Отипрон дилеммасына талкуунун жарыгында кароо (457-графа)

בס이ד

Мурунку тилкеде мен Дөөтү Энох экөөбүздүн ортосундагы талаш-тартышты келтирдим (кара Мына Жазуу) адеп-ахлактуулуктун негизи үчүн Кудай керекпи деген суроого (же: Кудайсыз баардык нерсеге уруксат бекен). Талкуунун жүрүшүндө модератор (Жереми Фогел) сыртынан караганда талкууга тиешеси жоктой көрүнгөн Отипрондун дилеммасын көтөрдү. Бир аздан кийин бука эсиме түштү 278 Мен буга чейин дилемма жана анын адеп-ахлактык далилдер үчүн кесепеттери менен (адеп-ахлакты Кудайга асылуу) карап чыктым. Жогорудагы талкууда мен суроого кыскача жооп бердим жана бул жерде мен бул маселеге анын Энох менен болгон талаш-тартыш менен байланышын тактоо жана ошол жерде жана мурунку графада жасаган айырмачылыктарды курчутуу үчүн кайтам.

Мен бул тилкеге ​​кайрылып жаткан Кудай түшүнүгү мурунку графада мен караган “арык” Кудай менен сөзсүз эле бирдей эмес экенин белгилеп, кириш сөздү айтуу мен үчүн маанилүү. Бул жерде келтирген сунуштарымдын кээ бирлери адеп-ахлак эрежелерин ишке ашыруу үчүн талап кылынган «арык» Аллахтын бир бөлүгү эмес. Мен тилкенин аягында бул пунктка кайтам.

Othipron дилеммасы

Платондук диалогдо A. Eitifron Төмөнкү суроо туулат: Жакшылыкты кудайлар каалагандыктанбы, же кудайлар жакшылыкты жакшы болгондуктанбы? Башкача айтканда, жакшылыктын объективдүү мааниси барбы, же аны жакшы кылган нерсе кудайлардын чечимиби, бирок ошол эле даражада алар башка жүрүм-турумдун жакшы же жаман экенин чече алмак. Бардыгы алардын эркине арналган. Ушундай эле суроо, албетте, алардын китебинде Gd жана Ави Саги жана Дэниел Статманга карата да коюлушу мүмкүн. Дин жана адеп, Маселени абдан деталдуу талкуулап. Алардын корутундусу боюнча, дээрлик бардык еврей ойчулдары акыркы вариантты жакташат. Мен жалпысынан жогорудагы китепте пайда болгон бардык нюанстарга жана аргументтерге кирбей эле коёюн (менимче, анда кээ бир так эместиктер бар), мен эки тараптын тең негизги жүйөөсүнө кыскача сереп салуу менен чектелем.

Бир жагынан, теологиялык жактан биз Кудай кудуреттүү жана эч нерсеге баш ийбейт деп ойлойбуз. Андан башка эч ким жок. Ал дүйнөнү жаратып, анда үстөмдүк кылган мыйзамдарды орноткон. Мунун мааниси, ал аларды өзү ойлогон башка жол менен аныктай алмак. Демек, жакшылык менен жамандыктын объективдүү мааниси жок. Ал эми бул көз карашты кабыл алса, Аллахты жакшы деп айтууга болбойт деген тыянак чыгат. Кудай жакшы деген сөз, ага карабастан аныкталган жакшылык бар деп болжолдойт, ал эми аргумент анын жүрүм-туруму менен талаптарынын ортосунда дал келүү жана жакшылык үчүн ошол эле объективдүү критерий бар деп болжолдойт. Бирок, эгерде анын чечими жакшылык түшүнүгүн аныктаса, анда Кудай жакшы деген сөз, аргумент эмес, тавтологиялык аныктамадан (же аналитикалык теоремадан) башка эч нерсе эмес. Негизинен бул: Кудай каалаганын каалайт дегенди билдирет. Бирок бул баарыбыз үчүн чындык.

Көптөгөн теологдор (ал тургай кичинекей өзүмчүл дагы аларга кошулат) бул көйгөйлүү позиция деп ойлошот. Кудай чындап жакшы жана башка болушу мүмкүн эмес. Бул, албетте, жакшы объективдүү түрдө аныкталган жана Кудай өз алдынча бул аныктамага баш ийет деп болжолдойт. Албетте, ал жакшы менен жаманды ажырата албай, бизди адаштырып, көзүбүздү сокур кылып койсо болмок, бирок жакшы менен жаманды башка жол менен аныктай алмак эмес. Мен белгилегендей, теологиялык кыйынчылыктарга карабастан, жүйүт ойчулдарынын көбү экинчи жолду карманышат окшойт.

Түшүнүү жана үйрөтүү

Биринчи концепцияны бир аз тактап, төмөнкүчө формулировкалоого болот: Бизде жакшылык менен жамандыктын интуициясы бар. Аргумент Кудайдын эрки ошол эле интуицияга дал келет. Бирок бул интуиция бизге ал тарабынан отургузулган, ошондуктан чындыгында жакшылык менен жамандыктын объективдүү түшүнүгү жок. Ошентип, бул билдирүү чындап эле доомат (жана аныктама эмес) деп айтууга болот, бирок ошол эле учурда бул дүйнөнүн өзүнө эмес, биздин концепцияларыбызга тиешелүү доомат. Ал эми дүйнөнүн өзүнө келсек, «Кудай жакшы» деген сөз эч нерсени билдирбейт (бул бош иденттүүлүк, тавтология).

Бул маани менен окутуунун ортосундагы байланыш проблемасынын өзгөчө учуру. Аналитикалык философтор көп колдонгон мисалды алуу (мисалы, караңыз. Мына), Доомат: Таңдын жылдызы - кеч жылдызы. Бул бир нече убакыттан бери эки башка жылдыз деп эсептелген нерсе (бири кечинде, экинчиси эртең менен көрүнөт), бирок акырында анын бир эле жылдыз экенин билдик. Эми бизден сурашат: Бул доомат куру дооматпы же аныктамабы (аналитикалык теорема)? Анын кандайдыр бир мазмуну барбы же бул бош тавтологиябы? Көрүнүп тургандай, мындай сүйлөм эч нерсе айтпайт, анткени ал нерсе менен өзүнүн ортосундагы окшоштук. Бирок биздин оюбузча, бул сүйлөмдө кандайдыр бир жаңылык бар. Бул бизге өзүбүздүн концепцияларыбыз жөнүндө бир нерсени үйрөтөт. Биз эки башка деп ойлогон эки жылдыздын өзү эле бир жылдыз. Бул сүйлөм өзүнүн объективдүү мазмуну боюнча куру өздүк сыяктуу көрүнгөнү менен дүйнө жөнүндөгү билимибизди өзгөртөт.

Бул түрдөгү ар кандай идентификациялык дооматка тиешелүү экенине көңүл буруңуз: a - b. Бул доомат туура деп эсептесек, анда ал чындыгында мындай дегенди билдирет: а а, б.а. бош тавтология. Иденттик дооматтардын мааниси проблемасынын аналитикалык чечими - бул маани менен окутуунун ортосундагы айырма. Аналитик философтор (Фреге ээрчиген) мындай иденттүүлүккө ылайык насаат (же түс) эмес, маани бар дешет. Анын биз үчүн куру да, арзыбаган да мааниси бар, бирок дүйнөдө эмнеге ишарат кылганын карасаңыз, бул арзыбаган бир иденттүүлүк дооматы.

Эми биз Othipron дилеммасына кайрылсак болот. Кудай жакшылык менен жамандыкты аныктап жаткандыктан, ал жакшы деген сөздүн мааниси бар, бирок насаат эмес деп айтууга болот. Окутуусу (түсү) боюнча ал бош, анткени ал жакшылыктын аныктамасы боюнча жакшы. Ал эмне кыла турган болсо, ошонун бардыгы аны жакшылыктын аныктамасы астында калтырмак, ошондуктан жакшы Амира мазмуну бош (аналитикалык).

корутунду

Бирок мен үчүн бул жумшак сөздү да кабыл алуу кыйын. Жөнөкөй сезим Кудай чындап эле жакшы болушу керек, башкача айтканда, ал жакшы деген доомат куру аныктама эмес, доомат. Эгер андай болбогондо, Кудайдын жакшылыктары менен алектенүүнүн эч кандай мааниси жок болмок жана бизге адеп-ахлаксыз көрүнгөн иштерден (мисалы, Ыскактын байланышы, Амалектин талкаланышы жана Амалектин талкаланышы жана Теңирдин падышасы) эч кандай суроолор болмок эмес. сыяктуу). Түшүнүү керек, эгер Кудай каалаган нерсе жакшы деп аныкталса, анда ага карата моралдык шектенүүгө орун жок. Ал Исхакты ээрчүүнү буйруган, ошондуктан Исхактын байланышы жакшы нерсе. Бул жерде Кудайдын буйругу менен адеп-ахлактын ортосунда диссонанс бар сыяктуу сезим Кудайдын жакшы экенине ишарат кылат. Этикалык талаш-тартыштын болушу этиканын объективдүүлүгүн көрсөтүп тургандай (антпесе талаша турган эч нерсе болмок эмес) жана этикалык сындын болушу этикалык фактылардын объективдүүлүгүн көрсөтөт (антпесе этикага туура келбеген мамилелерди сынга алууга орун жок. жүрүм-туруму).

Жыйынтык: Жөнөкөй диний интуиция бизди Othipron дилеммасынын экинчи тарабы катары жакшылыкты Кудай тарабынан да объективдүү жана мажбурлоо менен аныктайт деп үйрөтөт. Башкача айтканда, Кудай нерселердин тескерисинче эмес, жакшы болгондугу үчүн каалайт. Ушундай жол менен гана ал жакшы деп ырастаса болот, ошондой эле туура эмес жүрүм-турум учурлары үчүн аны сынга алат (же түшүндүрмө издөө). Бирок биз көрүп тургандай, бул ыкма карама-каршы кыйынчылыкты жаратат, мен азыр ага токтоло кетейин.

Физиканын закондору менен логиканын «закондорунун» ортосунда

Бул ыкма карама-каршы теологиялык кыйынчылыкты жаратат. Кантип баарын жана баарын Анын кудурети менен жараткан Аллах өзү чыгарбаган сырткы мыйзамдарга баш ийиши мүмкүн? Муну түшүнүү үчүн биз буга чейин эки типтеги мыйзамдардын ортосундагы айырмачылыкка кайрылышыбыз керек (мисалы, мамычаны караңыз). 278). Аллах албетте физиканын мыйзамдарына баш ийбейт, анткени аларды өзү жараткан, тыюу салган ооз уруксат берген ооз. Ал, албетте, мамлекеттин мыйзамдарына да баш ийбейт (эгерде ал өлкөнүн жараны болбогондуктан). Бирок, экинчи жагынан, логиканын мыйзамдарына сөзсүз түрдө "баш ийет". Логиканын мыйзамдары Кудайга мажбурланган. Ал тегерек үч бурчтук жасай албайт же логикадан чыга албайт, себеби тегерек үч бурчтук деген нерсе жок жана эч бир жаныбар логикадан тайбайт. Үч бурчтук аныктамасы боюнча тегерек эмес. Бул үч бурчтукка зарылчылыктан таңууланган кандайдыр бир мыйзамдардан эмес, анын табиятынан келип чыккан. Үч бурчтук деген аныктамасынан ал тегерек эмес жана тегерек боло албайт. Демек, тегерек үч бурчтукту түзө албоо Gd-га сырттан келген чектөөлөрдөн эмес, демек, ал ошондой эле анын бардык мүмкүнчүлүктөрүн чектөө же андагы кемчилик эмес.

Кудуреттүү бир жандык кыялында да ойго келген нерсени жасай алат. Бирок тегерек үч бурчтук – бул бош түшүнүк. Андай нерсе жок жана ойго да келбейт. Демек, Аллахтын мындай нерсени жарата албоосу Анын кудурети жагынан кемчилик эмес. Элестеткиле, кимдир бирөө сенден Кудай тегерек үч бурчтук жасай алабы деп сурап жатат. Адегенде мага бул түшүнүктү түшүндүрүп берүүсүн суранат элем, балким, мен ага жооп бере алмакмын. Албетте, аны түшүндүрө албайт (анын курч бурчтары барбы же жокпу? Анын бурчтарынын суммасы канча? Андагы бардык чекиттер ошол чекиттен бирдей аралыктабы?), Демек, суроо өзүнөн өзү түшүнүктүү.

Мен ал жерде түшүндүргөндөй, башаламандыктын негизинде бул эки контекстте башка мааниде колдонулган «мыйзам» термини жатат. Физика мыйзамдары – бул Кудайдын жаратуу табиятында чыгарган мыйзамдары. Бул мыйзам анын бир нече түрдүү мүмкүнчүлүктөрдөн жараткан дүйнө үчүн белгилүү бир табиятты түзүү чечими. Ал жаратылыштын башка мыйзамдарын да жаратса болмок. Ал эми логиканын мыйзамдары бирдей мааниде мыйзамдар эмес. Логикалык контекстте "мыйзам" деген терминдин колдонулушу алынган. Бул жөн гана нерселердин аныктамасы жана аларга мажбурланган тышкы нерсе эмес. [1]Үч бурчтук кимдир бирөө тыюу салгандыктан да, арам болгон үчүн да тегерек эмес. Үч бурчтук болгондуктан, ал тегерек эмес. Ошондуктан бул жерде Аллах мүмкүн болгон бир нече системанын ичинен бир логикалык системаны тандап алды деп айтуу туура эмес. Башка логикалык система жок.[2] Мындан ары логиканын мыйзамдарына окшош контекстте мен «мыйзам» терминин тырмакчанын ичинде колдоном.

Адеп-ахлак мыйзамдарынын абалы

Эми моралдык мыйзамдардын абалы кандай деген суроо туулат: Бул мыйзамдар физиканын мыйзамдары маанисиндеби же логиканын “мыйзамдары” маанисинде “мыйзамдарбы”? Othipron дилеммасынын биринчи тарабын жактагандар адеп-ахлак мыйзамдары физика мыйзамдарына окшош, ошондуктан аларды Кудай аныктап, аныктайт деп эсептешет. Ал эми дилемманын экинчи тарабы адеп-ахлактын «мыйзамдары» логиканын «мыйзамдарына» окшош (бул мыйзам эмес, «мыйзамдар»), ошондуктан Кудайга мажбурланган деп болжолдойт. Ал моралдык мыйзамдардын башка системасын түзө алмак эмес. Мисалы, башка адеп өкүм сүрө турган (адамды өлтүрүү же кыйноо оң иш-аракеттерди алып келет) дүйнөнү жарата албайт. Адеп-ахлак аныктамасы боюнча киши өлтүрүүгө тыюу салат.

Ал, албетте, адамдар кыйноодон ырахат ала турган дүйнөнү түзө алат (мындай дүйнөдө аларды “кыйноо” деп айтуу туура болобу?), Анан азап тартууда моралдык көйгөй болбойт. Бирок кайдан азап тартуу өкүнүчтүү эмес. Адамдарды сүрөттөө бардык мүмкүн болгон дүйнөдө жаман нерсе. Бул реалдуу башка дүйнө, башкача айтканда, азап кайгыга себеп болбогон дүйнө жөнүндө. Адамдарды шылдыңдоо жакшы деп аныкталган дүйнө жөнүндө да ойлонсо болот, бирок бул башка адеп-ахлактуу дүйнө эмес, адамдар адеп-ахлак эрежелерине сокур болгон дүйнө (жана аны жараткан Кудай да адеп-ахлактуу эмес. ). Сиз дүйнөнүн табиятындагы каалаган параметрди өзгөртө аласыз жана ал башкача боло турган башка дүйнөнү түзө аласыз. Бирок ошол өзгөчө дүйнөнүн табиятын эске алуу менен, адеп-ахлак эрежелери алардан талашсыз түрдө (алар бизге мажбурланган) келип чыгат. Менимче, Рамчалдын «Жакшылык кылуунун табияты жакшы» деген белгилуу кепинин негизи мына ушунда тургандай. Жаратылыштан жакшылык кылуу керек. Анын башка амалы жок (бул аны мажбурлап жатат).

Бул «адам өлтүрүү жаман» деген доомат карама-каршылык мыйзамы сыяктуу аналитикалык экенин билдирет. Бул этикалык чындык болсо да, ал шарттуу эмес (бирок зарыл). Демек, логика Аллахка «мажбурланган» сыяктуу, Аллахка мажбурланган (тактап айтканда: «мажбур») деп айтууга эч кандай тоскоолдук жок. Бул, мисалы, жаратылыш мыйзамдарынан айырмаланат. Мисал катары тартылуу мыйзамынын дооматын алалы: массасы бар ар кандай эки нерсе бири-бирин массанын көбөйтүндүсүнө пропорционалдуу жана алардын ортосундагы аралыктын квадратына тескери пропорционалдуу күч менен тартат. Бул аналитикалык доомат эмес, ал жалган болушу мүмкүн. Тартылуу мыйзамы башкача боло турган дүйнө болушу мүмкүн (мисалы, үчүнчүдөгү аралыкка пропорционалдуу күч). Демек, мындай мыйзам Кудайга арналган жана анын мазмунун анын өзүнүн чечими гана аныктаган.

Ал мурунку тилкеге ​​кантип туура келет

Мурунку тилкеде мен Кудайсыз жарактуу адеп-ахлактын болушу мүмкүн эмес деп айткам. Бул менин бул жерде адеп-ахлак Кудайга жана Анын алдында мажбурланган, демек, анын эркинен келип чыккан нерсе эмес деген пикириме каршы келбейби? Кыязы, бул жерде фронталдык карама-каршылык бар. Эми мен түшүндүм, балким, фасилитатор Жереми Фогел, биздин талкуубузда Othipron дилеммасын көтөргөн жана бул тууралуу менин оюмду сураган.

Талкуунун өзүндө мен жакшылык менен жамандыктын аныктамасын жана аларга болгон берилгендигибизди айырмалай турганымды кыскача түшүндүрдүм. Жакшылык менен жамандыктын аныктамасы Кудайга мажбур жана башка болушу мүмкүн эмес. Ал тургай, адам өлтүрүү жакшы, же башкаларга жардам берүү жаман экенин аныктай албайт. Бирок жакшылык кылуу жана жамандыктан сактануу Кудайсыз болбойт. Башка сөз менен айтканда, адам өлтүрүүгө тыюу салынган этикалык фактыга милдеттүү күч бар деген ченемдик талап, адам өлтүрүүгө тыюу салынган, Кудайга мажбурланган эмес. Бул Анын осуятынан келип чыккан жана Ал тарабынан жасалган.

«Этикалык фактылар» түшүнүгүнө кайрылып, биз муну мындайча айта алабыз: алар Дэвид Энох айткандай, өз алдынча бар болушу мүмкүн (б.а. аларды Кудай жараткан эмес), бирок мен ага каршы талашканымдай, алар бар болсо дагы идеялар дүйнөсүнүн кээ бир бурчу (болгон), ал дагы эле мага милдеттүү эмес болушу мүмкүн (керек). Мен мурунку графада этикалык фактыларды ким жараткан деген суроону (Энох эмнени айткан) жана аларга ким негиз берет деген суроону (мен карашкан) айырмалап кеткенимди айта кетейин. Бул жерде мен сүрөттөгөн нерсе, этикалык фактыларды Кудай жаратпаса да (алар Ага мажбурланган), бир гана Анын буйругу аларга милдеттүү күч бере алат.

Эми кимдир бирөө Кудайды адеп-ахлак жагынан эмнеге милдеттүү деп сураса болот? Эгер ал жакшы болсо, анда ал да адеп-ахлакка (өзүнүн категориялык тартибине) берилген болушу керек. Ал өзүнүн осуятына байланыштуубу? Бул абдан таң калыштуу жана чындыгында мыйзамга де Диктонун негиздүүлүгүн бере турган тышкы фактор керек деген мурунку графадагы пикириме да карама-каршы келет.

Кудай чындыгында адеп-ахлакка берилген эмес, аны тандап алат десем туура болот деп ойлойм. Ал адеп-ахлак деген эмне экенин тандабайт (анткени бул анын колунда эмес, абсолюттук жана катаал статистика), бирок жаратылгандарынан адеп-ахлактык жүрүм-турумду талап кылууну тандайт. Бул менин Ари Алонго карата мурунку графамдагы дооматыма окшош, адам адептүү болобу же жокпу өзү үчүн мыйзам чыгара алат, бирок адеп-ахлак мыйзамдарын өзү мыйзам чыгара албайт (эмне жакшы, эмне жаман экенин аныктаңыз). Андай болсо, адам да, Кудай да адеп-ахлак мыйзамдарына байланган. Жакшылык менен жамандыктын аныктамасы аларга мажбурланган жана аларга берилбейт. Бирок Аллах адеп-ахлакты буйрук кылып, бул аныктамаларды бизге мажбурлоочу күч бере алат жана адам муну да кыла албайт.[3]

Мен азыр сүрөткө дагы бир баскыч кошом. Этикалык фактылардын (жакшылык менен жамандыктын аныктамалары) Кудайга убактылуу илгерилегени жөнүндө айтуу кыйын, анткени ал дайыма бар болгон. Анын алдында эч нерсе болгон эмес, анткени анын алдында убакыт жок. Кудай жок, ойдон чыгарылган бир дүйнө жок жана болушу мүмкүн эмес. Бирок теориялык жактан Кудай адептүү болууну буйрубаган дүйнө болушу мүмкүн (эгер анын жакшы мүнөзү аны жакшылык кылууга жана пайда талап кылууга мажбурлайт деп ойлобосок). Көңүл бурсаңар, биз адеп-ахлак Кудайдын буйругунан мурун болорун, бирок Кудай эмес экенин түшүндүк. Бул убактылуу аванс жөнүндө. Бирок ошол эле деңгээлде олуттуу алдыга да бар.

Этикалык фактылар Кудайдын буйругуна таянбайт жана Кудайдын иши эмес. Бирок адеп-ахлак Кудайсыз да бар дегендин эч кандай мааниси жок. Бардыгы зарыл болгон Кудай деп ойлосок (жана бул жерде мен мурунку тилкедеги «арык» эмес, диний Кудай жөнүндө айтып жатам), анда зарыл болгон бар болгон чындык жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес. бул жок. Демек, моралдык (же этикалык фактылар) осуятсыз бар болсо да, аны Кудайсыз бар деп айтууга болбойт. Экөө тең параллелдүү болсо да, этикалык фактылар сөзсүз түрдө Кудайга таянбайт.

Бирок азыр биз бир аз башкача аныктамага келе алабыз: адеп-ахлактык фактылар Кудайдын Өзүнүн сөөктөрү (сөзмө-сөз «жакшылык кылуунун жакшы табияты» түзмө-түз маанисинде), алар ал бар, ошондой эле ал сөзсүз түрдө бар жана ошондой эле бар. ар дайым алар сөзсүз түрдө жана ар дайым бар. А бирок алардын жарактуулугу туруктуу да, зарыл да эмес. Аларга буйрук кылынбаса, эч кандай мажбурлоочу күч жок.

Кудайга кызмат кылуу менен Ашырдын ортосунда эч кандай натыйжа болгон жок

Рубриканын ачылышында мен бул тилкеде талкууланган Кудай түшүнүгү мурунку графадагы "арык" Кудай эмес (Кудай адеп-ахлактык мыйзамдарга жана этикалык фактыларга негиздүүлүгүн талап кылган) деп ырастадым. Бул жерде ар дайым бар бир зарылчылык бар экендиги жана этикалык фактылар балким анын ыйгарым укуктарынын бир бөлүгү экендиги жана жакшылык кылуу табигый нерсе экени жөнүндө бул жерде пайда болгон түрдүү сунуштарды кайра карап чыкканда түшүнөсүз. жана башкалар. Мунун баары мен мурунку графада сөз кылган "ичке" жана минимализмди бир аз "май кылып" турган толуктоолор.

Себеби, азыркы рубрикадагы талкуу мета-этикалык гана эмес, толугу менен теологиялык чөйрөдө жүрөт. Чынында, Othipron дилеммасы өзү теологиялык чөйрөгө таандык. Теология болбосо, Кудай адеп-ахлак мыйзамдарын аныктайт деп айтуу кыйынчылык болмок эмес (анткени ал жакшы деген сөз ал жөнүндө аргумент эмес, аныктама деп болжолдоонун кереги жок болчу), анда дилемма болмок эмес. түзүлгөн. Мындан тышкары, философиялык эсепте да менин мурунку графадагы сөздөрүмө карама-каршы келген жок. Эгерде Кудай жакшылык менен жамандыкты (этикалык фактылар) аныктаса, анда ал мен мурунку графада талашкан нерсеге толук дал келет жана бул тилкенин кереги жок болчу. Менин бул жерде менин максатым мурунку тилкедеги мета-этикалык дооматымды теологиялык (еврей-христиандык) учактын Кудайы менен элдештирүү болчу, анын божомолу ал жакшы. Бул так теологиялык талкуу (жана мета-этикалык эмес).

Диний баалуулуктарга байланыштуу Othipron дилеммасы

Мурда бир нече жолу мен диний баалуулуктар менен адеп-ахлактык баалуулуктардын ортосундагы айырманы баса белгилегенмин (мисалы, мамычаны караңыз). 15, Менин китебимдин башталышы Тургандардын ортосунда жүрөт Жана дагы көп). Мен халахах менен адеп-ахлактын ортосундагы карама-каршылыктарды чечүүнүн жолу бул эки көз карандысыз баалуулук системасы экендигинде. Х акт халахтык түрдө жасалышы мүмкүн (анткени ал А диний баалуулуктарды жайылтат), бирок ошол эле учурда моралдык жактан тыюу салынган (анткени ал В моралдык баалуулукка шек келтирет). Диний баалуулуктар адеп-ахлаксыз болуп саналат, кээде алар адеп-ахлактык баалуулуктарга карама-каршы келип, кээде чыр-чатактын абалында (конфликт белгилүү бир жагдайларда гана пайда болгондо) болушу мүмкүн. Менин оюмча, мындай карама-каршылыктарга эч кандай тоскоолдук жок жана чындыгында бул карама-каршылыктар эмес (мындай кырдаалдарда теориялык деңгээлде эч кандай кыйынчылык жок), конфликттер (эмне кылууну чечиш кыйын) деп айтуу туурараак. практикалык деңгээлде аткарыңыз).

Андан кийин Тиргитц төмөнкү суроону берген (бTalkback Мурунку тилкеге):

Бул кийинки тилкеде сиз диний баалуулуктарга жана башка баалуулуктарга байланыштуу эйфрон менен алектенесиз дегенди билдирет, бул сиздин оюңузча, Gd ар кандай моралдык милдеттен арылууга мүмкүндүк берген баалуулуктар. Жана бул, кыязы, Кудай да Өзүн өзүм билемдик кылган эмес дегенди билдирет.

Мен анын суроосун түшүндүрөм. Менин усулум боюнча, Аллах бизге диний баалуулуктарды жайылтуу үчүн адеп-ахлакка каршы көрсөтмөлөрдү берүүсүн буйруйт. Эгер ошондой болсо, Тиргитц ырастайт, бул диний баалуулуктар да ага мажбурланган жана анын эркинен (анын эгемендүү мыйзамдарынын) натыйжасы эмес окшойт. Эгерде осуяттар Кудайга таңууланган «галактык фактылар» болбосо, бирок Анын мыйзамдары менен жаратылган болсо, анда Ал аларды башкача түрдө киргизе алмак. Ушундай кырдаалда эгер ал жакшылык кылууну кааласа (жана мураска калса) адеп-ахлакка каршы мыйзамдарды чыгарбайт деп күтмөкмүн. Конфликттердин болушу халаха мыйзамдары (же ошол эле халахах мыйзамдары кубаттаган диний баалуулуктар) Гдге да мажбурланганын, ошондуктан ал бул конфликттердин зарылчылыгынан улам кармалып (же бизди кордогон) экенин көрсөтүп турат.

Бул чоң суроо, мен аны туура деп эсептейм. Этикалык фактылар бар сыяктуу эле, халахтык фактылар да бар. Булар жана тигилер Аллахка көз каранды эмес жана Ага мажбурланган.[4] Үчилтиктин үчүнчү китебинин башында мен канттык адеп-ахлактык жүрүм-турумдун категориялык тартипти урматтоо картинасын осуяттагы милдеттенмени урматтоо катары мен сунуш кылган халахтык сүрөт менен салыштырайын деп жаткам. Мына ушул окшоштук уланып жатканын көрөбүз.[5]

Бул мени Тиргицтин бир нече күн мурун берген дагы бир суроосуна алып келет (жиптеги талкууну караңыз Мына). Адеп-ахлактык контекстте баалуулуктар ортосундагы карама-каршылыктуу жагдайларда, менде X кылып, Y аркылуу өтүүгө негиз бар болсо дагы, мен Y үстүнөн өтүп кеткен көйгөй бар деп ойлошубуз керек. бир адамга зыян келтирүү же адеп-ахлаксыздык кылуу, мен муну кылышым керек болсо да. Тиргитц мындай кайгы халахтык контекстте да пайда болушу керекпи деп сурады (С.)айтылган: "Сага кайгы, мен үчүн кайгы"). Башкача айтканда, мен мицдегендиктен лулавды чайкабаганыма (же ооруп калгандыктан Йом-Киппурда орозо кармабаганыма) өкүнөмбү, согушка кеткеним үчүн өлтүрүүгө туура келгениме өкүнөмбү? адамдар (жана кээде граждандар да). Кыскасы, анын суроосу бул маселеде халах менен адеп-ахлактын ортосунда айырма барбы?

Мен ага контексттердин ортосунда айырма бар деп жооп бердим: адеп-ахлактык контекстте башка баалуулуктан мурун кандайдыр бир баалуулук четке кагылса дагы, мен четке кагылган баалуулуктан өтүп кеткеним үчүн кайгы же диссонансты сезишим керек (мен адамды оорутуп алдым) . Ал эми, халахахта, эгерде мен мойнумдагы милдетти аткарсам, анда мен аткарбаганыма өкүнүүгө эч кандай себеп жок. Бул толук уруксат жана эч кимге зыян келтирилбейт.

Бирок бул айырмачылык халахада осуят гана бар жана осуят жок болгондо эч нерсе болгон эмес деп болжолдойт. Бирок бул жерде пайда болгон сүрөттүн жарыгында мен бул айырмачылыктан өзүмө кайтып келишим керек окшойт. Эгерде биз халахтык осуят диний баалуулуктарды жайылтуу үчүн келген деп ойлосок, анда мен халаханы адилеттүү түрдө бузсам да (аны четке каккан башка халахтын айынан), ал руханий дүйнөдөгү бир нерсеге зыян келтирген (мен халахтык чындыкка каршы аракет кылдым жана рухий зыян алып келди). Мен бул жерде келтирген сүрөт чындыгында бул маселеде халах менен адеп-ахлактын ортосунда эч кандай айырма жок экенин көрсөтүп турат окшойт.[6]

Андан ары ойлоно берсем да, теориялык жактан эгер мен уруксат берген бир нерсе кылсам, анда руханий зыян да сакталган деп айтууга болот (караңыз. Макалалар Пасах майрамында лимон кислотасы жөнүндө, мен мындай деп жазган булактарды алып келдим). Мыйзамга ишенимдүү, мен сыяктуу адил адам тарабынан кырсык болбошу үчүн, Gd керемет жасап, зыяндын алдын алат деп айтууга болот. Бул, албетте, моралдык планда болбойт. Ал жерде моралдык баалуулукка зыян келтирсем да, зыян сөзсүз болот. Айырмачылык моралдык контекстте бул физикалык фактылар жана халахтык контекстте бул руханий фактылар экендигинен келип чыгат. Кудай физиканы өзгөртпөйт, анткени ал физикалык дүйнөнүн жүрүм-турумуна кийлигишпейт, бирок рухий фактыларды өзгөртөт (анткени рухий дүйнөдө ал кийлигишет. Ал жерде механикалык түрдө жүргүзүлбөйт)[7]. Белгилей кетчү нерсе, биз көргөн этикалык фактылар физикалык фактылар эмес, алар физикалык фактыларга (мисалы, адамга зыян же азап) көз каранды. Мисалы, мен бирөөнүн өмүрүн сактап калуу үчүн акча уурдасам, анда уруксат берилген жана балким, ал тургай, бир миц болсо да, уурунун зыяны болуп, өкүнүүгө эч кандай себеп жок (бул жерде Кудайдын керемети болбойт. ага акча кайтарып берет).

Мунун мааниси мурунку тилкеде сүрөттөгөндөй учурларга тиешелүү болот, мында категориялык тартип эч кандай терс натыйжасы жок болсо да, мен X жасабашым керектигин айтат. Мындай учурларда ал нерсе башка баалуулук үчүн четке кагылса, өкүнүүгө эч нерсе жок окшойт. Бул халахтык чөйрөдөгү абалга окшош. Мисалы, мен бир адамдын өмүрүн сактап калуу үчүн миң сом салык көтөрдүм дейли. Мындай учурда салык төлөөдөн качканга эч кандай өкүнбөйм, анткени анын терс натыйжасы жок (мен муну мурунку тилкеде түшүндүргөм). Болбогон көйгөйлүү натыйжадан тышкары, бул жерде болгону категориялык тартипти бузуу гана болуп саналат, бирок бул, албетте, бул шарттарда өзүн актаган. Негизи мындай кырдаалда категориялык тартипти такыр бузган жокмун десем туура болот. Жалпы мыйзам ар бир адам өмүрүн сактап калуу үчүн салыктан качышы керек деп айтылат.

[1] Мурунку графада мен логикалык-аналитикалык доомат катары карама-каршылык мыйзамы эмне үчүн негиздөөнү талап кылбасын түшүндүргөм. Бул бир аз башкача бурчтан бир эле идея.

[2] Кудай бардык окко туруштук бере турган дубалды жана ошондой эле бардык дубалдарды тешип өтүүчү окту жаратабы деген суроону ойлонгула. Буга албетте терс жооп болот, анткени ал жараткан шар бардык дубалдарды тешип өтсө, анда ага туруштук бере турган дубал жок, демек, бардык шарларга туруштук бере турган дубал жок жана тескерисинче. Аллахтын ушундай эки нерсени бир убакта жарата албашы анын жөндөмүн бузбайт. Жөн эле логикалык деңгээлде мындай реалдуулук жок. Караңыз Мына Кудай көтөрө албайт таш суроо үчүн кесепеттери, жанаМына Табигый жамандык маселеси боюнча (онунчу баптагы трилогиямдын экинчи китебин да караңыз).

[3] Жыйынтык: анын жакшылыгы (ышкырыгы) биздикинен башкача. Ал баш ийе турган милдеттүү мыйзамдары жок, бирок аларды күчүндө калтыруучу өзү. Адамга жарактуулугу берилген категориялык тартип менен байланышкан, ошондуктан ага ылайык иш-аракет кылуу жөнүндө чечим кабыл алынууга тийиш. Кудай болсо, эч нерсеге моюн сунбайт, бирок аны жарактуу кылууну тандайт. Рамчал анын табияты жакшылык кылуу экенин айтат.

[4] Колоннанын башында 278  Мен нехма дхакисуфа түшүнүгүн талкууладым жана мага ал жердеги талкуу да ушул суроого жооп бергендей сезилет.

[5] Халахахтын категориялык тартиби жөнүндө макалаларды караңыз, ал халахах менен адеп-ахлактын ортосундагы окшоштуктун уландысын көрсөтөт, бирок бул жолу логикалык түзүлүшкө эмес, мазмунга тиешелүү. Ал жерде мен категориялык тартип халахтык статуска ээ деп талашып жатам.

[6] Мен бул жерде дагы эле күйгүзүүнү талап кылган баштапкы ойду келтирем. Мен баары бир айырма бар деп ойлойм. Адеп-ахлактык контекстте адеп-ахлактык баалуулуктарга берилгендик бар, ал эми халахада диний баалуулуктарга берилгендик да, кудайдын буйругу болгондуктан, буйрукка баш ийүү милдети да бар (диний баалуулуктарды даңазалаганына карабастан). ). Бул жерде адеп-ахлакта Кудайдын буйругу жок, бирок биз ушундай иш-аракет кыла турган Кудайдын эрки гана бар деген божомол бар. Категориялык тартип халаханын алкагында мицдеген статуска ээ эмес (бирок мен ал халахтык статуска ээ деп ырастайм. Менин макалаларымды караңыз. Мына).

Ошондон келип чыгат, мен ооруп жаткандыктан Йом-Киппур күнү орозо кармабаганымда, осуяттын өлчөмү чындыгында жок, анткени мындай кырдаалда осуят орозо кармабоо, тамактануу болуп саналат. Демек, бул жегенден эч кандай зыян болгон жок жана өкүнө турган эч нерсе жок. Башка жагынан алып караганда, моралдык контекстте кандайдыр бир баалуулук туура четке кагылган күндө да, аны сактап калуу үчүн моралдык милдет ошол бойдон кала берет (анга баш ийүүгө болбойт. Чынында, мен моралдык конфликтте ал ар дайым четке кагылган деп ырастайм. жана "уруксат берилбейт"). Бирок халахада натыйжалык өлчөм да бар (мицвадан жаралган оңдоо жана укук бузуудан бузулуу) жана бул жагынан моралдык контекстте биз көргөн нерсеге окшоштук бар окшойт. Бул де дикто менен де ренин бар экендигинин ортосундагы айырмачылыкка байланыштуу жана башкалар.

[7] б боюнча эскертүүнү караңызМакалалар D бөлүмүндөгү Халачанын жазасы жөнүндө, анда мен асмандагы жазалоодо механикалык ыкмаларга каршы чыктым.

80 «Отипрон дилеммасына талаш-тартыштын жарыгында кароо (457-графа)» жөнүндө ойлор.

 1. Акушерка Йом Киппур күнү орозо кармоого тыюу салынганына өкүнөт. осуят жагынан ал толугу менен камтылган - ал бошотулган. Тескерисинче, жан менен жанды көзөмөлдөө буйругу көбүрөөк өтөт. Бирок ал орозо кармабаганы үчүн азыр анын буйругу тамактануу экенин жакшы билсе да, кечирет. Ал орозо, тазалануу жана тазалануу күнү жок. Сиз бул сезимдерди Афра Дараа деп четке кагып, "психология" деген шылтоо менен четке кагасызбы? Же бул жерде кандайдыр бир мааниде моралдык мисстин кайгысына окшош башка материал барбы?

  1. Мен бул кайгыны толук түшүнөм, анын да орду бар деп ойлойм. Мен талкуулаган нерсе, өкүнүү үчүн кызыкчылык/милдет (халахтык эмес) барбы деген суроо. Кыскасы, мен психологиялык деңгээлде эмес, норматив менен алектенип жатам. Эгер адамдар футбол оюнунан утулуп калышса, кечирим сурашат, анда сиз мейманкананын ээси катары дин кызматчы болуп калбайсызбы?!

    1. Ошол эле деңгээлде эмес, эгер такыр эле. Мен графага жазганыма караганда, Gd кимдир бирөө мыйзамдуу иш кылса, руханий зыяндын алдын алат деп ойлосок, анда эч нерсе болгон жок. Ал эми жоготконуна (тажрыйбасын жоготконуна) өкүнсө - бул албетте анын укугу, бирок сөзсүз түрдө баалуулугу жок. Балким, бул Яроштун бир түрүн билдирет, анткени кайгы ал үчүн нерселер маанилүү экенин көрсөтүп турат. Бирок адеп-ахлактык кайгы ал үчүн баалуу экенин билдирүүдөн тышкары нерсе. Бул жерде чындап эле көйгөйлүү бир нерсе болду деген доомат, мен күнөөлүү эмесмин. Халахтык контекстте эч кандай көйгөй болгон жок. Эң көп дегенде тажрыйбаңызды жоготуңуз.

 2. Менимче, Кудай жөнүндө адеп-ахлактык суроолор бар экенине эч кандай далил жок, адеп-ахлак ага мажбурланат.
  Бул суроолор бир гана Аллахтын адеп-ахлак буйругун эң жогорку принцип катары тандап алганын болжолдойт жана ошондуктан ал өзүнө кантип карама-каршы келерин сурайт.

  1. Курчтоочу - суроо тактоо жана карама-каршылыктуу эмес. Башкача айтканда, бул үчүн моралдык негиз бар экени анык, анткени ал адеп-ахлакты ашказан тандап алган башкы принцип деп эсептейт.

   1. Мен аны сүзүштү деп ойлогон эмесмин. Анын үстүнө, эгер ал жакшы болсо, анда мотивация маанилүү эмес. Бирок, менимче, сиз бул суроолордун мелодиясын жоготуп жатасыз: сиз аларды логикалык суроолор (анын ырааттуулугу жөнүндө) катары бересиз, бирок бул суроолор этикалык. Уулуна баш ийүүнү буйруган Ыбрайым Ыскак аны тукум деп атаарын убада кылган Кудайдын ырааттуулугуна таң калып, Кудай кантип ушундай нерсени буйруйт деген суроону этибарга албай койгондой. Сиз үчүн бул экөө окшош логикалык суроолор. Акындардын айткысы андай эмес.

 3. Тиргицтин суроосуна келсек - бул чындап эле жакшы суроо, анткени сезим Халачанын моралдык милдеттеринен айырмаланып турат (Маймониддер акыл жана угуу осуяттарын ж.б. бөлгөндөй). Муну түшүндүрүүнүн бир жолу, Gd биз жетише албаган бүтүндөй рухий жыйындыга баш ийет, - анан суроо да табигый түрдө коюлат - эгерде Кудай ушундай бир таралган мыйзамдардын жыйындысына баш ийсе, анда кыязы, бул мыйзамдардын жыйындысы. жогорку жандык, Спиноза Кудайынын бир түрү жеке жана кайдыгер эмес, «табигый» физикалык эмес дүйнөдө. Менин оюмча, Кудайдын мыйзамдарга баш ийүүсү жөнүндөгү маселе, сиз түшүндүргөндөй, логикалык мыйзамдар маселесинде жок жана өтө алсыз (алар «мыйзамдар» эмес) жана адеп-ахлактык мыйзамдар маселесинде бир аз күчтүүрөөк окшойт. , анткени сиз талашкансыз - бир аз тар, бирок мен кабыл ала турган доомат - алар да ушундай эле зарыл. Бирок, менин оюмча, халахиялык мыйзамдарга келгенде, аны кабыл алуу бир аз кыйыныраак. Анткени алардын зарылчылыгы сырттан караганда керексиздей көрүнгөн дүйнөнү түзүүнү камтыйт (аргумент, алар эң жогорку деңгээлде зарыл, бирок дагы эле аларды түшүнүү мүмкүн эмес - бул чоң шашылыш, дүйнө бул мыйзамдар менен бирге жаратылган болбосо, басуу кыйын). Бул адеп-ахлак мыйзамдарына да тиешелүү ("" Оору жаман "бул оору бар дүйнөгө гана тиешелүү болгон доомат - жана эң чоң суроо - Кудай бул дүйнөдө ооруну эмне үчүн жаратты, эмне үчүн айтты? ооруну пайда кылбашы керек), бирок эмнегедир бул дүйнөдө күчтүүрөөк сезилет, мен эрежелер ээнбаш көрүнгөн жерге бардым. Кандай болгон күндө да, бул Кудайды өзүнөн мурунку жана анын башкара албаган дүйнөгө жайгаштырган. Айтмакчы, бул суроону чечүүнүн дагы бир теориялык мүмкүнчүлүгү бар, аны мен эмне жөнүндө ойлоном билбейм – Кудай адамдык милдет катары адеп-ахлак мыйзамдары гана актуалдуу болгон дүйнөнү тандап алмак жана ал тандай алмак. бул мыйзамдардын өзү башка баалуулуктарга каршы четке кагылган дүйнө.Алар каалаган нерсе болушу мүмкүн жана анын тандоосуна баш ийет. Жана ал экинчи вариантты тандап алды, анткени мындай жагдай болбосо, биз бул мыйзамдарды араң эле карай бермекпиз, алар өзүнөн өзү түшүнүктүү болчу (Маймонид билим жана док дарагы жөнүндө жазгандай). Бул мүмкүнчүлүк боюнча - адеп-ахлак мыйзамдарына карама-каршы келген халахтык дүйнөнүн бар болушу кээде зарыл эмес, кандайдыр бир тышкы себептерден улам акталат жана Кудай баш ийип турган бүтүндөй эрежелер дүйнөсүн талап кылбайт. Башка жагынан алганда, жогоруда айтылгандай, мындай дүйнөнү түзүү чечими шектүү көрүнүшү мүмкүн.

  1. Мен дооматты түшүнгөн жокмун. Мен сиздин эскертүүлөрүңүздөгү эки пунктка гана комментарий берем (мен түшүндүм деп үмүттөнөм):
   1. Мыйзамдар колдонулбайт. Жакшылык менен жамандыктын аныктамасы сөзсүз түрдө эмес, балким, бир чындык. Ошондуктан алар Кудайдан жогорубу же жокпу деген суроого сөз кыла турган эч нерсе жок.
   2. Адеп-ахлак мыйзамдары да биздин дүйнөдө гана мыйзамдар. Эгер башка бир дүйнө жаратылганда, жандыктар таптакыр башкача курулган болсо (аларда кайгы жана азап жок), анда башка мыйзамдар ага тиешелүү болмок. Бирок, эгерде алар моралдык мыйзамдар болсо, анда бул биздин моралдык мыйзамдарыбыздын ошол жагдайларга карата колдонулушу. Бул сиз халахах жөнүндө сүрөттөгөн нерсе, ошондуктан эч кандай айырма жок окшойт.

 4. Анын уулдары Ыцхак Корен

  “Ар бир идентификациялык талаптар: а – б. Бул доомат туура деп ойлосок, анда ал чындыгында: а дегенди билдирет, бул бош тавтологияны билдирет. - Бул жерден көйгөйдү табуу кыйын болуп жатат. Бул доомат туура деп ойлосок, логикалык жактан A = A дооматына, бирок 1 + 1 = 2 жана башка туура дооматка да туура келет. Эгер сүйлөмдүн мааниси ал кошумчалаган маалымат болсо, анда эч бир сүйлөмдүн «чыныгы туура деп ойлогон мааниси» болбойт. Эгерде биз аны чын деп ойлосок/билсек, анда анын чын экенин дагы бир жолу айтуу бизге маалымат кошпойт, демек, маанилүү эмес.

 5. Атаңдын адеп-ахлагы

  B.S.D.

  Утрондун кооз дилеммасы идолдор үчүн, алар канчалык деңгээлде адеп-ахлактуулук менен бирдей экендиги такыр белгисиз. Тескерисинче, мифологиялык окуяларга ылайык, алар көрө албастык жана күчкө толгон экени көрүнүп турат.

  Ал эми Ысрайылдын Кудайы чындыктын булагы жана жакшылыктын булагы. Ал адеп-ахлакка жана чындыкка «баш ийбейт». Ал алардын кемчиликсиз тазалыгында чындык жана адеп-ахлак. Биз жаратуучулар катары биздин билимибиз кичинекей күкүм. Биз сезүү органдарыбыз, сезүү органдарыбыз жана изилдөөбүз аркылуу бир аз билебиз, бирок биз билген нерсе – бүтүндөй сүрөттөн кичинекей күкүмдөр, аны бүтүндөй дүйнөнүн Жаратуучусу гана билет жана анын максатын өзү гана билет.

  Жараткандын жолдоруна болгон адеп-ахлактык кыйынчылыктарыбыз, атасынын эмне үчүн электр розеткасына балка кадайм деп колун урганын түшүнбөй, атасынын эмне үчүн колуна салып бергенин түшүнбөгөн баланын кыйынчылыктарындай. ырайымсыз тутам ак шагылдар бычактарын сууруп, байкуш баланын этин тытып жатышат.

  Адам ата-энесине келсек, колубузга тийген сокку баланы токко урунуудан сактап калуу үчүн келерин жана «ак халатчан бычак тарткычтар» баланын өмүрүн сактап калуу операциясын жасап жатканын түшүнүү сыймыгына ээ болдук. Анын үстүнө, адамзаттын бир аз тереңдигин түшүнүү үчүн жүздөгөн жылдар бою изилдөө жүргүзгөн ааламды Жаратуучунун иш-аракеттери – Жаратканыбызга кандайдыр бир «кредит» берүүгө уруксат берилгендиктен, анын азап-тозогуна жана азап-тозогуна. бизди коридорго даярдап койгону бизге да жакшы.'Жана', ата уулун кыйнаганда 'Элкич сени кыйнайт' деп жүрөгүбүз менен билели.

  Урматтоо менен, Othipron Nefshatim Halevi

  1. "Атаңдын адеп-ахлагы" жана "энеңдин окуусу" - моюнтурукту кабыл алуубу же түшүнүү жана идентификациялообу?

   Эгерде Жаратуучу өз эрки менен объективдүү жакшылыктын ортосунда толук окшоштукка ээ болсо, адамдын эмне жакшы жана эмне туура экенин түшүнүүсү менен Жаратуучудан алган көрсөтмөлөрдүн ортосунда ажырым болушу мүмкүн. Жана бул ажырым «мүмкүн» гана эмес, зарыл, бирок ал адам Кононун эркин тереңдетип, түшүнгөн сайын азаят.

   Сыртынан караганда, адам түшүнбөсө да, дүйнөнүн Жаратуучусу соттой турганына шектенүү менен моюнтурукту кабыл алуу менен канааттанса болот, бирок бул жетишсиз. Анткени адам Коного берилген «кул» гана болбостон, Кононун эркин чечмелей билген «студент» да болушу керек, ал тургай ал ачык көрсөтмө албаган жагдайларда да.

   «Кул» үчүн «мындай кыл» же «мындай кыл» деп айтуу жетиштүү. Ал ачык көрсөтмө албай туруп бир кадам таштабайт, бирок «бир нерседен бир нерсени түшүнүү» керек болгондо да раббинин эркин башкара билген «студент» болуу үчүн нерселердин мааниси, алар аркылуу ал принциптерди колдоно алат.

   Ушул максатта, жогорудан «таякчаларга чегилген» деген сөз менен жазылган жазуу жүзүндөгү Тоорат берилди, бирок ошол эле учурда Тоорат мыйзамдарынын маанисин жана логикасын түшүнүүгө жана анын тереңдигин түшүнүүгө умтулган «оозеки Тоорат» болушу керек. Тоорат мыйзамдары - нерселердин рухун өзүнө сиңире алат.

   Эркиндик мыйзамын түшүндүргөн оозеки Тоорат менен – адам «Йифрон дилеммасынан» кутулуп жатат, анткени Жараткандын сырткы моюнтурукту кабыл алуудан башталган эрки – барган сайын «Тоорат Делиа» болуп баратат. эмнени ал түшүнөт жана аныктайт.

   Урматтоо менен, Энох Ханах Файншмекер-Фелти

   1. Туура жана ката

    «Бирок күнөө [билим дарагындагы адам] ошол эле акыл-эстен ажыратуу менен жазаланганда... жана ошондуктан «сен жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай элең» деп айтылганда, «жалганды да, чындыкты да билүүчү» деп айтпайсың. «жалганга жана чындыкка жеткендер».
    Жана зарыл нерселерде калп менен чындыктан башка эч кандай жакшылык менен жамандык жок” (Дүйшөмбү, I бөлүк, П.Б.)
    Балким, бул жерде Маймонид да этикалык фактылар жөнүндө айтып, Эйтипрон дилеммасын жок кылып жаткандыр?

     1. Туура жана ката

      Шилтеме үчүн рахмат, окудум, балким түшүнбөсөм керек, бирок Маймониддин сөзүнөн көйгөй көргөн жокмун.
      Менимче, сүйлөм экиге бөлүнүшү керек:

      "Жакшы менен жаманды билген Кудайдай элең" - бул сизде жакшыбы-жаманбы, сулуу жана уятсыз атактууларга карата калыптанган аң-сезим жөнүндө. Демек, адеп-ахлак да сага жакшы жана жаман көрүнөт.

      «Жана [аят] калп менен чындыкты же жалган менен чындыкка жеткендерди айткан эмес, зарыл нерселерде калп менен чындыктан башка эч кандай жакшылык да, жамандык да жок» - бул жерде Маймонид адеп-ахлакты билдирет. Башкача айтканда, бул мааниде сиз Аллахтан алыстадыңыз жана адеп-ахлакты чындык менен жалгандык болгон факты-илахий категорияда кабылдай ала турган акыл жөндөмүңүздү жоготтуңуз.

      Аны суроо жана жооп катары окуу керек – жана эмне үчүн аятта «жалган жана чындык» деп айтылган эмес? Жооп - анткени сен аны жоготту. Бирок силер билесиңер, чындыгында, Аллахтын алдында керектүү нерселер (ахлак) жакшы жана жаман эмес, жалган жана акыйкат. Бул жерде Эйтипрондун дилеммасы ашыкча.

      1. Так формулировкасы азыр эсимде жок, бирок адептүүлүк эмес, адептүүлүк жөнүндө гана экенин түшүндүм. Кандай болгон күндө да, Маймонидде кандайдыр бир билдирүү бар деп туура айтсаң да, бул Эйтипрондун дилеммасын жок кыла албайт. Сиз Маймониддин дилемма боюнча өзүнүн позициясы бар деп талаша аласыз.

   2. Адеп-ырайымдуулукпу же адеп-ахлактык-тоскоолдукпу?

    СД АЧ Товдо Адаш XNUMX

    Карама-каршылыктар «дин» менен «адеп-ахлак» ортосунда эмес, «боорукер адеп-ахлак» менен «тоскоолдук моралынын» ортосунда. Ал эми Детерш күнөөкөрдөн ырайымсыз өч алуу үчүн бөгөт коюу моралына ээ, ал келечектеги күнөөкөрдөн кылмыштын кайталанышынын бардык «ооомийин» алып салат.

    Бул жерде бизге олуттуу тоскоол болуу муктаждыгы менен Кудайдын ырайым кылуу жана оңдоого болгон каалоосунун ортосундагы балансты түзө турган туура дозаны бере турган «Кудайдын тартиби» керек.

    Ошентип, мисалы, ооздуктоо жек көрүү жана жамандык идеологиясын өнүктүргөн элдерди – Амалек жана Канаан элин түп тамырынан жок кылууну талап кылат, ал эми экинчи жагынан боорукердик аларды адегенде тынчтыкка чакырып, «багытын өзгөртүү» аркылуу качып кетүүгө мүмкүндүк берүүнү талап кылат. ишеним жана адеп-ахлак негизги баалуулуктарды кабыл алуу менен.

    Урматтоо менен, Хасдай Безалел Киршан-Квас алчасы

 6. Акыркы арбитр

  Көтөрүлгөн мрамор тегерек үч бурчтук. Бул үч бурчтуктун бардык касиеттерин, ошондой эле тегеректин бардык касиеттерин сактаган нерсе.
  Тегерек үч бурчтук болгон нерсе тегерек жана үч түз сызыктан турат.

  Бул күнүмдүк логикага карама-каршы келгени менен, бактыга жараша, чындык биздин логикабыздын үнүнө бийлебейт. Болбосо биз жок болмокпуз.

 7. Сиз сүрөттөгөн сүрөт диний баалуулуктар Кудайга мажбурланганын көрсөтүп турат деп ойлобойм. Өзү кандай болгондугуна байланыштуу, ал өзү белгилүү бир диний баалуулуктар (ал жараткан) адеп-ахлак баалуулуктарын четке кагуу үчүн жетиштүү маанилүү экенин аныктай алган бийлик. Адеп-ахлактык баалуулуктардын милдеттүү болушу алардын артыкчылыктардын тизмесинде биринчи экенин билдирбейт.

  1. Менимче, сиз менин (же Тиргицтин) аргументи түшүнгөн жоксуз. Диний баалуулуктар анын колунда, ал каалагандай аныктай алат деп ойлосок, адеп-ахлакка карама-каршы келген диний баалуулукту аныктоого дүйнөдө эч кандай себеп жок. Диний баалуулукту адеп-ахлакка ылайыктуу түрдө аныктай алса, эмне үчүн мындай кылат? Демек, диний баалуулуктар да анын колунда эмес.

   1. Андай болсо, мен буга чейин чындап эле түшүнгөн эмесмин, бирок менин оюмча, эки себеп менен бул дагы эсиме келбейт:

    1. Адеп-ахлакка толук шайкеш келген диний системаны түзүү мүмкүн болбой калышы мүмкүн (жамансыз дүйнө жаралуу тууралуу сиздин айткандай). Бул аял аны мажбурлап жатат дегенди билдирбейт, анткени ал моралдык жагдайдан айырмаланып, андан толугу менен баш тарта алат. Бирок кандайдыр бир себептерден улам бир нерсени каалайт деп ойлосо, кээ бир ахлактык баалуулуктарга карама-каршы келет. Ал, балким, эң аз чындыкка дал келгенин тандап алган жана бул Тоорат баалуулуктары менен адеп-ахлактык баалуулуктардын ортосундагы олуттуу байланышты түшүндүрөт.

    2. Тоорат баалуулугунун бар болушунун натыйжасында моралдык жактан зыянга учураган ар бир адамга Аллах бул дүйнөдө же тиги дүйнөдө компенсация төлөп бере алат. Ал жалпы жыйынтыкта ​​анын бактылуулук даражасы Тоороттун мааниси жок эле болушу керек экенине ишене алат.

    1. 1. Демек, бул ага мажбурланган дегенди билдирет. Эгер ал системаны каалагандай орнотсо, анда эч кандай чектөө жок болсо, адеп-ахлакка ылайык келүүгө эмне тоскоол болот?
     2. Сменанын ордун толтура алгандыгы чын болушу мүмкүн. Бирок дүйнөдө андай кылууга эч кандай себеп жок. Ал бул баалуулуктарды адеп-ахлактуулукка ылайыкташтыра алат.

     1. 1. Ал системаны өзү каалагандай орнотот, бирок бул мүмкүнчүлүктөр мейкиндигинде адеп-ахлакты 0 бузган диний баалуулуктар системасы бар дегенди билдирбейт. Ал эч кандай диний системаны орното албайт, адеп-ахлакка азыраак зыян келтирүүчүлөрдү тандай албайт.

      Ал дүйнөнү жаратпоону тандап алгандыктан, бирок (балким) бул дүйнөнүн бардык жакшылыктарын камтыган, бирок 0 жамандык менен дүйнөнү жарата алган эмес. Бул дүйнөнү жаратууга мажбурлоо дегенди билдирбейт, эгер ал (!) эркин тандоо менен дүйнөнү жаратууну кааласа, анда анда жамандык да болот.

      1. Бул талапты тушунбойсун.
       Эгерде ага көз каранды эмес эч кандай чектөө жок болсо, зордукталган Коэндин аялы күйөөсүнөн ажыраш керек экенин аныктабашы үчүн ага эмне тоскоол болот? Ал мунун тескерисин аныктаса болмок (бул майда-чүйдөсүнө чейин бизге Тооратты бер). Ага эмне тоскоолдук кылат? Жамандыктын контекстинде мен жаратылыштын катаал мыйзамдары азап жана жамандык чекиттерисиз болушу мүмкүн эмес экенин түшүндүрдүм. Башка система жок. Бирок диний мыйзамдардын системалары аларга эч кандай чектөөлөр жок. Алар өзүм билемдик. Демек, диний контекстте ага Коэндин аялы жок эле он төрт осуятты аныктоого эмне тоскоол болууда?

 8. Рабби Нарали сиз рубрика жазышыңыз керек (же сиз жазыпсыз мен аны билбейм)
  Халаханын чындык менен байланышкан, ошондой эле уруксат берилген жана четке кагылган бөлүгү жөнүндө ж.б.

 9. [Сиз жеңүүчү катары жеңүүчү болбогон нерсени жасадыңыз. Мен жөн гана бүдөмүк нерсени сездим (жана ал мага айткан сөздөрүңүздөн чыкты) жана сиз аны так көрсөткөндөй эмес]

  Сүрөт чыр-чатакка келгенде халахах менен адеп-ахлактын ортосунда эч кандай айырма жок экени көрүнүп турат, бирок бул айырмачылыкты бардык адамдар тааныйт жана алардын интуициясын экиге бөлүү туура болот. Эгерде кимдир бирөө мицге жетпеген адамдан айрылып калганына же анын бар экенин коштогон өзгөчө сезимге өкүнсө да, мен эч качан адам четке кагуудан улам лаудан өткөнү үчүн өкүнгөнүн уккан эмесмин (мисалы, шатанз же ибум сыяктуу олуттуу баш тартуу). , Мадинге карата олуттуу четке кагуу бар жана бул кыязы Цзаа) жана адеп-ахлак жагынан нормалдуу адамдар да ишемби күнү кошер улутундагыларды куткаруудан баш тартуу сыяктуу адеп-ахлактык мыйзамды бузганы үчүн өкүнүшөт.

  Ошентип, сиз аны халахада Кудай руханий зыяндарды оңдоп жатат, а адеп-ахлакта физикалык зыяндарды калыбына келтирбейт деген теория менен түшүндүрдүңүз. Бирок ал кандай жооп берет, анда моралдык императив жок болсо, анда адамдар физикалык зыян жөнүндө эмнени ойлошот? Алар (жана жалпысынан мен) жөн эле туура эмес жана бул жерде эч кандай ченемдик чыңалуу жок, жөн гана сабатсыздык сезими барбы?
  Түшүндүрүү үчүн, осуяттар сакталмайынча жана алар четке кагылганда да, ар бир осуят бар бойдон кала берерин кошумчалоо керек. Демек, осуят «эми кыл» деген практикалык көрсөтмө эмес, принципиалдуу көрсөтмө жана бул жерде чындап эле чыр-чатактын ордуна буйрук бар жана бул жерде осуят, демек, чыр-чатактын жана ачык чечимдин ордуна маселе бар. (Мындан тышкары, ар кандай рухий фактыларга такыр келүүнүн кереги жок).
  Негизинен Рака мындай дейт (чындыгында бул майрамга карата өнөктүктө зарылчылык жана жаңылануу деп жазылган, сиз мага шилтеме кылгандай. Мен кампанияны изилдеген жокмун, бирок анын айтканын гана көрдүм, эгерде кимдир-бирөө Рош Хашана кулап түшкөн жерге шофар соксо дейт. ишембиде Чындыгында бирок принцип. Мен * чын эле * бул нерсени түшүнбөйм, мага түшүндүрүп бере аласызбы? (Жоопто сиз чын эле ушундай деп ойлойсуз деп жазгансыз). Бул осуят практикалык насаат, мен бир жагынан А осуят, экинчи жагынан Б осуят, чындыгында мен Б осуят деп айтуунун маанисин көрбөй турам.

  1. Мицден ажырап кайгыны эмне учун корбойт тушунбойсуц. Албетте, таандык. Ооруганынан кайын эне болбогондой. Ал эми аны тынчтандырып, анын абалында анын милдети экенин айткан раввиндер тууралуу окуялар белгилүү. Андан тышкары, жийиркеничтүү лао жасоо кадимки эле көрүнүш жана ага эл көнүп калган. Мисалы, жүндөн, зыгыр буласынан токулган тикмеде шатназ бар экенин эч ким эстебейт. Бирок СССРде оорулууда бул сейрек учуроочу жана өтө өкүнүчтүү.
   Албетте, адамдар башкалардын физикалык зыянына жана кайгысына кам көрүшөт. Мен туура иш кылганым эмнеге тиешелүү. Ал эми табигый кырсыктан адам жабыркаса, мен өкүнбөйм. Ошентип, мен күнөөлүү болсом (туура болсо да) мен кечирим сурайм. Блять Хези адамдарды кырсыкка күнөөлүү эмес, ал тургай зыяндын өзү күнөөлүү, алар келтирген зыян үчүн канча кайгы.
   Сиз осуят бар деп айткан сөздөрүмдү азыр эсимде жок, бирок мен бул тууралуу Талмуд логикасынын үчүнчү китебинде кеңири жаздым. Китептин өзү осуят менен практикалык окуунун ортосундагы айырмачылыкка арналган. Осуят – бул чындыктын бир түрү, ал эми практикалык көрсөтмө анын туундусу гана. Абдан галактикалык чындык. Сиз жөн гана ушуну эске салдыңыз.

   1. Сиздин сөздөрүңүздөн алынган «цитата» РАКАдан осуят жөн эле Кудайдын сөзү эмес (эгерде Кудайдын сөзү гана, анда Кудай чындыгында буйрук кылган кырдаалда мицге таандык эмес) деген тыянак чыгарууга аракет кылганымда, жиптеги жоопто болгон. кылбоого жана атүгүл тыюу салууга да тыюу салат) Жана сиз мындай деп жооп бердиңиз: «Мен мицдеген нерсени Кудайдын Сөзүнүн бар экендигин гана эмес, реалдуулуктун бир түрү катары кабыл алуунун негизин караган анализге кошулам». Мүмкүн ал жерде сиздин ниетиңизди туура түшүнгөн жокмун, бирок менин көз алдымда РААнын сөздөрү дагы эле таптакыр түшүнүксүз. Эгер сиз мага бул идеяны түшүнүүгө жардам берсеңиз, мен абдан ыраазы болмокмун.
    Кайгыга келсек, менин оюмча, адамдардын адаттан кеткен жаңылыштыгы (салттуу жана халахтык менен китептерде жазылган) менен чыныгы негиздин ортосунда айырма бар, анткени алар согончогуна баш ийбегени үчүн гана өкүнүшөт жана боёкту аяшпайт. жана бабун, алар эскертилген болсо да. Бирок мен бул ойду айтам.
    Ал эми эң негизгиси – эгерде моралдык императивдин аркасында гана милдеттүү болсо, анда антиморалдык императив бар жерде миңдеген зыян келтире турган ченемдик проблема жок. Сиз тилкеде сүрөттөгөндөй адамдар чыр-чатакты сезип, аны Кудайдын алдында буруп жатканына эмне деп жооп бересиз? Сиздин жообуңуз менин түшүнгөнүм боюнча, бул ката жана чындыгында Кудай зыян келтирүүдөн сактануу жөнүндөгү моралдык осуятынан баш тартканда, зыян келтире турган эч кандай ченемдик маселе жок. Ал эми физикалык зыянды оңдоо эмес, руханий зыянды оңдоо теориясы адамдардын сезимдерин түшүндүрүү үчүн гана арналган жана аларды актоо үчүн эмес. ушундайбы?

    1. Муну менин рухий пайдалар боюнча сунушум аркылуу түшүнсө болот. Мен аларды алып келген ишти аткарууга милдеттүү эмес болсом да, булар турат. Бирок, албетте, бир гана пайда мицдегенди аныктоо учун жетиштуу эмес. Метафоралык түрдө осуят да түбөлүккө бар деп айтаар элем. Бирок кээде башка осуяттан улам өтүүгө туура келет.
     Анын бир мисалы, убакыт аялдарга себеп болгон. Дээрлик бардык арбитрлердин макулдугу, муну жасоонун баалуулугу бар, жана алардын көбү муну экзистенциалдык мицдеген деп эсептешет (Рабби Бриш Сафра, ал жок деп жазганын билдирет). Бирок Кудайдын буйругу боюнча аялдар бошотулат. Муну кылыш керек эмеспи, ансыз деле алар кылган болсо, анда эмне мицдеген?

     Мен зыян ченемдик көйгөй бар деп ойлойм жана кайгы реалдуу жана психологиялык гана эмес. Адеп-ахлактык зыяндар Рухийден айырмаланып, Кудай сиз керектүү нерсени кылсаңыз да, өчүрбөйт.

     1. Осуят түбөлүк бар, бирок анын үстүнөн өтүшү керек деген метафора көйгөйдү көрсөтүп турат. Бул кол салуунун булагы бурчтагы унчукпай турган рухий фактылардан келип чыкканда мүмкүн жана мицдеген акылдуу жан болгон кезде, ал мага эмне кылууну каалаарын айтып бериши керек болгондо мүмкүн эместей сезилиши мүмкүн. Муну менен сиз бийликтин буйругун ишемби күнү Гддеги шофарга окшоштурасыз, ал жерде Кудай чындыгында мени чукуганга тыюу салат (даанышмандарга баш ийүүгө буйрук берет. Мойнума алам, бөлүнүүнү аныктоо кыйын, антпесе ал бар окшойт. Тыюу салынганына карабай, анын даңктуу көзүнө карабай, ага каршы чыгып, шофарды үйлөп жатканда, мен Кудайдын осуяттарын аткарып жатам деп айтуу таң калыштуу нерсе. М.М. Андай болсо, ал анын үстүнөн ой жүгүртөт (айтмакчы, кылмыштагы кийинки мицге жана сиз Р. Ашер Вайска алып келген талкууга салыштыруу кызыктуу, мен да бул боюнча ой жүгүртөм. Ал эми анын ичинде чочконун жыты жутулат. Дауритадан тыйуу менен, балким, Рака дагы жегенге буйрук жок экенин моюнга алат)

      Эгерде каралып жаткан учурда бул конкреттүү зыянга зыян келтирүүгө тыюу салган Gd буйругу болбосо, кайсы ченемдик маселеге зыян келтириш керектигин түшүнгөн жокмун. Башкача айтканда, сиз адеп-ахлакка зыян келтирбеңиз деген осуят бар бойдон кала берет, бирок өтүшү керек дегенди билдирет. Эгерде осуят баарын билген жана команда менен эмне кылууну чечкен акылдуу инсан болсо, анда бул маселе мен үчүн жогорудагыдай кабыл алынган жок. Айтылгандай, мен бул жөнүндө ойлоном, балким, мен чарчы аналитикадан жапа чеккенмин.

      1. Даурита менен мицге тыйуучулукка келсек, курмандык чалуунун жакшы үлгүсү (арамдагы тамак-аш азык катары калып, мицва жок болобу, же дагы мицдеген киши барбы, ошондой эле кылмыш кылганбы) кызынын балээси. бир туугандарга. Бейт Хиллел тыюу салат жана бала сволоч. Алардын ою боюнча, кызынын тагдырына кайгыргандар да кошоктун мицдегенин аткарышабы?! (Мицтин ичиндеги эрежелерди жана ар турдуу миц-деген эрежелерди белуштурууге болот. Бирок кептин баары мага дал ошондой сезилет)

      2. Рубрикага жазганымдай руханий фактылар бар. Бирок мыйзам чыгаруучу жана/же буйрук берүүчү орган болмоюнча, алардын күчү болбойт.
       Биздин ишибизде тыюу салуу менен важибсиздиктин айырмасы жок. Өзүң деле моюнга ал, анан эптеп кыйындатасың. Мен таң калдым!

       1. Кандай деп ойлойсуз, биринчи кезекте эмнеге тенденция бар деп ойлойсуз, Рака создору да кандайдыр бир лау Дауриитада бар, ал кандайдыр бир иш менен четке кагылбайт, эгерде иш бар болсо жана чектен чыкса, лао мицдегеи утушка ээ болуп, мил-деттенмесинен чыгып кеткен болсо, же анын создору. гана Даурита мицдеген жокко Дурбан тыюу?

 10. Пикирдин жана акылдын кереги жок биринчи. Менимче, буга укук бузуудагы кезектеги мицдеген жараксыз деп табылган фактылардан да далил бар окшойт. Ал эми буга чейин биринчиси бул эреженин ортосундагы айырманы талап кылып, жийиркеничтүү жок деп айткан. Кандай болгон күндө да, көпчүлүк учурларда, мыйзам кандайдыр бир себептерден улам четке кагылбаганда (мисалы, ал бир убакта эмес), бул Жогорку Соттун кырдаалы.
  Сиздин оюцузча, бул учун аяттын кереги жок, анткени мындай мицге кырдаалдын езунун эч кандай баасы жок. Бирок гемара муну "көтөрүп бараткан каракчыны жек көргөндөн" үйрөнөт. Мындан тышкары, Thos ылайык.

  1. Мен жогоруда кылмыштын кезектеги мицдегени боюнча комментарий бердим, бирок мен бир гана мицдеген акты укук бузуу болуп саналбаган тонолгон сукканын мисалын ойлодум (жана бул жерде Р. Ашер Вайсс менен Эзалдын созу боюнча сиздердин талкуулар-да бар). Эми мен Википедиядан песахка малынган мацаны жегендин мисалын көрдүм жана алар ошол жерде (мен булагын текшерген жокмун) матза аткаруу үчүн өз жолунан чыкпайт жана матза матзасын сакташпайт деп ырасташат. Жана бул, чынында эле, сиз айткандай, далилдеп турат (балким, анын башка матзасы жок болгондо гана бар болсо жана Кудай ага чөмүлтүлүү мацасын жегенге тыюу салганы анык болсо).
   Аят болбосо, биз эмне көбөйүп жатканын, башкача айтканда, Кудай чындыгында эмнени буйруганын билбейбиз, балким, малынган матзада башка матза жок болсо, ооба жегиле деп буйругандыр. Мен маселени билбейм, бирок иммигрант делген каракчылык Жаңылык, каракчы сатып алгандан кийин да, анын иммигрант бардык ниети жана максаттары үчүн аны жегенге уруксат берилгенден кийин дагы эле курмандык чалынуучу жайга татыктуу эмес. [Андан тышкары, “аяттын кереги жок” деп далилдөө идеясы өтө күмөндүү жана өзгөчө бир аяттын карама-каршылыгын үйрөткөн тилкеге ​​караганда, анткени бизде бул жерде жана бул жерде пикирлер бар жана мен албетте моюнга алам. РАКА анын сөздөрүн айтты жана сиз анын сөздөрүн алгылыктуу деп ойлойсуз, менде бул түшүндүрмөдөн чыгуу үчүн аят керек деген ойдо көйгөй бар]

   Кандай болгон күндө да, сиз айткандай, ким мазаны малып жесе, ал маца парызын такыр аткарбайт жана сууга салуу арамдыгын бузду дейли. Бирок ким Раакат үчүн ишемби күнү Барда шофарды үйлөгөн болсо, анда ал үйлөмө буйрукка ээ болгон жана Шабат Дурбан аркылуу өткөн.
   Бул Тоораттын чегинде четке кагуу эрежелеринде миц «өзү» четке кагылбаган жагдайлар үчүн гана аныкталат дегенди билдирет. Бирок Дурбандан баш тартуу эрежелеринде Даурита мицдеген «калып» калгандыктан, чындыгында аны сактоого тыюу салынган жана осуят түбөлүк бар, бирок кээде аны бузууга туура келет деген метафораны жактырат.

 11. Диний укук же жок дегенде анын түпкү баалуулуктары Кудайга таңууланган көз карандысыз фактылардан келип чыгат деген сиздин сунушуңузга келсек, менин оюмча, Кудайды байланыштырган дагы бир чен-өлчөмдү, андан келип чыккан теологиялык кыйынчылыктарды жаңылоонун ордуна, муну адамдын тарбиясына өтө муктаж. Адамдын тарбиясын жана тандоосун максимум кылуу үчүн, адеп-ахлакка карама-каршы келгендер үчүн "Кудайдын Тоораты жана мицдегени көп". Мамычалардын биринде так баалуулуктардын көптүгү тандоого көбүрөөк маани берет деп жазганыңыз эсимде, анткени баалуулуктардын ортосунда көбүрөөк айкалышуулар бар.

  1. Мен диний баалуулук деп атаганымды сиз адам тарбиясы дейсиз. Анда эмнеси менен айырмаланат? Объектте адамдын бүтүрүүсүнөн башка эч кандай максаттар жок дейсизби? Мындан бардык мыйзамдар толугу менен ыктыярдуу (ал башка, атүгүл карама-каршы мыйзамдарды тандап алмак) деген жыйынтыкка келет. Бирок андан кийин Тиргиттин жүйөсү кайтып келет, эмне үчүн ал моралга каршы өкүм чыгарган учурлар бар.

 12. Дэниел Уэстбрук

  Сиз диний баалуулуктар Gd мажбурлап деп жазат, бирок ошентсе да, диний баалуулуктар ортосунда карама-каршылык болгон учурда, ал керемет кылып, өткөн иштерди жасоо менен келтирилген диний зыяндын алдын алат. Эгер мен ага диний баалуулуктар кандайча мажбурланганын түшүнбөсөм - анда ал аларды каалаган убакта жокко чыгара алат. Ал эми табиятка (диний табиятка да) кийлигишкиси келбесе, эмне үчүн диний баалуулуктар ортосундагы карама-каршылыктуу иштерге кийлигишет?

  1. Ал мындай кылууга мажбурланган эмес. Бул баалуулук деп аны мажбурлап. Ал тургай, адеп-ахлак жагынан да ал мажбурлабайт, бирок бул жакшылыктын аныктамасы.

 13. Бул жерде жазганыңызга байланыштуу "
  «Кийинки ойлорго карабастан, теориялык жактан эгер мен уруксат берген бир нерсе кылсам, анда руханий зыян да сакталган деп айтууга болот. Мыйзамга ишенимдүү, мен сыяктуу адил адам тарабынан кырсык болбошу үчүн, Gd керемет жасап, зыяндын алдын алат деп айтууга болот. ”
  Андай болсо, эмне үчүн ал ар дайым адамдар жасаган рухий зыяндын алдын алуу үчүн кереметтерди жасабайт, алар уруксат берген бир нерсе жасаса да, жокпу?

  1. Анткени, анын кызыкчылыгы бар, дүйнөнүн тагдыры биздин иш-аракеттерибизге жараша болот. Бул эмне үчүн бизге тандоо берип, бизди тандоосуз жакшы иш кылууга мажбурлабасын (жана чындыгында бизди таптакыр жаратпайт) деген суроого окшош.

   1. Дүйнө чындап эле биздин иш-аракеттерибизден көз каранды болот, бир гана рухий зыян биздин иш-аракеттерибизден көз каранды эмес, анткени ал жерде сиз жазгандарыңыз боюнча кийлигишүүгө умтулат. Андан тышкары, эгер Кудай ошондой эле руханий зыяндын биздин иш-аракеттерибизден көз каранды болушун кааласа, анда эмне үчүн бир нерсе кылган бирөөнүн рухий зыяндын алдын алуу үчүн кийлигишүүгө уруксат берилет? Анткени, дүйнө биздин иш-аракеттерибизден көз каранды болот деген анын саясаты үчүн кийим.

 14. Бул абзацта эмне жазганыңыз боюнча:
  «Мен анын суроосун түшүндүрөм. Менин усулум боюнча, Аллах бизге диний баалуулуктарды жайылтуу үчүн адеп-ахлакка каршы көрсөтмөлөрдү берүүсүн буйруйт. Эгер ошондой болсо, Тиргитц ырастайт, бул диний баалуулуктар да ага мажбурланган жана анын эркинен (анын эгемендүү мыйзамдарынын) натыйжасы эмес окшойт. Эгерде осуяттар Кудайга таңууланган «галактык фактылар» болбосо, бирок Анын мыйзамдары менен жаратылган болсо, анда Ал аларды башкача түрдө киргизе алмак. Ушундай кырдаалда эгер ал жакшылык кылууну кааласа (жана мураска калса) адеп-ахлакка каршы мыйзамдарды чыгарбайт деп күтмөкмүн. Конфликттердин болушу халаха мыйзамдары (же ошол эле халахах мыйзамдары кубаттаган диний баалуулуктар) Кудайга да мажбурланганын жана ошондуктан ал бул чыр-чатактар ​​зарылчылыгынан улам кармалып (же бизди кордоп) жатканын көрсөтүп турат.

  Бул сиздин сөздөрүңүздөн Халачанын бардык мицдеген мыйзамдары жана мыйзамдары Гдга мажбурланганын билдирет, бирок сиздин аргументиңизден муну адеп-ахлакка карама-каршы келген мыйзамдар жана мицдеген нерселер боюнча гана тыянак чыгарууга болот. Шеманы окуу сыяктуу осуят адеп-ахлакка карама-каршы келбейт, ошондуктан анын Аллахка мажбурлоосу же халахтык чындык болушу шарт эмес.

  Мындан тышкары, Аллах адеп-ахлаксыз көрүнгөн бир нерсени буйруган учурларда дагы чоңураак ахлактык адилетсиздиктин алдын алуу болушу мүмкүн. Мисалы, жабырлануучулардын маселеси. Кыязы, Кудай жаныбарларды керексиз өлтүрүүнү буйруйт. Бирок бул осуятсыз адамдар динди толугу менен четке кагып коюшу мүмкүн, анткени ал Тоорат берилгенге чейинки диний жашоодо маанилүү бир компонентти камтымак эмес. Башкача айтканда, жөөт динине өтүү өтө курч болгон жана бул өтүүнүн ишке ашуусуна коркунуч келтирмек.

  Мындан тышкары, балким, кээде Кудай Өзүнүн эркине (бул ага мажбурланбаган) өзүнүн жаратууларына моралдык зыян келтирүүдөн да маанилүүрөөк нерсе катары биринчи орунга коюшу мүмкүн. Мисалы, Кудайдын сыйлык алуу каалоосун алалы. Бул үчүн кээде макулуктарынан бирөөгө зыян келтирүүгө туура келсе, ал каалоосун жайылтуу үчүн буга даяр болушу мүмкүн жана ал каалоосун кандайдыр бир учурда таштаса да, аны моралдык зыяндан да маанилүүрөөк деп эсептейт. . Башкача айтканда, адеп-ахлакка тескери болгон осуяттар да ага мажбурланбаган жана халахтык фактылар болбогону менен, ал үчүн моралдык зыяндан да маанилүүрөөк болгондуктан, аларды буйрук кылууну тандашы мүмкүн. А эгер бул адепсиз тандоо жана Аллах ар дайым адептүү деген ойго карама-каршы келет десеңер, мен Аллахтын өзүнө карата да адептүү болушу керек деп жооп берем. Тактап айтканда, ал өз эркинен баш тартканда, өзүнө зыян (сенин мурунку жашооңдун бир түрү) бар.

  1. Чынында эле, аргумент адеп-ахлактыкка каршы мыйзамдарга гана тиешелүү.
   Жабырлануучуларга келсек, суроону түшүнгөн жокмун. Сиз курмандыктардын осуяттарын толугу менен түшүндүрүп жатасыз. Болуптур. Ал эми бул кыйыр моралдык түшүндүрмө десеңер, менин оюмча, бул күмөн.
   Анын көз алдында бир нерсе жакшыраак деп айтканыңызда, бул анын Кудайдын эркин каалаган натыйжасы эмес, кандайдыр бир объективдүү максаты бар экенин билдирет.

   1. Курмандыктарга келсек, мен айткым келет, бизге адеп-ахлакка каршы көрүнгөн осуяттар бар, бирок чындыгында алар адеп-ахлакты жайылтат. Биз жөн гана кантип жана эмне үчүн түшүнбөйбүз, бирок алардын артында адеп-ахлакты жайылтууга көмөктөшүүчү терең түшүндүрмө болушу мүмкүн (антиморалдык осуяттардын бардыгы сөзсүз түрдө ошондой эмес, бирок, жок дегенде, алардын айрымдары болушу мүмкүн).

    Ал эми анын көз алдында артыкчылыкка келсек, мен Кудайдын «жеке» каалоо-тилектерин айтып жатам. Башкача айтканда, сырттан мажбурланган нерсе эмес, анын ички каалоосу. Бул жерде Кудайдын эркине карата ээнбаштык деген термин туура экенине ишенбейм. Кимдир-бирөөнүн шахматчы болгусу келгени ээн-эркин каалоо деп аталбагандай эле (бул сырттан да мажбурланбайт). Бул жеке каалоо. Балким, Кудай белгилүү бир тармакта «сертификаттуу шахматчы болууну» каалайт жана ал үчүн кээде кээ бир адамдарга моралдык зыян тартууга даяр.

     1. Мен коркуткан инсандардын өздөрүн айтып жаткан жокмун. Мен Аллахтын кандайдыр бир эрки болушу мүмкүн деп айтам, ал сырттан мажбурланбаса да (галактык факт), ал үчүн бул анын макулуктарына моралдык жактан зыян келтирүүдөн да маанилүү, ошондуктан ал буйрук кылат.

      1. Эгерде ага мажбурланбаса жана аны айтууга объективдүү эч нерсе жок болсо, анда бул анын ыктыярдуу чечими жана герцогдукка драа кушя. Же бул өзүм билемдик же аргасыз (моралдык баалуулуктар бизди мажбурлап жатат деген мааниде. Алардын негиздүүлүгү аларга ылайык жүрүм-турум эмес, аргасыз). Мен үчүнчү мүмкүнчүлүктү көрбөй турам.

         1. Бул жерде иштин сыры деген чоң муктаждык жана Кудайдын төлөм каалоосу. Бул максаттарга жетүү үчүн экөөбүз тең Кудайга муктажбыз. Бул максаттарга жетүү үчүн кимдир бирөөнүн моралдык жактан жабыркашы сөзсүз болот. Адамдар жаныбарларга эксперименттерди медициналык максатта жасагандай эле, Кудай бизди кээде бизге зыян келтирсе да, муктаждыктары үчүн колдонушу мүмкүн.

          1. AHN. Ошентип, аны мажбурлап жатышат. Сыйлык алуу – кемчиликсиз болуу дегенди билдирет жана кемчиликтин аныктамасы анын колунда эмес.

          2. Эмне үчүн бул сөзсүз түрдө ага мажбур болот. Ал тандашы мүмкүн. Анткени, аны мажбурлоо деп айтуунун бардык зарылчылыгы Аллахтын бузуку нерсени тандабайт деген түшүндүрмөсү менен келип чыгат. Бирок мен мисал келтирдим, зарыл болгон жерде адам баласы да өз кызыкчылыгы үчүн адеп-ахлаксыз нерсени тандайт жана туура (жаныбарларга жасалган медициналык эксперименттер)

  1. Алар адамдарга эксперимент жасай алышат же дарыдан баш тарта алышат. Башкача айтканда, жырткычка эксперимент жасоого мажбурлай турган эч кандай баалуулук же баалуулук фактысы жок.

    1. Анда эмне үчүн Гд мажбурланган халахтык фактыларга келиш керек. Аллахтын муктаждыгы менен адамдарга адеп-ахлактык зыян келтирүүнүн ортосундагы карама-каршылыктын ордуна, Аллахтын муктаждыгын жоюудан көрө, адамдарга зыян келтирүү жакшыраак деген адеп-ахлактык чындык бар деп айтууга болот.

     1. Аллахтын муктаждыгы да ага мажбурланган, же зарыл эмес жана адеп-ахлактык баалуулуктарды четке кагууну актабайт.
      Менимче, мындан чыгуунун жолу жок: же аргасыздан, же өзүм билемдиктен. Ал эми ээнбаштык адеп-ахлакты четке какпайт. Ар бир жолу сиз башка жактан келесиз, бирок жооп бирдей. Жууркан кыска, бутуңузду же башыңызды жаап койсоңуз болот, бирок экөөнү тең эмес.

      1. Макул, бирок зарылчылык халахиялык факт эмес. Мен сизден түшүнгөнүмдөн, халахиялык же моралдык фактылар бул эмес, керек чөйрөсүндөгү фактылар.

       1. Маанилүү эмес. Аны мажбурлаган нерселер дагы эле бар. Бирок андан тышкары, бул муктаждык ТИЙИШТИ жараткан чындык. Аргумент мыйзамдар ага моралдык баалуулуктар сыяктуу мажбурланат. Бул фактылар жана муктаждыктар аркылуу мажбурлообу же түз эле мажбурлообу, мен үчүн маанилүү эмес. Мен дагы эле бул баалуулуктар деп ойлойм, бирок бул эмне үчүн маанилүү ?!

        1. Мен буга чейин жоопто талашкан элем. Бул муктаждыктын фактысы зарылдыкты жаратат, бирок ал ахлак чөйрөсүнөн болушу керек, ал халахтык же башка чөйрөдөн эмес. Адамдарга эмес, жаныбарларга эксперимент жасоо адеп-ахлактык жактан зарыл болгондуктан, мен барган жокмун.

         1. Сөзсүз моралдык эмес. Кээ бирөөлөр керек же баалуу, адеп-ахлактык же керек эмес. Мисалы, Кудайды тарбиялоо шарттуу мааниде адеп-ахлактык муктаждык эмес. Ал тургай чочконун этин жегенге тыюу салуу да моралдык чындыкты билдирбейт.

          1. Менин айткым келгени, Кудай адеп-ахлактыкка каршы осуяттарды Өзүндө бар кээ бир муктаждыктардан улам буйруган. Бирок ал буйрук берерден мурун муктаждыгын биринчи орунга коюу керекпи же адам баласына моралдык зыян келтирүүдөн сактануу керекпи деген эки маселеде турат. Бул дилемма моралдык чөйрөдө жатат. Адамдарга же жаныбарларга эксперимент жасоо керекпи деген дилемма моралдык чөйрөдө болгон сыяктуу.

 15. Демек, ага мажбурланган диний баалуулук бар (сиз аны зарылдык деп атайсыз) жана аны менен адеп-ахлактын ортосундагы дилеммада чечим гана этикалык чечим болуп саналат. Туура айтасыз, анда эмне? Аргумент кайда? Мындан тышкары, менин оюмча, диний баалуулук же муктаждык менен моралдык баалуулуктун ортосундагы чечимдин өзү моралдык деңгээлде эмес.

  1. Менин билишимче, Рабби Мичи муну мындай дейт:
   А. Кудай жакшылыкты каалайт, анткени ал жакшы
   В. Диний тартип менен моралдык тартип бирдей эмес
   үчүнчү. Диний тартип менен адеп-ахлактык тартиптин ортосундагы карама-каршылыкта кээде адеп-ахлак тартибин тандоо керек
   Эмне үчүн чыр-чатактар ​​ойдон чыгарылган деп айтууга болбойт (Раввин Лихтенштейндин мамилеси жана диний райондордо үстөмдүк кылган мамиленин пайдасына)?
   Д. Менин түшүнүгүм боюнча, сөзсүз түрдө диний тартип Кудайга да мажбурланган деген тыянак чыгат, антпесе эмне үчүн адеп-ахлакка тескери буйрук кылат?
   Түшүнүү керек болгон нерсе, эмне үчүн биз чыр-чатактар ​​болгондо адеп-ахлак тартибин тандап алууга уруксат берилет, анткени ал кагылышууда Кудай диний тартипти тандап алган?
   Мүмкүн болгон чечим: диний тартип Кудай тарабынан берилген, бирок ошондон бери анын сакчылыгында катып калган жана биз берилген реалдуулукта ал мицдеген эмес деп ойлойбуз, ошондуктан моралдык тартипти тандайбыз.
   Мунун баары биздин уулубуздун генийинин ыкмасына ылайык, Рамад Шлита, Кудайдын эрки боюнча тандоолорду тааныбаган өзүнүн ыкмасына ишенимдүү (жана эркиндик илимин караңыз). Жана док жана ил.

   1. Эгер сиз өзүңүздүн күчтүү генийдин сөздөрүн окусаңыз, мен бизге уруксат берилбейт деп жазганымды көрөсүз, анткени ал өзү тандап алган. Ошондуктан чечимдерди издөөнүн кереги жок.

    1. Бул халаха менен адеп-ахлактын ортосунда окшоштук жок дегенди билдирет [1]. Булар негизинен көз карандысыз эки категория (бирок алардын ортосунда ар дайым карама-каршылык жок). Иштин адеп-ахлактуу же туура эмес экендигине өкүм кылуу жана анын халал же арам экендигине өкүм кылуу эки башка жана дээрлик көз карандысыз өкүм. Halahic жана адеп-ахлак категориясы эки башка категория болуп саналат. Албетте, адеп-ахлактык жана халахиялык окуунун ортосунда карама-каршылык болгон учурларда, аны кандайдыр бир жол менен чечиш керек (жана бул дайыма эле халахиялыктардын пайдасына боло бербейт), бирок конфликттин болушунун өзү эле көйгөйлүү эмес. Эки адеп-ахлактык баалуулуктун ортосунда да ушундай карама-каршылыктар бар (мисалы, ооруну келтирип, өмүрдү сактап калуу мисалында), ошондой эле халахтык баалуулук жана моралдык баалуулук болоорун танууга болбойт.

     15-графадан цитата жана Лондон менен болгон маегинде гейлер боюнча айткан сөздөрүңүз. Кээде диний тартипти сактабаган мугалимдер эмеспи? Сураныч, мага айырманы түшүндүрүп бере аласызбы?

     1. Мен бул тууралуу үчилтиктин үчүнчү китебинин башында сөз кылдым. Кыскасы, олуттуу конфликт болгондо мыйзам дайыма үстөмдүк кылат. Мисалы, амалыктыктардан. Тоорат өзү адеп-ахлактык бааны эске алып, бирок аны буйрук кылган. Бирок конфликт акыл-эсти башкаруу жана ишемби сыяктуу кокусунан болуп калганда, ишембидеги осуяттан Пикунду же тескерисинче четке кагуу мүмкүн эмес. Мындай учурларда сиз өзүңүз үчүн чечим кабыл алышыңыз керек.
      Жана мунун баары Тооратта осуят ачык-айкын болгондо. Эгерде ал тафсирдин же кутбанын натыйжасы болсо, бул жерде бул өкүмдүн туура эместигине шектенүү пайда болот.

 16. Мен иудаизмдеги карама-каршы тенденциялар жөнүндө талкууларда айтчумун, сиздин оюңузча, бул учурда Тооратта окимат кылган раввин Рискинге жана адеп-ахлак боюнча окимат жасаган салттуу раввиндерге караганда, Тоораттан адеп-ахлак тандалышы керек. Жана Ысрайылдын Тора салты.
  Жөн эле, менин оюмду ачык айтканыңыз үчүн абдан кубанычтамын. Адеп-ахлактуулукка карама-каршы келген ачык-айкын Даурит халахасында адеп-ахлакты тандоого жер барбы? Ал эми Халача Дурбан жөнүндө эмне айтууга болот? Окимат адеп-ахлакка карама-каршы келбеген, атүгүл халахтык салтка карама-каршы келбеген жол менен Даурита халахахка айланганбы?

 17. Күнөөсүз суроо. Жарактуу адеп-ахлактын бар экендиги (мисалы, кудайлык) - бул адеп-ахлак каякта катталган? Биз өзүбүздүн интуициябыздан киши өлтүрүүгө жана уурулукка жол берилбеши керек деген тыянак чыгарабызбы? Башкача айтканда, эгерде бул адамдын интуициясынан же салттуу коомдук конвенциялардан үйрөнгөн нерсе болсо, анда ал интуицияны кабыл албаган адамды мажбурлоого мындан ары таандык эмес. Ал эми кандайдыр бир түрдө Тоорат менен байланышы бар болсо, анда бул дагы жазылган Теңир мыйзамы жана Тоорат менен адеп-ахлактын айырмасы кайда?

  1. Бул биздин жүрөгүбүздүн тактасында жазылган. Тоорат бизге үйрөтөт жана сен туура жана жакшы иштерди кылдың, бирок эмнени билдирерин бизге тактабайт. Ал ар бир адам адеп-ахлактык тартип эмнени билдирерин түшүнөт деп ойлойт (жүрөгүнүн тактайында жазылган). Адеп-ахлактын мазмуну адеп-ахлактык интуициядан үйрөнүлөт, бирок аны ээрчүү милдети Кудайдын эрки менен болот. Мен тилкеде түшүндүргөндөй. Эгерде бул интуициясы жок адам болсо, ал оорулуу адам жана ага эч кандай тиешеси жок. Көрбөгөн сокурдун иши жок сыяктуу.
   Халахах менен адеп-ахлактын айырмасы осуятта. Тоораттагы осуяттар Халачага гана тиешелүү жана адеп-ахлак осуяттын астында эмес. Бул осуятсыз кудайдын эрки, ошондуктан ал мыйзамдан тышкары калат. Ошондуктан анын мазмуну Тооратта эмес, биздин ичибизде көрүнөт. Башка жагынан алганда, Халачада мазмуну Тооратта да жазылган. Ошон-дуктан, «Сен туура, жакшыны кыл-дын» деген кеп массалардын биринде да мицдеген санга кирген эмес.

   1. Башкача айтканда, “чынчылдык жана жакшылык” – бул ар бир адам өзүнүн негизги интуициясында түшүнгөн нерсе, б.а. биз киши өлтүрүү жана зордуктоо катары кабыл алган нерселер деген божомол бар, бирок атеисттерге берген ошол эле сурооңуз – бул тууралуу эмне дейт элеңиз. өзүнүн иш этикасын киши өлтүрүү деп эсептеген жалданма адам. Адамдын сырткы адеп-ахлак системасы бар экендигинин далили, кудайлык, бирок дагы бир жолу, бул система анын «адилдик жана жакшылык» курамына кирген нерселерди чечмелебейт жана дагы бир жолу биз сизден киши өлтүрүү деп эсептеген жалданмачы жөнүндө эмне дейсиз деп сурайбыз. адилдик жана жакшылык. Кыскасы, адеп-ахлак Кудайга муктаж деген ой менен кандай маселени чечип жатканыңызды тактагым келет.

    1. Сиз учактарды аралаштырасыз. Мен суроону адам өлтүрүүнүн арам экенин түшүнбөгөн, арам экенин түшүнгөн, бирок ага моюн сунбаган адам жөнүндө бердим. Бул такыр башка суроо. Түшүнбөгөн адам сокур. Мен ага эмне айтышым керек? Бул, мисалы, чындыкты көрбөгөн жана түстөрдүн бар экенин танган сокурлар үчүн дегенди билдирет.
     Мен алардан сураганым, алар үчүн адеп-ахлак мыйзамдары айткандай эмес, адеп-ахлактуулуктун булагы эмнеде?
     Кудай болбосо, мен да адеп-ахлак мыйзамдарынын негиздүүлүгүн сезгендиктен, аларга байланмак эмесмин. Мен бул сезимди мен түшүнгөн иллюзия катары, анын эч кандай негизи жок деп эсептейм. Аны бир гана Кудай бере алат.

     1. түшүндүм. Сиз негизи адеп-ахлакка эмне кирет деп айтып жатасыз - бул ар бир адамга белгилүү, адам өлтүрүү, зордуктоо адеп-ахлаксыз экендиги бизге мүнөздүү. Жана ошондой эле, негизи, бул адеп-ахлак маданияттар жана мезгилдердин өзгөрүшүнө карабастан, ар бир адам үчүн кабыл алынышы керек деп талашып жатасыз. Атеист менен момундун айырмасы бул адеп-ахлактын эмне үчүн аны милдеттүү кылганын момундун да түшүндүрүшү. Мен аны туура түшүнөм?

Комментарий калтырыңыз