Сүйүү жөнүндө: Сезим менен акылдын ортосунда (22-графа)

בס이ד

Ушул жуманын Тоорат бөлүгүндө (жана мен суранам) парша "Жана Кудайыңды сүй" деген Шеманын окуусунда Теңирди сүйүү осуятына байланыштуу пайда болот. Мен бүгүн чакырыкты укканда, жалпы сүйүү, өзгөчө, Кудайга болгон сүйүү жөнүндө мурда ойлогон кээ бир ойлорумду эстедим жана алар жөнүндө бир нече ойлорду курчутуп алдым.

Чечимдерде эмоция менен акылдын ортосунда

Мен Ерухамдагы иешивада сабак бергенимде, менден өнөктөш тандоо, эмоцияга (жүрөккө) же акылга баш ийиш керекпи деп сураган студенттер болду. Мен аларга акылдан кийин гана, бирок акыл жүрөгү эмнени сезип жатканын (эмоционалдык байланыш, химия, өнөктөш менен) эске алуусу керек деп жооп бердим. Бардык тармактардагы чечимдер акыл менен кабыл алынышы керек, ал эми жүрөктүн милдети - эске алынышы керек болгон, бирок чечилбеген нерселерди киргизүү. Мунун эки мүмкүн болгон себеби бар: бири техникалык. Жүрөктөн кийин басуу туура эмес натыйжаларга алып келиши мүмкүн. Эмоция дайыма эле маселеде жалгыз же эң маанилүү фактор боло бербейт. Акыл жүрөккө караганда тең салмактуу. Экинчиси олуттуу. Тизгинди тапшырганда чындап эле чечпейсиң. Чечим аныктамасы боюнча эмоционалдык эмес, психикалык иш-аракет (же тагыраак айтканда: ыктыярдуу) болуп саналат. Чечим аң-сезимдүү чечим менен кабыл алынат, ал эми эмоция анын өз каалоосу менен пайда болот. Чынында жүрөктүн артынан жүрүү такыр чечим эмес. Бул чечкинсиздик, бирок жагдайлар сизди кайсы жерде болбосун алардын артынан сүйрөөсүнө жол берүү.

Азырынча сүйүү жүрөктүн иши болсо да, түгөй тандоо жөн гана сүйүү маселеси эмес деген божомол бар. Жогоруда айтылгандай, эмоция факторлордун бири гана. Бирок бул бүтүндөй сүрөт эмес деп ойлойм. Атүгүл сүйүүнүн өзү жөн гана эмоция эмес, балким, ал эң негизгиси да эмес.

Сүйүү жана кумар жөнүндө

Жакып Рахел үчүн жети жыл иштегенде, Ыйык Жазмада: «Анын көз алдында ага болгон сүйүүсү бир нече күн болот»,— деп айтылат (Башталыш XNUMX:XNUMX). Маалым болгондой, бул сүрөттөмө биздин кадимки тажрыйбабызга карама-каршы келет. Көбүнчө адам бирөөнү же бир нерсени сүйүп, аны күтүүгө туура келгенде, ага ар бир күн түбөлүктүүдөй сезилет. Ал эми бул жерде аят анын жети жылдык кызматы ага бир нече күн көрүнгөнү айтылат. Бул биздин интуициябызга таптакыр карама-каршы келет. Бул Жакыптын өзүн эмес, Рахилди жакшы көргөнү үчүн деп түшүндүрүлөт. Бир нерсени же бирөөнү сүйүп, өзү үчүн каалаган адам чындыгында өзүн борборго коёт. Бул анын кызыкчылыгын ишке ашырууну талап кылат, ошондуктан аны жеңгенге чейин күтүү кыйынга турат. Ал өнөктөшүн эмес, өзүн сүйөт. Бирок эгер эркек өз өнөктөшүн сүйсө жана анын иш-аракеттери ал үчүн эмес, ал үчүн жасалса, анда ал үчүн көп жылдык эмгек да кичинекей баадай көрүнөт.

Дон Йехуда Абарбанел "Сүйүү жөнүндө баарлашуулар" китебинде, ошондой эле испан философу, саясатчысы жана журналисти Хосе Ортега и Гасттын "Сүйүү жөнүндө беш эссе" китебинде сүйүү менен кумардын ортосунда айырмачылыктар бар. Экөө тең сүйүү борбордон четтөөчү сезим экенин түшүндүрөт, башкача айтканда, анын күч жебеси адамды сыртка карай карайт. Ал эми кумар борбордон четтөөчү сезим, б.а., күчтүн жебеси сырттан ага, ичине бурулат. Сүйүүдө борбордо турган адам сүйүктүү, ал эми кумарда болсо сүйүүчү (же кумар, же кумар). Ал өзү үчүн сүйгөндү жеңүүнү же жеңүүнү каалайт. Бул тууралуу биздин чалгынчылар буга чейин айтышкан (бар, ошол жерде): Балыкчы балыкты жакшы көрөт? Ооба. Анда эмне үчүн ал аларды жеп жатат?!

Бул терминологияда Жакып Рахилди сүйгөн жана Рахелди кумарланбаган деп айтууга болот. Кумарлануу ээлик кылуучу, башкача айтканда, кумарлануу ал каалаган башка бир нерсени өзүнүн карамагына коюуну каалайт, ошондуктан ал буга чейин болушун күтө албайт. Ар бир күн ага түбөлүктүүдөй сезилет. Бирок сүйгөн башкага (сүйүктүүсүнө) бергиси келет, ошондуктан бул үчүн зарыл болгон нерсе болсо, аны жылдар бою иштөө үчүн убара кылбайт.

Балким, бул айырмачылыкка дагы бир өлчөмдү кошууга болот. Сүйүүнүн ойгонушунун мифологиялык метафорасы - сүйгөндүн жүрөгүнө тыгылып калган Купидын крести. Бул метафора сүйүүнү кандайдыр бир тышкы фактордон улам сүйгөндүн жүрөгүндө пайда болгон сезим катары билдирет. Бул анын чечими же өкүмү эмес. Бирок бул сүрөттөмө сүйүү эмес, кумарга көбүрөөк ылайыктуу. Сүйүүдө олуттуураак жана азыраак инстинктивдүү нерсе бар. Мыйзамсыз, эрежесиз жана ыктыярсыз өзүнөн келип чыккандай көрүнсө да, бул жашыруун дискреция же ойгонуу учуруна чейинки акыл жана руханий иштин натыйжасы болушу мүмкүн. Мен курган акыл ойгонду, анткени мен аны калыптандырдым. Ошентип, сүйүүдө кумардан айырмаланып, менден көз карандысыз инстинктивдүү пайда болгон эмоция эмес, акыл-эс жана каалоонун өлчөмү бар.

Кудайга болгон сүйүү: сезим жана акыл

Маймонид китебинин эки жеринде Кудайдын сүйүүсүнө токтолот. Тоораттын негизги мыйзамдарында ал Кудайды сүйүүнүн мыйзамдарын жана алардын бардык туундуларын талкуулайт, ошондой эле тооба мыйзамдарында аларды кыскача кайталайт (тобо кылуу мыйзамдарында дагы бир жолу кайталанган башка темалардагыдай). Тешува китебинин онунчу бабынын башында ал Теңирдин анын ысымы үчүн кылган иштери жөнүндө сөз кылат жана башка нерселердин арасында мындай деп жазган:

А. Эч ким мен Тоораттын осуяттарын аткарып жатам деп айтпасын жана анда жазылган бардык баталарды алуу үчүн же тиги дүйнө жашоосуна ээ болушум үчүн жана Тоорат эскерткен кылмыштардан баш тартуу үчүн анын акылмандыгы менен алектенем. Мен качып кетишим үчүн Бул жол менен иштеген адам пайгамбарлардын жакшылыгы эмес, даанышмандардын жакшылыгы эмес, коркуу менен иштеген адам жана Кудай бул жол менен эмес, бул жердин элдери жана аялдар иштейт. аларды кобойуп, суйуу менен иштегенге чейин коркуп иштееге тарбиялайт.

В. Сүйүүнүн кызматкери Тоорат жана Матза менен алектенет жана бул дүйнөдө эч нерсе үчүн эмес, жамандыктан коркуу үчүн эмес, жакшылыкты мурастоо үчүн эмес, акылмандыктын жолдору менен жүрөт, бирок чындыкты кылат, анткени бул чындык жана жакшылыктын аягы келет, анткени Бул абдан чоң жакшылык, ал аны сүйгөндүктөн, сүйүүсүнөн эмес, аны сүйгөндүктөн, Муса аркылуу Бактылуу Кудайды чакыргандыктан, сен Кудай-Теңириңди сүйдүң. ал эми адам Теңирди сүйсө, туура сүйүү дароо сүйүүдөн бардык матзаларды жаратат.

Маймонид бул жерде өзүнүн сөздөрүндө Кудайдын иши менен анын атын (б.а. эч кандай тышкы кызыкчылык үчүн эмес) ага болгон сүйүү менен аныктайт. Андан тышкары, Халача XNUMXде ал Кудайдын сүйүүсүн чындыкты кылуу деп аныктайт, анткени бул чындык, башка себеп менен эмес. Бул абдан философиялык жана суук аныктама, ал тургай, четтетүү. Бул жерде эч кандай эмоциялык өлчөм жок. Кудайдын сүйүүсү — чындыкты кылуу, анткени Ал чындык, жана бүттү. Мына ушундан улам Маймонид бул сүйүү акылмандардын (сентименталдардын эмес) касиети деп жазат. Бул кээде «Кудайдын интеллектуалдык сүйүүсү» деп аталат.

Ал эми бул жерде дароо төмөнкү халахада ал толугу менен тескерисин жазат:

үчүнчү. Ал эми чыныгы сүйүү кандай болот, ал Кудайды сүйө берет, анын жан дүйнөсү Аллахтын сүйүүсүнө байланып, ар дайым жаңылышат, мисалы, мээси сүйүүдөн бош эмес сүйүү оорулуусу сыяктуу? Ишемби күнү ошол аял менен ал ар дайым жаңылышат. Ошондон улам анын сүйгөндөрдүн жүрөгүндө Аллахтын сүйүүсү болот, алар ар дайым чын жүрөктөн жана бүт жан-дилиң менен буйругандай, жана Сулайман пайгамбар аркылуу айткан. Мен сүйүү менен ооруп жатам деген ибарат, жана мисалдардын ар бир ыры ушул максат үчүн.

Бул жерде сүйүү эркектин аялга болгон сүйүүсүндөй ысык жана эмоционалдуу. Эң мыкты романдарда, өзгөчө «Ырлар ырында» сүрөттөлгөндөй. Сүйгөн адам сүйүү менен ооруйт жана анда дайыма жаңылат. Ал эч убакта аны алаксыта алган жок.

Мунун баары мурунку халахада сүрөттөлгөн муздак интеллектуалдык сүрөт менен кандай байланышы бар? Маймонид түшүнбөй калдыбы же ал жерде жазгандарын унутуп калдыбы? Бул анын эмгектериндеги эки башка жердин ортосунда же Маймонид менен Талмудда айтылгандардын ортосунда биз тапкан карама-каршылык эмес экенин белгилей кетейин. Бул жерде бири-биринен такыр башка тилдерде сүйлөгөн эки жакын жана ырааттуу мыйзамдар бар.

Менин оюмча, бул жерде кошумча декоддоодо пайданын жетишсиздигинен сак болушу керек. Бир нерсени түшүндүрүү үчүн мисал келтиргениңизде, мисалда көптөгөн деталдар камтылган жана алардын баары кабарга жана мисалга тиешелүү эмес. Үлгү үйрөтүү үчүн келген негизги ойду табуу керек, андагы калган майда-чүйдөлөрдү өтө эле тар кылып албаш керек. Менин оюмча, Халача XNUMXтөгү мисал Кудайдын сүйүүсү эмоционалдуу эмес, интеллектуалдык болсо да, ал ар дайым жаңылып, жүрөктөн алаксып кетпеши керек. Мисал эркектин аялга болгон сүйүүсүндөй сүйүүнүн түбөлүктүүлүгүн үйрөтүү үчүн келет, бирок романтикалык сүйүүнүн эмоционалдык табияты сөзсүз эмес.

Тобо кылуунун, кечиримдүүлүктүн жана кечиримдүүлүктүн мисалы

Мен Ерухамдын бактылуу мезгилине дагы бир ирмемге кайтам. Ал жакта жүргөндө мага Сде-Бокердеги экологиялык лицейден келип, окуучулар жана кызматкерлер менен Күнөөдөн арылуу, Кечиримдүүлүк жана Кечиримдүүлүк боюнча Өкүнүүнүн Он күнүндө сүйлөшүүнү суранышты, бирок диний контекстте эмес. Мен сөзүмдү аларга берген суроомдон баштадым. Дейли, Рубен Шымонду уруп, анын абийири азап чегип жатат, ошондуктан ал барып, аны тынчтандырууну чечти дейли. Чын жүрөктөн кечирим сурап, кечирим сурайт. Ал эми Леви Шимонду да чапкан (Шимон, кыязы, класстын башчысы болсо керек) жана ал буга өкүнбөйт. Жүрөгү аны кыйнабайт, анын айланасында эмоциясы жок. Ал чындап эле буга маани бербейт. Ошентсе да ал жаман иш кылып, Шимонду капалантканын түшүнүп, ал да барып, андан кечирим суроону чечет. Жебирейил периште байкуш Симонго келип, ага Рубейин менен Лебинин жүрөктөрүнүн тереңдигин ачып берет, же балким, Симон өзү Рубен менен Лебинин жүрөгүндө эмне болуп жатканын баалайт. Ал эмне кылышы керек? Рубендин кечирим суроосун кабыл аласыңбы? Ал эми Левинин өтүнүчү жөнүндө эмне айтууга болот? Өтүнүчтөрдүн кайсынысы кечиримге көбүрөөк татыктуу?

Таң калыштуусу, көрүүчүлөрдүн реакциялары абдан ырааттуу болду. Реувендин өтүнүчү анык жана кечиримге татыктуу, бирок Леви эки жүздүү жана аны кечирүүгө эч кандай себеп жок. Башка жагынан алып караганда, менин оюмча, абал тескерисинче деп ырастадым. Рубендин кечирим суроосу анын абийир азабынан арылууга багытталган. Ал чындыгында өзү үчүн (борбордон тепкич менен) иштейт, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн (ашказан оорусун жана абийир азабын басыш үчүн). Леви, экинчи жагынан, абдан таза иш кылат. Курсагы же жүрөгү оорубаса да, туура эмес кылганын жана жарадар болгон Симонду сооротуу анын милдети экенин түшүнүп, андан талап кылынган иштерди жасап, андан кечирим сурайт. Бул борбордон четтөө аракети, анткени ал жабырлануучу үчүн эмес, өзү үчүн жасалат.

Анын жүрөгүндө Леви эч нерсе сезбейт да, бирок эмне үчүн маанилүү? Бул жөн эле Рубенден башкача курулган. Анын амигдаласы (эмпатия үчүн жооптуу) бузулган, ошондуктан анын эмоциялык борбору нормалдуу иштебейт. Анан эмне?! Ал эми адамдын тубаса түзүлүшү ага карата биздин адеп-ахлактык баркыбызга катышышы керекпи? Тескерисинче, дал ушул жараат ага Шимон үчүн гана таза, альтруисттик жана толук түрдө иш-аракет кылууга мүмкүндүк берет, ошондуктан ал кечиримге татыктуу [1] .

Башка жагынан алып караганда, Рубен чындыгында эмоциядан чыгып жатат деп айтууга болот, ал эми Леви бул иш-аракетти өзүнүн өкүмү жана өкүмү менен жасап жатат. Адеп-ахлактык баалоо адамга анын ичинде пайда болгон же пайда болбогон сезимдер жана инстинкттер үчүн эмес, анын чечимдери үчүн келет.

Себеп же натыйжа катары эмоция

Күнөө же өкүнүү сөзсүз түрдө иш-аракеттин же адамдын адеп-ахлагын жокко чыгарат деп айткым келбейт. Эгерде Леви Шимонду туура (борбордон четтөөчү) себептерден улам тынчтандырса, бирок ошол эле учурда ага келтирген жаракатынан кийин ал күнөөлүү сезимге ээ болсо, иш толук жана толук таза болот. Анын мындай кылганынын себеби эмоция эмес, башкача айтканда, анын ичиндеги отту жаап, бирок кыйналган Симонго айыктыруу болуп саналат. Эмоциянын болушу, эгерде ал жарашуу актысына себеп болбосо, моралдык баа берүүгө жана кечирим суроону кабыл алууга тоскоол болбошу керек. Кадимки адамда кааласа да, каалабаса да ушундай эмоция болот (бул үчүн амигдала жооп берет). Демек, ал арыздын кабыл алынышына тоскоол эмес экени анык. Бирок дал ушундан улам бул эмоция бул жерде да маанилүү эмес, анткени ал менин чечимимден эмес, өзүнөн пайда болот (бул кандайдыр бир инстинкт). Инстинкт адеп-ахлактык тазалыкты же кемчиликти билдирбейт. Биздин адеп-ахлак сезимдерибиз же инстинктибиз менен эмес, биз кабыл алган чечимдерибиз менен аныкталат. Эмоционалдык өлчөм кийлигишпейт, бирок ошол эле себептен моралдык баалоо үчүн да маанилүү эмес. Эмоциянын бар болушу моралдык соттун тегиздигинде нейтралдуу болушу керек.

Эгерде эмоция актыдагы моралдык проблематиканы аң-сезимдүү түшүнүүнүн натыйжасында жаралса, анда бул Рубендин адептүүлүгүнүн көрсөткүчү. Бирок, дагы бир жолу, амигдала менен жабыркап, ошондуктан мындай эмоцияны өрчүтпөгөн Леви моралдык туура чечим кабыл алды, ошондуктан ал Рубендин моралдык мактоосуна жана ыраазычылыгына дагы татыктуу. Анын Рубенден айырмасы алардын моралдык ой жүгүртүүсүндө жана чечиминде эмес, мээ түзүлүшүндө гана. Белгиленгендей, акылдын түзүлүшү нейтралдуу чындык жана адамдын адеп-ахлактык баалоосу менен эч кандай байланышы жок.

Ошо сыяктуу эле, Тал Агли ээси С тамгасында өзүнүн кириш сөзүндө мындай деп жазат:

Ал эми анда айткандарымдан улам, кээ бир адамдардын ыйык Тооратыбызды үйрөнүүгө карата акыл жолунан уккандарым эсиме түшсө, жаңыланууну жаңыртып, окуудан ырахат алып, сүйүнгөн окуучу Тооратты окубай жатат деген. , Ал эми үйрөнгөн жана окуусунан ырахат алган адам анын окуусуна да, ырахаттын өзүнө да кийлигишет.

Анан чындап эле бул атактуу ката. Тескерисинче, анткени Тооратты үйрөнүү, алты жана бактылуу болуу жана окуудан ырахат алуу, анан Тоорат сөздөрү анын канына жутулат. Жана ал Тоораттын сөздөрүнөн ырахат алгандыктан, ал Тооратка байланып калды [жана Раши Синедрион Нухтун комментарийин караңыз. D.H. жана клей].

Ошол «туура эместер» ким бактылуу болсо жана окуудан ырахат алса, бул анын окуусунун диний баалуулугуна доо кетирет деп ойлошот, анткени бул окуу бейиш үчүн эмес, ырахат алуу үчүн (= өз кызыкчылыгы үчүн) кылынган. Бирок бул жаңылыштык. Кубаныч жана ырахат иш-аракеттин диний баалуулугун түшүрбөйт.

Бирок бул тыйындын бир гана жагы. Анан экинчи жагын кошумчалайт:

Ал эми Модина, уйренуучу мицдеген окуу учун эмес, окуудан ырахат алганы учун гана эмес, анткени ал матцаны миц учун эмес, езунун кызыкчылыгы учун жеген сыяктуу, уйренуу езунун кызыкчылыгы учун эмес деп аталат. ырахат алуу үчүн; Алар: «Ал эч качан анын атындан башка эч нерсе менен алектенбейт», - дешти. Бирок ал миц учун уйренет жана окуудан ырахат алат, анткени бул анын аты учун окуу, мунун баары ыйык, анткени жыргал да мицдеген нерсе.

Тактап айтканда, кубаныч жана ырахаттануу амалга кошумча таасир катары кошулуп турса, анын баркын түшүрбөйт. Бирок, эгер адам ырахат алуу жана кубаныч үчүн үйрөнсө, башкача айтканда, бул анын окуусуна түрткү болсо, бул албетте өз кызыкчылыгы үчүн эмес. Бул жерде алар туура эмес «туура» болушту. Биздин терминологияда алардын катасы изилдөөнү борбордон четтөөчү ыкма менен өткөрбөш керек деген ойдо эмес деп айтылат. Тескерисинче, алар таптакыр туура. Алардын катасы ырахаттын жана кубанычтын бар болушу алардын ою боюнча бул борбордон четтөөчү иш экенин көрсөтүп турат. Бул чынында эле зарыл эмес. Кээде ырахат жана кубаныч окуунун натыйжасында гана пайда болгон эмоциялар жана ага себеп боло албайт.

Кудайдын сүйүүсүнө кайтуу

Ушул убакка чейинки нерселерден келип чыккан тыянак, мен башында сүрөттөгөн сүрөттүн толук эместиги жана абалдын татаалыраак экендиги. Сүйүүнү (борбордон четтөө) жана кумарды (борбордон четтөө) айырмаладым. Анан мен эмоционалдык жана интеллектуалдык сүйүүнүн айырмасын көрдүм жана биз Маймонид Кудайга болгон эмоционалдык сүйүү эмес, интеллектуалдык-интеллектуалдык сүйүүсүн талап кыларын көрдүк. Акыркы абзацтардагы сыпаттама эмне үчүн экенин түшүндүрө алат.

Сүйүү эмоционалдуу болгондо, ал, адатта, борбордон тепкичтүү өлчөмгө ээ. Мен белгилүү бир адамга болгон күчтүү эмоционалдык сүйүү сезимин сезгенимде, аны жеңүү үчүн жасаган иш-аракеттерим мага жаккан өлчөмгө ээ. Мен өзүмдүн эмоциямды колдойм жана эмоционалдык жетишсиздигимди толтургум келет, анткени мен ага жете элекмин. Ал кумар эмес, сүйүү болсо да, эмоционалдык чен-өлчөмгө ээ болсо дагы, ал эки тараптуу иш-аракеттерди камтыйт. Мен сүйүктүү же сүйүктүү үчүн гана эмес, өзүм үчүн да иштейм. Ал эми, эмоционалдык өлчөмү жок таза психикалык сүйүү аныктамасы боюнча таза борбордон четтөөчү иш-аракет болуп саналат. Менде эч кандай кемчилик жок жана мен аларды колдошум керек деген ички сезимдерге тоскоол болбойм, болгону сүйүктүүмдүн кызыкчылыгы үчүн иштейм. Демек, таза сүйүү – бул интеллектуалдык, платондук сүйүү. Эгерде эмоция натыйжада жаралса, анда ал зыян келтирбеши мүмкүн, бирок бул менин иш-аракеттеримдин себеби жана мотивациясынын бир бөлүгү эмес, натыйжасы болгону үчүн.

Сүйүүнүн осуяты

Бул Кудайды сүйүүнү жана жалпы эле сүйүүнү кантип буйруса болот деген суроону түшүндүрүшү мүмкүн (бул жерде бөтөн адамдын сүйүүсү менен сүйүүсү да бар). Сүйүү сезим болсо, анда ал менден көз каранды эмес инстинктивдүү пайда болот. Анда сүйүү жөнүндөгү осуят эмнени билдирет? Бирок сүйүү жөн гана эмоция эмес, акыл-эстин натыйжасы болсо, анда аны бириктирүүгө орун бар.

Бул контекстте сүйүү жана жек көрүү сыяктуу сезимдерге тиешелүү бардык осуяттар эмоцияга эмес, биздин интеллектуалдык чен-өлчөмгө буруларын көрсөтүүгө болот деген гана эскертүү. Мисал катары, Р.Ицчак Хутнер ага берилген суроону келтирет: Маймонид биздин кворумда Ажарды сүйүү осуятын кантип санайт, анткени бул осуяттын ичинде кубанычты сүйүү. Ажар еврей жана аны еврей болгондуктан сүйүш керек, анда Ажарды сүйүү осуяты эмнени кошумчалайт? Ошондуктан, эгерде мен чоочун кишини жүйүт болгондуктан сүйсөм, анда мен чоочун адамды сүйөм деген осуятты сактаган эмесмин. Ошондуктан, деп түшүндүрөт РИА, бул жерде эч кандай кайталоо жок, ар бир миц езунун мазмуну жана жашоо формасы бар.

Демек, Ажарды сүйгүлө деген осуят эмоционалдык эмес, акылдуу. Бул менин аны баланча себеп менен сүйөм деген чечимимди камтыйт. Бул мага инстинктивдүү түрдө өзүнөн өзү сиңире турган сүйүү эмес. Бул женунде коллектив учун эч нерсе жок, анткени мицдеген адамдар биздин эмоцияларыбызга эмес, биздин чечимдерибизге кайрылышат.

Чазалдыӊ ынакшылыӊ ынакшылы бистиң ажыл-чорудулгазын санап турар. Маймонид Теңирдин төртүнчү аятынын башында мындай дейт, бирок:

Мицва оорулууларды зыярат кылуу, аза күткөндөрдү сооротуу, өлгөндөрдү алып чыгуу, колукту алып келүү, конокторду коштоп жүрүү, сөөк коюунун бардык муктаждыктарын чечүү, ийнине көтөрүп жүрүү, анын алдында сирень жана жоктоп, казып көмүп, күйөө менен кызды сүйүнт, Шиур, бул матзалардын баары алардын сөзүнөн болсо да, алар жалпысынан жана жакыныңды өзүңдөй жакшы көрүшөт, башкалардын сага эмне кылышын кааласаң, ошонун бардыгын, сен аларды Тоорат жана Матза боюнча бир тууган кылып койду.

Сүйүүнүн мицдегени сезимге эмес, иш-аракетке байланыштуу экени дагы бир жолу көрүнөт [5].

Бул биздин паршадагы аятта да ачык көрүнүп турат:

Кантсе да, анан, анан дагы,

Сүйүү иш-аракетке айланат. Парашат Акевдин (кийинки аптада деп аталат. Мыйзам XNUMX:XNUMX) аяттары да ушундай:

Кудайыңдын Кудайын сүй, Анын көрсөтмөлөрүн, мыйзамдарын, мыйзамдарын, өкүмдөрүн ар дайым сакта.

Мындан тышкары, Даанышмандар биздин паршадагы аяттарды практикалык мааниге да талап кылат (Brachot SA AB):

Ал эми ар бир штатта - Таня, дейт Р. Элиезер, эгер сенин бүткүл жериңде эмне үчүн мындай деп айтылат, эгер сенин бүт жериңде айтылса, эмне үчүн сенин бүт жан дүйнөң менен айтылат, эгерде сенде жок болсо. денеси кымбат болгон адам , Бул тууралуу бардык мададда айтылат.

Сүйүү объектиге же анын наамдарына жагабы?

Экинчи дарбазадагы эки арабамда жана шар китептерде мен объект менен анын мүнөздөмөлөрүн же аталыштарын айырмаладым. Маңдайымда турган дасторкондун өзгөчөлүгү көп: жыгачтан жасалган, төрт буттуу, узун, ыңгайлуу, күрөң, тегерек жана дагы көп. Бирок үстөлдүн өзү эмне? Кээ бирөөлөр таблица бул өзгөчөлүктөрдүн жыйындысынан башка эч нерсе эмес деп айтышат (ошондуктан, балким, философ Лейбниц болжолдойт). Ал жердеги китебимде бул чындыкка дал келбейт деп ырастагам. Таблица - бул функциялардын жыйындысынан башка дагы бир нерсе. сапаттары бар десек туурараак. Бул сапаттар анын сапаттары [6].

Эгерде объект касиеттердин жыйындысынан башка эч нерсе болбосо, анда касиеттердин ар кандай жыйнагынан объект түзүүгө эч кандай тоскоолдук болгон эмес [7]. Маселен, менин жанымдагы столдун квадраты менен кайсы бир адамдын манжасындагы нефрит таштын жашылчасы жана үстүбүздөгү кумулонимб булуттарынын абасы да мыйзамдуу объект болот. Эмне үчүн жок? Анткени бул касиеттердин бардыгына ээ болгон объект жок. Алар ар кандай объекттерге таандык. Бирок объект касиеттердин жыйындысынан башка эч нерсе болбосо, анда мындай деп айтуу мүмкүн эмес. Жыйынтык: объект касиеттердин жыйындысы эмес. Аны мүнөздөөчү өзгөчөлүктөрдүн жыйындысы бар.

Объект жөнүндө айтылгандардын дээрлик бардыгы, мисалы, таблица, анын касиеттери жөнүндө билдирүүнү түзөт. Биз аны күрөң же жыгач же бийик же ыңгайлуу деп айтсак, анын бардык өзгөчөлүктөрү ушул. Сөздөр үстөлдүн өзүнө (анын сөөктөрүнө) байланыштуу болушу мүмкүнбү? Мындай билдирүүлөр бар деп ойлойм. Мисалы, таблица бар деген билдирүү. Бар болуу үстөлдүн өзгөчөлүгү эмес, үстөлдүн өзү жөнүндөгү аргумент [8]. Чындыгында, үстөлдүн өзгөчөлүгүнөн тышкары дагы бир нерсе бар деген менин жогорудан айткан сөзүм таблица бар деген сөз жана анын өзгөчөлүктөрү менен гана эмес, аны менен да иш алып барары анык. Менин оюмча, жада калса таблица эки эмес, бир объект деген сөз да анын сыпаттамасы же өзгөчөлүгү эмес, өзү жөнүндөгү билдирүү.

Мен бир нече жыл мурун бул айырмачылык менен алектенгенимде, менин бир шакирттерим анын ою боюнча, кимдир-бирөөгө болгон сүйүү анын сапаттарына эмес, сүйгөнүнүн сөөктөрүнө бурулат деп айткан. Мүмкүнчүлүктөр аны жолуктуруунун жолу, бирок андан кийин сүйүү сапаттарга эмес, касиеттин ээсине бурулат, ошондуктан ал сапаттар кандайдыр бир жол менен өзгөрсө да аман калышы мүмкүн. Балким, даанышмандардын Пиркей авотто айтканы: Ал эми эч нерсеге көз каранды болбогон бардык сүйүү - эч нерсени жокко чыгарбайт жана сүйүүнү жокко чыгарат."

Чет элдик жумушка тыюу салуунун дагы бир түшүндүрмөсү

Бул сүрөт чет элдик жумушчу күчүн тартууга тыюу салууну дагы бир жолу ачыкка чыгарышы мүмкүн. Биздин паршабызда (мен суранам) Тоорат чет элдик жумушчу күчүн тартууга тыюу салууну узартат. Haftara (Исаия М бөлүмү) да анын карама-каршы тарабы, Кудайдын аткарылбагандыгы жөнүндө:

Nhmo Nhmo Ami Iamr your Gd: Dbro on hearted Iroslm жана Krao Alih Ci forth Tzbah Ci Nrtzh Aonh Ci Lkhh Mid Ikok Cflim Bcl Htatih: S. Cole reader wilderness Fno Drc Ikok Isro Barbh Mslh Lalhino and Isro Barbh Mslh Lalhino and Isloaf жана Hih Hakb Lmisor жана Hrcsim Lbkah : Virtzer Majeker: Аны уктоочу бөлмөдө өлтүрүү үчүн Nadshading Irah Bzrao Ikbtz Tlaim жана Bhiko Иса Алот Inhl: S. Who Mdd Bsalo суу жана Smim Bzrt Tcn жана Cl Bsls Afr жер жана Skl Bfls Хрим жана Гбаот Бмазним: Who Tcn At Win Ikok and Ais Atzto Iodiano: Who Noatz and Id Barho Msft жана Ilmdho акылмандыгы жана Drc Tbonot Iodiano: ай Гоим Cmr Mdli жана Cshk Maznim Nhsbo ай Aiim Cdk Itol: жана Lbnon ал жерде Ди Бар жана Хито жок Ди Аолх жок: S Cl Hgoim Каин Нгдо Мафс жана Тхо Нхсбо ага: жана Al Who Tdmion кудайы жана Mh Dmot Tarco ага: Hfsl Nsc уста жана Tzrf Bzhb Иркано жана Rtkot кумуш зергер: Hmscn дүйнөгө баруу үчүн сонун убакыт Th Cdk асман жана Imthm Cahl Lsbt: Hnotn Roznim Lain Sfti жер Ctho Ash: ачуу Bl Ntao ачуу Bl Zrao ачуусу Bl Srs Bartz Gzam Ошол эле Nsf Bhm жана Ibso жана Sarh Cks Цам: S. Al Who Tdmioni жана Asoh Iamr holak Айницм жана Рао Ким Бра Булар Хмоциялар Алардын аскерлеринин саны боюнча бардыгына Теңирдин ысымы менен Ал алардын көбүн чакырат жана эч ким жок эмес адамдын күчүн кайраттуу кылат:

Бул бөлүмдө Gd дене сүрөтү жок экендиги жөнүндө сөз болот. Ал үчүн бир каарманды оңдоп, аны бизге тааныш башка нерсеге салыштыруу мүмкүн эмес. Эми аны менен кантип байланышасың? Ага кантип жетесиз же анын бар экенин түшүнөсүзбү? Бул жердеги аяттар буга жооп берет: бир гана акыл. Биз анын иш-аракеттерин көрүп, алардан ал бар жана ал күчтүү деген жыйынтыкка келебиз. Ал жердин институттарын түзөт (дүйнөнү жараткан) жана жердин айланасында отурат (аны башкарат). «Ыкранын атынан бардыгы үчүн өз аскерлеринин санына сарптагандарды ким жаратканын карагыла».

Мурунку бөлүмгө келсек, Gd формасы жок, б.а. биз кабылдаган өзгөчөлүктөргө ээ эмес деп айтууга болот. Биз аны көрбөйбүз жана ага байланыштуу эч кандай сезимдик тажрыйбаны башынан өткөрбөйбүз. Биз анын иш-аракеттеринен жыйынтык чыгарсак болот (аралашкан философиянын терминологиясында анын объекттик аталыштары эмес, иш-аракеттер титулдары бар).

Эмоционалдык сүйүү бизге түздөн-түз сатылган, биз көргөн же башынан өткөргөн объектке карата түзүлүшү мүмкүн. Тажрыйба жана түздөн-түз сенсордук жолугушуудан кийин, пайда болгон сүйүү сөөктөргө айланып кетиши мүмкүн, бирок бул сүйүктүүнүн наамдарын жана мүнөздөмөлөрүн ортомчулукту талап кылат. Алар аркылуу биз аны менен жолугабыз. Демек, биз аргументтер жана интеллектуалдык корутундулар аркылуу гана жете турган жандыкка карата эмоционалдык сүйүү бар деп айтуу кыйын жана биз аны менен түздөн-түз байкоочу байланышты түзө албайбыз. Бул жерде негизинен интеллектуалдык сүйүүнүн жолу бизге ачык деп ойлойм.

Андай болсо, парша менен жумарахтын Кудайдын абстракциясы менен алектениши бекеринен эмес, эгер парша аны сүйүүнү буйруса. Кудайдын абстракциясын ичкерилештиргенде, ачык-айкын тыянак: Ага болгон сүйүү эмоционалдык мейкиндикте эмес, интеллектуалдык планда гана болушу керек жана болушу мүмкүн. Жогоруда айтылгандай, бул кемчилик эмес, анткени биз көргөндөй, бул эң таза жана толук сүйүү. Мүмкүн бул сүйүү да ага кандайдыр бир сүйүү сезимин жаратышы мүмкүн, бирок бул эң көп дегенде тиркеме. Кудайга болгон интеллектуалдык сүйүүнүн анча маанилүү эмес бөлүгү. Мындай сезим негизги триггер боло албайт, анткени анын кармай турган эч нерсеси жок. Айтып өткөндөй, сүйүү сезими сүйүктүү адамдын образында кабылданат, ал Кудайда жок.

Балким, бул жерде чет элдик жумушчу күчүн тартууга тыюу салуудан дагы бир чен-өлчөмдү көрүүгө болот. Эгер кимдир бирөө Кудай үчүн фигураны жаратса, аны кабыл алынган объектке айлантууга аракет кылса, аны менен түздөн-түз когнитивдик байланыш түзө турган болсо, анда ага болгон сүйүү эмоционалдуу болуп, сүйүктүүсүн эмес, сүйүктүүсүнүн алдына койгон борбордон айлануучу мүнөзгө ээ болот. Борбор. Ошондуктан, Gd биздин haftarah аны тууроо (кандайдыр бир мүнөзгө айландыруу үчүн) эч кандай жол жок экенин, ал эми ага жетүү жолу тыянак аркылуу, философиялык-интеллектуалдык экенин өз ичине талап кылат. Демек, ага болгон сүйүү да ушундай мүнөзгө ээ болот.

Жыйынтык

Менимче, көбүбүздүн диний көз карашыбызда чет элдик чыгармалардын бир нече сыныктары бар. Адамдар муздак диний ишти кемчилик деп ойлошот, бирок бул жерде мен анын дагы толук жана таза өлчөмгө ээ экенин көрсөтүүгө аракет кылдым. Эмоционалдык сүйүү, адатта, Кудайдын кандайдыр бир фигурасына жабышып калат, ошондуктан ал анын аксессуарларынан жана чет элдик сыйынуудан жапа чегиши мүмкүн. Мен бул жерде Кудайга болгон сүйүү платондук, интеллектуалдык жана эмоционалдык жактан бөтөн болушу керек деген тезисти жактаганга аракет кылдым.

[1] Эгер Левинин амигдаласы жабыркаса, анын эмне кылганын түшүнүү өтө кыйын, балким, мүмкүн эмес болору чындык. Ал эмоционалдык жаракат эмне экенин жана эмне үчүн Симонду оорутуп жатканын түшүнбөйт. Демек, амигдаланын жаракаты анын ишинин маанисин түшүнүүгө жол бербеши мүмкүн жана ал кечирим сураш керек деп ойлобойт. Бирок бул амигдаланын башка функциясы экенин түшүнүү керек, бул биздин учурда анча маанилүү эмес. Менин оюмча, эгер теориялык жактан ал Симонду кыйнабаса да, аны капа кылганын түшүнсө, кечирим суроо толук жана таза. Анын сезимдери чынында эле маанилүү эмес. Ырас, техникалык жактан мындай сезимдерге ээ болбосо, ал мындай кылбашы мүмкүн, анткени ал актынын олуттуулугун жана анын маанисин түшүнбөй калмак. Бирок бул таза техникалык маселе. Бул менин ачылышыма байланыштуу болушу мүмкүн, ал чечим кабыл алат жана ал эмоцияларды эске ала турган факторлордун бири катары кабыл алат.

Бул мага бир жолу TEDде мээси жабыркап, эмоцияларды сезе албаган невропатологдон уккан лекциямды эске салат. Ал бул эмоционалдык аракеттерди техникалык жактан туураганды үйрөнгөн. Джон Нэш сыяктуу (Сильвия Насердин "Акыл-эстин кереметтери" китеби жана андан кийинки тасмасы менен белгилүү) элестүү адам чөйрөсүн башынан өткөрүп, аны толугу менен техникалык жол менен көрмөксөнгө салууну үйрөнгөн. Ал чындап эле айланасында адамдар бар экенине ынанды, бирок бул иллюзиялар экенин түшүндү жана тажрыйба анын ичинде толук күчүндө болсо да, аларга көңүл бурбоо керек. Талкуулообуздун максаты үчүн Левини эмоционалдык эмпатия жөндөмү жок, интеллектуалдык жана салкын (эмоциясыз) түшүнүүгө үйрөнгөн амигдала деп ойлойбуз, ал ушуга окшогон же башка иш-аракеттер адамдарга зыян келтирет жана аларды тынчтандыруу үчүн кечирим суроо керек. Ошондой эле кечирим суроо өзүнө да оор сезилген адам үчүн оор болот деп ойлойлу, антпесе, эгер ал аны кылган адамдан акыл-насаатын талап кылбаса, мындай иш ыраазы болбошу керек деп айтууга болот.

[2] Муну Талмуддук логика сериясынын он биринчи китебинде кеңири караңыз, Талмуддун Платондук мүнөзү, Майкл Авраам, Израиль Белфер, Дов Габай жана Ури Шилд, Лондон 2014, экинчи бөлүктө. 

[3] Маймониддер өз тамырында башка абоненттин мицден ашык нерсени жаңыртпаган кош мицдегени эсепке алынбашы керек деп айтылат.

[4] Ал эми жетилгендикти сүйгүлө деген осуят менен бирдей эмес. Биздин эскертүүлөрүбүздү ошол жерден караңыз.

[5] Булар китепчилердин сөздөрүнөн алынган осуяттар болсо да, кыязы, Даурита осуяттары эмоцияга байланыштуу болсо да, бирок бул иштерди өз жакындарына болгон сүйүүсү үчүн жасаган адам ушуну менен Даурита мицдегенин да аткарат. Бирок бул жерде Маймониддердин тилине эч кандай тоскоолдук жок, ал тургай, чындыгында мактоого болгон мамиле менен алектенген Даурита мицвасы да биз бул жерде түшүндүргөндөй эмоционалдык эмес, психикалык болушу мүмкүн.

[6] Мен ал жерде түшүндүргөндөй, бул айырмалоо Аристотелдик объект менен учурдун же материя менен форманын ортосундагы айырмачылыкка, ал эми Канттын философиясында биздин көзүбүзгө көрүнгөндөй сүйлөөгө (нуумананын) ортосундагы айырмачылыкка байланыштуу. көрүнүш).

[7] Мен аргентиналык жазуучу Борхестин Йорам Броновский которгон дөбөлөрдөгү "Очбер, Телен, Артиус" аттуу гениалдуу аңгемесинен келтирген мисалдарды караңыз.

[8] Мен бул жерде Кудайдын бар экенине онтологиялык аргументтен далил келтирүүгө болоорун көрсөттүм. Эгерде бир нерсенин бар болушу анын сыпаты болсо, анткени анын түшүнүгүнөн Аллахтын бар экенин далилдесе болот, бул күмөн. Бул аргументтин деталдуу талкуусун сайттын биринчи блокнотунан көрүңүз. Ал жерде мен аргументтин негизсиз эмес экенин көрсөтүүгө аракет кылдым (зарыл болбосо да).

16 «Сүйүү жөнүндө: сезим менен акылдын ортосунда» (22-графа)

 1. Исхак:
  Сүйүү сезим болгондуктан, «интеллектуалдык сүйүү» эмнени билдирет?
  Же бул жаңылыштыкпы жана бул чындыгында башкага шилтемени жана байланышты билдиреби - жана "психикалык" ниет аналитикалык түшүнүү үчүн эмес, туура иш болгон интуиция үчүн?
  Ал эми сүйүү жөнүндөгү мисалга келсек, бул сүйүү эмоционалдуу экенин билдирбесе керек, бирок мисалдын маңызы – адам дайыма жаңыла бербестигинде. Балким, бул интуиция бүт адамды "багындырып" жатканыдыр, ал жаркыраганбы...
  ------------------------------
  Рабби:
  Менин талашым андай эмес. Эмоция эң көп сүйүүнүн белгиси, ал сүйүүнүн өзү эмес. Сүйүүнүн өзү акыл-эстин чечими, эгер эмоция пайда болсо, мен чечтим окшойт.
  Аналитикалык деген эмнени билдирерин түшүнбөйм. Бул Маймонид экинчи аятта жазгандай, бул туура иш деген чечим.
  Эгерде тамсил менин милдетимди тактоо үчүн келбесе, анда анын эмне кереги бар? Ал мага өзүнөн эмне болот дейт? Ал менин милдетим экенин сүрөттөп берүү үчүн келген болсо керек.

 2. Исхак:
  Кыязы, раввин кызматты чечкен «иштен сүйүү» менен «мицвот ахават ха» (Мында Маймонид Йишув мыйзамдары менен алектенет) ортосунда айырма бар.
  Халачотто Тешува Маймонид Эйденге бул ысымга сыйынууга эмне себеп болгонун айтат - жана чындыгында раввиндин сөздөрү ынандырарлык…
  Бирок Кудайга болгон сүйүүнүн мицдегени мицдегендиктен, адамды эмгекке алып келе турган нерсе менен алектенбейт, тескерисинче, аны иштеп чыгуу милдети турат (Хагли Талдын созу сыяктуу - милдеттин жарымын пайда кылган кубаныч)... Жаратылышты байкоо
  ------------------------------
  Рабби:
  Толугу менен макулмун. Бул, чынында эле, Тоорат менен Тешуванын негизги мыйзамдарынын ортосундагы байланыш. Ал эми Х.Тешувада ал сүйүүнү чындыкты кылуу менен аныктайт, анткени бул чындык. Бул менен эмоциянын ортосунда эмне бар? Сыягы, эки жердин сүйүүсү бир сүйүү болсо керек. Негизги Тооратта ал сүйүү жаратууга байкоо жүргүзүү аркылуу ишке ашат деп жазат (бул мен айтып жаткан тыянак), ал эми Тешувада сүйүү менен иштөө маселесинде анын мааниси чындыкты кылуу экенин түшүндүрөт, анткени ал чындык. . Жана алар менин сөздөрүм.
  ------------------------------
  Исхак:
  Коркуунун түшүнүгү Йешива менен Халачот Тешуванын ортосунда, албетте, айырмаланат
  ------------------------------
  Рабби:
  Бул абдан кызык логика. Акча табуу үчүн иштөө жөнүндө жана акча аркылуу бир нерсе сатып алуу жөнүндө сөз болгондо, "акча" термини ар кандай мааниде пайда болобу? Анда эмне үчүн сүйүүнү сезгенде же сүйүүдөн улам бир нерсе кылганда "сүйүү" термини эки башка мааниде пайда болот?
  Коркунучка келсек, бийиктиктен коркуу менен жазадан коркуунун ортосундагы байланышты да талкуулоо керек. Эгерде бир эле түшүнүк колдонулса, ал бирдей мааниге ээ болушу керек, же маанилердин ортосунда жетиштүү байланыш менен азыраак болушу керек. Эки учурда тең үрөй учурарлык бирдей жана айырма эмнеден коркуу, жазалоо же көтөрүү деген суроодо.

 3. Йозеф:
  Halacha C чечмелөө мага бир аз тар угулат.
  Маймониддин сөзүнөн тажрыйбалык өлчөмдү ажыратып, ал «Тооратты жокко чыгарууну» гана эскертет деп айтуу кыйын. Бул, албетте, Кудайды сүйгөн адамдын терең тажрыйбасын сүрөттөп жаткандай сезилет, бул дүйнөдө аны кызыктырган жалгыз нерсе - бул Кудайга болгон сүйүү. Макаладагы эмоциялык тажрыйба сүйгөндү борборго коюп, сүйүктүүсүн бөтөн сүйүү гана коёт деген божомолго мен такыр макул эмесмин. Менин оюмча, муздак бөтөнчүлүктүн үстүндө бир деңгээл бар окшойт жана сүйгөндүн эрки сүйгөндүн эрки менен айкалышып, сүйүктүүнүн каалоосу ойноштун эркин аткарууга айланганда жана тескерисинче. "өз эркиңди ал каалагандай кыл" деген мааниде. Бул сүйүүдө ортодогу сүйүктүү же сүйүктүү адам жөнүндө эмес, экөөнө тең бир жалпы каалоо жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес. Менимче, Маймонид Кудайды сүйгөн адамдын каалоосун айтканда ушуну айтат. Бул чындыкты жасоого карама-каршы келбейт, анткени бул чындыкка болгон каалоодон келип чыгышы мүмкүн болгон чындык.
  ------------------------------
  Рабби:
  Салам Жусуп.
  1. Мен үчүн бул анчалык деле кыйын эместей көрүнөт. Мен тамсилдерге туура мамиле кылуу боюнча пикир айттым.
  2. Макаладагы божомол эмоционалдык тажрыйба сүйгөндү борборго койгону эмес, адатта анын да ушундай чен-өлчөмү бар (ал катышат).
  Бул мистикалык бирикменин маселеси мен үчүн абдан оор жана мен муну практикалык деп эсептебейм, айрыкча, мен жазгандай, Кудай сыяктуу абстракттуу жана материалдык эмес объектиге карата эмес.
  4. Эгер ал акыйкат болгондуктан, чындыкты жасоого карама-каршы келбесе да, бирок, албетте, ал үчүн бирдей эмес. Маймонид муну сүйүү менен аныктайт.

 4. Мордохай:
  Адаттагыдай эле кызыктуу жана ойго салат.

  Ошол эле учурда Маймониддеги маани жөн эле «бир аз кыйналуу» эмес, ал тургай өтө шашылыш эмес, жөн гана бурмалоо (кечиримдүүлүк). Маймонид эмоционалдык абалды сүрөттөө үчүн колунан келгендин баарын жасаган, а сиз аны бул дагы эле акылга сыярлык жана бөтөн нерсе деп айтууга мажбурлайсыз (сиз аны аныктагандай) [жана ибараттарга карата «иштебей калуу» жөнүндөгү комментарий биздин оюбузда такыр ынандырарлык эмес. контекст, анткени бул жерде жөн эле мисалдарды четке кагуу эмес ].

  Эмоциянын маңызы жөнүндөгү жалпы суроого келсек, ар бир эмоция кандайдыр бир психикалык таанымдын натыйжасы экенин белгилей кетүү керек. Жыландан коркуу анын коркунучтуу экенин билгенибизден келип чыгат. Кичинекей бала жылан менен ойногондон коркпойт.
  Ошондуктан сезимди жөн гана инстинкт деп айтуу туура эмес. кандайдыр бир кабылдоонун натыйжасында ишке кирген инстинкт. Демек, мээси жабыркабаган, башка бирөөнө зыян келтиргенден кийин анда эч кандай сезим пайда болбогон адамдын адеп-ахлактык кабылдоосу начар болуп чыгат.

  Менимче, бул да Маймониддин ниети. Адамдын чындыкка болгон аң-сезими өскөн сайын анын жүрөгүндө сүйүү сезими да өсөт. Менимче, кийинчерээк бөлүмдө (Халача XNUMX) айкын көрүнүп турат:
  Аллахка болгон сүйүү адамдын жүрөгүндө байланбай турганы белгилүү жана анык нерсе - ал ар дайым ага туура жетмейинче жана дүйнөдөн башкасын таштап кетмейинче, ал буйругандай жана "чын жүрөгүң менен, бүт жан дүйнөң менен" деп айткан. ' - бирок бир пикир менен ал билген. Ал эми пикир боюнча, сүйүү аз болсо да, көп болсо да болот».
  Бул жерде ачык: a. Сүйүү бул адамдын жүрөгүн байлап турган сезим.
  В. Тоораттагы осуят эмоцияга байланыштуу.
  үчүнчү. Бул сезим акылдын натыйжасы болгондуктан,
  Кудайды сүйгүлө деген осуяттын мааниси – Кудайдын акылында көбөйүү.
  ------------------------------
  Рабби:
  Салам Мордохай.
  Бул жерде Маймониддин сөздөрүнөн бул эмоция экенин көргөн жокмун. Бул аң-сезим, бирок сөзсүз эле эмоция эмес. Сиз ошондой эле мен айткан В жана С ортосундагы мамилеге көңүл бурбайсыз.
  Бирок мунун баарынан тышкары, менде сиздин сөзүңүздө принципиалдуу маселе жок, анткени сиздин ыкмаңызда дагы эле бизге жүктөлгөн милдет – сезим эмес, билүү жана билүү. Сезим, эгерде ал натыйжада жаралса - жаралат, ал эми жок болсо - жок. Демек, эмоция акыры биздин көзөмөлүбүзсүз пайда болот. Маалымат жана үйрөнүү биздин колубузда, ал эми эмоция эң көп натыйжада. Анда сиз сунуштаган нерсе менен мен жазгандардын ортосунда кандай айырма бар?
  Мээси жабыркаган жана сүйө албаган адам үчүн CPM. Кандай деп ойлойсуң, мындай адам Кудайдын сүйүүсүнүн осуятын аткара албайт беле? Менин оюмча ооба.

  Акыр-аягы, эгер сиз Рамбамда каралып жаткан халаханы келтирген болсоңуз, анда эмне үчүн аны токтоттуңуз? Бул жерде толук тил болуп саналат:

  Белгилүү жана айкын: «Кутмандуу» деп осуят кылып, жан-дилиң менен айткандай, ар дайым ага туура жетип, дүйнөдө андан башкасынын баарын таштап кетпейинче, алейхи саламдын махабаты адамдын жүрөгүндө байланып калбайт. Азды жана көптү сүйбөйт, ошондуктан адам өзү биргелешип түшүнүшү керек жана Тоораттын негизги мыйзамдарында айтылгандай, адам түшүнүп, жетүү керек болгон күч катары анын коногун кабарлай турган акылмандыктарды жана акыл-эстерди үйрөнүшү керек.

  Бул эмоция эмес, пикир экени бизге түшүнүктүү. Ал эми эң көп эмоция бул акылдын продуктусу. Кудайды сүйүү милдети сезимде эмес, акылда. Ал эми мээси жабыркагандар үчүн NPM.
  Ал эми ага жетүү үчүн Раббиндин сөздөрү менен кантип бүтпөй коюуга болот:

  Белгилүү жана айкын нерсе ж.б. АА бул акылсыздык эмнеге багыт экенин биз билбейбиз, аны эки маселеде ырдын тилин Дөөткө келесоолук деп чечмелейбиз, ал эми анын сүйүүсү үчүн дагы бир маселе сенин иштериңе жетет, сен төлөбөйсүң. аларга көңүл буруу

  Азырынча бул кеч үчүн абдан жакшы.
  ------------------------------
  Мордохай:
  1. Менин оюмча, “адамдын жүрөгүнө байланган” деген сөз аң-сезимге караганда сезимге көбүрөөк ылайыктуу.
  2. В жана С ортосундагы байланыш себеп-натыйжа болуп саналат. Башкача айтканда: акыл сүйүүгө жетелейт. Сүйүү өз атына жумуш алып келет (ал сүйүү эмес, «сүйүүдөн иштөө», б.а.: сүйүүдөн келип чыккан иш).
  Маймониддин сөздөрүндө Седер темага байланыштуу - анын предмети Кудайды сүйүү буйругу эмес (бул Тоораттын негиздериндеги тема) Кудайдын иши жана ал эң сонун ишти түшүндүрүүгө келгенде анын кулк-мүнөзүн (аты – II) жана булагы ), Кийинчерээк бул сүйүүгө кантип жетүүнү түшүндүрөт (Даат – HV).
  Бул Халаха XNUMXнин аягындагы Маймониддин сөздөрү менен түшүндүрүлөт: "Ал Кудайды сүйгөндө, дароо бардык осуяттарды сүйүү менен жасайт". Ошондо Halacha C туура сүйүү эмне экенин түшүндүрөт.
  3. Биздин сөздөрдүн ортосундагы айырма абдан олуттуу. Менин оюмча, мицдеген тартипти сактоо эмоцияда, башкача айтканда: эмоция абдан борбордук жана кандайдыр бир маргиналдуу жана керексиз продукт эмес. Платондук жана бөтөн «Кудайга болгон сүйүүнү» сактаган адам мицдегенин сактабайт. Амигдаласында жарадар болсо, ал жөн эле зордукталган.
  4. Маймонид тилинин уландысындагы цитата эмнени кошконун түшүнгөн жокмун
  ("Куттууларды сүйбөйт [бирок ою боюнча...]" деген сөздөр Френкелдин басылышында кездешпейт, ошондуктан мен аларды цитата кылган жокмун, бирок мааниси бир. Сүйүү ” үлгүлөрүнүн түзүлүшү сыяктуу, бирок ал айкындык үчүн гана болгон, бул жерде да мааниси бирдей)
  ------------------------------
  Рабби:
  1. Жакшы. Мен бул жөнүндө чындап ишенбейм.2. Мен мунун баарына кошулам. Анан дагы чындыкты кылгыла, анткени бул чындык мага сүйүү сезими менен эмес, таанып-билүү чечими менен байланышкандай сезилет (балким аны сүйүү сезими коштоп жүрөт, бирок сөзсүз түрдө. Менин мурунку постумду караңыз).
  3. Ошентип, мен эмне үчүн өз алдынча пайда болгон бир нерсе үчүн бизди бириктирүү керек деп сурайм. Эң көп дегенде мицдеген нерсе билимди жана интеллектуалдык ишти тереңдетүү, андан кийин табигый түрдө пайда болгон сүйүү (ыймандуу адам бактылуу) эң көп дегенде муну жасаганыңыздын көрсөткүчү. Демек, акыл-эси бузулган адам зордукталбастан, мицге толук баш ийет. Бизде мунун белгиси жок, бирок Аллах билет жана эң жакшысы.
  4. Маймониддердин тилинин уландысынан алынган цитата сүйүү менен таанып-билүүнүн ортосундагы идентификация жөнүндө сөз кылат, же эң көп дегенде сүйүү – билүүнүн кошумча таасири.
  ------------------------------
  Мордохай:
  Менимче, биз өзүбүздүн позицияларыбызды жетиштүү түрдө тактадык.
  Кайталануучу сурооңуз жөнүндө: баары абдан жөнөкөй.
  Кудай бизге сезүүнү буйруйт. Ооба!
  Бирок муну жасоонун кандай жолу бар? Пикирди көбөйтүү.
  Окумуштуу стили: мицдегенди сактоо — эмоция, мицдеген акт — пикирлердин ар турдуулугу.
  (Раввин Соловициктин кээ бир мицдеген сөздөрү белгилүү: тиленүү,
  Бирок жана жооп бер, мицдегенди сактоо журекте).
  Эгер сиз анын теориялык мүмкүнчүлүгүн кабыл алууга даяр болсоңуз, анда эмоцияларга көңүл буруңуз
  Биздин иш-аракеттерибизден жана ой-пикирлерибизден эле эмес, ошондуктан нерселер абдан түшүнүктүү жана такыр табышмактуу эмес.
  Анда эмоция жөн эле керексиз «кошумча продукт» эмес, мицдеген дене.
  (Жана бул жерде рабаанын көз артбоо жөнүндөгү белгилүү сөздөрү баяндалат.
  Ал жерде ошол эле принципти колдонот: Эгер аң-сезим түз болсо,
  Кандай болгон күндө да ач көздүк пайда болбойт)

 5. B':
  Сиз чындыгында сезимге эмес, акылга карап иш кылган адамды эркин адам деп айтып жатасыз, мисалы, Аллахка болгон сүйүү сезимдик эмес, интелектуалдык, бирок адам катары эле айтууга болот окшойт. Анын сезимдерине тоскоол болгон адам эркин адам эмес, аларга байланган, ошондой эле эркин эмес, акылына жараша иш кылган адам, ошондой эле сүйүү жөнүндө өзгөчө эмоционалдык жогорку сүйүү эмоционалдуу деп ырастайсыз, анткени ал сезимдерди (өзүңдү) колдоо үчүн эмес, башкага кайрылган интеллект, бирок бул интеллект өзүңдү да колдойт, эки учурдун ортосундагы эгоцентризмде кандай айырмачылык бар?
  Эсиңиздерге сала кетейин, экөөбүз сүйлөшкөндө сиз талкууну жактыргансыз жана сиз мага өз өмүрүн Халачага ылайык жүргүзгөн адам гана акыл-эстүү адам болот деген темада жана Талмуд менен Халачанын абстракттуу идеяларды кабыл алуу өзгөчөлүгү жөнүндө жазуу керек деп айткансыз. жана аларды практикада иштеп чыгуу.
  ------------------------------
  Рабби:
  Акыл менен сезим бирдей статуска ээ эки башка функция деп айтууга болот. Бирок психикалык чечимге эрк катышат, ал эми эмоция мага мажбурланган инстинкт. Мен муну Freedom Science китептеримде кеңейттим. эскертүү үчүн рахмат. Мүмкүн бул тууралуу сайтка пост жазармын.
  ------------------------------
  B':
  Мен сени кызыктырат деп ойлойм http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/med_and_physiol/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%92%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
  ------------------------------
  Рабби:
  Мындай талкуулар дагы көп, алардын көбү концептуалдык эки ачакейликтен жабыркайт (эмоция менен акылды аныктабаңыз. Кандай болгон күндө да бул менин сөздөрүмө эч кандай тиешеси жок, анткени ал мээнин иштеши жөнүндө сөз кылат, мен ой жүгүртүү жөнүндө сүйлөйм. Ой жүгүртүү бул жерде жасалат. мээ эмес, ал ойлонбойт, анткени ал ойлонбойт, анткени ал ойлонбойт. активдүүлүк.

 6. Натаниел

  Эки комментарий:

  Болжолдуу макаланын кийинки бөлүмүндө Т.С. Мен төрт бурчтуу кашаанын ичинде көрсөтөм:

  «Башкача айтканда, кубаныч жана ырахаттануу амалга терс таасир катары байланып турса, анын баркын түшүрбөйт. Бирок, эгер адам ырахат алуу жана кубаныч үчүн үйрөнсө, башкача айтканда, бул анын окуусуна түрткү болсо, бул албетте өз кызыкчылыгы үчүн эмес. Бул жерде алар «туура эмес» кылышкан. Биздин терминологияда алардын катасы изилдөөнү борбордон тепкичтик [=центрифугалык клетка] жүргүзүүгө болбойт деп ойлогондугу эмес деп айтылат. Тескерисинче, алар таптакыр туура. Алардын катасы ырахаттын жана кубанычтын бар болушу алардын ою боюнча бул борбордон четтөөчү иш [=центрифугалык клетка] экенин көрсөтүп турат. Бул чынында эле зарыл эмес. Кээде ырахат жана кубаныч окуунун натыйжасында гана пайда болгон эмоциялар жана ага себеп боло албайт.

  2. Сүйүүгө байланыштуу Рамбамдагы эки чектеш мыйзамдагы "карама-каршылык" сиз кийинчерээк алып келген мончок шүүдүрүмүнүн сөздөрүндөй эле чечилип, аларды TotoDде түшүндүргөн. Бул жерде Маймонид Кудайдын сүйүүсү жөнүндө айткан. Анын психикалык себеби бар, эмоционалдык кесепети бар. Ал ошондой эле Тоорат ПБнын Негизги Мыйзамдарында айткан сүйүүсүн түшүндүрөт [мында ал эмоцияны жана суктанууну сүрөттөйт, ал жерде ал такыр мисал катары берилбейт, бирок сүйүү эмне экенин түшүндүрөт. ошол жерде колдонуу]. Жаратылышын байкоо жана Аллахтын даанышмандыгын жана изгиликтерин таануу. Факталдык аң-сезимдүү / психикалык себеп - [ошондой эле] эмоционалдык натыйжаны жаратат. Ал бул жерде да дал ушундай деди.

  1. 1. Абдан туура. оңдодум.
   2. Бул жерде мен макул эмесмин. Махал Тешувага ылайык, эки халахтын ортосунда мындай айырма жок окшойт.

 7. "Эркин сүйүү" - анын аталыштары боюнча эмес, объект тарабынан

  BSD XNUMX Tammuz XNUMX

  Бул жерде сунушталган сөөк тараптан сүйүү менен наамдар боюнча сүйүүнүн ортосундагы айырманы эске алганда, Рабби Кук ойлоп тапкан «эркин сүйүү» түшүнүгүн түшүнүүгө болот.

  Адамдын кулк-мүнөзү же лидерлиги ушунчалык ашынгандыктан, ага карата табигый сүйүү сезимин ойгото турган эч кандай жакшы сапат сезилбей турган жагдай бар.

  Мындай кырдаалда «сөөктөй сүйүү» гана болушу мүмкүн, «Б'Целемде жаралган адамдын сүйүктүүсү» же «жер үчүн балдар деп аталган Израилдин сүйүктүүсү» болуу күчү менен гана адамга болгон сүйүү, «Бузулган балдардын» төмөнкү кызматында дагы «эркек» деп аталып жүргөн, «аталык боорукердик» анын уулдарына бар.

  Бирок атанын балдары эң начар абалында да аларга болгон сүйүүсү жөн эле «бекер сүйүү» эмес экенин белгилей кетүү керек. Ошондой эле эркек балдарга зордук менен катылган жакшылык – ишке ашат деген үмүт менен азыктанат. Атанын балдарына, Жараткандын өз элине болгон бекем ишеними – анын жакшы таасирин чачса, демек, “аталардын жүрөгүн уулдарына кайтарса” уулдардын жүрөгүн да аталарына кайтарышы мүмкүн.

  Урматтоо менен, Шац

  Бул жерде «эркин сүйүү» түшүнүгүнө Бат-Галим Шаар (Гил-аддын энеси XNUMX) тарабынан сунушталган жаңыланган түшүндүрмөнү белгилей кетүү керек. Анын айтымында, "эркин сүйүү" - бул алардын "ырайымга болгон сүйүүсү". Башкалардын жакшы жагын табуу - өчкөн сүйүүнү ойготуп, мамилеге жан киргизет.

  Жана, албетте, нерселер бреславдык раввин Начмандын Тоораттагы Рафевдин «Мен жатканда Элкиге ырдоо» деген сөздөрү менен байланыштуу, «бир аз көбүрөөк» кубанганда, жакшылыктын кичинекей учкунуна, тагыраак айтканда: адамда калат - жана "бир аз жарык - караңгылыктын көбүн сүртөт".

 8. Раввин мага эмоционалдык сүйүү менен кумардын ортосунда кандай айырма бар экенин түшүндүрүп берет, мен аны сезе албайм.

  1. Мен суроону түшүнгөн жокмун. Бул эки сезимдин ортосундагы айырма менин сөздөрүмө тиешеси жок. Баары бирдей эмес экенине макул. Бул эки башка сезимдер. Кумар – бир нерсени басып алуу, меники болууну каалоо. Сүйүү - бул сезим, анын борбору мен эмес, башкасы (борбордон тепкич эмес, борбордон четтөө). Мен бул жерде эмоция менен кабылдоону (эмоционалдык жана интеллектуалдык сүйүү) айырмаладым.

 9. "Бирок сүйүү жөн гана эмоция эмес, акыл-эстин натыйжасы болсо, анда ага буйрук бере турган орун бар."
  Бирок, дагы эле, кантип мага бир нерсени түшүнүүгө буйрук болот ??? Мага түшүндүрүп, мен дагы деле түшүнбөй же макул болбосом, бул менин күнөөм эмес!
  Бул гелиоцентрдик моделди түшүнүү үчүн 10-кылымда жашаган адам менен биригип жаткандай, эгер ал ден-соолукту түшүнсө, бирок эмне кылуу керек экенин түшүнсө!
  Эгер сиз Кудайды түшүнүү үчүн мицва жок дегенде түшүнүүгө аракет кылууну билдирет деп айтпасаңыз жана түшүнбөсөңүз, сиз зордукталгансыз.

  1. Сиз түшүнгөнгө чейин кызматкерлер маселени карап чыгышы керек. Бир нерсени түшүнгөндө, аны жакшы көрөсүң деген божомол бар. Ийгиликке жетпесең зордукталгансың.

 10. Жана дагы бир суроо: жакыныңды кантип сактайсың жана сүйөсүң, эгерде бул интеллектуалдык сүйүү болсо, бул жерде эмнени түшүнүү керек?

 11. Объекттин өзүнө чейинки функциясын айтуу анын сөөктөрү жөнүндө сөз болобу? Мисалы, үстөлдү «үстүнө нерселерди коюуга мүмкүндүк берүүчү бир нерсе» деп айтуу анын өзгөчөлүгүбү же сөөктөрүбү?

  1. Бул өзгөчөлүк деп ойлойм. Балким, бул да жалпысынан үстөл идеясынын бир бөлүгү болуп саналат. Бирок менин алдымда турган конкреттүү үстөлгө карата бул анын өзгөчөлүгү.

Комментарий калтырыңыз