Ar Grá: Idir Mothú agus Intinne (Colún 22)

BSD

I gcuid na seachtaine seo de Torah (agus guím) tá an parsha "Agus grá an Tiarna do Dhia" le feiceáil ó aithris Shéama, a dhéileálann leis an ordú grá a thabhairt don Tiarna. Nuair a chuala mé an glaoch inniu, chuimhnigh mé ar chuid de na smaointe a bhí agam san am a chuaigh thart faoin ngrá i gcoitinne, agus faoi ghrá Dé go háirithe, agus bhí cúpla pointe géaraithe agam fúthu.

Idir mhothúchán agus intinn i gcinntí

Nuair a mhúin mé ag yeshiva i Yeruham, bhí mic léinn a d'iarr orm faoi roghnú páirtí, cé acu an mothúchán (croí) nó an intinn a leanúint. D'fhreagair mé iad nach raibh ach tar éis an intinn, ach gur chóir go gcuirfeadh an t-intinn san áireamh cad a mhothaíonn an croí (an nasc mhothúchánach, an cheimic, leis an gcomhpháirtí) mar cheann de na fachtóirí ina chinneadh. Ní mór cinntí a dhéanamh i ngach réimse san aigne, agus is é post an chroí ná ionchuir a chur isteach nach mór a chur san áireamh ach nach bhfuil cinneadh déanta. Tá dhá chúis fhéideartha leis seo: tá ceann amháin teicniúil. Is féidir torthaí mícheart a bheith mar thoradh ar siúl tar éis an chroí. Ní i gcónaí an mothúchán an t-aon fhachtóir nó an fachtóir is tábhachtaí san ábhar. Tá an aigne níos cothroime ná an croí. Tá an dara ceann substaintiúil. Nuair a thugann tú an t-aisrian ar láimh, ní dhéanann tú cinneadh i ndáiríre. Is gníomh meabhrach é cinneadh de réir sainmhínithe (nó in áit: deonach), ní gníomh mothúchánach. Déantar cinneadh trí bhreithiúnas comhfhiosach, cé go n-eascraíonn an mhothúchán dó féin ní as mo bhreithiúnas féin. Go deimhin, ní cinneadh ar chor ar bith é siúl tar éis an chroí. Is neamhchinnte é ach ligean do na cúinsí tú a tharraingt ina ndiaidh cibé áit a bhfuil sé.

Go dtí seo is é an toimhde, cé gur ábhar croí é an grá, nach ceist ghrá amháin é duine a roghnú. Mar a luadh, níl sa mhothúchán ach ceann de na fachtóirí. Ach is dóigh liom nach é sin an pictiúr iomlán. Ní fiú an grá féin ach mothúchán, agus b’fhéidir nach fiú an rud is mó atá ann.

Ar grá agus lust

Nuair a bhíonn Jacob ag obair do Rachel ar feadh seacht mbliana, deir an scrioptúr, "Agus beidh cúpla lá ina shúile ina ghrá di" (Geineasas XNUMX:XNUMX). Is eol an cheist go bhfuil an chuma ar an gcur síos seo a mhalairt ar ár ngnáth-thaithí. De ghnáth, nuair a bhíonn grá ag duine do dhuine nó do rud éigin agus go gcaithfidh sé fanacht air, is cosúil le eternity gach lá dó. De bhrí gur anseo adeir an rann gur dhealraigh a sheacht mbliadhna de sheirbhís dó ar feadh cúpla lá. Is a mhalairt ar fad dár n-intleacht é. Mínítear go coitianta gurb é seo toisc go raibh grá ag Jacob do Rachel agus ní dó féin. Aon duine a bhfuil grá aige do rud éigin nó do dhuine éigin agus a dteastaíonn uathu dó féin, cuireann sé é féin i lár an aonaigh. Is é a leas a éilíonn comhlíonadh, agus mar sin bíonn sé deacair dó fanacht go mbuaileann sé é. Is breá leis féin agus ní a pháirtí. Ach má tá grá ag fear dá pháirtí agus go ndéantar a ghníomhartha ar a son agus ní dó, ansin is cosúil go fiú blianta oibre dó ar phraghas beag.

Déanann Don Yehuda Abarbanel ina leabhar Conversations on Love , chomh maith leis an bhfealsamh Spáinneach, polaiteoir agus iriseoir Jose Ortega i Gast, ina leabhar Five Essays on Love idirdhealú a dhéanamh idir grá agus lust. Míníonn an bheirt acu gur mothúchán lártheifeacha é an grá, rud a chiallaíonn go dtugann a shaighead cumhachta aghaidh ar an duine amach. De bhrí gur mothúchán lártheifeacha é an uaigneas, is é sin, saighead na cumhachta a thiontaíonn ón taobh amuigh chuici, isteach. I ngrá an té atá sa lár is é an fear ionúin é, agus an té atá sa lár is é an leannán (nó an t-uathúlacht, nó an t-uafás). Tá sé ag iarraidh leannán a shárú nó a bhuachan dó féin. Faoi seo tá sé ráite cheana féin ag ár gasóga (ann, tá): Is breá le iascaire iasc? Tá. Mar sin cén fáth a bhfuil sé ag ithe iad?!

Sa téarmaíocht seo is féidir a rá go raibh grá ag Jacob do Rachel agus nach raibh dúil mhór aige i leith Rachel. Tá lust sealbhach, rud a chiallaíonn go bhfuil an lust ag iarraidh rud éigin eile a theastaíonn uaidh a chur ar fáil dó, ionas nach féidir leis fanacht go dtarlóidh sé cheana féin. Is cosúil gach lá mar eternity dó. Ach ba mhaith leis an leannán a thabhairt do dhuine eile (an beloved), mar sin ní bhacann sé air oibriú ar feadh na mblianta más é sin an rud is gá chun go dtarlóidh sé.

B’fhéidir gur féidir gné eile a chur leis an idirdhealú seo. Is é an meafar miotaseolaíoch chun an grá a mhúscailt ná crois Cupid i bhfostú i gcroílár an leannáin. Tagraíonn an meafar seo don ghrá mar mhothúchán a thagann chun cinn i gcroílár an leannáin mar gheall ar fhachtóir seachtrach éigin. Ní hé seo a chinneadh nó a bhreithiúnas. Ach tá an cur síos seo níos oiriúnaí don lust seachas don ghrá. I ngrá tá rud éigin níos substaintiúla agus níos lú instinctive. Fiú más dealraitheach go n-eascraíonn sé uaidh féin gan dlíthe agus rialacha agus gan rogha, féadfaidh sé gur rogha fholaigh é, nó toradh obair mheabhrach agus spioradálta a tháinig roimh nóiméad a dhúisithe. Dúisítear an aigne a thóg mé mar gheall ar an mbealach a mhúnlaigh mé é. Mar sin i ngrá, murab ionann agus an uaigneas, tá gné discréide agus dúil ann agus ní hamháin mothúchán a eascraíonn go instincteach go neamhspleách uaim.

Grá Dé: Mothúchán agus Intinne

Pléann Maimonides grá Dé in dhá áit ina leabhar. I mbundlíthe an Torah pléann sé dlíthe grá Dé agus a gcuid díorthach uile, agus freisin i ndlíthe an aithrí déanann sé iad a athrá go hachomair (mar atá in ábhair eile a thagann chun solais arís i ndlíthe an aithrí). I dtús na deichiú caibidil don Teshuvah, déileálann sé le hobair an Tiarna dá hainm, agus i measc rudaí eile scríobhann sé:

A. Ná habair le haon duine go ndéanaim orduithe an Torah agus go nglacaim lena eagna ionas go bhfaighidh mé na beannachtaí go léir atá scríofa ann nó ionas go mbeidh saol an tsaoil eile agam, agus go dtarraingím siar ó na heasnaimh a thug an Torah rabhadh dom. Ionas go n-éalóidh mé An té seo, a oibríonn ar an mbealach seo is oibrí eagla é agus ní de bhua na bhfáithe agus ní de bhua na saoithe, agus ní oibríonn Dia mar seo ach pobail na tíre agus na mná. agus daoine beaga a chuireann oideachas orthu oibriú faoi eagla go dtí go n-ardóidh siad agus go n-oibreoidh siad as an ngrá.

b. Déileálann oibrí an ghrá le Torah agus Matzah agus siúlann sé ar bhealaí na eagna ní le haon ní ar domhan agus ní ar eagla an uilc agus gan an maith a oidhreacht ach déanann sé an fhírinne mar is fírinne é agus is é deireadh an mhaith atá le teacht mar gheall ar. de, agus is mór an bhua é an bhua seo Bhí sé grá dá réir a d'oibrigh sé ach ní as an ngrá agus is é an bhua inar bheannaigh an Té Naofa ag Maois go ndúirt é agus thug tú grá don Tiarna do Dhia, agus cé go bhfuil grá ag fear don Tiarna an grá ceart déanfaidh sé láithreach na matzahs ​​go léir as an ngrá.

Aithníonn Maimonides ina fhocail anseo idir obair Dé agus a ainm (i.e. ní ar mhaithe le leas seachtrach ar bith) leis an ngrá dó. Ina theannta sin, in Halacha XNUMX sainmhíníonn sé grá Dé mar rud a dhéanann an fhírinne toisc gur fírinne é agus ní ar chúis ar bith eile. Is sainmhíniú an-fhealsúnach agus fuar é seo, agus fiú coimhthíoch. Níl aon ghné mhothúchánach anseo. Is é grá Dé an fhírinne a dhéanamh mar is é an fhírinne é, agus sin é. Sin é an fáth a scríobhann Maimonides gurb é an grá seo bua na ciallmhar (agus ní an sentimental). Is é seo an rud ar a dtugtar uaireanta an "grá intleachtúil Dé."

Agus anseo, láithreach sa halakhah seo a leanas scríobhann sé a mhalairt iomlán:

sa tríú háit. Agus mar is é an grádh ceart go dtuga sé grádh do Dhia, grá an-dhian agus an-dian go dtí go mbeidh a anam i gceangal le grádh Dé agus go mbíonn sé de shíor-dhearmadta ann ar nós tinn an ghrá nach bhfuil a aigne saor ó ghrá Dhé. an bhean sin agus déantar dul amú air i gcónaí ann Dé Sathairn Ó seo beidh grá Dé i gcroí a leannáin a bhíonn i gcónaí ag earráid ann mar a ordaítear le do chroí go léir agus le d'anam go léir, agus is é sin a dúirt Solamh trí parabal go bhfuilim tinn den ghrá, agus tá gach amhrán de na parabail chun na críche sin.

Anseo tá grá chomh te agus mhothúchánach mar grá fear do bhean. Díreach mar a thuairiscítear sna húrscéalta is fearr, agus go háirithe i Amhrán na nAmhrán. Tá an leannán tinn den ghrá agus déanann sé earráid i gcónaí. Ní fhéadfadh sé distract di tráth ar bith.

Cén bhaint atá aige seo leis an bpictiúr intleachtúil fuar ar cuireadh síos air sa halakhah roimhe seo? An raibh mearbhall ar Maimonides, nó an ndearna sé dearmad ar a scríobh sé ann? Tabharfaidh mé faoi deara nach contrártha é seo a fuaireamar idir dhá áit éagsúla ina scríbhinní, nó idir Maimonides agus an méid a deirtear sa Talmud. Tá dhá dhlí gar agus i ndiaidh a chéile anseo a labhraíonn teangacha go hiomlán difriúil óna chéile.

I mo thuairimse, ba chóir go mbeadh duine ar an airdeall anseo maidir le teip brabúis sa díchódú comhlántach. Nuair a thugann tú parabal leat chun rud éigin a léiriú, bíonn go leor sonraí sa pharabal agus ní bhaineann gach ceann díobh leis an teachtaireacht agus leis an parabal. Ba cheart go n-aimseofaí an príomhphointe a tháinig an parabal chun a mhúineadh, agus gan an chuid eile de na sonraí atá ann a ghlacadh ró-chúng. Is dóigh liom go dtagann an parabal in Halacha XNUMX le rá, cé go bhfuil grá Dé intleachtúil agus gan a bheith mothúchánach, ní mór earráid a bheith ann i gcónaí agus gan aird a tharraingt ar an gcroí. Tagann an parabal chun buanseasmhacht an ghrá a mhúineadh mar atá i ngrá fear do bhean, ach ní gá nádúr mhothúchánach an ghrá rómánsúil a mhúineadh.

Sampla den aithrí, den atonement agus den mhaithiúnas

Fillfidh mé arís ar feadh nóiméad go dtí an tréimhse sona Ieruham. Le linn dom a bheith ann, chuaigh an scoil ard comhshaoil ​​i Sde Boker i dteagmháil liom agus iarradh orm labhairt leis na mic léinn agus leis an bhfoireann le linn na Deich Lá Aithrí ar Atonement, Maithiúnas agus Maithiúnas, ach ní i gcomhthéacs reiligiúnach. Thosaigh mé ar mo chuid cainte le ceist a chuir mé orthu. Cuir i gcás go mbuaileann Reuben le Simon agus tá pianta coinsiasa aige faoi, socraíonn sé dul agus é a shuaimhneas. Gabhann sé leithscéal ó bhun a chroí agus impíonn sé air maithiúnas a thabhairt dó. Ar an láimh eile, bhuail Tobhach freisin do Shimon (is dócha gurbh é Shimon príomhbhuachaill an ranga), agus níl aon aiféala air faoi sin. Ní chuireann a chroí crá air, níl aon mhothúchán aige ar an ábhar. Is cuma leis i ndáiríre faoi sin. Mar sin féin, tuigeann sé go ndearna sé drochghníomh agus gortaíodh sé do Shimon, mar sin socraíonn sé freisin dul chun maithiúnas a iarraidh air. Tagann an t-aingeal Gabriel chuig an Síomón mí-ámharach agus nochtann sé dó doimhneacht chroí Reúbaen agus Léiví, nó b’fhéidir go dtuigeann Síomón féin gurb é seo atá ar siúl i gcroíthe Reúbaen agus Léiví taobh istigh. Cad ba cheart dó a dhéanamh? An nglacann tú le leithscéal Reuben? Agus cad faoi iarratas Tobhach? Cé acu de na hiarratais is fiú maithiúnas?

Ní nach ionadh, bhí freagairtí an lucht féachana comhsheasmhach go leor. Tá iarratas Reuven barántúil agus is fiú maithiúnas a fháil, ach tá Tobhach hypocritical agus níl aon chúis le maithiúnas a thabhairt dó. Ar an láimh eile, d'áitigh mé go bhfuil a mhalairt ar fad i mo thuairim. Tá sé mar aidhm ag leithscéal Reuben a chuid coinsiasa a chothú. Oibríonn sé dó féin (go lártheifeacha), as a leas féin (chun a phianta boilg agus pianta coinsiasa a mhaolú). Ar an láimh eile, is gníomh thar a bheith glan a dhéanann an tobhach. Cé nach bhfuil aon phian bhoilg nó croí aige, tuigeann sé go bhfuil rud éigin mícheart déanta aige agus go bhfuil sé de dhualgas air suaimhneas a thabhairt do Shíomón gortaithe, mar sin déanann sé a bhfuil ag teastáil uaidh agus iarrann sé maithiúnas air. Is gníomh lártheifeacha é seo, mar a dhéantar don íospartach agus ní dó féin.

Cé go bhfuil ina chroí Tobhach ní bhraitheann rud ar bith, ach cén fáth go bhfuil sé tábhachtach? Tá sé tógtha díreach difriúil ó Reuben. Déantar damáiste dá amygdala (atá freagrach as comhbhá) agus dá bhrí sin níl a lárionad mothúcháin ag feidhmiú de ghnáth. Nach cuma?! Agus gur chóir go mbeadh struchtúr dúchasach an duine páirteach inár meas morálta air? A mhalairt ar fad, is é an gortú seo go beacht a ligeann dó gníomhú ar bhealach níos glaine, altruistic agus níos iomláine, ar mhaithe le Shimon amháin, agus mar sin tá maithiúnas tuillte aige.[1]

Ó thaobh eile de, is féidir a rá go bhfuil Reuben ag gníomhú as mothúchán, agus go bhfuil an gníomh á dhéanamh ag Levy as a bhreithiúnas agus as a bhreithiúnas féin. Tagann meas morálta ar dhuine as a chinntí agus ní ar na mothúcháin agus na hintleachta a thagann chun cinn nó nach dtagann chun cinn ann.

Mothúchán mar chúis nó mar thoradh air

Ní gá dom a rá go gcaitheann ciontacht nó aiféala moráltacht an ghnímh nó an duine. Má thugann Tobhach appeas do Shimon ar na cúiseanna cearta (lártheifeacha), ach ag an am céanna mothaíonn sé ciontacht tar éis an ghortaithe a bhain dó, tá an gníomh iomlán agus iomlán glan. An fhaid atá an t-adhbhar a dhéanann sé ní hí an mhothúchán, sé sin, cumhdach na dtinte istigh ann, acht leigheas do thabhairt don tSíomón atá gort. Níor cheart go gcuirfeadh an mhothúchán a bheith ann, murab é is cúis leis an ngníomh athmhuintearais é, cur isteach ar mheastóireacht mhorálta agus ar ghlacadh leis an iarratas ar mhaithe le maithiúnas. Tá mothúchán den sórt sin ag gnáthdhuine (tá an amygdala freagrach as), cibé acu is mian leis nó nach bhfuil. Tá sé soiléir mar sin nach gcuireann sé bac ar an iarratas a fháil. Ach go beacht mar gheall air seo níl an mothúchán seo tábhachtach freisin anseo, toisc go n-eascraíonn sé gan mo chinneadh a leanúint ach é féin (is cineál instinct é). Ní léiríonn instinct ionracas morálta nó míbhuntáiste. Socraítear ár moráltacht ag na cinntí a dhéanaimid agus ní ag na mothúcháin nó na hintleachta a thagann chun cinn ionainn as smacht. Ní chuireann an ghné mhothúchánach isteach ar ach ar an gcúis chéanna níl sé tábhachtach freisin maidir le léirthuiscint mhorálta. Tá an mhothúchán ceaptha a bheith neodrach ar phlána an bhreithiúnais mhorálta.

Má chruthaítear an mhothúchán mar thoradh ar thuiscint chomhfhiosach ar na fadhbanna morálta sa ghníomh, ansin is léiriú é ar mhoráltacht Reuben. Ach arís, rinne Tobhach atá buailte leis an amygdala agus dá bhrí sin nár fhorbair a leithéid de mhothúchán, an cinneadh ceart morálta, agus mar sin níl moladh morálta agus meas níos lú tuillte aige ó Reuben. Is ina struchtúr inchinn amháin atá an difríocht idir é agus Reuben agus ní ina breithiúnas agus a gcinneadh morálta. Mar a dúradh, is fíric neodrach é struchtúr na hintinne agus níl baint ar bith aige le meas morálta an duine.

Mar an gcéanna, scríobhann úinéir Tal Agli ina réamhrá sa litir C:

Agus ón méid a dúirt mé ann, cuimhnigh ar an méid a chuala mé roinnt daoine a rá ó bhealach an aigne maidir le staidéar ar ár Torah naofa, agus dúirt go bhfuil an foghlaimeoir a athnuachan nuálaíochtaí agus atá sásta agus taitneamh a chuid staidéir, nach bhfuil ag déanamh staidéir ar an Torah. , Ach an té a fhoghlaimíonn agus a thaitníonn a chuid foghlama, déanann sé idirghabháil ina chuid foghlama chomh maith leis an sásamh féin.

Agus i ndáiríre tá sé botún cáiliúil. A mhalairt ar fad, toisc gurb é seo croílár an ordú chun staidéar a dhéanamh ar an Torah, a bheith sé agus sásta agus relish ina staidéar, agus ansin na focail ar an Torah a shlogtar suas ina chuid fola. Agus ó bhain sé taitneamh as focail an Torah, tháinig sé i gceangal leis an Torah [agus féach tráchtaireacht Rashi Sanhedrin Noah. D.H. agus gliú].

Is dóigh leo siúd atá "mícheart" go bhfuil an té atá sásta agus a bhaineann taitneamh as an staidéar, go ndéanann sé dochar do luach reiligiúnach a staidéir, ós rud é go ndéantar é ar mhaithe le pléisiúir agus ní ar mhaithe le neamh (= ar a shon féin). Ach is botún é seo. Ní bhaineann áthas agus áthas ó luach reiligiúnach an ghnímh.

Ach níl anseo ach taobh amháin den bhoinn. Cuireann sé a thaobh eile leis ansin:

Agus Modina, nach bhfuil an foghlaimeoir ar mhaithe leis an mitzvah staidéir, ach amháin mar go bhfuil sé áthas ar a staidéar, mar a thugtar air foghlaim ní ar a son féin, mar a itheann sé matzah ní ar mhaithe le mitzvah amháin ar mhaithe le pléisiúir ithe; Agus dúirt siad, "Ní bheidh sé ag gabháil d'aon ní eile seachas a hainm, atá as a meabhair-ghalar." Ach foghlaimíonn sé ar mhaithe le mitzvah agus glacann sé a staidéar, mar staidéar ar a ainm é, agus tá sé naofa go léir, mar go bhfuil an sásamh freisin mitzvah.

Is é sin le rá nach mbaineann lúcháir agus pléisiúir de luach an ghnímh chomh fada agus a bhíonn siad i gceangal leis mar fho-iarmhairt. Ach má fhoghlaimíonn duine le haghaidh pléisiúir agus áthais, i.e. iad sin a spreagann a chuid foghlama, is cinnte go bhfuil sé ag foghlaim ní ar a shon féin. Anseo bhí siad ceart "mícheart." Inár dtéarmaíocht deirtear nach é an botún a rinne siad ná smaoineamh nár cheart an staidéar a dhéanamh ar bhealach lártheifeacha. A mhalairt ar fad, tá siad go hiomlán ceart. Is é an botún a rinne siad ná go dtugann an pléisiúr agus an lúcháir le fios ina dtuairim gur gníomh lártheifeacha é seo. Níl sé riachtanach i ndáiríre. Uaireanta is mothúcháin iad pléisiúir agus áthas a thagann mar thoradh ar an bhfoghlaim amháin agus nach cúiseanna iad.

Ar ais go grá Dé

Is é an chonclúid a eascraíonn as rudaí go dtí seo ná go bhfuil an pictiúr a ndearna mé cur síos air ag an tús neamhiomlán, agus go bhfuil an scéal níos casta. Rinne mé idirdhealú idir grá (lártheifeacha) agus lust (centrifugal). Ansin rinne mé idirdhealú idir grá mhothúchánach agus intleachtúil, agus chonaic muid go dteastaíonn grá meabhrach-intleachtúil seachas grá mothúchánach do Maimonides. Is féidir leis an gcur síos sna hailt deiridh a mhíniú cén fáth.

Nuair a bhíonn grá mhothúchánach, bíonn gné láraimsitheach aige de ghnáth. Nuair a mhothaím grá láidir mothúchánach do dhuine áirithe, tá toise ag baint leis na gníomhartha a dhéanaim chun é a bhuachan a thaitníonn liom. Tacaím le mo mhothúchán agus ba mhaith liom an easpa mhothúchánach a bhraitheann mé a líonadh chomh fada agus nach bhfuil sé faighte agam. Fiú más grá atá i gceist agus nach lúcháir atá i gceist, chomh fada agus a bhfuil gné mhothúchánach ag baint leis bíonn treoracha dúbailte gnímh i gceist leis. Oibrím ní hamháin don duine beloved nó beloved, ach dom féin freisin. I gcodarsnacht leis sin, is gníomh lártheifeacha íon é grá meabhrach íon gan gné mhothúchánach. Níl aon easpa agam agus ní chuireann mé cosc ​​​​ar mhothúcháin laistigh de dom go gcaithfidh mé tacú leo, ach oibriú ach amháin ar mhaithe leis an beloved. Mar sin is grá intleachtúil platónach é grá íon. Má chruthaítear mothúchán mar thoradh air sin, ní fhéadfaidh sé díobháil a dhéanamh, ach amháin chomh fada agus is toradh é agus nach bhfuil sé mar chuid den chúis agus an spreagadh do mo ghníomhartha.

Ordú an ghrá

D’fhéadfadh sé seo míniú a thabhairt ar an gceist conas grá Dé a ordú, agus grá i gcoitinne (tá an t-ordú ann freisin grá a thabhairt don cheer agus do ghrá an strainséir). Más mothúchán é an grá, tarlaíonn sé go instinctach nach bhfuil fúmsa. Mar sin, cad a chiallaíonn an aithne chun grá? Ach má tá an grá mar thoradh ar bhreithiúnas meabhrach agus ní ar mhothúchán amháin, tá spás ann chun é a chur i gcomhar.

Sa chomhthéacs seo níl ann ach ráiteas gur féidir a thaispeáint nach n-iompaíonn na haitheanta go léir a dhéileálann le mothúcháin cosúil le grá agus gráin chuig an mothúchán ach chuig ár ngné intleachtúil.[2] Mar shampla, tugann R. Yitzchak Hutner ceist a cuireadh air conas a áiríonn Maimonides an aithne grá a thabhairt do Hagar inár gcóram, ós rud é go bhfuil sé san áireamh san ordú grá a ghrá. Giúdach é Hagar agus mar sin ní mór grá a thabhairt dó toisc gur Giúdach é, mar sin cad a chuireann an t-ordú grá Hágar leis? Dá bhrí sin, má tá grá agam do choimhthíoch toisc gur Giúdach é mar is breá liom gach Giúdach, níor choinnigh mé an t-ordú grá a thabhairt do choimhthíoch. Mar sin, a mhíníonn ATR, níl aon dúbailt anseo, agus tá a inneachar agus a fhoirm bheatha féin ag gach mitzvah.

Ciallaíonn sé seo go bhfuil an aithne chun grá Hagar intleachtúil agus ní mhothúchánach. Baineann sé le mo chinneadh grá a thabhairt dó ar chúis den sórt sin. Ní grá é seo ba cheart a mhúscailt ionam go hintinneach as féin. Níl aon rud ag an bhfoireann faoi seo, mar go n-amharcann mitzvos ar ár gcinntí agus ní ar ár mothúcháin.

Liostaíonn seanmóir Sages ar ghrá na gártha bailiúchán de ghníomhaíochtaí nach mór dúinn a dhéanamh. Agus is mar seo a chuireann Maimonides é i dtús an ceathrú rann den Tiarna, ach:

Rinne Mitzvah as a bhfocal cuairt a thabhairt ar na heasláin, agus sólás a thabhairt do lucht an bhrón, agus na mairbh a thógáil amach, agus an bhrídeog a thabhairt isteach, agus na haíonna a thionlacan, agus déileáil leis na riachtanais adhlactha go léir, a iompar ar a ghualainn, agus lilac os a chomhair agus caoineadh agus tochailt agus adhlacadh, agus áthas ar an Bride agus groom, Shiur, cé go bhfuil na matzahs ​​seo go léir as a gcuid focal, tá siad go ginearálta agus grá do chomharsa mar tú féin, gach rud is mian leat daoine eile a dhéanamh chun tú, tú. rinne do dheartháir iad sa Torah agus sna matzahs.

Arís is cosúil nach mbaineann mitzvah an ghrá grámhar le mothúcháin ach le gníomhais.[5]

Tá sé seo soiléir freisin ón véarsa inár bparsha a deir:

Tar éis an tsaoil, agus ansin, agus mar sin féin,

Aistrítear grá i ngníomh. Agus mar sin tá sé leis na véarsaí i Parashat Akev (ar a dtugtar an tseachtain seo chugainn. Deotranaimí XNUMX: XNUMX):

Agus beidh grá agat do Dhia do Dhé, agus coimeádfaidh tú a chúram, agus a reachtanna, agus a bhreithiúnais, agus a bhreithiúnais, ar feadh na laethanta go léir:

Thairis sin, éilíonn Sages freisin na véarsaí inár parsha ar na himpleachtaí praiticiúla (Brachot SA AB):

Agus i ngach stát - Tanya, adeir R. Eliezer, má deirtear i d'anam go léir cad chuige a ndeirtear i do thír go léir é, agus má deirtear i do thír go léir cad chuige a ndeirtear é i d'anam go léir, mura bhfuil duine a bhfuil a chorp daor dó , Mar seo a deirtear i madad uile .

An mbaineann grá le rud nó lena theidil?

I mo dhá leabhar cart agus balún sa dara geata rinne mé idirdhealú idir an réad agus a thréithe nó teidil. Tá go leor gnéithe ag an mbord os mo chomhair: tá sé déanta as adhmad, tá ceithre chosa aige, tá sé ard, compordach, donn, cruinn agus níos mó agus níos mó. Ach cad é an tábla féin? Déarfadh daoine nach bhfuil sa tábla ach an cnuasach gnéithe seo (mar sin is dócha go nglacann an fealsamh Leibniz leis). I mo leabhar ansin d'áitigh mé nach bhfuil sé seo fíor. Is é an tábla rud éigin eile seachas an bailiúchán de ghnéithe. Tá sé níos cruinne a rá go bhfuil na cáilíochtaí aige. Is iad na tréithe seo a thréithe.[6]

Mura raibh i réad ach bailiúchán airíonna, ní raibh aon bhac ar réad a chruthú ó aon bhailiúchán maoine.[7] Mar shampla, beidh glasra na cloiche jade ar mhéar duine áirithe le cearnóg an bhoird in aice liom agus aerúlacht na scamaill cumulonimbus os ár gcomhair ina réad dlisteanach freisin. cén fáth nach bhfuil? Toisc nach bhfuil aon réad a bhfuil na hairíonna seo go léir. Baineann siad le rudaí éagsúla. Ach mura bhfuil i réad ach bailiúchán maoine, ní féidir é sin a rá. Is é an tátal ná nach bailiúchán d’airíonna é réad. Tá bailiúchán de ghnéithe a shaintréithe é.

Is éard a bheidh i mbeagnach gach rud a deirtear faoi rud, mar an tábla, ná ráiteas faoina n-airíonna. Nuair a deirimid go bhfuil sé donn nó adhmad nó ard nó compordach, is iad seo a gnéithe go léir. An féidir freisin do ráitis déileáil leis an tábla féin (a chnámha)? Sílim go bhfuil ráitis mar seo ann. Mar shampla, an ráiteas go bhfuil an tábla ann. Ní gné den tábla é bheith ann ach argóint faoin tábla féin.[8] Go deimhin, is é mo ráiteas ó thuas go bhfuil a leithéid de rud ann agus tábla níos faide ná an tsraith gnéithe ná an ráiteas go bhfuil an tábla ann, agus is léir go ndéileálann sé leis freisin agus ní hamháin lena ghnéithe. Sílim gur ráiteas faoi féin é fiú an ráiteas gur rud amháin atá sa tábla agus nach dhá rud é agus nach cur síos nó gné de.

Nuair a dhéileáil mé leis an idirdhealú seo blianta ó shin dúirt duine de mo chuid mac léinn go bhfuil an grá do dhuine ag iompú ar chnámha an leannáin freisin agus ní ar a cháilíochtaí. Is iad na tréithe an bealach chun bualadh leis, ach ansin casann an grá go dtí an sealbhóir tréithe agus ní chuig na tréithe, mar sin d'fhéadfadh sé maireachtáil fiú má athraíonn na tréithe ar bhealach éigin. B’fhéidir gurb é seo a dúirt na saoithe in Pirkei Avot: Agus gach grá nach mbraitheann ar rud ar bith - rud ar bith ar neamhní agus grá ar neamhní."

Míniú eile ar an toirmeasc ar obair thar lear

D’fhéadfadh an pictiúr seo tuilleadh solais a chur ar an gcosc ar shaothar eachtrach. Inár parsha (agus impím) fadaíonn an Torah an toirmeasc ar shaothar eachtrach. Baineann an Haftarah (Íseáia caibidil M) lena thaobh eile freisin, neamhchomhlíonadh Dé:

Nhmo Nhmo Ami Iamr do Gd: Dbro ar Iroslm croí agus Krao Alih Ci forth Tzbah Ci Nrtzh Aonh Ci Lkhh Lár Ikok Cflim Bcl Htatih: S. Cole léitheoir fásach Fno Drc Ikok Isro Barbh Mslh Lalhino: Cl Gia Insa agus Cl mount agus Gbah Isflo agus Hih Hakb Lmisor agus Hrcsim Lbkah : Virtzer Majeker: Nadshading chun é a mharú ar an seomra leapa Irah Bzrao Ikbtz Tlaim agus Bhiko Isa Alot Inhl: S. Cé Mdd Bsalo uisce agus Smim Bzrt Tcn agus Cl Bsls Afr earth agus Skl Bfls Hrim agus Gbaot Bmaznim: Cé Tcn Ag gaoth Ikok agus Ais Atzto Iodiano: Cé Noatz agus Ibin Barho agus Ilmaznim Msft agus Ilmdho eagna agus Drc Tbonot Iodiano: ay Goim Cmr Mdli agus Cshk Maznim Nhsbo ay Aiim Cdk Itol: agus Lbnon ní Di Bar agus Hito ní Di Aolh: S Cl Hgoim Cain Ngdo Mafs agus Tho Nhsbo dó: agus Al Who Tdmion dia agus Mh Dmot Tarco dó: Hfsl Nsc ceardaí agus Tzrf Bzhb Irkano agus Rtkot gabha óir airgid: Hmscn An t-am iontach chun dul go dtí an domhan Th Cdk neamh agus Imthm Cahl Lsbt: Hnotn Roznim Lain Sfti land Ctho Ash: fearg Bl Ntao fearg Bl Zrao fearg Bl Srs Bartz Gzam Mar an gcéanna le Nsf Bhm agus Ibso agus Sarh Cks Tsam: S. Al Who Tdmioni agus Asoh Iamr naofa: Sao peak Ainicm agus Rao Who Bra Seo iad na Hmotzia I líon a n-arm do chách in ainm an Tiarna gairfidh sé an chuid is mó díobh agus tabharfaidh sé aghaidh ar chumhacht an fhir níl aon duine as láthair:

Pléann an chaibidil seo leis an bhfíric nach bhfuil íomhá choirp ag Gd. Ní féidir carachtar a chur in eagar dó agus é a chur i gcomparáid le rud éigin eile a bhfuil cur amach againn air. Mar sin, conas a dhéanann tú teagmháil leis fós? Conas a shroicheann tú é nó conas a thuigeann tú go bhfuil sé ann? Freagraíonn na véarsaí anseo é seo: go hintleachtúil amháin. Feicimid a ghníomhartha agus uathu sin déanaimid an tátal go bhfuil sé ann agus go bhfuil sé cumhachtach. Cruthaíonn sé institiúidí na talún (chruthaigh an domhan) agus suíonn sé ar an gciorcal talún (ritheann sé). "Féach cé a chruthaigh iad siúd a chaitheann i líon a n-arm do chách in ainm Yikra."

Maidir leis an alt roimhe seo is féidir a rá nach bhfuil foirm ar bith ag Gd, is é sin, níl aon tréithe aige a fheictear dúinne. Ní fheicimid é agus ní fhaigheann muid aon taithí céadfach ina leith. Is féidir linn conclúidí a bhaint as a chuid gníomhartha (i dtéarmaí na fealsúnachta idirghabhálaí, tá teidil ghníomhaíochta agus ní teidil oibiachta).

Is féidir grá mhothúchánach a fhoirmiú i dtreo rud a dhíolann go díreach linn, rud a fheiceann muid nó a fheicimid. Tar éis an taithí agus an teagmháil dhíreach céadfach, is féidir leis an ngrá a thagann chun cinn dul chuig na cnámha, ach éilíonn sé seo idirghabháil teidil agus tréithe an beloved. Trí iad buailimid leis. Is deacair a mhaíomh, mar sin, go bhfuil grá mothúchánach ann i leith aonán nach mbainimid amach ach trí argóintí agus tátail intleachtúla amháin, agus níl aon bhealach againn teagmháil dhíreach breathnadóireachta a dhéanamh leis. Sílim go bhfuil cosán an ghrá intleachtúil oscailte dúinn anseo go príomha.

Más ea, ní haon ionadh go ndéileálann an parsha agus an haftarah le astarraingt Dé, má thugann an parsha ordú grá a thabhairt dó. Agus astarraingt Dé á hinmheánú, is é an tátal soiléir gur chóir agus gur féidir leis an ngrá a bheith ar an eitleán intleachtúil amháin agus ní ar an eitleán mothúchánach. Mar atá ráite, ní míbhuntáiste é seo mar is é an grá is iomláine agus is iomláine ar fad mar atá feicthe againn. Is féidir go gcruthóidh an grá seo mothúchán grá dó freisin, ach is aguisín é seo ar a mhéad. Cuid neamhshuntasach de ghrá intleachtúil Dé. Ní féidir a leithéid de mhothúchán a bheith mar phríomhspreagadh toisc nach bhfuil aon rud le teacht air. Mar a luaigh mé, feictear mothúchán grá in íomhá an ghrásta, agus níl sé ann i nDia.

B’fhéidir gur féidir gné eile a fheiceáil anseo sa toirmeasc ar shaothar eachtrach. Má chruthaíonn duine figiúir do Dhia, déanann sé iarracht é a iompú ina réad a bhraitear leis ar féidir le duine ceangal díreach cognaíocha a dhéanamh leis, ansin féadann an grá ina leith éirí mothúchánach, ceann a bhfuil carachtar láraimsitheach aige a chuireann an leannán agus nach bhfuil an grá ag an duine. an t-ionad. Éilíonn Gd mar sin inár haftarah a inmheánú nach bhfuil aon bhealach le haithris a dhéanamh air (chun é a dhéanamh in aon charachtar), agus gur bealach fealsúnach-intleachtúil é an bealach chun é a bhaint amach, trí thátail. Dá bhrí sin, beidh carachtar den sórt sin ag an ngrá dó, a ndéileálann an affair leis.

Achoimre

Is dóigh liom go bhfuil roinnt mhaith píosaí d'obair eachtrach i dtuairimí reiligiúnacha go leor againn. Is dóigh le daoine gur míbhuntáiste é obair fhuar reiligiúnach, ach anseo tá iarracht déanta agam a thaispeáint go bhfuil gné níos iomláine agus íon aige. Is iondúil go gcloíonn grá mothúchánach le figiúr éigin Dé, agus mar sin d’fhéadfadh sé a bheith thíos leis mar gheall ar a chuid gabhálais agus adhradh eachtrannach. Tá iarracht déanta agam a mhaíomh anseo i bhfabhar an tráchtais go bhfuil grá Dé ceaptha a bheith sách platónach, intleachtúil agus coimhthithe go mothúchánach.

[1] Is fíor, má dhéantar damáiste d'amygdala an Levy, go mbeidh sé an-deacair, agus b'fhéidir dodhéanta, dó a thuiscint cad a rinne sé. Ní thuigeann sé cad is gortú mothúchánach ann agus cad chuige a ghortaíonn sé Simon. Mar sin ní fhéadfaidh díobháil don amygdala ligean dó brí a ghníomh a thuiscint, agus ní cheapfaidh sé gur cheart dó a leithscéal a ghabháil. Ach tá sé tábhachtach a thuiscint gur feidhm dhifriúil é seo den amygdala, nach bhfuil chomh tábhachtach inár gcás. Is é mo áiteamh, má thuigeann sé go teoiriciúil gur ghortaigh sé Simon fiú mura gcráiteann sé é, tá an t-iarratas ar mhaithe le maithiúnas iomlán agus glan. Níl a chuid mothúcháin fíor-thábhachtach. Is fíor go bhféadfadh sé nach mbeadh sé déanta go teicniúil gan mothúcháin den sórt sin a bheith aige toisc nach mbeadh tuiscint aige ar thromchúis an ghnímh agus a bhrí. Ach is ábhar teicniúil amháin é seo. D'fhéadfadh sé a bheith bainteach le mo oscailt gurb é an intinn a dhéanann cinntí, agus glacann sé na mothúcháin mar cheann de na fachtóirí atá le breithniú.

Cuireann sé léacht i gcuimhne dom a chuala mé uair amháin ag TED ó néareolaí a ndearnadh damáiste inchinne dó agus nach raibh ar a chumas mothúcháin a bhrath. D'fhoghlaim sí conas aithris a dhéanamh ar na gníomhartha mothúchánacha seo go teicniúil. Cosúil le John Nash (ar a dtugtar leabhar Sylvia Nasser, Wonders of Reason, agus an scannán a lean), a raibh taithí aige ar thimpeallacht dhaonna shamhailteach agus a d'fhoghlaim neamhaird a dhéanamh air ar bhealach teicniúil go hiomlán. Bhí sé cinnte go raibh daoine timpeall air i ndáiríre, ach d'fhoghlaim sé gur seachmaill a bhí iontu seo agus ba cheart dó neamhaird a dhéanamh díobh cé go raibh an taithí fós ann faoi lánseol. Chun críche ár bplé, smaoineoimid ar Thobhach mar amygdala gan aon chumas ionbhá mhothúchánach, a d’fhoghlaim a thuiscint go hintleachtúil agus go fuar (gan mhothúchán) go ndéanann gníomhartha den sórt sin nó eile dochar do dhaoine, agus ní mór maithiúnas a lorg chun appeases a dhéanamh orthu. Glac leis freisin go bhfuil an iarraidh ar mhaithe le maithiúnas chomh deacair dó is do dhuine a bhraitheann, nó d'fhéadfaí a áiteamh nár cheart a leithéid de ghníomh a mheas mura ngearrann sé praghsanna meabhrach ar an té a dhéanann é.

[2] Féach é seo go mion san aonú leabhar déag sa Talmudic Logic Series, The Platonic Character of the Talmud, Michael Avraham, Israel Belfer, Dov Gabay agus Uri Shield, London 2014, sa dara cuid. 

[3] Deir Maimonides ina fhréamhacha nár cheart mitzvot dúbailte nach n-athnuaitear rud éigin thar mitzvah síntiúsóir eile a chomhaireamh.

[4] Agus ní mar an gcéanna an t-ordú grá a thabhairt don aibíocht ina bhfuil. Féach ar ár dtuairimí ansin.

[5] Cé gur orduithe iad seo ó bhriathra na scríobhaithe, agus de réir dealraimh tá an t-ordú Dauriyata ar mhothúchán, ach an té a dhéanann na gníomhais seo as a ghrá dá chomhfhear comhlíonann sé an mitzvah Dauriyata seo freisin. Ach níl aon bhac ar theanga na Maimonides anseo a thuiscint gur féidir fiú an Dauriyata mitzvah a dhéileálann i ndáiríre leis an gcaidreamh le moladh a bheith meabhrach agus ní mhothúchánach mar atá mínithe againn anseo.

[6] Mar a mhínigh mé ann, baineann an t-idirdhealú seo leis an idirdhealú Aristotelian idir réad agus cás nó ábhar agus foirm, agus i bhfealsúnacht Kant leis an idirdhealú idir an rud féin (an nuumana) a labhairt mar a fheictear dár súile (an feiniméan).

[7] Féach ann na samplaí a thug mé ó scéal genius an scríbhneora hAirgintíne Borges, "Ochber, Telen, Artius", i dumhcha aistrithe ag Yoram Bronowski.

[8] Tá sé léirithe agam ansin gur féidir fianaise a thabhairt air seo ón argóint ontological ar son Dé a bheith ann. Más í an ní a thréith a bheith ann, mar ansin is féidir saol Dé a chruthú as a choincheap, ní dócha. Cé go féach plé mionsonraithe ar an argóint seo sa chéad leabhar nótaí ar an suíomh. Rinne mé iarracht a thaispeáint nach bhfuil bunús leis an argóint (fiú mura bhfuil gá leis).

16 Smaoineamh ar “Ar an nGrá: Idir Mothú agus Intinne (Colún 22)”

 1. Isaac:
  Cad is brí le ‘grá intleachtúil’, ós rud é gur mothúchán é an grá?
  Nó an botún é seo agus an bhfuil tagairt agus ceangal le duine eile i gceist leis i ndáiríre - agus in 'mheabhrach' ní le tuiscint anailíse atá an rún ach le hintiúlacht is é sin an rud ceart le déanamh?
  Agus maidir leis an parabal ón ngrá, b’fhéidir nach gciallaíonn sé go bhfuil an grá mothúchánach, ach is é croílár na parabail ná nach féidir le duine ‘in’ earráid i gcónaí .. agus ní hamháin rud dearfach a bhainfidh amach tráth ar bith… B’fhéidir gurb é an fhíric go bhfuil an intuition seo ‘conques’ an duine ar fad An bhfuil sí sparkles…
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Is é mo mhaíomh nach bhfuil. Is comhartha grá ar a mhéad í an mhothúchán agus ní comhartha an ghrá é féin. Is cinneadh discréide é an grá féin, ach amháin má thagann an mothúchán chun cinn is dócha gur chinn mé.
  Ní fheicim cad a chiallaíonn sé a bheith anailíseach. Cinneadh é seo gurb é seo an rud ceart le déanamh, mar a scríobh Maimonides sa dara véarsa.
  Mura dtagann an parabal chun mo dhualgas a shoiléiriú, cad é an pointe atá leis? Insíonn sé dom cad a tharlóidh dom as féin? Is dócha gur tháinig sé chun cur síos ar cad a bhí sé de dhualgas orm a dhéanamh.

 2. Isaac:
  De réir dealraimh tá difríocht idir ‘obair ó ghrá’ inar dhéileáil na rabbi leis an bpost, agus ‘mitzvot ahavat ha’ (ina ndéileálann Maimonides le dlíthe Yeshuat)….
  Sa Halachot Teshuvah déileálann Maimonides leis an rud a thugann Eden chun an t-ainm a adhradh - agus go deimhin tá focail an rabbi cinnte…
  Ach de bhua a bheith ina mitzvah, ní bhaineann mitzvah grá Gd leis an rud a thugann duine chun oibre, ach tá sé de dhualgas air forbairt (cosúil le focail Hagli Tal - áthas a fhorbraíonn leath na dualgais)… Breathnú ar chruthú
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Aontaím go hiomlán. Is é seo go deimhin an gaol idir na dlíthe bunúsacha an Torah agus an Teshuvah. Agus fós in H. Teshuvah aithníonn sé grá leis an fhírinne a dhéanamh toisc gur fírinne é. Cad atá idir sin agus an mothúchán? Is dócha gurb é an grá céanna a bhfuil an dá áit ag gabháil leis. Sa Torah tosaigh scríobhann sé go mbaintear grá amach trí bhreathnú a dhéanamh ar an gcruthú (is é seo an tátal a raibh mé ag caint faoi), agus sa Teshuvah míníonn sé gurb é an bhrí atá leis in obair as grá ná an fhírinne a dhéanamh toisc gur fírinne é. Agus tá siad mo focail.
  ————————————————————————————
  Isaac:
  Is cinnte go bhfuil difríocht idir coincheap na hiontas idir an Yeshiva agus an Halachot Teshuvah
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Is é seo an loighic an-aisteach. Nuair a bhíonn tú ag caint faoi oibriú chun airgead a dhéanamh agus ag caint faoi rud éigin a cheannach trí airgead, an bhfeictear bríonna éagsúla leis an téarma "airgead"? Mar sin, cén fáth nuair a bhraitheann tú grá nó nuair a dhéanann tú rud éigin as grá, tá an téarma "grá" le feiceáil i dhá bhrí éagsúla?
  Maidir le hiontas, ní mór plé a dhéanamh freisin ar an ngaol idir uafás an arduithe agus uafás an phionóis. Má úsáidtear an coincheap céanna ba cheart go mbeadh an bhrí chéanna leis, nó níos lú ná sin le go leor nasc idir na bríonna. Sa dá chás is ionann an t-iontas, agus is é an difríocht atá sa cheist cad a thaispeánann an t-iontas, an pionós nó an t-ardú céime.

 3. Yosef:
  Fuaimeann an léiriú in Halacha C beagán cúng dom.
  Is deacair an ghné ó thaithí a scaradh ó fhocail Maimonides agus a rá nach dtugann sé ach rabhadh faoi "aisghairm na Torah." Is cinnte go gcuireann sé síos ar thaithí dhomhain ar an leannán Dé gurb é grá Dé an t-aon rud ar domhan a bhaineann leis. Ní aontaím ar chor ar bith le toimhde an ailt go gcuireann eispéireas mhothúchánach an leannán i lár an aonaigh agus nach gcuireann ach grá coimhthithe an beloved i gcroílár. Feictear dom go bhfuil leibhéal os cionn an choimhthiú fuar agus is é an uair a chomhcheanglaíonn toil an leannán le huacht an leannáin agus nuair a chomhlíontar toil an leannáin é toil an leannáin a chomhlíonadh agus vice versa i dtéarmaí "déan do thoil mar a bheidh sé". Sa ghrá seo, ní féidir labhairt ar leannán nó ar ghaolta sa lár ach ar mhian coitianta amháin don dá cheann. Is é mo thuairim go labhraíonn Maimonides air seo nuair a labhraíonn sé ar mhian leannán Dé. Ní thagann sé salach ar a chéile le déanamh na fírinne mar is fírinne í a d’fhéadfadh éirí as dúil san fhírinne.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Dia duit Joseph.
  1. Ní cosúil go bhfuil sé chomh deacair sin domsa. Rinne mé trácht ar an láimhseáil cheart ar pharabail.
  2. Ní hé an toimhde san alt ná go gcuireann an taithí mhothúchánach an leannán i lár, ach go mbíonn gné den sórt sin aige de ghnáth (tá baint aige).
  Tá ábhar an chomhcheangail mhistiúil seo an-deacair dom agus ní dóigh liom go bhfuil sé praiticiúil, go háirithe i dtreo réad teibí agus doláimhsithe cosúil le Dia, mar a scríobh mé.
  4. Fiú muna bhfuil sé contrárdha do dhéanamh na fírinne do bhrígh gur fíor é, ach is cinnte nach mar a chéile é dó. Aithníonn Maimonides é seo le grá.

 4. Mordechai:
  Mar is gnách, suimiúil agus smaoinimh.

  Ag an am céanna, níl an chiall i Maimonides ach 'beagán anacair', agus ní fiú práinne mhór, níl ann ach saobhadh (i maithiúnas). Rinne Maimonides a dhícheall cur síos a dhéanamh ar staid mhothúchánach, agus cuireann tú iallach air a rá go bhfuil sé fós réasúnach agus coimhthíoch (mar a shainíonn tú é) [agus níl an trácht ar an ‘teip’ maidir le parabail cinnte ar chor ar bith. comhthéacs, toisc nach bhfuil anseo ach neamhaird a dhéanamh ar parabail ].

  Maidir leis an gceist ghinearálta maidir le croílár na mothúchán, ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil gach mothúchán mar thoradh ar chognaíocht mheabhrach éigin. Eascraíonn eagla nathair ónár n-eolas go bhfuil sé contúirteach. Ní bheidh eagla ar leanbh beag a imirt le nathair.
  Tá sé míchruinn a rá mar sin nach bhfuil sa mhothúchán ach instinct. An bhfuil instinct a ghníomhaítear mar thoradh ar roinnt dearcadh. Mar sin, duine nach bhfuil damáiste inchinne aige, agus nach n-eascraíonn aon mhothúchán ann tar éis dó díobháil a dhéanamh do dhuine eile, tarlaíonn sé go bhfuil a aireachtáil mhorálta lochtach.

  Is é mo thuairim gur rún Maimonides é seo freisin. De réir mar a thagann méadú ar fheasacht duine ar an bhfírinne, is amhlaidh a thagann mothú an ghrá ina chroí. Feictear dom go bhfuil rudaí soiléir níos déanaí sa chaibidil (Halacha XNUMX):
  Rud is eol agus soiléir nach bhfuil grá Dé ceangailte i gcroí an duine - go dtí go ndéanann sé i gceart é a bhaint amach i gcónaí agus go bhfágann sé gach rud ar domhan ach í, mar a d'ordaigh sé agus a dúirt 'le do chroí go léir agus le d'anam go léir. ' - ach le tuairim bhí a fhios aige. Agus de réir na tuairime, beidh grá ann, más rud é beagán beag agus má bhíonn a lán go leor."
  Soiléir anseo: a. Is mothúchán é grá a cheanglaíonn croí an duine.
  b. Is é an aithne sa Torah faoi mhothúchán.
  sa tríú háit. Toisc gur toradh na hintinne an mhothúchán seo,
  Is é brí na haitheanta chun grá a thabhairt do Dhia ná méadú i meon Dé.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Dia duit Mordechai.
  Ní fhaca mé i bhfocail Maimonides anseo gur mothúchán é. Is comhfhios é ach ní gá gur mothúchán é. Déanann tú neamhaird freisin ar an ngaol idir na B agus C ar sheas mé dó i mo chuid tuairimí.
  Ach thairis sin ar fad, níl aon fhadhb agam i bprionsabal le do chuid focal, mar fiú amháin ar do mhodh fós is é an tasc cognaíocha, eolas agus fios, agus ní mothúcháin, atá ar dualgas orainne. An mothú má chruthaítear é mar thoradh air - cruthófar é, agus más rud é nach bhfuil - ansin ní. Mar sin tagann an mhothúchán chun cinn sa deireadh gan ár smacht. Tá an fhaisnéis agus an fhoghlaim inár lámha, agus is toradh é an mothúchán ar a mhéad. Mar sin, cad é an difríocht idir an méid a thairgeann tú agus an méid atá scríofa agam?
  CPM do dhuine a bhfuil damáiste déanta dá inchinn agus nach bhfuil in ann grá a dhéanamh. An dóigh leat nach féidir le duine den sórt sin ordú grá Dé a choinneáil? Is é mo thuairim go raibh.

  Ar deireadh, má tá an halakhah atá i gceist ag Rambam luaite agat cheana féin, cén fáth ar chuir tú isteach air? Seo an teanga iomlán:

  Is eol agus is léir nach bhfuil grá an Bheannaithe ceangailte i gcroí an duine go dtí go ndéanann sé é a bhaint amach i gceart i gcónaí agus go bhfágfaidh sé gach rud ar domhan seachas é, mar a d'ordaigh sé agus a dúirt le do chroí go léir agus le d'anam go léir, Beag agus i bhfad, mar sin ní foláir don duine é féin a thuiscint agus a bheith oilte sna eagna agus sna hintleachta a chuireann in iúl dó a cono mar an chumhacht atá ag an duine a thuiscint agus a bhaint amach mar atá feicthe againn i ndlíthe bunúsacha an Torah.

  Is léir dúinn gur tuairim í seo agus ní mothúchán. Agus ar a mhéad is toradh na hintinne an mhothúchán. Níl dualgas grámhar Dé ar an mothúchán ach ar an intinn. Agus NPM don inchinn-dochar.
  Agus conas is féidir gan críochnú le focail an Rabbi chun é a bhaint amach ann:

  Rud ar eolas agus soiléir, etc. Is í AA an baois nárbh eol dúinn cén fáth gur treo é, agus léirmhínímid é in dhá ábhar teanga dáin mar bhréagacht do Dháiví, agus gnóthóidh ábhar eile dá grá i do ghnóthaí nach n-íocfaidh tú. aird a thabhairt orthu

  Go dtí seo chomh maith don tráthnóna seo.
  ————————————————————————————
  Mordechai:
  1. Is é mo thuairim go bhfuil an frása ‘ceangailte i gcroí duine’ níos oiriúnaí don mhothúchán ná don chomhfhios.
  2. Is é an gaol idir an B agus an C cúis agus éifeacht. Is é sin: mar thoradh ar an intinn chun grá. Tugann grá saothar dá ainm (ní grá é ach ‘obair ón ngrá’, i.e.: obair a eascraíonn as grá).
  Tá baint ag Seder i bhfocail Maimonides leis an ábhar - ní hí a ábhar ordú grá Dé (is é seo an t-ábhar i mbunús an Torah) ach obair Dé, agus nuair a thagann sé chun an sár-obair a mhíniú. míníonn sé a charachtar (a ainm - II) agus a fhoinse ), Agus míníonn sé níos déanaí conas teacht ar an ngrá seo ( Da'at - HV ).
  Mínítear é seo i bhfocail Maimonides ag deireadh Halacha XNUMX: "Agus cé go bhfuil grá aige do Dhia, déanfaidh sé na haitheanta go léir láithreach as an ngrá." Ansin in Halacha míníonn C cad is grá ceart ann.
  3. Is mór an difríocht idir ár bhfocal. Is é mo thuairim go bhfuil urramú an mitzvah i mothúchán, is é sin: tá an mhothúchán an-lárnach agus ní táirge imeallach éigin nach bhfuil gá leis. An té a bhreathnaíonn ar ‘grá Dé’ Platonach agus coimhthithe, ní choinníonn sé an mitzvah. Má ghortaítear é san amygdala ní dhéantar é a éigniú.
  4. Níor thuig mé cad a chuir an sliocht ó bhuanú teanga Maimonides
  (Ní bhíonn na focail "is breá leis an Duine Beannaithe [ach i dtuairim...]" le feiceáil in eagrán Frenkel, mar sin níor luaigh mé iad, ach tá an bhrí mar an gcéanna. Love "mar fhoclaíocht na bpatrún, ach é. ar mhaithe le soiléireacht amháin a bhí sé, agus anseo freisin tá an bhrí mar an gcéanna)
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  1. Maith. I ndáiríre níl mé cinnte faoi sin.2. Aontaím leis seo go léir. Agus fós an fhírinne a dhéanamh toisc go bhfuil sé ina fhírinne ní cosúil domsa go bhfuil baint aige le mothúchán an ghrá ach le cinneadh cognaíoch (b'fhéidir go bhfuil mothúchán an ghrá ag gabháil leis, cé nach gá. Féach mo phost roimhe seo).
  3. Mar sin bím ag fiafraí de shíor cén fáth gur féidir linn dul i gcomhar le chéile le haghaidh rud éigin a éiríonn as féin? Is é an mitzvah ar a mhéad a dhoimhniú an eolais agus an obair intleachtúil, agus an grá a eascraíonn go nádúrtha ina dhiaidh sin (beannaithe go bhfuil an creidmheach) ar a mhéad is comhartha go bhfuil sé déanta agat. Mar sin, an té a bhfuil damáiste déanta dá intinn, ní éigniú é, ach géilleann go hiomlán don mitzvah. Níl comhartha ar bith againn air seo, ach tá a fhios ag Dia agus is é is fearr é.
  4. Labhraíonn an sliocht ó bhuanú teanga Maimonides ar aitheantas idir an grá agus an t-eolas, nó ar a mhéad gur fo-iarmhairt eolais é an grá.
  ————————————————————————————
  Mordechai:
  Feictear dom go bhfuil ár seasaimh soiléirithe a dhóthain againn.
  Díreach faoi do cheist athfhillteach: tá rudaí an-simplí.
  Ordaíonn Dia dúinn a bhraitheann. Sea!
  Ach cad é an bealach chun é a dhéanamh? Tuairim a iolrú.
  Stíl scoláireachta: urramú an mitzvah - mothúchán, gníomh mitzvah - iolrachas na dtuairimí.
  (Tá clú ar fhocail Rabbi Solovitchik maidir le roinnt mitzvos: paidir,
  Ach agus freagair, go bhfuil urramú an mitzvah sa chroí).
  Má tá tú sásta glacadh lena fhéidearthacht teoiriciúil 'cúram faoi mhothúcháin
  Is linne agus ní hamháin ónár ngníomhartha agus ár dtuairimí, mar sin tá rudaí an-intuigthe agus ní bhíonn siad doiléir ar chor ar bith.
  Ansin ní 'seachtháirge' neamhriachtanach amháin atá sa mhothúchán, ach corp an mitzvah.
  (Agus gaolta anseo tá focail cháiliúla an Rab'a maidir le gan a bheith sanntach.
  Úsáideann sé an prionsabal céanna ansin: Má tá do Chonaic macánta,
  In aon chás, ní thiocfaidh mothú covetousness chun cinn)

 5. B':
  Tá tú ag éileamh go deimhin nach bhfuil sa duine a ghníomhaíonn de réir na hintleachta agus ní de réir na mothúchán ach fear saor, mar shampla, tá grá Dé intleachtúil agus ní mothúchánach, ach is cosúil gur féidir a rá go díreach mar dhuine. a chuireann cosc ​​ar a mhothúcháin a cheangal agus nach fear saor é mar sin is féidir le duine a ghníomhaíonn de réir Aigne atá ceangailte dá aigne agus nach bhfuil saor, éilíonn tú go sonrach freisin faoi ghrá go bhfuil grá uachtarach mhothúchánach mothúchánach toisc gurb é an t-intleacht é. a chasann ar an taobh eile gan tacaíocht a thabhairt do na mothúcháin (tú féin) ach cothaíonn an intleacht seo tú féin freisin cén difríocht atá agat ó thaobh meabhlaireachta de idir an dá chás?
  Cuirim i gcuimhne duit nuair a labhair muid gur bhain tú taitneamh as an bplé agus gur dúirt tú liom gur cheart duit scríobh faoin ábhar nach bhfuil ach duine a stiúrann a shaol de réir Halacha ina dhuine réasúnach, agus faoi uathúlacht Talmud agus Halacha chun smaointe teibí a ghlacadh. agus iad a phróiseáil go praiticiúil.
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Is féidir a rá gur dhá fheidhm dhifriúla iad an intinn agus an mhothúchán a bhfuil stádas comhionann acu. Ach i gcinneadh meabhrach tá an toil i gceist agus is instinct í an mhothúchán a gcuirtear iachall orm. Tá sé seo leathnaithe agam i mo leabhair Freedom Science. go raibh maith agat as an gcuimhne. B'fhéidir go scríobhfaidh mé post faoi ar an suíomh.
  ————————————————————————————
  B':
  Sílim go mbeidh spéis agat ann http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/med_and_physiol/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%92%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
  ————————————————————————————
  Rabbi:
  Tá i bhfad níos mó plé den sórt sin, agus an chuid is mó acu go léir ag fulaingt ó débhríocht choincheapúil (ná sainmhínigh mothúcháin agus aigne. Mar sin féin, tá sé faic a dhéanamh le mo focail mar go labhraíonn sé faoi ghníomhaíocht inchinn agus mé ag caint faoi smaointeoireacht. Déantar smaoineamh i aigne agus ní inchinn Ní cheapann sé toisc nach ndéanann sé cinneadh é sin a dhéanamh agus ní "a mheas sé." Glacann néareolaíocht go gníomhaíocht inchinn = smaoineamh, agus is é seo an méid a scríobh mé go bhfuil de réir an uisce reatha ag gabháil do smaoineamh freisin. ghníomhaíocht.

 6. Dhá thuairim:

  Sa chéad chuid eile den alt a líomhnaítear, tá T.S. Cuirfidh mé in iúl idir lúibíní cearnacha:

  “Is é sin le rá nach mbaineann lúcháir agus sásamh ó luach an ghnímh chomh fada agus a bhaineann siad leis mar fho-iarmhairt. Ach má fhoghlaimíonn duine le haghaidh pléisiúir agus áthais, i.e. iad sin a spreagann a chuid foghlama, is cinnte go bhfuil sé ag foghlaim ní ar a shon féin. Anseo bhí siad ceart "mícheart." Inár dtéarmaíocht deirtear nach é an botún a rinne siad ná gur shíl siad nár cheart an staidéar a dhéanamh ar bhealach lártheifeacha [= cill lártheifeacha]. A mhalairt ar fad, tá siad go hiomlán ceart. Is é an botún a rinne siad ná go dtugann an pléisiúir agus an lúcháir le fios ina dtuairim gur gníomh lártheifeacha é seo [= cill lártheifeacha]. Níl sé riachtanach i ndáiríre. Uaireanta is mothúcháin iad pléisiúir agus áthas a thagann mar thoradh ar an bhfoghlaim amháin agus nach cúiseanna iad.

  2. An "contrárthacht" sa dá dhlí in aice Rambam maidir le grá, socraithe go simplí mar fhocail an drúcht coirníní a thug tú féin níos déanaí agus a mhínigh tú iad sa TotoD. Is é seo go díreach a dúirt Maimonides anseo faoi ghrá Dé. Tá cúis mheabhrach aige, agus iarmhairt mhothúchánach. Míníonn sé freisin an grá a labhraíonn sé faoi i Dlíthe Bunúsacha an Torah PB [áit a ndéanann sé cur síos freisin ar mhothúchán agus ar admiration, agus i gcás nach bhfuil sé tugtha mar parabal ar chor ar bith, ach cur síos ar cad é grá ionas nach bhfuil an míniú. iarratas a dhéanamh ann]. Breathnú ar chruthú agus ar aithint eagna agus buanna Dé. An chúis fhíorasach-chomhfhiosach / mheabhrach - táirgeann [freisin] toradh mhothúchánach. Agus sin go díreach a dúirt sé anseo freisin.

 7. ‘Grá saor’ – ar thaobh an réada agus ní ar thaobh a theidil

  BSD XNUMX Tammuz XNUMX

  I bhfianaise an idirdhealaithe atá molta anseo idir grá ar thaobh na cnámh agus grá ar thaobh na teidil – is féidir coincheap an ‘ghrá saor’ atá cumtha ag Rabbi Kook a thuiscint.

  Tá cás ann ina bhfuil carachtar nó ceannairí duine chomh scanrúil sin nach féidir aon dea-thréith de a mhothú a chothóidh mothú nádúrtha an ghrá ina leith.

  Ina leithéid de chás, ní féidir ach ‘grá ar an gcnámh’ a bheith ann, grá do dhuine amháin de bhua a bheith ‘is ansa le duine a cruthaíodh i B’Tselem’ nó ‘is fearr leat Iosrael ar a dtugtar buachaillí don áit’, a dtugtar 'buachaillí' orthu go fóill, fiú amháin i ndualgas níos ísle 'buachaillí truaillithe', Is mór an 'trua athair' dá chlann mhac.

  Mar sin féin, ba chóir a thabhairt faoi deara nach bhfuil i ngrá an athar dá leanaí fiú ina riocht is boichte ach 'grá saor'. Cothaítear é freisin ag an dóchas go dtiocfaidh an dea-fholús i mbuachaillí trí fhórsa - i gcrích freisin. D’fhéadfadh creideamh láidir an athar ina chlann agus an Cruthaitheoir ina mhuintir – a dhea-thionchar a scaipeadh, agus mar sin ‘agus croíthe na n-aithreacha a d’fhill ar a gcuid mac’ b’fhéidir freisin croíthe na mac a thabhairt ar ais chuig a n-aithreacha.

  Le meas, Shatz

  Is fiú a thabhairt faoi deara anseo an míniú athnuaite atá molta ag Bat-Galim Sha’ar (máthair Gil-ad XNUMX) ar choincheap an ‘ghrá in aisce’. Dar léi, is é ‘grá saor’ ná ‘a ngrásta grásta’. An pointe dearfach a aimsiú i gcásanna eile - is féidir leis an ngrá faded a mhúscailt agus beatha a thabhairt isteach sa chaidreamh.

  Agus ar ndóigh tá baint ag rudaí le focail Rabbi Nachman ó Breslav sa Torah Rafev ar ‘Singing to Elki while I’, agus é ag déanamh lúcháir ar ‘beagán níos mó’, i spréach bheag an mhaith, nó níos mó i gceart: an beagán sin dealraíonn sé go bhfuil fágtha sa duine - agus 'beagán an tsolais - repels i bhfad an dorchadais'.

  1. Níor thuig mé an cheist. Níl baint ag an idirdhealú idir an dá mhothúchán seo le mo chuid focal. Aontaíonn gach duine nach bhfuil sé mar an gcéanna. Is dhá mhothúchán éagsúla iad seo. Is mian le lust rud éigin a ghlacadh ar láimh, a bheith liomsa. Mothúchán is ea an grá a bhfuil a lárionad ar an taobh eile agus ní mise (lártheifeacha agus ní lártheifeacha). Rinne mé idirdhealú anseo idir mothúchán agus dearcadh (grá mothúchánach agus intleachtúil).

 8. "Ach má tá grá mar thoradh ar bhreithiúnas meabhrach agus ní mothúcháin amháin, ansin tá spás chun é a ordú."
  Ach fós, conas is féidir treoir a thabhairt dom rud éigin a thuiscint??? Má mhíníonn tú dom agus nach dtuigim nó nach n-aontaím fós ní ormsa atá an locht!
  Tá sé cosúil le bheith ag obair le duine a raibh cónaí air sa 10ú haois chun an tsamhail heliocentric a thuiscint, má thuigeann sé sláinte ach mura dtuigeann sé cad atá le déanamh!
  Mura ndeir tú go gciallaíonn an mitzvah chun Dia a thuiscint ar a laghad iarracht a dhéanamh é a thuiscint agus mura dtuigeann tú nach uafásach an rud é go bhfuil tú éignithe

Fág trácht