo. Ba é an cuspóir a bhí agam anseo ná m'éileamh meite-eiticiúil ón gcolún roimhe seo a réiteach le heitleán Dia na Diagachta (Giúdach-Críostaí) ar a bhfuil an toimhde go bhfuil sé go maith. Is plé soiléir diagachta é seo (agus ní plé meite-eiticiúil é).

An aincheist Othipron maidir le luachanna reiligiúnacha

Roinnt uaireanta san am atá thart chuir mé in iúl an difríocht idir luachanna reiligiúnacha agus luachanna morálta (féach mar shampla colún 15, Tús mo leabhair Siúl idir an seasamh Agus i bhfad níos mó). Is é an réiteach atá á mholadh agam ar na contrárthachtaí idir halakhah agus moráltacht ná gur dhá chóras luacha neamhspleácha iad seo. Is féidir le Acht X a bheith tiomanta go halakhically (toisc go gcuireann sé luach reiligiúnach A chun cinn), ach ag an am céanna toirmiscthe go morálta (toisc go gciontaíonn sé luach morálta B). Tá luachanna reiligiúnacha mímhorálta, agus uaireanta is féidir leo seasamh i gcodarsnacht lom le luachanna morálta agus uaireanta ach amháin i stát coinbhleachta (nuair nach dtagann an choinbhleacht ach amháin i gcásanna áirithe). Is é mo áitiú nach bhfuil aon bhac ar contrárthachtaí den sórt sin, agus go deimhin tá sé níos ceart a rá nach contrárthachtaí iad seo (níl aon deacracht ar an leibhéal teoiriciúil i gcásanna den sórt sin), ach coinbhleachtaí (tá sé deacair cinneadh a dhéanamh ar cad atá le déanamh). dhéanamh ar an leibhéal praiticiúil).

Ina dhiaidh sin, chuir Tirgitz an cheist seo a leanas (bLabhairt ar ais Chuig an colún roimhe seo):

Ciallaíonn sé seo go ndéileálfaidh tú sa chéad cholún eile freisin leis an euphron maidir le luachanna reiligiúnacha agus luachanna eile, ar luachanna iad, i do thuairim, a ligeann Gd dó féin aon oibleagáid mhorálta a mhilleadh. Agus is cosúil go gciallaíonn sé seo nár achtaíodh fiú Dia é féin go treallach.

Míneoidh mé a cheist. De réir mo mhodha, ordaíonn Dia dúinn orduithe frith-mhorálta a bheith againn chun luachanna reiligiúnacha a chur chun cinn. Más ea, áitíonn Tirgitz, is cosúil go bhfuil luachanna creidimh iachall air freisin agus nach bhfuil siad mar thoradh ar a thoil treallach (a reachtaíocht cheannasach). Más rud é nach raibh na commandments "fíricí halakhic" a fhorchuirtear ar Dhia ach cruthaithe ag a reachtaíocht, ansin d'fhéadfadh sé iad a achtú ar bhealach difriúil. Ina leithéid de chás bheinn ag súil dá mba mhian leis (agus dá bhfaigheadh ​​sé) an mhaith a dhéanamh nach n-achtódh sé dlíthe a théann in aghaidh na moráltachta. Léiríonn coinbhleachtaí a bheith ann go bhfuil dlíthe halakhah (nó luachanna reiligiúnacha, a chuireann na dlíthe céanna halakhah chun cinn) iallach ar Gd freisin, agus mar sin go bhfuil sé gafa (nó bulaíocht orainn) as riachtanas do na coinbhleachtaí seo.

Is ceist iontach í seo, agus sílim go bhfuil an ceart aige. Díreach mar atá fíricí eiticiúla ann freisin tá fíricí halakhic. Níl siad seo agus iad siúd ag brath ar Dhia agus tá iachall air.[4] Ag tús an tríú leabhar sa triológ bhí mé ar tí comparáid a dhéanamh idir an pictiúr Kantian den iompar morálta mar onóir don ord catagóiriúil leis an bpictiúr halakhic a thairgim maidir le mitzvah a dhéanamh mar urramú don tiomantas don aithne. Anseo feicimid go leanann an analaí seo.[5]

Tugann sé seo mé chuig ceist eile le Tirgitz, a cuireadh cúpla lá roimhe sin (féach an plé leanúnach sa snáithe Seo). Sa chomhthéacs morálta is coitianta a cheapadh, i gcásanna ina bhfuil coinbhleacht idir luachanna, ansin fiú dá mbeadh údar agam X a dhéanamh agus dul thar Y, go bhfuil fadhb fós ann gur chuaigh mé thar Y. Ba cheart dom brón nó brón a chur air. duine a ghortú nó rud éigin mímhorálta a dhéanamh, fiú dá mbeadh orm é seo a dhéanamh. D’fhiafraigh Tirgitz ar cheart go mbeadh a leithéid de bhrón le feiceáil sa chomhthéacs halakhic (C.)labhartha: "Sorrow for you and sorrow for me"). Is é sin, an mbeadh aiféala orm de bharr go raibh mé ag gabháil do mitzvah nár chroith mé an lulav (nó toisc go raibh mé tinn ní dhearna mé troscadh ar Yom Kippur), díreach mar is oth liom mar go ndeachaigh mé chun cogaidh bhí orm a mharú. daoine (agus uaireanta sibhialtaigh chomh maith). I mbeagán focal, is í an cheist atá aige ná an bhfuil difríocht idir halakhah agus moráltacht san ábhar seo.

D'fhreagair mé é ansin gur dóigh liom go bhfuil difríocht idir na comhthéacsanna: sa chomhthéacs morálta fiú má dhiúltaítear luach éigin os comhair luach eile, ba cheart dom fós brón nó easaontas a mhothú as dul thar an luach diúltaithe (Gortaíonn mé duine) . Ar an láimh eile, i halakhah mura bhfuil aon oibleagáid agus go bhfuil déanta agam cad atá dlite orm níl aon chúis aiféala cad nach bhfuil mé comhlíonta. Tá sé breá ceadaithe agus ní dhéantar dochar do dhuine ar bith.

Ach glacann an t-idirdhealú seo leis nach bhfuil i halakhah ach an aithne agus nuair nach bhfuil aon aithne ann níor tharla rud ar bith. Ach i bhfianaise an phictiúir a thagann chun solais anseo is cosúil go gcaithfidh mé teacht ar ais chugam féin ón idirdhealú seo. Má ghlacaimid leis gur tháinig an aithne halakhic chun luachanna reiligiúnacha a chur chun cinn, ansin fiú má sháraigh mé an halakhah go cóir (mar gheall ar halakhah eile a dhiúltaigh é), fós rinne rud éigin sa domhan spioradálta dochar dó (ghníomhaigh mé contrártha leis an bhfíric halakhic agus thug dochar spioradálta). Dealraíonn sé go léiríonn an pictiúr atá curtha i láthair agam anseo nach bhfuil i ndáiríre aon difríocht idir halakhah agus moráltacht san ábhar seo.[6]

Cé gur féidir a mhaíomh go teoiriciúil dá ndéanfainn rud éigin ceadaithe ansin go seachnófaí an damáiste spioradálta freisin (féach Ailt Ar aigéad citreach ar Cháisc na nGiúdach, áit ar thug mé foinsí a scríobh amhlaidh). Is féidir a rá go n-oibríonn Gd míorúilt agus go seachnaíonn sé an damáiste ionas nach mbeidh aon olc ag duine ceart cosúil liomsa atá dílis don dlí. Ar ndóigh ní tharlaíonn sé seo ar an eitleán morálta. Tá fiú má bhí mé a ghortú luach morálta, is é an damáiste dosheachanta. Eascraíonn an difríocht ón bhfíric gur fíorais fhisiciúla iad seo sa chomhthéacs morálta agus gur fíricí spioradálta iad seo sa chomhthéacs halakhic. Ní athraíonn Dia an fhisic toisc nach gcuireann sé isteach ar iompar an domhain fhisiciúil, ach athraíonn sé na fíricí spioradálta (toisc go gcuireann sé isteach ar an domhan spioradálta. Ní dhéantar é a stiúradh go meicniúil ann).[7]. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, cé go bhfuil sé feicthe againn nach fíricí fisiceacha iad fíricí eiticiúla, go bhfuil siad ag brath ar fhíricí fisiceacha (dochar nó fulaingt do dhuine mar shampla). Mar shampla, má ghoid mé airgead ó dhuine éigin chun saol a shábháil, ansin fiú má cheadaítear é agus b'fhéidir fiú mitzvah, tharla an damáiste don thief agus níl aon chúis le brón air (anseo ní tharlóidh sé miracle go bhfuil Dia. tabharfaidh sé an t-airgead ar ais dó).

Beidh an impleacht do chásanna mar a chuir mé síos orthu sa cholún roimhe seo, nuair a insíonn an t-ordú catagóiriúil dom nach féidir liom X a dhéanamh cé nach bhfuil aon toradh diúltach air. I gcásanna den sórt sin is cosúil má dhiúltaítear an rud ar luach eile níl aon rud le brón. Tá sé seo cosúil leis an staid sa sféar halakhic. Mar shampla, is dócha go n-ardóidh mé míle cáin NIS chun beatha duine a shábháil. I gcás den sórt sin níl aon aiféala orm faoi imghabháil cánach mar níl aon toradh diúltach air (mhínigh mé é seo sa cholún roimhe seo). Seachas an toradh fadhbach nach bhfuil ann, níl sa mhéid atá anseo ach sárú ar an ord catagóiriúil, ach ar ndóigh bhí údar leis seo sna himthosca seo. Le fírinne, tá sé níos cruinne a rá nár sháraigh mé an t-ord catagóiriúil ar chor ar bith i gcás dá leithéid. Deir an dlí ginearálta gur chóir do gach duine cáin a imghabháil chun beatha a shábháil.

[1] Sa cholún roimhe seo mhínigh mé cén fáth nach bhfuil údar maith le dlí na contrártha mar éileamh loighciúil-anailíseach. Is é seo an smaoineamh céanna ó uillinn beagán difriúil.

[2] Smaoinigh ar an gceist an féidir le Dia balla a chruthú atá frithsheasmhach in aghaidh na bpiléar go léir agus freisin piléar a théann isteach sna ballaí go léir. Tá an freagra diúltach ar seo ar ndóigh, mar má sháraíonn an liathróid a chruthaigh sé na ballaí go léir, níl aon bhalla ann atá frithsheasmhach dó, agus dá bhrí sin níl aon bhalla ann atá frithsheasmhach do na liathróidí go léir, agus vice versa. Ní lagaíonn neamhábaltacht Dé dhá rud dá leithéid a chruthú go comhuaineach ar a chumas. Go simplí ar an leibhéal loighciúil níl aon réaltacht den sórt sin. Féach Seo Impleachtaí don cheist cloiche nach féidir le Dia ardaitheoir, agusSeo Ar cheist an uilc nádúrtha (féach freisin an dara leabhar i mo thriológ sa deichiú caibidil).

[3] Is é an chonclúid go bhfuil a chuid maith (feadóg mhór) difriúil ó ár gcuid. Níl dlíthe ceangailteacha aige a chloíonn sé, ach is é an té a thugann bailíocht dóibh. Tá an duine faoi cheangal ag an ordú catagóiriúil a dtugtar a bhailíocht dó, agus mar sin ní mór cinneadh a dhéanamh gníomhú dá réir. Ar an láimh eile, níl Dia tiomanta, ach roghnaíonn sé bailíocht a thabhairt dó. Déarfaidh Ramchal go bhfuil a nádúr le déanamh go maith.

[4] Ag tús colún 278  Tá coincheap nehma dhakisufa pléite agam, agus feictear dom go bhfreagraíonn an plé ansin an cheist seo freisin.

[5] Féach ailt ar an ord catagóiriúil i halakhah, a léiríonn leanúint den analaí idir halakhah agus moráltacht, ach an uair seo baineann sé le hábhar agus ní leis an struchtúr loighciúil. Áitím ansin go bhfuil stádas halakhic ag an ord catagóiriúil.

[6] Tabharfaidh mé suas anseo smaoineamh tosaigh a éilíonn gealbhruthach fós. Sílim go bhfuil roinnt difríocht tar éis an tsaoil. Sa chomhthéacs morálta tá an tiomantas do luachanna morálta, ach i halakhah tá an dá an tiomantas do luachanna reiligiúnacha agus an oibleagáid chun cloí le hordú de bhua a bheith ina ordú diaga (is cuma má chuireann sé chun cinn freisin luachanna reiligiúnacha. ). Is é an toimhde anseo ná nach bhfuil sa mhoráltacht aon ordú diaga ach toil dhiaga amháin go ndéanaimid gníomhú mar seo. Níl stádas mitzvah ag an ord catagóiriúil laistigh de chreat halakhah (cé go n-éilím go bhfuil stádas halakhic aige. Féach ar mo chuid alt Seo).

Leanann sé mar sin nuair nach ndéanaim troscadh ar Yom Kippur mar go bhfuil mé tinn, níl gné na haitheanta i ndáiríre ann, ós rud é gurb é an t-aitheantas i gcás den sórt sin ná ithe agus gan troscadh. Mar sin níor tharla aon dochar ón ithe seo agus níl aon rud le brón. Ar an láimh eile, sa chomhthéacs morálta, fiú má dhiúltaítear i gceart do luach éigin, fanann an dualgas morálta chun é a choinneáil mar a chéile (ach amháin nach féidir cloí léi. Go deimhin, áitím go ndiúltaítear i gcoimhlint mhorálta i gcónaí. ' agus ní 'ceadaithe'). Ach tá an toise iarmhartach i halakhah freisin (an ceartúchán a cruthaíodh ón mitzvah agus an millte ón transgression), agus ina leith seo is cosúil go bhfuil cosúlacht ann lena bhfuil feicthe againn sa chomhthéacs morálta. Baineann sé leis an idirdhealú idir de dicto a bheith ann agus de re, agus mar sin de.

[7] Féach nóta ar bAilt Ar Phionós Halacha i gCaibidil D, áit ar tháinig mé amach i gcoinne cur chuige meicníoch i bpionóis na bhflaitheas.

80 Smaointe ar “Súil ar Aincheist Othipron i Solas na Díospóireachta (Colún 457)”

 1. Is oth le bean chabhrach nach raibh sí ag troscadh ar Yom Kippur. Maidir leis an gceannas tá sé clúdaithe go hiomlán - tá sé díolmhaithe. Os a choinne sin, is mó an t-ordú chun anam agus anam a mhaoirsiú. Ach tá brón uirthi, cé go bhfuil a fhios aici go maith go bhfuil a mitzvah faoi láthair le hithe, toisc nach bhfuil sí troscadh. Níl lá an troscaidh, an íonghlanta agus an tsocraithe aici. An ndéanfaidh tú na mothúcháin seo a dhíbhe mar Afra Daraa, agus é a dhíbhe ar chúis na 'síceolaíochta' - argóintí nach ndéanann tú machnamh orthu? Nó an bhfuil ábhar eile anseo atá cosúil ar bhealach le brón an chailleach mhorálta?

  1. Tuigim go hiomlán an brón seo, agus is dóigh liom freisin go bhfuil áit ann. Is é an rud atá pléite agam ná an cheist an bhfuil leas / oibleagáid (ní halakhic) le aiféala. I mbeagán focal, tá mé ag déileáil leis an normatach seachas an leibhéal síceolaíoch. Dá gcaillfeadh daoine cluiche peile tá brón orthu, nach mbeadh tú i do shagart mar óstach?!

    1. Ní sa mhéid céanna, más rud é ar chor ar bith. De réir an méid a scríobh mé sa cholún, ag glacadh leis go gcuireann Gd cosc ​​​​ar an damáiste spioradálta má ghníomhaíonn duine go dleathach, níor tharla aon rud ansin. Agus má tá aiféala air faoina chailliúint (caillteanas taithí) - ar ndóigh is é seo a cheart ach ní gá go mbeadh luach leis. B'fhéidir go gcuireann sé cineál Yarosh in iúl ós rud é go léiríonn brón go bhfuil rudaí tábhachtach dó. Ach tá brón morálta rud éigin níos faide ná an léiriú go bhfuil luach tábhachtach dó. An t-éileamh gur tharla rud éigin fadhbach i ndáiríre anseo, ach amháin nach bhfuil mé ciontach. Sa chomhthéacs halakhic níor tharla aon fhadhb. Ar a mhéad chaill tú taithí.

 2. Is dóigh liom nach bhfuil aon fhianaise ann ón bhfíric go bhfuil ceisteanna morálta faoi Dhia go bhfuil an mhoráltacht iallach air.
  Ní ghlacann na ceisteanna seo ach gur roghnaigh Dia ordú na moráltachta mar phrionsabal uachtarach, agus mar sin fiafraíonn siad conas a d’fhéadfadh sé é féin a bhréagnú.

  1. Sharpener - tá an cheist soiléiriú agus ní salach ar a chéile. Is é sin, is léir di go bhfuil fírinniú morálta ag baint leis seo, ós rud é go nglacann sí leis gurb í an mhoráltacht an prionsabal sáraitheach a roghnaigh an damh.

   1. Níor shíl mé gur imbhuail sí. Thairis sin, má tá sí go maith, ansin níl spreagadh tábhachtach. Ach is dóigh liom go gcaillfidh tú séis na gceisteanna seo: cuireann tú i láthair iad mar cheisteanna loighciúla (faoina comhleanúnachas), ach tá na ceisteanna seo eiticiúil. Tá sé mar a bheadh ​​​​Abrahám a d'ordaigh géilleadh dá mhac ach iontas ar chomhsheasmhacht Dé a gheall go nglaofaí Íosác ina shíol air, agus neamhaird a dhéanamh ar an gceist conas a d'ordódh Dia a leithéid. Is ceisteanna loighciúla cosúla an dá cheann seo duit. Ní hé sin atá i gceist ag na filí.

 3. Maidir le ceist Tirgitz - is ceist mhaith í seo i ndáiríre, toisc go bhfuil an mothú go bhfuil Halacha difriúil ó na dualgais mhorálta (díreach mar a roinneann Maimonides idir aitheanta meabhrach agus éisteachta, etc.). Bealach amháin chun é seo a mhíniú ná go bhfuil Gd faoi réir tacair spioradálta iomlán nach bhfuil aon ghnóthachtáil againn ina leith - agus ansin go nádúrtha cuirfear an cheist freisin - má tá Gd faoi réir a leithéid de shraith dlíthe ramaithe, ansin is cosúil go bhfuil an tsraith dlíthe seo. Is neach níos airde, cineál Spinoza Dia Nach pearsanta agus indifferent, ach i "nádúrtha" domhan neamh-fhisiciúil. Feictear domsa go bhfuil an cheist faoi fhoordú Dé do dhlíthe an-lag agus nach bhfuil ann maidir le dlíthe loighciúla, mar a mhínigh tú (nach “dlíthe”) iad, agus go bhfuil sé beagán níos láidre ó thaobh dlíthe morálta. , toisc gur áitigh tú - beagán cúng ach éileamh is féidir liom glacadh leis - go bhfuil siad riachtanach ar an mbealach céanna. Ach nuair a bhaineann sé le dlíthe halakhic tá sé beagán níos deacra glacadh leis, i mo thuairim. Toisc go gcuimsíonn a riachtanas domhan a chruthú ina bhfuil siad riachtanach, is cosúil, agus ar an aghaidh dealraíonn sé nach bhfuil gá leis (is é an argóint go bhfuil gá leo ag an leibhéal is airde is féidir, ach fós dodhéanta iad a thuiscint - rud atá ina phráinn mhór, murar cruthaíodh an domhan mar aon leis na dlíthe seo Deacracht a chur faoi chois). Tá sé seo fíor freisin maidir le dlíthe na moráltachta ("Is é "Cause pain is bad" éileamh nach mbaineann ach leis an domhan ina bhfuil pian - agus is í an cheist mhór ná cén fáth a chruthaigh Dia pian sa domhan agus ní cén fáth a dúirt sé é. níor chóir ina chúis le pian), agus fós ar bhealach éigin is cosúil níos láidre ar fud an domhain chuaigh mé áit a bhfuil cuma na rialacha níos treallach. Ar aon nós, cuireann sé Dia i ndomhan a tháinig roimhe agus nach bhfuil aon smacht aige air. Dála an scéil, tá féidearthacht theoiriciúil eile ann chun déileáil leis an gceist seo, nach bhfuil a fhios agam cad a cheapann mé faoi - a rá go bhféadfadh Dia domhan a roghnú nach bhfuil ach dlíthe na moráltachta ábhartha mar dhualgas daonna, agus d'fhéadfadh sé a roghnú. domhan ina ndiúltaítear do na dlíthe seo féin i gcoinne luachanna eile.Is féidir leo a bheith rud ar bith agus atá faoi réir a rogha féin. Agus roghnaigh sé an dara rogha mar gan a leithéid de chás, is ar éigean a d’fhéachfaimis ar na dlíthe seo, go raibh siad féin-soiléir (mar a scríobhann Maimonides faoi chrann an eolais agus an doc). De réir na féidearthachta seo - uaireanta tá údar maith le saol halakhic a thagann salach ar dhlíthe na moráltachta ar chúis sheachtrach éigin, nach bhfuil gá leis, agus ní éilíonn sé domhan iomlán rialacha a bhfuil Dia faoina réir. Ar an láimh eile, mar a luadh, is féidir go mbeadh cuma amhrasach ar an gcinneadh chun domhan den sórt sin a chruthú.

  1. Níor thuig mé an t-éileamh. Ní dhéanfaidh mé ach trácht ar dhá phointe i do chuid tuairimí (agus tá súil agam gur thuig mé):
   1. Níl feidhm ag na dlíthe. Ní gá go bhfuil sainmhíniú ar mhaith agus ar olc ann ach b'fhéidir fíric. Dá bhrí sin níl aon rud le labhairt ar an gceist an bhfuil siad níos airde ná Dia nó nach bhfuil.
   2. Is dlíthe inár saol amháin iad dlíthe na moráltachta. Dá gcruthófaí domhan eile a bhí iomlán difriúil le neacha a tógadh go hiomlán difriúil (ní raibh aon bhrón ná aon fhulaingt acu), bheadh ​​feidhm ag dlíthe eile air. Ach dá mba dhlíthe morálta iad ba fheidhmithe na ndlíthe morálta sin atá againne sna cúinsí sin. Is é seo go díreach an méid a chuir tú síos ar an halakhah, mar sin is cosúil nach bhfuil aon difríocht ann.

 4. A clann mhac Yitzhak Koren

  “Gach éileamh céannachta den chineál: a is b. Ag glacadh leis go bhfuil an t-éileamh seo ceart, ciallaíonn sé i ndáiríre: a is a, a chiallaíonn tautology folamh.” - Bíonn deacracht agam an fhadhb a aimsiú anseo. Ag glacadh leis go bhfuil an t-éileamh seo ceart, tá sé comhionann go loighciúil le héileamh A = A, ach freisin 1 + 1 = 2 a éileamh agus le haon éileamh ceart eile. Más é brí na habairte an fhaisnéis a chuireann sí leis, níl "a chiallaíonn ag glacadh leis go bhfuil sé fíor" in aon abairt. Má ghlacaimid / má tá a fhios againn go bhfuil sé fíor, ansin le rá arís go bhfuil sé fíor ní chuireann sé faisnéis chugainn, agus mar sin ní suntasach.

 5. B.S.D.

  Baineann aincheist álainn Uthron le híola, nach bhfuil soiléir go hiomlán cé chomh mór agus a shainaithnítear iad le moráltacht. Ina ionad sin, de réir scéalta miotaseolaíochta is léir go bhfuil siad lán d’éad agus de chumhacht.

  I gcodarsnacht leis sin, is é Dia Iosrael foinse na fírinne agus foinse an mhaith. Níl sé ‘faoi réir’ moráltacht agus fírinne. Is é an fhírinne agus an mhoráltacht ina n-íonachta foirfe. Táimid mar chruthaitheoirí go bhfuil ár n-eolas a blúirín beag. Is eol dúinn beagán de réir ár gcéadfaí, ár gcéadfaí agus ár staidéar, ach is é an rud atá ar eolas againn ná blúirín beag ón bpictiúr iomlán, nach bhfuil ach Cruthaitheoir an domhain ar an eolas ina iomláine agus gan aige ach a chuspóir.

  Is iad na deacrachtaí morálta atá againn maidir le bealaí an Chruthaitheora cosúil le deacrachtaí an linbh nach dtuigeann cén fáth a mbuaileann a athair a lámh nuair a rinne sé iarracht casúr a ghreamú in asraon leictreach, agus nach dtuigeann cén fáth ar tugadh a athair ar láimh do. braon éadrócaireach púróga bána ag tarraingt amach a sceana agus ag cuimilt feoil an bhuachalla mhí-ámharach.

  Maidir leis na tuismitheoirí daonna, tá sé de phribhléid againn cheana féin a thuiscint go dtagann an buille ar an lámh chun an leanbh a shábháil ó bheith leictreamharaithe, agus go ndéanann 'tarraingeoirí na sceana i róbaí bána' oibríocht shábháilte ar an leanbh. Níos mó fós ná sin le gníomhartha Chruthaitheoir an domhain, a rinne an chine daonna na céadta bliain de thaighde chun beagán a ndoimhneacht a thuiscint - go bhfuil cead againn 'creidmheas' éigin a thabhairt dár gCruthaitheoir, go bhfuil an fhulaingt agus an crá aige. tugann sé go maith dúinn sinn freisin, chun sinn a ullmhú sa dorchla. ‘Lounge’, agus cuir in iúl dúinn lenár gcroí’ nuair a chráíonn athair a mhac ‘Elkich torments you’

  Mhéin, Othipron Nefshatim Halevi

  1. ‘Moráltacht d’athar’ agus ‘teagasc do mháthar’ – glacadh le cuing nó tuiscint agus aithint?

   Má tá féiniúlacht iomlán ag an gCruthaitheoir idir a thoil agus an mhaith oibiachtúil, féadfaidh an duine bearna a bheith idir an tuiscint atá aige ar cad atá go maith agus cad atá ceart agus na treoracha a fhaigheann sé óna Chruthaitheoir. Agus ní hamháin go bhfuil an bhearna seo 'féideartha' ach riachtanach, ach laghdaítear í chomh fada agus a dhoimhníonn an duine agus go dtuigeann sé níos mó toil Kono.

   Ar an aghaidh, d’fhéadfadh duine a bheith sásta le cuing a ghlacadh as an chinnteacht go bhfuil Cruthaitheoir an domhain ag gníomhú i mbreithiúnas fiú mura dtuigeann an duine, ach ní leor sin. Ní hamháin go bhfuil an duine ina 'sclábhaí' atá dílis do Kono, ach ina 'dhalta' freisin a bhfuil a fhios aige conas toil Kono a dhéanamh amach fiú i gcásanna nach bhfuil treoracha soiléire faighte aige ina leith.

   Maidir le ‘sclábhaí’ is leor ‘déan amhlaidh’ nó ‘déan amhlaidh’. Ní ghlacfaidh sé céim gan treoir fhollasach a fháil, ach le bheith ina ‘mhac léinn’ a bhfuil a fhios aige conas toil a chuid raibí a stiúradh fiú nuair is gá ‘rud as rud éigin a thuiscint’, ní mór tuiscint a bheith ann ar an bhrí na rudaí, trínar féidir leis na prionsabail a chur i bhfeidhm.

   Chuige sin, tugadh Torah scríofa a bhí deachtú ó thuas ag an bhfocal ‘greanta ar na táibléid’, ach ní mór gur ‘Torah ó bhéal’ a bhí ann freisin a fhéachann le brí agus loighic dhlíthe an Toraigh a thuiscint, agus ó dhoimhneacht an Toraigh a thuiscint. Dlíthe Torah - is féidir le duine spiorad na rudaí a ionsú.

   Leis an Torah ó bhéal a shoiléiríonn dlí na saoirse - tá an duine saor ó 'aincheist' Yifron ', ós rud é gurb é toil an Chruthaitheora a thosaigh mar 'cuing sheachtrach' a fháil - níos mó agus níos mó mar an 'Torah Delia' lena tuigeann sé agus aithníonn sé.

   Le meas, Enoch Hanach Feinschmeker-Felti

   1. “Ach nuair a ghearrtar pionós ar an bpeaca [fear i gcrann an eolais] trí bhaint den ghnóthachtáil intleachtúil chéanna … agus dá bhrí sin deirtear ‘agus bhí sibh mar Dhia ag eolach ar an mhaith agus ar an olc’ agus gan a bheith ag rá ‘aithne na mbréag agus na fírinne’ nó 'bainteoirí bréaga agus fírinne'.
    Agus i nithe riachtanacha níl aon mhaith agus olc ar bith ach bréaga agus fírinne” (Mon., Cuid I, P.B.)
    B'fhéidir go bhfuil Maimonides anseo ag caint freisin ar fhíricí eiticiúla agus go seachnaíonn sé aincheist Eitipron?

     1. Go raibh maith agat as an tagairt, a léigh mé, b'fhéidir nár thuig mé, ach ní fhaca mé fadhb le focail Maimonides.
      Feictear dom gur chóir an abairt a roinnt ina dhá cheann:

      "Agus bhí tú cosúil le Dia a bhfuil aithne aige ar an maith agus ar an olc" - baineann sé seo leis an bhfeasacht a d'fhorbair ionat ar dhaoine cáiliúla, dathúil agus gáirsiúil, ar mhaithe le níos fearr nó níos measa. Mar sin anois is cosúil leatsa an mhoráltacht idir mhaith agus olc.

      "Agus ní dúirt [an véarsa] bréag agus fírinne nó iad siúd a ghnóthaíonn bréagach agus fírinne, agus i nithe riachtanacha níl aon mhaith agus olc ar chor ar bith ach bréag agus fírinne" - anseo Maimonides ciallaíonn moráltacht. Is é sin, sa chiall seo d'iompaigh tú ar shiúl ó Dhia agus chaill tú an cumas intleachtúil a bhí agat roimhe seo chun an mhoráltacht a bhrath i gcatagóir dhiaga fíorasach arb é fírinne agus bréagach é.

      Ba cheart é a léamh mar cheist agus mar fhreagra - agus cén fáth nár dúirt an rann "bréag agus fírinne"? Freagra - mar chaill tú é. Ach beidh a fhios agat, i ndáiríre, le Dia, nach bhfuil rudaí riachtanacha (moráltacht) maith agus olc, ach bréagach agus fíor. Agus anseo tá an aincheist Eitipron iomarcach.

      1. Ní cuimhin liom an fhoclaíocht chruinn a thuilleadh, ach thuig mé nach raibh ann ach dea-bhéasacht agus ní moráltacht. Ar aon nós, fiú má tá an ceart agat go bhfuil ráiteas éigin i Maimonides nach seachnaíonn sé aincheist Eitipron. Ar a mhéad d’fhéadfá a mhaíomh go raibh a sheasamh féin ag Maimonides ar an aincheist.

   2. Moráltacht-trua nó moráltacht-choisc?

    I SD ACH Tov in Adash XNUMX

    Níl na codarsnachtaí idir ‘reiligiún’ agus ‘moráltacht’ ach idir ‘moráltacht na trócaire’ agus ‘moráltacht choisc’. Ar an láimh eile, tá moráltacht na coiscthe ag Detersh chun díoltas éadrócaireach a thabhairt ar an bpeacach a bhainfidh amach as an bpeacach atá le teacht an 'oh amen' go léir a bhaineann le haisghabháil na coire.

    Teastaíonn uainn anseo an ‘ord diaga’ a thabharfaidh an dáileog cheart a thabharfaidh cothromaíocht idir an gá atá le bac suntasach agus an fonn diaga chun trócaire a dhéanamh agus ceartú a cheadú.

    Mar sin, mar shampla, teastaíonn díspreagadh na daoine a d'fhorbair idé-eolaíocht an fhuath agus an uilc - Amalek agus muintir Chanán - a dhíothú ón bhfréamh - agus ar an taobh eile de dhíth le trua iad a ghlaoch chun na síochána ar dtús agus ligean dóibh éalú trí 'threo a athrú'. trí ghlacadh le bunluachanna an chreidimh agus na moráltachta.

    Le dea-mhéin, Hasdai Bezalel Kirshan-Kwas Silíní

 6. Triantán cruinn marmair ardaithe. Is rud é a choinníonn airíonna uile an triantáin agus freisin airíonna uile an chiorcail.
  Rud atá ina thriantán cruinn, tá sé ciorclach araon agus déanta de thrí líne dhíreacha.

  Cé go dtagann sé seo salach ar loighic an ghnáthshaol laethúil, ar an ámharaí an tsaoil ní rinceann an réaltacht le fuaimeanna ár loighic. Seachas sin, ní bheimis ann.

 7. Ní dóigh liom go léiríonn an pictiúr a ndearna tú cur síos air go bhfuil luachanna creidimh iachall ar Dhia. De bhua a bheith mar a bhfuil sé, is údarás é féin atá in ann a chinneadh go bhfuil luachanna reiligiúnacha áirithe (a chruthaigh sé) tábhachtach go leor chun luachanna na moráltachta a dhiúltú. Ní gá go gciallaíonn an fhíric go bhfuil luachanna morálta ceangailteach go bhfuil siad ar dtús ar liosta na dtosaíochtaí.

  1. Feictear dom nár thuig tú m’argóint (nó argóint Tirgitz). Ag glacadh leis go bhfuil luachanna reiligiúnacha ina lámha a chiallaíonn gur féidir leis iad a chinneadh mar is toil leis, níl aon chúis ar domhan le luach reiligiúnach a chinneadh a thagann salach ar an moráltacht. Cén fáth é seo a dhéanamh más féidir leis an luach reiligiúnach a chinneadh ar bhealach a oireann don mhoráltacht? Leanann sé nach bhfuil luachanna reiligiúnacha ina lámha freisin.

   1. Más ea níor thuig mé i ndáiríre cheana, ach fiú ní thagann sin chun cuimhne i mo thuairim, ar dhá chúis:

    1. B’fhéidir nach mbeifear in ann córas reiligiúnach a chruthú atá go hiomlán ag luí leis an moráltacht (mar atá tú ag rá faoi chruthú domhan gan olc). Ní chiallaíonn sé seo go bhfuil sí iachall air, mar is féidir leis a thabhairt suas go hiomlán, i gcodarsnacht leis an staid le moráltacht. Ach ag glacadh leis go dteastaíonn ceann uaidh ar chúis éigin, caithfidh sé teacht salach ar luachanna morálta áirithe. Is dócha gur roghnaigh sé an ceann is lú a thagann fíor, agus míníonn sé seo freisin an comhghaol suntasach idir luachanna Torah agus luachanna morálta.

    2. Is féidir le Dia cúiteamh a thabhairt, sa saol seo nó sa saol eile, do dhuine ar bith a ndéantar dochar morálta dó mar gheall ar luach Torah a bheith ann. Is féidir leis a chinntiú san achoimre iomlán go mbeidh a mhéid sonas díreach mar ba chóir a bheith gan luach an Torah.

    1. 1. Ciallaíonn sé sin go bhfuil iachall air. Má shocraíonn sé an córas mar is toil leis níl aon srian ansin cad a chuireann cosc ​​​​ar chomhréireacht leis an moráltacht?
     2. D'fhéadfadh sé a bheith fíor gur féidir leis cúiteamh a dhéanamh ar athrú. Ach níl aon chúis ar domhan é sin a dhéanamh. Is féidir leis na luachanna seo a shocrú chun freastal ar an moráltacht.

     1. 1. Socraíonn sé an córas mar is toil leis, ach ní chiallaíonn sé seo go bhfuil sa spás féidearthachtaí córas de luachanna reiligiúnacha le 0 sárú ar an moráltacht. Ní féidir leis aon chóras reiligiúnach a bhunú, ná rogha a dhéanamh as na cinn is lú a dhéanann dochar don mhoráltacht.

      Toisc go bhféadfadh sé a roghnú gan domhan a chruthú, ach (b'fhéidir) nach bhféadfadh sé domhan a chruthú le buntáistí uile an tsaoil seo ach le 0 olc. Ní chiallaíonn sé seo go bhfuil cruthú an domhain iachall air, ach má tá sé ag iarraidh (!) domhan a chruthú le saor-rogha ansin beidh olc ann freisin.

      1. Ná tuig an áiteamh seo.
       Mura bhfuil aon srianadh nach bhfuil ag brath air, cad a chuireann cosc ​​air gan a chinneadh gur chóir bean chéile Cohen a éigniú a scaradh óna fear céile? D'fhéadfadh sé a mhalairt a chinneadh (tabhair Torah dúinn gan na sonraí seo). Cén srian a chuireann cosc ​​air é sin a dhéanamh? I gcomhthéacs an uilc, mhínigh mé go bhféadfadh nach mbeadh dlíthe dochta an dúlra ann gan pointí fulaingthe agus olc. Níl aon chóras eile ann. Ach níl aon srianta ar chórais dlíthe reiligiúnacha. Tá siad treallach. Mar sin, cad é sa chomhthéacs reiligiúnach a chuireann cosc ​​air gan ach ceithre cinn déag a chinneadh gan bhean chéile Cohen?

 8. Rabbi Narali, ba cheart duit colún a scríobh (nó scríobh tú agus níl mé ar an eolas faoi)
  Maidir leis an gcuid den halakhah atá faoi cheangal ag réaltacht chomh maith le ceadaithe agus diúltaithe, etc.

 9. [Rinne tú rud nach buaiteoir mar bhuaiteoir. Mhothaigh mé rud éigin doiléir (agus tháinig sé as do chuid focal domsa freisin) agus ní ar an mbealach géar a shonraigh tú é]

  Léiríonn an pictiúr nach bhfuil aon difríocht idir halakhah agus moráltacht nuair a thagann sé chun coinbhleachtaí, ach tar éis an tsaoil, aithníonn gach cine daonna an difríocht seo agus is cuí a n-intleacht a ghlacadh ina dhá leath. Fiú má bhíonn aiféala ar dhuine ar chailliúint an duine nár ghnóthaigh an mitzvah nó an mothúchán speisialta a ghabhann lena bheith ann, níor chuala mé aiféala riamh ar dhuine dul trí lau mar gheall ar an diúltú (diúltú substaintiúil ar nós shatanz in tassel nó yibum. , I gcás Madin, tá diúltú suntasach ann, agus is cosúil go bhfuil sé seo Tza'a), agus sa mhoráltacht, is oth le gnáthdhaoine freisin gur sháraigh siad dlí morálta, mar shampla staonadh ó tharrtháil a dhéanamh ar gentile kosher ar Shabbat.

  Mar sin mhínigh tú é le teoiric go bhfuil Dia ag deisiú na ndamáistí spioradálta i halakhah agus nach bhfuil an moráltacht ag deisiú na ndamáistí fisiceacha. Ach conas a fhreagraíonn sé, mar sin mura bhfuil aon riachtanas morálta ann cad is cúram do dhaoine faoin dochar fisiceach? An bhfuil siad (agus mé féin i gcoitinne) díreach mícheart agus níl aon teannas normatach anseo ach mothú aineolais?
  Chun a mhíniú is cóir é sin a chur leis go deo go dtí go bhfanann na haitheanta agus fiú nuair a dhiúltaítear dóibh fanann gach aithne i bhfeidhm. Is é sin le rá nach bhfuil san ordú an treoir phraiticiúil "Déan anois é" ach an treoir phrionsabail, agus in ionad coinbhleachta tá ordú i ndáiríre anseo agus ordú anseo agus mar sin freisin in ionad coinbhleachta agus cinneadh follasach tá fadhb ann. . (Ach amháin gur cosúil nach gá teacht ar aon fhíricí spioradálta ar chor ar bith).
  Agus is é seo go bunúsach cad Raqa (go deimhin tá sé le fáil scríofa i riachtanas agus athnuachan san fheachtas le haghaidh an cheiliúradh mar a rinne tú tagairt dom. Ní dhearna mé staidéar ar an bhfeachtas ach amháin chonaic go ndeir sé go má blows duine éigin an shofar ar Rosh Hashanah a thiteann. ar Shabbat Go deimhin ach an prionsabal. I * ndáiríre * ní thuigeann an rud seo, an féidir leat é a mhíniú dom? (Sa fhreagra a scríobh tú ansin is dóigh leat i ndáiríre). Treoir phraiticiúil is ea an t-aitheantas seo, ní fheicim aon bhrí á rá gur ar thaobh amháin a dhéanaim ordú A agus ar an taobh eile gur ordú B mé agus go deimhin ordú B.

  1. Ní thuigeann tú cén fáth nach bhfeiceann tú brón mar gheall ar chailliúint mitzvah. Ar ndóigh baineann sé. Cosúil le duine nach máthair chéile é toisc go bhfuil sé tinn. Agus tá na scéalta ar eolas faoi na rabbis a thugann suaimhneas dó agus a insíonn dó gurb é a dhualgas é ina chás. Thairis sin, agus Laochra repulsive á dhéanamh, is gnáthchás é agus tá daoine tar éis dul i dtaithí air. Mar shampla i tassel olann agus línéadach, ní cuimhin le duine ar bith go bhfuil shatnaz ann. Ach in othar sa USSR is riocht annamh é agus mar sin tá brón orainn.
   Ar ndóigh bíonn imní ar dhaoine faoin dochar fisiceach agus faoin mbrón do dhaoine eile. Cad a bhaineann leis gur ghníomhaigh mé i gceart. Agus más rud é go bhfuil duine ag fulaingt mar gheall ar thubaistí nádúrtha ní féidir liom aiféala é. Mar sin nuair atá mé ciontach faoi (fiú más ceart é) táim cinnte go bhfuil brón orm. Fuck daoine Hezi i dtimpiste nach bhfuil an milleán air, agus fiú an damáiste féin atá an milleán, cé mhéad brón atá orthu as an damáiste a rinne siad.
   Ní cuimhin liom a thuilleadh na focail a luann tú go bhfuil an t-aitheantas ann, ach scríobh mé go forleathan mar gheall air sa tríú leabhar i sraith loighic Talmudic. Tá iomlán an leabhair dírithe ar an idirdhealú idir an aithne agus an teagasc praiticiúil. Is cineál réaltachta é ordú, agus níl sa teagasc praiticiúil ach díorthach di. Fíric an-halakhic. Chuir tú sin i gcuimhne dom.

   1. Bhí an “ceanglófar” ó do chuid focal sa fhreagra sa snáithe ansin nuair a rinne mé iarracht a dheimhniú ó RAKA nach bhfuil san ordú ach briathar Dé (más focal Dé amháin nach mbaineann sé le mitzvah i gcás ina n-ordaíonn Dia i ndeireadh na dála. gan déanamh agus fiú cosc ​​a dhéanamh). B’fhéidir nár thuig mé do rún ansin i gceart, ach i mo shúile tá focail RAA fós dothuigthe go hiomlán. Má chuidíonn tú liom an smaoineamh seo a thuiscint bheinn an-bhuíoch.
    Maidir leis an mbrón, feictear domsa go bhfuil difríocht idir botún daoine as nós (traidisiúnta i gcoinne halakhic ó na leabhair) agus fíorbhonn, mar ní bhíonn trua acu ach as gan a bheith ag siúl ar a sála agus gan a bheith leithscéalach don tassel. agus babúin fiú má chuirtear i gcuimhne dóibh. Ach déanaim an pointe sin.
    Agus an rud is mó - más rud é go bhfuil an mhoráltacht ceangailteach ach amháin mar gheall ar an riachtanas, ansin nuair a bhíonn riachtanas frith-mhorálta ann níl aon shred de fhadhb normatach fiú dochar a dhéanamh do mhíle damáiste. Cad é an freagra ar an bhfíric go mothaíonn daoine coimhlint agus freisin cas sé os comhair Dé mar a chuir tú síos sa cholún? Is é do fhreagra, chomh fada agus a thuigim gur botún é agus go deimhin níl fadhb normatach ar bith le dochar a dhéanamh nuair a tharraing Dia A ordú morálta siar chun staonadh ón dochar a dhéanamh. Agus níl i gceist leis an teoiric maidir le damáiste spioradálta a dheisiú seachas damáiste fisiciúil a dheisiú ach mothúcháin daoine a mhíniú agus gan iad a chosaint. An bhfuil sé fíor?

    1. Is féidir é seo a thuiscint trí mo mholadh ar na buntáistí spioradálta. Fanann siad seo mar a chéile fiú nuair nach bhfuil aon oibleagáid orm an gníomh a thugann chucu a dhéanamh. Ach ar ndóigh ní leor an tairbhe amháin chun mitzvah a shainiú. Go meafarach déarfainn go bhfuil an t-aitheantas ann go deo freisin. Ach uaireanta caithfear é a rith mar gheall ar ordú eile.
     Sampla de rud a rinne sí ná an t-am sin ba chúis le mná. Toiliú beagnach gach eadránaithe go bhfuil luach ann é a dhéanamh, agus measann an chuid is mó acu fiú gur mitzvah eiseach é (ciallaíonn Rabbi Brish go scríobhann Safra go ndiúltaíonn sé aon). Ach i dtéarmaí ordú Dé tá mná díolmhaithe. Ní gá é seo a dhéanamh, mar sin cad é an mitzvah ann má rinne siad ar aon nós?

     Sílim go bhfuil fadhb normatach dochair ann agus tá an brón fíor agus ní hamháin síceolaíoch. Damáistí Morálta Murab ionann agus Dia Spioradálta ní scriosann sé fiú má rinne tú an méid a bhí uait.

     1. Léiríonn an meafar go bhfuil an aithne go deo ach nach mór a chur ar aghaidh an fhadhbach. Tá sé seo indéanta nuair a thagann foinse an ionsaithe ó fhíricí spioradálta ciúine sa chúinne agus ní cosúil go indéanta nuair is duine cliste é an mitzvah a chaithfidh a insint dom cad ba mhaith léi dom a dhéanamh. Agus é sin á dhéanamh agat, samhlaíonn tú ordú an údaráis leis an shofar i Gd ar Shabbat, áit a gcuireann Dia cosc ​​​​orm i ndáiríre a phógadh (a ordaíonn dom géilleadh do na saoithe. Admhaím go bhfuil sé deacair an deighilt a shainiú, ach ar shlí eile is cosúil go bhfuil sé ann. Is aisteach an rud é a rá go bhfuilim ag déanamh orduithe Dé agus mé ag éirí amach ina choinne agus ag séideadh an shofar in ainneoin a shúile glórmhara in ainneoin an toirmisc. MM Más amhlaidh a dhéanfaidh sé machnamh air (dála an scéil tá sé suimiúil comparáid a dhéanamh leis an gcéad mitzvah eile sa chion agus an plé a rinne tú ar R. Asher Weiss, déanfaidh mé machnamh air seo freisin. Agus tá blas muiceola sáite ann. ar bhealach a chuireann cosc ​​ar Dauriyata b'fhéidir freisin admhaíonn Raqa nach bhfuil ordú ithe)

      Níor thuig mé cén fhadhb normatach ar cheart dochar a dhéanamh di mura bhfuil aon ordú ó Gd sa chás atá i gceist a chuireann cosc ​​ar an dochar sonrach seo a dhéanamh. I bhfocail eile, is éard atá i gceist agat, fiú i moráltacht na haitheanta, gan dochar a dhéanamh fós, ach ní mór é a thabhairt ar aghaidh. Más aonán cliste an aithne a bhfuil gach rud ar eolas aige agus a chinneann cad ba cheart a dhéanamh leis an bhfoireann, ní fheictear domsa an t-ábhar seo mar atá thuas. Mar atá ráite breathnóidh mé air seo, b’fhéidir go bhfuil mé thíos leis an anailísiú cearnach.

      1. Maidir leis an toirmeasc ar Dauriyata agus mitzvah, sampla níos fearr de íobairt a rinneadh chreiche (cibé an bhfuil an bia sa toirmeasc mar bhia fós agus nach bhfuil aon mitzvah nó cibé an bhfuil mitzvah agus freisin rinne cion) an trioblóid an iníon. do na bráithre. Cosc ar Beit Hillel agus ar an leanbh bastard. An féidir, dar leo, go gcomhlíonfaidh fiú iad siúd atá ag caoineadh faoi chruas na hiníon mitzvah an bhróin?! (Is féidir deighilt a dhéanamh idir rialacha laistigh den mitzvah agus idir rialacha i mitzvos éagsúla. Ach is é an pointe ar fad go bhfeictear domsa go díreach mar a chéile)

      2. Tá fíricí spioradálta ann, mar a scríobh mé sa cholún. Ach níl aon bhailíocht acu mura bhfuil comhlacht ann a reáchtálann iad agus/nó a ordaíonn iad.
       Níl aon difríocht inár gcás idir toirmeasc agus easpa oibleagáide. Tú féin a admháil é, ansin a dhéanamh ar éigean sé deacair. Tá iontas orm!

       1. Cad a cheapann tú go bhfuil claonadh ar an gcéad dul síos, go bhfuil na focail Raqa freisin in aon lau Dauriyata nach bhfuil diúltaithe mar gheall ar gníomhas éigin má tá an gníomhas agus transgressed an lao bhuaigh mitzvah agus chuaigh sé as dualgas, nó a chuid focal ach amháin sa toirmeasc Durban a chealú an Dauriyata mitzvah?

 10. Níl gá le tuairimí agus cliste ar dtús. Feictear dom go bhfuil fianaise ar seo ón bhfíric go bhfuil an chéad mitzvah eile sa chion neamhbhailí. Agus cheana féin go áitigh an chéad ar an difríocht idir an riail seo agus rinne repulsive uimh. In aon chás, i bhformhór na gcásanna, nuair nach ndiúltaítear an dlí ar chúis éigin (mar shampla, níl sé comhuaineach), is cás de chuid na Cúirte Uachtaraí é.
  I do thuairim, níl aon ghá le véarsa chuige seo, mar níl aon luach ag an scéal féin ar a leithéid de mitzvah. Ach foghlaimíonn an Gemara é seo ó "an té a bhfuil fuath aige do robálaí a théann suas." Thairis sin, de réir Thos.

  1. Rinne mé trácht thuas ar an gcéad mitzvah eile sa chion ach níor smaoinigh mé ach ar an sampla de sukkah looted nuair nach bhfuil gníomh an mitzvah ina chion (agus tá do phlé ar fhocail R. Asher Weiss agus Ezal). Anois chonaic mé sa Vicipéid sampla d’ithe matzah tumtha i Pesach agus éilíonn siad ann (níor sheiceáil mé an fhoinse) nach dtéann siad as a mbealach chun matzah a dhéanamh agus nach dtugann siad faoi deara matzah matzah. Agus cruthaíonn sé mar a déarfá (b'fhéidir ach amháin má tá sé ann nuair nach bhfuil aon matzah eile aige agus dá bhrí sin tá sé soiléir go bhfuil cosc ​​ar Dhia air an matzah tumtha a ithe).
   Gan véarsa ní bheadh ​​a fhios againn cad atá ag méadú, is é sin, cad a ordaíonn Dia i ndáiríre, b'fhéidir i matzah tumtha ordaíonn sé yes a ithe mura bhfuil aon matzah eile. Níl a fhios agam an t-ábhar ach robáil sa inimirceach a líomhnaítear Tá an nuascéal fiú tar éis a cheannaigh an robÚlaí agus a inimirceach chun gach rún agus críocha agus cead é a ithe chun goile nach bhfuil fós fiú ar an altóir. [Chomh maith le sin, tá an smaoineamh a chruthú go bhfuil a mhalairt "níl gá le véarsa" sách amhrasach agus go háirithe i bhfianaise an cholúin ar véarsa a mhúineann a mhalairt, toisc go bhfuil tuairimí againn anseo agus ansiúd agus ar ndóigh admhaím. go ndúirt RAKA a chuid focal agus síleann tú fiú go bhfuil a chuid focal inghlactha Tá fadhb agam ag ceapadh go bhfuil rann de dhíth ort chun an míniú seo a bhaint amach]

   Cibé ar bith, is dócha, mar a déarfá, go dtarlaíonn sé nach bhfuil an té a itheann matzah tumtha ag cloí leis an aithne matzah ar chor ar bith agus gur sháraigh sé an toirmeasc ar thumadh. Ach cibé duine a shéid an shofar sa Bharra ar Shabbat don Raicih bhí ordú aige séideadh agus chuaigh sé trí Shabbat Durban.
   Ciallaíonn sé seo go bhfuil an mitzvah "féin" sainmhínithe i rialacha diúltaithe laistigh den Torah ach amháin le haghaidh cásanna nach bhfuil sé diúltaithe. Ach i rialacha an diúltaithe ó Durban fanann an mitzvah Dauriyata “ach amháin go bhfuil sé toirmiscthe i ndáiríre é a choinneáil agus cosúil leis an meafar go bhfuil an aithne go deo ach uaireanta ní mór é a bhriseadh.

 11. Maidir le do mholadh go dtagann an dlí reiligiúnach, nó ar a laghad a bhunluachanna, ó fhíorais neamhspleácha a fhorchuirtear ar Dhia - feictear domsa in ionad gné eile a cheanglaíonn Dia a athnuachan, na deacrachtaí diagachta a eascraíonn as, gur féidir é seo a chur ar an smaoineamh ard-riachtanas le haghaidh oiliúna daonna. D'fhonn an oiliúint agus an rogha fear a uasmhéadú, "Tá go leor Torah agus mitzvos ag Dia" dóibh, fiú iad siúd atá i gcoimhlint leis an moráltacht. Is cuimhin liom a scríobh i gceann de na colúin gurb é an t-iolrachas luachanna a thugann níos mó brí don rogha, ós rud é go bhfuil níos mó comhcheangail fhéideartha idir na luachanna.

  1. Is é an rud a dtugaim luach reiligiúnach air ná oiliúint dhaonna. Mar sin, conas atá sé difriúil? An bhfuil sé i gceist agat a rá nach bhfuil spriocanna ar bith sa réad seachas críochnú an fhir? Leanann sé go bhfuil na dlíthe go léir go hiomlán treallach (d'fhéadfadh sé a bheith roghnaithe dlíthe eile agus fiú os coinne dlíthe). Ach ansin filleann argóint Tirgitz, cén fáth a bhfuil cásanna ann inar chuir sé i gcoinne na moráltachta iad.

 12. Scríobhann tú go gcuirtear iachall ar luachanna reiligiúnacha ar Gd, ach i gcás coimhlinte idir luachanna reiligiúnacha oibríonn sé míorúilt agus cuireann sé cosc ​​​​ar an damáiste reiligiúnach a dhéantar mar gheall ar an am atá caite a dhéanamh. Más rud é nár thuig mé conas a luachanna creidimh iachall air - ansin is féidir leis iad a chur ar ceal aon uair is mian leis. Agus mura bhfuil sé ag iarraidh cur isteach ar an dúlra (fiú nádúr reiligiúnach), cén fáth a gcuireann sé isteach ar chásanna coimhlinte idir luachanna reiligiúnacha?

 13. Maidir leis an méid a scríobh tú anseo”
  “Cé gur féidir a mhaíomh go teoiriciúil dá ndéanfainn rud éigin ceadaithe ansin go seachnófaí an damáiste spioradálta freisin. Is féidir a rá go n-oibríonn Gd míorúilt agus go seachnaíonn sé an damáiste ionas nach mbeidh aon olc ag duine ceart cosúil liomsa atá dílis don dlí. ”
  Más ea, cén fáth nach ndéanfadh sé míorúiltí i gcónaí chun an damáiste spioradálta go léir a dhéanann daoine a chosc, cibé acu a dhéanann siad rud ceadaithe nó nach ndéanann?

  1. Toisc go bhfuil spéis aige go mbeidh cinniúint an domhain ag brath ar ár ngníomhartha. Tá sé cosúil le fiafraí cén fáth a dtugann tú rogha dúinn agus gan a chur orainn gníomhú go maith i gcónaí gan rogha (agus gan sinn a chruthú ar chor ar bith).

   1. Beidh an domhan ag brath go deimhin ar ár ngníomhartha, ach amháin nach bhfuil an damáiste spioradálta ag brath ar ár ngníomhartha, mar go bhfuil de réir an méid atá scríofa agat is gnách é idirghabháil a dhéanamh. Agus ina dhiaidh sin, más mian le Dia go mbraitheann an damáiste spioradálta ar ár ngníomhartha freisin, cén fáth go gceadaítear i gcás duine a bhfuil rud éigin déanta aige idirghabháil a dhéanamh chun an damáiste spioradálta a chosc? Tar éis an tsaoil, is éadaí dá pholasaí é go mbeidh an domhan ag brath ar ár ngníomhartha.

 14. Maidir leis an méid a scríobh tú sa mhír seo:
  “Míneoidh mé a cheist. De réir mo mhodha, ordaíonn Dia dúinn orduithe frith-mhorálta a bheith againn chun luachanna reiligiúnacha a chur chun cinn. Más ea, áitíonn Tirgitz, is cosúil go bhfuil luachanna creidimh iachall air freisin agus nach bhfuil siad mar thoradh ar a thoil treallach (a reachtaíocht cheannasach). Más rud é nach raibh na commandments "fíricí halakhic" a fhorchuirtear ar Dhia ach cruthaithe ag a reachtaíocht, ansin d'fhéadfadh sé iad a achtú ar bhealach difriúil. Ina leithéid de chás bheinn ag súil dá mba mhian leis (agus dá bhfaigheadh ​​sé) an mhaith a dhéanamh nach n-achtódh sé dlíthe a théann in aghaidh na moráltachta. Léiríonn coinbhleachtaí a bheith ann go gcuirtear iallach ar Dhia freisin dlíthe halakhah (nó luachanna reiligiúnacha, a chuireann na dlíthe céanna halakhah chun cinn) ar Dhia, agus mar sin go bhfuil sé gafa (nó bulaíocht orainn) as riachtanas na coinbhleachtaí seo."

  Ciallaíonn sé ó d'fhocail go gcuirtear iallach ar Gd mitzvos agus dlíthe Halacha go léir, ach ó d'argóint ní féidir é seo a bhaint amach ach amháin maidir leis na dlíthe agus na mitzvos atá contrártha don mhoráltacht. Ní sheasann ordú cosúil le Shema a aithris i gcoinne na moráltachta agus mar sin ní gá go gcuirfí iallach ar Gd í nó gur fíric halakhic é.

  Thairis sin, is féidir fiú amháin i gcásanna ina n-ordaíonn Dia rud éigin atá mímhorálta de réir dealraimh, go bhfuil sé chun éagóir mhorálta níos mó a chosc. Mar shampla, ábhar na n-íospartach. De réir dealraimh, ordaíonn Dia ainmhithe a mharú gan ghá. Ach d’fhéadfadh sé go mbeadh daoine tar éis diúltú go hiomlán do reiligiún gan an t-aitheantas seo toisc nach mbeadh gné thábhachtach sa saol reiligiúnach ann roimh thabhairt an Torah. Is é sin le rá, bhí an t-aistriú go dtí an reiligiún Giúdach ró-ghéar agus chuir sé an t-aistriú seo i mbaol ó tharla.

  Ina theannta sin, is féidir go dtugann Dia tús áite uaireanta dá thoil (nach gcuirtear iachall air) mar rud níos tábhachtaí ná dochar morálta dá chréatúir. Mar shampla, glacaimis fonn Dé go dtabharfar luach saothair dúinn. Más rud é chun na críche seo uaireanta go gcaithfeadh sé dochar a dhéanamh do dhuine éigin óna chréatúir, féadfaidh sé a bheith sásta é sin a dhéanamh chun an dúil sin a chothú, agus cé go bhféadfadh sé an dúil sin a thabhairt suas uair éigin, tugann sé tosaíocht di fós mar rud níos tábhachtaí ná dochar morálta. . Is é sin le rá, is féidir nach gcuirtear iachall air fiú orduithe atá contrártha leis an moráltacht agus nach fíricí halakhic iad, agus fós roghnaíonn sé iad a ordú mar go bhfuil sé níos tábhachtaí dó ná an dochar morálta. Agus má deir tú gur rogha mímhorálta é seo agus go bhfuil sé contrártha leis an mbonn tuisceana go bhfuil Dia i gcónaí morálta, freagróidh mé gur chóir go mbeadh Dia morálta ina leith féin freisin. Is é sin, nuair a thugann sé suas a thoil, go bhfuil díobháil ann dó féin (cineál de chomaoin ar do shaol réamhtheachtaí).

  1. Go deimhin, ní phléann an argóint ach le dlíthe frith-mhorálta.
   Maidir leis na híospartaigh, níor thuig mé an cheist. Tugann tú míniú iomlán ar ordú na n-íobairtí. Ceart go leor. Agus má chiallaíonn tú gur míniú morálta indíreach é seo, i mo thuairim ní dócha.
   Nuair a deir tú go bhfuil rud éigin níos fearr ina shúile, ciallaíonn sé go bhfuil sprioc oibiachtúil éigin aige nach bhfuil mar thoradh ar thoil treallach Dé amháin.

   1. Maidir leis na híobairtí, bhí i gceist agam go bhfuil orduithe ann a fheictear dúinne frith-mhorálta, ach go deimhin cuireann siad an mhoráltacht chun cinn ina ndoimhneacht. Ní thuigeann muid cén chaoi nó cén fáth ach b’fhéidir go bhfuil míniú domhain taobh thiar díobh a chuidíonn le cur chun cinn na moráltachta (ní gá go mbeadh gach ordú frith-mhorálta amhlaidh, ach d’fhéadfadh cuid acu a bheith ar a laghad).

    Maidir le tosaíocht ina shúile, is éard atá i gceist agam mianta agus mianta "pearsanta" Dé. Is é sin le rá, ní rud é a gcuirtear iachall air as sin amach, ach a thoil istigh. Nílim cinnte an bhfuil an téarma treallach oiriúnach anseo maidir le toil Dé. Díreach mar nach dtugtar dúil treallach ar mhian duine a bheith ina imreoir fichille deimhnithe (ná ní chuirtear iachall air ón taobh amuigh). Is dúil phearsanta é. B’fhéidir gur mhaith le Dia “a bheith ina imreoir fichille deimhnithe” i réimse áirithe, agus chuige sin tá sé sásta dochar morálta a íobairt uaireanta do dhaoine áirithe.

     1. Níl mé ag caint faoi na daoine faoi bhagairt iad féin. Adeirim go mb'fhéidir go bhfuil toil éigin ag Gd, cé nach gcuirtear iachall air as sin (fírinne halácach), gur mó fós é dó ná díobháil mhorálta dá chréatúirí, agus uime sin orduigheann sé é.

      1. Mura gcuirtear iallach air agus nach bhfuil aon rud oibiachtúil ann é a dheachtú is é a chinneadh treallach a bheidh ann, agus an draa kushya leis an diúcacht. Ceachtar go bhfuil sé treallach nó cuirtear iachall air (sa chiall go gcuirtear luachanna morálta iallach orainn. Tá a mbailíocht iallach, ní an t-iompar dá réir). Ní fheicim an tríú féidearthacht.

         1. Tá rún na hoibre 'na ard-riachtanas agus fonn Dé le híoc. Sa dá cheann, tá Dia ag teastáil uainn chun na spriocanna seo a bhaint amach. Is féidir leis na spriocanna seo a bhaint amach nach féidir éalú ó dhochar morálta a dhéanamh do dhuine. Díreach mar a dhéanann daoine turgnaimh ar ainmhithe chun críocha leighis, is féidir go n-úsáideann Dia sinn fiú má dhéanann sé dochar dúinn uaireanta, dá riachtanais.

          1. Cén fáth go gcuirfear iachall air gan dabht. Féadfaidh sé é a roghnú. Tar éis an tsaoil, tagann an riachtanas go léir a rá go bhfuil iallach air ón míniú nach roghnóidh Dia rud éigin mímhorálta. Ach thug mé sampla nuair is gá, go roghnaíonn daoine freisin rud éigin mímhorálta ar a son féin agus mar is ceart (turgnaimh leighis ar ainmhithe)

    1. Mar sin cén fáth ar chóir do dhuine teacht ar na fíricí halakhic a bhfuil iachall ar Gd. Is féidir a rá go bhfuil fíric mhorálta ann a deir, in ionad coimhlinte idir riachtanas Dé agus dochar morálta do dhaoine, go bhfuil fíric mhorálta ann a deir gur fearr dochar a dhéanamh don duine ná comhréiteach a dhéanamh ar riachtanas Dé.

     1. Cuirtear iachall ar riachtanas Dé freisin, nó níl sé riachtanach agus ní thugann sé údar le diúltú do luachanna morálta.
      Is é mo thuairim nach bhfuil aon bhealach amach as seo: éigean nó treallach. Agus ní dhiúltaíonn treallach moráltacht. Gach uair a thagann tú ó threo eile ach tá an freagra mar an gcéanna. Tá an brat gearr, is féidir leat do chosa nó ceann a chlúdach ach ní an dá cheann.

       1. Is cuma. Tá rudaí fós iachall air. Ach thairis sin, is fíric é an riachtanas seo a chruthaíonn MÓR. Is í an argóint go bhfuil na dlíthe iachall air cosúil leis na luachanna morálta. Ní fheictear domsa go bhfuil sé tábhachtach cibé an comhéigean é trí fhíorais agus riachtanais nó go díreach. Ceapaim go fóill gur luachanna iad seo, ach cén fáth go bhfuil sé tábhachtach?!

        1. Seo mar a d’áitigh mé sa fhreagra roimhe seo. Is é fírinne an ghátair seo a chruthaíonn gur chóir, ach is ó réimse na moráltachta is cóir é agus ní ó réim na halaicthe nó eile. Díreach mar is ceart go morálta turgnaimh ar ainmhithe agus ní ar dhaoine agus ní dheachaigh mé.

          1. Is é an rud a bhí i gceist agam ná go n-ordaíonn Dia orduithe frith-mhorálta as riachtanas éigin atá ann. Ach sula n-ordaíonn sé tá sé in aincheist cé acu an dtabharfaidh sé tosaíocht dá riachtanas, nó an ndéanfaidh sé dochar morálta do dhaoine a sheachaint. Tá an aincheist seo sa réimse morálta. Díreach mar atá an aincheist maidir le turgnaimh a dhéanamh ar dhaoine nó ar ainmhithe sa réimse morálta.

 15. Mar sin tá luach reiligiúnach (a roghnaíonn tú a thabhairt mar riachtanas) a chuirtear iachall air, agus is é an cinneadh san aincheist idir é agus moráltacht cinneadh eiticiúil. Abair go bhfuil an ceart agat, ansin cad é? Cá bhfuil an argóint? Thairis sin, i mo thuairim níl an cinneadh idir luach reiligiúnach nó riachtanas agus luach morálta ann féin ar an leibhéal morálta.

  1. Chomh fada agus is eol dom, éilíonn Rabbi Michi é seo:
   A. Tá an mhaith ag teastáil ó Dhia mar tá sé go maith
   b. Ní hionann ord reiligiúnach agus ord morálta
   sa tríú háit. I gcoimhlint idir ord reiligiúnach agus ord morálta, ní mór an t-ord morálta a roghnú uaireanta
   Cén fáth nach maíonn tú nach bhfuil sa choinbhleacht ach samhailteach (mar atá cur chuige Rabbi Lichtenstein agus é i bhfabhar an dearcadh atá i réim sna ceantair reiligiúnacha)?
   D. Is é mo thuiscint go leanann sé de riachtanas go bhfuil an t-ord reiligiúnach iallach ar Dhia freisin, nó cad chuige a dtugann sé ordú contrártha don mhoráltacht?
   Is é an rud atá le tuiscint fós ná cén fáth a bhfuil cead againn an t-ord morálta a roghnú i gcás coinbhleachta, mar gur roghnaigh Dia an t-ord reiligiúnach sa choinbhleacht sin?
   Réiteach féideartha is ea gur thug Dia an t-ord reiligiúnach, ach tá sé froze ar a gharda ó shin i leith, agus glacaimid leis sa réaltacht a tugadh nach mitzvah a bhí ann, agus dá bhrí sin roghnaigh an t-ord morálta.
   Seo go léir de réir mhodh an genius ár mac, an Ramad Shlita, dílis dá mhodh nach n-aithníonn na roghanna de thoil Dé (agus féach ar an eolaíocht na saoirse). Agus doc agus il.

    1. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil aon fhéiniúlacht idir halakhah agus moráltacht.[1] Is dhá chatagóir iad seo atá neamhspleách i bprionsabal (cé nach mbíonn contrárthacht eatarthu i gcónaí ar ndóigh). Dhá bhreithiúnas éagsúil agus beagnach neamhspleách is ea breithiúnas a dhéanamh an bhfuil gníomh morálta nó nach bhfuil, agus breithiúnas a thabhairt an bhfuil sé ceadaithe nó toirmiscthe go hhalakhe. Is dhá chatagóir éagsúla iad an chatagóir halakhic agus morálta. Ar ndóigh, i gcásanna ina bhfuil coimhlint idir an teagasc morálta agus halakhic ansin ní mór cinneadh a dhéanamh ar bhealach éigin (agus ní bhíonn sé seo i bhfabhar halakhah i gcónaí), ach ní fadhb ann féin coinbhleacht a bheith ann. Tá coinbhleachtaí den sórt sin ann freisin idir dhá luach morálta (mar atá sa sampla ar shaol a shábháil trí phian), agus níl aon séanadh go mbeidh luach halakhic agus luach morálta ann freisin.

     Sleachta as colún 15. agus do chuid tuairimí maidir le daoine aeracha in agallamh le Londain. Nach múinteoirí iad uaireanta nach gcoimeádann an t-ord reiligiúnach? An féidir leat an difríocht a mhíniú dom le do thoil?

     1. Dhéileáil mé leis seo ag tús an tríú leabhar sa triológ. I mbeagán focal, nuair a bhíonn coinbhleacht shubstaintiúil ann is é an dlí a bhíonn i réim i gcónaí. Mar shampla, ón Amalekite. Chuir an Torah féin san áireamh an praghas morálta agus fós i gceannas air. Ach nuair a bhíonn an choimhlint de thaisme, cosúil le rialú intinne agus Shabbat, tá sé dodhéanta a eisiamh ón aithne ar Shabbat go ndiúltóidh sé Pikun nó vice versa. I gcásanna den sórt sin caithfidh tú cinneadh a dhéanamh duit féin.
      Agus seo go léir nuair a bhíonn an commandment soiléir sa Torah. Más toradh é ar léirmhíniú nó ar sheanmóir bíonn amhras ann go bhfuil an riail seo mícheart.

 16. Ba ghnách liom a lua i gcainteanna contrártha sa Ghiúdachas, gurb é do thuairim gur cheart moráltacht a roghnú sa chás seo thar an Torah, i gcomparáid le Rabbi Riskin a dhéanann okimata sa Torah, agus rabbis thraidisiúnta a dhéanann okimata sa mhoráltacht. Agus an nós Iosrael Torah.
  Just a, tá mé thar a bheith sásta duit mo thuairim a dhéanamh soiléir. I gcás Daurite halakhah follasach atá ag teacht salach ar an moráltacht, an bhfuil áit ann chun moráltacht a roghnú? Agus cad faoi Halacha Durban? An ndearnadh Dauriyata halakhah ar Okimata ar bhealach nach dtagann salach ar a chéile ar an moráltacht, fiú contrártha leis an traidisiún halakhic?

 17. Ceist neamhchiontach. Ar an bhfíric go bhfuil moráltacht bhailí (diaga, mar shampla) - cá bhfuil an moráltacht seo cláraithe? An bhfuil sé le tuiscint againn ónár n-intleacht nach mór dúnmharú agus goid a cheadú? Is é sin, más rud é a foghlaimíodh ó intuition an duine nó ó choinbhinsiúin traidisiúnta sóisialta, ansin ní bhaineann sé a thuilleadh chun iallach a chur ar dhuine nár ghlac leis an intuition sin. Agus má tá baint éigin aige leis an Torah, ansin arís is dlí diaga scríofa é, agus cá bhfuil an t-idirdhealú idir an Torah agus an mhoráltacht?

  1. Tá sé scríofa ar tablet ár gcroí. Múineann an Torah dúinn agus rinne tú an ceart agus an mhaith, ach ní shonraíonn sé dúinn cad atá i gceist. Glacann sí leis go dtuigeann gach duine cad a chiallaíonn an t-ordú morálta (tá sé scríofa ar tháibléad a chroí). Foghlaimítear ábhar na moráltachta ó intuition morálta, ach is de bhua na huachta diaga atá an dualgas é a leanúint. Mar a mhínigh mé sa cholún. Má tá duine ann nach bhfuil an intuition seo aige is duine breoite é agus níl baint ar bith leis. Díreach mar nach bhfuil aon rud le déanamh le duine dall nach bhfeiceann.
   Tá an difríocht idir halakhah agus moráltacht sa commandment. Ní phléann na haitheanta sa Torah ach le Halacha, agus níl an mhoráltacht faoi cheannas. Is toil Dhiaga gan ordú é agus mar sin fanann sé lasmuigh den dlí. Dá bhrí sin freisin ní bhíonn a ábhar le feiceáil sa Torah ach laistigh dúinn. Ar an láimh eile, i Halacha tá an t-ábhar scríofa sa Torah freisin. Mar sin, níor cuireadh "agus rinne tú an rud a bhí ceart agus maith" san áireamh in uimhreoir na mitzvos in aon cheann de na maiseanna.

   1. Is é sin, tá toimhde ann go bhfuil "macántacht agus maitheas" rud a thuigeann gach duine ina intuition bhunúsach, is é sin, na rudaí a ghlacann muid mar dúnmharú agus éigniú, ach an cheist chéanna a chuir tú aindiachaithe - cad a déarfá faoi mercenary a cheapann gur dúnmharú atá san eitic oibre. Cruthúnas go bhfuil córas morálta seachtrach ag an duine, diaga, ach arís, ní léirmhíníonn an córas seo cad atá san áireamh ina "righteousness and goodness," agus arís cuirfimid ceist ort cad a déarfá faoi mercenary a chreideann go bhfuil dúnmharú i gceist. fíréantacht agus maitheas. I mbeagán focal, ba bhreá liom an fhadhb atá agat a réiteach leis an toimhde go bhfuil gá ag Dia le moráltacht.

    1. Meascann tú eitleáin. Chuir mé ceist nach ar dhuine nach dtuigeann go bhfuil dúnmharú toirmiscthe ach ar dhuine a thuigeann go bhfuil sé toirmiscthe ach nach mbraitheann tiomantas dó. Ceist iomlán difriúil í seo. An té nach dtuigeann, tá sé dall. Cad atá le rá agam leis? Rud a chiallaíonn do na daill nach bhfeiceann réaltacht agus a shéanann go bhfuil dathanna ann mar shampla.
     Is é an rud a d'iarr mé orthu ná cad é foinse bailíochta na moráltachta dóibh agus ní cad a deir dlíthe na moráltachta.
     Gan Dia ní bheinnse freisin, dá n-aireofá bailíocht dhlíthe na moráltachta, ní bheadh ​​aon cheangal orthu. Dhéanfainn an mothúchán seo as a phost mar gur thuig mé ionam nach bhfuil aon fhíorbhailíocht ag baint leis. Ní féidir ach le Dia bailíocht a thabhairt dó.

     1. Thuig mé. Tá tú ag rá go bunúsach cad a chuimsítear sa mhoráltacht - tá sé ar eolas ag gach duine, tá sé ina dhúchas dúinne go bhfuil dúnmharú agus éigniú mímhorálta. Agus tá tú ag áitiú go bunúsach freisin go gcaithfidh an mhoráltacht seo ina croí a bheith inghlactha ag gach duine, in ainneoin athruithe cultúir agus tréimhsí. Is é an difríocht idir aindiachaí agus creidmheach go míníonn an creidmheach freisin cén fáth a bhfuil an moráltacht seo iallach air. Tuigim ceart é?

Fág trácht