Стиль жана маңызы боюнча - сайттын окурмандары үчүн тактоо жана негизги божомолдор (63-графа)

בס이ד

Акыркы убактарда менин айткан сөздөрүм боюнча кайра-кайра комментарийлер келип жатат. Адамдар биздин биринчи жана өкүмдар раввиндерибизде бидат жана жек көрүү бар деп талашып келишет. Комментарийлердин айрымдары стилди, кээ бирлери маңызын козгоду. Ушундан кийин мен өзүмдүн башталгыч чекиттеримди, биринчиге болгон мамилемди, арбитрлерге жана жалпы салтка болгон мамилемди жана, албетте, стилди да такташым керек деп ойлодум.

Бул тилке кадимки тилкелерден айырмаланып, жекече болот, бирок менимче, бул нерселерди тактап алуу маанилүү. Бул жерде мен эч нерсе үчүн кечирим сурабайм жана өзүмдүн сөздөрүмдү чечмелөө үчүн эмес, окурмандардын кызыкчылыгы үчүн өзүмдүн башталгыч пункттарымды тактоо үчүн келгенимди айтып жатам. Албетте, эгер алар менин көңүлүмдү буруп, бул жерде жазылгандардан четтеп кеткен жерлерге бурушса, кечирим сурап, кайра өзүмө кайрылууга кубанычтамын. Окурмандарды ушундай кылууга чакырабыз.

Интернет доорунда жазуу

Интернет доорунда жазуу мурунку мезгилдерге салыштырмалуу өзгөчөлүгү бар. Нерселер баарына жеткиликтүү, алар контексттен чыккан жарым-жартылай цитата катары келтирилиши мүмкүн (кесип жана чаптоо) жана бул жарым-жартылай тырмакчалардын тез өтүшү нерселердин бурмаланган сүрөтүнө алып келиши мүмкүн. Адамдар бул мүнөздөмөлөрдү билишпейт, алар окуп да, жазат да, ошондуктан контекстти жана толук сүрөттү текшербей туруп, макаланы толугу менен окубай туруп, жарым-жартылай цитаталар боюнча баа бериңиз. Бул интернеттин да бул жагынан артыкчылыгы бар экенине карабастан, азыркы учурда нерселердин ичинен текшерүү жана аларды өз булагынан окуу абдан оңой. Бирок маалыматтын агымы, балким, адамдарды тез эле сүйлөм түзүүгө жана кийинки сайтка өтүүгө себеп болот (менин да азап чегип жатам окшойт).

Биздин мырзаларга ыраазычылык

Бул аң-сезим үчүн. Мен биздин бардык муундардагы раввиндерибизди, биринчи жана акыркы акылмандарды абдан сыйлайм. Алардын арасында чыныгы алптар да бар болчу. Алардын көбү таланты жана билими толо, чынчыл жана түшүнүктүү, чындыкты издеген, таасирдүү жана кеңири билимге ээ адамдар. Мен алардын шакирттеринин эң кичүүсү жана улантуучулары болгонума сыймыктанам. Ал эми патриархтарды, Моше Раббейну жана пайгамбарларды баалоо мен үчүн кыйын, бирок даанышмандар, генийлер жана биринчилер, ошондой эле акыркылар бүгүнкү күнгө чейин абдан чоң баалоого татыктуу адамдар. Алардын баары биргелешип түзгөн жана мен кичинекейим кошулуп, бир бөлүгү болууну үмүт кылган жамааттык ишкана да ошондой эле таасирдүү.

Маймониддердин мисалы катары Атолл, мен алган комментарийлердин бири менин мамилеме байланыштуу болгон. Маймониддин ишканасынын бир тууганы да, эжеси да жок, менин көз алдымда мындай эбегейсиз, кенен, ар тараптуу жана оригиналдуу ишканага бүтүндөй дүйнөдө канчалык параллел бар экендиги абдан күмөндүү. Бардык иудаизмди, галачаны, ой жүгүртүүнү жана мета-Халаханы кайра түзө алган бир еврей, өз мезгилине чейин топтолгон материалдардын бардыгын өз тартибинде иргеп, иретке келтирүүнү түшүнгөн жана мунун баары дарыгер жана анын ишмердүүлүгү менен катарлаш. бардык тармактарда зор билим. Бул суктанарлык көрүнүш. Ал киши да өз методологиясы боюнча аң-сезимдүү жана ой жүгүрткөн. Ал өзүнүн кубаттуу түзүлүшүн тартиптүү системалуу пайдубалдын үстүнө курду, аны өзү да дээрлик эч нерседен куруп, аны биздин алдыбызга салууга убара болду. Оозумда бул кишиге суктанганымды билдире турган сөз жок, ал менин сөздөрүмдүн кереги да жок. Калган раввиндерибиз, биринчи жана акыркы, албетте, акылмандарыбыз да ушундай. Мен аны жек көрөм деп ойлогонум мындан өткөн акылсыздык эмес. Аны жек көргөн адам – түшүнүгү жок адам.

Мен алардын суусунан суусаган бул мырзалардын бардыгын ыраазылыктын жана сүйүүнүн калың бадалдарына байлап жатам. Убактымдын жана күчүмдүн бир топ бөлүгүн алардын сөздөрүн түрдүү идиштерден алынган куралдар менен түшүнүүгө, алардын маанисин жана ага мүнөздүү маанилерди чечмелөөгө жумшайм. Мен үчүн Тоорат кеңири мааниде экзистенциалдык аска. Анын ичинен жана анын ичинде мен өзүмдүн жолумду издеп, дүйнө таанымымды формулировкалайм, мында да ар кандай куралдардан булактарды, аргументтерди, пикирлерди жана куралдарды тиркейм. Бул менин чоң үй-бүлөм жана менин дүйнө таанымым анын ичинде жана ичинде кристаллдашып жатат.

Биздин кожоюндарга болгон мамиле жана алардын авторитетине

Бирок адамды урматтоо аны эч качан жаңылбаган периште катары көрүү дегенди билдирбейт. Жана, албетте, сүйүү линияны бузбашы керек. Бул кереметтүү адамдардын баары мен сыяктуу сиздей адам болушкан, ошондуктан мен аларды урматтайм, жакшы көрөм жана аларга мамиле кылам. Менин сервер периштелери менен эч кандай байланышым жок (эгерде бар болсо) жана алар менен алардын ортосунда анчалык деле байланыш жок. Менин үй-бүлөм адамдардан турат.

Мен буга чейин бир нече жолу келтирдимMGA Талмуддук халаханы алып келген К.Канодо менден алуулары үчүн улуу адамдын атынан бир нерсе айтууга болот. Булар таң калыштуу, анткени ар бир адам муундун улуусунун атынан ар кандай куру сөздү айтып, уккандарды эң оор күнөөлөр менен мүдүрүлтүшү мүмкүн. Бул уруксатты кандай түшүнсө болот? Мен түшүндүрдүм, менин оюмча эMGA Бул түшүнүүгө мүмкүн болгон карама-каршы келет. Ал, балким, мен улуу инсандын атынан бир нерселерди укканда, мен аларды автоматтык түрдө кабыл албайм, аларды олуттуу жана урматтоо менен гана карайм деп ойлосо керек. Кимдир-бирөөнүн улуу инсанга асылышынын себеби, анын натыйжасын алганы үчүн эмес, анын ой жүгүртүүсүнө туура мамиле кылынбай жатканын сезгени үчүн. Угармандар аны жек көргөндүктөн анын жүйөлөрүн олуттуу карашпайт. Ал аларды олуттуу кабыл алып, бир нерселерди ойлонуп, анан өздөрү чечүүгө ниеттенүүдө. Демек, ага улуу инсандын атынан бир нерселерди айтууга уруксат берилет, анткени бул угуучулардын аргументтерге олуттуу кароосуна себеп болот. Бирок акырында ар ким эмнени ойлосо, ошону кылат деген божомол бар. Бир улуу инсандан бир нерсе укса да, айтканынан улам кабыл албайт. Ал нерселердин өзүн карап, алар жөнүндө позицияны түзөт.

Мен буга чейин эки түрдөгү "көркөм көрүүчүлөрдүн" айырмасын айтып өттүм: биринчи түрү - жөнөкөй адамдар, башкача айтканда, менин китептеримде жазылгандардын баарын иш жүзүндө аткаргандар. Чазон Иш. Экинчи тиби – чыныгы көрөгөчтөр, алардын көбү сыяктуу өздөрү ойлогон нерселерди жасагандарЧазон Иш Кылган жана аткарууну буйруган. Мен экинчи түргө кирет. Бизге болгон сый-урмат алардын айткандарынын баарын кабыл алам дегенди билдирбейт, бирок экинчи жагынан мен өзүмдүн позициямды түзөрдөн мурун алардын айткандарына олуттуу түрдө көңүл бурам. Ар бир адамды урматтоо менен, эң негизгиси, мен өзүм ойлогон нерсени ойлоном, айтам жана кылам.

Албетте, ошондой эле Синедриондун бийлиги же Талмуддагы мыйзамдар сыяктуу формалдуу бийлик пикирлери бар, алар боюнча макул болууга эч кандай халахтык мүмкүнчүлүк жок. Бул Талмудда дагы халахиялык жана фактылык каталар болушу мүмкүн экендигине карабастан (жана, албетте, бар). Бийликтин айтымында, катачылыкка карабастан, халахиялык көрсөтмөлөр кабыл алынышы керек. Бирок мен көбүнчө фактылар менен алектенген ой чөйрөсүндө авторитет жөнүндө сөз кылууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок экенин көп айтып келем. Эгер мен Машаяк келбейт деген тыянакка келсем (жана шектенбеши үчүн: мен келген жокмун), Израилдин бардык акылмандары ордунан туруп, тескерисин айтса да, бул мени эң көп дегенде өзүмдүн ишимди кайра карап чыгууга мажбурлайт. позиция. Бирок бул жерде расмий бийлик мүмкүн эмес. Машаяктын келишине толук ишенем деп оозумдан айтсам, менин оюмдагы нерсе өзгөрөт? Мен ишенбей турган болсом, мен ишенем деп айта албайм, бирок тилден айтып, баса белгилеп айтам. Демек, ишенимдер жана пикирлер чөйрөсүндө бир гана ынандыра алат жана бийлик менен талап кылбайт. Болгондо да, айтылгандай, бийлик жөнүндө сөз боло турган халахах аймактарында да, ал анын чегинен чыгып кетпеши керек. Кимде бийлик бар, кимде жок болсо, анын бардык акылмандыгы менен бийлик жок. Ал эми анын сөздөрүнө ынанууга болот, бирок ал айтканы үчүн гана кабыл албайт.

уже Мен көп жолу жаздым Баалуу болуп, мен өз алдынча чечимге келдим. Явнеде асмандан үн чыккандан кийин (Ачнайдын мешинин актысында) - акылмандар аны кабыл алышкан жок, анткени бул чындык болсо да, алар башкача ойлошкон. Алар туура эмес экенин түшүнүштү, анткени асмандагы Кудай мыйзам эмне экенин билиши керек. Бирок мен туура эмес болсом да, мен түшүнгөндөй башкаруунун автономиялык милдети бар. Ошентип, Gemara да, анын достору анын пикири аягына чейин келген эмес, анткени, алар Halacha Карм башкарган жок дейт. Ушунчалык акылдуу, баарынан жогору турганы менен алар ага окшоп токтоп калышкан жок. Акыйкат алар менен болгондугу үчүн эмес, аны менен эмес, бирок алар ынанбай тургандыктан, бул алардын позициясы жана алар да балким туура эмес экенин түшүнүшсө да, ага амал кылууга милдеттүү болушкан.

Урмат жана жек көрүү үчүн

Менимче, биздин мырзалардын сөздөрүн талкуулап, эске алып, өз алдынча позицияны калыптандыруу, алардын сөзүн мордо сокур деп кабыл алган мамилеге караганда, аларга бир топ сый-урмат берет. Аларды жаңылбаган жана абсолюттук бийликке ээ болгон периштелер деп ойлогон мамиле аларды кайрылууну жана өз абалына жетүүнү каалабаган адам катары көрсөтөт. Көрүнүп тургандай, аларга чоң урмат-сый тартуулаган экинчи ыкма чындыгында алардын сөздөрүн актоого болбойт деп болжолдойт жана ошондуктан бизди андан бошотот. Маймониддердин курамынын тегерегинде Күчтүү кол Чоң талаш-тартыш жарым-жартылай келип чыккан, анткени ал булактарды же негизди келтирген эмес. Акылмандар бул Тооратка жана аларга урмат көрсөтүүнүн жолу эмес деп ойлошкон. Ал айтканы үчүн эле анын сөздөрүн кабыл алууну талап кылууга эч кимдин укугу жок. Сотто айтылган нерселер (Синедриондон айырмаланып) талкуулоо жана пикир билдирүү үчүн сунуштар болуп саналат. Жана алар бул жерде менин сөздөрүм.

Равин Соловейтчик езунун эссесинде А сен ошол жактан сурадың, Бала кездеги башынан өткөргөн окуяларын сонун сүрөттөп берет. Ал атасы (рабби Моше) рабби Акива, Аби жана Рабба, Маймониддер, Р.Т. жана Гра менен тегерек үстөлдүн айланасында отурганын жана Тоорат менен кандай мамиледе болгонун сүрөттөйт. Маймониддер жөнүндө суроо туулат жана ал атасы менен Маймониддер жеңеби же жокпу, чыңалып турат. Ал өзүн кылмыштуу топтун бир бөлүгү катары сезет жана мунун баарын үй-бүлөсү катары көрөт. Мен нерселерди окуганда менин тажрыйбам абдан окшош экенин түшүндүм. Мен үчүн мен тегерек столдун айланасында бардык муундагы даанышман студенттер менен чогуу отуруп, баарыбыз чогуу окуйбуз. Мен бул дискурс менен бөлүшөм жана алардын эч биринен баш тартууну каалабайм. Сыйлоодон улам бирөөдөн баш тартуу - сыйлабастыктын же жакындыктын жоктугунун көрүнүшү. Анын үстүнө үй-бүлө мүчөлөрү менен сүйлөшкөндө сөзүмө абайлабайм. Эгер кимдир бирөө куру сөз сүйлөсө, мен аларга айтам. Кээде аны шылдыңдап, анын эсебинен тамашалайм. Бирок мунун баары мен өзүмдү банданын ажырагыс бөлүгү катары сезгеним үчүн жасалды. Мен үйдө эмесмин, өткөндү эстеген музейде эмесмин, ал жерде эч нерсе бузулбасын деп сак болуш керек.[1]

Бир нече жыл мурун, мен Ерухамдагы Гесдер Йешивада сабак берип жүргөнүмдө, менин ачуумду жараткан бир нече окуялар болду. Мен баарыбызды шылдыңдаган ирониялык жана синикалык билдирүүлөрдү илип койгом. Студенттер дүрбөлөңгө түшүштү, анткени йешивада жана өзгөчө анын башына зыян келтирилгенин сезишти (Равби Блюменцвейг). Мен аларды кечинде ашканага чогултуп, Рош Ешивага болгон терең ыраазычылыгымдан улам так жазылганын айттым. Мен капа болдум, анткени адамдар баарыбызды (анын ичинде аны да) шылдыңдашат жана биз алардын артынан келесоолук менен кетебиз. Музейде ким барса, бутунун учу менен басып жүрөт деп кошумчаладым. Бул айнек үйдө эч нерсени сындыргысы келбейт. Ал нерселердин бүтүндөй жана пастордук бойдон калышын каалайт жана ал иешивадан (баардык жагынан) алыс болгондо жашоосунда аларды коштоп келет. Бул ага (теориялык жактан) сагынган, бирок андан алыс боло турган тынч жана жайыт бурчун калтырат. Мен болсо өзүмдү үйдөгүдөй сезем, бутумдун учу менен баспайм. Ким болбогон иш кылса (менин оюмча) менден тиштеп, сөгүш алып кетет. Ал, албетте, мага ошол эле валютаны кайтарып берүүсүнө макул болот. Бирок бул нерселер алыстан эмес, байланыштан келип чыгат жана айтылат. Алар сүйүү жана урмат-сыйдан келип чыгат, бирок бул музейдеги экспонаттарга болгон алыскы жана четтеген сый-урматтын эмес, үй-бүлөлүк байланыштын натыйжасы.

Ошентип, менин көз карашымда, бардык муундар тарабынан бизге берилген ашыкча жана реалдуу эмес урмат-сый чындыгында кандайдыр бир жек көрүүчүлүктү билдирет. Адамдар өздөрүнүн сөздөрүн чынчылдык менен талкуулоого жана сынга алууга батынышпайт, бирок бул сын сынчылардын статусун жок кылат деген кыйыр божомолду көрсөтүп турат. Кыязы, алар эч кандай жооп жок, ошондуктан биз аларды аяшыбыз керек. Мен аларга жана алардын чынчылдыгына толук ишенем, менин көз алдымда алардын сөздөрүнө болгон чыныгы урмат-сый так алардын сөздөрүндөгү чынчылдык жана курчтук жөнүндө талкуулаганда гана байкалат. Ким бул дискурсту бөлүшсө, б.а. топтун ичинде дасторкондун тегерегине отурса, муну түшүнүшү керек. Кимде-ким сыртта калып, аны музей катары көрсө, биринчи жана акыркы мырзаларыбыздын кадыр-баркына кам көрө берет, ошону менен алар татыктуу болгон урмат-сыйдан, сүйүүдөн ажырайт.

Адамдар менен болгон байланыш жакындыкка алып келет. Жакындык аларды жарык жана көлөкөлөрдөн адам катары көрүүгө алып келет. Эч бир адам идеалдуу эмес, ар бир адамдын кемчиликтери, каталары, жыгылышы жана ушул сыяктуулары болот. Жакын болгондо баарын көрөсүң, өзүңүздү жакын сезгениңизде аны көрсөтүүдөн тартынбайсыз. Абайлаңыз аралыкты көрсөтөт. Бирге жашоодо эмес, дубалда илинип турган плакатка суктануу боюнча. Мага жакын адамдар менен тамашалап, тиштеп, алардын үстүнө түшүп, анан достук менен ийинден таптап, көзүн кысып кетем. Тоорат баарыбызга таандык жана аны калыптандырууга жана түзүүгө баарыбыз катышуубуз керек. Ким бул процесске катышпаса, анда анын эч кандай тиешеси жок. Ал ага чиркөөдөй мамиле кылат. Бардык урмат-сый менен жана ошол эле учурда аралыкта.

Стиль боюнча

Мына мен интернетке кайтып келдим. Кеңири аудиторияга жазылган нерселерди байт мираштын ичинде, б.а. үй-бүлө ичинде айтылган нерселер деп айтууга болбойт. Мен буларды жазганда менин оюмча, окурмандар бул үй-бүлөгө таандык болгусу келет, демек, ошондой эле бул үй-бүлөгө тиешелүү. Алар бул виртуалдык сот залында үстөлдүн тегерегине отурушат жана андагы жасалган бардык иштерде толук өнөктөш. Ырас, кээде бир нерсе чыгып, кээде майдаланып, кээде контекстке түшүнбөй же көңүл бурбай каласың.

Стилистика цинизм жана ирониялуу болсо да, мен бир нерсени кескин билдирем, бирок адамдар ойлогондой, тескерисинче, цинизм сыйлабастык эмес. Мурункусун, атүгүл экинчисин (балким биздин замандын кээ бир раввиндери, а азыр болсо да эсимде жок) баалабай койгон жерим эсимде жок. Аларды мага окшоп ката кетирип, кемчилиги бар адам катары койгонум эсимде. Ошентип, мен Маймонид боюнча мен еретикминби, баары бир деп айтсам, анын мага бере турган аныктамалары аргумент эмес дегенди билдирем. Ким мени ынандыргысы келсе, кайсы жерден жаңылып жатканымды түшүндүрүшү керек. Ошондуктан кимдир бирөөнүн ыкмасы менен же анонимдүү түрдө еретик экенимди айтуу аздык кылат, ошондуктан мен дагы мындай пикирлерди кабыл албайм. Бул нерселерде Маймонидди жек көрүүнүн бир сыныгы да жок, анын мамилеси мен жогоруда тактаган. Кантсе да Маймонид өзү мен кылганды так аткарган. Ал өзүнөн мурункулардын үстүнөн, анын ичинде өтө адаттан тыш деп эсептелген нерселерде да көзүнүн кыйыгы менен бөлгөн. Ал өз логикасын булактарга таңуулап (Рамбан бир нече жолу өз тамырына жеткендигин көрсөткөн) жана кээ бир жерлерде өзүнөн мурункуларды жана ага каршы чыккандарды жек көрүп, алтургай шылдыңдаган. Мунун баары сөзсүз түрдө сыйлабастыкты билдирбейт. Бул катышуу жана үй-бүлө сезимин билдирет. Үй-бүлөдө эркин сүйлөйт. Бул үй-бүлөлүк тажрыйбанын бир бөлүгү.

Эгерде мурунку же улуу инсандардын бирине карата кандайдыр бир жек көрүү сезими болсо (айтылгандай, бирөө эсимде жок), мен окурмандарды бул жерде сунуштоого чакырам (мыкты шилтеме менен). Эгер бар болсо, мен аларды бул жакка кайра тартам. Бирок мен өзүмдүн позициямды циникалык же ирониялык түрдө билдирген болсом, бул менин жолум. Бул жек көрүү катары каралбашы керек, анткени ал жек көрүүчүлүктү билдирбейт. Бул нерселерди жана алардагы кыйынчылыктарды курчутууга келген сөздүн бир түрү. Менин сөздөрүмдө өз ордун табуу үчүн өмүрүмдү арнаган адамдарды жек көрүүнү көргөн чечмелөө мен үчүн кыйын. Мен үчүн бул сайттын окурманы Бейт Мидраши талкуусунун өнөктөшү. Менин сөздөрүмдү ушундай көрүш керек жана ким аларды башкача чечмелесе жаңылышат жана жаңылышат.

[1] Көрүүгө татыктуу Мына.

84 "Стиль жана маңызы жөнүндө - сайттын окурмандары үчүн тактоо жана негиздери (63-графа)"

 1. Рабби Жеремиянын тукуму

  Булар «тирүү Кудайдын сөздөрү»
  Башкача, жүйөлүү жана акылдуу үн чыгарган (мен ага баарына макул болбосом да) жана жок дегенде менин жашоомду (диний? Интеллектуалдуубу?) кызыктуураак кылган Мичини күчтөндүрөт.

 2. Салам Рабби,

  Менин жеке пикиримде, кээде сиздин стилиңиз макаланы/постту жазган максатыңызды бузуп салат. Сиз муну сөздөрүңүздүн тактоосу жана карама-каршы пикирдин ирониясынын презентациясы катары көрө аласыз, бирок сиз өзүңүздү эмес, башкаларды ынандыруу үчүн жазып жатканыңызга макул болосуз. Ошондуктан, сиздин стилиңизди кандай түшүнгөнүңүз маанилүү, бирок мен окурмандардын бул жөнүндө кандай ойдо экенин угууну сунуштайм - эгер бул алардын сиздин сөздөрүңүздү кабыл алуу жөндөмүнө зыян келтирсе, демек, сиз өзүңүздүн макалаңыздагы максатыңызга жеткен жоксуз.

 3. Рабби Мичи

  Биринчиге өтө түз стилде жазганда, ал терс кабыл алынат. Мисалы, «Урматтоо менен, Маймонид менен Рашбанын мындай кылууга укугу жок» (Makor Rishon, Shabbat supplement) деген сүйлөмдү алалы, дароо сиз биринчи кылмышкерлердин катарына кирүүгө ниеттенип жатасыз деген ойду жаратат.
  Эгерде сиз башкаларга таасир этүү үчүн жарыялап, жазып жатсаңыз жана, албетте, консерваторлор сиздин сөздөрүңүзгө чындап мамиле кылышын кааласаңыз, мен сизге Маймониддерге, Рашбага жана башка адамдарга болгон урмат-сыйыңызды билдирген тилди колдонууну сунуштайм. алгачкы

  1. H. Шалом.
   Бул чындыгында жакшы мисал. Бул жерде эмне ооруп жатат? Мен чындап эле алардын ыйгарым укуктары жок деп ойлойм жана мен муну жаздым. Кантип мен аны кылдатыраак айтышым керек эле? Мен аны урматтоо менен алгылыктуу айтам (бирок эл аны эмес, "эгер Демистапина болбосо" деген сылык кошумча деп ойлошу мүмкүн).

  2. Рабби Мичи,

   Бул, чынында эле, бир аз ирониялуу, бирок менин оюмча, "Рамбамды урматтоо менен" деген сөз кемсинтүү жана сыйлабастык деп эсептелет. Жана менин оюмча, бир эле сүйлөмдү бул туюнтмасыз жазуу же “Биз Рамбам менен Рашбанын өзүнөн Талмуд гана бийликтин милдеттүү булагы экенин билдик” деп жазуу эң жөнөкөй.

 4. Таза тилдин касиети

  Ниссандагы BSD B

  Рамазанга - салам,

  Эмне кылуу керек? Жашылдап, секирип, секирип жаткан "кове коа" - бул бака, жек көрүү сыяктуу көрүнгөн жана жек көрүү сыяктуу угулган нерсе - жек көрүү!

  Бир нече жолу ачыктан-ачык жана кемсинтүү стили аргументтердин аздыгын жаап турат. Экзаменде "бир клоун бир нече сөгүштөрдү четке кагат". Ар дайым шылдыңдаганы үчүн кол чаап, "лайктарды" жалап, ой жүгүртүүнүн, булактарды алып келүүнүн жана талаштуу аргументтерди олуттуу талкуулоонун түйшүктүү муктаждыгын жеңе турган орой амареттер болот.

  Даанышмандар жана биздин биринчи жана акыркы раввиндер талкуулоонун таза жана урматтуу маданияты менен айырмаланат. Келиңиз: Талмуддук талаш-тартыштардын ар бир миң жети жүз бетинде бардыгы болуп 20га жакын (!) катаал сөздөр бар, аларда Хават Яирдин автору 'Хефец Чайм' китебинин аягында өзүнүн белгилүү жообун талкуулайт, жана анын көбүн түшүндүрөт

  Ал эми бир нече сөз айкашынан тышкары, экзистенциалдык маселелер, ишенимдин олуттуу негиздери жана мыйзамдары боюнча талаш-тартыштарга жык толгон бүтүндөй бир адабият бар. Таза тилди колдонуу Халачаны үйрөтө тургандардын өзгөчөлүгү (Brush Pesachim).

  Рабби Брахия (Йома А.А.) даанышмандардын шакирттерин аялдарга окшоп «момун жана чарчаган», бирок эркектердей эрдик көрсөткөн «инсандар» деп бекеринен айткан эмес. Киникалык шылдыңдын демагогиялык каражаттарынан качуу жазуучуну алгылыктуу аргументтерге багытталган фактылуу жана жүйөлүү иликтөө жүргүзүүгө мажбурлайт, алар гана чындыкты издөөчүлөрдү ынандыра алышат.

  Урматтоо менен, С. Левингер

  .

  :

  1. Шатзал Шалом. Мага анын жашыл жана бака сыяктуу жарылып жатканын көрсөткөн мисалдарды көрсөтүү үчүн шилтемелерди каалайт элем, анан анын бака экенин моюнга алам. Мен аны четке кагам.
   Бул жердеги комментарийлердин негизинде мен күтүлбөгөн жерден түшүндүм, менин оюмча, адамдарды секирип жаткан нерсе менин позицияларымдын мазмуну эмес, билдирүү формасы. Позициялардын өзү эле уятсыздык катары кабылданат (Маймониддердин жана Рашбалардын авторитетине байланыштуу жогоруда келтирилген мисалды караңыз. Бул чындап эле сөздүн формасына эмес, мазмунуна болгон сезимталдыктын мисалы). Бул менин таасирим, бирок мен кайсы жерден жаңылып жатканымды түшүнүү үчүн мисалдарды каалайт элем (чын эле болсо).
   Ошондой эле сиз алып келген цитаталарга келсек, булар материалды талдоо эмес, жөнүндө билдирүүлөр. Албетте, биринчи жана акыркы, ошондой эле Талмуддун өзүндө меникиге караганда бир топ курч сөздөрдүн мисалдары бар. Жана раббин шакиртин ашкерелегенде да, сиз өз тажрыйбаңыздан келтиргендей, бул бүткүл Израилдин көз алдында канондук тексттин чегинде жасалбашы керек. Ошондуктан мен үчүн бул шылтоону кабыл алуу кыйын.
   Ошондой эле жогорудагы нерсени айтып, башка сүрөттү сүрөттөгөн сөздөр бар, мисалы, Вавилондун акылмандары деңизчи таякчасы ж.б. Бири-бирин өлтүргөн BS жана BH жөнүндө айтпаганда да, көптөр аны R. Zira үчүн союшкан (Мегиллах XNUMX: XNUMX). Жана Дина Лао Дина аралын талкуулаган ар бир Даян (БМ Лу) жана башкалар. Чынында биздин мырзалар сөздүн курчтугуна чындап көңүл бурушкан эмес. Ошондуктан, менимче, булактарды изилдөө карама-каршылыктын актысы.
   Бирок мен бул уруксаттын баарын көрбөй турам, анткени биздин мырзалар ушундай кылышса да, мен алардын кылганын же айтканын сөзсүз түрдө кабыл албайм (менин оюмча). Мен жөн гана сиздин айтканыңызга комментарий бердим.
   Жыйынтыктап айтканда, мен өзүмдүн сөздөрүмдөн талкууну курчута турган жана конкреттүү болууга мүмкүндүк бере турган мисалдарды алгым келет.

  2. Ал эми "биринчи менен макул эмес бийликке" карата

   Менин оюмча, «биринчи менен макул болбоо укугум бар» деген чексиз кептер «биринчиге зыян келтирет» деп ойлобойм. Иштер жөн эле шылтоо жана "ачык" угулат… ..…

   Атасы түшүндө ачылып калганын айтып, кайра раббалык кылууну буйруган бир ребби уулу тууралуу тамаша бар. Даян ага мындай деди: Шломодо, эгер атаң түшүндө Хасидимдин аксакалдарына келип, сени мураскор катары таажы кийгизүүнү буйруса, анда сүйлөшүүгө орун болмок. Бирок ал сага гана ачылганда, жүрөгүңдүн чагылышынан көрүп турганыңды сезесиң.

   Ал тургай Аннан Нима:
   Эгерде Израилдин улуу адамдары биздин муундарыбызга чогулган болсо — Раввин Шач менен Раввин Ауэрбах, Раввин Эляшив жана Раввин Вазнер, Раввин Израиль жана Раввин Горен, Раввин Шапира жана Раввин Кафач, Равин Соловейч Як жана Гр. Жана: «Мен биринчимин. а мен акыркымын' - сотко бул жерде кандайдыр бир эскертүүлөр бар окшойт 🙂

   Халача менен Агаданын биринчи сөздөрүн жана алар биз үчүн түптөгөн бекем пайдубалды түшүнүүдөн жана чыныгы инновацияларды куруудан жана инновациялоодон чарчасак деп тилейм!

   Урматтоо менен, С. Левингер

  3. Шатзал,
   Далил деген нерсе жок. Анткени, мен эч кандай өзгөчө таажы кийген эмесмин. Мен муну силер үчүн жана катышкандардын бардыгы үчүн (эң жакшы тилке) талап кылам. Бул мен жөнүндө эмес, салт жана анын мааниси жөнүндө талаш. Менин талашым — мен улуу муунмун, ошондуктан мен айтам же баары менен макул боло албайм. Менин талашым, бул үчүн улуу муун болбошу керек. Бул таптакыр башка доомат. Анын үстүнө бул кандайдыр бир улуулуктан эмес, автономия массивинен улам экенин бир нече жолу ачык жаздым. Алардын бели менин белимден калын экенин билсем да (ар кимдин колунда болгондой) бөлүшүүгө укугум бар. Мына ошентип Шастын өзүнө буйруганбыз (Р.М. Ал эми жалпысынан, ошондон бери атам менен чоң атам эскертүү иретинде жүрүп, байыркы нерселер.

  4. Жана «автономия» (Рамада) жөнүндө

   Ниссандагы S.D. D

   Рамазанга - салам,

   Так «Ачнай мешинин» иши «Тоорат эки Тоорат болуп түзүлбөшү керек» деген кызыкчылык бар экенине бекем далил, атүгүл раввин Элиезер сыяктуу алптарга көпчүлүктүн айтканына карама-каршы келген сөздөрдү айтууга тыюу салынган. пикир.

   Идеал — Газит бюросында улы судыц агзындан бутин ысрайыл учин бир халахах чыкмалы. Алардын ортосунда чечим жок эки үйдүн абалы, кыязы, Ироддун Синедрионду басып алуусу менен акылмандарды «жеке мейкиндикке» түртүп, өзүнчө мектептерди түзүүгө алып келген жагдайдан улам келип чыккан.

   Бул абалды Раббан Йочанан бен Заккаи оңдоп, андан кийин Раббан Гамлиел Дибна "Комитеттин үйүн" борбордук алкак катары кайра курган. Вавилондо жана Израилде бир нече ири иешивалар болгон Амораимдердин күндөрүндө белгилүү бир деңгээлде болгон кырдаал.

   Кандай болгон күндө да, бир рабвиндин пикири боюнча, бир сотто мугалим болбойт, бир сотто кээ бир мугалимдер болбойт, ал эми Абинин пикири боюнча, «бир шаарда эки сот» болот деген пикирде. “чогулбайсың”.

   Иш жүзүндө, менимче, 15-кылымдын ажырашуу мезгилине чейин көпчүлүк жерлерде ар бир шаарда бирден гана жамаат болгон (Багдадды кошпогондо, ал жерде бир аз убакытка эки иешива «Сура» жана «Помбадита» отурушкан жана Каир ал жерде болгон. Палестиналыктардын өзүнчө жамааты болгон).

   15-кылымда гана, Испаниядан Ашкенази менен Франциядан массалык депортациялангандыктан, бүтүндөй жамааттар жер которгон жана алар башпаанек тапкан өз алдынча коомчулук катары жашоосун уланткан кырдаал күчөгөн.

   Ошондой болсо да, ар бир жамаат белгилүү бир шаарга чектеш болгон, ал жерде бир жамаат же бир нече жамааттар болгон, бирок “экстратерриториялык жамааттын” чындыгы, албетте, коомчулукка тиешеси жок инсандын реалдуулугу эмес.

   «Территориалдык коомчулуктун» чындыгы 18-кылымда гана пайда боло баштаган, бир нече себептерден улам: Польшадагы төрт өлкөнүн таркашы, кийинчерээк азыркы европалык улуттук мамлекетте жамааттык автономиянын басылышы, орто кылымдарда автономдуу корпорацияларга өзүн өзү баалоо менен караган эмес. .

   Атүгүл еврей коомунун ичиндеги, ишемби күнү шектүүлөр менен болгон чоң күрөштөр жана андан кийинки Хасидим менен оппоненттердин, билимдүү жана консерваторлордун жана сионисттер менен алардын оппоненттеринин ортосундагы күрөш – жергиликтүү коомчулуктун чачырап кетүү тенденциясы күчтүү болгон таптакыр жаңы кырдаалды жаратты. «Бир ядролук үй-бүлөдө он соттун» абсурддугу.

   Ар бир жөөт индивидуалист болгон биздин шартта, жеке жамаатка таандык болуу «зарылдык кайгырбайт» дегенди түзөт, бирок Тора өз элине «дин кызматчылар падышалыгын жана ыйык мамлекетти» түзүү үчүн берген «акындын ниети» деп ойлобойм. улут», Кудайга биримдиктүү коом катары сыйынган эл, . Демек, жок дегенде жалпылыкты бекемдеп, мындан ары талкаланбоого умтулуу болушу керек.

   Менимче, Мишнанын ишинде Таннаим дооруна кол коюлгандай эле, Талмуддун ишинде да жогоруда айтылган мезгилге кол коюлуп, келечек муундар үчүн макулдашылган негиз болгон – ошондой эле мезгил да ушундай деп ойлойм. Биринчиси Бейт Йосефтин айланасында кол коюлган.Биринчисинин үстөмдүгү, акыркысы менен макул болбогону өтө сейрек.

   Биринчиси даанышмандардын пикири менен келишпестиктен алыс болуп, даанышмандардын ортосундагы чечмелөө жана чечимге ыраазы болгон сыяктуу, экинчиси дагы биринчисин өздөрүнүн халахтык талкууларынын негизи жана башталышы катары кабыл алышкан. Жана Кудайдын жардамы менен, Харонимдер мезгили да Раввин Йехуда Ханаси, Раввин Аши жана Раввин Йосеф Каро жана Рама сыяктуу чоң сүрөтчүлөр тарабынан чогулуп, кол коюлат, алардын чогултуу жана редакциялоо иштери жаңы орток белгинин пайда болушуна алып келди. буткул эл учун!

   Урматтоо менен, С. Левингер

  5. Мен Тооратты бириктирүүдө эч кандай баалуулук көрбөйм. Коомдун бүтүндүгүнө жана иштешине коркунуч жаралган жерде гана. Ачнайдын мешиндеги абал ушундай болгон. Бул жерден макалаларды караңыз: https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%90-%D7%93%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%9F-%D7%91%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%90-%D7%94%D7%95%D7%94-%D7%99/

  1. Мен үйдө болгондуктан (аноним)

   Ал эми мен үйдө болгондуктан - анын пайдубалына доо кетирүүдөн сакмын. Мен бекем пайдубалга ээ болгондо - мен каалаган багытта кеңейип, көтөрө алам жана формага алам. Фундамент канчалык бекем болсо, горизонт ошончолук кең болот!

   Урматтоо менен, С. Левингер

  2. Мен эч нерсе сынбашы үчүн абдан этият болушуңуз керек жердемин. Жоопкерчилик менин оюмду кандай болбосун колдоп, ишке ашыруу каалоосунан жогору турат

  1. Жана мен бекем пайдубалдарды каалагандыктан, мен алар менен иштешип, аларды жараксыз абалга чейин өркүндөтөм. Анткени мен үйдө жалгыз жүрүп оңой эле талаша турган фундаменттердин пайдубалдары жетишээрлик бекем эмес, жана башка адамдарды үйүмө киргизем десем, алар кулап кетпесин, Кудай сактасын.

 5. Менимче, сиз туура айтасыз, мазмун адепсиз деп эсептелген негизги маселе, бирок стили адепсиздей көрүнгөн нерсени басаңдата алат. Эгерде биз жогорудагы сүйлөмдү алсак, "Маймонидди урматтоо менен анын авторитети жок" ж.б., анда мазмун чындап эле көп адамдарды таң калтырат, бирок стили аны азайтышы мүмкүн. "Менин оюмча" деген сөздүн киргизилиши жана "менин момун пикиримде" деген түгөй кереметтерди жаратып жаткандыктан, бул жерде эч кандай кошумча мазмун жок (сөздөрдүн жуптары белгилүү бир кошумча мазмунга ээ болушу мүмкүн), бирок алар таасирди азайтат. . Сүйлөмдү ошол бойдон окуганда, Маймонидге койбогондой элес болосуң – анда ал бир нерсе кылган болсо, авторитети бар деп ойлосо керек, стилинен анын пикири легитимдүү эмес деген ой пайда болот; "Менин оюмча" дегенди кошуу анын пикири мыйзамдуу деген ойду жаратат жана сиз аны халахтык пикирлер талаасынан сырткы пикир катары четке кагууга аракет кылбайсыз (жана чындыгында сиз жана сиздин тааныштарыңыз эч кандай өзгөртүүнү каалабай турганыңызды билишет. пикири, бирок аларды талкуулоо гана, бирок аны бардык окурмандар биле бербейт). Дагы бир нерсе – “бардык урматтоо менен” деген сөз айкашы “менде эч кандай урмат жок” деген сөз үчүн колдонулат, ал эми жазуучу көпчүлүк учурда цинизмди колдонгондо, албетте, бул күмөндүү. Эгер кааласаңыз, маймониддерге болгон урмат-сыйыңыздын чын ыкластуулугуна окурмандарды ынандыруу үчүн көбүрөөк каражат салышыңыз керек, бирок ал тажатса да.

  1. Толугу менен кабыл алат. Жадакалса сиздин “Урматтоо менен” деген чечмелөөңүздү бүгүн жубайымдан алдым. Чынында мен муну айткым келбейт, бирок эмне үчүн мындай чечмеленгенин азыр түшүндүм. Мен аны түзмө-түз жаздым.

 6. менин тынчтыгым

  Сыягы, сиздин циникалык стилиңиз сиздин үй сезимиңизден гана эмес, ошондой эле мазмунга эмес, стилге алек болгон постмодернизмди өлүмгө дуушар кылган сыныңыздан улам болуп жатат окшойт.

  1. Анан балким сулууланууну токтотуптур?

   Цинизм жана шылдыңдоо өзүн «үйдөгүдөй» сезүүдөн же башка кандайдыр бир постмодернизмге каршы идеологиядан келип чыкпайт.

   Кээде өткөндө же азыркы убакта кандайдыр бир учурда айлана-чөйрөнүн таасиринен, же адам башка бирөөнүн шермендесин урматтоо менен жашырып, ал эми чагымчыл аракеттер жана билдирүүлөр менен тапкан «орозосун» жашырып жүргөндүктөн улам пайда болгон кулк-мүнөз. - Ал эми мен бул жерде жана бул жерде циникалык билдирүү жөнүндө эмес, "баарын кыймылдатканды" шылдыңдаган кадимки стиль жөнүндө айтып жатам.

   Киник бактылуу адам эмес. Ал өмүр бою жаракат алуудан ырахат алуу менен шылдыңдын ортосунда маневр жасоого туура келет, ошондой эле шылдың намыстын туу чокусу экенин түшүндүргөн калемпирди актоо үчүн дайыма муктаждык 🙂

   «Зин чөлүнөн» чыгып, жакшы көздөн бакыт таба турган шылдыңга сыйынып, бата кылуудан башка эч нерсебиз жок, адилеттүүлүктүн көзү «Ыйык чөл»!

   Кошер жана бактылуу бата менен, Шин Зин Лин

  2. Жана чындыкты издегенден башка эч нерсени далилдебе

   Ал эми мен бул оор нерселерди чаап жиберүүгө батындым, анткени менин таасирим чындыкты суроо даражасы менен да далилденет. Чындыкты издеген адам чындыкты айтууга татыктуу!

   Урматтоо менен, С. Левингер

  3. Шломиге.
   Мен да сиздин сөзүңүздү толугу менен кабыл алам. Мен өзүмдүн сөздөрүмдү өлүктөн кийинки талдоодо мен антипостмодернисттик мотивдин дагы бир аспектисин кошот элем: бул менин позициям бар экенин жана позицияны калыптандыруу мыйзамдуу деп айтуу жана ар бир адам туура деген факты менен карманбоо дегенди билдирет. жана "бул жана тиги" ж.б.

   Мен сиздин анализиңизге макул эмесмин, сиздин анализиңизге макул эмесмин. Бирок, балким, мен бир нерсеге тийип жаткандырмын жана өзүмө өлүм жазасына тартылбаганым үчүн мени кечиресиз.

 7. Рабби Мичи, өз күчүңдү түз.

  Жакында эле мен бир жазуучудан уктум эле, дүйнөнүн Теңири Моше Раббейнуга лоокторду сындырганы үчүн ант бергенинин себеби, Моше Раббейну музоонун ишинде көйгөй бар экенин түшүнгөн. Ал Мисир жеринен «жоголуп кеткен» адам, ошондуктан ал жок кезде аларды алмаштыруу керек. Тактайларды сындыруу сыйкырды бузду. Эң негизгиси адам Муса эмес, Кудайдын сөзү.
  Студенттер мугалимдер деп аталат деп жазган Рабби Начмандын ээрчип, раввин Шагар муундун абалын жана тиешелүү Тооратты раввин окуучулардан үйрөнөрүн түшүндүрөт. Студенттер раввинди аракетке келтирбей коюшту.
  Ал эми бул жерге ким жазса, шылдыңдаган пикир экенин гана кошумчалайбыз, жаза албай турган амиаттар эмес.

  Ал эми биз бир нече киришүүлөрдү киргизгенден кийин бул маселеге кайрылдык. Менимче, респонденттерди тынчсыздандырган нерсе – вахий суроосу, ага раввиндин канааттандырарлык жообу жок. Раввин чындыкты айтат жана ошондуктан ал жооп жок экенин мойнуна алат, бирок кээде уга турган нерселерди айтууга буйрук кылынгандай эле, укпаган нерселерди да айтпай коюуга буйрулат.
  Менимче, рабвиндин божомолу, ачылыш тарыхый иш болгон деп эсептейт. Жок дегенде менин табитим боюнча жана мен үчүн респонденттердин көбү үчүн ачыкка чыгуу улана берчү маселе. Иштер жаңы эмес экени көрүнүп турат. Раввин Йонатан Закс өзүнүн «Кризис жана Келишим» аттуу китебинде Тоорат анын чындыгы үчүн сунуш кылган бирден-бир далил – бул жөөттөрдүн кармай бериши (китеп менин колумда эмес, андыктан булакты берүү мен үчүн кыйын) деп жазат. Бул дагы хазарийликтин далили. Ядронун бүгүнкү күндө дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгүн курчап турган дарак болуп калгандыгы Израил элине вахийдин тууралыгын көрсөтүп турат (Миха Гудмандын хазарийлер жөнүндөгү китебин караңыз). Акырында, албетте, Трактат Йомадагы даанышмандардын жазуучулар топтому «жана бул анын үрөй учурарлыктары, Кудайдан коркпостон, улуттардын арасында кантип бир эл жашай алат». Элдеги ысымдын аталышы бутпарастардын үрөйүн учурат, бул аларды Израил элине зыян келтирүүдөн сактайт (жана алар Холокост жөнүндө сурашса, GRA Сионго кайтып келгенде, Шехина Эрец Израилге кайтып келет деп жазган. жана чет елкелерде Израилди коргоону токтотот). Бул мааниде Аян тарыхый маселе эмес, ал күндөлүк практикалык эмпирикалык маселе.

  Барган сайын көбүрөөк кошууга болот, бирок менин оюмча, бул чечүүчү жагдай.

  1. XNUMX Аян жөнүндөгү маселени түшүнгөнүмдү так билбейм. Кудай мурункудай кийлигишпейт деп айтып жатасыңбы? Бул ачыкка чыгаруу эмес, катышуу. Же Синай тоосуна ишенүүнү айтып жатасыңбы? Анда эки альтернатива кайсы? Үзгүлтүксүз ачылыштын алдында тарыхый ачылыш эмнени билдирет? Мен түшүнгөн жокмун.
   Айтмакчы, талаш-тартыштарды чечүүдө булактарды эстеп, алып келүүгө болбойт. Аргументтин өзү эле жетиштүү.

  2. Мен жетиштүү түшүнүксүз болуп, бир аз аралашып кеттим.

   Раввин аянды үч миң жыл мурда Тоорат берилген Синай тоосунда болгон тарыхый окуя катары сүрөттөйт жана ошондон бери дүйнөнүн Эгедери дүйнөдө көрүнбөй калды. Синайдан Мусага Халача чынында эле Синайдан келген Мусага эмес, кийинки дүйнөгө жана Машаякка болгон ишеним, даанышмандардын пикирлери, Тоораттын өзүнө кийинки толуктоолор кошулган, Зохар китебинин булагы күмөндүү жана башкалар. Дооматтардын ар биринин өзүнүн бекем пайдубалы бар, бирок аларды бириктирүү раввиндин тарыхый деп эсептелбеген вахийдин өзөгү менен калган тарыхый бөлүктөрдүн ортосунда жасаган бөлүү турабы деген суроону жаратат.

   Раввиндин халахага берилгендигинде эч кандай шек жок жана анын ага Раббинин ысымы катары ишеними, бирок рабвиндин Кудайга болгон ишеними Тооратка тарыхый мамилени камтыган аяндын эмпирикалык аспектисине орун бербестен, таза философиялык. чек ара кайсы жерден өтүп жатканын түшүнүү кыйын. Эмне үчүн Тоорат бүтүндөй адамдардын ишеними (жана Синайдан келген Мусага Халача гана эмес), Биринчи ийбадаткананын ортосунан башталган кеч кошумчалар (библиялык сын айткандай), орто кылымдагы философиялык таасирлер (Каббала) деп айтылбайт. ) жана башкалар. Анткени, Тооратка тарыхчы мамиле жасалгандан кийин чек ара сызыгы кайсы жерден өтөт?

   Мен, албетте, рабвиндин суроолоруна боор ооруйм жана бул маселелер боюнча көптөгөн адамдардын өздөрү үчүн жасаган жеңил жашоосу мен үчүн алгылыктуу эмес. Албетте, тажатма суроолор жана андан алыс болуу олуттуу эмес маселелер бар. Бирок мен үчүн ачылышты кандайдыр бир эмпирикалык өлчөмдө бекитүү да бирдей маанилүү. Менимче, бул жерде Акылмандар берген эмпирикалык өлчөм күчтүү. Ал Израил менен Су уруусунун ортосундагы айырманы (ал ортодо Израил эли аман калганда Су уруусу жок кылынган), эмне үчүн христианчылык менен исламга эч кандай кызыгуу жок экенин түшүндүрөт (анткени эки дин тең Кудайдын ысмынын ачылышын бурмалоого гана аракет кылат). Израил жана Тоорат дүйнөсүндө) жана башкалар. Дүйнөдө Кудайдын ысмын ачып берген нерсе үч миң жыл мурунку кандайдыр бир тарыхый аян эмес, Израил элинин дүйнөдөгү бар экендиги жана Тоорот. Дүйнөдө Кудайдын ысмын көрүш үчүн мен үчүн күзгүгө кароо жетиштүү.

   Ааламдардын Раббисине тийүүгө болбойт. Ал жөнөкөй мааниде дүйнөнүн бир бөлүгү эмес (жана мен бул жерде Чабад менен литвалыктардын ортосунда талашка кирбейм). Бирок дүйнөнүн Раббисинин дүйнөдө белгилөөчүлөрү бар – Израил жана Тоорат. Анткени, алар гетто сыяктуу, анын колу чогулуп турат. Далилденген менен далилденген нерсе окшош. Ырас, дүйнөнүн Теңири мындан ары жөнөкөй мааниде көрүнгөн кереметтерди жасабайт, бирок жүйүт элинин аман калышы жана Ысрайыл жерине кайтып келиши, балким, ал жердеги эң чоң керемет жана Жеремия пайгамбар буга чейин жазган. :
   Ошондуктан мына, күндөр келе жатат, – дейт Теңир, – алар Ысрайыл уулдарын Мисир жеринен алып чыккан Теңирдин өмүрүн мындан ары айтышпайт. Анткени түндүк жеринен жана Эдом жеринин бардык жерлеринен Ысрайыл тукумун өстүргөн жана алып келген Теңир тирүү болсо.
   Чыгыштыктар Асман Падышачылыгынын моюнтуругун арабдардын Эгемендүүлүк күнүнүн тиленүүсүнүн аягында алышы бекеринен эмес. Алар үчүн Кудайдын колу Ысрайыл элинин өз жеринде тирилүүсү менен ачылган.

   Мен жөн гана кошумчалай кетейин, бул нерселердин дагы деле Тоорат китептери деп эсептелген еврейлердин ой-жүгүртүү китептери менен акылмандык китептери деп эсептелген философия китептеринен айырмасы сыяктуу кошумча маанилери бар. Мен раввиндин ой китептери менен Халача жана илимдин ортосунда түшүнбөстүк менен айырма бар дегенине кошулам жана дагы эле алар Кудайдын ысмынын дүйнөгө ачылышынын бир бөлүгү болгондуктан, менин оюмча, аларда Тоорат мыйзамы бар жана аларда Тоораттын мыйзамы бар жана аларга киргизилбеши керек. туалеттер жана бата керек. Ал эми бутпарастардын философиясы китептеринде андай тосмо жок, ошондуктан дааратканаларда окууга уруксат берилет.

   Мен кабыл алган нерселер орой жана тайманбас деп эсептелбейт деп үмүттөнөм.

  3. Урматтуу XNUMX.
   Бул сөздөр эмне үчүн уятсыздык же тайманбастык? Шпор сыяктуу нерселер жакшы жазылган жана кабыл алынган. Андан тышкары, бир аз уятсыздык жана цинизм (менин оюмча, бул жерде жок) менин оюмча зыяндуу эмес.
   Негизи ар бир сөзүнө кошулам. Каяктагы жетишкендик экенин түшүнгөн жокмун. Анткени, мен бешинчи дептерге уникалдуу тарыхтан ушул аргументтерди жана башкаларды жаздым. Бирок менин оюмча, бул сөзсүз түрдө Кудайдын катышуусун билдирбейт (жок дегенде акыркы муундарда), бирок Тоорат жана анын бар болушу жана тарыхыбыз аркылуу бизге отургузулган еврей табиятын билдирет.
   Синай тоосуна болгон ишенимим чындык. Бирок анын мазмуну мен үчүн толук түшүнүктүү эмес (менин оюмча, башкаларга да, алар бул боюнча отчет берүүгө батына алышпайт). Мындай статус жарым-жартылай сиз бул жерде көтөргөн аргументтерге негизделген деген тыянакка келдим.
   Чынында, ал жерде кабыл алынган менен кошулгандын ортосундагы чек мага белгисиз. Эмне кылам, бул боюнча бир жыйынтыкка келе албадым. Ошол эле учурда алдын ала божомолдор бар (мисалы, Тооратта жазылгандар башкасы далилденгенге чейин асмандан деген божомол).

 8. Сыйлаганыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздин чын жүрөктөн чыккан сөздөрүңүз көрүнүп турат. Бирок сүйүү улуу.Чынында. Биринчиден, кайсы шаарга келсек, уу менен цинизмди жана кабыл алынган Тоорат накылдарын айырмалоо үчүн пейзажга толгон алгачкы китептериңизге жана сайттагы жазууларыңызга жакын болушуңуз керек. Докторантурада сиз алгачкы Мичи жана кеч Мичи (азыр) жазышыңыз керек, ал эми кээ бирлери жаңы докторлук даражаларды жазууга туура келет, ошондуктан алар дагы бир ойлоп табууну жаңыртышат: китепке жазуу жана онлайн жазуу. Маркум Микки менен веб-жазуу да абдан жакшы болуп калдыбы? Ооба, бул мазмун менен форманын биримдиги, деп жооп берет. В. Орой сөздөрдү айткан табылгалардын көбү тилкелерде эмес, кенен жоопторуңуздан табыларын эске алыңыз. Так чарчаган жана көп тапшырмалуу жазууда сиз Ницраны эч кандай чектөөсүз бошотуп бересиз.. Ал жакка караңыз, ошондо сиз "кыйратуу (поэтикалык?) бошотулду" деген феноменди көрөсүз. Ал эми анын жагдайында, бул жерде бир нече кыйчалыш нерселер бар, мен майда-чүйдөсүнө чейин айта албайм, анткени алар көп жана убакыттын созулушу аз жана мен бош убакытты өткөрүп, аны ого бетер начарлатууга аракет кылам:

  1. Ультра православдык раввиндерге тыюу салууга байланыштуу (жакында?) Смартфонду порнографиялык фильтрациясыз кармоого (ал жердеги жообуңуздагы талкууну караңыз), сиз суроо берүүчүнү бири-бирине дал келүүгө чакырасыз. Динден жана диний литтен кеткендердин бардыгы үчүн арам тил. Эч кандай раббиндик жооп жок, атүгүл бул тилди колдонгон эң тил алчаак: «Менин түшүнүгүм боюнча, эч бир раввиндин эч нерсени аныктоого укугу жок. ... Жана сиз көптөр тыюу салган жамаатка кирсеңиз дагы, мен бул дубал эмес деп ойлойм. Эгер ал жашоо үчүн керек болсо же аны маанилүү деп эсептесең, анда бири-бирин кайтала."
  https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94/

  Ал жерде сиз жазасыз, Израилдин ультра-православдык улуу адамдарында (балким, раввиндер Еляшив Штайнман жана Каниевскийлер. Мен өз көзүм менен көрбөгөн улуулардын баары позитивдүү мифке айланат? Кегел жеген адам) сиздин эч нерсеңиз жок. жана бизнеске оролгон жок ?: "Чындыгында мен ультра-православдык дүйнөдө улуу деп эсептелген раввиндерге анча ишенбейм. , Кээ бирлери да чоң студенттер (бирок мен алардын ой жүгүртүүсүн баалабайм), Бирок, тилекке каршы, алар өздөрү жашаган дүйнөнү билишпейт жана коллелде окугандын ордуна жумуш издеп жүргөн кичинекей жана жеке кызыкчылыкты көздөгөн активисттер тарабынан чечим кабыл алынууда (бул алар үчүн абдан кызыксыз).

  2. Буурчак өсүмдүктөрүнө тыюу салууга келсек, сиз сөзсүз түрдө "кабат" болушуңузду тастыктайсыз. Муну ого бетер начарлатыш керек деп ойлобойм десеңер болот, бирок, тескерисинче, тил менен айтканда, уй сойгонду жакшы көрөсүң окшойт: ". Мен ал жерде бул салтты сактоонун эч кандай пайдасы жок экенин жазып жатам жана жылдар өткөн сайын мен ага көбүрөөк берилип кеттим (көпчүлүкүбүздөй),... Эгер алар жакында эле бул күлкүлүү тантырактыкка эч ким кам көрмөк эмес. .”(!). Күлкүлүү нонсенс?! Израилдин биринчи жана акыркы улууларынын кимиси сиздин студенттериңиздин философиялык жактан билимдүү билиминде эмнени кайталашы жана кемсинтүүлөрү үчүн үлгү болгон мындай билдирүүгө сиз менен макул болот (бул сиздикине жетпейт жана жетпейт).https://mikyab.net/%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%9D-%D7%98%D7%95%D7%A8-2/

  3. Клавиатура менен бардык Бейт-Израиль намаздарын жокко чыгарасыз, өзгөчө Хареди жыйындарында кыямат күндөрүн эске алып, бүгүн Рош Хашананы басып алуу «балалык» деп ойлойсуз. Мунун баары муну биринчи жана акыркысы түшүнсө да. Балалык ?? Биз баарыбыз артта калабызбы?:
  "Бүгүн мен Элул боюнча комментарий берем... Эгер чындыкты моюнга алсак, мунун желмогуздары эч кимибизде пайда болбойт. Бул желмогуздардын тынымсыз кайталанышы эч кимибизде эч кандай желмогузга ээ эмес экенибизди көрсөтүп турат... Мен бул жерде бир адашкан альтернатива сунуштагым келет: Балким, жоктур? Балким, Элул жакшы убакыт жана жыл сайын жан-дилин издөөгө татыктуу, бирок желмогуздар жана мыйзамдын террору чынында бизде жок, балким, алар да болбошу керек. Ар ким өзүнүн иш-аракетинин ар бир майда-чүйдөсүнө чейин соттолуп жаткандай образ (ал муну көптөн бери эстей элек) бизге анча ынанымдуу угулбаса керек. Балким, ал тургай, балалык нерсе. ”- Сураныч, эгер сиз туура болсоңуз да, дал ушул күнү акыл-эстүүлүк атмосферасына кирүүнүн эң сонун жолдорунун бири - жок эле дегенде, шек туудурган тарап катары - адилеттүүлүк чындап орноду деп болжолдоо. бул кунде, фактынын аркасында Башкача айтканда, Израилде Йом-Киппур эң ыйык болсо, Кудай да ага жүрөгүн берип, аларды мыйзам алдында сынайт. Мифтер дайыма ушундай иштейт. Ал эми биздин Гершом Шулам Каббаланын окумуштуулары биздин билимибизге карабастан, мындан ары өздөрүнүн окууларын жаңылоого жөндөмү жок деп жазган жана бул биз буга тирүү миф катары ишенбей калганыбыз үчүн. Ар бир күйгүзүүчү үчүн тармакта жеткиликтүү.
  https://mikyab.net/%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%9E%D7%96%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%90-%D7%98%D7%95/

  4. Жеке көзөмөлүңүздүн блеф экенин билдирүү үчүн, сиз конокторуңузга торт жана суусундуктар менен отуруп алып ишембилик өткөрөсүз. :
  Сиз руханий машыгууларды жасап, ошол эле куралдар менен адамдарды ишениминен алсыратууга аракет кыласыз, муну далилсиз эле. Бул ишемби күнү тамеки маселесин изилдегендерди же ишемби күнү Тель-Авивдин ресторанында холент жегендерди, ошондой эле тефиллин кийип жүргөндө мамилеге так тыюу салган кибутзимдеги досторун эске салат. Баары бирдей принцип. Келгиле, туристтин куралдары менен уруксат берүүнү майрамдайлы. Жана ошол эле маселеде. Өзүңүз келиңиз, сиз ишенимде муздаксыз, сиз эч качан рухий/мистикалык тажрыйбаны башынан өткөргөн эмессиз (сиз өз күбөлүгүңүздү сайттан издесеңиз болот). Бул мыйзамдуу. Бирок жакында армияга кете турган Седер балдарды алып, Газадагы окопто, согуштун ортосунда аларды соорото турган жалгыз нерсе – бул дубанын күчүнө ишенүү, атага чакырык: " Мени куткар!», Бул сооронуч жана бул чеп. Бирок сен бүтүндөй илимий-философиялык салмагың менен (шабаттын ырахатынан) ырахат ала жаздап, алардын ааламдарын жана иттерин момундардын үстүнөн жок кылуудан, эч кандай далили жок эле ырахаттанып жатасың. Анткени ал сага көрүнбөйт. Эркин тандоо жок (анткени ал ыйык детерминизмди бузат) деп кол булгалагандан ырахат алган бардык илимпоздоруңуздай эле, аларга бул көрүнбөйт! Бул билимсиз, сезимсиз жана орунсуз иш:
  Дагы бир окуя эсимде (конверттерди даярдагыла). Бир күнү кечинде үй-бүлөлүк иш-чарадан бүт үй-бүлөм менен (мени бир аял жана алты эргежээлге мамиле кылышты) машинама отуруп кайра келдим... Биздин машина токтоп калды, анан мага белгилүү болгондой, аттракцион жок экен. Гедерада түнкү саат 1:00, бүт үй-бүлө (сегиз адам) Ерухамга бараткан жолдо тыгылып калышты. Эмне кылуу керек? Ушундай саатта сегиз адам кантип Ерухамга көчүп баратат, а... кабатыр болбоңуз, окуя жаңыдан башталып жатат. Ал токтойт (!) Анан баарыбызды чогултуп, ачкычты Герристке калтыргандан кийин үйгө сүйүнүп, жакшы жолго чыктык. Жогорудагы сүйлөмдөрдөгү ар бир илеп белгиси түшүндүрүлө тургандай башка бир кереметти билдирет. Сапарда бизге ошол эле адам, Ерухамдан келген жергиликтүү саясий активист, бир нече күндө Иерусалимге барып, жолду жакшы билген, бирок эмнегедир кайра жолдон адашып калганы (!), Латрундун жол алмашуусунан өтүп кеткени бизге белгилүү болду. (!) Жана Рамлага кирдим (!). Ал кантип саякат кыларын жана кайда (вазе дооруна чейин эле) эч кандай түшүнүгү жок болчу жана ал өзүн тосмого (!) каптады. Арабыздан өтүп баратканда (!) Убагында (!) Аялы ага: «Арай, бул жерде Ибрахимдин үй-бүлөсү, токто, балким, аларга бир нерсе керектир» (!) деди. Ал аялга токтотууга эч кандай себеп көрбөй турганын, анткени кырсык болгондугу али белгисиз экенин жана бизге жардам керек экенин айтты (бул окуянын экинчисинде болгон). Ал аны ынандырды (!) Жана ал токтоду (!), Ал эми калганы тарых (?).

  Сиздин ишенимдүү кулуңуз Ерухамдагы иешивага келип, адаттагыдай эле, шакирттери үчүн жумшак печенье жана хрусталь кола үстүндө ишембилик өткөрдү. Ал жерде уккандардын таң калган кулактарына муну эч кандай керемет жана таң калыштуу эмес, статистикалык жактан толук мүмкүн болгон бир окуя катары көрөрүн түшүндүрдү. Анткени, түнү менен үйлөрүнө бараткан жолдо тыгылып, куткарылбай калган миңдеген адамдар болгон. Мындай кырдаалда алардын бири кокустан куткарылып калуу мүмкүнчүлүгү аз, ошондуктан бул мен болчумун. Ал эмнени далилдейт? Мен көбүнчө статистиканын иштеши деп ойлойм. Мен окуялардын кеңири үлгүсүн текшере элек болсом, адамдар канча жолу тыгылып, куткарылбай калган, мен мындай окуя болушу ыктымалдыгы жана бул жерде таң калыштуу бир нерсе болгонбу (Кудайдын колу, жеке көзөмөл) жөнүндө эч нерсе айта албайм. , же Мама Рухель).
  https://mikyab.net/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95/

  Стиль, бири-бирин кайталоо, балалык, мифтерди талкалоодон ырахат алуу жана раббиндик тилдеги бардык нерсе - бул сиздин көптөгөн кылмышкерлериңизди кыйнап, сабакыңызды угат. Жеке мен Тооратта чоңойгондо мындай адам болгум келбейт. Анын кээ бир жолдору жагымдуу жолдор, ичүүгө таза, жылаңач тил. Шац Левингерди туруктуу окурмандарыңыздан көрүңүз. Кайсы тил тандалат? Кылган иштери, суйлогон создору кандай сонун. Ооба, мен сенден ага окшоп башка бол деп суранган жокмун, сенин мүнөзүң башка. Бирок Facebook фокачсиясындай жазуу мактанарлык даража эмес, ал кээде талкуулоодо анонимдүү жазуучу катары кызыктуу болсо да (өз алдынча). Раввин жана маяк кароолчусу катары Рони - кааласа да, каалабаса да - талап кылынган адептүүлүккө ээ.

  Мен сизге бир күн эс алууну сунуштайт элем, жазганыңызга каршы ачык айтылган сын-пикирлерди чогултуп, өзүнчө болуп, тамеки чегип отуруп, ойлонуңуз. нерселер чөгө берсин. Бул сизде болгон жалгыз мүмкүнчүлүк. Бул сиздин сүйүшкөндөрүңүз, жакындарыңыз, шакирттериңиз, алар сиздин көзүңүздү жарык кыла алат (жана бул тилке айткандай, сиз муну каалайсыз деп ишенем). Дозометрдин графиги сиздин ылдыйда экениңизди көрсөтүп турат. Бул окуялардын тарыхта жакшы белгилүү сценарийлери бар: Элиша бен Абояя, Бургостук Авнер жана биздин муунубузда Ярон Ядан жана Нир Стерн.

  https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%9F

  https://nirstern.wordpress.com/about/

  Чынын айтсам, көптөр сен жөнүндө ушундай ойдо. Кудайды асмандагы кызматынан бошоткондон кийин эмне калды? Көпчүлүк тургундарда сиз ишенбейсиз. Синайда ядро ​​бар эле. Мыкты жасалды. Дагы бир-эки жыл (сиз азыр алектенип жаткан библиялык сын боюнча материалды өз алдынча окуп бүтүргөнүңүздө - сайттан сиздин күбөлөндүрүү катары) бул ядрону асманга чачыратпай, кимге жагасың жана кимдин жанында болосуң? Золенттин айланасындагы ишемби классыңызда күлкүңдү угуу үчүн баарыбызды чуркап кетиңиз. Мен апыртып жибердим деп ойлойсуңбу?! Канчалаган менин угарман досторум сиз жөнүндө ушундай ойдо экенин билбейсиз. Бардык илинчектер жана фрейддик сөздөр, баарыбыз алданып калабыз деп коркуу сезимин туудурат жана бир нерсеге үгүттөгөн, ыйман жана адеп-ахлак дүйнөсүн кооздоп, жөн эле кыйратып, талкалап салбастан, сүйүктүү жана сүйүктүү акылман студент бойдон калуубуз мүмкүн. клавиатура.

  Сизди жакшы көрөм жана абдан, абдан баалайм

  жашы

  Анан мен жогорудагыларды жаздым.

  1. Салам Гил.
   Ченге жумуш жана бардык комментарийлер жакты. Мен кыскача кайрылууга аракет кылам:
   1. Биринчиден, мен биздин муундун раввиндерине байланыштуу мен өзүмө көбүрөөк уруксат берем деп жазганымды алдын ала айтам. Чынында эле бөлүүчү сызык маселеси жакшы суроо. Чынында, мен ультра-православдык Тора аалымдарына көп деле ишенбейм. Эмне кылуу керек Бул абал. Бул жек көрүү эмес, жеке пикирди билдирүү. Мен алардын ой жүгүртүүсүн жана чечимдерин тааныбайм жана алар абдан көйгөйлүү ой жүгүртүүгө негизделген деп ойлойм. Муну мен айтканымдын себеби, эл аларды меники позицияга карама-каршы позицияларды түзүүдө авторитеттүү негиз катары пайдаланып жатат. Ошондуктан мен аларды андай негиз катары көрбөйм деп жазып жатам. Айтмакчы, ошол жерлерден башка жактан раввиндерге карата жек көрүү сезими алда канча катуу (жана анча негиздүү эмес) сөздөр чыгат.
   Сиз 1-бөлүмдө келтирген үзүндү: “Чындыгында, мен ультра-православдык дүйнөдө улуу деп эсептелген раввиндерге анча ишенбейм. Мен аны тилекке каршы (же бактылуу) жоготуп алдым. Менин оюмча, булар жакшы ниети бар жакшы адамдар, кээ бирлери да чоң бизнесмендер (бирок мен көбүнчө алардын ой жүгүртүүсүн баалабайм), бирок тилекке каршы алар өздөрү жашаган дүйнөнү билишпейт жана алар өздөрүнүн чечимдерине жетеленип жатышат. Анын ордуна жумуш издеп жүргөн чакан жана жеке кызыкчылыгын көздөгөн бизнесмендер. Колледжде окуу үчүн (бул алар үчүн абдан кызыксыз). Мен толугу менен анын артында турам жана аны көйгөй катары көрбөйм. Бул менин позициямдын фактылуу жана жүйөлүү сүрөттөлүшү.
   Ал эми кайталанууга келсек, мен муну көйгөй катары көрбөйм. Бул сиз керек болгон, бирок аны тааныбаган нерсе болгондо жасайсыз. Чынында эле буурчак - бул күлкүлүү нонсенс. Мен бул жерде эч ким жөнүндө бир ооз сөз айткан жокмун. Мен бул маселе боюнча өз позициямды билдирдим, аны ким жактайт деген тыянак окурмандын өзүндө. Баса, дан өсүмдүктөрүн кармагандардын көбү мени менен макул деп ойлойм. Бирок алар саясат жана билим берүү максатында (реформага каршы. Мен макул эмесмин). Ошондуктан каада-салттын өзү жөнүндө жазгандарымдан аны ким кармайт деген жыйынтык чыгара албайт.
   3. Бул жерде мен чындап эле көйгөйлүү сөздү көргөн жокмун. Бул, чынында эле, менин көз алдымда бир аз балалык ой, менимче, дээрлик бардыгыбыз ушундай сезебиз. Милдеттүү желмогуздарды сезбей жатканыбыз. Айтмакчы, Маймонид даанышмандардын уламыштарына кандай мамиле кылуусу тууралуу буга чейин өзүнүн кириш сөзүндө айтып, аларды ким жөнөкөй көрсө, ал акылсыздардын балээси деп жазган. Жана дагы, бул процесстер үчүн акча коротушуңуз керек дегенди билдирет. Балким муну билим берүү жана саясат үчүн айтып жаткандыр (мен макул эмесмин). Көйгөй, бул миф иштебей калганына карабастан, биз аны улантып жатканыбызда. Мифтин ушундай кабыл алынышы жана ага ылайык жүрүм-турумдун уланышы мен айтып жүргөн балалык.
   4. Мен алардын ыйманын бекемдейм жана алсыз кылбайм. Ишенимдерин балалык ишенимге негиздеген адамдар андан (күнүмдүк аракеттерден) баш тартышы мүмкүн. Мен рубрикалардын биринде жазганымдай, бул уламыштарды уланткан мамиледе биз азыраак тайманбас жана балача чоңдор менен калып, жакшыларын жоготуп жатабыз (албетте жалпылоо).

   Мен ишенимин жоготуудан корккондорду түшүнөм. мен да корком. Бирок эмне кылуу керек? Чындыкты тоготпой, былтыркыдай өлөсүңбү? Мен коркуу сезиминин ой жүгүртүүсүн жана анын чегин аныкташына жол бербейм. Бул кабылдоо принциптеринин бири. Жогоруда айтылгандай, менимче, зыянга караганда пайда алып келет.
   Мен дагы мени бидъаттан же "бидаттан" куткарууну максат кылган сунуштарды кабыл албайм. Менде эч кандай кызыкчылык жок. Эгер мен каапыр болсом, анда мен. Мен чындыкты табууга аракет кылам, албетте, ийгиликке жете бербейм. Бирок мен каалаган жыйынтыкка ой жүгүртүүдөн баш тартам. Кимдир бирөөнүн көзүнчө мени «куткарып» койбосо, кыла турган эч нерсе жок. Мен үчүн бул ыкманын өзү чоң мааниге ээ жана кимдир бирөө аны бизди курчап турган жана көйгөйлөр менен чындап күрөшө албаган кадимки тексттин ичинде сунуштоосу абдан маанилүү. Көйгөй башка, эл башка болсо да былтыркыдай өлүп келе жатышат.

   Дагы бир жолу рахмат комментарийлер үчүн. Макул эместигим көңүл бурбадым дегенди билдирбейт (балким, стили жана анын кандай кабыл алынганы боюнча. Мен берген түшүндүрмөлөр туура болсо да, бул окурмандар аны түшүнөт дегенди билдирбейт. алар мен каалагандай). Мен алып, алар жөнүндө ойлонуп, ойлонуп жатам. Тамекисиз болсо да…

  2. Гил, кечиресиз, бирок сиз бир аз апыртып сүйлөп жатасыз. Ал жетилүү процессинен өттү (менин оюмча ал балалыктан жеткинчектикке өтүү процессин башынан өткөрдү, али толук жетиле элек) жана жаңы китептерди окугандан кийин Раввинди «эки арабада» жетектеген сап дагы эле анын жаңы пикирлерин (жаңы китептерде) жетектеп турганын түшүнөсүң. ток) эмчек сүтү менен алынган.

   Мен жеке өзүм диний сионизмде чоңойгом жана сиз айткан сөздөрдүн баары мен аларга биринчи жолукканымда мени абдан капалантканын толугу менен моюнга алам (жана мен дагы эле блокто окугам, бирок ошол кезде блокто эч ким мындай тилде сүйлөгөн эмес) Бирок сен менин жүрөгүмдө көп нерселерди билесиң, анткени мен өзүмө келгенине уялдым жана аларды таануудан ого бетер уялдым, мисалы, Хареди коомчулугунун Хареди лидерлеринин бүтүндөй саны сыяктуу. Мен раввинди алты жыл окудум. Буга чейин Ал аны менен тил табышып кеткен жана раввин анын жообу "балалык" деп айткан.Так.
   Раввинге рахмат, бул ойлор жүрөгүмдөн кайра башыма түштү (бирок али жүйөлүү себептер менен эмес) жана ушул гана мага акыл-эстүүлүк сезимин берет.

   Диний сионисттик Тоорат дүйнөсү али жаңыдан башталууда, ошондуктан биз Тахты көбүрөөк урматтайбыз деген сезим бар.

   Кечиресиз (жана Шатзел Левингерди кечирип коюңуз) Шатзел Левингердин сөздөрү жакшы үлгү эмес. Хареди) Классикалык. Деликатеске алданбаңыз. Бул жакшы стиль эмес. Дал ушул стил циникалык стилди чакырат. Раввин.Бул куру кадыр-барк эмес (бул менен Шатач мактанышы керек) азыркы раввиндердин 95 пайызынын менчиги.

   Менин сөздөрүмдөн келип чыккан нерсе: Раввиндин бар болгондугу үчүн жана өзгөчө азыркы этапта Аллахка шүгүр кылуу керек жана анын улануусу үчүн дуба кылуу керек (раввиндин ыкмасы боюнча бул дубада эч кандай мааниге ээ эмес болушу мүмкүн). Раввин болуп кеткен досторум бар, булар чыныгы торпоктор деп айта алам.Раввиндин бидъаты "алардын ыйманынан" 100 эсе кымбат.Жеткинчекти тездетпеш керек.

  3. Кокустан дагы бир нерсени издеп, бул жакка келдим.
   Мен бир гана нерсени белгилей кетейин, адамдын ишеними же ишенбегендигин анын кийингенине карап гана баалоо, анын коомго таандык болуу маселесиндеги жүрүм-туруму өтө үстүртөн болот.
   Ошондой эле Хада Махтада сиз айткан төрт ысымды кошуу өтө үстүртөн. “Биздики” болгондун бөлүнүшү Жараткандын алдында жакшы, ал эми жок.
   Ушунчалык жөнөкөй болсо дейм. Ар бир инсанды инсан кылып жараткан Жаратуучунун алдында жалгыз туруп, тынымсыз изденип, сурап, үйрөнүп, тандап, жоопкерчиликти алып, анан дагы билбей, тынчсызданып, чала-чаркап, MSIдегидей жолго түшүүнүн ордуна, топко кирүү жана "мен" дегендин ордуна "биз" болуу алда канча оңой жана ошону менен биздин жаныбыз Мыйзамга түшкөн тандоо жана тажрыйба милдетин чечебиз.

  4. байланыштуу:
   – Ал эми сиз клавиатураны кыйратып, талкалап тим болбостон, нерселерди алдыга жылдырган, ыйман, адеп ааламын көркүнө чыгарган, каалоочу, сүйүктүү даанышман студент бойдон каласыз.

   Менин оюмча, кимдир бирөө кыйратып, талкалап кетсе, жок дегенде ал үчүн чындыкты сурап, келекелеп, атайылап четке кагып койбосо, анын сөздөрүнө макул болобу, кескин каршы болобу, же кылган иштериң бар экенин көрүп турасыңбы. ой жүгүртүү, өсүү жана горизонтторду кеңейтүүнү каалабайбыз.Биз көбүрөөк тандоого айланабыз жана көбүрөөк адамдар ойлонобуз жана муну менен биз Маймониддин акылдуу деген аныктамасына ылайык, жана Махаралдын "адам болуу" деген аныктамасына ылайык "адамгерчиликтүү" болуп калабыз. эркин тандоо.
   Ким мурда эле мен ойлогон нерселерди кооздосо, мага эч кандай жакшылык кылган жок, тескерисинче, менин жолдорумду кайра карап чыгуудан жана MSI катары кадимки ат болбоону, ж.б. иш-аракеттер күн сайын жаңы. Ал эми Рабби Йоханан, Риш Лакиш өлгөндөн кийин, анын жардамчысы анын сөздөрүнө алып келген достук менен соороткон жок, бирок анын айткандарынын бардыгы боюнча XNUMX суроо менен кыйынчылыкка дуушар боло тургандарды каалады.

 9. Салам Рабби Мичи.
  Мен сиздин айтканыңызга жана далилдериңизге кошулам, бирок менде дагы деле кыйын нерсе бар, анткени даанышмандар ишембиде: «Эгер биз биринчи периште болсок...» деп айтышкан, анан кээ бир нерселерде биз аларга периштедей карайбыз, а силер каршы далилдерди келтирип жатасыңар. Раввин Бар Зимона (жогоруда жазылган макаланын автору) Марам жана Ачнайдын меши, бирок биз мурункуга карата сиз менен макул болбогондорду байланыштырган пикирди таптык, анткени ал анча урматталбаган экинчи пикирге кошулат ... ).
  Ал эми түшүнүү деңгээли өтө начар адамга, ал үчүн жөнөкөй болсо да, түшүнгөндөй кылсын деп айтасызбы, антпесе биз бул жерде бардык элдерге ачтык. жерлер?

  1. Мимра биринчи периштеби деген суроо фактылык же ченемдик (ошондуктан аларга мамиле кылуу жана алардын бийлигин кабыл алуу ылайыктуу). Анткени, даанышмандар сөз айкаштарын ушинтип колдонушат. Мисалы, алар Halacha Дурбан бул LMM деп, жөн гана аны бекемдөө үчүн (ошондуктан Thos. Жазат). Анын Синайдан алынган деталдары жана жалпылыгы фактылык аныктама эмес, ченемдик нерсе.
   Мындан тышкары, алар периште болсо да, алар талашууга болбойт дегенди билдирбейт. Бул автономиянын баалуулугу. Ошондой эле караңыз Rambam R.P.B.
   Ким өзү чечиши керек дегенге келсек, менин оюмча ар ким өз чечимине жооп берет жана башка бирөө үчүн чечим чыгарууга уруксат жок. Балким, бир гана акыл-эси жайында же сабатсыз адамдарды (юридикалык жоопкерчиликсиз) чыгарса болот. Ар бир инсанды жана акылды Жаратуучудан алган. Биз аны алмаштырбашыбыз керек. Ал өзүнүн Жаратканын иштейт жана ал өзүнүн чечимдерин чыгарышы керек. Анын үстүнө, биз ал үчүн чечим кабыл алсак да, ал жаңылыштык менен Кудайга кызмат кылып жатканы билинет жана анын эмгеги канчалык баалуу экени күмөн. Анткени, бул жерде кандайдыр бир келишимди жокко чыгарган «адата дахчы» түшүндүрмө бар (эгер ал Кудайга кызмат кылмак эмес экенин билгенде. Ошондуктан анын иши жаңылыштык). Бул ар бир ыйык жалгандагы коркунуч (SQ. 21-графаны караңыз). Булардын баарында албетте калемпир бар, анткени чыныгы чындык Кудайдын ишине берилгендик бар болсо, анда ал баарын билип, абсолюттук чындыкка жеткенде деп айта алабыз. ал Кудайга сыйынгысы келет. Ал эми ордун толтурган кош ката катанын жоктугу деп эсептелеби деген маселе. Жана мунун баарына ZLA.

 10. Демек, эгер мен кандайдыр бир экспертизада туура түшүнсөм, биринчисине периштедей мамиле кылуу керек дегенге кошуласызбы? Анда бул мамиле эмнеде чагылдырылган?
  post Scriptum. (Смартфондордогу талкууга карата) Ал аныктаган «билим» ар бир муунга таандык эмес, БИД айланып, алардын пикиринде оңдоп-түзөө керек дейт, азыркы учурда анын сөздөрү раввиндики экенин түшүндүрөсүңбү? Ошентип ат берген мицдин тамыры (талаш-тартыштардын копчулугу) таандык эмес (анткени дагы эле Махин инь жамааттары болот). Же сиз аны менен макул эмессизби?

  1. Алардын ыйгарым укуктары Халача белгилеген чектерде кабыл алынышы керек. Талмуд абсолюттук бийликке ээ, биринчиси жана экинчиси статуска ээ, бирок абсолюттук бийликке ээ эмес.
   Тарбия деген сөзгө кошулбайм. Жөнөкөйлүгү боюнча бийлик Синедрионго же жалпы коомчулук макулдашкандарга (Гемара сыяктуу) гана берилген.

  2. Ришоним, периштелер жана сандалдарда (Рубен үчүн)

   С.Д.

   Ревенге - Салам,

   Раввин Зиранын «Ришоним периштелердин уулдары» жөнүндөгү сөздөрү Гемарада (Шабат Киб) Раввин Йоханан менен Раввин Хизекиянын ортосундагы Шекла жана Трианын контекстинде айтылган, анда раввин өзүнүн окуучусуна суктанган. токтоп, оңдолуп, токтоп, кайра оңдолгон сандал - кайра-кайра оңдолгон аспап толугу менен баштапкы абалына келбей, "бул жерге жаңы жүздөр келди".

   Студенттин ийгилиги боюнча раввиндин мазмунун тереңдетүүдөн ажыратуу боюнча раввиндин өзүнүн сөзү менен - ​​раввин аны мактап, мындай деди:

   Раввиндин касиети бар, Тооротту кабыл алуучулардын чынжырында адамдан адамга, Муса пайгамбарга чейин эрдиктин оозунда булакка жакыныраак звено болуп, азыраак кризисти башынан өткөргөн чыныгы идиштин «экинчи идишке» карата артыкчылыгы бар. , анда тарыхтын бардык кризистери жана толкундары өз сигналдарын берген.

   Башка жагынан алып караганда, «жамачыдан» жасалган экинчи сандал да «жаңы жүз» болуу менен артыкчылыкка ээ. Анын раввинге болгон суктануусу аны өзүнүн раввининин окуусун тереңдетүүгө жана тереңдетүүгө алып барат, ал өзүнүн раввининин сөздөрүнөн раввин өзү турбаган «жаңы жүзүн» тапканга чейин.

   Равбини карапайым адам деп ойлогон адам убара болбой, акылынын акырына чейин түшүп, «качырдай ат түшүнбөй» кала берет. Ал эми раввинди периштедей көргөн адам, раббисинин таалимдерин жаңы багыттарга өнүктүргөнгө чейин күрөшөт жана күрөшөт, жетектейт жана талкалайт.

   Шабат Шаломдун батасы менен Ш. Левингер

 11. Салам Рабби.

  Гилдин айткандарын бекемдөө үчүн, ал жазгандай көптөр сени ойлошот - мен анын сөздөрүнө кошулам деп жазып жатам.

  Сиз жөн эле бузулган постмодернизмге каршы, ишенимдин рационалдуулугуна, синтетикага чоң ишенесиз, бирок натыйжада сиз айткан нерселердин көбү бар ишенимдердин бузулушу болуп саналат.

  Сиздин сөздөрүңүздүн туруктуу окурманы катары мен кээде сиз укмуштуудай акыл-эс жөндөмүңүз жана аналитикалык талантыңыз менен мифтерди факторлорго бөлүп, падышаны көрсөтүп, анын жылаңач экенин айтуудан ырахат аласыз деп ойлойм.

  1. Кээ бирөөлөр ушундай ойлойт деп кабыл алдым. Суроо, мен аны эмне кылышым керек? Мен түшүндүргөндөй, менин позицияларым менин позициям жана аларды бидъат деп аныктоого жардам бербейт. Мага чоң курулуш деген кулатуу да бар, кулатуу деген да бар.

 12. Салам Рабби
  Тоораттагы көптөгөн салымдарыңызга жана акылмандыкка чынчыл бийлик, жана дагы
  Сиз Маймонид жөнүндө жазган сабактарыңыздын биринде анын Мишна Тооратын изилдеп, башка китепти окуунун кажети жок деп ойлогондуктан акылсыз экени эсимде. эң кыжаалат)
  Мен үчүн бул коркунучтуу кычышуу
  Р. Гедалия Наделдин сериясында кандай сабак болушу мүмкүн экени эсимде жок

  1. Кайда экени да эсимде жок. Бирок бул сөз чындап эле аңкоолук. Бул жерде сен мага керек эмессиң да. Фук Хези жана сиз студенттердин Маймониддерге чындап эле ыраазы болуп, философияны изилдөөгө өтүшөбү же алар Маймонидди каралып, оңдолгон жана талкууланган предметке айландырабы, көрөсүз. Кээ бир даанышмандын нафы деген сөз жаракатпы? Бул орунсуз билдирүүбү? Мен андай деп ойлобойм.

 13. Бул жерде айтылгандардын баарын окугандан кийин, мен сизди жана сиздин пикириңизди көбүрөөк билдим. Чынында эле, ишеними аз болгон ар бир еврейдин кулагы жана акылы үчүн нерселер коркунучтуу жана коркунучтуу. Бирок чындыгында бул ар бир адамда эпикурист же козголоңчу катары кабылданып калуудан коркуп, эмнени ойлогондугун билдирбесе да, ички чындык.
  А менде чыныгы эркек катары чын жүрөктөн чыккан ойлорумду ичимде калтыруу маселеси бар (ичинен уу көбүктөнгөндөй).
  Жана сөздүн бул түрү оор болсо да, мен өз оюмда турдум.
  Ошондо менде мындай суроо туулат: караиттерде, эфиопиялыктарда ж.б. кездешпейт. Мындай абал... алар халахага байланыштуу илимдин таасиринде эмес жана алар талаш-тартышсыз салтты карманышат. Иштер түшүнүктүү. Светтик болгондор – светтик жана еврей еврейлери.
  Азыркы биздин иудаизмге салыштырмалуу .. каапыр эмес, яхудий болгусу келгендер да.. пикир келишпестиктерден жана ар түрдүү чечмелөөдөн келип чыккан пикирлердин жана келишпестиктердин көптүгүнөн өз ордун таба албайт. ойлоно турган нерсе. Айрыкча, жашоочулардын салты канчалык абсолюттук экенин эч ким билбейт.(Сиз белгилегендей, каталар жана жетишпеген маалыматтар көп)

  1. Тескерисинче (Даниелге)

   Ниссандагы SD XNUMX

   Даниелге - Саламатсызбы,

   Тескерисинче, ушунча көп пикирлер жана ыкмалар менен ар бир адам өзүнүн «нишасын» табат, бирок «кадрда» кала берет, таң калыштуусу, бардык көп түрдүүлүк менен жалпы негизги инфраструктура бар.

   Сиз Бейт Хакеремдеги "Мизрахниким" кворумуна киресиз жана Меа Шеаримдеги Стамардын жолдоочуларынын кворумуна киресиз - бул жерде алар шорт жана "зайтун сыяктуу кипа" кийиши мүмкүн, а бул жерде алар калпак жана капоте кийишет. , бирок намаз ошол эле намаз, Тоорат түрмөк. Ал эми даталар эки миң жыл тарагандан кийин так ошол датага тиешелүү.

   Бул Оозеки Тоораттын бириктирүүчү күчү, ал жалпы өзөктүн айланасында көп түрдүүлүккө жана ийкемдүүлүккө орун берип, жалпы «катуу өзөктү» сактап турат.

   Урматтоо менен, С. Левингер

 14. Мурунку постто жазганыңыздан мисал келтирсек жетиштүү.
  1
  Акылдуу студент жана билимдүү адам күмөнсүз доомат жок экенин түшүнөт. Кудайга ишенүү да так эмес...

  Билимдүү жана ачык адам Тооратта жазылгандардын да так эмес экенин билет. Балким булар кеч кошумчалардыр? Балким Синайдан такыр берилбегендир? Анткени, эч нерседе ишеним жок. Булардын баары биздин корутундулар, ошондуктан алар чектелген кепилдик менен кабыл алынышы керек….

  1. Yechiel, суроо бул мисалдар эмнени көрсөтүп турат? Чынында эч нерсе так эмес. Бул орунсуз же ачыктан-ачык сөзбү? Бул чындык эмеспи?
   Мен жөн гана маселе сөздүн формасында эмес, мазмунунда экенин өз оюмда бекемдейм. Мен Йишайдын билдирүү формасы кээде мазмунга болгон реакцияларды курчутуп же начарлатышы мүмкүн деген комментарийин кабыл алдым.

  2. Комментарийлер автордун талабы боюнча алынып салынды (Шатзал)

   Мен бул комментарийлерден эч кандай жаман нерсе көргөн жокмун да. Цинизм толугу менен мыйзамдуу, ал тургай кичинекей өзүмчүл да аны колдонот. Жазуучунун өтүнүчү менен аларды алып салдым.

 15. Бул жерде жазылгандардын негизинде дагы бир мисал. Төмөнкү формулаларды салыштырыңыз:
  "Маймонид муну айтканда, аңкоо болгон"
  "Бул жөнөкөй билдирүү"
  "Маймониддин бул сөзүндө бир аңкоолук бар"

  Албетте, анын ордуна курчутууну кааласаңыз болот, бирок сезгич болгуңуз келсе, бул мүмкүн деп ойлойм.

 16. Салам жана бата Мичи, сиз билесизби, намаздарда айырмачылыктар аз. Мисалы, Жерба менен Тунисте.
  Намаздын каада-салтында .. жана бул мисал эмес, анткени арабдар да ошол намазды окушат... жана сырткы көрүнүшү эч кандай мааниге ээ эмес. Тоорат түрмөктөрү тууралуу .. Мен бүгүнкү күнгө чейин айырмасы жок ар бир адам үчүн бир Тоорат түрмөк бар же жок экенин түшүнө элекмин. Менин билишимче, жазуу түрүндөгү жана йемендиктер менен башка жамааттын табитинде айырмачылыктар бар. Кошумчалай кетсек, мен бир жыл мурун интернеттен Грузиядан келген байыркы Тора түрмөгүнүн Биринчи же Экинчи ийбадатканага чейинки салты жөнүндө окуган элем (так эсимде жок). Ал эми бул тууралуу маалымат интернеттен жок болуп кетти, бирок кандай болгон күндө да алар аны жараксыз деп табышты.. Бул эч нерсе анык эмес... ошондуктан жерди караңгылык каптап, элдердин туманын каптайт жана жөн гана акылмандар үчүн четке кагылышы керек. өткөн муундарда жашаган жана Кудай менен күнөөсүз ишенимге жабышкан.
  Ал эми биз Кудайга так Ал каалагандай сыйынган жокпуз дейли... Ал үчүн тиги дүйнөдө соттошуп калабызбы? Жана эгер кийинки дүйнө жок деп ойлосок... жана Тооратты изилдөөдөн да жагымдуураак нерсе бар деп ойлосок? Бул эбегейсиз акылмандыкка караганда жагымдуубу? Бул философияны, духту, Халачаны жана бизди калыптандырган даанышмандардын уламыштарын изилдөөдөн тышкары ушундай эбегейсиз билимди камтыйт?
  Мени чындап тынчсыздандырган бир гана нерсе салт маселеси .. салтсыз .. Тоорат Гарри Поттерден эч айырмасы жок ..
  Экөө тең кооз жана таасирдүү китептер жана адеп-ахлакка толгон .. Болгону Гарри Поттерде бул фантастика деп жазылган, ал эми Тооратта Тооратта жазылгандай сакталып калган салт жана эл бар. Бардык пайгамбарлыктар аткарылды ..
  Чынында эле, такыр башка салт менен далилдер болгондо көйгөй бар ... эфиопиялыктар жана караиттер. Андан сырткары садукейлер менен бейттер да бар эле.
  Аны менен чексиз жүрө берсе болот, андыктан чындык кайда экенин билбейт... Менин оюмча, жада калса билимсиздигим менен караиттер чындыкка жакын деп айтаар элем.. анткени алар чындыкка жакын. Кара .. жана биз ар бир муундун акылман өкүмдөрүнө жакынбыз. Алар Кудайдын сөзүнө, биз даанышмандардын сөзүнө таянабыз. Жана башкалар .. Бета Израилдин жетекчилиги ушунчалык гармониялуу жана таң калыштуу болгондуктан, эч кандай керексиз халахикалык суроолор жок жана укмуштуудай. Кудайга жана ал буйрук кылган мыйзамдарга болгон байланыш. Анан дагы жерди караңгылык каптайт, энелер үчүн туман каптайт.. Мен өлөр күнүмгө чейин же Машаяк келгенге чейин шектенүү менен жашоого туура келет. Жана мен силер мененмин, мен дагы 1000 жолу айта алам, мен Машаяктын келишине ишенем, бирок бул чын жүрөктөн эмес .. анткени бул биздин иш-аракеттерибизден көз каранды. Биз осуяттарды аткаруу менен дүйнөнү өз колубуз менен оңдойбуз. Алты күндүк согушта биз Мессисиз жеңдик. Биз Холокосттон Мессиясыз аман калдык. Биз 2000 жылдык сүргүндөн Машаяксыз аман калдык.(Жараткан жалган Мессиялардан айырмаланып). Аллахтын көзөмөлүндө болгон бардык нерсе берекелүү болот. Биз даанышмандарга жабышып, Кудайдын жардамы менен чындыкты ачабыз жана ага чейин Тоораттан, жада калса бир мицден да четтебешибиз керек, анткени биз жеңил же оор мицдеген сыйлыктын өлчөмүн билбейбиз.
  Эгерде мен толугу менен жаңылып жатсам, мен сиздин пикириңизди уккум келет Мичи 🙂

  1. Даниелге
   Ал эми С.Т.ке келсек, көрсөтмөлөрдүн ортосунда олуттуу айырмачылыктар жок, жазма айырмачылыктар халахтык жактан деле тоскоолдук кылбайт, сөз айкаштары чындыгында эле аз жана жалаң гана халахтык суроо катары, "жаратышкан эзилген" же "эзилген" деп жазуу керекпи, суроолор. салт жагынан такыр тиешеси жок.
   Караиттер Библиянын жөнөкөйлүгүнө такыр эле жакын эмес, албетте, Мааян алардын жазмаларында белгилүү болгондой, акылмандан башка эмес.
   Бизди Израилге ким алып келди, Машаякпы же башка бирөөбү деген суроонун эч кандай тиешеси жок. Эң негизгиси, 3300 жыл мурун убада кылган Кудайыбыздын сөзү, ошондой эле пайгамбарлардын сөздөрүнүн эң негизгиси ишке ашты.
   Акыл эч качан өчүрүлбөшү керек, бирок бул жерде татаал маселелер бар экенин, акылдуу адамдар бар экенин билсем эч зыяны жок, бул жерде бардык татаалдыктарды сунуш кыла турган жер эмес, эгер кааласаңыз, мен сорттоого аракет кылам. электрондук почта аркылуу кээ бир кыйынчылыктарды жоюу.

 17. Йехиел менен Даниелге

  Сайттын редактору Oren аркылуу электрондук каттарды алмашууга аракет кылыңыз. Сиз аны менен About аркылуу байланышсаңыз болот.

  Урматтоо менен, С. Левингер

 18. менин тынчтыгым

  Абдан жакшы нерселер.
  Биз анын урматы үчүн «акылында жылаңач» сыйынабыз, бул дагы «өздөрүн жырткычка айландырат» деген тарапты бекемдейт жана эки нерсе ырааттуу болот ... (караңыз: Орот Израил XNUMX)

 19. нерселерге көңүл буруңуз.
  Сиздин шилтемеңизди окугум келген бир жагдай бар. Илгеркилердин каталарын жазасыз. Байт-мидрашта ата-бабаларыбыз көп жолу окууга муктаж болуп кеткен.
  Белгилүү бир пикирди биринчи/акыркы/даанышмандарда туура эмес деп айтуу менен аны жаңылыштык деп айтуунун ортосунда кандай чек бар?

  1. Аны аныктоо кыйын. Кээде бул жөн эле сылык тил, бирок кээде чындап эле өзүнө ишенбеген адам болот. Тил жаңылбаган адам катары илгеркилердин статусун калтыруу тенденциясынын бир бөлүгү. Мен бул тенденцияга туура эместиги үчүн да, зыяндуулугу үчүн да каршымын. Ошентип, мага ката болуп көрүнгөн бир нерсе болсо, мен ал жөнүндө ката катары жазам.

 20. Респонденттердин көбү түз жана агрессивдүү стилди сыйлоону билдирет деген пикирге кошулат окшойт.(Музейден айырмаланып)
  Менин оюмча, бул респонденттерге бул алсыз жана ынанымдуу аргументти сатып алган бейкүнөө жана келесоо адамдар экенин көрсөтүп турат.
  Респонденттердин бири мурунку сүйлөмдөгү сөздөр менин респонденттерге карата болгон "сыйлоо" же "үйдөгүдөй сезүү" дегенди билдирет деп ойлойбу?
  Бул ачык эле сыйлабастык стили үчүн "урматтоо" деген сөздү окуган аргумент. Раввин анын пикири боюнча «урматсыздык» эмне экенин түшүндүрөт деп күтөт элем, анткени бардыгын ушинтип актоого болот.
  Жана ошондой эле айтылгандарга катуу кошулам, эгер раввин урматтаса да, окурмандарга түшүнүктүү нерсе - раввин сыйлабайт.
  (Раввинди жана комментарий жазгандарды абдан сыйлайм, мен муну түшүнүктүү болуш үчүн жаздым)

 21. Респонденттердин көбү түз жана агрессивдүү стилди сыйлоону билдирет деген пикирге кошулат окшойт.(Музейден айырмаланып)
  Менин оюмча, бул респонденттерге бул алсыз жана ынанымдуу аргументти сатып алган бейкүнөө жана келесоо адамдар экенин көрсөтүп турат.
  Респонденттердин бири мурунку сүйлөмдөгү сөздөр менин респонденттерге карата болгон "сыйлоо" же "үйдөгүдөй сезүү" дегенди билдирет деп ойлойбу?
  Бул ачык эле сыйлабастык стили үчүн "урматтоо" деген сөздү окуган аргумент. Раввин анын пикири боюнча «урматсыздык» эмне экенин түшүндүрөт деп күтөт элем, анткени бардыгын ушинтип актоого болот.
  Жана ошондой эле айтылгандарга катуу кошулам, эгер раввин урматтаса да, окурмандарга түшүнүктүү нерсе - раввин сыйлабайт.
  (Раввинди жана комментарий жазгандарды абдан сыйлайм, мен муну түшүнүктүү болуш үчүн жаздым)
  (Сайттын редакторуна жооп жаңылыш орунда эмес.)

 22. Мен жөн гана бир нече нерселер боюнча түшүндүрмө уккум келди:

  1) Маймониддер менен болгон мамилеңиз тууралуу сиз бул жерге жазгансыз: https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
  "Эмнегедир башка улуттагылардын көбү аны, жок эле дегенде, биздин күндөрдө изилдөөгө арзырлык болгон маанилүү философ деп эсептешпейт." Мен ошол жердеги контексттен түшүндүм, сиз көпчүлүк бутпарастар кандай ойдо экениңизди түшүндүм, мен жаңылып калдымбы?

  2) Сиз Раббиден карманбайсыз деп ойлойм. . ” Сиз Маймонидден кармангандай, мен да. Анан, албетте, анын оозунан бир нече жолу абдан туура эмес, жок дегенде, бир нече жолу чыкты. Бул жерде эмне жазгансыз:
  https://mikyab.net/%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%99%D7%A6/
  Аны менен бирге отуруп, үйрөнгөн адамдын мамилесин да сүрөттөйт?

  3) Ар кандай партиялардын саясатчыларына карата “кемсинтүү” деп жазганыңызда, бул жагынан да жаңылып жатасызбы жана чындап эле аларды каралоону көздөбөй, алар менен чогуу отуруп окуган адам катары сүйлөп жатасызбы?

 23. 1. Чынында. Менин оюмча, ал өтө маанилүү философ эмес.
  2. Андан кийин жакшылап сүйлөшүңүз (3-бөлүктү окугандан кийин гана түшүндүм). Жок.
  3. Жок.

  1. 1. Эгер ошондой болсо, мен эмне үчүн адамдар Маймониддерди баалабай жатасыңар деп ойлошорун түшүнөм. Менин оюмча, ал өзүн маанилүү философ катары көргөн жана бул анын халахах дүйнөсүндө жасаган бардык иштеринен да маанилүү. Анын философиясы орто деген сөз чындап эле өтө катаал сын.

   2-3. Түшүнүксүздүк үчүн кечирим сурайм, келечекте аны оңдоого аракет кылам. Негизги кепке келсек, эгерде ошол эле блогдо сиз Рабби Ы. и. Ошондой эле ар кандай саясатчылар Маймонидге жана раввин Ю. и. Бул окшош, бирок сиз чындап эле тонунан так эле окшош эмес экенин байкасаңыз болот.

 24. Маймониддин философ катары маанилүүлүгү жөнүндө.
  Маймонид чыгармаларында философияга кайрылбаганын, анда эч кандай билдирүү жана жаңылык жок экенин бир нече жерде баса белгилеген.
  Ал Тооратты чечмелөө үчүн гана келген, Равин Хаим Соловейтчик улуу философ эмес, Эйнштейн же Ыцчак Перлман эмес деп ырастагандай. Бул башка дисциплина менен алектенген адам. Маймонид чоң пианист болгон эмес деген сыяктуу. Бул адаштыруучу билдирүү. Анткени адамдын улуулугуна баа берүү үчүн келсе, ал иштеген дисциплинанын алкагында текшерүү керек.

  Мисалы, В-да уялган мугалимде:
  «Билип кой, бул макала мен үчүн табигый даанышмандык менен кандайдыр бир нерсени жазуу үчүн же илахий хикмат маселелерин кээ бир пикирлер боюнча тактоо үчүн же шедевр алардан чыккан нерсеге мисал келтирүү үчүн эмес; Ал эми дөңгөлөктөрдүн өзгөчөлүгүн кырып, кыркып алам деп чакырган жокмун, алардын санын айтам деп эмес, анткени булардын бардыгына байланыштуу китептер жетиштүү; Эгерде иштерде жетишсиз болсо, анда менин айтканым болбойт, бул айтылгандардын баарынан жакшыраак. Чындыгында эле макала бул макалада айтылган – сиз буга чейин эле анын ачылышында жарыялаган нерсеңиз диний күмөндөрдүн жана калың элдин түшүнүгүнөн жогору турган жашыруун чындыктарды көрсөтүүдө. А менин өзүнчө акылдар жана алардын саны же дөңгөлөктөрдүн саны жана алардын кыймылынын себептери жөнүндө же чындап эле материя жана форма маселеси, же кудайдын молчулук маселеси жана башкалар жөнүндө сүйлөп жатканымды көргөндө сиз татыктуу болосуз. бул алардын көбү; Бирок мен анын түшүнүгүндө Тоороттун берүүчүлөрүнүн эмнеден шектенип, Абарху эмнени билүүдө көптөгөн байланыштар түзүлөөрүн эстеп калам: жана сиз бул макаланын ачылышынан эле билгенсиз. Жана мага тапкан ар бир бөлүмдө табигый акылмандыктын же материянын шедеври мурунтан эле Кудайдын даанышмандыгы менен үлгү болгон же акылга сыйбаган нерселердин баарына татыктуу экени ачылып берилген агартууда сөз болот. - бул пайгамбарлыкты түшүнүү үчүн сөзсүз түрдө ачкыч экенин билем - Ошондон улам мен аны жана анын кудуктарын эстедим жана ага «арабанын актысы» же «Башталыш актысы» жөнүндөгү билимден эмне пайдалуу болоорун, же пайгамбарлыкта негизги нерсени тактоодо же туура пикирге ишенүүдө эмне болорун көрсөттүм. Тоорат ишенимдери"

 25. Аристотелде же Аль-Фарабиде же Ибн Синада же Ибн Ал-Зайигте (Ибн Бажа деген ат менен белгилүү) дээрлик оозеки түрдө жазылган «Уят мугалимде» эч кандай философиялык сөз жок. Махд Шварцта булактарга шилтемени көрүүгө болот.

  Эгер Маймониддин бир дагы жаңы философиялык билдирүүсү болсо, анда анын философиялык ой жүгүртүүсүнө баа берип, андан Маймонид жөнүндө философ катары сабак алса болот эле. Бирок факты жок.

  Ал жогорудагы философтордун сөздөрүн жакшы жана так билген жана ушул максатта анын чыгармаларын колдонгон философтор болгон жана ушундан улам аны философиялык дүйнөгө баалаган. Бирок андан анын философияларынын эч бирин үйрөнгөн жокмун, анткени эч кандай философия жок. Муну өзү да күбөлөндүргөндөй. Ошондуктан анын философ катары маанисин айтуу туура эмес.

  Мугалим Тоораттын ички дүйнөсүн өзүнүн өзгөчө ыкмасына ылайык изилдөөдөгү эбегейсиз жаңычылдыктардан уялат, бирок Бейт Мидраштан тышкары жалпы философия маанисинде жаңыланган философиялык мазмун жок.

 26. Мен сиздин «Бейт Мидраштан тышкаркы жалпы философия» жана «Тоораттын ички дүйнөсүн изилдөө» деп бөлгөнүңүздү түшүнгөн жокмун жана менин оюмча Маймонид да алардын ортосуна бөлгөн эмес жана жалпы философияны бейт мидраштан тышкары койгон эмес.

  Мугалимдеги философиялык кептердин көбү Маймониддин жаңылыктары эмес экени, албетте, туура, бирок анын өзү да алар жөнүндө айта турган сөзү бар. Бир эле мисал, Аристотелдин дүйнөнүн биринчилиги жөнүндөгү далилдеринин четке кагылышы.

 27. Рабби Мичиге,

  Бир чындык бар деп бир нече жерге жаздыңыз. Эгер ошондой болсо, абсолюттук чындыкты анын тазалыгында аныктоо бизге милдеттүү (Божомол А).
  Экинчи жагынан, сиз бул постто жана башка жерлерде сиз үчүн Тооратты түшүнүү үчүн сизден бир гана нерсе талап кылынат деп жазгансыз, андыктан биринчи жана акыркы нерсеге макул болбоңуз. Жетишкениңе жараша чындык сени менен.
  Башка жагынан алып караганда, сиз бул билдирүүдө биринчисин жана экинчисин көбү акылмандыкка жана билимге толгон адамдар катары абдан баалай турганыңызды жаздыңыз ж.б. (Божомол С).
  Жана мен туруп, жогорудагы үч божомол кантип чогуу иштээри кызык:
  Анткени, биз абсолюттук чындыкты издеп жатабыз (Божомол А). Аны табуу үчүн бизде эки жол бар – же акылыбызга таянабыз, же ата-бабаларыбыздын сөзүнө таянабыз. Анткени, эгерде А жолу В жолуна карама-каршы келсе, анда В жолу туура болушу мүмкүн, анткени биздин акыл-эсибизге урмат-сый менен мамиле кылуу менен, бардык байыркы адамдардын акылы анын акылмандыгынан сөзсүз түрдө үстөмдүк кылат (эгерде ал Чындыкты муундан-муунга өзгөртүү маселеси) (Божомол C) . Демек, абсолюттук чындык биз үчүн маанилүү болсо, биз өзүбүздүн интеллектибизге эмес, биринчиге ылайык, биз жете турган жол менен барышыбыз керек! (Арзандатууга карама-каршы келет)
  Ал эми башка жактан - эмнеге ошол эле акылдын айтканына эмес, талкуунун өзүндө менин оюм айткан нерсеге гана негизделиши керек, эгер биринчилер башканы айтса, өзү туура эмес болуп чыгат.

  Мен сиздин сөздөрүңүздү түшүнүп, кайсы жерде жаңылыштык болгонун тактап берсем кубанычта болот элем ..

  1. Биринчиден, мен кимдир бирөө үчүн ыраазы болсом да, бул анын каталардан иммунитети жок дегенди билдирбейт. Мен өзүмдүн позициямды карап жатканда, мен дагы нааразы болгондордун жана алардын жетекчилеринин ой-пикирин эске алам, алар туура эмес деп тыянак чыгарган учурлар дагы болушу мүмкүн.
   Бирок андан тышкары, автономия жана бийлик жөнүндөгү макалаларымды жана үчилтиктин үчүнчү китебин караңыз, анда мен халахиялык укук эки баалуулукка негизделет: чындык жана автономия (мен өзүм түшүнгөндөй иш кылуу милдети). Мен ошол жерде түшүндүрдүм, автономиянын баалуулугу менин оюмча иш-аракет кылууга мага үлүшү менден абдан чоң жана балким туура болгон жерде да айкын болгон жерде да иш-аракет кылууга буйрук берет. Ал эми менин оюмча, достору езунун пикири-нин аягына чейин келбегендиктен Халача Карм боюнча башкарбаган Эрувиндеги Гемаранын мааниси мына ушунда.

 28. Биринчи айтылган доомат менин сөздөрүмө жооп бербейт. Мен да туура, биринчиси туура эмес деп жыйынтык чыгарам, бул албетте менин жеке түшүнүгүм боюнча. Мен өзүмдүн жеке түшүнүгүм чектелүү экенин билем, ошондуктан бардык маалыматтарды, б.а., бардык пикирлердин салыштырма салмагына жараша орточо салмактанып алынганын салыштырып, мен биринчиси туура деген акыркы жыйынтыкка келем. Туура, алар туура эмес болушу мүмкүн, бирок мен да жаңылышым мүмкүн, мен дагы жаңылышым мүмкүн.
  Мен экинчи аргументке түшүнгөн жокмун. Эрувиндеги GM менен биз тил табышабыз, мен ойлойм, бул сиздин методуңузга далил эмес, бирок сиз өзүңүздүн логикаңызга таянасыз, бул автономия халахтын өкүмүндө, ал тургай, чындыкка каршы тыянакка алып келсе да, маанилүү деп эсептейт.
  Бирок муну талап кылуунун эмне кереги бар? Эгерде биз Кудайдын эркин сакташыбыз керек болсо, жана анын эрки халахтык чындык болсо, анда эмне үчүн биз чындыкка ушундай көрүнгөнүбүз үчүн каршы чыгышыбыз керек?
  Тилекке каршы, менде үчилтик али жок, андыктан дооматыңыздын сарамжалдуу негизин бир буту менен түшүндүрүп берсеңиз, мен ыраазы болом. Жана чындап эле имаратты түртпөңүз..

  1. Андай болсо, сен эмне кылышың керек, дүйнөдөгү бардык адамдардын акылын өлчөп, алардагы акылманга жабыш. Менимче, анын жүйүт болбой калышына акылга сыярлык мүмкүнчүлүк бар. Мен бул скептиктердин эч кандай мааниси жок.
   Сиздин акыркы сурооңуз боюнча, мен буга чейин эле халахтык талап чындык менен автономиянын айкалышы экенин түшүндүргөм. Сиз макаланы да, үчилтикти да окуй аласыз. Ошентип, мен сени чындап курууга түртүп жатам. Кааласаң ошол жерден оку.

  2. Кантип өлчөө керек?

   XNUMX-жылдын XNUMX-теветинде

   Тооратты халахиялык же интеллектуалдык жактан кайра чечмелөөгө аракет кылган пикирдин баасын өлчөөдө сүйлөөчүнүн «акылдуулугун» жана жалпы билимин гана эмес, биринчи кезекте анын Тооротту изилдөөдөгү жана чеберчилигин, анын такыбалыгы жана Тоорат мүлкүндөгү улуулугу.Биз революциялык пикирдин ээсин баалайбыз, мейли "Танна жана сүзүп кетти" же дилемма гана "адамдын бир нече жылдар бою көрүнүшү" 🙂

   Эгерде ал адам Израилдин акылмандарынан башка феноменалдык гений катары таанылбаса, анда анын аргументтерин талкуулоо үчүн дагы эле орун бар, ал даанышмандардын өкүмүн четке каккан ишенимдүү далилдер барбы? менен. Албетте, бул сынак анын аргументтери ачык чындык экенин, аны кечиктирүүгө жана даттанууга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок деп таба турган окууга келген ашынган акылмандар тарабынан берилген.

   Тескерисинче, «автономия» деген адам келип, Шулчан Аручтун бардык бөлүктөрүн, ошондой эле ыйык уруктун мыйзамдарын камтыган «тетралогияда» өзүнүн халахтык тыянагын сунуштайт жана «ачык-айкын болсо көрөбүз. Мугалимдер буга макул болуп, аны кийип жүрүшөт.

   Урматтоо менен, Шац

 29. Гемара дагы бар, анын жайгашкан жери эсимде жок, ал өзүнүн раввининин атынан бир нерсе айтты, алар аны андан алыш үчүн деп жазат.
  Бирок, адам баарын текшере албайт окшойт, бирок адам ишеним менен, албетте сын система менен иштейт. Акылдуу адамдардан нерселерди алып, сынайт, бирок баары акырына чейин эмес, бул адам топтой турган билимдин жыйындысы. Анан мен ишенген адамдын атынан бир нерсе айтып, олуттуу кабыл алсам, эмнеге уруксат берилгенине дагы эле таң калам

 30. Саламатсызбы мырза, сиздин методуңузга таянган, сиз бара турган жарыкта так раввиниңиз же раввиниңиз барбы? Анткени, Тооратты Израил элине берүү салтынын бүтүндөй бир раввини аны студентке өткөрүп берген (Трактат Авоттун биринчи мишнасында) жана бул Тоорат Израилге берилгенден бери ушундай болуп келген. азыркы күн, SDдеги атактуу арбитрлердин эч кимиси аларды Израил элин муундан-муунга жетектей турган, өзүңүздүн оюңузду билдирүүгө батынган шиит катары тандаган жок. Биринчисинде да, акыркысында да эмес, акыркысында да эмес. А эгер сиз биринчи адам катары ойлосоңуз, анда биз…
  Менимче, сиз тандаган жол бир аз “реформаны” элестетет... Бул биздин мырзалар эч качан колдонбогон жаңы ыкма. Белгилей кетсек, тарых бою Кудай Өзүнүн Тооратында - жазылган Тооратта жана оозеки Тооратта адилеттүү жетекчиликти камтыган биз үчүн көрсөткөн жолдон тайууга аракет кылган адам үчүн калдык калган эмес. Ким өзүн азыркы жана мурунку Израилдин акылмандарынан акылман деп эсептесе, Израил элинин Тоорат династиясына кирген эмес.
  Менимче, бул сиздин оюңуздан кетпей турган "дагы бир комментарий", бирок жооп берүү менин мойнумда деп ойлойм. А эгер мен бул комментарийди окуган бирөөнү сактап кала алсам, бул жерде сайтта пайда болгон жалган пикирлерден азыр эч кандай ыңгайлуу акылман дух жок жана бул сооптуу болду.
  Силерге-даа, биске-даа шиитпирни долу кылып ап болур бис. Акир.

 31. Мен бир жагынан раввиндин сөздөрүнө толук кошулсам да, бирок бул жол Таннаим менен Амораимдердин жолуна жана ыйманына барабар деп айтуу мага эки жүздүү угулат. Таннаймдардын муундан кийинки эпикалык эмес бир муун Амораимдеги таннаймдардын ишин кыйындата баштаган жана Амора Танна боюнча пикир келишпестикке батынган эмес, бул алардын байыркылыгы менен гана байланыштуу (жана Маймониддердин бул жерде айткан сөздөрү). абдан кызык). Жана сиз андан мурунку муундун шартына макул болбогон шартты эч качан таба албайсыз жана биз Раввин Йочанан бен Заккай менен Раввин Элиезер менен Раввин Акива менен Равин Мейир менен Раввин Йехуданын Президент достордо бир столдо отурганда бир маселени талкуулай албайбыз.
  Мен жөн гана мүчөлөрдүн көңүлүнө Маймониддердин сөздөрүн жеткиргим келет Halacha Avoda Zara XNUMX-бөлүм Halacha C
  Ал эми ой жүгүртүүдө бир гана жылдыз иш эмес, ар кандай ой адамдын Тоороттун принциптеринин көбүн жок кылууга түртөт.Ал эми ар бир адам жүрөгүндөгү ойлорго тартылса, дүйнөнү кыйратат. алысты көрө албастыгына жараша, кээде жылдыздуу ишти таштап, кээде өзгөчө Жаратканды ойлонот, ал эмеспи, өйдө эмне ылдый алдыда, эмне артта, кээде пайгамбарлыкта асмандан болсун, ал өзүнүн наадандыгы жөнүндө чындыкты билип, түргө чыкканы аныкталмайынча, ал соттой турган жакшылыктарды билбе, жана бул боюнча Тоорат эскертип, анда чындыкка жетүү, ошондуктан Даанышмандар айткан: бул сенин жүрөгүңдөн кийин түр, сенин көзүңдөн кийин бул сойкулук, жок, ал адамды тиги дүйнөдөн азапка салат жана анда кирпиги жок болсо да.

  1. Шимон Итиел Ерушалми

   Раввинге рабвин Майкл Авраам буга чейин эле жооп берген окшойт - кыязы, мындай халаха буга чейин Тооратка ишенгендерге жана Тооратка берилгендерге гана тиешелүү + анын пикири кыска деп эсептешет, демек, ал биринчи кезекте ишенбейт - Маймониддер аны өзүнүн ишениминин принциптерин жана башкаларды табууга милдеттендире албайт, ал эми экинчи жагынан, анын тиешелүү философиялык чеберчилиги бар экенине ынанган адам, анда ал жөнүндө да Маймонид ишенген эмес. анын сөздөрүн айт.

   1. Шимон Итиел Ерушалми

    Жогорудагы жоопту формулировкалоодо кетирген катасы үчүн кечирим сурадым, мен "Маймониддин бийлиги аны * билбөөгө * милдеттендире албайт" ж.б.

 32. Менин сөздөрүм түшүнүктүү деп ойлойм, бирок мен сөздү кайталайм. Сабрадан мага туура угулса да, менин байыркылардын пикирине каршы менин пикирим эч нерсеге арзыбайт деп ишенүү мүмкүн эмес, бирок Чазалдын пикири анык эмес (алар туура эмес болушу мүмкүн), анткени биз экөөнө тең Талмуд Буга даанышмандардын өздөрү айткандарынан тышкары (Eruvin, Ng, XNUMX-бет), "Равби Йоханан мындай деди: Биринчисинин уулу залдын кире бериши, ал эми экинчисинин уулу храмдын кире бериши катары - биз болсо ийненин тешигиндейбиз». Тактап айтканда, акыркылардын пикири мурункулардын пикирине каршы маанилүү эмес, анткени алардын пикири боюнча мурункулар көбүрөөк болгон.
  Мен негизинен (менин оюмча, бул негизги пункт болсо да) тилкенин башында Раввин Майклга кайрылам
  "Албетте, ошондой эле Синедриондун бийлиги же Талмуддагы мыйзамдар сыяктуу формалдуу бийлик пикирлери бар, алар боюнча макул болууга эч кандай халахтык мүмкүнчүлүк жок."
  А мен бул туура эмес экенине келем, мен кайсы маселеде вавилондук жөнүндө келишпестикке негиз жок, вавилондук жөнүндө келишпестикке себеп жок, себеби даанышмандардын ою боюнча, акыркысы биринчиге карата абдан сейрек пикир, Абдан жаңыланган, анткени анын пикири боюнча альянс үчүн эмес, раввин тарабынан уюштурулган мишнадан башка эч кандай жарактуулугу жок, ошондой эле раввин сыяктуу өзгөчө амораимдерге карата өзгөчөлүк болушу үчүн эч кандай негиз жок, ошондой эле андай эмес. Эмне үчүн биз эч качан рабби Йехуда рабби Элиезер менен макул эмес деп буйрук берген жокпуз, же раввин раввин менен макул эмес экенин түшүндүр.

  1. Биз, албетте, алар кээ бир шарттарда да, макул эмес экенин байкадык. Ал эми алардын биринчиси жөнүндө чоң мактоо сөздөрүн жазгандарын жөнөкөй эле окууга болбойт, бирок бул алардын сөздөрү биздин белибизден калың ооздон айтылгандай болгонуна макул болбоону жек көргөнүнүн адабий туюндурмасы. . Синайда бардыгы Мусага берилген деген накыл сөздөрдү да ушундайча чечмелөө керек, бул, албетте, туура эмес.
   Бирок, сиз туура болсо да, бул жерде эч кандай тиешелүү аргумент жок. Талмуд муну Мишна үчүн жасабаса да, мен эмне үчүн муну биринчиси же экинчиси үчүн кылбай турганымды түшүнбөйм. Андан тышкары, Маймонид менен Кнессеттин комментарийинде (Рафб Миммарим) мен сыяктуу ойлошсо керек. Ошондой эле ал Синедриондун PD C. башчысы болуп саналат жана анын сөздөрү HOM C. Kahда келтирилген.

Комментарий калтырыңыз