Id-dritt tal-persekutur li jopponi n-newtralizzazzjoni tiegħu

Responsa > Kategorija: Halacha > Id-dritt tal-persekutur li jopponi n-newtralizzazzjoni tiegħu
esultazzjoni Mistoqsi xahrejn ilu

Hello Rabbi,
 
 
 
 
Ostensivament jekk hemm mitzvah għal kulħadd biex jinnewtralizza lill-persekutur, allura hemm mitzvah biex il-persekutur innifsu ma jopponix in-newtralizzazzjoni? Jew il-persekutur għad għandu d-dritt li jopponi n-newtralizzazzjoni (u anke sal-punt li joqtol lin-newtralizzatur)? Jidhirli li m'hemm l-ebda referenza għal dan fil-Liġijiet Mishnah Torah tal-Qtil u l-Preservazzjoni tar-Ruħ, Kapitlu A.

Ħalli kumment

1 Tweġibiet
mikyab Persunal Imwieġeb xahrejn ilu

Din il-materja tidher fil-kantanti. Il-Ġemara tgħid li kieku qaleb u qatel lil Pinchas minn stat ta’ persekuzzjoni kien ikun eżenti. U f’Malam F.A. Mahal qattiel jiddiskuti l-estensjonijiet ta’ din il-liġi (għandu jiġi diskuss ukoll xi qattiel aċċidentali li joqtol lis-salvatur tad-demm, u dak li joqtol lill-messaġġier fit-tieni vers).
Persekutur m’għandux dritt jopponi n-newtralizzazzjoni bħalma m’għandux dritt joqtol. Fil-fatt hu stess kellu joqtol lilu nnifsu minn stat li jippersegwita (jew ovvjament jieqaf jippersegwita). Hekk spjegajt hawn ftit ġimgħat ilu l-liġi li fl-emissarju f’BD m’hemmx permess biex joqtlu għax l-imputat innifsu jrid joqtol lilu nnifsu. Il-qtil tal-kriminali huwa mitzvah imposta fuq il-pubbliku, u messaġġier B'D huwa messaġġier ta’ kulħadd (inkluż dawk ippersegwitati).

Ħalli kumment